informacja publiczna przez ŁAGÓW 6

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wniosku o
informacje publiczną:

Znak: IZP.1431.6.2018 r.

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

\

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przesyłamy niezbędne
informacje :

- w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie prowadzone są media;

- media prowadzone w UMiG w Łagowie to miesięcznik "Nasza Gazeta Łagowska";

- link pod którym dostępne są media to
http://lagowgmina.pl/asp/pl_start.asp?typ=14
<http://lagowgmina.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=3&menu=3&strona=1>
&submenu=3&menu=3&strona=1

- miesięcznik "Nasza Gazeta Łagowska" jest zarejestrowany w sądzie;

- w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów tj. luty 2018, marzec 2018,
kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018 r.

- wydatki gminy Łagów na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego tego typu promocję za 2015, 2016, 2017 i do dn.
23.07.2018 r. przedstawiają się nastepująco: 2015 r. - 7 474,00 zł, 2016 r.
- 8347,50, 2017 r. - 3966,67, od 01.01.2018 r, do 23.07.2018 r. - 3510,00
zł.

Z poważaniem

Anna Kędziora

Odpowiedźna wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez BRZOSTEK 1

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o udostępnienie informacji
publicznej wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
osobowych.

Z poważaniem

Ewelina Rogowska

Urząd Miejski w Brzostku
ul. Rynek 1
39 - 230 Brzostek

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez RADOWO MAŁE

Dzień dobry.
W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że w Urzędzie Gminy jak też i w naszych jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone żadne media. Urząd Gminy nie
przeznacza również środków finansowych na ogłoszenia prasowe o tematyce
promocyjnej ani też nie sponsorował takich materiałów w żądanym przez
państwa okresie czasowym.
Pozdrawiam.

Wiesław Mały- Zastępca Wójta Radowa Małego
Urząd Gminy Radowo Małe
)+48 91 3972222
( tel:913972222) | * wmaly@radowomale.pl
( mailto:ewmaly@radowomale.pl)

>>> <sprawa-8977@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 18.07.2018 12:36 >>>
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres sprawa-8977@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wniosek o informacje publiczną przez KOBYLA GÓRA 1

W związku z Państwa e-mailem z dnia 18.07.2018r. proszę o
uszczegółowienie pytania nr 6 czy odnosi się  również do ogłoszeń o
których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami(dotyczących sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości
gminnych).//

--
Damian Kula
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 697 103 315, 62 737 81 09

informacja publiczna - uzupełnienie przez CIĘŻKOWICE 2

Nasz znak: OA.1431.37.2018

W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
przesyłam  5 ostatnich numerów gazety "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA", wydawanej
prze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

--
Beata Weron-Białas
Sekretarz Gminy Ciężkowice
tel. 14 62 85 826

Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

odpowiedz na wniosek -Pilawa przez PILAWA

OR.1431.32.2018

Pilawa, 23.07.2018r.

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018r. informuję:

Ad. 1 Miasto i Gmina Pilawa wydaje bezpłatną gazetkę gminną tzw. Biuletyn
Informacyjny Miasta i Gminy Pilawa. Gazetka wydawana jest przez referat
organizacyjny urzędu.

Ad.2 Biuletyn jest zamieszczany na stronie urzędu w formie dokumenty pdf.

Ad. 3 Poniżej przesyłamy link do strony gdzie są dostępne wszystkie wydane
gazetki.

http://www.pilawa.com.pl/index.php?page=biuletyn

Ad.4 Poniżej podajemy informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane i inne dotyczące promocji:

* W 20015 roku = 28002,08 zł

* W 2016 roku = 35169,63 zł

* W 2017 roku = 27818,48 zł

* W 2018 roku do dnia udzielenia odpowiedzi =45030,09 zł

Pozdrawiam

Anna Trzeciak

UMiG Pilawa

Tel. 25 685 61 10 wew. 42

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁACZÓW

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną Urząd Gminy
Białaczów informuje, iż w Urzędzie Gminy Białaczów i w podległych mu
jednostkach nie prowadzone są media.
Wydatki Gminy na ogłoszenia i artykuły sponsorowane przedstawiają się
następująco:
Rok 2015 - 2.925,44 zł.
Rok 2016 - 1.510,44 zł.
Rok 2017 - 2.869,09 zł.
Rok 2018 - 2.799,48 zł.

Z poważaniem
Przemysław Kowalczyk.

--
Referat Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Gminy Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów
tel/fax. 44 758-14-14
www.bialaczow.pl
www.bialaczow.pl/bip

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na n/w wniosek o udostępnienie informacji
publicznej znak: ZFP.1431.3.2018.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEWO

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8792@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Odpowiadając na wniosek jak wyżej Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że
ani w urzędzie ani w żadnej jednostce organizacyjnej nie są prowadzone
media. Gmina nie prowadzi też dziennika ani czasopisma. Wydatki na
promocję gminy przedstawiają się następująco:

2015 r. -  15 014,42,

2016 - 15 765,85,

2017 - 10 836,74,

2018 - 29 354,45

Z poważaniem

Aneta Buław-Żak

(sekretarz gminy)

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOGARD 1

Witam,
W zał. przekazuje odpowiedź na informacje publiczną z dnia 18.07.2018r.
 z poważaniem
sekretariat
Urzędu Gminy Białogard

W dniu 18.07.2018 o 12:36, sprawa-8906@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

SK.1431.21.2018 przez IMIELNO 1

Urząd Gminy w Imielnie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8821@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną [Rejestr#rkpe-mail-008892/18] przez BŁASZKI 7

Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-000266/18
Wysłane przez: Aneta Lenginowicz
Tel. służbowy: (43) 8290938
Fax: (43) 8290932
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy i Miasta Błaszki

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję jak niżej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Nie, nie są prowadzone.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;
Jak wyżej.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Jak wyżej.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Jak wyżej.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Jak wyżej.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W załączeniu szczegółowe sprawozdania.

Aneta Lenginowicz
Wydział Rozwoju i Promocji
Urząd Miejski w Błaszkach

-------- Wiadomość oryginalna --------

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7797@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ten e-mail został wysłany na następujące adresy: urzad@blaszki.pl
Wysłano do: sprawa-7797@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Sprawa 8946 przez KOŁOBRZEG 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam scan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu drogą elektroniczną.

Z poważaniem

Joanna Pawlak

Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 51 507

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miasta Kołobrzeg jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony
internetowej http://um.kolobrzeg.pl/

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez OLSZANICA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Justyna Hutek
urząd Gminy w Olszanicy

--
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w
Olszanicy. Jednocześnie zawiadamiamy, że wysyłając do nas wiadomość,
dane osobowe przekazujecie Państwo dobrowolnie i będą przetwarzane
wyłącznie w celu wykonania usługi, wykonania obowiązku prawnego,
realizacji zadań ustawowych lub załatwienia sprawy, do czasu trwania
umowy lub okresu przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Ponadto mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych –
kontakt z IDO gfx-consulting@wp.pl oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – UODO.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RADOMSKO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<eborkowska@gmina-radomsko.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 14:38

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA 2

Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Paulina Zakierska

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 674 13 41

herb-oryginal-napis mały do poczty

odpowiedź przez LUBAŃ 1

Dzień Dobry,

W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

-------------------

Patrycja Ślimak

Urząd Gminy Lubań

tel. 75 646 59 22

<mailto:sebastian.kiszka@luban.ug.gov.pl> patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZIEJOWICE

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. informuję (odpowiedzi zgodnie z kolejnością zapytań):

- w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy lub w samorządowej osobie prawnej nie prowadzone są
media,

- nie dotyczy,

- nie dotyczy,

- gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

- nie dotyczy,

- wydatki z budżetu gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję: 2015 r. - 8.238,25 zł,
2016 r. - 4.660,94 zł, 2017 - 9.371,84 zł, 2018 r. - 8.024,59 zł.

--
Urząd Gminy Sędziejowice
Monika Aleksndrowicz
Inspektor
tel. 43 6771146

Fwd: udzielenie informacji przez Gminę Rejowiec przez REJOWIEC

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: udzielenie informacji przez Gminę Rejowiec
Data: Mon, 23 Jul 2018 14:53:13 +0200
Nadawca: Justyna Nesterenko <oswiata@gmina.rejowiec.pl>
Adresat: sprawa-7393@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Rejowiec, dnia 23 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, poniżej przesyłam
odpowiedzi.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Czasopismo samorządowe "OKSZA". Wydawca: Urząd Miejski w Rejowcu,
jednostka odpowiedzialna: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://www.gmina.rejowiec.pl/artykul/czytaj/id/58:oksza

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak, jest zarejestrowany

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
Ostatnie 5 jak również wcześniejsze numery czasopisma w formacie PDF są
dostępne do samodzielnego pobrania na stronie:
http://www.gmina.rejowiec.pl/artykul/czytaj/id/58:oksza

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
W odpowiedzi na pytanie wydatki kształtowały się następująco:

- 2015r. - 1 230,00 zł

- 2016r.- 2 460,00 zł

-2017r.- 2 460,00zł

Pozdrawiam
Artur Krupiński
UM w Rejowcu

RE: Wniosek o informacje publiczną - media w jednoste samorządowej lub w samorządowej osobie prawnej przez ŚREM

W odpowiedzi na złożony wniosek przesyłamy przedmiotowe informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Media prowadzone są przez Muzeum Śremskie oraz Bibliotekę Publiczną im. Heliodora Święcickiego w Śremie.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Muzeum Śremskie –„Gazeta Śremska” - dwumiesięcznik o charakterze kulturalno - historycznym
Bibliotekę Publiczną im. Heliodora Święcickiego w Śremie - „Informator Społeczno-Kulturalny W Śremie” – gazeta samorządowa miesięcznik

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Informator W Śremie - http://srem.pl/Dla-mieszkanca/Aktualnosci?tag=144

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
-

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Informator W Śremie - http://srem.pl/Dla-mieszkanca/Aktualnosci?tag=144

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
-

Adrian Wartecki

Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji

Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej

Urząd Miejski w Śremie

Pl. 20 Października 1

63 - 100 Śrem

tel. +48 61 28 47 116

fax. +48 61 28 35 337

<http://srem.pl/> srem.pl

<http://www.facebook.com/GminaSrem/> facebook.com/Gmina Śrem

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tę wiadomość.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 2

c/d załączników

RE: Wniosek o informację publiczną przez TWARDOGÓRA 1

Dzień dobry.

Przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2018 r. o
informację publiczną.

Pozdrowienia

Andrzej Makarczuk

Inspektor ds. funduszy, promocji i rozwoju

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

Tel. 71 3992250

e-mail: andrzej.makarczuk@twardogora.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 2

ostatnie 2 załączniki.

Pozdrawiam,
Magdalena Filipek
sekretariat
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
tel. 44/61-63-961
fax 61-63-960

Dotyczy wniosku o informację publiczną przez SŁUBICE 6

Słubice23.07.2018

Znak sprawy: RP 1431.01.2018.B.B

dotyczy: wniosku o informację publiczną z dnia 17.07.2018

W Urzędzie Miejskim w Słubicach istnieje samodzielne stanowisko
rzecznika prasowego. W zakresie obowiązków rzecznik ma m.in. redagowanie
informacji do „Gazety Słubickiej”, która jest, wydawanym raz w miesiącu,
samorządowym biuletynem informacyjnym. „Gazeta Słubicka” jest
zarejestrowana w sądzie. Jej wydawcą jest Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury. W załączniku przesyłam ostatnie 5 wydań „Gazety Słubickiej” w
formie pdf. Gazeta jest też dostępna w formie pdf na stronie
internetowej gminy: www.slubice.pl <http://www.slubice.pl>

Ponadto Gmina Słubice ma umowę z lokalną telewizją Horyzont Studio na
emisję dwa razy w miesiącu „Wiadomości samorządowych”. Dostęp do nich
jest w Internecie pod adresem:
http://www.slubice.tv/wiadomosci/257/wiadomosci-samorzadowe

W odpowiedzi na pytanie o wydatki gminy na ogłoszenie, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocjew roku
2015,2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek informuję, że
jedynie w 2016 roku Gmina Słubice zleciła artykuł sponsorowany, za który
zapłaciła 2100 zł brutto.

Beata Bielecka

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słubicach

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Słubicach

Osoba, która wytworzyła informację: Beata Bielecka, rzecznik prasowy

Osoba, która udostępniła informację: Beata Bielecka, rzecznik prasowy

Data udostępnienia informacji: 23.07.2018

--
Z pozdrowieniami

Beata Bielecka
Rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
mail:beata.bielecka@slubice.pl
tel. 95 737 20 21
kom. 501 048 663 lub 602 184 281
www.slubice.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RADŁÓW 1

Przesyłam odpowiedzi na pytania z wniosku:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Radło – kwartalnik. Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

https://www.gminaradlow.pl/dla-mieszkanca/kultura-rozrywka/radlo

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Kwartalniki dostępne są do pobrania poprzez link: https://we.tl/MtT1lDLkf6

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

3787,5

10515,05

17781,08

6951

--
Z poważaniem

Maksymilian Pochroń
Urząd Miejski w Radłowie
tel.: 14 6782044 w. 14
e-mail: informatyk@gminaradlow.pl <mailto:informatyk@gminaradlow.pl>
<http://www.gminaradlow.pl> www.gminaradlow.pl