Sprawa 8946 przez KOŁOBRZEG 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam scan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu drogą elektroniczną.

Z poważaniem

Joanna Pawlak

Biuro Prezydenta
Urząd Miasta Kołobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 51 507

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie
Miasta Kołobrzeg jest Prezydent Miasta Kołobrzeg. Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kołobrzeg dostępnym pod adresem strony
internetowej http://um.kolobrzeg.pl/

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez OLSZANICA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Justyna Hutek
urząd Gminy w Olszanicy

--
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy w
Olszanicy. Jednocześnie zawiadamiamy, że wysyłając do nas wiadomość,
dane osobowe przekazujecie Państwo dobrowolnie i będą przetwarzane
wyłącznie w celu wykonania usługi, wykonania obowiązku prawnego,
realizacji zadań ustawowych lub załatwienia sprawy, do czasu trwania
umowy lub okresu przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Ponadto mają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych, do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych –
kontakt z IDO gfx-consulting@wp.pl oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego – UODO.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RADOMSKO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<eborkowska@gmina-radomsko.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-23 14:38

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁAWIEŚ WIELKA 2

Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Paulina Zakierska

Inspektor ds. promocji i pozyskiwania środków zewnętrznych

Urząd Gminy Zławieś Wielka

ul. Handlowa 7

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 674 13 41

herb-oryginal-napis mały do poczty

odpowiedź przez LUBAŃ 1

Dzień Dobry,

W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

-------------------

Patrycja Ślimak

Urząd Gminy Lubań

tel. 75 646 59 22

<mailto:sebastian.kiszka@luban.ug.gov.pl> patrycja.slimak@luban.ug.gov.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZIEJOWICE

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. informuję (odpowiedzi zgodnie z kolejnością zapytań):

- w urzędzie gminy, w którymś z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy lub w samorządowej osobie prawnej nie prowadzone są
media,

- nie dotyczy,

- nie dotyczy,

- gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma,

- nie dotyczy,

- wydatki z budżetu gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję: 2015 r. - 8.238,25 zł,
2016 r. - 4.660,94 zł, 2017 - 9.371,84 zł, 2018 r. - 8.024,59 zł.

--
Urząd Gminy Sędziejowice
Monika Aleksndrowicz
Inspektor
tel. 43 6771146

Fwd: udzielenie informacji przez Gminę Rejowiec przez REJOWIEC

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: udzielenie informacji przez Gminę Rejowiec
Data: Mon, 23 Jul 2018 14:53:13 +0200
Nadawca: Justyna Nesterenko <oswiata@gmina.rejowiec.pl>
Adresat: sprawa-7393@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Rejowiec, dnia 23 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji, poniżej przesyłam
odpowiedzi.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Czasopismo samorządowe "OKSZA". Wydawca: Urząd Miejski w Rejowcu,
jednostka odpowiedzialna: Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://www.gmina.rejowiec.pl/artykul/czytaj/id/58:oksza

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak, jest zarejestrowany

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
Ostatnie 5 jak również wcześniejsze numery czasopisma w formacie PDF są
dostępne do samodzielnego pobrania na stronie:
http://www.gmina.rejowiec.pl/artykul/czytaj/id/58:oksza

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
W odpowiedzi na pytanie wydatki kształtowały się następująco:

- 2015r. - 1 230,00 zł

- 2016r.- 2 460,00 zł

-2017r.- 2 460,00zł

Pozdrawiam
Artur Krupiński
UM w Rejowcu

RE: Wniosek o informacje publiczną - media w jednoste samorządowej lub w samorządowej osobie prawnej przez ŚREM

W odpowiedzi na złożony wniosek przesyłamy przedmiotowe informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Media prowadzone są przez Muzeum Śremskie oraz Bibliotekę Publiczną im. Heliodora Święcickiego w Śremie.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Muzeum Śremskie –„Gazeta Śremska” - dwumiesięcznik o charakterze kulturalno - historycznym
Bibliotekę Publiczną im. Heliodora Święcickiego w Śremie - „Informator Społeczno-Kulturalny W Śremie” – gazeta samorządowa miesięcznik

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Informator W Śremie - http://srem.pl/Dla-mieszkanca/Aktualnosci?tag=144

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
-

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Informator W Śremie - http://srem.pl/Dla-mieszkanca/Aktualnosci?tag=144

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
-

Adrian Wartecki

Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji

Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej

Urząd Miejski w Śremie

Pl. 20 Października 1

63 - 100 Śrem

tel. +48 61 28 47 116

fax. +48 61 28 35 337

<http://srem.pl/> srem.pl

<http://www.facebook.com/GminaSrem/> facebook.com/Gmina Śrem

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz tę wiadomość.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 2

c/d załączników

RE: Wniosek o informację publiczną przez TWARDOGÓRA 1

Dzień dobry.

Przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2018 r. o
informację publiczną.

Pozdrowienia

Andrzej Makarczuk

Inspektor ds. funduszy, promocji i rozwoju

Urząd Miasta i Gminy w Twardogórze

Tel. 71 3992250

e-mail: andrzej.makarczuk@twardogora.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLA KRZYSZTOPORSKA 2

ostatnie 2 załączniki.

Pozdrawiam,
Magdalena Filipek
sekretariat
Urząd Gminy Wola Krzysztoporska
tel. 44/61-63-961
fax 61-63-960

Dotyczy wniosku o informację publiczną przez SŁUBICE 6

Słubice23.07.2018

Znak sprawy: RP 1431.01.2018.B.B

dotyczy: wniosku o informację publiczną z dnia 17.07.2018

W Urzędzie Miejskim w Słubicach istnieje samodzielne stanowisko
rzecznika prasowego. W zakresie obowiązków rzecznik ma m.in. redagowanie
informacji do „Gazety Słubickiej”, która jest, wydawanym raz w miesiącu,
samorządowym biuletynem informacyjnym. „Gazeta Słubicka” jest
zarejestrowana w sądzie. Jej wydawcą jest Słubicki Miejski Ośrodek
Kultury. W załączniku przesyłam ostatnie 5 wydań „Gazety Słubickiej” w
formie pdf. Gazeta jest też dostępna w formie pdf na stronie
internetowej gminy: www.slubice.pl <http://www.slubice.pl>

Ponadto Gmina Słubice ma umowę z lokalną telewizją Horyzont Studio na
emisję dwa razy w miesiącu „Wiadomości samorządowych”. Dostęp do nich
jest w Internecie pod adresem:
http://www.slubice.tv/wiadomosci/257/wiadomosci-samorzadowe

W odpowiedzi na pytanie o wydatki gminy na ogłoszenie, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocjew roku
2015,2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek informuję, że
jedynie w 2016 roku Gmina Słubice zleciła artykuł sponsorowany, za który
zapłaciła 2100 zł brutto.

Beata Bielecka

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Słubicach

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miejski w Słubicach

Osoba, która wytworzyła informację: Beata Bielecka, rzecznik prasowy

Osoba, która udostępniła informację: Beata Bielecka, rzecznik prasowy

Data udostępnienia informacji: 23.07.2018

--
Z pozdrowieniami

Beata Bielecka
Rzecznik prasowy

Urząd Miejski w Słubicach
ul. Akademicka 1
mail:beata.bielecka@slubice.pl
tel. 95 737 20 21
kom. 501 048 663 lub 602 184 281
www.slubice.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RADŁÓW 1

Przesyłam odpowiedzi na pytania z wniosku:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Radło – kwartalnik. Wydawca: Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

https://www.gminaradlow.pl/dla-mieszkanca/kultura-rozrywka/radlo

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Kwartalniki dostępne są do pobrania poprzez link: https://we.tl/MtT1lDLkf6

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

3787,5

10515,05

17781,08

6951

--
Z poważaniem

Maksymilian Pochroń
Urząd Miejski w Radłowie
tel.: 14 6782044 w. 14
e-mail: informatyk@gminaradlow.pl <mailto:informatyk@gminaradlow.pl>
<http://www.gminaradlow.pl> www.gminaradlow.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SULEJÓW

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 17 lipca niniejszym udzielam
informacji w części, która dotyczy Miejskiego Ośrodka Kultury w Sulejowie.
MOK w Sulejowie jest operatorem Radiowęzła działającego na terenie miasta
Sulejów. Radiowęzeł uruchomiono w maju bieżącego roku.

z up. dyrektora MOK

Ilona Michalska

informacja na podst.61 Konstytucji przez GRĘBKÓW

Dzień Dobry!

Odpowiadając na pismo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie prowadzenia
mediów przez  urząd gminy bądź jednostkę organizacyjną uprzejmie
informuję, że nie prowadzimy jakichkolwiek mediów jako Urząd Gminy ani
przez jednostki organizacyjne.

Pozdrawiam

Ewa Trojanowska

Sekretarz Gminy Grębków

odpowiedź Murowana Goślina przez MUROWANA GOŚLINA 2

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 18.07.2018r. - załącznik.

Dla ułatwienia dostępu do wymienianych stron, poniżej linki:

https://www.murowana-goslina.pl/87,goslinski-biuletyn-mieszkancow
www.murowana-goslina.pl
bip.murowana-goslina.pl <http://bip.murowana-goslina.pl/>
http://kultura.murowana-goslina.pl/
http://murowana-goslina.naszops.pl/
http://mgsportinieruchomosci.pl/
http://murowana.tv/
https://www.facebook.com/MurowanaGoslina/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/MurowanaGoslina/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/Kultura.MurowanaGoslina/
https://www.facebook.com/Stra%C5%BC-Miejska-w-Murowanej-Go%C5%9Blinie-688042
601257719/
https://www.facebook.com/O%C5%9Brodek-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Murowanej-Go%
C5%9Blinie-1430646630525315/
https://www.facebook.com/MurowanaGoslina.MGSport/

pozdrawiam

Monika Paluszkiewicz

główny specjalista ds. komunikacji społecznej

tel. 519 321 675

Urząd Miasta i Gminy Murowana Goślina

pl. Powstańców Wielkopolskich 9

62-095 Murowana Goślina

tel. +48 61 892 36 86

fax +48 61 812 22 44

<mailto:m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl>
m.paluszkiewicz@murowana-goslina.pl

www.murowana-goslina.pl <http://www.murowana-goslina.pl/>

herb_nowy

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SULIKÓW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Małgorzata Skórka

Inspektor ds. promocji gminy

i współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 75 77 87 611

e-mail: malgorzata.skorka@sulikow.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOGARD 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam odpowiedzi na postawione pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Miasto Białogard nie prowadzi mediów. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miasta w serwisie YouTube prowadzi jedynie kanał pn. „Białogardzka TV Internetowa”, w którym zamieszcza przygotowane i opracowane przez siebie krótkie materiały filmowe z wydarzeń mających miejsce na terenie Białogardu.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wydatki Miasta Białogard na zakup strony w prasie regionalnej, ogłoszenia promocyjne w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

2015 r.: 39.557,20 zł,

2016 r.: 44.569,90 zł,

2017 r.: 36.432,00 zł,

2018 r.: 1.894,20 zł.

Pozdrawiam

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji
mgr Agnieszka Madziewicz
tel. 94 312 21 27
Urząd Miasta Białogard
78 - 200 Białogard

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.
W związku z tym, aby spełnić wobec Państwa obowiązek informacyjny, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych i przysługujących prawach.
Dbając o Państwa dane osobowe i w oparciu o wewnętrzne procedury informujemy, że przyjęliśmy i realizujemy politykę ochrony danych osobowych zgodną z postanowieniami RODO.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych stosowana przez Miasto Białogard dostępna jest pod adresem - <http://bip.bialogard.info/index.php?id=215050> http://bip.bialogard.info/index.php?id=215050 .
Prosimy o zapoznanie się z klauzula informacyjną o przetwarzaniu danych.

dot. informacji publicznej-Urząd Gminy Męcinka przez MĘCINKA 3

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 16
lipca 2018r. przesyłam informację w załączniku oraz pięć ostatnich
numerów Informatora Samorządowego Gminy Męcinka Bliżej Ludzi.

Z poważaniem

--
Alicja Stadnik
Podinspektor ds. innowacyjnności i promocji
Urzad Gminy Męcinka
tel. 76 871 34 31

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEWÓZ

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Gminy w Przewozie informuje:

1) żadna jednostka (komórka) organizacyjna Gminy Przewóz nie prowadzi mediów,
2) Gmina Przewóz nie prowadzi dziennika ani innych czasopism,
3) wydatki na ogłoszenia:
- 2015 r.: 883,14 zł;
- 2016 r.: 5977,45 zł;
- 2017 r.: 4538,70 zł;
- 2018 r.: 1697,30 zł.

Kazimierz Kurpiel
Sekretarz Gminy

Odpowiedź przez RESZEL 1

Dzień dobry, informuję, iż Gmina Reszel ani żadna jednostka nie prowadzą mediów. W załączeniu przesyłam wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wezwanie odnosi się do ostatniego pytania o wydatki w poszczególnych latach.

Łączę wyraz szacunku,
Karol Światłowski
Referent
Biuro promocji Gminy Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
tel. 89 755 39 09
tel. 89 755 08 83
www.ugreszel.pl

dot. c.d. informacji publicznej-Urząd Gminy Męcinka przez MĘCINKA 3

--
Alicja Stadnik
Podinspektor ds. innowacyjnności i promocji
Urzad Gminy Męcinka
tel. 76 871 34 31

Odpowiedź przez RESZEL 2

Dzień dobry, informuję, iż Gmina Reszel ani żadna jednostka nie prowadzą mediów. W załączeniu przesyłam wezwanie do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego. Wezwanie odnosi się do ostatniego pytania o wydatki w poszczególnych latach.

Łączę wyraz szacunku,
Karol Światłowski
Referent
Biuro promocji Gminy Reszel
ul. Rynek 24
11-440 Reszel
tel. 89 755 39 09
tel. 89 755 08 83
www.ugreszel.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STRZELNO

Dzień dobry,

Informuję, że Urzędzie Miejskim w Strzelnie, w wydziale Urzędu, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie są prowadzone
żadne media.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane:
- 2015 - 7 848,10 zł.
-2016 - 5 862,96 zł.
- 2017 - 3350,38 zł.
- 2018 - 2 706,00 zł.

Jarosław Marek
Sekretarz Gminy Strzelno

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7234@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZECINEK

Witam,

zgodnie z wnioskiem udzielam informacji na poniższe zapytania ( informacje dotyczą Gminy Wiejskiej Szczecinek):

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Gminy, jego wydziały, jednostki organizacyjne nie prowadzą mediów.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;---------------------

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;----------------------------

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; ---------------

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

*2015 - 10 794,00 zł, * 2016 - 15 541,50 zł, *2017 - 11 562,00 zł, *2018 - 4 428,00

Pozdrawiam

Anna Kapelska

Gmina Szczecinek

tel. 94 37 264 49

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8995@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgxMDM2MDcuNTYzNjguOTEyMjVAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAxMDozNjowNyAtMDAwMHxzZWtyZXRhcmlhdEBnbWluYXN6Y3plY2luZWsucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>