Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WOLIN

Twoja wiadomość

Do: urzad@wolin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 20.07.2018 11:40.

odpowiedź na wniosek przez ŁODYGOWICE

Witam,

Informuję, że W Naszym Urzędzie Gminy w Łodygowicach nie są prowadzone
media, jedynie Gmina prowadzi swój biuletyn samorządowy. Biuletyn dostępny
jest w Internecie, podaję link do strony:
http://www.lodygowice.pl/nasza-gmina/biuletyn-informacyjny. Biuletyn
samorządowy nie jest zarejestrowany w sądzie. Ostatnie 5 numerów Naszego
biuletynu znajduje się w Internecie, mogą Państwo przejrzeć je otwierając
wyżej podany link. W związku z ostatnim zagadnieniem, na które oczekują
Państwo odpowiedzi, mam zapytanie, zważając na dużą ilość ogłoszeń, czy tez
materiałów dedykowanych bardzo bym prosiła o dokładne sprecyzowanie czego
Państwo chcieliby się dowiedzieć.

Dziękuję i pozdrawiam

Pieczarka Marta

Urząd Gminy w łodygowicach

gmina Dolsk przez DOLSK

Dzień dobry!

Zgodnie z treścią otrzymanego w dniu 18 lipca wniosku o informację publiczną
przekazujemy, co następuje:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Dolsk ani żadnej z innych jednostek
organizacyjnych nie są prowadzone żadne media (jedynie w Szkole Podstawowej
w Dolsku działa koło zainteresowań, w którym uczniowie uczą się techniki
filmowania, obróbki dźwięku i zamieszczają amatorskie nagrania ze szkolnych
uroczystości);

- gmina nie prowadzi żadnych czasopism ani dzienników;

- poniesione wydatki dotyczą opłat odpowiednio za:

a) za ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości oraz o zmianach w
planach zagospodarowania przestrzennego i wynoszą w roku 2015 - 3.081,16 zł,
w roku 2016 - 2.430,48 zł, w roku 2017 - 1.726,92 i w roku bieżącym -
1.313,64 zł;

b) życzenia okolicznościowe i nekrologi - w roku 2015 - 442,80 zł, w roku
2016 - 370,37 zł, w roku 2017 - 356,70 zł i w roku bieżącym - 233,70 zł.

Z poważaniem,

Mirella Godawa

UMiG Dolsk

wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez BAŁTÓW

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r - Urząd
Gminy w Bałtowie informuje :

1) W Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
żadne media

2) Gmina nie prowadzi żadnego dziennika lub czasopisma

3) Wydatki Gminy na ogłoszenia , artykuły sponsorowane , materiały
dedykowane lub innego typu w latach 2015-2018 są następujące:

- rok 2015- 19 609,00 zł

- rok 2016- 26 869,42 zł

- rok 2017 - 32 935,71 zł

-rok 2018 (do dnia złożenia informacji) - 16 580,10 zł

Informację sporządziła Lidia Jasińska tel. 41 -264 10 38

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez IRZĄDZE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@irzadze.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-19 17:52

odczytano w dniu 2018-07-23 08:05.

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez BOLESZKOWICE 1

Dzień Dobry,

Poniżej odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak,

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Biuletyn Samorządowy Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” prowadzony przez Gminne Centrum Kultury i Bibliotekę Publiczną w Boleszkowicach, który jest jednym z elementów miesięcznika informacyjnego „Pomyśle Flesz” którego Wydawcą jest „Media Zachód”, Redaktor Naczelny - Pan Bartosz Gajewski,

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.

Biuletyn ukazuje się tylko w wersji papierowej,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.

Gmina nie prowadzi dziennika oraz czasopisma,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp.

Pięć ostatnich numerów Biuletynu Samorządowego Gminy Boleszkowice „Jesteśmy Razem” ze względu na wielkość pliku, zostanie do Państwa przesłana w trzech kolejnych mailach,

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.

Wydatki Gminy Boleszkowice na promocję w poszczególnych latach:

2015r. - 25682,43 zł

2016r. - 54016,54 zł

2017r. – 26784,11 zł

2018r. – 16529,15 zł

Wydatki Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach związanych z wydawaniem w/w biuletynu:

2015r. - 0 zł

2016r. - 4000,00 zł

2017r. - 8300,00 zł

2018r. - 5200,00 zł

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Re: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez TRZEBIECHÓW 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. dot. prowadzenia przez
gminę mediów informuję, że Gmina Trzebiechów i jednostki organizacyjne
nie prowadzą mediów, o których mowa we wniosku. W związku z powyższym
nie wydatkowano środków finansowych na tego typu działania.

Pozdrawiam,

*Magdalena Kramska*

Sekretariat

sekretariat@trzebiechow.pl

tel. 68 351 41 31, fax 68 351 41 22

*
*

*Urzšd Gminy Trzebiechów*

ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzebiechów

www.trzebiechow.pl

Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 1 i 2 przez BOLESZKOWICE 3

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 3 i 4 przez BOLESZKOWICE 3

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Biuletyn - Gmina Boleszkowice nr 5 i 6 przez BOLESZKOWICE 3

Pozdrawiam

Krzysztof Fira

Kierownik referatu Promocji, Oświaty i Funduszy Pomocowych

Gmina Boleszkowice

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-23 08:18.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez STARY DZIKÓW

Odpowiadając na Państwa pytania informuję:
- urząd gminy ani żadna z jednostek organizacyjnych Gminy Stary Dzików nie prowadzi mediów
- żadna z jednostek nie prowadzi również dzienników, czasopism
- wydatki na promocję gminy w poszczególnych latach:
2015 – 4.595,20 zł
2016 – 4.312,91 zł
2017 – 7.131,83 zł
2018 - 3.624,54 zł

Katarzyna Maksymowicz
Skarbnik Gminy Stary Dzików

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WILCZYCE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@wilczyce.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 07:37

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIELICE 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że w urzędzie gminy Bielice nie są prowadzone media, czasopisma, dzienniki itp. Prowadzona jest jedynie strona internetowa www.bielice.com.pl <http://www.bielice.com.pl> Informacje, ogłoszenia, artykuły itp. zamieszczane są w miarę potrzeb w lokalnych gazetach.

Wydatki na promocję w latach:

2015 r. – 1.555,95 zł

2016 r. – 1.352,45 zł

2017 r. – 2.614,70 zł

2018 r. – 4.454,80 zł

Z poważaniem

Joanna Szewczyk

RE: Wniosek o informacje publiczną - zwrotne potwierdzenie przez GIERAŁTOWICE 2

Witam

Uprzejmie informuję, iż wniosek o informację publiczną otrzymaliśmy.

W/w wniosek został przekazany do załatwienia zgodnie z właściwością Referatowi Organizacyjnemu i Sprawa Obywatelskich w Urzędzie Gminy Gierałtowice.

Tel. 32 30-11-313, 307

Pozdrawiam

Grażyna Kołodziej

Koordynator poczty w elektronicznym obiegu dokumentów

Tel. 032 30-11-315

e-mail: gkolodziej@gieraltowice.pl

Urząd Gminy Gierałtowice

Ul. Ks. Roboty 48

44-186 Gierałtowice

www.gieraltowice.pl

Tel. 032 30-11-300, 301

Tel. Fax. 032 30-11-306

sygnatura (1)

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KADZIDŁO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@kadzidlo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-23 08:42.

Re: Pd: Wniosek o informacje publiczną przez JADÓW 1

W dniu 2018-07-23 o 08:28, jadow pisze:
W odpowiedzi na przesłany wniosek o informację publiczna informujemy, iż :

- Urząd Gminy Jadów poza stroną internetową i fb, nie prowadzi żadnych
mediów, Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie wydaje natomiast papierowy
kwartalnik pt. : Biuletyn Informacyjny Gminy Jadów

- link do strony internetowej jest następujący : http://jadow.az.pl/01/

- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku : 2015 - 1.320 zł, 2016 -
1414,00 zł, 2017 - 759,00 zł, 2018 - 750,00 zł .

Z poważaniem

--
Justyna Winnicka-Bayram, Urząd Gminy Jadów - Kierownik Referatu
Organizacyjno Społecznego, tel. 25 785-44-09 mail :
justyna.winnicka@jadow.az.pl

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez SIERPC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gmina.sierpc.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 08:54

joanna.budny@tomaszow-maz.pl sent you files via WeTransfer przez TOMASZÓW MAZOWIECKI

joanna.budny@tomaszow-maz.pl sent you some files

5 files, 125 MB in total
・ Will be deleted on 30 July, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/322f36df7c857d3b390f02e59c2d0b9c20180723063922/932dd804087e13b150a257e83010df3820180723063922/2afc1e

Message:
Dzień dobry, zgodnie z rozmową przesyłam pdf (ostatnie 5) biuletynu Kocham Tomaszów.
Pozostałe informację prześle zgodnie z prośbą mailem. Pozdrawiam Joanna Budny - rzecznik
prasowy Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

5 files

1-2018.pdf
2-2017.pdf
1-2017.pdf
3-2017.pdf
2 - 2018.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

FW: Wniosek o informacje publiczną przez GRODKÓW

W odpowiedzi na otrzymany wniosek o udostępnienie inf. publicznej, informujemy, że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Gmina Grodków rokrocznie podpisuje umowę z dwoma gazetami:
Panorama Powiatu Brzeskiego (kwota 24000 / rok – kwota stała od 2014r.)
Gazeta Teraz Grodków (kwota 22200,00 / rok – pierwsza umowa podpisana w 2016 r. – kwota stała)

Dodatkowo rokrocznie wysyłamy kilka artykułów do Nowej Trybuny Opolskiej – koszt ok. 2000 / rok

Pozdrawiam Dorota Zawadzka tel. 77 4040345

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDM4MDQuNTYzNjYuNDg2NThAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDozODowNCAtMDAwMHxzZWtyZXRhcnpAZ3JvZGtvdy5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Tomaszów Mazowiecki - odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TOMASZÓW MAZOWIECKI

23.07.2018, Tomaszów Mazowiecki

*BKS.1431.1.2018*

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedź z Tomaszowa Mazowieckiego na pytania, które
trafiły do nas 17 lipca. Zgodnie z rozmową telefoniczną z 17 lipca, pdf
z gazetą przesyłamy przez wetransfer.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*Urząd Miasta wydaje biuletyn informacyjny „Kocham Tomaszów” – jest to
kwartalnik (nakład 5 tys.). *

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*Nie jest on dostępny w Internecie *

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Tak, tytuł jest zarejestrowany w sądzie *

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Przesłano przez wetransfer, ze względu na duży rozmiar plików (proszę
zwrócić uwagę, że wygasają one po dwóch tygodniach. W razie potrzeby
prześlemy raz jeszcze. Linki do ściągnięcia:*

https://we.tl/GLd44uPlDl

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*Poniższe kwoty to wydatki na całą promocję Urzędu Miasta (artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane, gadżety, wydarzenia, gazeta, mapy,
zdjęcia, udział w targach, ulotki, plakaty itp. – wszystko co budżetowo
jest zakwalifikowane w promocji) *

*2015 – 318.073,53 zł*

*2016 – 453.633,21 zł *

*2017 – 685.029,15 zł (z czego 121.673,11 zł to dofinansowanie unijne na
program „Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta i powiatu
tomaszowskiego”)*

*2018 – (do 23.07.2018) – 392.017,36 zł – (z czego 182.411,37 zł to
dofinansowanie unijne na program „Kompleksowa promocja potencjału
gospodarczego miasta i powiatu tomaszowskiego”)*

Pozdrawiam i  w razie dodatkowych pytań pozostaję do dyspozycji *
*

--
Joanna Budny
Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim
+48 798 781 502
44 724 23 11 wew. 219
joanna.budny@tomaszow-maz.pl

<http://www.tomaszow-maz.eu><http://www.facebook.com/kochamtomaszow>

<https://twitter.com/tomaszow_maz>

informacja publiczna przez BLEDZEW

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję,
że w jednostkach Gminy Bledzew nie są prowadzone media. Wydatki na
ogłoszenia dotyczą tylko zamówień publicznych. W poszczególnych latach
kształtowały się następująco: 2015 - 1638,95 zł; 2016 - 516,00 zł; 2017 -
1587,93 zł.

Sekretarz Gminy

Wojciech Andrzejewski

957436613

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RZGÓW 1

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na zapytanie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Poniżej wydatki związane z promocją (w tym organizacja imprezy Dni Gminy Rzgów”:

2015 rok -40 248,27 zł

2016 rok – 54 971,44 zł

2017 rok – 66 356,62 zł

2018 rok (na dzień 04.07.2018 rok) – 19 489,86 zł

Z poważaniem

Jolanta Szaraszek

UG Rzgów

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8740@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-8740@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

ALICJA ZIMNA
Sekretarz Gminy Rzgów
tel. (63) 241-90-18 wew.21
kom. 795-505-559
sekretarz@gminarzgow.pl <mailto:sekretarz@gminarzgow.pl>

Urząd Gminy Rzgów
ul. Konińska 8
62-586 Rzgów
tel. (63) 241-90-18
ug@gminarzgow.pl <mailto:ug@gminarzgow.pl>

prowadzenie mediów przez RAWA MAZOWIECKA

W Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka a także w Gminnych Jednostkach
Organizacyjnych nie prowadzone są żadne media.

Anna Jakubiak

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI 1

Dzień dobry, przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który otrzymaliśmy w dniu 17 lipca 2018 r. Odpowiedź
przesyłam w wersji elektronicznej zgodnie z wnioskiem. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

--
Paweł Furtak
podinspektor
tel. (42) 211-11-73 wew. 102

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim
ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki