odp.na inf.publicza przez KURYŁÓWKA

S.1431.16.18 Kuryłówka, 2018-07-23

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Udzielając odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018r roku dot. udzielanie informacji publicznej Wójt Gminy Kuryłówka informuję :

ad.1 TAK

-dot. gazety ( kwartalnik) - Gmina Kuryłówka,

www.kurylowka .pl/Kuryłowskie Wieści

-jest zarejestrowny w sądzie ,

- do pobrania z strony internetowej - www.kurylowka .pl/ Kuryłowskie Wieści,

- Artykuły sponsorowane:

2015r - 2161,5 zł

2016r. - 1045,5 zł

2017 r.-2783, 93 zł

Z poważaniem

Roman Szałajko

Sekretarz Gminy

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez SIERPC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gmina.sierpc.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 09:09

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RECZ 1

Witam serdecznie

Uprzejmie informuję, że w Gminie Recz nie są prowadzone przez Urząd lub inną jednostkę należącą go gminy jakiekolwiek media. Mamy standardową stronę WWW i Facebook-a. Nie prowadzimy też żadnego dziennika czy czasopisma. Nie wydawaliśmy też środków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i 2018 r. do dnia dzisiejszego.

Z poważaniem

Piotr Bohdziewicz

Sekretarz Miejski

Urząd Miejski w Reczu

ul. Ratuszowa 17

73-210 Recz

tel. 95 765 4461

mob. 603 717 771

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez SIERPC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gmina.sierpc.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 09:17

FW: informacja publiczna przez LUBAŃ 1

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOLONOWSKIE

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17./07.2018 informuję:

Ad 1.
Tak

Ad 2.
Gazeta – biuletyn informacyjny

Ad 3.

http://kolonowskie.pl/7585/9513/colonnowska-2018.html

Ad 4.

Tak, ISSN 1426-3769

Ad 5.
W zawiązku z rozmiarem plików przesyłam linki do 5 ostatnich numerów

http://kolonowskie.pl/download/attachment/26975/colonnowska-2018-04-lipiec.pdf

http://kolonowskie.pl/download/attachment/26624/colonnowska-2018-03-maj-gotowa.pdf

http://kolonowskie.pl/download/attachment/26289/colonnowska-2018-02-marzec-2018-ok.pdf

http://kolonowskie.pl/download/attachment/26128/colonnowska-2018-01-styczen_luty.pdf

http://kolonowskie.pl/download/attachment/25841/colonnowska-2017-08-grudzien.pdf

Ad 6.

2015 – 6 104,77 zł

2016 – 16 237,65 zł

2017 – 15 881,06 zł

2018 – 7 874,61 zł

Konrad Wacławczyk

z-ca Burmistrza

tel. +48 77 461 11 40 w.21

e-mail: sekr@kolonowskie.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez JASIONÓWKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@jasionowka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.sokoly.wrotapodlasia.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-23 09:23.

odpowiedź na wniosek - Gmina Załuski przez ZAŁUSKI

**

**

**

*W związku z otrzymaniem 18 lipca 2018 r. wniosku o udostepnienie
informacji publicznej informuję, że w Urzędzie Gminy Załuski nie są
prowadzone żadne media.*

*Co do współpracy z mediami regionalnymi i lokalnymi, to na ogłoszenia
płatne, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015 -- gmina wydała 6799 zł; ,w 2016 -- wydano 3056
zł; w 2017 wydano 3862,2 zł i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek
w 2018 roku wydano 301,55 zł.*

Urząd Gminy Załuski

09-142 Załuski 67

tel./fax: +48 23 6619013

www.zaluski.pl

odpowiedź na zapytanie przez DZIERŻONIÓW 5

Dzień dobry,
w związku z otrzymanym wnioskiem przekazuję następujące informacje:
1. Gmina Dzierżoniów wydaje dwumiesięcznik- biuletyn informacyjny
"Nowiny z Gminy"
2."Nowiny z Gminy" redagowane są w Referacie Oświaty, Sportu i Turystyki
3."Nowiny...." nie są dostępne w internecie
4."Nowiny..." są zarejestrowane w sądzie
5. W załączniku przesyłam 5 ostatnich wydań
6. Wydatki, których dotyczy zapytanie:
1) 2015
*- Usługa - emisja reklamy oraz produkcja reklamy dotycząca Dożynek
Gminy Dzierżoniów w Roztoczniku w dniu 30.08.2015r.
--> 553,50 zł
- produkcja reklamy - spot z życzeniami świątecznymi
--> 184,50 zł
usługa reklamowa - emisja reklamy w Radiu Zet GOLD zgodnie z Umową nr
093872/2015 z 16.12.2015r.
--> 369,00 zł

2015: 1107,00 zł

2) 2016
Zlecenie produkcji i emisji reklamy.Promocja imprezy gminnej:
Dożynki Gminne 2016
--> 627,00 zł

3)2017

-Umowa na realizację usługi polegającej na zamieszczaniu informacji
lokalnych w serwisie powiatu dzierżoniowskiego i/lub regionalnego
promujących Gminę Dzierżoniów w całym zasięgu Doba.pl

--> 4956,90 zł

-Zlecenie produkcji reklamy nr 2017/32331 - Dożynki Gminy Dzierżoniów 2017
--> 184,50 zł
-Zlecenie emisji reklamy - Dożynki Gminne 2017
--> 418,20 zł

2017: 5559,60 zł

4)2018

***Umowa na realizację usługi polegającej na zamieszczaniu informacji
lokalnych w serwisie powiatu dzierżoniowskiego i/lub regionalnego
promujących Gminę Dzierżoniów w całym zasięgu Doba.pl (miesiące
styczeń-czerwiec): 3690,00 zł

2018: 3690,00 zł

--
Adam Wolniak
Referat Oświaty, Sportu i Turystyki
Urząd Gminy Dzierżoniów
74 832 56 81

odpowiedź na wniosek - Gmina Załuski przez ZAŁUSKI

*W związku z otrzymaniem 18 lipca 2018 r. wniosku o udostepnienie
informacji publicznej informuję, że w Urzędzie Gminy Załuski nie są
prowadzone żadne media.*

*Co do współpracy z mediami regionalnymi i lokalnymi, to na ogłoszenia
płatne, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu
promocję w roku 2015 -- gmina wydała 6799 zł; ,w 2016 -- wydano 3056
zł; w 2017 wydano 3862,2 zł i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek
w 2018 roku wydano 301,55 zł.*

Urząd Gminy Załuski

09-142 Załuski 67

tel./fax: +48 23 6619013

www.zaluski.pl

udostępnienie informacji publicznej - sprawa 6976 przez GAWORZYCE 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anita Stangret
Sekretarz Gminy Gaworzyce
Urząd Gminy Gaworzyce
ul. Dworcowa 95
59-180 Gaworzyce
tel. 76 83 16 285
fax 76 83 16 286
---
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

odpowiedź na wnioske o udostepnieni informacji publicznej- media, promocja przez LIPKA

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że w Urzędzie Gminy w Lipce oraz w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media ( program TV, radio, gazeta).
Dodatkowo przekazujemy informację dotycząca wydatków Gminy Lipka przeznaczonych na promocję w tym: ogłoszenia w prasie, materiały promocyjne
- rok 2015 kwota 1 458,78
- rok 2016 kwota 8 634,80
- rok 2017 kwota 14 639,87
- rok 2018 kwota 8 446,59

Z poważaniem
Justyna Domek
Urząd Gminy w Lipce
ul. Kościuszki 28, 77-420 Lipka
tel. 67 266 50 41 wew. 33

Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez SIEMKOWICE

W Urzędzie Gminy Siemkowice jest prowadzony BIP pod adresem
www.siemkowice.biuletyn.net oraz strona internetowa Gminy Siemkowice pod
adresem www.gminasiemkowice.pl

--
Z poważaniem Przemysław Modliński
Urząd Gminy Siemkowice
(43) 841-72-69 (wew. 339)

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIELEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@koscielec.ug.gov.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 09:46

Re: Wniosek o informacje publiczną przez IŁŻA 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

W dniu 18.07.2018 o 11:35, sprawa-8216@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
------------------------------------------------------------------------
*Urząd Miejski w Iłży*
ul. Rynek 11
27-100 Iłża
NIP 796- 152-92-83
*Kontakt:*
Sekretariat
tel: 048 616 31 35
fax: 048 616 33 00
sekretariat@ilza.pl lub ilza@ilza.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MOKOBODY

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuje że Gmina Mokobody i
jednostki organizacyjne nie prowadza mediów.
Ogłoszenia Gmina publikuje w Tygodniku Siedleckim.

Z poważaniem
Iwona Mróz-Sekuła
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

Informacja publiczna przez POŚWIĘTNE

AG.1431.20.2018
Poświętne,
23 lipca 2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail: sprawa-8530@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
co następuje:

W Urzędzie Gminy Poświętne, w jednostkach organizacyjnych gminy jak i w
samorządowych osobach prawnych gminy nie są prowadzone media.
W związku z powyższym stanem rzeczy odpowiedź na pozostałe pytania jest
bezprzedmiotowa.
Jednocześnie informuję, że Gmina Poświętne na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję poniosła
wydatki w następującej wysokości:
1) w 2015 r. - 14.321,11 zł,
2) w 2016 r. - 19.405,52 zł,
3) w 2017 r. - 17.221,02 zł,
4) w 2018 r. do dnia 23 lipca 2018 r. - 9.939,73 zł.

Z - ca Wójta

Alfred Dobrzyński

ad zapytanie przez LEONCIN

Witam
w odpowiedzi na pani zapytania z dn 18 lipca 2018r., Urząd Gminy w
Leoncinie informuje, iż nie prowadzi żadnego z wymienionych mediów.
Informacje o działaniach Urzędu Gminy dostępne są na naszych stronach
internetowych: Biuletyn Informacji Publicznej, strona www.leoncin.pl
oraz profil www.facebook.pl/gminaleoncin
Ogłoszenia Urzędu Gminy zamieszczane są w Gazecie Nowodworskiej i jest
to koszt ok 800 zł/rok

--
Pozdrawiam Jarosław Mosakowski
Urząd Gminy Leoncin
Specjalista ds. GPI i Promocji Gminy

odpowiedz przez DROHICZYN 1

Witam,

W załączniku odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Monika Władysiuk

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Drohiczynie

tel. 85 65 65 260

e-mail sekretariat@drohiczyn.pl

Odpowiedź ws. wniosku o informacje publiczną przez WISŁA 6

Dzień dobry. Przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania, zawarte we wniosku o informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? TAK.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy: Gazeta “Echo Wisły” – miesięcznik, wydawcą jest Wiślańskie Centrum Kultury (jednostka organizacyjna gminy).
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie: gazeta nie posiada swojej strony internetowej.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację: czy jest on zarejestrowany w sądzie: Tytuł “Echo Wisły” jest zarejestrowany w sądzie.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.: numery gazety z marca, kwietnia, maja, czerwca i lipca 2018 roku znajdują się w załącznikach.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
Zgodnie z klasyfikacją budżetową “reklama w mediach” wydatki kształtowały się następująco:
2015 r. – 461 740,69 zł
2016 r. – 341 651,02 zł
2017 r. – 186 157,41 zł
2018 r. – 221 719,38 zł.

W razie dodatkowych pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Pozdrawiam

odpowiedź przez NOWE MIASTO n. WARTĄ

Witam,

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydatków na materiały promocyjne Urząd
Gminy w Nowym Mieście nad Wartą informuję, iż:

w 2015 r. przeznaczono 13.272,77 zł, w 2016 r. 996,05 zł, a w 2017 r. 400
zł. Natomiast w 2018 r. na dzień dzisiejszy nie dokonano zakupu na materiały
promocyjne.

Z poważaniem

Katarzyna Chabasińska

PYTANIE - Wniosek o informacje publiczną przez Żory

Szanowni Państwo,

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej bardzo proszę o sprecyzowanie ostatniego pytania.
Czy zależy Państwu wyłącznie na wydatkach na promocję miasta w dziennikach i czasopismach, czy także w mediach elektronicznych?

Z poważaniam,
Adrian Lubszczyk
Biuro Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25, pokój 312
32 43 48 295

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25,
tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
email: umzory@um.zory.pl | www.zory.pl
FB: www.facebook.com/miasto.zory/

Informacja publiczna przez JĘDRZEJÓW

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo (data wpływu do Urzędu 18.07.2018r.) udzielam
informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy(miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy(np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
ODP: W naszym Urzędzie Miejskim prowadzone są jedynie media internetowe
czyli strona na Facebooku i strona internetowa Urzędu Miejskiego w
Jędrzejowie.
Linki do stron internetowych:
https://www.facebook.com/miastojedrzejow/
http://www.umjedrzejow.pl/

-jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie.
Odp: Gmina nie prowadzi dzienników ani czasopism.

-prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odp: W roku 2015, 2016, 2017 i do chwili obecnej Gmina nie ponosiła żadnych
środków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane czy materiały dedykowane.

Serdecznie pozdrawiam
Renata Jędrzejak
Urząd Miejski w Jędrzejowie
ul. 11 Listopada 33a
28-300 Jędrzejów

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez KISIELICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Joanna Olszewska

Urząd Miejski w Kisielicach

Tel. 55 2785500