Gmina Maciejowice przez MACIEJOWICE 1

Przesyłam odpowiedzi na pytania przesłane do nas w dniu 18.07.2018r.
Ryszard Brodziak

(bez tematu) przez NIEDŹWIEDŹ

Gmina Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Nasz znak: ORG.1431.13.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

- Urząd Gminy Niedźwiedź prowadzi media
- Wydawane medium to kwartalnik o nazwie "ZGODA"
- Zgoda dostępna jest w internecie na stronie www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce Biuletyn ZGODA
- Biuletyn ZGODA jest zarejestrowany w sądzie
- ostatnie numery biuletynu ZGODA są dostępne w formacie pdf pod wyżej wskazanym adresem i jeżeli chcecie Państwo pozyskać ostatnie 5 numerów to proszę sobie wydrukować
- wydatki Gminy Niedźwiedź na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
- materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w poszczególnych latach wyniosły:
2015 r. - 56 367,41 zł
2016 r. - 47 480,04 zł
2017 r. - 44 290,70 zł
2018 r. - 15 410,92 zł

Marek Mąkowski - Sekretarz Gminy Niedźwiedź

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MACIEJOWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŃSKIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz jednostki organizacyjne gminy Końskie nie prowadzą mediów.

Wydatki gminy Końskie na ogłoszenia i materiały promocyjne:

2015 r. – 39 819,04 zł,

2016 r. 48 291,03 zł,

2017 r. – 49 727,92 zł,

2018 r. 33 347,27 zł.

Z poważaniem

Anna Głębocka

Sekretarz Miasta I Gminy Końskie

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez GRUDUSK

W odpowiedzi na przesłany wniosek o informację publiczną przesyłam
odpowiedź na pytania zawarte we wniosku:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*Odpowiedź: W Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych nie są
prowadzone media.*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*Odpowiedź: Nie dotyczy
*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*Odpowiedź: Nie dotyczy*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika i czasopisma.*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Odpowiedź: Nie dotyczy*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

*Odpowiedź: Od 2015 roku do lipca 2018 Gmina Grudusk poniosła wydatki na
promocję w łącznej kwocie 18 563,81 zł. Wydatki dotyczyły materiałów
zamieszczonych w prasie lokalnej o Gminie, realizowanych projektach
współfinansowanych ze środków UE
*

*oraz o grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku:*

*2015 r. - 10 426,71 zł*

*2016 r. - 2000 zł*

*2017 r. - 4452 zł*

*2018 r. - 1685,10 zł*

*
*

Z poważaniem

--
Bogumiła Graboń-Golanko
inspektor
-----------------------
Urząd Gminy Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
tel. 23 671 50 12 wew. 17

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. przez KARNIEWO

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE
DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 - 13785,29

2016 - 14534,69

2017 - 42981,06

2018 - 11094,60

Z poważaniem

Mariusz Kukawka

Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Karniewie

06-425 Karniewo

Ul. Pułtuska 3

Tel. 501062284

odpowiedź na wniosek przez SZERZYNY 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018r. oraz link do
archiwalnych wydań /Kuriera Gminy Szerzyny: /
https://issuu.com/kuriertarnowski/
/

Grzegorz Ciombor
//

//

--
Urząd Gminy Szerzyny
tel. 146517300
fax 146517901
www.szerzyny.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZGIERZ

Dzień dobry,

odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej podaję następujące dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak, są to:

- miesięcznik „Zgierz - moja przestrzeń”;

- profil FB/Miasto Zgierz;

- strona internetowa [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Wydawcą miesięcznika jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu z siedzibą przy ul. Mielczarskiego 1.

Profil FB/Miasto Zgierz i strona internetowa prowadzone są odpowiednio przez Wydz. Kultury, Promocji i Sportu i przez Wydział Organizacyjny/Dział Informatyczny Urzędu Miasta Zgierza

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Miesięcznik „Zgierz - moja przestrzeń”: [ http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza | http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza ]

FB/Miasto Zgierz: [ https://www.facebook.com/MiastoZgierz/ | https://www.facebook.com/MiastoZgierz/ ]

Strona internetowa: [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, miesięcznik jest zarejestrowany.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Wszystkie kolejne numery są zamieszczone i dostępne w wersji pdf pod adresem:

[ http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza | http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza ]

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Informacja o wydatkach poniesionych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i promocję w mediach:
rok 2015 - 54 002,17 zł
rok 2016 - 17 660,68 zł
rok 2017 - 30 000,00 zł
rok 2018 - 20 643,00 zł
RAZEM
122 305,85 zł

Pozdrawiam

Aleksandra Wiaderkiewicz
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Administrator BIP

Urząd Miasta Zgierza
Zgierz 95-100, pl. Jana Pawła II 16
tel. 42 7143 156
tel. 503 008 046

[ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.umz.zgierz.pl ] [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

Od: "E-URZAD" <e-urzad@umz.zgierz.pl>
Do: "Aleksandra Wiaderkiewicz" <awiaderkiewicz@umz.zgierz.pl>, "Biuro Obsługi Urząd Miasta Zgierza" <bok@umz.zgierz.pl>
Wysłane: wtorek, 17 lipca, 2018 14:12:47
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną

Od: sprawa-7956@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
Wysłane: wtorek, 17 lipca, 2018 12:38:55
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7956@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez LIPSKO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 roku informuję:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko jak również jednostki organizacyjne Miasta i
Gminy Lipsko nie prowadzą żadnych mediów wskazanych w treści państwa
wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym, Miasto i
Gmina Lipsko nie ponosi żadnych kosztów związanych z przedmiotem Państwa
zapytania.

--
Z Poważaniem,
Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko
Artur Dygas
tel.: (48) 37 84 123

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LUBICZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@lubicz.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 07:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@zakrzewo.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 07:37

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WOLIN

Twoja wiadomość

Do: urzad@wolin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 20.07.2018 11:40.

odpowiedź na wniosek przez ŁODYGOWICE

Witam,

Informuję, że W Naszym Urzędzie Gminy w Łodygowicach nie są prowadzone
media, jedynie Gmina prowadzi swój biuletyn samorządowy. Biuletyn dostępny
jest w Internecie, podaję link do strony:
http://www.lodygowice.pl/nasza-gmina/biuletyn-informacyjny. Biuletyn
samorządowy nie jest zarejestrowany w sądzie. Ostatnie 5 numerów Naszego
biuletynu znajduje się w Internecie, mogą Państwo przejrzeć je otwierając
wyżej podany link. W związku z ostatnim zagadnieniem, na które oczekują
Państwo odpowiedzi, mam zapytanie, zważając na dużą ilość ogłoszeń, czy tez
materiałów dedykowanych bardzo bym prosiła o dokładne sprecyzowanie czego
Państwo chcieliby się dowiedzieć.

Dziękuję i pozdrawiam

Pieczarka Marta

Urząd Gminy w łodygowicach

gmina Dolsk przez DOLSK

Dzień dobry!

Zgodnie z treścią otrzymanego w dniu 18 lipca wniosku o informację publiczną
przekazujemy, co następuje:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk ani żadnej z innych jednostek
organizacyjnych nie są prowadzone żadne media (jedynie w Szkole Podstawowej
w Dolsku działa koło zainteresowań, w którym uczniowie uczą się techniki
filmowania, obróbki dźwięku i zamieszczają amatorskie nagrania ze szkolnych
uroczystości);

- gmina nie prowadzi żadnych czasopism ani dzienników;

- poniesione wydatki dotyczą opłat odpowiednio za:

a) za ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz o zmianach w
planach zagospodarowania przestrzennego i wynoszą w roku 2015 - 3.081,16 zł,
w roku 2016 - 2.430,48 zł, w roku 2017 - 1.726,92 i w roku bieżącym -
1.313,64 zł;

b) życzenia okolicznościowe i nekrologi - w roku 2015 - 442,80 zł, w roku
2016 - 370,37 zł, w roku 2017 - 356,70 zł i w roku bieżącym - 233,70 zł.

Z poważaniem,

Mirella Godawa

UMiG Dolsk

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez BAŁTÓW

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r - Urząd
Gminy w Bałtowie informuje :

1) W Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
żadne media

2) Gmina nie prowadzi żadnego dziennika lub czasopisma

3) Wydatki Gminy na ogłoszenia , artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane lub innego typu w latach 2015-2018 są następujące:

- rok 2015- 19 609,00 zł

- rok 2016- 26 869,42 zł

- rok 2017 - 32 935,71 zł

-rok 2018 (do dnia złożenia informacji) - 16 580,10 zł

Informację sporządziła Lidia Jasińska tel. 41 -264 10 38

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez IRZĄDZE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@irzadze.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-19 17:52

odczytano w dniu 2018-07-23 08:05.

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez BOLESZKOWICE 1

Dzień Dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak,

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” prowadzony przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Boleszkowicach, który jest jednym z elementów miesięcznika informacyjnego „Pomyśle Flesz” którego Wydawcą jest „Media Zachód”, Redaktor Naczelny - Pan Bartosz Gajewski,

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.

Biuletyn ukazuje się tylko w wersji papierowej,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.

Gmina nie prowadzi dziennika oraz czasopisma,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp.

Pięć ostatnich numerów Biuletynu Samorządowego Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” ze względu na wielkość pliku, zostanie do Państwa przesłana w trzech kolejnych mailach,

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

Wydatki Gminy Boleszkowice na promocję w poszczególnych latach:

2015r. - 25682,43 zł

2016r. - 54016,54 zł

2017r. – 26784,11 zł

2018r. – 16529,15 zł

Wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach związanych z wydawaniem w/w biuletynu:

2015r. - 0 zł

2016r. - 4000,00 zł

2017r. - 8300,00 zł

2018r. - 5200,00 zł

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Re: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez TRZEBIECHÓW 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. dot. prowadzenia przez
gminę mediów informuję, że Gmina Trzebiechów i jednostki organizacyjne
nie prowadzą mediów, o których mowa we wniosku. W związku z powyższym
nie wydatkowano środków finansowych na tego typu działania.

Pozdrawiam,

*Magdalena Kramska*

Sekretariat

sekretariat@trzebiechow.pl

tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

*
*

*Urzšd Gminy Trzebiechów*

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

www.trzebiechow.pl

Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 1 i 2 przez BOLESZKOWICE 3

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 3 i 4 przez BOLESZKOWICE 3

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 5 i 6 przez BOLESZKOWICE 3

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-23 08:18.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez STARY DZIKÓW

Odpowiadając na Państwa pytania informuję:
- urząd gminy ani żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików nie prowadzi mediów
- żadna z jednostek nie prowadzi również dzienników, czasopism
- wydatki na promocję gminy w poszczególnych latach:
2015 – 4.595,20 zł
2016 – 4.312,91 zł
2017 – 7.131,83 zł
2018 - 3.624,54 zł

Katarzyna Maksymowicz
Skarbnik Gminy Stary Dzików

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WILCZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@wilczyce.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 07:37