odpowiedź na informację publiczną przez ORŁY 1

Dzień dobry w nawiązaniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

pozdrawiam

--
_______________________________________________________________________
Małgorzata Ogonowska – podinspektor ds. kultury, turystyki, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i funduszy europejskich
tel. +48 16 671 26 93 w.26 fax. +48 736 24 34 e-mail: g.kalawska@ugorly.pl
Urząd Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły
tel. +48 16 671 26 93 fax. +48 736 24 34 e-mail: urzad@ugorly.pl www.gminaorly.pl

Rozważ czy wydrukowanie tego listu jest konieczne
Please consider the environment before printing

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez DŹWIERZUTY 1

Witam,
w odpowiedzi na zapytanie informujemy:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wydaje biuletyn - Nasza Gmina Dźwierzuty. Jest to kwartalnik. Do tej pory ukazało się 9 (dziewięć) numerów biuletynu.
2. Biuletyn jest zarejestrowany w odpowiednim sądzie.
3. Nie posiadamy archiwum czasopisma w PDF, jedynie w formie papierowej. Czasopismo w formie papierowej dostępne jest w Archiwum Czasopism Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Poszczególne numery czasopisma w formacie pdf do znalezienia i pobrania: gminadzwierzuty.pl
4. Koszt druku jednego numeru czasopisma to 1250 zł (nakład 1000 egzemplarzy, papier kreda 90, ilość stron 16, format a4)
5. Biuletyn jest kolportowany bezpłatnie wśród mieszkańców gminy.
6. W biuletynie nie zamieszcza się ogłoszeń urzędu.
7. W biuletynie znajdują się informacje z życia gminy i jej mieszkańców, działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz relacje i zapowiedzi imprez i wydarzeń kulturalnych.
Jako Gminny Ośrodek Kultury nie mamy informacji nt. ponoszonych przez gminę wydatków na promocje i ogłoszenia płatne w mediach prywatnych.
 
Pozdrawiam
Ewa Dolińska-Baczewska
Dyrektor GOK
 
 
 
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9031@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
 
 
--
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Pasymska 2
12-120 Dźwierzuty
NIP: 745-17-18-430
tel. 89-621-12-80

Odpowiedź na informacje publiczna z Gminy Koźminek przez KOŹMINEK 6

Dzień dobry Państwu

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (na podstawie art. 61 konstytucji RP), Urząd Gminy Koźminek uprzejmie informuje że:

1. W Urzędzie Gminy Koźminek jest wydawany biuletyn informacyjny pn. „Informator Koźminecki”, wydawany jest od dwóch do czterech razy w roku (w zależności od ilości zebranego materiału). Osobą odpowiedzialna jest Pani Sekretarz Gminy. Ponadto Gmina Koźminek posiada konto na Facebooku na którym informacje umieszcza Pani Sekretarz Gminy.

2. Informator Koźminecki nie jest zarejestrowany w sądzie. Posiada numer ISSN 1732-9140 nadany przez Bibliotekę Narodową z Warszawy.

3. Link do Facebooka Gminy Koźminek: <https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ko%C5%BAminek-170221416720255/> https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ko%C5%BAminek-170221416720255/.

4. Link do Informatora Koźmineckiego: <http://www.kozminek.pl/pl/kultura/Gazeta-Gminna-Informator-Kozminecki.html> http://www.kozminek.pl/pl/kultura/Gazeta-Gminna-Informator-Kozminecki.html.

5. Wydatki na promocję Gminy Koźminek wyniosły w poszczególnych latach:

2015 – 57 777,23 zł

2016 – 57 938,63 zł

2017 – 49 606,86 zł

2018 – do dnia odpowiedzi na zapytanie o informacje publiczną 37 352,02 zł.

Ponadto w załączeniu przesyłam pliki PDF z pięcioma ostatnimi numerami Informatora Koźmineckiego.

Z poważaniem

Mariusz Kaczmarek

Gmina Koźminek

62 76 37 026

załącznik- "Wiadomości Miejskogóreckie" przez MIEJSKA GÓRKA 1

W załączeniu przesyłam gazetę lokalną "Wiadomości Miejskogóreckie".

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce 1

Szanowni Państwo,

potwierdzam otrzymanie maila i informuję, że zbieramy informacje , by odpowiedzieć na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc

"Wiadomości Miejskogóreckie" przez MIEJSKA GÓRKA 1

w załączeniu przesyłam "Wiadomości Miejskogóreckie"

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RACZKI 1

Raczki dn. 20.07.2018 r.

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14

16-420 Raczki

ORG.1431.22.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Gminy Raczki na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku.

pkt.1 W Urzędzie Gminy Raczki oraz w jej jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media;

pkt.2 Nie dotyczy,

pkt.3 Nie dotyczy;

pkt.4 Nie dotyczy;

pkt 5. Nie dotyczy;

pkt. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje w 2015 roku 1 850 zł, w 2016 roku 1 845 zł, w 2017 roku 2 460 zł, do 20 lipca 2018 roku 3 230 zł

Proszę o potwierdzenie otrzymania i odczytania niniejszej wiadomości.

Emilia Tertel
Podinspektor
___________________
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
875686413

Wiadomości Miejskogóreckie przez MIEJSKA GÓRKA 1

W załączeniu przesyłam"Wiadomości Miejskogóreckie"

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam czerwcowy numer* Informatora Gminy
Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

(bez tematu) przez DOMINOWO

<div dir="ltr"><br></div>

wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiedź przez GORZKOWICE

Odpowiadając na maila z dnia 17.07.2018r. - wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat mediów jakie są prowadzone w gminie i
związane z tym wydatki.

Urząd Gminy Gorzkowice informuje:

1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- TAK
2) jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- INTERNET
3) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- www.gorzkowice.pl <http://www.gorzkowice.pl/>,
www.facebook.com/gminagorzkowice <http://www.facebook.com/gminagorzkowice>
4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

-NIE PROWADZI
5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- NIE PROWADZI
6) prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

- 2015 rok – 24.417,76 zł

- 2016 rok – 28.960,37 zł

- 2017 rok - 46.118,13 zł

-07.2018 rok – 26.853,00 zł

--
Pozdrawiam
Monika Słowińska
Podinspektor ds. promocji i reklamy gminy
Urząd Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice
tel. (44) 6818006 wew.31

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam MAJOWY numer* Informatora Gminy Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

odpowiedź przez TROJANÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na emaila w sprawie informacji publicznej, uprzejmie informuję,
że:

1. Urząd Gminy Trojanów, jak również w jednostki organizacyjne nie są
prowadzą mediów.

2. Gmina Trojanów nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

3. Wydatki gminy na ogłoszenia

Rok 2015 - 1.923,72 zł

Rok 2016 - 2.844,70 zł

Rok 2017 - 8.959,64 zł

Rok 2018 - 4817,91 zł

Pozdrawiam

Jarosław Ryszkowski

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam KWIETNIOWY numer* Informatora Gminy
Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam MARCOWY numer* Informatora Gminy
Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam LUTOWY numer* Informatora Gminy Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez DOBRZEŃ WIELKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@dobrzenwielki.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-20 11:32

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE 1

Szanowni Państwo, w związku z przesłanym wnioskiem o informację przesyłam odpowiedzi:

1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy
3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; GMINA NIE PROWADZI DZIENNIKÓW I CZASOPISM
5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2016- historia administracji 600 zł

2017 – Album Warmińsko-Mazurski – 3075 zł; historia administracji (rozszerzenie) – 3000 zł; biuletyn informacyjny – 3690 zł

2018 – biuletyn informacyjny – 3734,28

Z poważaniem

Izabela Kukla
Inspektor

URZĄD GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elblaskie
tel./fax: (055) 231 56 13 wew. 31

e-mail:
<mailto:i.kukla@gminagronowo.pl> i.kukla@gminagronowo.pl
<mailto:sekretariat@gminagronowo.pl> sekretariat@gminagronowo.pl
<mailto:gminagronowo@gminagronowo.pl> gminagronowo@gminagronowo.pl

www: bip.gminagronowo.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRASNE

Odpowiedź na wniosek

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: NIE DOTYCZY

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp: Wydatki na promocję:
a.. 2015 r. - 5.603,40 zł
b.. 2016 r. - 10.528,51 zł
c.. 2017 r. - 48.405,73 zł
d.. 2018 r - 11.196,57 zł
Pozdrawiam
Sylweriusz Sztukert
UG Krasne

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez SIENNICA RÓŻANA 5

Urząd Gminy w Siennicy Różanej wydaje biuletyn informacyjny dla mieszkańców
"Nasza Gmina". Posiada on ISSN, nie jest rejestrowany w sądzie.
Na wydawnictwo zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości:
- w 2017 roku - 11.560,32 zł
- w 2018 roku - 2.890,08 zł.

Z poważaniem

Dariusz Turzyniecki
Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Siennica Różana
Siennica Różana 265 A
22-304 Siennica Różana

tel. 82 575-92-81
fax. 82 575-99-00 wew. 37
www.siennica.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYPIN 6

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej
przesyłam odpowiedzi na pytania oraz załączam 5 ostatnich numerów gazety
w formacie pdf.

1.**Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media? *TAK*

2.Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy. *Głos Gminy Rypin; Gmina Rypin *

3.****Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w
Internecie.https://www.rypin.pl/176,informator-gminy-rypin

4.Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie. *Tak, gazeta zarejestrowana jest w
sądzie.*

5.**Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

6.Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*ROK*

*KWOTA WYDATKÓW*

2015

131 991,33 zł

2016

86 453,65 zł

2017

70 185,32 zł

2018

21 375,56 zł

Z poważaniem

Mariusz Paprocki

Sekretarz Gminy Rypin

Urząd Gminy Rypin
tel. (54) 280 97 05
e-mail: elud@rypin.pl
*Pozdrawiam*

/Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuje Pana/Panią, że: Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani
danych osobowych jest: Wójt Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie: www.bip.rypin.pl/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWINKA 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź.

--
Pozdrawiam
Tomasz Malinowski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBKÓW 2

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Gminy w Sobkowie w dniu 18.07.2018 r, pocztą e-mail, w oparciu o
art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1764 z późn.zm.) Wójt Gminy
Sobków przesyła informację w załączeniu.

Pozdrawiam

Urząd Gminy w Sobkowie

Adam Włodarczyk

Tel. 41 387 10 22 wew. 27

e-mail: admin@sobkow.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKOROSZYCE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@skoroszyce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-20 12:01.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBKÓW 7

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Gminy w Sobkowie w dniu 18.07.2018 r, pocztą e-mail, w oparciu o
art. 13 ust. 1 i art. 14 ust. ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r, poz. 1764 z późn.zm.) Wójt Gminy
Sobków przesyła informację w załączeniu.

Pozdrawiam

Urząd Gminy w Sobkowie

Adam Włodarczyk

Tel. 41 387 10 22 wew. 27

e-mail: admin@sobkow.pl