odpowiedź na wniosek przez KRAMSK

Kramsk, 20 lipca 2018 r.
Dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z 18 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej udzielam odpowiedzi na zadane pytania;
- w Gminie i jednostkach organizacyjnych oraz Spółce gminnej nie są prowadzone media,
- Gmina nie wydaje dziennika ani czasopisma,
- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane oraz materiały dedykowane i inną promocję kształtowały się następująco:
rok 2015 ( produkcja filmu “40- lecie Gminy Kramsk, emisja materiałów o Gminie w TV Poznań, życzenia świąteczne do mieszkańców w Konińskiej Gazecie Internetowej oraz “Przeglądzie Konińskim”) – 5186 zł,
rok 2016 ( film dokumentujący przebieg konferencji na temat rz. Warcica, partycypacja w kosztach produkcji filmu “Tam. gdzie łąki umajone”, ogłoszenie o Dożynkach Gminnych, życzenia) – 4772 zł,
- rok 2017 ( reportaż z Festiwalu Kultury, artykuł o dożynkach, współfinansowanie filmu promującego przedsiębiorczość w powiecie, życzenia w Przeglądzie Konińskim”)- 2834 zł,
- rok 2018 ( promocja Gminy w “Gazecie Sołeckiej”, życzenia, Kroniki Filmowe w Telewizji Wielkoplska, inna promocja)- 4647 zł.

Maria Kordyl
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Kramsk
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk
tel. 63 247 00 04 wew. 229

odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przez PRZASNYSZ 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ROZOGI

Rozogi, 20.07.2018 r.

Znak: RO.1431.9.2018 Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19
lipca 2018 r. uprzejmie informuję, że:
- Ad. 1 w Urzędzie Gminy Rozogi, jednostce organizacyjnej, samorządowej
osobie prawnej  nie są prowadzone media,
- Ad. 2 - nie dotyczy
- Ad. 3 - nie dotyczy
- Ad. 4 - gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma,
- Ad. 5 - nie dotyczy
- ad. 6 - wydatki na promocję: 2015 r. - 9.711,65 zł, 2016 r. -
11.125,90 zł, 2017 r. - 12.978,00 zł., 2018 r. według stanu na dzień 18
lipca br. - 12.184,33 zł

Z poważaniem
Monika Grudziądz - Sekretarz Gminy Rozogi

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9106@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

wezwanie przez BIAŁOWIEŻA 1

Dzień dobry

W załączeniu wezwanie do wykazania szczególnie istotnego interesu
publicznego.

Pozdrawiam

Helena Bagrowska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STRYKÓW 1

Dzień Dobry,

W załączniku odpowiedź na przesłany wniosek.

Pozdrawiam

Wojciech Tomczak

Urząd Miejski w Strykowie

tel. 427198002 wew 216

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina Stryków z siedzibą w 95-010 Stryków, ul. Kościuszki 27

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: <http://bip.strykow.pl/?c=888> http://bip.strykow.pl/?c=888

-------- Oryginalna wiadomość --------

Od: sprawa-7925@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Data: 17.07.2018 12:38 (GMT+01:00)

Do: anna.sasin@strykow.pl

Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7925@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDM4NTQuNTYzNjUuMTIyMTNAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDozODo1NCAtMDAwMHxhbm5hLnNhc2luQHN0cnlrb3cucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DUBENINKI 1

W odpowiedzi na wniosek informuję, że w Gminie Dubeninki ani w jednostce
organizacyjnej nie prowadzi się mediów w żadnej formie.

Wydatki na ogłoszenia w latach:

2015 - 96,00 zł.

2016 - 120,00 zł.

2017 - 165,00 zł.

2018 -  0

Stanisław Kosiński sekretarz gminy 87 6158137, 606755208
www.dubeninki.pl; sekretarzug@dubeninki.pl s.kosinski@dubeninki.pl

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9027@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na zapytanie w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej przez SOŚNICOWICE 1

Witam

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na zapytanie z dnia 20.07.2018r. dot.
informacji związanej z mediami.

_____________________________________________________

Leszek Kołodziej - Inspektor Spraw ds. Organizacyjnych i Administracji

Urząd Miejski w Sośnicowicach

tel 32 238 71 91 wew 307

fax 32 238 75 50

Fwd: Gmina Wińsko Informacja Publiczna przez WIŃSKO

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 16.07.2018 r. 
informuję, że w Urzędzie Gminy Wińsko nie są prowadzone media, dzienniki
lub czasopisma.

W latach 2015-2017 Gmina zawierała umowy z „/Kurierem Gmin”. W roku 2015
roczny koszt z tytułu tej umowy wyniósł /12 100,00 zł; w 2016 r. – 13
200,00 zł, w 2017 r. – 13 200,00 zł.

W roku 2018 realizacja następuje w formie zlecenia dla Wiadomości
Lubińskich "Strony za Odrą" koszt 8856,00 zł.

--
Urząd Gminy Wińsko
Pl. Wolności 2
56-160 Wińsko
Tel. 71/ 38 04 200

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LANCKORONA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
02-605 Warszawa

Nasz znak: Or 1431.16.2018 Lanckorona, dnia 20 lipca 2018r.

Odpowiadając na wniosek jn. Urząd Gminy Lanckorona informuje:
- żadna z jednostek organizacyjnych gminy w tym instytucji kultury nie prowadzi mediów.
- wydatki Urzędu Gminy na ogłoszenia i inne artykuły wyniosły:
- w 2015r. - 3.444,00zł
- w 2016r. - 5.658,00zł
- w 2017r. - 8.658,02zł
- w 2018r. - 5.658,00zł

Z up. Wójta
Teresa Florek
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Lanckorona

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUŃSKA WOLA 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2017 r.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

Odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. przez LEŚNICA 3

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informuję:

1) w Urzędzie Miejskim w Leśnicy prowadzone są media - Stanowisko Pracy
ds. Kultury,

2) gazeta lokalna "Wiadomości Leśnickie",

3) gazeta lokalna jest dostępna na stronie internetowej
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html

4) gazeta jest zarejestrowana w sądzie,

5) numery gazety lokalnej są dostępne na stronie internetowej
http://lesnica.pl/79/96/wiadomosci-lesnickie.html ,

6) wydatki gminy na ogłoszenia w mediach: rok 2015 - 8 952 zł, rok 2016
- 8952 zł, rok 2017 - 12 908,85 zł, rok 2018 - 8 504 zł.

Edyta Gola

Stanowisko Pracy ds. Kultury

tel. 77 4639858

_____

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl <mailto:um@lesnica.pl> e-mail: um@lesnica.pl

Administratorem danych osobowych jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150
Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email
<mailto:um@lesnica.p> um@lesnica.pl. U administratora danych osobowych
wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email <mailto:iod@lesnica.pl> iod@lesnica.pl. Z inspektorem ochrony
danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych. Więcej informacji na stronie
<http://www.lesnica.pl/> www.lesnica.pl w zakładce Urząd Miejski
<http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html> Dane osobowe.

wniosek o informację przez ŁABOWA

Witam,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji z dnia 17 lipca 2018r. przesyłam odpowiedzi na zadane w nim pytania :

1. Czy w urzędzie gminy prowadzone są media? – NIE
2. Jakiego typu są prowadzone media? – BRAK
3. Media dostępne w Internecie – BRAK
4. Dziennik lub czasopismo prowadzone przez gminę – BRAK
5. J/w
6. Kwota przeznaczona na wydatki zawarte w pytaniu :

2016 –627,78
2017 – 2 964,81
2018 – 3 277,78
Razem : 6 870,37

Pozdrawiam
Elżbieta Radziak – Dyl
Urząd Gminy Łabowa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2 przez ZDUŃSKA WOLA 3

W załączeniu przesyłam cz. 2 załączników w zw. z odpowiedzią na
udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej cz.3 przez ZDUŃSKA WOLA 2

W załączeniu przesyłam cz.3 załączników w zw. z odpowiedzią na udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Paulina Słowikowska

Sekretariat
Urzędu Gminy Zduńska Wola
tel.: (43)823-41-29
e-mail: <mailto:sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl

_____

Gmina Zduńska Wola

Gmina Zduńska Wola
ul. Zielona 30
98- 220 Zduńska Wola
NIP: 829-164-31-31
REGON: 730934447

tel.: (43)823-41-20
tel.: (43)823-41-29
fax: (43)823-27-50
e-mail: <mailto:%20sekretariat@ugzw.pl> sekretariat@ugzw.pl
www: <http://www.ugzw.com.pl/> www.gminazdunskawola.pl

_____

Ta wiadomość wraz z załącznikami jest przeznaczona dla określonego adresata
i może zawierać informacje poufne - chronione przez przepisy prawa. Jeśli
wiadomość została przesłana omyłkowo, proszę zawiadomić o tym nadawcę
poprzez wysłanie odpowiedzi, a następnie usunąć tę wiadomość. Powielanie lub
ujawnianie treści tej wiadomości jest niedozwolone.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Zduńska Wola. Dane przetwarzane
są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Więcej informacji
na stronie <http://www.gminazdunskawola.pl/> www.gminazdunskawola.pl w
zakładce ochrona danych osobowych.

_____

odpowiedź przez TUROBIN 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam scan pisma z odpowiedzią .

Pozdrowienia

Danuta Kozyra

Kierownik Referatu Organizacyjno-

Administracyjnego i Kadr

załązniki do wniosku przez CZARNOCIN 5

Witam,
W załączniku przesyłam 5 ostatnich wydań kwartalnika do odpowiedzi na wniosek.
Z poważaniem
Agnieszka Kucharz

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARE KUROWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starekurowo.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-20 12:54

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KURYŁÓWKA

Dzień dobry

Urząd Gminy Kuryłowka informuje,że otrzymaliśmy wniosek o informację publiczną

Sekretariat- L.Dziwota

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DUBICZE CERKIEWNE

Dzień dobry
Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Działając na podstawie art. 4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r.o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2016r.poz.1764) w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018r. informuję jak niżej:

1. Przez żaden podmiot wymieniony w pierwszym zdaniu wniosku nie są prowadzone media

2. Wydatki Gminy na ogłoszenia:

- 2015r. - 996,30 zl

- 2016r. – 1 783.20 zł

-2017r. – 590,40 zł

- 2018r. do 30.06.) – 516,60 zł

--------------------------------------------------

Razem 3 886,50 zł

Podmiot udostępniający informacje publiczną:

Urząd Gminy Dubicze Cerkiewne

ul. Główna 65,

17-204 Dubicze Cerkiewne

Informacje wytworzył i odpowiada za jej treść:

Alina Pietruczuk – podinspektor UG Dubicz eCerkiewne

Informacje udostępnił:

Mikołaj Ławrynowicz – Sekretarz Gminy Dubicze Cerkiewne

Dubicze Cerkiewne dn.- 20.07.2018r.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PLATERÓWKA

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:

- Gmina Platerówka wydawała Biuletyn Gminny. Ostatni nr wydany został w
2014 roku.

Poniżej przesyłam link do Biuletynu Gminnego:
http://gminaplaterowka.pl/p,72,biuletyn-gminny

Gmina Platerówka zleca również zamieszczenie ogłoszeń w gazecie Ziemia
Lubańska.

Wydatki na promocję i ogłoszenia:  rok 2017 - 4429,23 zł, w tym 87,74 zł
ogłoszenia

rok 2018 - 9210,15 zł, w tym 250 zł ogłoszenia.

Pozdrawiam

Renata Stalmach

UG w Platerówce

tel. 75 722 16 90

FW: FW: Wniosek o informacje publiczną przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI 1

Witam w odpowiedzi na maila informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. nie
dotyczy

Pozdrawiam

From

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARE KUROWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starekurowo.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-20 12:54

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika w pdf. W
związku z rozmiarem załącznika poszczególne 5 numerów pozwalam sobie
przesłać  oddzielnymi wiadomościami .

Łącze wyrazy szacunku

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail.kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

Media w gminie przez ŚWIERCZÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce 1

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji, proszę o doprecyzowanie 4,5,6 punktu wniosku: czy pytając o Gminę mają Państwo na uwadze działania Urzędu Miasta (m.in. wydatki Urzędu Miasta na promocję), czy wszystkie jednostki organizacyjne Gminy. Bo jeśli chodzi o wszystkie jednostki organizacyjne to są to:

 <http://www.bip.kielce.eu/124> Placówki ochrony zdrowia i profilaktyki

 <http://www.bip.kielce.eu/125> Pomoc społeczna

 <http://www.bip.kielce.eu/126> Bezpieczeństwo publiczne

 <http://www.bip.kielce.eu/127> Edukacja publiczna

 <http://www.bip.kielce.eu/128> Instytucje kultury

 <http://www.bip.kielce.eu/129> Ośrodki sportu i rekreacji

 <http://www.bip.kielce.eu/130> Jednostki budżetowe

 <http://www.bip.kielce.eu/419> Zakłady budżetowe

 <http://www.bip.kielce.eu/131> Spółki prawa handlowego

Czyli m.in. również wszystkie szkoły, przedszkola, placówki związane z ochroną zdrowia, domy pomocy społecznej, itp.

Uzupełnienie wniosku powinno nastąpić do 7 dni od doręczenia niniejszego pisma.

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta