Informacja Publiczna RP.1431.2.2018 przez JEDWABNO 1

Witam,
w załączeniu pismo RP.1431.2.2018

Pozdrawiam,

--
*Urząd Gminy Jedwabno - Sekretariat*
ul. Warmińska 2, 12-122 Jedwabno, tel 89/6213045, fax 89/6213094

*Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Gminę Jedwabno
znajduje się na stronie: https://www.jedwabno.pl/23737/rodo
<https://www.jedwabno.pl/23737/rodo>*

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną. przez POKRZYWNICA 1

- W urzędzie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone żadne media.
- W gminie nie jest prowadzony żaden dziennik, ani czasopismo.
- Gmina na promocję, ogłoszenia i artykuły sponsorowane poniosła następujące wydatki:
w 2015 roku - 35392,20 zł
w 2016 roku - 36541,26 zł
w 2017 roku - 77587,50 zł

-------------------
Pozdrawiam serdecznie
Damian Rębała
Referent ds. obsługi informatycznej
admin@pokrzywnica.pl

Urząd Gminy Pokrzywnica
Aleja Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
Tel: 23 691 88 33

NIP 568-13-77-836
Regon: 000541776
www.pokrzywnica.pl
bip.pokrzywnica.pl

[ http://bip.pokrzywnica.pl/?c=512 | Klauzula informacyjna RODO ]

Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są Państwo zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć wiadomość wraz z załącznikami ze swojego systemu. Prosimy także nie ujawniać nikomu otrzymanych informacji oraz nie sporządzać, nie zachowywać i nie dystrybuować żadnych kopii otrzymanych informacji.

--
This mail was scanned by BitDefender
For more information please visit http://www.bitdefender.com/frams/

(bez tematu) przez HYŻNE

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznnej z dnia
20.07.2018 r., inforuję, że Gminia Hyżne, a także jednostki organizacyjne
Gminy nie prowadzą i nie sponsorują media (np. gazeta, radio, telewizja ).
Gmina Hyżne nie ponosiła wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i
innego typu promocje.

Pozdrawiam,

Krzysztof Wiśniewski

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Hyżnem

36-024 Hyżne 103

Tel. 17 23 045 62

Kom. 603 795 798

ZO.RG.1431.5.2018.EZ przez DOBRA SZCZECIŃSKA 1

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji.
Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania wiadomości.

--
Ewelina Ziółko
Rada Gminy Dobra
tel. 91 424 19 57

Fwd: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOLEC NAD WISŁĄ 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Fri, 20 Jul 2018 14:39:31 +0200
Nadawca: Wiesław Cieślak <sekretarz.s@solec.pl>
Adresat: Gmina Solec nad Wisłą <gmina@solec.pl>

Dzień dobry

w nawiązaniu do przesłanego wniosku uprzejmie informujemy,że skierowane
pytania nie dotyczą gminy Solec nad Wisła, Urzędu Gminy.

Informujemy tylko o wydatkach gminy obejmujących artykuły
promocyjne,nagrody w konkursach pod patronatem Wójta, usługach
związanych z organizacją imprez gminnych według załącznika.

Wiesław Cieślak Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-18 o 13:38, Gmina Solec nad Wisłą pisze:

Gmina Przedecz - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PRZEDECZ

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
18.07.2018r. informujemy, że w Urzędzie Miasta i Gminy Przedecz jak
również w samorządowych jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media. Gmina nie prowadzi również dzienników i czasopism. Wydatki gminy
na promocję wynoszą odpowiednio: w 2015r. 0 zł, w 2016r. 14700 zł, w
2017r. 0 zł, w 2018r. do dnia udzielenia informacji 0 zł.

Łukasz Ostróżka

UMiG Przedecz

informacja publiczna przez ŁAMBINOWICE 1

Dzień dobry

W załączeniu odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Ewa Błaszczyk

--
Z poważaniem

Ewa Błaszczyk
Urzad Gminy Łambinowice
ul. Tadeusza Zawadzkiego 29
48-316 Łambinowice

Odpowiedz na wniosek przez KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

S. 1431.30.2018

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną z dnia 17 lipca 2018 r. informuję iż:

w Urzędzie Gminy Krościenko nad Dunajcem w jednostce organizacyjnej gminy w Centrum Kultury i Promicji) lub w samorządowej osobie prawnej ), nie są prowadzone media, nie są wydawane dzienniki i czasopisma,
wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015 to 7 877, 50 zł.w roku 2016 - 9 129,83 zł,a w roku 2017 – 11 508,92 zł. udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Z poważaniem

Irena Midro

Sekretarz Gminy

Potwierdzenie przez ORNONTOWICE 1

Urząd Gminy Ornontowice w załączeniu przesyła potwierdzenie przyjęcia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

odpowiedz na zapytanie o informację przez BLIZANÓW

Odpowiadając na zapytanie skierowane na adres
sekretariat@blizanow.ug.gov.pl w dniu 18.07.2018r uprzejmie informuję ,
iż w Urzędzie Gminy Blizanów ,ani w jednostkach organizacyjnych Gminy
Blizanów ,(samorządowych osób prawnych nie ma) nie są prowadzone media.

W związku z powyższym pozostałe zapytania ,poza ostatnim określam mianem
"NIE DOTYCZY".

Wydatki Gminy Blizanów na ogłoszenia,artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję  od roku 2015 do dnia udzielenia
odpowiedzi na złożony wniosek    są następujące:

2015r  -     46 195,08 zł

2016r  -     25 525,96 zł

2017r  -     52 656,98 zł

2018r  -    40178,58 zł

Z poważaniem

Wójt Gminy Blizanów

Sławomir  Musioł

informacja publiczna przez CIĘŻKOWICE 1

Nasz znak: OA.1431.37.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję:

- jednostka organizacyjna Gminy Ciężkowice - Centrum Kultury i Promocji
Gminy Ciężkowice wydaje gazetę "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA";

- gazeta nie jest dostępna w internecie;

- gazeta "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA" jest zarejestrowana od 2000 r. w Sądzie
Okręgowym w Tarnowie I Wydz. Cywilny oraz posiada znak nadany przez
Bibliotekę Narodową ISSN 1640-6710;

- pięć ostatnich numerów gazety prześlemy odrębnym mailem, po otrzymaniu
formatu pdf. od firmy drukującej;

- wydatki gminy na cele, o których mowa we wniosku (tiret 7), wynoszą w
kolejnych latach (w zł.): 2015 - 85.595,18; 2016 - 101.981,22; 2017 -
123.727,60; 2018 - 39.462,90;

--
Beata Weron-Białas
Sekretarz Gminy Ciężkowice
tel. 14 62 85 826

Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Suwałki 3

Witam.

Przesyłam odpowiedzi na przesłane do Urzędu Miejskiego w Suwałkach dn. 18 lipca 2018r. pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

* Tak. W Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Suwałkach. Jest to samorządowa instytucja kultury Miasta Suwałki.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

* Jest to gazeta pt. DwuTygodnik Suwalski.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

* http://dwutygodniksuwalski.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

* Tak. DwuTygodnik Suwalski jest zarejestrowany w Sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

* Wydanie papierowe w formie PDF można znaleźć pod tym adresem: http://dwutygodniksuwalski.pl/wydanie-papierowe/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

* W związku z tym, że jest to obszerna informacja - jej przygotowanie będzie wymagało czasu. Dlatego też informuję, że od razu po zebraniu tych materiałów zostaną one Państwu udostępnione w terminie późniejszym. Wnioskowane materiały przekaże Państwu Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

Mam nadzieję, że na tym etapie udzielone odpowiedzi są wystarczające.

Pozdrawiam serdecznie.

_________________________

z poważaniem

Kamil Sznel

Kierownik

Biuro Prezydenta Miasta

Urząd Miejski w Suwałkach
ul. Mickiewicza 1, p. 133,
16-400, Suwałki
tel. +48 502 836 311
<http://www.um.suwalki.pl/> http://www.um.suwalki.pl
<mailto:in@um.suwalki.pl> ksznel@um.suwalki.pl

Urząd Miejski w Chojnowie przez CHOJNÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 11 (filtered medium)">
<style>
<!--
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";}
a:link, span.MsoHyperlink
{color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:Arial;
color:windowtext;}
@page Section1
{size:595.3pt 841.9pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.Section1
{page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=PL link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal><font size=2 face=Arial><span style='font-size:10.0pt;
font-family:Arial'><o:p>&nbsp;</o:p></span></font></p>

</div>

</body>

</html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GAĆ

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję że
w Urzędzie Gminy Gać i w jej jednostkach nie są prowadzone media.

Pozdrawiam,

Mariusz Pawlak

Urząd Gminy Gać

Gać 275, 37-207 Gać

NIP: 794-16-85-583

Tel. 16 641 14 29 wew. 23

ODP: Wniosek o informacje publiczną przez RZGÓW 2

Sprawa nr: OR.B.1431.065.2018

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk

sprawa-7913@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu odpowiedź na Państwa e-mail z 17.07.2018 r.( 17.07.2018 r-
data wpływu do tut. Urzędu)

z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej.

Mariusz rutecki

Urząd Miejski w Rzgowie

Od: sekretariat@rzgow.pl <sekretariat@rzgow.pl>
Wysłano: 17 lipca 2018 12:49
Do: mrutecki@rzgow.pl
Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROSŁAW 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
17.07.2018 r. w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na żądania zawarte we
wniosku.

Z poważaniem,

Barbara Brzezińska

Urząd Miasta Jarosławia

Kancelaria Burmistrza Miasta

ul. Rynek 1

37-500 Jarosław

tel. 16-624-87-23

mail: barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl

www.jaroslaw.pl

odpowiedź na wniosek przez TUSZÓWNARODOWY 1

Przesyłam odpowiedź na informacje publiczną w części dotyczącej
informacji prostej  wraz z potrzebą uzasadnienia wniosku  w części
dotyczącej informacji przetworzonej.

Renata Paterak - sekretarz gminy

Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

IP.1431.60.2018.JSZ2

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. (wpł. 18.07.2018 r.) udzielam następującej informacji:

1.. Urząd Miejski w Sandomierzu oraz jednostki organizacyjne Gminy Sandomierz nie prowadzą mediów
2.. Wydatki Gminy Sandomierz na ogłoszenia, artykuły promocyjne i inne podobne materiały promocyjne w latach 2015-2018 są następujące:
- rok 2015 – 34.375,14 zł
- rok 2016 – 57.273,97 zł
- rok 2017 – 50.855,54 zł
- rok 2018 do dnia 23 lipca 2018 r. – 32.689,80 zł
Informację wytworzył: Dariusz Socha – kierownik Referatu Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Sandomierzu
Informację udostępnił: Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz. 23 lipca 2018 r.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. przez LUBSZA 1

SG.1431.9.2018

Dzień Dobry

Gmina Lubsza w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem
Karina Ciszewska
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy w Lubszy
ul. Brzeska 16
49-313 Lubsza
www.lubsza.ug.gov.pl
tel. 77 411 86 29
fax 77 411 86 30

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MASŁOWICE

Dzień dobry

UG.1431.76.2018

Urząd Gminy informuje, że nie prowadzi żadnych mediów oraz nie wydaje
czasopisma a wydatki na promocję wynoszą:

rok 2015 - 32433,44 zł

rok 2016 - 35 155,10 zł

rok 2017 - 27 937,78

rok 2018 - 6870,08 - I półrocze.

Z poważaniem

Wójt Gminy Masłowice

Bogusław Gontkowski

W dniu 2018-07-17 o 12:38, sprawa-7874@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek przez DALIKÓW 1

Witam
W załączeniu wysyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Z poważaniem
Arkadiusz Lefik

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBRZA 1

Dzień dobry!

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

------------------------------------------------------
Z szacunkiem / Kind Regards

*Damian Drabik *
Podinspektor ds. Archiwum Zakładowego, Zaopatrzenia i Promocji Gminy Lubrza

tel.: +48 77 4074650 | ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza | web:
www.lubrza.opole.pl
<www.lubrza.opole.pl>

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JEZIORZANY

Witam

Informuję

Gmina Jeziorzany ani żadna z jednostek organizacyjnych gminy nie prowadzi medjuów publicznego przekazu

Pozdrawiam

Jarosław Radomski

Wójt Gminy Jeziorzany

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZWIERZYN 1

Gmina Zwierzyn nie prowadzi żadnych mediów.

Mamy wykupione dwie strony w formie Łam zwierzyneckich, w dwutygodniku
prowadzonym przez sąsiednia Gminę Strzelce Krajeńskie.

Koszty jaie ponosiliśmy w latach:

2015r. - 11.565,00zł

2016r. - 12.020,60zł

2017r. - 11.843,70zł

2018r. - 8.180,73zł

Nie dysponujemy wersjami elektronicznymi tej gazety.

Pozdrawiam

Andrzej Wiśniewski

sekretarz Gminy Zwierzyn

W dniu 17.07.2018 o 12:37, sprawa-7710@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Andrzej Wiśniewski
sekretarz Gminy Zwierzyn

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEŹNICA 1

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
proszę o doprecyzowanie zapisów: "materiały dedykowane lub innego typu
promocję".

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 17-07-2018 o 12:40, sprawa-7977@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: