Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAĆ

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję że
w Urzędzie Gminy Gać i w jej jednostkach nie są prowadzone media.

Pozdrawiam,

Mariusz Pawlak

Urząd Gminy Gać

Gać 275, 37-207 Gać

NIP: 794-16-85-583

Tel. 16 641 14 29 wew. 23

ODP: Wniosek o informacje publiczną przez RZGÓW 2

Sprawa nr: OR.B.1431.065.2018

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk

sprawa-7913@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu odpowiedź na Państwa e-mail z 17.07.2018 r.( 17.07.2018 r-
data wpływu do tut. Urzędu)

z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Mariusz rutecki

Urząd Miejski w Rzgowie

Od: sekretariat@rzgow.pl <sekretariat@rzgow.pl>
Wysłano: 17 lipca 2018 12:49
Do: mrutecki@rzgow.pl
Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROSŁAW 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
17.07.2018 r. w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na żądania zawarte we
wniosku.

Z poważaniem,

Barbara Brzezińska

Urząd Miasta Jarosławia

Kancelaria Burmistrza Miasta

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

tel. 16-624-87-23

mail: barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl

www.jaroslaw.pl

odpowiedź na wniosek przez TUSZÓWNARODOWY 1

Przesyłam odpowiedź na informacje publiczną w części dotyczącej
informacji prostej  wraz z potrzebą uzasadnienia wniosku  w części
dotyczącej informacji przetworzonej.

Renata Paterak - sekretarz gminy

Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

IP.1431.60.2018.JSZ2

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. (wpł. 18.07.2018 r.) udzielam następującej informacji:

1.. Urząd Miejski w Sandomierzu oraz jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz nie prowadzą mediów
2.. Wydatki Gminy Sandomierz na ogłoszenia, artykuły promocyjne i inne podobne materiały promocyjne w latach 2015-2018 są następujące:
- rok 2015 – 34.375,14 zł
- rok 2016 – 57.273,97 zł
- rok 2017 – 50.855,54 zł
- rok 2018 do dnia 23 lipca 2018 r. – 32.689,80 zł
Informację wytworzył: Dariusz Socha – kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz. 23 lipca 2018 r.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. przez LUBSZA 1

SG.1431.9.2018

Dzień Dobry

Gmina Lubsza w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem
Karina Ciszewska
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy w Lubszy
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
www.lubsza.ug.gov.pl
tel. 77 411 86 29
fax 77 411 86 30

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MASŁOWICE

Dzień dobry

UG.1431.76.2018

Urząd Gminy informuje, że nie prowadzi żadnych mediów oraz nie wydaje
czasopisma a wydatki na promocję wynoszą:

rok 2015 - 32433,44 zł

rok 2016 - 35 155,10 zł

rok 2017 - 27 937,78

rok 2018 - 6870,08 - I półrocze.

Z poważaniem

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

W dniu 2018-07-17 o 12:38, sprawa-7874@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek przez DALIKÓW 1

Witam
W załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Z poważaniem
Arkadiusz Lefik

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBRZA 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

------------------------------------------------------
Z szacunkiem / Kind Regards

*Damian Drabik *
Podinspektor ds. Archiwum Zakładowego, Zaopatrzenia i Promocji Gminy Lubrza

tel.: +48 77 4074650 | ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza | web:
www.lubrza.opole.pl
<www.lubrza.opole.pl>

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JEZIORZANY

Witam

Informuję

Gmina Jeziorzany ani żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie prowadzi medjuów publicznego przekazu

Pozdrawiam

Jarosław Radomski

Wójt Gminy Jeziorzany

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZWIERZYN 1

Gmina Zwierzyn nie prowadzi żadnych mediów.

Mamy wykupione dwie strony w formie Łam zwierzyneckich, w dwutygodniku
prowadzonym przez sąsiednia Gminę Strzelce Krajeńskie.

Koszty jaie ponosiliśmy w latach:

2015r. - 11.565,00zł

2016r. - 12.020,60zł

2017r. - 11.843,70zł

2018r. - 8.180,73zł

Nie dysponujemy wersjami elektronicznymi tej gazety.

Pozdrawiam

Andrzej Wiśniewski

sekretarz Gminy Zwierzyn

W dniu 17.07.2018 o 12:37, sprawa-7710@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Andrzej Wiśniewski
sekretarz Gminy Zwierzyn

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEŹNICA 1

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
proszę o doprecyzowanie zapisów: "materiały dedykowane lub innego typu
promocję".

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 17-07-2018 o 12:40, sprawa-7977@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez SABNIE 1

Urząd Gminy w Sabniach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18
lipca 2018 roku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy w Sabniach

Ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez LUBOMINO

RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w odpowiedzi na informację publiczną uprzejmie informuję, iż:

*_Pytanie_**:**/Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy) prowadzone
są media?/*

_Odpowiedź_: Nie są prowadzone media (takie jak gazeta, radio, telewizja
oraz inne) w Urzędzie Gminy Lubomino, jednostkach organizacyjnych gminy,
samorządowych osobach prawnych.

*_Pytanie_**:**/Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są
prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazanie 
jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy ?
/*

_Odpowiedź_/: /Nie są prowadzone media (takie jak gazeta, radio,
telewizja oraz inne) w Urzędzie Gminy Lubomino, jednostkach
organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych.

*_Pytanie_**/:/Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w
internecie?//*

_Odpowiedź_///: ///Media nie są dostępne w Internecie.///
///

*_Pytanie_**/:/Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie/
//*

_Odpowiedź_///: ///Gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma.//////

*_Pytanie_**/:/Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.?//*

_Odpowiedź_///: ///Gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma.///
///

*_Pytanie_**/:/Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w
roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
roku?//*

_Odpowiedź_: Gmina na działania promocyjne poniosła wydatki odpowiednio
we wskazanych latach w kwotach:

2015 r. - 1 147,97 zł;

2016 r. - 3 531,06 zł;

2017 r. - 2 697,28 zł;

do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek - 808,06 zł;

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

//////

informacja publiczna odpowiedz przez RYCHWAŁ 6

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

--
Pozdrawiam

Magdalena Głąb
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Plac Wolności 16
62-570 Rychwał
tel. 63 248 10 01 w.19

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez LUBOMINO

RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w uzupełnieniu poprzedniej informacji uprzejmie informuje, iż przesłana
odpowiedź na ostatnie pytanie w ostatnim wierszu dotyczy wydatków
poniesionych na działania promocyjne do dnia udzielenia odpowiedzi na
wniosek _w 2018 r._

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

Odpowiedz na wniosek o informacje publiczną Gmina Bielawy przez BIELAWY

W Urzędzie Gminy Bielawy nie są prowadzone media.

Co do ostatniego punktu proszę o określenie dokładniej o jaką formę
ogłoszenia Państwu chodzi czy są to tylko ogłoszenia dotyczące ogłoszeń
promocyjnych ?

Ponieważ w gminie są również ogłoszenia dotyczące nieruchomości i informacji
które z racji przepisów muszą być umieszczane w prasie.

Małgorzata Obórka

Referat Kultury i Sportu

Urząd Gminy w Bielawach

Ul. Garbarska 11

99-423 Bielawy

Tel. 468382040

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUBYCZA KRÓLEWSKA 1

Odpowiedź w załączeniu.

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7349@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź, wezwanie przez RADOMIN 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej oraz wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla
interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Drawert

Sekretarz Gminy Radomin

Wniosek o informacje publiczną przez KOŁO

W dopowiedzi na państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018r. informujemy:

Ad - Nie

Ad. 2 - Nie dotyczy

Ad. 3 - Nie dotyczy

Ad. 4 - Nie dotyczy

Ad. 5 - Nie dotyczy

Ad. 6 - Wydatki Gminy Koło sprawy związane z promocją:

2015r. - 21 269,36zł

2016r. - 28 165,75zł

2017r. - 31 936,73zł

2018r. - 34 151,07zł

Z poważaniem

Żaneta Siwińska

Sekretarz Urzędu Gminy w Kole

odpowiedz na email z 20.07.2018r. MEDIA przez KOŁACZKOWO

Dzień Dobry,
Urząd Gminy w Kołaczkowie w odpowiedzi na email podaje dane- informacje dot. wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i innego rodzaju promocję w latach :
- rok 2015 - 2952,00 zł
- rok 2016 – 2105,76 zł
- rok 2017 –3593,66 zł
- rok 2018 rok (do 30.06.2018) –2283,81 zł .
Gmina i żadna z jednostek organizacyjnych nie wydaje dzienników i czasopism.
Nie prowadzimy także telewizji i radio.

Dodatkowe informacje :
Barbara Dymińska
Gmina Kołaczkowo
61 4380332
61 4385324

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA RUDA

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Gmina Miejska Nowa Ruda prowadzi stronę internetową www.um.nowaruda.pl
oraz fanpage na FB - @umener .

2015 - 2017 - prasa; 38 tys. złotych

2015 - 2017 - TV; 28 tys. złotych

2018 - prasa; 20 tys. złotych

2018 - TV;  14 tys. złotych

Pozdrawiam

W dniu 2018-07-16 o 12:27, przemyslaw.herter@um.nowaruda.pl pisze:
--
Krzysztof Czajka
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie
(74) 872-03-36 ; www. um.nowaruda.pl

informacja przez JORDANÓW

Dzień dobry

Z uwagi na urlop pracownika merytorycznego żądane przez Państwa dane zostaną
przekazane w miesiącu sierpniu.

Z poważaniem

Elżbieta Rychlik

UM Jordanów

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez LUBOMINO

RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w ponownym uzupełnieniu udzielonej odpowiedzi na ostatnie pytanie
informuję, iż kwota wydatków poniesionych przez Gminę w poszczególnych
latach dotyczy działań promocyjnych takich jak: ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane.

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

Fwd: Fwd: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez OPATÓW 5

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
Data: Mon, 23 Jul 2018 12:43:48 +0200
Nadawca: Promocja <promocja@umopatow.pl>
Adresat: sprawa-8854@fedrowanie.siecobwatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
Data: Mon, 23 Jul 2018 12:40:20 +0200
Nadawca: Promocja <promocja@umopatow.pl>
Adresat: sprawa-8854@fedrowanie.siecobwatelska.p

Odpowiedz Gminy Opatów  na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
przekazuje  odpowiedz:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów prowadzone są media , wydawany jest
kwartalnik "Opatów pismo społeczno-kulturalne"

w jednostce organizacyjnej Opatowskim Ośrodku Kultury prowadzone jest
radio 'Radio Opatów".

- media są dostępne w internecie jako dane adresowe

-  Kwartalnik Opatów jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

-- w załączeniu 5 ostatnich numerów w formacje pdf. Kwartalnika Opatów

- średnio gmina Opatów wydaje na szeroko rozumiane działania promocyjne
w latach  2015, 2016, 2017 ok. 100 000,00 zł w tym na działania
związane z ogłoszeniami, artykułami - drukiem informatora samorządowego,
kwartalnika  Opatów kształtuje się na poziomie ok 35-40 tys rocznie.

Z poważaniem

Jarosław Czub

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie