Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GĄSAWA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
z poważaniem
--
Agata Rewezińska
referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
tel. 52 303 62 26
Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

odp. na wniosek o inf. publ. przez ŁAŃCUT 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Ponadto chciałam poinformować, że wszystkie numery Łańcuckiego Biuletynu
Miejskiego wydane od 2014 roku dostępne są w formacie pdf pod wskazanym w
piśmie linkiem, rozmiar plików przekracza możliwość przesłania ich mailem.
Jeżeli będzie taka konieczność, proszę o informację to prześlę wydania przez
WeTransfer.

Pozdrawiam

Agnieszka Kuźniar

Biuro Promocji i Współpracy

<mailto:a.kuzniar@um-lancut.pl> a.kuzniar@um-lancut.pl

tel. 17 249 04 07, 664 604 510

Urząd Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

tel. 17 225 22 02, fax.17 225 20 21

<mailto:urzad@um-lancut.pl> urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl

re: wniosek o informację publiczną przez BĘDZIN 1

Na podstawie art 13. ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Z 2016 r. poz 1764 t.j.) powiadamiamy
Wnioskodawcę, że termin załatwienia wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 20.07.2018 r. zostaje wydłużony do dnia 20.09.2018 r.

Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosku wynika z konieczności dokonania
przeglądu dużej ilości dokumentacji księgowej.

Udzielenie odpowiedzi na wniosek wymaga dodatkowego czasu potrzebnego na
sprawdzenie w zbiorze danych z lat ubiegłych, które posłużą do
przygotowanie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku

--

MAGDALENA STRÓJWĄS
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie
Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [1]
Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
__________________________________________
TEL. +48 32 267 91 51

[1]

Links:
------
[1] http://www.bedzin.pl/

wniosek o informacje publiczną przez RADGOSZCZ 1

Przesyłam odpowiedź na wniosek a pocztą tradycyjna 5 ostatnich numerów gazety Echo Radgoszczy. mgr Renata Klimek Kierownik Referatu ds. Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia Urząd Gminy w Radgoszczy tel. kontaktowy: 14 641 41 41 wew. 130

informacja publiczna przez DOBCZYCE 2

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Dobczyce, 2018.07.23

RO.1431.39.2018.JOBR

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.07.2018r. o udostepnienie
informacji publicznej w przedmiocie jakie media są prowadzone przez Gminę
Dobczyce, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej poniżej odpowiadam na zadane we wniosku
pytania oraz przesyłam załączniki o które Państwo wnioskowali.

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Wydawcą miesięcznika Gminy i Miasta Dobczyce TAPETA jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach będący jednostką
organizacyjną gminy.

Miesięcznik nie posiada dedykowanej strony internetowej, informacje o
TAPECIE znaleźć można na stronie: http://www.mgokis.dobczyce.pl/tapeta/ oraz
na stronie
https://www.dobczyce.pl/dla-mieszkancow/miesiecznik-gminy-i-miasta-dobczyce,
gdzie znaleźć można wydania Tapety w wersji pdf. Ponadto w nieco
ograniczonej formie prowadzona jest strona facebook:
https://www.facebook.com/miesiecznik.tapeta/

Ad. 3. Miesięcznik Tapeta nie jest zarejestrowany w sądzie.

Ad. 4. Czasopisma w wersji pdf w załączniku

Ad. 5. Gmina Dobczyce w 2015r., 2016r., 2017r. oraz 2018r. na mocy
podpisanych umów współpracuje z lokalną telewizją Myślenice iTV Telewizja
Powiatowa. W ramach umowy świadczone są usługi polegające na promocji
działalności Gminy Dobczyce i jednostek jej podległych, za pośrednictwem
strony internetowej www.myslenice-itv.pl. Na stronie tej zamieszane jest do
4 artykułów w miesiącu nadesłanych przez Gminę, nielimitowana ilość ogłoszeń
oraz zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez Gminę Dobczyce. Dodatkowo iTV
Myślenice realizuje kilkuminutowe reportaże filmowe (w sumie 12 w ciągu
roku), dla których wybór tematu dokonuje Gmina Dobczyce, najczęściej z
wydarzeń odbywających się w gminie. Reportaże dostępne są na stronie
www.myslenice-itv.pl, można je wyszukać ograniczając listę wiadomości do
wiadomości z regionu Gmina Dobczyce. Materiały sponsorowane opatrzone są
informacją o współfinansowaniu przez Gminę Dobczyce w czołówce materiału.

Wydatki na umowę z iTV Myślenice w poszczególnych latach:

1. 2015 rok: 6 000 zł, umowa nr RI.272.11.2015.II z dnia 12.01.2015.
Dodatkowo następujące pozycje w 2015 r.:

- materiał filmowy realizowany przez iTV Myślenice na Wieczór Wspomnień o
Burmistrzu Marcinie Pawlaku: 2 999,99 zł;

- Zamieszczenie kondolencji w Gazecie Dziennik Polski: 264,45 zł;

- Zamieszczenie kondolencji w Gazecie Wyborczej: 376,38 zł;

- Materiał promocyjny - promocja publikacji Monografii Dobczyc realizowany
przez iTV Myślenice: 500 zł;

2. 2016 rok: 6 600 zł, umowa nr RI.272.22.2016.ANSU z dnia 12.01.2016;

3. 2017 rok: 6 600 zł, umowa nr RI.272.43.2017.ANSU z dnia 19.01.2017;

4. 2018 rok: 7 800 zł, umowa nr RI.272.27.2018.ANSU z dnia 19.01.2018.
Dodatkowo następująca pozycja w 2018 r.: Materiał filmowy, reportaż-wywiady
na Wieczór Wspomnień o Pani Marii Brożek:1 230,00 zł;

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Z poważaniem

Małgorzata Góralik-Piętka

Sekretarz Gminy

odpowiedź na informację publiczną przez LEWIN KŁODZKI 5

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:

- w urzędzie gminy oraz w samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone
media,

- gmina prowadzi czasopismo - Gminny Biuletyn Informacyjny nie został
zarejestrowany w Sądzie,

- w załączeniu 5 ostatnich numerów czasopisma gminnego,

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję:

2015 r. - 1817,00 zł

2016 r. - 1543,00 zł

2017 r. - 2952,00 zł

2018 r. - 2214,00 zł

Z poważaniem

Ewelina Wojtasik

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Lewin Kłodzki

tel. 74 8698 428, mobil: 531 689 974

e-mail: <mailto:sekretarz@lewin-klodzki.pl> sekretarz@lewin-klodzki.pl

Odp przez RYKI 1

Witam.
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.
Pozdrawiam dyrektor SASiP w Rykach.

informacja publiczna Ujsoły przez UJSOŁY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku informuję, że:

- Gmina za pośrednictwem Centrum Kultury Sportu i Rekreacji wydaje jedna okazjonalną gazetkę(biuletyn informacyjny) – Gazeta Ujsolska Niecodzienna , nie jest ona zarejestrowana w sądzie
- gazetkę w formacie pdf można pobrać tutaj: http://www.ujsoly.com.pl/informator/gazeta-ujsolska-niecodzienna.html
- nakłady na artykuły sponsorowane w latach 2015-2018 wyniosły 1000 zł

Z poważaniem
Julia Grygny
Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji
Urząd Gminy Ujsoły
34-371 Ujsoły
33 8647 350/351 wew.31

informacja publiczna przez LIDZBARK WARMIŃSKI

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję,
że w Gminie Lidzbark Warmiński nie ma prowadzonych żadnych mediów. Gmina
Lidzbark Warmiński nie prowadzi dziennika ani czasopisma.
Wydatki gminy na promocję (w tym ogłoszenia, artykuły, materiały,
gadżety promujące, imprezy itp.) wynoszą:
- rok 2015 - kwota: 41 550,44 zł,
- rok 2016 - 100 500,11 zł,
- rok 2017 - 94 158,14 zł,
- rok 2018 (do dnia dzisiejszego, tj. 23.07.2018) - 43 367,58 zł.

--
Pozdrawiam

Paulina Barcikowska-Zubel
Podinspektor
Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
tel.(89)767-32-74 wew.31

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JANÓW

Urząd GminyJanów, dnia 23.07. 2018 r.

Janów

Or.1431.24.2018

W związku z wnioskiem z  dnia 18.07. 2018 r. dotyczącym udzielenia
informacji niniejszym informuję, iż na terenie gminy nie są prowadzone
jakiekolwiek media i w ostatnich latach nie były ponoszone wydatki na
promocję gminy.

Z up. Wójta

Jerzy Pogorzelski

Sekretarz Gminy

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8490@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GÓROWO IŁAWECKIE 3

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 r. przesyłam informację w załączniku

Pozdrawiam

Maria Duchnik

Dyr. Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury

Pozdrawiam
Maria Duchnik
inspektor ds ochrony środowiska
Gmina Górowo Iławeckie
tel.(89) 761 11 43

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej odnośnie mediów przez BIEŻUŃ 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej
odnośnie mediów.

--
Pozdrawiam Justyna Ankiewicz

Inspektor ds. Promocji, Rozwoju, Zamówień Publicznych i Funduszy
Pomocowych

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń

tel. 23/657 80 56 w. 25
fax. 23/657 80 39

odp_informacja publiczna przez RÓŻAN

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
nadesłany drogą mailową w dniu 18 lipca 2018 r., uprzejmie informuję:

1.Gmina Różan nie prowadzi działalności wydawniczej;

2.Na terenie Gminy Różan funkcjonuje od ponad 20 lat lokalna gazeta
„Świerszcz Różański”. Jest ona redagowana i wydawana, przez samorządową
instytucję kultury posiadającą osobowość prawną tj. Gminny Ośrodek
Upowszechniania Kultury w Różanie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;

3.Link do strony „Świerszcza Różańskiego” – www.swierszcz.gouk.pl
<http://www.swierszcz.gouk.pl>

4.Gmina Różan nie wydatkowała w latach 2015-2018 środków finansowych na
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane itp. Natomiast wydatkowano
środki finansowe na umieszczanie w prasie ogłoszeń urzędowych np. dot.
planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży i wydzierżawienia
nieruchomości - w następujących kwotach:

1)2015 – 5490,72 zł

2)2016 – 2841,30 zł

3)2017 – 2501,82 zł

4)2018 – 1018,44 zł.

Jednocześnie informuję, że pozostałe informacje związane z prowadzeniem
mediów otrzymacie państwo w Gminnym Ośrodku Upowszechniana Kultury w
Różanie. Link do strony www ośrodka www.gouk.pl <http://www.gouk.pl>

--
Piotr Świderski
Burmistrz Gminy Różan
Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan
tel. 29 7679120
fax. 29 7679121

Media przez BABIMOST

Urząd Miejski w Babimoście w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej informuje, iż w tutejszym urzędzie oraz w podległych
gminie placówkach nie prowadzone są media. Ponadto gmina również nie wydaje
dziennika ani czasopisma, w myśl prawa prasowego. Gmina również nie korzysta
z sponsorowanych artykułów związanych z promocją, a wszelkie wydatki na
prasę z reguły dotyczą spełnienia ustawowych obowiązków wynikających z
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozdrawiam

Panaś Sylwia

Sekretarz Gminy

informacja publiczna przez GÓROWO IŁAWECKIE 2

Witam

w odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej przesyłam
brakujące załączniki

Pozdrawiam
Maria Duchnik

Gmina Górowo Iławeckie
tel.(89) 761 10 77

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 - Gmina Niebylec przez NIEBYLEC 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o
udzielnie informacji publicznej.

Z poważaniem
Monika Godek - inspektor UG Niebylec

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Niebylec, a dane będą
przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Niebylec pod adresem:
www.niebylec.pl

Wniosek o infomację publiczną przez LUBIN

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na mail z dn. 16 lipca 2018 r. odpowiadam:

- tak, w spółce z udziałem kapitału Gminy Miejskiej Lubin

- gazeta, telewizja, portal internetowy prowadzone przez TVL Sp. z o.o.

- http://tvl.pl/program/
- Gmina Miejska Lubin nie prowadzi dziennika ani czasopisma
- nie dotyczy
- odpowiedź wymaga zebrania i przetworzenia danych, dlatego zostanie przesłana w terminie późniejszym

Z poważaniem

-- Jacek Mamiński rzecznik prasowy prezydenta Lubina tel. 76 7468114 tel. kom. 532376251

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. 76 7468-100, fax. 76 7468-267
http://www.lubin.pl
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytka

odpowiedź na wniosek przez JASTKÓW 4

Witam,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem,

Andrzej Krak

--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
fax: 81 50 20 144

mail: poczta@jastkow.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO 5

Bulkowo, dnia 23.07.2018 r.

USC.KU.1431.31.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odpowiedź: tak, czasopismo. Urząd Gminy Bulkowo

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odpowiedź: www.bulkowo.pl zakładka Kurier Gminy Bulkowo

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odpowiedź: tak,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odpowiedź: w załączeniu

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odpowiedź:
2015 r – 82 000,39 zł
2016 r – 74 675,67 zł
2017 r – 90 325,72 zł
2018 r – 52 164,96 zł

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Odpowiedź na wniosek przez JASTKÓW 2

Witam,

W załączeniu brakujące 2 numery gazety.

Z poważaniem,

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
fax: 81 50 20 144

mail: poczta@jastkow.pl

Fwd: FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZAGÓRÓW

Nawiązując do korespondencji otrzymanej od Państwa 18.07.2018.
informuję, że Gmina Zagórów ani żadna z jej jednostek podległych nie
prowadzą mediów.

Z poważaniem

Joanna Kempińska

inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRUDZEW

OR.1431.34.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018r. informuję, że Gminny Ośrodek Kultury "Wozownia" (jednostka organizacyjna) wydaje raz w roku Biuletyn Informacyjny Gminy Brudzew "Wieści Gminne". Są one dostępne na stronie internetowej Gminyhttp://www.brudzew.pl pod adresem: http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne .

Ostatnie 5 numerów Biuletynu:

1) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/968-wiesci-gminne-1-2017

2) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/626-wiesci-gminne-1-2016

3) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/357-wiesci-gminne-1-2015

4) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/268-wiesci-gminne-kwiecien-2014

5) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/267-wiesci-gminne-grudzien-2012

Wydatki Gminy Brudzew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję kształtowały się następująco:

2015r.- 4349,89zł
2016r.- 6627,63zł
2017r.- 7126,10zł
2018r.- 1808,90zł

Z poważaniem

Agnieszka Waliszek

Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

tel. 63 279 83 47 / 63 279 83 33

Odpowiedź na wniosek- Gmina Markusy przez MARKUSY

Witam

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 18.07.2018 roku Wójt Gminy Markusy informuje, że:
- w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media,
- Urząd Gminy nie prowadzi dziennika ani czasopisma,
- wydatki gminy na promocję :
2015 rok - 0 zł,
2016 rok - 3495,00 zł,
2017 rok - 0 zł,
2018 rok do dnia udzielenia odp. - 0 zł,

Pozdrawiam
Katarzyna Marcula
Urząd Gminy Markusy

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CZYŻEW

Czyżew, dn. 23 lipca 2018 r.

OR.152.26.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Urząd Miejski w Czyżewie w odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o
udzielenie informacji publicznej informuje, co następuje.

Ad.1. Tak.

Ad.2. Czasopismo - Urząd Miejski.

Ad.3. Nie dotyczy.

Ad.4. Tak.

Ad.5. Do pobrania na stronie internetowej Gminy Czyżew - strona główna -
zakładka - Gazeta Czyżewska.

Ad.6. Wydatki na promocję gminy: w 2015 r. - 11.481,42 zł , w 2016 r. -
25.558,35 zł,

w 2017 r. - 11.916,43 zł i w 2018 r. do 30 czerwca - 6.851,00 zł.

Andrzej Załuski

Sekretarz gminy

Urząd Miejski w Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

tel. 086 2760 540 lub 086 2755 036

e-mail: sekretarz@umczyzew.pl

Wniosek o informację odpowiedź Gmina Sosnówka przez SOSNÓWKA 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację z dnia
17.072018 r.

--
Pozdrawiam
Róża Lotek
Urząd Gminy Sosnówka