odp_informacja publiczna przez RÓŻAN

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
nadesłany drogą mailową w dniu 18 lipca 2018 r., uprzejmie informuję:

1.Gmina Różan nie prowadzi działalności wydawniczej;

2.Na terenie Gminy Różan funkcjonuje od ponad 20 lat lokalna gazeta
„Świerszcz Różański”. Jest ona redagowana i wydawana, przez samorządową
instytucję kultury posiadającą osobowość prawną tj. Gminny Ośrodek
Upowszechniania Kultury w Różanie im. Marszałka Józefa Piłsudskiego;

3.Link do strony „Świerszcza Różańskiego” – www.swierszcz.gouk.pl
<http://www.swierszcz.gouk.pl>

4.Gmina Różan nie wydatkowała w latach 2015-2018 środków finansowych na
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane itp. Natomiast wydatkowano
środki finansowe na umieszczanie w prasie ogłoszeń urzędowych np. dot.
planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży i wydzierżawienia
nieruchomości - w następujących kwotach:

1)2015 – 5490,72 zł

2)2016 – 2841,30 zł

3)2017 – 2501,82 zł

4)2018 – 1018,44 zł.

Jednocześnie informuję, że pozostałe informacje związane z prowadzeniem
mediów otrzymacie państwo w Gminnym Ośrodku Upowszechniana Kultury w
Różanie. Link do strony www ośrodka www.gouk.pl <http://www.gouk.pl>

--
Piotr Świderski
Burmistrz Gminy Różan
Plac Obrońców Różana 4
06-230 Różan
tel. 29 7679120
fax. 29 7679121

Media przez BABIMOST

Urząd Miejski w Babimoście w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej informuje, iż w tutejszym urzędzie oraz w podległych
gminie placówkach nie prowadzone są media. Ponadto gmina również nie wydaje
dziennika ani czasopisma, w myśl prawa prasowego. Gmina również nie korzysta
z sponsorowanych artykułów związanych z promocją, a wszelkie wydatki na
prasę z reguły dotyczą spełnienia ustawowych obowiązków wynikających z
ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Pozdrawiam

Panaś Sylwia

Sekretarz Gminy

informacja publiczna przez GÓROWO IŁAWECKIE 2

Witam

w odpowiedzi na wniosek o udostępnianie informacji publicznej przesyłam
brakujące załączniki

Pozdrawiam
Maria Duchnik

Gmina Górowo Iławeckie
tel.(89) 761 10 77

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 - Gmina Niebylec przez NIEBYLEC 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o
udzielnie informacji publicznej.

Z poważaniem
Monika Godek - inspektor UG Niebylec

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Niebylec, a dane będą
przetwarzane w celu udzielenia informacji publicznej. Więcej informacji
znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Niebylec pod adresem:
www.niebylec.pl

Wniosek o infomację publiczną przez LUBIN

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na mail z dn. 16 lipca 2018 r. odpowiadam:

- tak, w spółce z udziałem kapitału Gminy Miejskiej Lubin

- gazeta, telewizja, portal internetowy prowadzone przez TVL Sp. z o.o.

- http://tvl.pl/program/
- Gmina Miejska Lubin nie prowadzi dziennika ani czasopisma
- nie dotyczy
- odpowiedź wymaga zebrania i przetworzenia danych, dlatego zostanie przesłana w terminie późniejszym

Z poważaniem

-- Jacek Mamiński rzecznik prasowy prezydenta Lubina tel. 76 7468114 tel. kom. 532376251

Urząd Miejski w Lubinie
ul. Kilińskiego 10
59-300 Lubin
tel. 76 7468-100, fax. 76 7468-267
http://www.lubin.pl
http://www.bip.um-lubin.dolnyslask.pl
e-mail: kontakt@um.lubin.pl
skrytka ePUAP: /um-lubin/skrytka

odpowiedź na wniosek przez JASTKÓW 4

Witam,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem,

Andrzej Krak

--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
fax: 81 50 20 144

mail: poczta@jastkow.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BULKOWO 5

Bulkowo, dnia 23.07.2018 r.

USC.KU.1431.31.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu 18.07.2018 r.) przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odpowiedź: tak, czasopismo. Urząd Gminy Bulkowo

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odpowiedź: www.bulkowo.pl zakładka Kurier Gminy Bulkowo

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odpowiedź: tak,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odpowiedź: w załączeniu

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odpowiedź:
2015 r – 82 000,39 zł
2016 r – 74 675,67 zł
2017 r – 90 325,72 zł
2018 r – 52 164,96 zł

Z poważaniem

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Odpowiedź na wniosek przez JASTKÓW 2

Witam,

W załączeniu brakujące 2 numery gazety.

Z poważaniem,

Andrzej Krak

Sekretarz Gminy Jastków

--
Urząd Gminy Jastków
ul. Chmielowa 3
21-002 Jastków

tel. 81 50 20 425
fax: 81 50 20 144

mail: poczta@jastkow.pl

Fwd: FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZAGÓRÓW

Nawiązując do korespondencji otrzymanej od Państwa 18.07.2018.
informuję, że Gmina Zagórów ani żadna z jej jednostek podległych nie
prowadzą mediów.

Z poważaniem

Joanna Kempińska

inspektor ds. kadrowych i organizacyjnych

w Urzędzie Miejskim w Zagórowie

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRUDZEW

OR.1431.34.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018r. informuję, że Gminny Ośrodek Kultury "Wozownia" (jednostka organizacyjna) wydaje raz w roku Biuletyn Informacyjny Gminy Brudzew "Wieści Gminne". Są one dostępne na stronie internetowej Gminyhttp://www.brudzew.pl pod adresem: http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne .

Ostatnie 5 numerów Biuletynu:

1) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/968-wiesci-gminne-1-2017

2) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/626-wiesci-gminne-1-2016

3) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/357-wiesci-gminne-1-2015

4) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/268-wiesci-gminne-kwiecien-2014

5) http://www.brudzew.pl/wiesci-gminne/item/267-wiesci-gminne-grudzien-2012

Wydatki Gminy Brudzew na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję kształtowały się następująco:

2015r.- 4349,89zł
2016r.- 6627,63zł
2017r.- 7126,10zł
2018r.- 1808,90zł

Z poważaniem

Agnieszka Waliszek

Inspektor ds. administracyjnych i obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Brudzew
ul. Turkowska 29
62-720 Brudzew

tel. 63 279 83 47 / 63 279 83 33

Odpowiedź na wniosek- Gmina Markusy przez MARKUSY

Witam

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 18.07.2018 roku Wójt Gminy Markusy informuje, że:
- w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media,
- Urząd Gminy nie prowadzi dziennika ani czasopisma,
- wydatki gminy na promocję :
2015 rok - 0 zł,
2016 rok - 3495,00 zł,
2017 rok - 0 zł,
2018 rok do dnia udzielenia odp. - 0 zł,

Pozdrawiam
Katarzyna Marcula
Urząd Gminy Markusy

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CZYŻEW

Czyżew, dn. 23 lipca 2018 r.

OR.152.26.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Urząd Miejski w Czyżewie w odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o
udzielenie informacji publicznej informuje, co następuje.

Ad.1. Tak.

Ad.2. Czasopismo - Urząd Miejski.

Ad.3. Nie dotyczy.

Ad.4. Tak.

Ad.5. Do pobrania na stronie internetowej Gminy Czyżew - strona główna -
zakładka - Gazeta Czyżewska.

Ad.6. Wydatki na promocję gminy: w 2015 r. - 11.481,42 zł , w 2016 r. -
25.558,35 zł,

w 2017 r. - 11.916,43 zł i w 2018 r. do 30 czerwca - 6.851,00 zł.

Andrzej Załuski

Sekretarz gminy

Urząd Miejski w Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

tel. 086 2760 540 lub 086 2755 036

e-mail: sekretarz@umczyzew.pl

Wniosek o informację odpowiedź Gmina Sosnówka przez SOSNÓWKA 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację z dnia
17.072018 r.

--
Pozdrawiam
Róża Lotek
Urząd Gminy Sosnówka

informacja publiczna przez ŁAGÓW 6

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Państwa e-maila z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wniosku o
informacje publiczną:

Znak: IZP.1431.6.2018 r.

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

\

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przesyłamy niezbędne
informacje :

- w Urzędzie Miasta i Gminy w Łagowie prowadzone są media;

- media prowadzone w UMiG w Łagowie to miesięcznik "Nasza Gazeta Łagowska";

- link pod którym dostępne są media to
http://lagowgmina.pl/asp/pl_start.asp?typ=14
<http://lagowgmina.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=3&menu=3&strona=1>
&submenu=3&menu=3&strona=1

- miesięcznik "Nasza Gazeta Łagowska" jest zarejestrowany w sądzie;

- w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów tj. luty 2018, marzec 2018,
kwiecień 2018, maj 2018, czerwiec 2018 r.

- wydatki gminy Łagów na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego tego typu promocję za 2015, 2016, 2017 i do dn.
23.07.2018 r. przedstawiają się nastepująco: 2015 r. - 7 474,00 zł, 2016 r.
- 8347,50, 2017 r. - 3966,67, od 01.01.2018 r, do 23.07.2018 r. - 3510,00
zł.

Z poważaniem

Anna Kędziora

Odpowiedźna wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez BRZOSTEK 1

Dzień dobry

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi o udostępnienie informacji
publicznej wraz z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych
osobowych.

Z poważaniem

Ewelina Rogowska

Urząd Miejski w Brzostku
ul. Rynek 1
39 - 230 Brzostek

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez RADOWO MAŁE

Dzień dobry.
W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że w Urzędzie Gminy jak też i w naszych jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone żadne media. Urząd Gminy nie
przeznacza również środków finansowych na ogłoszenia prasowe o tematyce
promocyjnej ani też nie sponsorował takich materiałów w żądanym przez
państwa okresie czasowym.
Pozdrawiam.

Wiesław Mały- Zastępca Wójta Radowa Małego
Urząd Gminy Radowo Małe
)+48 91 3972222
( tel:913972222) | * wmaly@radowomale.pl
( mailto:ewmaly@radowomale.pl)

>>> <sprawa-8977@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 18.07.2018 12:36 >>>
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres sprawa-8977@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: wniosek o informacje publiczną przez KOBYLA GÓRA 1

W związku z Państwa e-mailem z dnia 18.07.2018r. proszę o
uszczegółowienie pytania nr 6 czy odnosi się  również do ogłoszeń o
których mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami(dotyczących sprzedaży i wydzierżawiania nieruchomości
gminnych).//

--
Damian Kula
podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami
tel. 697 103 315, 62 737 81 09

informacja publiczna - uzupełnienie przez CIĘŻKOWICE 2

Nasz znak: OA.1431.37.2018

W uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej
przesyłam  5 ostatnich numerów gazety "ZIEMIA CIĘŻKOWICKA", wydawanej
prze Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice.

--
Beata Weron-Białas
Sekretarz Gminy Ciężkowice
tel. 14 62 85 826

Urząd Gminy Ciężkowice
33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19
REGON 000532317 NIP 873-101-48-48

Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu, który jest jej adresatem i może zawierać poufne i/lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest jakiekolwiek przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystanie tych informacji lub podjęcie jakichkolwiek działań odnośnie tych informacji przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeżeli Państwo otrzymali przez pomyłkę tę informację prosimy o poinformowanie o tym nadawcy i usunięcie tej wiadomości z wszelkich komputerów.

odpowiedz na wniosek -Pilawa przez PILAWA

OR.1431.32.2018

Pilawa, 23.07.2018r.

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018r. informuję:

Ad. 1 Miasto i Gmina Pilawa wydaje bezpłatną gazetkę gminną tzw. Biuletyn
Informacyjny Miasta i Gminy Pilawa. Gazetka wydawana jest przez referat
organizacyjny urzędu.

Ad.2 Biuletyn jest zamieszczany na stronie urzędu w formie dokumenty pdf.

Ad. 3 Poniżej przesyłamy link do strony gdzie są dostępne wszystkie wydane
gazetki.

http://www.pilawa.com.pl/index.php?page=biuletyn

Ad.4 Poniżej podajemy informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane i inne dotyczące promocji:

* W 20015 roku = 28002,08 zł

* W 2016 roku = 35169,63 zł

* W 2017 roku = 27818,48 zł

* W 2018 roku do dnia udzielenia odpowiedzi =45030,09 zł

Pozdrawiam

Anna Trzeciak

UMiG Pilawa

Tel. 25 685 61 10 wew. 42

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁACZÓW

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną Urząd Gminy
Białaczów informuje, iż w Urzędzie Gminy Białaczów i w podległych mu
jednostkach nie prowadzone są media.
Wydatki Gminy na ogłoszenia i artykuły sponsorowane przedstawiają się
następująco:
Rok 2015 - 2.925,44 zł.
Rok 2016 - 1.510,44 zł.
Rok 2017 - 2.869,09 zł.
Rok 2018 - 2.799,48 zł.

Z poważaniem
Przemysław Kowalczyk.

--
Referat Funduszy Strukturalnych, Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Gminy Białaczów
ul. Piotrkowska 12
26-307 Białaczów
tel/fax. 44 758-14-14
www.bialaczow.pl
www.bialaczow.pl/bip

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na n/w wniosek o udostępnienie informacji
publicznej znak: ZFP.1431.3.2018.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKRZEWO

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8792@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Odpowiadając na wniosek jak wyżej Urząd Gminy w Zakrzewie informuje, że
ani w urzędzie ani w żadnej jednostce organizacyjnej nie są prowadzone
media. Gmina nie prowadzi też dziennika ani czasopisma. Wydatki na
promocję gminy przedstawiają się następująco:

2015 r. -  15 014,42,

2016 - 15 765,85,

2017 - 10 836,74,

2018 - 29 354,45

Z poważaniem

Aneta Buław-Żak

(sekretarz gminy)

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOGARD 1

Witam,
W zał. przekazuje odpowiedź na informacje publiczną z dnia 18.07.2018r.
 z poważaniem
sekretariat
Urzędu Gminy Białogard

W dniu 18.07.2018 o 12:36, sprawa-8906@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

SK.1431.21.2018 przez IMIELNO 1

Urząd Gminy w Imielnie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8821@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną [Rejestr#rkpe-mail-008892/18] przez BŁASZKI 7

Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-000266/18
Wysłane przez: Aneta Lenginowicz
Tel. służbowy: (43) 8290938
Fax: (43) 8290932
Miejsce urzędowania: Urząd Gminy i Miasta Błaszki

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję jak niżej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Nie, nie są prowadzone.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;
Jak wyżej.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Jak wyżej.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Jak wyżej.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Jak wyżej.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W załączeniu szczegółowe sprawozdania.

Aneta Lenginowicz
Wydział Rozwoju i Promocji
Urząd Miejski w Błaszkach

-------- Wiadomość oryginalna --------

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7797@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Ten e-mail został wysłany na następujące adresy: urzad@blaszki.pl
Wysłano do: sprawa-7797@fedrowanie.siecobywatelska.pl.
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL