Odpowiedź na wniosek z 18.07.2017 przez ZAMBRÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odp: FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZALESZANY 5

Dzień dobry Odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wyjaśniam: 1) Gmina, ani żadna jej jednostka organizacyjna nie prowadzi mediów. 2) Gmina wydaje biuletyn informacyjny dla mieszkańców, który nie jest zarejestrowany w sądzie. 3) W załączeniu przesyłam 5 ostatnich wydań biuletynu. 4) Poniżej wydatki gminy na promocję. Jednocześnie wyjaśniam, że wydatki dotyczą całego paragrafu budżetowego, gdyż rozbicie ich na poszczególne elementy nie jest technicznie możliwe. Wśród wydatków mieści się m.in. druk biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych, druk publikacji promocyjnych, współpraca międzynarodowa. W wymienionym okresie Gmina nie zamawiała artykułów promocyjnych/sponsorowanych. - 2015 - 31.703,04 - 2016 - 43.614,00 - 2017 - 67.719,18 - 2018 (do 30.06.2018) - 48.569,93 Sebastian Nabrzeski Sekretarz Gminy Zaleszany tel.: 15 - 845-94-19 w. 23 From: sprawa-7627@fedrowanie.siecoby [mailto:sprawa-7627@fedrowanie Sent: Tuesday, July 17, 2018 12:37 PM To: ug@zaleszany.pl Subject: Wniosek o informacje publiczną Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7627@fedrowanie.siecoby Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

od. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej. przez CHEŁMNO 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

Marcin Pilarski

Kierownik Referatu

Rozwoju, Współpracy, Sportu i Aktywizacji Zawodowej

UG Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

tel. 531 069 856

Odp.: Wniosek o informacje publiczną przez KRZESZÓW

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z 17.07.2018 r.

Z poważaniem Robert Kowal

________________________________
Od: sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: wtorek, 17 lipca 2018 10:36
Do: sekretarz@krzeszow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wniosek o dostę do informacji publicznej przez URZĘDÓW 1

Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
dostęp do informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Z poważaniem,

Sylwia Toporowska

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Urzędowie

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WYRYKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018r. o udzielenie informacji publicznej, informuję, że w Urzędzie Gminy Wyryki ani w jednostce organizacyjnej gminy nie są prowadzone żadne media (np. radio, gazeta, telewizja).

Gmina nie zamieszcza również żadnych ogłoszeń, artykułów sponsorowanych ani innych materiałów promocyjnych w żadnych czasopismach , w związku z tym nie ponosi kosztów.

Z poważaniem

Andrzej Ćwirta

Wójt Gminy Wyryki

Re: [score : 0] Wniosek o informacje publiczną przez OLSZYNA

*Odpowiedź na zapytanie o informację publiczną*

*

Media prowadzone są przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie.

*

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie jest wydawcą miesięcznika Gazeta
Olszyńska.

*

Miesięcznik nie jest wydawany w formie elektronicznej oraz nie
posiada wydania internetowego.

*

Gazeta Olszyńska jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Jeleniej
Górze pod numerem 339 oraz w Bibliotece Narodowej – ISBN 2450-7148.

*

Gazeta Olszyńska nie jest wydawana w formie elektronicznej i nie
posiada wydania w takiej formie w formacie pdf, w związku z tym
przesłanie 5 ostatnich numerów w takim formacie nie jest możliwe.

* Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję:

            - 2015 - 22445,50
            - 2016 - 26470,62
            - 2017 - 25509,87
            - 2018 ( do 30.06) - 8083,58.

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-7045@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RACIĄŻ 5

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
udzielamy następujących odpowiedzi:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu jest wydawcą samorządowego miesięcznika „Puls Raciąża,
Baboszewa i okolic” o nakładzie 5 000 egzemplarzy.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki lub osoby
prawnej gminy;
j.w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://umraciaz.nazwa.pl/
Zakładka Puls Raciąża

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie
Tak, miesięcznik „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic” jest zarejestrowany
w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów – licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
Pliki stanowią załącznik do niniejszego maila.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
W latach 2015 – 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek) wydano
na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub inną tego
typu promocję łączną kwotę 10 995,21zł, w tym:
• w 2015 roku kwotę 5034,14zł
• w 2016 roku kwotę 2701,57zł
• w 2017 roku kwotę 2337,00zł
• w 2018 roku (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek) kwotę 922,50zł

Pozdrawiam
Paulina Adamiak

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez HRUBIESZÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną
złożony drogą elektroniczną w dniu 17.07.2018 r. Oryginał pisma wysłałam
również pocztą tradycyjną.

Z poważaniem
Mariola Rymarz
UM Hrubieszów
tel. 084 696 23 80 wew. 29

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TRZEMESZNO

Dzień dobry,
poniżej przesyłam odpowiedzi w ramach Państwa wniosku o informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

ODP. Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

ODP. Dom Kultury w Trzemesznie – Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno KOSYNIER

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

ODP. http://dktrzemeszno.net/?page_id=911
https://trzemeszno.pl/kosynier.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

ODP. Tak

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

ODP. Egzemplarze do pobrania w w/w linkach

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

ODP. Informacja nt. środków wydatkowanych na promocję w latach 2015-2018 znajdują się na stronie www.bip.trzemeszno.pl w sprawozdaniach finansowych (zakładka Finanse).

Pozdrawiam
Edyta Kubiak
Zastępca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy
Urząd Miejski Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61 415 43 06

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez GRODZICZNO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 18 lipca 2018 r, poniżej przesyłam informację :

W Urzędzie Gminy Grodziczno nie są prowadzone media.

Wydatki Gminy na promocję w roku 2015 wyniosły 12 434,38 zł, 2016 r .-14
991,20 zł , 2017 r.- 36 936,03 zł, zaś w 2018 r. na dzień 24.07 - 13 390,18
zł .

Patrycja Gruźlewska

Sekretariat Urzędu Gminy Grodziczno

Tel 56 47 297 10

Odpowiedz na informacje publiczna przez BRUDZEŃ DUŻY 1

Odpowiedź na informację publiczną

odpowiedz na udzielenie informacji publicznej przez KRASNYSTAW 2

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><!--[if !mso]><style>v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}
</style><![endif]--><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><img width=602 height=852 style='width:6.2708in;height:8.875in' id="Obraz_x0020_2" src="cid:image001.jpg@01D42331.F271F030"><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:16.0pt;mso-fareast-language:PL'><img width=288 height=160 style='width:3.0in;height:1.6666in' id="Obraz_x0020_1" src="cid:image002.jpg@01D42331.F271F030" alt=podpis></span><span style='mso-fareast-language:PL'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Informacja publiczna przez Skierniewice 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018
roku w sprawie udostępnienia informacji  na temat prowadzonych mediów
(pismo OR.0301.131.2018 z dnia 24.07.2018r.).

pozdrawiam
Wanda Czerwińska
Wydział Organizacyjny
*tel.: * +48 / 46 834 51 09
*fax: * +48 / 46 834 51 51
*mail: * w.czerwinska@um.skierniewice.pl
<mailto:w.czerwinska@um.skierniewice.pl>
Skierniewice Urząd Miasta Skierniewice
ul. Rynek 1, 96-100 Skierniewice
www.skierniewice.eu <http://www.skierniewice.eu/>
fb.com/kochamSkierniewice <https://www.facebook.com/kochamSkierniewice/>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZUCZYN

OG.1431.34.2018

Urząd Miejski w Szczuczynie odpowiadając na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej udziela następujących odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie. Urząd  posiada jedynie swoją stronę internetowa, na której
zamieszczane są wiadomości i materiały zgłaszane przez poszczególnych
pracowników, kierowników jednostek organizacyjnych.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi tego typu mediów.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki Gminy na ogłoszenia, promocję itp.

2015 rok  22.914,29 zł

2016 rok  47.860,63 zł

2017 rok  27.037,61 zł

2018 rok  14.539,09 zł ( do dna udzielenia odpowiedzi).

Pozdrawiam

--
Jadwiga Jolanta Budzińska
Sekretarz Gminy
Urząd Miejski w Szczuczynie
plac 1000-lecia 23
19-230 Szczuczyn
tel. 86 273 50 80 wew. 213

Gmina Kołobrzeg dot wniosku o udzielenie informacji z dnai 18.07.2018 przez KOŁOBRZEG 1

W odpowiedzi na państwa zapytanie

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8947@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

Dla ułatwienia linki zawarte w odpowiedzi na pytanie 3:

https://www.gmina.kolobrzeg.pl/

https://www.facebook.com/gminakolobrzeg/

https://www.gmina.kolobrzeg.pl/afisz.html

Linki w odpowiedzi na pytanie 5:

https://www.gmina.kolobrzeg.pl/afisz.html

Tomasz Jankowski

Podinspektor ds. Promocji i Kultury

Referat Promocji i Rozwoju

Urząd Gminy Kołobrzeg

ul.Trzebiatowska 48a

78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35 30 452 wew 12

www.gmina.kolobrzeg.pl

www.facebook.com/gminakolobrzeg

Administrator - Wójt Gminy Kołobrzeg/Urząd Gminy w Kołobrzegu, ul.
Trzebiatowska 48a informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na
administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku
pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia
parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe(IOD) tel. 94 35 30 420, email:
fs@gmina.kolobrzeg.pl

Informuje się o prawie żądania od Wójta Gminy Kołobrzeg/Urzędu Gminy w
Kołobrzegu dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie
uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego -
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane
osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora -
Wójta Gminy Kołobrzeg/Urzędu Gminy w Kołobrzegu zamieszczona jest na stronie
www.gmina.kolobrzeg.pl , w zakładce
<http://bip.gmina.kolobrzeg.pl/index.php?id=215662> "RODO-informacje".

informacja publiczna przez POBIEDZISKA

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa zapytanie uprzejmie informuję:
- Urząd Miasta i Gminy Pobiedziska nie prowadzi żadnych mediów.
- we wskazanych latach 2015 do dnia dzisiejszego nie wydatkowano żadnych
środków finansowych na artykuły sponsorowane, Gmina publikuje w prasie
ogłoszenia związane z zadaniami wykonywanymi w Gminie i są to ogłoszenia
o sprzedaży nieruchomości, o pracach związanych z planami
zagospodarowania przestrzennego i inne.
Pobiedziski Ośrodek Kultury jest instytucją kultury i jeśli Państwo mają
zapytanie to proszę zwrócić się bezpośrednio do Dyrektora tej placówki.
Zasady organizacji instytucji kultury reguluje ustawa z 25 października
1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

--
Pozdrawiam
Felicja Tokarska
UMiG Pobiedziska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez URZĄD GMINY HRUBIESZÓW 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

tel.: 846 962 681 w. 11

<http://www.hrubieszow-gmina.pl/> www.hrubieszow-gmina.pl

<mailto:sekretariat@hrubieszow-gmina.pl> sekretariat@hrubieszow-gmina.pl

Gmina Hrubieszów

ul. B. Prusa 8

22-500 Hrubieszów

NIP: 919-17-35-733

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DOSTĘPNA JEST POD ADRESEM: <https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo> https://www.hrubieszow-gmina.pl/interesant/odo

----------------KLAUZULA BEZPIECZEŃSTWA:---------------

UWAGA!

Niniejsza wiadomość wraz z ewentualnymi załącznikami przeznaczona jest wyłącznie dla zamierzonego adresata. Wiadomość może zawierać treści poufne i chronione przepisami prawa. Wgląd w treść niniejszej wiadomości i ewentualnych załączników otrzymanej omyłkowo, jej dalsze przekazywanie, rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący jej zamierzonym adresatem, jest niedozwolone i prawnie zabronione. Odbiorca niniejszej wiadomości, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera wraz z ewentualnymi załącznikami.

ATTENTION!

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

----------KONIEC WIADOMOŚCI / END MESSAGE----------

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZARSZYN 2

Witam

W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018. dot. mediów.

Pozdrawiam

Sekretariat

Urząd Gminy w Zarszynie

Wniosek o udostępnienie z dnia 17.07.2018 przez ALEKSANDRÓW

Gmina Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

Gmina Aleksandrów na usługi  związane z promocją między innymi -
ogłoszenia, art. sponsorowane i zakup usług promocyjnych wydatkowała
kwoty:*2015*- 48.891,38zł, *2016*- 54.480,12 zł, *2017*- 65.072,50 zł,
*2018-* 17.945,34 zł. ,

Skarbnik Gminy

Michał Boraniecki.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZARĘBY KOŚCIELNE

W odpowiedzi na e-maila z dnia 18 lipca 2018 roku w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy w Zarębach Kościelnych uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media oraz nie jest prowadzone czasopismo. Gmina na ogłoszenia oraz promocję gminy wydała:

w 2015 roku – 18.603,17

w 2016 roku – 5.191,19

w 2017 roku – 18.537,07

w 2018 roku – 5.882,37

Z poważaniem

Jadwiga Mikołajczyk

Sekretarz Gminy

odpowiedz na wniosek o informacje publiczną przez SULECHÓW

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa zapytanie:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Jest wydawany Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Sulechów.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; gazeta
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.sulechow.pl/pl/pliki-do-pobrania.html
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Biuletyn jest zarejestrowany w sądzie.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; http://www.sulechow.pl/pl/pliki-do-pobrania.html
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 r. – 9.757 zł brutto
2016 r. - 5.106 zł brutto
2017 r. – 4.357 zł brutto
24.07.2018 r. – 1.109 zł brutto
Ogłoszenia te obejmowały zarówno informację o rozliczonych projektach UE, ogłoszenia o przetargach, promocję projektów.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do informacji proszę o kontakt.
Pozdrawiam
============================================
Joanna Lange
Inspektor
Wydział Pozyskania Środków Unijnych i Promocji Gminy
Urząd Miejski Sulechów
tel. 68 385 11 28
e-mail: J.Lange@sulechow.pl

Gmina Sulechów, Plac Ratuszowy 6, 66-100 Sulechów
NIP: 927-10-00-442, REGON 000526765
tel. centrala: 68 385 11 00
fax: 68 385 46 86

Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEW

W związku z otrzymanym wnioskiem o informacje publiczną z dnia 18.07.2018 r.
w następującej sprawie:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Prosimy o wyjaśnienie ostatniego punktu, a mianowicie jak mamy rozumieć
"innego typu promocję"? Czy mamy przedstawić wydatki związane tylko z
mediami? Czy wykazać wydatki na całą promocje tj. również festyny gminne,
dożynki, imprezy jubileuszowe itp. ?

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wojcieszak

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel: 48 610-51-22

Wniosek o udostępnienie z dnia 17.07.2018r. - uzupełnienie przez ALEKSANDRÓW

Gmina Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

Gmina Aleksandrów na usługi  związane z promocją między innymi -
ogłoszenia, art. sponsorowane i zakup usług promocyjnych wydatkowała
kwoty:*2015*- 48.891,38zł, *2016*- 54.480,12 zł, *2017*- 65.072,50 zł,
*2018-* 17.945,34 zł. ,

    Ponadto Gmina nie prowadzi działalności wydawniczej ( czasopisma) i
nie prowadzi  działalności  medialnej typu prasa, radio, telewizja.

Skarbnik Gminy

Michał Boraniecki.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRODZISKO DOLNE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@grodziskodolne.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-24 10:03.