dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez SABNIE 1

Urząd Gminy w Sabniach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18
lipca 2018 roku o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy w Sabniach

Ul. Główna 73, 08-331 Sabnie

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez LUBOMINO

RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w odpowiedzi na informację publiczną uprzejmie informuję, iż:

*_Pytanie_**:**/Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy) prowadzone
są media?/*

_Odpowiedź_: Nie są prowadzone media (takie jak gazeta, radio, telewizja
oraz inne) w Urzędzie Gminy Lubomino, jednostkach organizacyjnych gminy,
samorządowych osobach prawnych.

*_Pytanie_**:**/Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są
prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazanie 
jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy ?
/*

_Odpowiedź_/: /Nie są prowadzone media (takie jak gazeta, radio,
telewizja oraz inne) w Urzędzie Gminy Lubomino, jednostkach
organizacyjnych gminy, samorządowych osobach prawnych.

*_Pytanie_**/:/Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w
internecie?//*

_Odpowiedź_///: ///Media nie są dostępne w Internecie.///
///

*_Pytanie_**/:/Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie/
//*

_Odpowiedź_///: ///Gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma.//////

*_Pytanie_**/:/Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.?//*

_Odpowiedź_///: ///Gmina nie prowadzi dziennika, czasopisma.///
///

*_Pytanie_**/:/Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w
roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
roku?//*

_Odpowiedź_: Gmina na działania promocyjne poniosła wydatki odpowiednio
we wskazanych latach w kwotach:

2015 r. - 1 147,97 zł;

2016 r. - 3 531,06 zł;

2017 r. - 2 697,28 zł;

do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek - 808,06 zł;

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

//////

informacja publiczna odpowiedz przez RYCHWAŁ 6

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

--
Pozdrawiam

Magdalena Głąb
Urząd Gminy i Miasta w Rychwale
Plac Wolności 16
62-570 Rychwał
tel. 63 248 10 01 w.19

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez LUBOMINO

RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w uzupełnieniu poprzedniej informacji uprzejmie informuje, iż przesłana
odpowiedź na ostatnie pytanie w ostatnim wierszu dotyczy wydatków
poniesionych na działania promocyjne do dnia udzielenia odpowiedzi na
wniosek _w 2018 r._

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

Odpowiedz na wniosek o informacje publiczną Gmina Bielawy przez BIELAWY

W Urzędzie Gminy Bielawy nie są prowadzone media.

Co do ostatniego punktu proszę o określenie dokładniej o jaką formę
ogłoszenia Państwu chodzi czy są to tylko ogłoszenia dotyczące ogłoszeń
promocyjnych ?

Ponieważ w gminie są również ogłoszenia dotyczące nieruchomości i informacji
które z racji przepisów muszą być umieszczane w prasie.

Małgorzata Obórka

Referat Kultury i Sportu

Urząd Gminy w Bielawach

Ul. Garbarska 11

99-423 Bielawy

Tel. 468382040

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUBYCZA KRÓLEWSKA 1

Odpowiedź w załączeniu.

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7349@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź, wezwanie przez RADOMIN 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej oraz wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla
interesu publicznego przetworzenia informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Drawert

Sekretarz Gminy Radomin

Wniosek o informacje publiczną przez KOŁO

W dopowiedzi na państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018r. informujemy:

Ad - Nie

Ad. 2 - Nie dotyczy

Ad. 3 - Nie dotyczy

Ad. 4 - Nie dotyczy

Ad. 5 - Nie dotyczy

Ad. 6 - Wydatki Gminy Koło sprawy związane z promocją:

2015r. - 21 269,36zł

2016r. - 28 165,75zł

2017r. - 31 936,73zł

2018r. - 34 151,07zł

Z poważaniem

Żaneta Siwińska

Sekretarz Urzędu Gminy w Kole

odpowiedz na email z 20.07.2018r. MEDIA przez KOŁACZKOWO

Dzień Dobry,
Urząd Gminy w Kołaczkowie w odpowiedzi na email podaje dane- informacje dot. wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i innego rodzaju promocję w latach :
- rok 2015 - 2952,00 zł
- rok 2016 – 2105,76 zł
- rok 2017 –3593,66 zł
- rok 2018 rok (do 30.06.2018) –2283,81 zł .
Gmina i żadna z jednostek organizacyjnych nie wydaje dzienników i czasopism.
Nie prowadzimy także telewizji i radio.

Dodatkowe informacje :
Barbara Dymińska
Gmina Kołaczkowo
61 4380332
61 4385324

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA RUDA

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Gmina Miejska Nowa Ruda prowadzi stronę internetową www.um.nowaruda.pl
oraz fanpage na FB - @umener .

2015 - 2017 - prasa; 38 tys. złotych

2015 - 2017 - TV; 28 tys. złotych

2018 - prasa; 20 tys. złotych

2018 - TV;  14 tys. złotych

Pozdrawiam

W dniu 2018-07-16 o 12:27, przemyslaw.herter@um.nowaruda.pl pisze:
--
Krzysztof Czajka
Rzecznik Prasowy
Urzędu Miasta w Nowej Rudzie
(74) 872-03-36 ; www. um.nowaruda.pl

informacja przez JORDANÓW

Dzień dobry

Z uwagi na urlop pracownika merytorycznego żądane przez Państwa dane zostaną
przekazane w miesiącu sierpniu.

Z poważaniem

Elżbieta Rychlik

UM Jordanów

dot. odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przez LUBOMINO

RGKiT.1431.13.2018

Witam,

w ponownym uzupełnieniu udzielonej odpowiedzi na ostatnie pytanie
informuję, iż kwota wydatków poniesionych przez Gminę w poszczególnych
latach dotyczy działań promocyjnych takich jak: ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane.

Z poważaniem

Joanna Karpińska-Koźlik

Inspektor ds promocji gminy i pozyskiwania środków pozabudżetowych

Urząd Gminy w Lubominie

tel. 89-532-44-59

Fwd: Fwd: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji publicznej. przez OPATÓW 5

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
Data: Mon, 23 Jul 2018 12:43:48 +0200
Nadawca: Promocja <promocja@umopatow.pl>
Adresat: sprawa-8854@fedrowanie.siecobwatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedz Gminy Opatów na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.
Data: Mon, 23 Jul 2018 12:40:20 +0200
Nadawca: Promocja <promocja@umopatow.pl>
Adresat: sprawa-8854@fedrowanie.siecobwatelska.p

Odpowiedz Gminy Opatów  na wniosek o udzielenie informacji publicznej:
przekazuje  odpowiedz:

- w Urzędzie Miasta i Gminy Opatów prowadzone są media , wydawany jest
kwartalnik "Opatów pismo społeczno-kulturalne"

w jednostce organizacyjnej Opatowskim Ośrodku Kultury prowadzone jest
radio 'Radio Opatów".

- media są dostępne w internecie jako dane adresowe

-  Kwartalnik Opatów jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Kielcach.

-- w załączeniu 5 ostatnich numerów w formacje pdf. Kwartalnika Opatów

- średnio gmina Opatów wydaje na szeroko rozumiane działania promocyjne
w latach  2015, 2016, 2017 ok. 100 000,00 zł w tym na działania
związane z ogłoszeniami, artykułami - drukiem informatora samorządowego,
kwartalnika  Opatów kształtuje się na poziomie ok 35-40 tys rocznie.

Z poważaniem

Jarosław Czub

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GĄSAWA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej
z poważaniem
--
Agata Rewezińska
referent ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i profilaktyki
tel. 52 303 62 26
Urząd Gminy w Gąsawie
ul. Żnińska 8
88-410 Gąsawa

odp. na wniosek o inf. publ. przez ŁAŃCUT 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Ponadto chciałam poinformować, że wszystkie numery Łańcuckiego Biuletynu
Miejskiego wydane od 2014 roku dostępne są w formacie pdf pod wskazanym w
piśmie linkiem, rozmiar plików przekracza możliwość przesłania ich mailem.
Jeżeli będzie taka konieczność, proszę o informację to prześlę wydania przez
WeTransfer.

Pozdrawiam

Agnieszka Kuźniar

Biuro Promocji i Współpracy

<mailto:a.kuzniar@um-lancut.pl> a.kuzniar@um-lancut.pl

tel. 17 249 04 07, 664 604 510

Urząd Miasta Łańcuta

Plac Sobieskiego 18

37-100 Łańcut

tel. 17 225 22 02, fax.17 225 20 21

<mailto:urzad@um-lancut.pl> urzad@um-lancut.pl, www.lancut.pl

re: wniosek o informację publiczną przez BĘDZIN 1

Na podstawie art 13. ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Z 2016 r. poz 1764 t.j.) powiadamiamy
Wnioskodawcę, że termin załatwienia wniosku o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 20.07.2018 r. zostaje wydłużony do dnia 20.09.2018 r.

Wydłużenie terminu rozpatrzenia wniosku wynika z konieczności dokonania
przeglądu dużej ilości dokumentacji księgowej.

Udzielenie odpowiedzi na wniosek wymaga dodatkowego czasu potrzebnego na
sprawdzenie w zbiorze danych z lat ubiegłych, które posłużą do
przygotowanie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku

--

MAGDALENA STRÓJWĄS
Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Komunikacji Społecznej
Urzędu Miejskiego w Będzinie
Więcej o BĘDZINIE znajdziesz na www.bedzin.pl [1]
Facebook: https://www.facebook.com/Bedzin.gora
__________________________________________
TEL. +48 32 267 91 51

[1]

Links:
------
[1] http://www.bedzin.pl/

wniosek o informacje publiczną przez RADGOSZCZ 1

Przesyłam odpowiedź na wniosek a pocztą tradycyjna 5 ostatnich numerów gazety Echo Radgoszczy. mgr Renata Klimek Kierownik Referatu ds. Promocji Gminy, Rozwoju Przedsiębiorczości i Ochrony Zdrowia Urząd Gminy w Radgoszczy tel. kontaktowy: 14 641 41 41 wew. 130

informacja publiczna przez DOBCZYCE 2

Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Dobczyce, 2018.07.23

RO.1431.39.2018.JOBR

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.07.2018r. o udostepnienie
informacji publicznej w przedmiocie jakie media są prowadzone przez Gminę
Dobczyce, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej poniżej odpowiadam na zadane we wniosku
pytania oraz przesyłam załączniki o które Państwo wnioskowali.

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Wydawcą miesięcznika Gminy i Miasta Dobczyce TAPETA jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach będący jednostką
organizacyjną gminy.

Miesięcznik nie posiada dedykowanej strony internetowej, informacje o
TAPECIE znaleźć można na stronie: http://www.mgokis.dobczyce.pl/tapeta/ oraz
na stronie
https://www.dobczyce.pl/dla-mieszkancow/miesiecznik-gminy-i-miasta-dobczyce,
gdzie znaleźć można wydania Tapety w wersji pdf. Ponadto w nieco
ograniczonej formie prowadzona jest strona facebook:
https://www.facebook.com/miesiecznik.tapeta/

Ad. 3. Miesięcznik Tapeta nie jest zarejestrowany w sądzie.

Ad. 4. Czasopisma w wersji pdf w załączniku

Ad. 5. Gmina Dobczyce w 2015r., 2016r., 2017r. oraz 2018r. na mocy
podpisanych umów współpracuje z lokalną telewizją Myślenice iTV Telewizja
Powiatowa. W ramach umowy świadczone są usługi polegające na promocji
działalności Gminy Dobczyce i jednostek jej podległych, za pośrednictwem
strony internetowej www.myslenice-itv.pl. Na stronie tej zamieszane jest do
4 artykułów w miesiącu nadesłanych przez Gminę, nielimitowana ilość ogłoszeń
oraz zapowiedzi wydarzeń organizowanych przez Gminę Dobczyce. Dodatkowo iTV
Myślenice realizuje kilkuminutowe reportaże filmowe (w sumie 12 w ciągu
roku), dla których wybór tematu dokonuje Gmina Dobczyce, najczęściej z
wydarzeń odbywających się w gminie. Reportaże dostępne są na stronie
www.myslenice-itv.pl, można je wyszukać ograniczając listę wiadomości do
wiadomości z regionu Gmina Dobczyce. Materiały sponsorowane opatrzone są
informacją o współfinansowaniu przez Gminę Dobczyce w czołówce materiału.

Wydatki na umowę z iTV Myślenice w poszczególnych latach:

1. 2015 rok: 6 000 zł, umowa nr RI.272.11.2015.II z dnia 12.01.2015.
Dodatkowo następujące pozycje w 2015 r.:

- materiał filmowy realizowany przez iTV Myślenice na Wieczór Wspomnień o
Burmistrzu Marcinie Pawlaku: 2 999,99 zł;

- Zamieszczenie kondolencji w Gazecie Dziennik Polski: 264,45 zł;

- Zamieszczenie kondolencji w Gazecie Wyborczej: 376,38 zł;

- Materiał promocyjny - promocja publikacji Monografii Dobczyc realizowany
przez iTV Myślenice: 500 zł;

2. 2016 rok: 6 600 zł, umowa nr RI.272.22.2016.ANSU z dnia 12.01.2016;

3. 2017 rok: 6 600 zł, umowa nr RI.272.43.2017.ANSU z dnia 19.01.2017;

4. 2018 rok: 7 800 zł, umowa nr RI.272.27.2018.ANSU z dnia 19.01.2018.
Dodatkowo następująca pozycja w 2018 r.: Materiał filmowy, reportaż-wywiady
na Wieczór Wspomnień o Pani Marii Brożek:1 230,00 zł;

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Z poważaniem

Małgorzata Góralik-Piętka

Sekretarz Gminy

odpowiedź na informację publiczną przez LEWIN KŁODZKI 5

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, iż:

- w urzędzie gminy oraz w samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone
media,

- gmina prowadzi czasopismo - Gminny Biuletyn Informacyjny nie został
zarejestrowany w Sądzie,

- w załączeniu 5 ostatnich numerów czasopisma gminnego,

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję:

2015 r. - 1817,00 zł

2016 r. - 1543,00 zł

2017 r. - 2952,00 zł

2018 r. - 2214,00 zł

Z poważaniem

Ewelina Wojtasik

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Lewin Kłodzki

tel. 74 8698 428, mobil: 531 689 974

e-mail: <mailto:sekretarz@lewin-klodzki.pl> sekretarz@lewin-klodzki.pl

Odp przez RYKI 1

Witam.
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.
Pozdrawiam dyrektor SASiP w Rykach.

informacja publiczna Ujsoły przez UJSOŁY

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku informuję, że:

- Gmina za pośrednictwem Centrum Kultury Sportu i Rekreacji wydaje jedna okazjonalną gazetkę(biuletyn informacyjny) – Gazeta Ujsolska Niecodzienna , nie jest ona zarejestrowana w sądzie
- gazetkę w formacie pdf można pobrać tutaj: http://www.ujsoly.com.pl/informator/gazeta-ujsolska-niecodzienna.html
- nakłady na artykuły sponsorowane w latach 2015-2018 wyniosły 1000 zł

Z poważaniem
Julia Grygny
Kierownik Referatu Organizacyjnego Ochrony Środowiska i Inwestycji
Urząd Gminy Ujsoły
34-371 Ujsoły
33 8647 350/351 wew.31

informacja publiczna przez LIDZBARK WARMIŃSKI

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję,
że w Gminie Lidzbark Warmiński nie ma prowadzonych żadnych mediów. Gmina
Lidzbark Warmiński nie prowadzi dziennika ani czasopisma.
Wydatki gminy na promocję (w tym ogłoszenia, artykuły, materiały,
gadżety promujące, imprezy itp.) wynoszą:
- rok 2015 - kwota: 41 550,44 zł,
- rok 2016 - 100 500,11 zł,
- rok 2017 - 94 158,14 zł,
- rok 2018 (do dnia dzisiejszego, tj. 23.07.2018) - 43 367,58 zł.

--
Pozdrawiam

Paulina Barcikowska-Zubel
Podinspektor
Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim
ul. Krasickiego 1
11-100 Lidzbark Warmiński
tel.(89)767-32-74 wew.31

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JANÓW

Urząd GminyJanów, dnia 23.07. 2018 r.

Janów

Or.1431.24.2018

W związku z wnioskiem z  dnia 18.07. 2018 r. dotyczącym udzielenia
informacji niniejszym informuję, iż na terenie gminy nie są prowadzone
jakiekolwiek media i w ostatnich latach nie były ponoszone wydatki na
promocję gminy.

Z up. Wójta

Jerzy Pogorzelski

Sekretarz Gminy

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8490@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GÓROWO IŁAWECKIE 3

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 r. przesyłam informację w załączniku

Pozdrawiam

Maria Duchnik

Dyr. Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury

Pozdrawiam
Maria Duchnik
inspektor ds ochrony środowiska
Gmina Górowo Iławeckie
tel.(89) 761 11 43

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej odnośnie mediów przez BIEŻUŃ 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej
odnośnie mediów.

--
Pozdrawiam Justyna Ankiewicz

Inspektor ds. Promocji, Rozwoju, Zamówień Publicznych i Funduszy
Pomocowych

Urząd Miasta i Gminy Bieżuń
ul. Warszawska 2
09-320 Bieżuń

tel. 23/657 80 56 w. 25
fax. 23/657 80 39