odpowiedź przez TROJANÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na emaila w sprawie informacji publicznej, uprzejmie informuję,
że:

1. Urząd Gminy Trojanów, jak również w jednostki organizacyjne nie są
prowadzą mediów.

2. Gmina Trojanów nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

3. Wydatki gminy na ogłoszenia

Rok 2015 - 1.923,72 zł

Rok 2016 - 2.844,70 zł

Rok 2017 - 8.959,64 zł

Rok 2018 - 4817,91 zł

Pozdrawiam

Jarosław Ryszkowski

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam KWIETNIOWY numer* Informatora Gminy
Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam MARCOWY numer* Informatora Gminy
Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam LUTOWY numer* Informatora Gminy Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez DOBRZEŃ WIELKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@dobrzenwielki.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-20 11:32

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE 1

Szanowni Państwo, w związku z przesłanym wnioskiem o informację przesyłam odpowiedzi:

1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy
3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; GMINA NIE PROWADZI DZIENNIKÓW I CZASOPISM
5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2016- historia administracji 600 zł

2017 – Album Warmińsko-Mazurski – 3075 zł; historia administracji (rozszerzenie) – 3000 zł; biuletyn informacyjny – 3690 zł

2018 – biuletyn informacyjny – 3734,28

Z poważaniem

Izabela Kukla
Inspektor

URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elblaskie
tel./fax: (055) 231 56 13 wew. 31

e-mail:
<mailto:i.kukla@gminagronowo.pl> i.kukla@gminagronowo.pl
<mailto:sekretariat@gminagronowo.pl> sekretariat@gminagronowo.pl
<mailto:gminagronowo@gminagronowo.pl> gminagronowo@gminagronowo.pl

www: bip.gminagronowo.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRASNE

Odpowiedź na wniosek

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: NIE DOTYCZY

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp: Wydatki na promocję:
a.. 2015 r. - 5.603,40 zł
b.. 2016 r. - 10.528,51 zł
c.. 2017 r. - 48.405,73 zł
d.. 2018 r - 11.196,57 zł
Pozdrawiam
Sylweriusz Sztukert
UG Krasne

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIENNICA RÓŻANA 5

Urząd Gminy w Siennicy Różanej wydaje biuletyn informacyjny dla mieszkańców
"Nasza Gmina". Posiada on ISSN, nie jest rejestrowany w sądzie.
Na wydawnictwo zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości:
- w 2017 roku - 11.560,32 zł
- w 2018 roku - 2.890,08 zł.

Z poważaniem

Dariusz Turzyniecki
Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00 wew. 37
www.siennica.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYPIN 6

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
przesyłam odpowiedzi na pytania oraz załączam 5 ostatnich numerów gazety
w formacie pdf.

1.**Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media? *TAK*

2.Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy. *Głos Gminy Rypin; Gmina Rypin *

3.****Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w
Internecie.https://www.rypin.pl/176,informator-gminy-rypin

4.Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie. *Tak, gazeta zarejestrowana jest w
sądzie.*

5.**Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*ROK*

*KWOTA WYDATKÓW*

2015

131 991,33 zł

2016

86 453,65 zł

2017

70 185,32 zł

2018

21 375,56 zł

Z poważaniem

Mariusz Paprocki

Sekretarz Gminy Rypin

Urząd Gminy Rypin
tel. (54) 280 97 05
e-mail: elud@rypin.pl
*Pozdrawiam*

/Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie: www.bip.rypin.pl/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWINKA 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź.

--
Pozdrawiam
Tomasz Malinowski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBKÓW 2

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Gminy w Sobkowie w dniu 18.07.2018 r, pocztą e-mail, w oparciu o
art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1764 z późn.zm.) Wójt Gminy
Sobków przesyła informację w załączeniu.

Pozdrawiam

Urząd Gminy w Sobkowie

Adam Włodarczyk

Tel. 41 387 10 22 wew. 27

e-mail: admin@sobkow.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKOROSZYCE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@skoroszyce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-20 12:01.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBKÓW 7

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Gminy w Sobkowie w dniu 18.07.2018 r, pocztą e-mail, w oparciu o
art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1764 z późn.zm.) Wójt Gminy
Sobków przesyła informację w załączeniu.

Pozdrawiam

Urząd Gminy w Sobkowie

Adam Włodarczyk

Tel. 41 387 10 22 wew. 27

e-mail: admin@sobkow.pl

odpowiedź na wniosek przez KRAMSK

Kramsk, 20 lipca 2018 r.
Dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z 18 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane pytania;
- w Gminie i jednostkach organizacyjnych oraz Spółce gminnej nie są prowadzone media,
- Gmina nie wydaje dziennika ani czasopisma,
- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane oraz materiały dedykowane i inną promocję kształtowały się następująco:
rok 2015 ( produkcja filmu “40- lecie Gminy Kramsk, emisja materiałów o Gminie w TV Poznań, życzenia świąteczne do mieszkańców w Konińskiej Gazecie Internetowej oraz “Przeglądzie Konińskim”) – 5186 zł,
rok 2016 ( film dokumentujący przebieg konferencji na temat rz. Warcica, partycypacja w kosztach produkcji filmu “Tam. gdzie łąki umajone”, ogłoszenie o Dożynkach Gminnych, życzenia) – 4772 zł,
- rok 2017 ( reportaż z Festiwalu Kultury, artykuł o dożynkach, współfinansowanie filmu promującego przedsiębiorczość w powiecie, życzenia w Przeglądzie Konińskim”)- 2834 zł,
- rok 2018 ( promocja Gminy w “Gazecie Sołeckiej”, życzenia, Kroniki Filmowe w Telewizji Wielkoplska, inna promocja)- 4647 zł.

Maria Kordyl
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Kramsk
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel. 63 247 00 04 wew. 229

odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przez PRZASNYSZ 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ROZOGI

Rozogi, 20.07.2018 r.

Znak: RO.1431.9.2018 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19
lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że:
- Ad. 1 w Urzędzie Gminy Rozogi, jednostce organizacyjnej, samorządowej
osobie prawnej  nie są prowadzone media,
- Ad. 2 - nie dotyczy
- Ad. 3 - nie dotyczy
- Ad. 4 - gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma,
- Ad. 5 - nie dotyczy
- ad. 6 - wydatki na promocję: 2015 r. - 9.711,65 zł, 2016 r. -
11.125,90 zł, 2017 r. - 12.978,00 zł., 2018 r. według stanu na dzień 18
lipca br. - 12.184,33 zł

Z poważaniem
Monika Grudziądz - Sekretarz Gminy Rozogi

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9106@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

wezwanie przez BIAŁOWIEŻA 1

Dzień dobry

W załączeniu wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu
publicznego.

Pozdrawiam

Helena Bagrowska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STRYKÓW 1

Dzień Dobry,

W załączniku odpowiedź na przesłany wniosek.

Pozdrawiam

Wojciech Tomczak

Urząd Miejski w Strykowie

tel. 427198002 wew 216

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina Stryków z siedzibą w 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: <http://bip.strykow.pl/?c=888> http://bip.strykow.pl/?c=888

-------- Oryginalna wiadomość --------

Od: sprawa-7925@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Data: 17.07.2018 12:38 (GMT+01:00)

Do: anna.sasin@strykow.pl

Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7925@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDM4NTQuNTYzNjUuMTIyMTNAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDozODo1NCAtMDAwMHxhbm5hLnNhc2luQHN0cnlrb3cucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DUBENINKI 1

W odpowiedzi na wniosek informuję, że w Gminie Dubeninki ani w jednostce
organizacyjnej nie prowadzi się mediów w żadnej formie.

Wydatki na ogłoszenia w latach:

2015 - 96,00 zł.

2016 - 120,00 zł.

2017 - 165,00 zł.

2018 -  0

Stanisław Kosiński sekretarz gminy 87 6158137, 606755208
www.dubeninki.pl; sekretarzug@dubeninki.pl s.kosinski@dubeninki.pl

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9027@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na zapytanie w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej przez SOŚNICOWICE 1

Witam

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na zapytanie z dnia 20.07.2018r. dot.
informacji związanej z mediami.

_____________________________________________________

Leszek Kołodziej - Inspektor Spraw ds. Organizacyjnych i Administracji

Urząd Miejski w Sośnicowicach

tel 32 238 71 91 wew 307

fax 32 238 75 50

Fwd: Gmina Wińsko Informacja Publiczna przez WIŃSKO

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2018 r. 
informuję, że w Urzędzie Gminy Wińsko nie są prowadzone media, dzienniki
lub czasopisma.

W latach 2015-2017 Gmina zawierała umowy z „/Kurierem Gmin”. W roku 2015
roczny koszt z tytułu tej umowy wyniósł /12 100,00 zł; w 2016 r. – 13
200,00 zł, w 2017 r. – 13 200,00 zł.

W roku 2018 realizacja następuje w formie zlecenia dla Wiadomości
Lubińskich "Strony za Odrą" koszt 8856,00 zł.

--
Urząd Gminy Wińsko
Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
Tel. 71/ 38 04 200

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LANCKORONA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
02-605 Warszawa

Nasz znak: Or 1431.16.2018 Lanckorona, dnia 20 lipca 2018r.

Odpowiadając na wniosek jn. Urząd Gminy Lanckorona informuje:
- żadna z jednostek organizacyjnych gminy w tym instytucji kultury nie prowadzi mediów.
- wydatki Urzędu Gminy na ogłoszenia i inne artykuły wyniosły:
- w 2015r. - 3.444,00zł
- w 2016r. - 5.658,00zł
- w 2017r. - 8.658,02zł
- w 2018r. - 5.658,00zł

Z up. Wójta
Teresa Florek
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Lanckorona

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2017 r.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. przez LEŚNICA 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informuję:

1) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy prowadzone są media - Stanowisko Pracy
ds. Kultury,

2) gazeta lokalna "Wiadomości Leśnickie",

3) gazeta lokalna jest dostępna na stronie internetowej
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html

4) gazeta jest zarejestrowana w sądzie,

5) numery gazety lokalnej są dostępne na stronie internetowej
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html ,

6) wydatki gminy na ogłoszenia w mediach: rok 2015 - 8 952 zł, rok 2016
- 8952 zł, rok 2017 - 12 908,85 zł, rok 2018 - 8 504 zł.

Edyta Gola

Stanowisko Pracy ds. Kultury

tel. 77 4639858

_____

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl <mailto:um@lesnica.pl> e-mail: um@lesnica.pl

Administratorem danych osobowych jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150
Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
<mailto:um@lesnica.p> um@lesnica.pl. U administratora danych osobowych
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email <mailto:iod@lesnica.pl> iod@lesnica.pl. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Więcej informacji na stronie
<http://www.lesnica.pl/> www.lesnica.pl w zakładce Urząd Miejski
<http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html> Dane osobowe.

wniosek o informację przez ŁABOWA

Witam,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji z dnia 17 lipca 2018r. przesyłam odpowiedzi na zadane w nim pytania :

1. Czy w urzędzie gminy prowadzone są media? – NIE
2. Jakiego typu są prowadzone media? – BRAK
3. Media dostępne w Internecie – BRAK
4. Dziennik lub czasopismo prowadzone przez gminę – BRAK
5. J/w
6. Kwota przeznaczona na wydatki zawarte w pytaniu :

2016 –627,78
2017 – 2 964,81
2018 – 3 277,78
Razem : 6 870,37

Pozdrawiam
Elżbieta Radziak – Dyl
Urząd Gminy Łabowa