Urząd Miejski w Wołczynie dotyczy wniosku o informację publiczną przez WOŁCZYN 1

Urząd Miejski w Wołczynie przeszyła w załączeniu pismo dotyczące wnioski o informacje publiczną przesłanego do Urzędu w dniu 17.07.2018 r. przez sieć Obywatelską Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2 02 – 605 Warszawa.

Dziękuję
Bożena Grabas

Kierownik
Referatu Rozwoju Gospodarczego,
Promocji i Integracji Europejskiej
Urząd Miejski w Wołczynie
tel. kom. 728 362 487
tel. 077 418 83 40 w. 230

(bez tematu) przez KOZIELICE 1

Przesyłam odpowiedź na informacje publiczną

Odpowiedź na wniosek przez PRZYŁĘK 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Danuta Bocian

Sekretarz Gminy

informacja publiczna przez CHODZIEŻ 1

Dzień dobry

W załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek złożony w dniu 18.07.2018r.
do tutejszego urzędu wraz z ostatnimi 5 numerami miesięcznika do
pobrania w formie pdf.

nr_7 -
https://drive.google.com/file/d/1J8cioolXLicgE4l5GJUGLa8UNobv4SFr/view?usp=drive_web

nr_6 -
https://drive.google.com/file/d/1D0WxY2aZL7dNLJ867yyyt8Z5xXz7R9MC/view?usp=drive_web

nr_5 -
https://drive.google.com/file/d/1psihCTkx-lLT9kvRIoFDX9czoAjBMg-6/view?usp=drive_web

nr_4 -
https://drive.google.com/file/d/1OyNQjLpbdSqG2n1aKqIwKall5xpxfi-z/view?usp=drive_web

nr_3 -
https://drive.google.com/file/d/10SIby7-XqBVlZXA9u_0SyvY252qdzRj8/view?usp=drive_web

Łącze wyrazy szacunku

Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości i dostępu do nr miesięcznika.

Kodrycki Rafał

--
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży
ul. Paderewskiego 2
64-800 Chodzież
Tel. 67 2827211 ; 67 2827171 wew.102

E-mail. kodrycki.rafal@chodziez.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym lub zastrzeżonym.
Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest zabronione odpowiednimi przepisami prawa.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty elektronicznej.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BUDZYŃ

Sieć Obywatelska Watchog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej informuję, że na terenie Gminy Budzyń jest wydawany informator samorządowy. Wydawca miesięcznika - Gminny Ośrodek Kultury. Informator zarejestrowany w sądzie. Informator samorządowy w wersji PDF znajduje się na stronie internetowej: https://www.budzyn.pl/gmina/index.php/2014-02-24-16-29-21/miesicznik-gmina-budzy

Wydatki Gminy Budzyń na promocję w roku 2015 wynosiły 41 145,43 zł., 2016 - 5 149,45 zł. , 2017 – 11 025,71 zł., do czerwca 2018 - 24 700 zł.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Budzyń

Ewa Kasperczak

inf.publ. przez Łomża 1

Dotyczy udzielenia informacji publicznej. Pismo WIT.1431.75.2018

media przez KARCZMISKA

Witam !
W gminie Karczmiska i jej jednostkach nie są prowadzone żadne media.
W 2018 r.w ramach konkursu w oparciu o ustawę o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie przekazano 9000,00 zł (dziewięć tysięcy)
dla Towarzystwa Regionalnego na wydawanie kwartalnika.
Pozdrawiam
Sekretarz Gminy
Edward Rudnicki

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CHEŁMIEC 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

- w urzędzie gminy Chełmiec i jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media.

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane w latach 2015-2018 przedstawiają się następująco:

2015 – 1220,16 zł

2016- 4129,12 zł,

2017 – 16915,08 zł

2018 – 11441,50 zł

Pozdrawiam

Artur Boruta

Sekretarz Gminy Chełmiec

Ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec

Tel. 18 414 56 22

Email: <mailto:sekretarz@chelmiec.pl> sekretarz@chelmiec.pl

Gmina Chełmiec

www.chelmiec.pl

odpowiedź na informację publiczną przez MNIÓW

Znak:
OG. II. 1431. 21. 2018

W odpowiedzi na wiadomość z dn. 18.07.2018r. informujemy, że jedynym medium, jakie wydaje Gmina Mniów, jest czasopismo „Nasza Gmina”, wydawana nieregularnie
do 4 numerów rocznie. Dostępna jest pod adresemhttps://www.mniow.pl/new/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=2&Itemid=127,
nie jest zarejestrowana w sądzie.

Przesłanie magazynu w pliku PDF nie jest możliwe ze względu na zbyt duży rozmiar plików. Jest to możliwe do pobrania pod adresem podanym powyżej.

Jeśli chodzi o wydatki związane z promocją (ostatni punkt) nie prowadzimy takich rejestrów,a wyliczenie w podziale na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wiąże się z koniecznością przetworzenia zbyt wielu danych.

Z poważaniem

Gmina Maciejowice przez MACIEJOWICE 1

Witam.
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na postawione nam pytania.
Pozdrawiam
Ryszard Brodziak

Informacja publiczna przez RAKÓW 1

Dzień dobry!

W odpowiedzi na złożony wniosek dotyczący udzielenia informacji
publicznej Urząd Gminy Raków w załączeniu przesyła pismo.

Z poważaniem

Urząd Gminy Raków

Re wniosek o informację publiczną Grodzisk Wielkopolski przez GRODZISK WIELKOPOLSKI 1

W załączeniu odpowiedz Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego na wniosek
nr 8620.

Prosze o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

--
Pozdrowienia,
Marta Gajdzińska
Naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej
UM Grodzisk Wlkp.
ul. Stary Rynek 1
62-065 Grodzisk Wielkopolski
tel. 061 44 53 051

Gmina Maciejowice przez MACIEJOWICE 1

Przesyłam odpowiedzi na pytania przesłane do nas w dniu 18.07.2018r.
Ryszard Brodziak

(bez tematu) przez NIEDŹWIEDŹ

Gmina Niedźwiedź
34-735 Niedźwiedź 233

Nasz znak: ORG.1431.13.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

- Urząd Gminy Niedźwiedź prowadzi media
- Wydawane medium to kwartalnik o nazwie "ZGODA"
- Zgoda dostępna jest w internecie na stronie www.niedzwiedz.iap.pl w zakładce Biuletyn ZGODA
- Biuletyn ZGODA jest zarejestrowany w sądzie
- ostatnie numery biuletynu ZGODA są dostępne w formacie pdf pod wyżej wskazanym adresem i jeżeli chcecie Państwo pozyskać ostatnie 5 numerów to proszę sobie wydrukować
- wydatki Gminy Niedźwiedź na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
- materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w poszczególnych latach wyniosły:
2015 r. - 56 367,41 zł
2016 r. - 47 480,04 zł
2017 r. - 44 290,70 zł
2018 r. - 15 410,92 zł

Marek Mąkowski - Sekretarz Gminy Niedźwiedź

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MACIEJOWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŃSKIE

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz jednostki organizacyjne gminy Końskie nie prowadzą mediów.

Wydatki gminy Końskie na ogłoszenia i materiały promocyjne:

2015 r. – 39 819,04 zł,

2016 r. 48 291,03 zł,

2017 r. – 49 727,92 zł,

2018 r. 33 347,27 zł.

Z poważaniem

Anna Głębocka

Sekretarz Miasta I Gminy Końskie

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez GRUDUSK

W odpowiedzi na przesłany wniosek o informację publiczną przesyłam
odpowiedź na pytania zawarte we wniosku:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*Odpowiedź: W Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych nie są
prowadzone media.*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*Odpowiedź: Nie dotyczy
*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*Odpowiedź: Nie dotyczy*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika i czasopisma.*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Odpowiedź: Nie dotyczy*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

*Odpowiedź: Od 2015 roku do lipca 2018 Gmina Grudusk poniosła wydatki na
promocję w łącznej kwocie 18 563,81 zł. Wydatki dotyczyły materiałów
zamieszczonych w prasie lokalnej o Gminie, realizowanych projektach
współfinansowanych ze środków UE
*

*oraz o grodzisku wczesnohistorycznym w Grudusku:*

*2015 r. - 10 426,71 zł*

*2016 r. - 2000 zł*

*2017 r. - 4452 zł*

*2018 r. - 1685,10 zł*

*
*

Z poważaniem

--
Bogumiła Graboń-Golanko
inspektor
-----------------------
Urząd Gminy Grudusk
ul. Ciechanowska 54
06-460 Grudusk
tel. 23 671 50 12 wew. 17

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej. przez KARNIEWO

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE
DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 - 13785,29

2016 - 14534,69

2017 - 42981,06

2018 - 11094,60

Z poważaniem

Mariusz Kukawka

Zastępca Wójta

Urząd Gminy w Karniewie

06-425 Karniewo

Ul. Pułtuska 3

Tel. 501062284

odpowiedź na wniosek przez SZERZYNY 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018r. oraz link do
archiwalnych wydań /Kuriera Gminy Szerzyny: /
https://issuu.com/kuriertarnowski/
/

Grzegorz Ciombor
//

//

--
Urząd Gminy Szerzyny
tel. 146517300
fax 146517901
www.szerzyny.pl

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że administratorem Państwa danych
osobowych jest Urząd Gminy Szerzyny reprezentowany przez Wójta Gminy.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugszerzyny,m,305707,ochrona-danych-osobowych.html

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZGIERZ

Dzień dobry,

odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej podaję następujące dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak, są to:

- miesięcznik „Zgierz - moja przestrzeń”;

- profil FB/Miasto Zgierz;

- strona internetowa [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Wydawcą miesięcznika jest Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu z siedzibą przy ul. Mielczarskiego 1.

Profil FB/Miasto Zgierz i strona internetowa prowadzone są odpowiednio przez Wydz. Kultury, Promocji i Sportu i przez Wydział Organizacyjny/Dział Informatyczny Urzędu Miasta Zgierza

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Miesięcznik „Zgierz - moja przestrzeń”: [ http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza | http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza ]

FB/Miasto Zgierz: [ https://www.facebook.com/MiastoZgierz/ | https://www.facebook.com/MiastoZgierz/ ]

Strona internetowa: [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, miesięcznik jest zarejestrowany.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Wszystkie kolejne numery są zamieszczone i dostępne w wersji pdf pod adresem:

[ http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza | http://miasto.zgierz.pl/pl/content/publikacje-urz%C4%99du-miasta-zgierza ]

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Informacja o wydatkach poniesionych przez Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Zgierza na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i promocję w mediach:
rok 2015 - 54 002,17 zł
rok 2016 - 17 660,68 zł
rok 2017 - 30 000,00 zł
rok 2018 - 20 643,00 zł
RAZEM
122 305,85 zł

Pozdrawiam

Aleksandra Wiaderkiewicz
Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Administrator BIP

Urząd Miasta Zgierza
Zgierz 95-100, pl. Jana Pawła II 16
tel. 42 7143 156
tel. 503 008 046

[ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.umz.zgierz.pl ] [ http://www.miasto.zgierz.pl/ | www.miasto.zgierz.pl ]

Od: "E-URZAD" <e-urzad@umz.zgierz.pl>
Do: "Aleksandra Wiaderkiewicz" <awiaderkiewicz@umz.zgierz.pl>, "Biuro Obsługi Urząd Miasta Zgierza" <bok@umz.zgierz.pl>
Wysłane: wtorek, 17 lipca, 2018 14:12:47
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną

Od: sprawa-7956@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: e-urzad@umz.zgierz.pl
Wysłane: wtorek, 17 lipca, 2018 12:38:55
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7956@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez LIPSKO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 roku informuję:

Urząd Miasta i Gminy Lipsko jak również jednostki organizacyjne Miasta i
Gminy Lipsko nie prowadzą żadnych mediów wskazanych w treści państwa
wniosku o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym, Miasto i
Gmina Lipsko nie ponosi żadnych kosztów związanych z przedmiotem Państwa
zapytania.

--
Z Poważaniem,
Sekretarz Miasta i Gminy Lipsko
Artur Dygas
tel.: (48) 37 84 123

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LUBICZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@lubicz.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 07:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@zakrzewo.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 07:37

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus