Gmina Kotlin - informacja publiczna przez KOTLIN 1

EDG 523.21.2018 Kotlin, dnia 24-07-2018

W odpowiedzi na pismo z dnia 18-07-2018 r. dotyczącego udzielenia informacji publicznej Urząd Gminy w Kotlinie informuje, że w Urzędzie Gminy w Kotlinie

oraz jednostkach podległych nie są prowadzone media, nie prowadzimy dziennika ani czasopisma. Gmina Kotlin

wydatkuje na ogłoszenia lub artykuły sponsorowane odnośnie sprzedaży gruntów kwotę 67,00 zł brutto za ogłoszenie oraz corocznie

na promocję – życzenia dla mieszkańców w lokalnej prasie w łącznej kwocie nieprzekraczającej kwoty 600,00 zł brutto w latach 2015,2016,2017.

Justyna Zawieja

inspektor do spraw ewidencji działalności gospodarczej i spraw społecznych

Informacja publiczna przez BIAŁOPOLE 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Plik w załączniku.<br></p></body></html>

Gmina Uście Gorlickie - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez UŚCIE GORLICKIE 1

Dzień Dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r., przesyłam w załączeniu skan pisma Wójta Gminy Uście
Gorlickie.
Pozostając w poważaniu
Jadwiga Jagieła - Maczuga
Urząd Gminy Uście Gorlickie

Urząd Miasta i Gminy w Staszowie przez STASZÓW 1

W załączeniu przesyłam skan pisma z odpowiedzią na wniosek z dnia
18-07-2018 r.

PS. Linki znajdujące się w piśmie:

- link do strony internetowej z „Monitorami Staszowskimi":
http://www.staszow.pl/monitor-staszowski1.html

- 5 ostatnich numerów „Monitora Staszowskiego" (poniżej linki do plików
w formacie pdf.):

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2018/monit_2018-01.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-5.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-4.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-3.pdf

http://old.staszow.pl/images/stories/monitor/2017/monit_2017-1.pdf

Pozdrawiam
Grzegorz Niziałek
tel. 15 864 83 92

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RESKO 2

Witam,

Przesyłam odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

Kamila Jaworska

odpowiedź informacja publiczna przez POSTOMINO 5

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji
publicznej uprzejmie informuję, iż:

- Urząd Gminy w Postominie redaguje i wydaje miesięcznik gminny "Szept
Postomina", który nieprzerwanie ukazuje się od 1990 roku,

- link do miesięcznika http://szept.postomino.pl/_/

- "Szept Postomina" ma przydzielony Międzynarodowy Znormalizowany Numer
Wydawnictwa Ciągłego (ISSN), miesięcznik ten nie jest zarejestrowany w
sądzie,

- w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf.

- Gmina Postomino na promocję wydatkowała środki finansowe w roku 2015 w
wysokości: 115 226,21 zł, w roku 2016 w wysokości 128 679,29 zł, w roku 2017
w wysokości 217 599,08 zł, w roku 2018 do dnia 24 lipca w wysokości 52
2985,00 zł.

Pozdrawiam

Ewelina Ciróg - promocja i współpraca
tel./fax: (0-59) 846 44 35

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________

Urząd Gminy Postomino
Postomino 30
76-113 Postomino
<http://www.postomino.pl/> www.postomino.pl, <mailto:ug@postomino.pl>
ug@postomino.pl
tel.: (059) 810 85 93, fax: (059) 810 85 84

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez MIĘDZYZDROJE

Dzień Dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji publicznej informuję jak poniżej:

Anetta Czyżak

Kierownik Referatu Promocji i Współpracy z Zagranicą

---------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski w Międzyzdrojach

Ul. Książąt Pomorskich 5

72 – 500 Międzyzdroje

Tel. 91 / 32 80 441, 32 75 654

Kom. 609 519 590

Fax: 91 / 32 75 631

media przez KACZORY

Kaczory, 24 – 07 – 2018 r.

OR.1431.7.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek (e-mail z dnia 18.07.2018 r.) o udzielenie
informacji w sprawie

czy w Urzędzie Gminy prowadzone są media oraz wydatki z tym związane
informuję, że nie są prowadzone media.

Wydatki gminy na promocję (ogłoszenia, artykuły, materiały) w latach
wskazanych we wniosku wyniosły:

 - 2015 r. – 117.767,13 zł

 - 2016 r. – 86.335,55 zł

 - 2017 r. – 74.647,60 zł

 - 2018 r. do dnia 30 czerwca – 30.024,58 zł

Udzielenie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem przez CZEMIERNIKI

Urząd Gminy w Czemiernikach udziela informacji publicznej w związku z
wnioskiem.
Gmina nie prowadzi mediów
-Informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia i wydatki typu promocja Gminy
Rok 2015-6.150,00 zł
Rok 2016-2.718,30 zł
Rok 2017-5.301,30 zł
Rok 2018 do dnia udzielenia informacji -608,83 zł

Z poważaniem Alina Cholewa Insp. ds księg budżetowej

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

Witam

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na informację publiczna jaka
wpłynęła do tutejszego Urzędu w dniu 16.07.2018 r.

Pozdrawiam

--

Agnieszka Rogaczewska
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
ul. Ząbkowicka 26
tel. 74-816-20-24
www.kamienieczabkowicki.eu

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 08:17:55 +0200
Nadawca: Benedykt Wołoszczuk <woloszczuk@kamienieczabkowicki.eu>
Adresat: Agnieszka Rogaczewska <rogaczewska@kamzab.pl>, Stanisław
Twardowski <twardowski@kamzab.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 08:05:00 +0200
Nadawca: Ewa Nowak <gmina@kamienieczabkowicki.eu>
Adresat: Benedykt Wołoszczuk <informatyk@kamzab.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 16 Jul 2018 07:05:04 -0000
Nadawca: sprawa-6994@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-6994@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@kamzab.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-6994@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Benedykt Wołoszczuk
Kierownik Referatu Planowania i Rozwoju
Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki
74 816-20-18, 531-152-644
informatyk@kamzab.pl
www.kamienieczabkowicki.eu

informacja publiczna przez BRODNICA 5

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

1. Tak są prowadzone
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna jest wydawcą miejskiego miesięcznika społeczno -kulturalnego "Ziemia Michałowska"

3) link do gazety ( strona miejska, UM w Brodnicy)

https://issuu.com/brodnica

oraz (starsze wydania gazety)

https://www.portal.brodnica.pl/strona-163-ziemia_michalowska.html

4) Rejstracja ZM

Odbyła się w Sądzie Okręgowym w Toruniu. Treść decyzji sądu w piśmie z dnia 2009-03-11:

Sąd Okręgowy w Toruniu Wydział I Cywilny zawiadamia o wpisaniu do rejestru czasopism:
- numer rejestru Pr 274
-Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 87-300 Brodnica, Zamkowa 1
-miesięcznik w formie papierowej i elektronicznej
-17 lutego 2009

W dokumentacji MiPBP znajduje się również drugie postanowienie tegoż sądu z dnia 29 marca 2013 r. o wznowieniu wydawania gazety z dniem 1 stycznia 2013 r. po uprzednim zawieszeniu wydawania ZM na lata 2011 i 2012.

5) Pięć ostatnich ZM w załączniku poczty

6)wydatki poniesione w latach 2015 - 2018 na promocje w mediach przez Urzad Miejski w Brodnicy : 2015 r. - 25.458,54 zł, rok 2016 - 35.399,90 zł, rok 2017 - 39.406,40 zł, rok 2018 - 22.679,40

informację wytworzyli: z up. Burmistrza

Elwira Kempczyńska

Sekretarz Miasta

Zdzisława Marciniak - Dyrektor Wydziału RWI

Paweł Stanny - Dyrektor MiPBP

Odpowiedź na informację publiczną przez SURAŻ 2

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez RADZIECHOWY-WIEPRZ

Witam,
W Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz jak i na jej terenie nie są prowadzone
media w formie radia, telewizji czy prasy. Urząd Gminy posiada jedynie
swoją stronę internetową o adresie http://www.radziechowy-wieprz.pl, stronę
internetową jak i portal społecznościowy posiada również GCKPT
Radziechowy-Wieprz oto adresy w/w http://cowkulturze.pl,
https://www.facebook.com/gckptrw/.
Pozdrawiam
Agnieszka Biegun
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz
tel. 33 860 15 79
adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GORZYCE 1

W dniu 19.07.2018 o 17:52, sprawa-9160@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień Dobry!

Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - jako samorządowa
instytucja kultury wydaje gazetę lokalną w formie miesięcznika "U NAS".

W ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury gmina przekazuje
środki finansowe na wydruk gazety. W poszczególnych latach przekazano:

2015 r. - 27.610 zł

2016 r. - 26.210 zł

2017 r - 21.374 zł

2018 r. - 29.000 zł (wg planu budżetu).

W pozostałym zakresie proszę zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie
bezpośrednio do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, e mail: 
gckgorzyce@gmail.com

--
Pozdrawiam,
Maria Władarz
Sekretarz Gminy Gorzyce
ul.Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.032-45-13-056 wew.51
tel.695-401-337
www.gorzyce.pl <http://www.gorzyce.pl>
tekst alternatywny <http://www.gorzyce.pl>

odpowiedźnainformację publiczną przez ŻMIGRÓD 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018
r. (data wpływu do Urzędu 17.07.2018 r.)
Marcelina Halikowska
Sekretariat
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 30 57 wew. 14

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŻABNO

ORG.1431.7.2018

Żabno, 24.07.2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2| 02-605 Warszawa

W związku z prośba o wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
przekazuję:

- Media prowadzone są prze z Urząd Miejski w Żabnie- strona internetowa oraz
Gminne Centrum Kultury - gazeta samorządowa.

- www.zabno.pl

- Tak, czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

- Przesyłam link do pobrania. Ze względu na rozmiar plików nie jest możliwym
wysłanie ich bezpośrednio w załączniku do maila. Link jest aktywny przez 7
dni:
<https://wetransfer.com/downloads/8ac7ea77e6a8fd18cf36c73d78d995c52018072407
4448/6e56f845c9f429f299336d6c5d17181420180724074448/53066a>
https://wetransfer.com/downloads/8ac7ea77e6a8fd18cf36c73d78d995c520180724074
448/6e56f845c9f429f299336d6c5d17181420180724074448/53066a

- Wydatki te wynosiły odpowiednio:

- 2015:6830,42

- 2016:18057

- 2017:24390,5

- 2018:5420,61

Z wyrazami szacunku

Marcin Głuszek

UM Żabno

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publ przez BAKAŁARZEWO 1

Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Ewa Żukowska
Urząd Gminy Bakałarzewo
ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
tel. 87 5694023 wew. 113

INFORMACJA przez ŁUŻNA

Szanowni Państwo,

- w Urzędzie Gminy Łużna oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Łużna
nie są prowadzone media;

- Gmina prowadzi czasopismo – „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik
gminny Łużna.

Wydawany jest Informator Gminny. Stanowi on lokalną prasę, która jest
rozpowszechniana wśród mieszkańców gminy, w szkołach i instytucjach.
Zamieszczane są w nim informacje dotyczące życia gminy.

- „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik gminny Łużna nie jest
zarejestrowane w sądzie.

- w załączeniu Gmina Łużna przesyła 5 ostatnich numerów kwartalnika w
formacie pdf;
https://wetransfer.com/downloads/a187e09c2d52c77a884690e96df51a2120180723090017/4659ff141f3b5df8b72c5d7132e1a26220180723090017/6abdd2

- Informacje dotyczące wydatków gminy związane z promocją gminy tj.
promocją gminy z udziałem mediów o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym, promocją poprzez materiały promocyjne i informacyjne
oraz kosztami organizacji uroczystości gminnych w latach:

2015 – 63 687,04;

2016 – 44 546,03;

2017 – 31 928,49;

2018 – 18 650,79.

Z poważaniem,

Sylwia Bogusz.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Bogusz Sylwia
Urząd Gminy Łużna
38-322 Łużna 634
tel. 183543039 wew.102
boguszs@luzna.pl
www.luzna.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZEREMCHA

W odpowiedzi wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18.07.2018 Urząd Gminy Czeremcha uprzejmie informuje iż nie prowadzimy żadnych mediów .

Z poważaniem ;
Maria Iwaniuk

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź przez SUWAŁKI 1

Dzień dobry. Gmina Suwałki przesyła odpowiedź na pismo z dnia 18 lipca 2018 r. Pozdrawiam.
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
odpowiedź

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r. przez BANIE MAZURSKIE 5

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Katarzyna Engelbardt

--
Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
Tel/fax: (87) 615 71 78, 615 71 79.
e-mail: sekretariat@GminaBanieMazurskie.pl

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KŁECKO 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 24 Jul 2018 08:35:30 +0200
Nadawca: Sekretarz Gm. Kłecko <sekretarz@klecko.pl>
Adresat: sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.p, Antkowiak
<sekretariat@klecko.pl>

Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie informuję , że w naszej Gminie
Kłecko nie prowadzone są żadne media samorządowe, natomiast w odpowiedzi
na ostatnie zapytanie:

- "prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku".,
uprzejmie informuję, że wydatki są następujące:

- 2015r - 11501,24 zł, 2016r. - 12440,55 zł, 2017r- 16576,62 zł, 2018r -
13465,44 zł i były to wydatki na materiały i ulotki reklamowe, gadżety z
logo, tablice informacyjne i banery reklamowe, imprezy lokalne,
wydawnictwa dot. np. lokalnych produktów itp.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 23 Jul 2018 13:56:00 +0200
Nadawca: UMGK <klecko@klecko.pl>
Adresat: ek <sekretarz@klecko.pl>

Dzień dobry,

-----------------------------------------
*Z poważaniem*
Monika Antkowiak

Urząd Miejski Gminy Kłecko
62-270 Kłecko ul.Dworcowa 14
tel: +48 61 427 01 25
e-mail: *antkowiak@klecko.pl* <mailto:antkowiak@klecko.pl>
*www.klecko.pl* <http://www.klecko.pl>

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w pn w godzinach 8:00-16:00
od wt-pt w godzinach 7:00-15:00

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:39:59 -0000
Nadawca: sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: klecko@klecko.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MARKUSZÓW 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że nasza jednostka, ani tez jednostki podległe nie prowadzą
mediów.

Wydatki ponoszone w poszczególnych latach na publikację ogłoszeń w prasie:

1. 2018 - 0

2. 2017 - 430,50

3. 2016 - 0

4. 2015 - 0

Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

W dniu 2018-07-17 o 13:18, Gmina Markuszów pisze:

Odopowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.35.2018 przez MIĘDZYCHÓD 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami - RSO.1431.35.2018.

Poniżej podaje również linki do stron zawartych w piśmie:

- https://miedzychod.pl/strona/246 ,

- https://www.facebook.com/gminamiedzychodpmi/,

- https://www.instagram.com/gmina_miedzychod/,

- https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg ,

-
http://archiwumbip.miedzychod.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/miedzychod
/5996.pdf

- http://eboi.miedzychod.pl/zamowienie/lista.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Adamska
Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

kom.: 661 966 896

e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

<http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
urzad@miedzychod.pl

tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34

Odopowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.35.2018 przez MIĘDZYCHÓD 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami - RSO.1431.35.2018.

Poniżej podaje również linki do stron zawartych w piśmie:

- https://miedzychod.pl/strona/246 ,

- https://www.facebook.com/gminamiedzychodpmi/,

- https://www.instagram.com/gmina_miedzychod/,

- https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg ,

-
http://archiwumbip.miedzychod.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/miedzychod
/5996.pdf

- http://eboi.miedzychod.pl/zamowienie/lista.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Adamska
Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

kom.: 661 966 896

e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

<http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
urzad@miedzychod.pl

tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34