Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2 przez ZDUŃSKA WOLA 3

W załączeniu przesyłam cz. 2 załączników w zw. z odpowiedzią na
udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej cz.3 przez ZDUŃSKA WOLA 2

W załączeniu przesyłam cz.3 załączników w zw. z odpowiedzią na udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

odpowiedź przez TUROBIN 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam scan pisma z odpowiedzią .

Pozdrowienia

Danuta Kozyra

Kierownik Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego i Kadr

załązniki do wniosku przez CZARNOCIN 5

Witam,
W załączniku przesyłam 5 ostatnich wydań kwartalnika do odpowiedzi na wniosek.
Z poważaniem
Agnieszka Kucharz

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARE KUROWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starekurowo.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-20 12:54

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KURYŁÓWKA

Dzień dobry

Urząd Gminy Kuryłowka informuje,że otrzymaliśmy wniosek o informację publiczną

Sekretariat- L.Dziwota

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DUBICZE CERKIEWNE

Dzień dobry
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016r.poz.1764) w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018r. informuję jak niżej:

1. Przez żaden podmiot wymieniony w pierwszym zdaniu wniosku nie są prowadzone media

2. Wydatki Gminy na ogłoszenia:

- 2015r. - 996,30 zl

- 2016r. – 1 783.20 zł

-2017r. – 590,40 zł

- 2018r. do 30.06.) – 516,60 zł

--------------------------------------------------

Razem 3 886,50 zł

Podmiot udostępniający informacje publiczną:

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 65,

17-204 Dubicze Cerkiewne

Informacje wytworzył i odpowiada za jej treść:

Alina Pietruczuk – podinspektor UG Dubicz eCerkiewne

Informacje udostępnił:

Mikołaj Ławrynowicz – Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne dn.- 20.07.2018r.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PLATERÓWKA

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:

- Gmina Platerówka wydawała Biuletyn Gminny. Ostatni nr wydany został w
2014 roku.

Poniżej przesyłam link do Biuletynu Gminnego:
http://gminaplaterowka.pl/p,72,biuletyn-gminny

Gmina Platerówka zleca również zamieszczenie ogłoszeń w gazecie Ziemia
Lubańska.

Wydatki na promocję i ogłoszenia:  rok 2017 - 4429,23 zł, w tym 87,74 zł
ogłoszenia

rok 2018 - 9210,15 zł, w tym 250 zł ogłoszenia.

Pozdrawiam

Renata Stalmach

UG w Platerówce

tel. 75 722 16 90

FW: FW: Wniosek o informacje publiczną przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

Witam w odpowiedzi na maila informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. nie
dotyczy

Pozdrawiam

From

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf. W
związku z rozmiarem załącznika poszczególne 5 numerów pozwalam sobie
przesłać  oddzielnymi wiadomościami .

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail.kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Media w gminie przez ŚWIERCZÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, proszę o doprecyzowanie 4,5,6 punktu wniosku: czy pytając o Gminę mają Państwo na uwadze działania Urzędu Miasta (m.in. wydatki Urzędu Miasta na promocję), czy wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Bo jeśli chodzi o wszystkie jednostki organizacyjne to są to:

 <http://www.bip.kielce.eu/124> Placówki ochrony zdrowia i profilaktyki

 <http://www.bip.kielce.eu/125> Pomoc społeczna

 <http://www.bip.kielce.eu/126> Bezpieczeństwo publiczne

 <http://www.bip.kielce.eu/127> Edukacja publiczna

 <http://www.bip.kielce.eu/128> Instytucje kultury

 <http://www.bip.kielce.eu/129> Ośrodki sportu i rekreacji

 <http://www.bip.kielce.eu/130> Jednostki budżetowe

 <http://www.bip.kielce.eu/419> Zakłady budżetowe

 <http://www.bip.kielce.eu/131> Spółki prawa handlowego

Czyli m.in. również wszystkie szkoły, przedszkola, placówki związane z ochroną zdrowia, domy pomocy społecznej, itp.

Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić do 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail.kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail.kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRZEŃ WIELKI

Dobrzeń Wielki, 20 lipca 2018 r.

Or.1431.27.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 17 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

Stosownie do art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), w odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że Gmina Dobrzeń Wielki nie prowadzi żadnego typu mediów (gazety, radio, telewizja, inne).

Łączę wyrazy szacunku

Kornelia Lauer- Konecka

Sekretarz Gminy Dobrzeń Wielki

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Bielsko-Biała

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<informacja@bielsko-biala.pl> o 2018-07-19 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-20 13:11

odpowiedź przez RYCHTAL

Rychtal, dnia 20 lipca 2018 roku

Or.1431.18.2018

Odpowiadając na e-mail z dnia 18 lipca 2018 roku Urząd Gminy Rychtal informuje, iż nie prowadzone są media /gazeta, radio, telewizja/.
Urząd Gminy Rychtal wydała na ogłoszenia w prasie i radiu :
- 2015 roku - 3.939,08 złotych / wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/,
- 2016 roku - 2.406,55 złotych /wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/,
- 2017 roku - 1.968,00 złotych /wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/,
- 2018 roku - 1.943,40 złotych /wykazy nieruchomości do sprzedaży, życzenia/.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy
Elżbieta Łubieńska-Kopeć

tel. 62 7816823
e-mail: ugrychtal@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych - dalej RODO - informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Rychtalu jest Wójt Gminy Rychtal z siedzibą w Rychtalu, ul. Rynek 1 63-630 Rychtal.


Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania przez Urząd Gminy w Rychtalu Państwa danych osobowych znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (http://rychtal.nowoczesnagmina.pl/?a=4156).

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOZDRZEC

> Dnia 17 lipca 2018 o 12:36 sprawa-7571@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
>
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
>
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Nie
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Nie dotyczy
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Nie dotyczy
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Nie dotyczy
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Nie dotyczy
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015: 4258,26 zł
2016: 7121,70 zł
2017: 3808,08 zł
2018: 5616,18 zł

Z poważaniem

Agnieszka Baran

>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7571@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
>
>

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nozdrzec z siedzibą w 36-245 Nozdrzec 224,

2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Nozdrzec jest Pani Katarzyna Nowosielska, e-mail: katarzyna@nozdrzec.pl katarzyna@nozdrzec.pl , tel. 13 43 98 020 wew. 48

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1985) oraz ustaw szczegółowych.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez UDANIN

Twoja wiadomość

Do: ug@udanin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 16-07-2018 09:05

odczytano w dniu 20-07-2018 13:18.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KALINOWO

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że w Gminie Kalinowo nie są prowadzone żadne media, ponadto nie były wydawane przez urząd gminy czasopisma lub dzienniki.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły przedstawiały się następującą:

2015 rok - 4730,63 zł

2016 rok - 5224,74 zł

2017 rok - 4460,60 zł

2018 rok – 1270,12 zł

Z poważaniem

Mariusz Klepacki

Sekretarz Gminy Kalinowo

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dn. 18 lipca 2018 przez CZAPLINEK

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dn. 18 lipca 2018, nadesłany do Gminy
Czaplinek drogą elektroniczną o udzielenie informacji publicznej dotyczącej
mediów informuję:

Gmina Czaplinek wydaje w miesiącach styczeń-czerwiec oraz wrzesień -
grudzień "Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego". "Biuletyn" jest
redagowany i składany w Referacie Planowania, Rozwoju Gospodarczego,
Turystyki i Promocji Urzędu Miejskiego w Czaplinku. "Biuletyn" drukuje firma
zewnętrzna na podstawie umowy zlecenia. Jest to drukarnia "Grażyna" Waldemar
Sopoćko z Połczyna Zdroju.

"Biuletyn" dostępny jest w formie papierowej (zawsze pod koniec miesiąca)
oraz formie elektronicznej (dokumenty PDF) - dostępny na stronie
internetowej gminy: czaplinek.pl w zakładce Publikacje Lokalne. Poniżej
link:

http://www.czaplinek.pl/press

"Biuletyn" nie jest zarejestrowany w sądzie.

Ze względu na duży ciężar plików PDF (10-50 MB) proponuję pobrać numery z
naszej strony. Link do archiwum:

http://www.czaplinek.pl/press/14/2018

Okazjonalnie (nie częściej niż raz na rok) wydawane jest też czasopismo
lokalne "Grajdoł". Ostatni numer wydany był w 2015 roku. Dostęp
elektroniczny do numerów "Grajdoła":

http://www.czaplinek.pl/press/17/2015

Jeśli chodzi o wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane informuję:

2018 rok: TV Gawex (Czaplinecki Program Samorządowy) 24 354 zł brutto (za
cały rok 2018)

2018 rok: Gazeta Pojezierze i Echa znad Drawy i Gwdy 3000,00 zł brutto

2018 rok: Reklama w Gazecie Wyborczej (Wakacyjny Rozkład Jazdy) 738,00 zł
brutto.

2018 rok: Druk "Biuletynu informacyjnego UM"

2017 rok TV Gawex (Czaplinecki Program Samorządowy) 18 942 zł brutto

2017 rok: Gazeta Pojezierze i Echa znad Drawy i Gwdy 3000,00 zł brutto

2016 rok TV Gawex 18942 zł brutto

2016 rok Media Regionalne 8395,55 zł brutto

2015 rok: TV Gawex 18 942 brutto

2015 rok: Media Regionalne 8395,55 zł brutto

Koszt wydania "Biuletynu" 2016 rok:

(1000 egz.)

a) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1107 brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych brutto),

b) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1353 brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy
złote brutto),

c) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1599 brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych brutto),

d) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 1845 brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć złotych
brutto),

e) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 2091 brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden złotych
brutto).

2017 rok:

(1000 egz.)

f) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1107 brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych brutto),

g) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1353 brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy
złote brutto),

h) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1599 brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt
dziewięć złotych brutto),

i) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1845 brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć
złotych brutto),

j) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 2091 brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden
złotych brutto).

2018 rok:

(1000 egz.)

k) o objętości do 12 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1107,00 zł brutto (słownie: tysiąc sto siedem złotych),

l) o objętości do 16 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1353,00 zł brutto (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt
trzy złote),

m) o objętości do 20 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie
ryczałtowe w kwocie 1599,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset
dziewięćdziesiąt dziewięć złotych),

n) o objętości 24 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 1845,00 zł brutto (słownie: tysiąc osiemset czterdzieści pięć
złotych),

o) o objętości 28 stron przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe
w kwocie 2091,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dziewięćdziesiąt jeden
złotych).

Pozdrawiam

Magdalena Urlich

Inspektor ds. informacji turystycznej i marketingu

Urząd Miejski w Czaplinku

te. 94 375 47 90

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf..

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.