odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SULEJÓW

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 17 lipca niniejszym udzielam
informacji w części, która dotyczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.
MOK w Sulejowie jest operatorem Radiowęzła działającego na terenie miasta
Sulejów. Radiowęzeł uruchomiono w maju bieżącego roku.

z up. dyrektora MOK

Ilona Michalska

informacja na podst.61 Konstytucji przez GRĘBKÓW

Dzień Dobry!

Odpowiadając na pismo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie prowadzenia
mediów przez  urząd gminy bądź jednostkę organizacyjną uprzejmie
informuję, że nie prowadzimy jakichkolwiek mediów jako Urząd Gminy ani
przez jednostki organizacyjne.

Pozdrawiam

Ewa Trojanowska

Sekretarz Gminy Grębków

odpowiedź Murowana Goślina przez MUROWANA GOŚLINA 2

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 18.07.2018r. - załącznik.

Dla ułatwienia dostępu do wymienianych stron, poniżej linki:

https://www.murowana-goslina.pl/87,goslinski-biuletyn-mieszkancow
www.murowana-goslina.pl
bip.murowana-goslina.pl <http://bip.murowana-goslina.pl/>
http://kultura.murowana-goslina.pl/
http://murowana-goslina.naszops.pl/
http://mgsportinieruchomosci.pl/
http://murowana.tv/
https://www.facebook.com/MurowanaGoslina/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MurowanaGoslina/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Kultura.MurowanaGoslina/
https://www.facebook.com/Stra%C5%BC-Miejska-w-Murowanej-Go%C5%9Blinie-688042
601257719/
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Murowanej-Go%
C5%9Blinie-1430646630525315/
https://www.facebook.com/MurowanaGoslina.MGSport/

pozdrawiam

Monika Paluszkiewicz

główny specjalista ds. komunikacji społecznej

tel. 519 321 675

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

tel. +48 61 892 36 86

fax +48 61 812 22 44

<mailto:m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl>
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl <http://www.murowana-goslina.pl/>

herb_nowy

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SULIKÓW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Małgorzata Skórka

Inspektor ds. promocji gminy

i współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 75 77 87 611

e-mail: malgorzata.skorka@sulikow.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOGARD 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam odpowiedzi na postawione pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Miasto Białogard nie prowadzi mediów. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta w serwisie YouTube prowadzi jedynie kanał pn. „Białogardzka TV Internetowa”, w którym zamieszcza przygotowane i opracowane przez siebie krótkie materiały filmowe z wydarzeń mających miejsce na terenie Białogardu.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wydatki Miasta Białogard na zakup strony w prasie regionalnej, ogłoszenia promocyjne w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

2015 r.: 39.557,20 zł,

2016 r.: 44.569,90 zł,

2017 r.: 36.432,00 zł,

2018 r.: 1.894,20 zł.

Pozdrawiam

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji
mgr Agnieszka Madziewicz
tel. 94 312 21 27
Urząd Miasta Białogard
78 - 200 Białogard

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, aby spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach.
Dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury informujemy, że przyjęliśmy i realizujemy politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stosowana przez Miasto Białogard dostępna jest pod adresem - <http://bip.bialogard.info/index.php?id=215050> http://bip.bialogard.info/index.php?id=215050 .
Prosimy o zapoznanie się z klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych.

dot. informacji publicznej-Urząd Gminy Męcinka przez MĘCINKA 3

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 16
lipca 2018r. przesyłam informację w załączniku oraz pięć ostatnich
numerów Informatora Samorządowego Gminy Męcinka Bliżej Ludzi.

Z poważaniem

--
Alicja Stadnik
Podinspektor ds. innowacyjnności i promocji
Urzad Gminy Męcinka
tel. 76 871 34 31

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEWÓZ

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Przewozie informuje:

1) żadna jednostka (komórka) organizacyjna Gminy Przewóz nie prowadzi mediów,
2) Gmina Przewóz nie prowadzi dziennika ani innych czasopism,
3) wydatki na ogłoszenia:
- 2015 r.: 883,14 zł;
- 2016 r.: 5977,45 zł;
- 2017 r.: 4538,70 zł;
- 2018 r.: 1697,30 zł.

Kazimierz Kurpiel
Sekretarz Gminy

Odpowiedź przez RESZEL 1

Dzień dobry, informuję, iż Gmina Reszel ani żadna jednostka nie prowadzą mediów. W załączeniu przesyłam wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wezwanie odnosi się do ostatniego pytania o wydatki w poszczególnych latach.

Łączę wyraz szacunku,
Karol Światłowski
Referent
Biuro promocji Gminy Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
tel. 89 755 39 09
tel. 89 755 08 83
www.ugreszel.pl

dot. c.d. informacji publicznej-Urząd Gminy Męcinka przez MĘCINKA 3

--
Alicja Stadnik
Podinspektor ds. innowacyjnności i promocji
Urzad Gminy Męcinka
tel. 76 871 34 31

Odpowiedź przez RESZEL 2

Dzień dobry, informuję, iż Gmina Reszel ani żadna jednostka nie prowadzą mediów. W załączeniu przesyłam wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wezwanie odnosi się do ostatniego pytania o wydatki w poszczególnych latach.

Łączę wyraz szacunku,
Karol Światłowski
Referent
Biuro promocji Gminy Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
tel. 89 755 39 09
tel. 89 755 08 83
www.ugreszel.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STRZELNO

Dzień dobry,

Informuję, że Urzędzie Miejskim w Strzelnie, w wydziale Urzędu, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie są prowadzone
żadne media.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane:
- 2015 - 7 848,10 zł.
-2016 - 5 862,96 zł.
- 2017 - 3350,38 zł.
- 2018 - 2 706,00 zł.

Jarosław Marek
Sekretarz Gminy Strzelno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7234@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZECINEK

Witam,

zgodnie z wnioskiem udzielam informacji na poniższe zapytania ( informacje dotyczą Gminy Wiejskiej Szczecinek):

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Gminy, jego wydziały, jednostki organizacyjne nie prowadzą mediów.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;---------------------

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;----------------------------

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; ---------------

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

*2015 - 10 794,00 zł, * 2016 - 15 541,50 zł, *2017 - 11 562,00 zł, *2018 - 4 428,00

Pozdrawiam

Anna Kapelska

Gmina Szczecinek

tel. 94 37 264 49

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8995@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgxMDM2MDcuNTYzNjguOTEyMjVAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAxMDozNjowNyAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBnbWluYXN6Y3plY2luZWsucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLIN 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są
media?;_tak, prowadzone są media w jednostce organizacyjnej gminy;_

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;_jest to gazeta dwumiesięcznik,
Pismo Samorządu Miasta i Gminy KOBYLIN, wydawcą jest Muzeum Ziemi
Kobylińskiej;_

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;_nie
jest dostępna w internecie;_

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;_  tak,__jest zarejestrowana w sądzie;_

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;_w załączniku 5 ostatnich nr gazety;_

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
_Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku: _

*2015*

12.987,00 zł

*2016 *

12.833,00 zł

*2017 *

13.756,00 zł

*2018*

6.653,00 zł

Anna Krawczyk

UM Kobylin

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8639@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na inf. publiczną - Głogówek przez GŁOGÓWEK

Or. IV.1431/27/2018

Siec Obywatelska Watchdog

Warszawa

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące prowadzenia mediów przez Gminę
informuję:

w Gminie Głogówek miesięcznik Życie Głogówka prowadzi jednostka
organizacyjna gminy - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie się do w/w instytucji o
przedmiotowe informacje. - adres e-mail zycie_glogowka@poczta.fm

Jednocześnie proszę o informację zwrotną na adres barysz@glogowek.pl,
czy ostatnie zapytanie dotyczące wydatków gminy na ogłoszenia i artykuły
sponsorowane dotyczy publikacji wydawanej przez MGOK, czy również o
promocję w innych mediach.

z poważaniem

Anna Barysz

sekretarz gminy

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MURÓW

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie prowadzonych mediów oraz wydatków na ogłoszenia
poniesione w latach wskazanych we wniosku.

Z wyrazami szacunku
_______________

Martyna Leja
Inspektor ds. osbługi sekretariatu i Rady Gminy
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
tel. 77 4214 034
e-mail: ug@murow.pl
www.murow.pl

zapytanie w sprawie wniosku o udost. inf. publicznej przez MURÓW 1

Witam Panie Waldemarze,

zwracam się z zapytaniem odnośnie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie obsługi prawnej.

W załączeniu przesyłam wniosek oraz propozycję odpowiedzi.

Pozdrawiam
_______________

Martyna Leja
Inspektor ds. osbługi sekretariatu i Rady Gminy
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
tel. 77 4214 034 wew. 100
e-mail: ug@murow.pl
www.murow.pl

Odpowiedz na wniosek przez ŁOSICE 1

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8268@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
te.(83) 357-35-42
fax.(83) 357-27-01

odpowiedz przez RYDUŁTOWY 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 19.07.2018 r.

--
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Jargon
Naczelnik
Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
tel. 32 45 37 425
kom. 502 266 022

Wniosek o informacje publiczna przez OPOCZNO 2

Dzień dobry,

w załączeni przesyłam Państwu odpowiedz na wniosek o informacje publiczną.

Z poważaniem,

_____

Piotr Stempniak

Rzecznik Prasowy

Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

tel. /+ 48 44/ 786 01 39, fax. /+48 44/ 786 01 11

tel. kom. /+48 / 723 350 200

www.opoczno.pl <http://www.opoczno.pl/>
bip.opoczno.pl <http://bip.opoczno.pl/>

odpowiedź na wniosek o informację przez NIECHLÓW

W odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 16 lipca 2018 roku informuję:

Gmina Niechlów jest wydawcą gazety "Nowiny Niechlowskie", która jest
kwartalnikiem samorządowym.

Gazeta jest dostępna także w formie cyfrowej pod linkiem www.niechlow.pl

Gazeta jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Legnicy.

W ostatnim czasie Gmina Niechlów wydała książkę pt. "Ocalić od
zapomnienia - Kształtowanie się osadnictwa na ziemi niechlowskiej w
latach 1945-1956". Sponsorami tej publikacji byli: Fundacja KGHM Polska
Miedź oraz PPZ w Niechlowie.

pozdrawiam

Paweł Wróblewski

UG Niechlów

Urząd Gminy Lubanie przez LUBANIE 1

Witam
W załączniku przesyłam skan dokumentu który zawiera informacje o które
Państwo prosiliście.

--
Pozdrawiam
Piotr Rolirad
Inspektor Ochorny Danych Osobowych

informacja publiczna przez GODÓW

Sprawa nr *FZ-PS.I.1431.0001.2018*

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję co następuje:

1. Media prowadzone są przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki
w Godowie oraz referaty merytoryczne Urzędu Gminy Godów. Na potrzeby
informacji przyjęto założenie, że "media" to czasopisma, strony
internetowe (w tym facebookowe), radio i telewizja - prowadzone przez jst.

2. Miesięcznik "Jesteśmy" - Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w
Godowie

strona godow.pl - zgodnie z zakresem merytorycznym referaty Urzędu Gminy
Godów.

strony na facebooku:
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

* Gmina_Godów
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Żelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Godów dla biznesu
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, przy czym w
projektowych serwisachŻelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
oraz Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>redaktorami
są także partnerzy projektów.

3. Linki do mediów:

Jesteśmy:
http://www.godow.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=50

godow.pl: http://www.godow.pl/

facebook Gmina Godów: https://www.facebook.com/gmina.godow/

facebook Żelazny Szlak Rowerowy:
https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/

facebook Godów dla biznesu: https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/

facebook Synergia - integracja społeczności... :
https://www.facebook.com/godow.petrovice/

4. Gazetka Jesteśmy jest dostępna pod wskazanym wyżej linkiem.

5. Wydatki na ogłoszenia itp.:

2015 - 21147,54

2016 - 18866,34

2017 - 15100,30

2018 (do lipca) - 18855,60

Wydatki obejmują podstawowe zdania promocyjne - najczęściej realizowane
tj. wydruki, w tym projektowanie, bilbordów gminnych (gmina jest
właścicielem tablic bilborodowych), banerów, rollupów, plakatów i
folderów. Wliczono także sporadycznie zdarzające się zlecenia artykułów
sponsorowanych lub programów telewizyjnych (stała współpraca z programem
informacyjnym nawiązana została dopiero w toku 2018).  Doliczono także
umowy na udział w wydarzeniach, których istotnym elementem jest
promowanie organizatorów lub uczestników.  W zestawieniu nie wliczono
kosztu wydania gazetki Jesteśmy (zadanie realizowane przez GCKSiT),
zakupu upominków, kartek świątecznych, publikacji życzeń świątecznych,
ogłoszeń merytorycznych np. ogłoszeń o sprzedaży gruntu oraz ze względu
na ich szczególnych charakter wydatków na promocję realizowaną w ramach
projektów unijnych (promocja w tym przypadku dotyczy promocji projektu,
Instytucji Zarządzającej lub wprost Unii Europejskiej).

Osobą do kontaktu w sprawie jest:

Gabriela Brzemia
Inspektor ds. środków pomocowych
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
tel. + 48 (32) 476 50 65 wew. 39,
gabriela.brzemia@godow.pl

Z poważaniem

Toamsz Kasperuk
Zastępca Wójta Gminy Godów

Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
www.godow.pl

informacja publiczna przez GODÓW

Sprawa nr *FZ-PS.I.1431.0001.2018*

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję co następuje:

1. Media prowadzone są przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki
w Godowie oraz referaty merytoryczne Urzędu Gminy Godów. Na potrzeby
informacji przyjęto założenie, że "media" to czasopisma, strony
internetowe (w tym facebookowe), radio i telewizja - prowadzone przez jst.

2. Miesięcznik "Jesteśmy" - Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w
Godowie

strona godow.pl - zgodnie z zakresem merytorycznym referaty Urzędu Gminy
Godów.

strony na facebooku:
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

* Gmina_Godów
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Żelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Godów dla biznesu
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, przy czym w
projektowych serwisachŻelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
oraz Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>redaktorami
są także partnerzy projektów.

3. Linki do mediów:

Jesteśmy:
http://www.godow.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=50

godow.pl: http://www.godow.pl/

facebook Gmina Godów: https://www.facebook.com/gmina.godow/

facebook Żelazny Szlak Rowerowy:
https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/

facebook Godów dla biznesu: https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/

facebook Synergia - integracja społeczności... :
https://www.facebook.com/godow.petrovice/

4. Gazetka Jesteśmy jest dostępna pod wskazanym wyżej linkiem.

5. Wydatki na ogłoszenia itp.:

2015 - 21147,54

2016 - 18866,34

2017 - 15100,30

2018 (do lipca) - 18855,60

Wydatki obejmują podstawowe zdania promocyjne - najczęściej realizowane
tj. wydruki, w tym projektowanie, bilbordów gminnych (gmina jest
właścicielem tablic bilborodowych), banerów, rollupów, plakatów i
folderów. Wliczono także sporadycznie zdarzające się zlecenia artykułów
sponsorowanych lub programów telewizyjnych (stała współpraca z programem
informacyjnym nawiązana została dopiero w roku 2018).  Doliczono także
umowy na udział w wydarzeniach, których istotnym elementem jest
promowanie organizatorów lub uczestników.  W zestawieniu nie wliczono
kosztu wydania gazetki Jesteśmy (zadanie realizowane przez GCKSiT),
zakupu upominków, kartek świątecznych, publikacji życzeń świątecznych,
ogłoszeń merytorycznych np. ogłoszeń o sprzedaży gruntu oraz ze względu
na ich szczególnych charakter wydatków na promocję realizowaną w ramach
projektów unijnych (promocja w tym przypadku dotyczy promocji projektu,
Instytucji Zarządzającej lub wprost Unii Europejskiej).

Osobą do kontaktu w sprawie jest:

Gabriela Brzemia
Inspektor ds. środków pomocowych
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
tel. + 48 (32) 476 50 65 wew. 39,
gabriela.brzemia@godow.pl

Z poważaniem

Toamsz Kasperuk
Zastępca Wójta Gminy Godów

Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
www.godow.pl

Informacja. przez CZERWONKA 1

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia
18.07.2018 r. Urząd Gminy w Czerwonce informuje, że Urząd, ani jednostki
mu podległe nie prowadzą mediów w postaci gazety, radia czy telewizji.
Jednocześnie przesyłamy informacje o wydatkach gminy na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję
w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w
2018 roku:

2015 rok - 1.000,29 zł
2016 rok - 1.629,90 zł
2017 rok - 1.539,76 zł
2018 rok (do dnia 24.07.2018) - 595,90 zł
co łącznie daje kwotę: 4.765,85 zł.

--
////P//ozdrawiam.//
//////

/
/

/Grzegorz Łu////niewski
Animator K//ultury
/
//

/Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce/

/Czerwonka W//łościańska 40/

/06-232 Czerwonk//a
tel. 663 538 776 /
/ www.czerwonka.pl/

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARKI 7

Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku.

[Katarzyna Pisarska]