Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLIN 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną, informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są
media?;_tak, prowadzone są media w jednostce organizacyjnej gminy;_

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;_jest to gazeta dwumiesięcznik,
Pismo Samorządu Miasta i Gminy KOBYLIN, wydawcą jest Muzeum Ziemi
Kobylińskiej;_

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;_nie
jest dostępna w internecie;_

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;_  tak,__jest zarejestrowana w sądzie;_

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;_w załączniku 5 ostatnich nr gazety;_

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
_Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku: _

*2015*

12.987,00 zł

*2016 *

12.833,00 zł

*2017 *

13.756,00 zł

*2018*

6.653,00 zł

Anna Krawczyk

UM Kobylin

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8639@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na inf. publiczną - Głogówek przez GŁOGÓWEK

Or. IV.1431/27/2018

Siec Obywatelska Watchdog

Warszawa

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące prowadzenia mediów przez Gminę
informuję:

w Gminie Głogówek miesięcznik Życie Głogówka prowadzi jednostka
organizacyjna gminy - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku.

W związku z powyższym proszę o zwrócenie się do w/w instytucji o
przedmiotowe informacje. - adres e-mail zycie_glogowka@poczta.fm

Jednocześnie proszę o informację zwrotną na adres barysz@glogowek.pl,
czy ostatnie zapytanie dotyczące wydatków gminy na ogłoszenia i artykuły
sponsorowane dotyczy publikacji wydawanej przez MGOK, czy również o
promocję w innych mediach.

z poważaniem

Anna Barysz

sekretarz gminy

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MURÓW

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie prowadzonych mediów oraz wydatków na ogłoszenia
poniesione w latach wskazanych we wniosku.

Z wyrazami szacunku
_______________

Martyna Leja
Inspektor ds. osbługi sekretariatu i Rady Gminy
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
tel. 77 4214 034
e-mail: ug@murow.pl
www.murow.pl

zapytanie w sprawie wniosku o udost. inf. publicznej przez MURÓW 1

Witam Panie Waldemarze,

zwracam się z zapytaniem odnośnie wniosku o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie obsługi prawnej.

W załączeniu przesyłam wniosek oraz propozycję odpowiedzi.

Pozdrawiam
_______________

Martyna Leja
Inspektor ds. osbługi sekretariatu i Rady Gminy
Urząd Gminy Murów
ul. Dworcowa 2
46-030 Murów
tel. 77 4214 034 wew. 100
e-mail: ug@murow.pl
www.murow.pl

Odpowiedz na wniosek przez ŁOSICE 1

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8268@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
te.(83) 357-35-42
fax.(83) 357-27-01

odpowiedz przez RYDUŁTOWY 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 19.07.2018 r.

--
Z wyrazami szacunku
Katarzyna Jargon
Naczelnik
Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego
tel. 32 45 37 425
kom. 502 266 022

Wniosek o informacje publiczna przez OPOCZNO 2

Dzień dobry,

w załączeni przesyłam Państwu odpowiedz na wniosek o informacje publiczną.

Z poważaniem,

_____

Piotr Stempniak

Rzecznik Prasowy

Gmina Opoczno - Urząd Miejski w Opocznie

ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno

tel. /+ 48 44/ 786 01 39, fax. /+48 44/ 786 01 11

tel. kom. /+48 / 723 350 200

www.opoczno.pl <http://www.opoczno.pl/>
bip.opoczno.pl <http://bip.opoczno.pl/>

odpowiedź na wniosek o informację przez NIECHLÓW

W odpowiedzi na wniosek o informację z dnia 16 lipca 2018 roku informuję:

Gmina Niechlów jest wydawcą gazety "Nowiny Niechlowskie", która jest
kwartalnikiem samorządowym.

Gazeta jest dostępna także w formie cyfrowej pod linkiem www.niechlow.pl

Gazeta jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Legnicy.

W ostatnim czasie Gmina Niechlów wydała książkę pt. "Ocalić od
zapomnienia - Kształtowanie się osadnictwa na ziemi niechlowskiej w
latach 1945-1956". Sponsorami tej publikacji byli: Fundacja KGHM Polska
Miedź oraz PPZ w Niechlowie.

pozdrawiam

Paweł Wróblewski

UG Niechlów

Urząd Gminy Lubanie przez LUBANIE 1

Witam
W załączniku przesyłam skan dokumentu który zawiera informacje o które
Państwo prosiliście.

--
Pozdrawiam
Piotr Rolirad
Inspektor Ochorny Danych Osobowych

informacja publiczna przez GODÓW

Sprawa nr *FZ-PS.I.1431.0001.2018*

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję co następuje:

1. Media prowadzone są przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki
w Godowie oraz referaty merytoryczne Urzędu Gminy Godów. Na potrzeby
informacji przyjęto założenie, że "media" to czasopisma, strony
internetowe (w tym facebookowe), radio i telewizja - prowadzone przez jst.

2. Miesięcznik "Jesteśmy" - Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w
Godowie

strona godow.pl - zgodnie z zakresem merytorycznym referaty Urzędu Gminy
Godów.

strony na facebooku:
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

* Gmina_Godów
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Żelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Godów dla biznesu
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, przy czym w
projektowych serwisachŻelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
oraz Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>redaktorami
są także partnerzy projektów.

3. Linki do mediów:

Jesteśmy:
http://www.godow.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=50

godow.pl: http://www.godow.pl/

facebook Gmina Godów: https://www.facebook.com/gmina.godow/

facebook Żelazny Szlak Rowerowy:
https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/

facebook Godów dla biznesu: https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/

facebook Synergia - integracja społeczności... :
https://www.facebook.com/godow.petrovice/

4. Gazetka Jesteśmy jest dostępna pod wskazanym wyżej linkiem.

5. Wydatki na ogłoszenia itp.:

2015 - 21147,54

2016 - 18866,34

2017 - 15100,30

2018 (do lipca) - 18855,60

Wydatki obejmują podstawowe zdania promocyjne - najczęściej realizowane
tj. wydruki, w tym projektowanie, bilbordów gminnych (gmina jest
właścicielem tablic bilborodowych), banerów, rollupów, plakatów i
folderów. Wliczono także sporadycznie zdarzające się zlecenia artykułów
sponsorowanych lub programów telewizyjnych (stała współpraca z programem
informacyjnym nawiązana została dopiero w toku 2018).  Doliczono także
umowy na udział w wydarzeniach, których istotnym elementem jest
promowanie organizatorów lub uczestników.  W zestawieniu nie wliczono
kosztu wydania gazetki Jesteśmy (zadanie realizowane przez GCKSiT),
zakupu upominków, kartek świątecznych, publikacji życzeń świątecznych,
ogłoszeń merytorycznych np. ogłoszeń o sprzedaży gruntu oraz ze względu
na ich szczególnych charakter wydatków na promocję realizowaną w ramach
projektów unijnych (promocja w tym przypadku dotyczy promocji projektu,
Instytucji Zarządzającej lub wprost Unii Europejskiej).

Osobą do kontaktu w sprawie jest:

Gabriela Brzemia
Inspektor ds. środków pomocowych
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
tel. + 48 (32) 476 50 65 wew. 39,
gabriela.brzemia@godow.pl

Z poważaniem

Toamsz Kasperuk
Zastępca Wójta Gminy Godów

Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
www.godow.pl

informacja publiczna przez GODÓW

Sprawa nr *FZ-PS.I.1431.0001.2018*

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję co następuje:

1. Media prowadzone są przez Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki
w Godowie oraz referaty merytoryczne Urzędu Gminy Godów. Na potrzeby
informacji przyjęto założenie, że "media" to czasopisma, strony
internetowe (w tym facebookowe), radio i telewizja - prowadzone przez jst.

2. Miesięcznik "Jesteśmy" - Gminne Centrum Sportu, Kultury i Turystyki w
Godowie

strona godow.pl - zgodnie z zakresem merytorycznym referaty Urzędu Gminy
Godów.

strony na facebooku:
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

* Gmina_Godów
<https://www.facebook.com/gmina.godow/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Żelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Godów dla biznesu
<https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
* Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>

Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych, przy czym w
projektowych serwisachŻelazny szlak rowerowy/ Železná cyklotrasa
<https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/?fref=pb&hc_location=profile_browser>
oraz Synergia - integracja społeczności/Synergie - integrace společnosti
<https://www.facebook.com/godow.petrovice/?fref=pb&hc_location=profile_browser>redaktorami
są także partnerzy projektów.

3. Linki do mediów:

Jesteśmy:
http://www.godow.pl/index.php?option=com_content&view=categories&id=50

godow.pl: http://www.godow.pl/

facebook Gmina Godów: https://www.facebook.com/gmina.godow/

facebook Żelazny Szlak Rowerowy:
https://www.facebook.com/%C5%BBelazny-szlak-rowerowy-%C5%BDelezn%C3%A1-cyklotrasa-123027068369465/

facebook Godów dla biznesu: https://www.facebook.com/godowdlabiznesu/

facebook Synergia - integracja społeczności... :
https://www.facebook.com/godow.petrovice/

4. Gazetka Jesteśmy jest dostępna pod wskazanym wyżej linkiem.

5. Wydatki na ogłoszenia itp.:

2015 - 21147,54

2016 - 18866,34

2017 - 15100,30

2018 (do lipca) - 18855,60

Wydatki obejmują podstawowe zdania promocyjne - najczęściej realizowane
tj. wydruki, w tym projektowanie, bilbordów gminnych (gmina jest
właścicielem tablic bilborodowych), banerów, rollupów, plakatów i
folderów. Wliczono także sporadycznie zdarzające się zlecenia artykułów
sponsorowanych lub programów telewizyjnych (stała współpraca z programem
informacyjnym nawiązana została dopiero w roku 2018).  Doliczono także
umowy na udział w wydarzeniach, których istotnym elementem jest
promowanie organizatorów lub uczestników.  W zestawieniu nie wliczono
kosztu wydania gazetki Jesteśmy (zadanie realizowane przez GCKSiT),
zakupu upominków, kartek świątecznych, publikacji życzeń świątecznych,
ogłoszeń merytorycznych np. ogłoszeń o sprzedaży gruntu oraz ze względu
na ich szczególnych charakter wydatków na promocję realizowaną w ramach
projektów unijnych (promocja w tym przypadku dotyczy promocji projektu,
Instytucji Zarządzającej lub wprost Unii Europejskiej).

Osobą do kontaktu w sprawie jest:

Gabriela Brzemia
Inspektor ds. środków pomocowych
Referat Funduszy Zewnętrznych i Zamówień Publicznych
tel. + 48 (32) 476 50 65 wew. 39,
gabriela.brzemia@godow.pl

Z poważaniem

Toamsz Kasperuk
Zastępca Wójta Gminy Godów

Urząd Gminy Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów
www.godow.pl

Informacja. przez CZERWONKA 1

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia
18.07.2018 r. Urząd Gminy w Czerwonce informuje, że Urząd, ani jednostki
mu podległe nie prowadzą mediów w postaci gazety, radia czy telewizji.
Jednocześnie przesyłamy informacje o wydatkach gminy na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję
w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w
2018 roku:

2015 rok - 1.000,29 zł
2016 rok - 1.629,90 zł
2017 rok - 1.539,76 zł
2018 rok (do dnia 24.07.2018) - 595,90 zł
co łącznie daje kwotę: 4.765,85 zł.

--
////P//ozdrawiam.//
//////

/
/

/Grzegorz Łu////niewski
Animator K//ultury
/
//

/Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Czerwonce/

/Czerwonka W//łościańska 40/

/06-232 Czerwonk//a
tel. 663 538 776 /
/ www.czerwonka.pl/

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARKI 7

Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku.

[Katarzyna Pisarska]

Odpowiedź na wniosek z 18.07.2017 przez ZAMBRÓW 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odp: FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZALESZANY 5

Dzień dobry Odpowiadając na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, wyjaśniam: 1) Gmina, ani żadna jej jednostka organizacyjna nie prowadzi mediów. 2) Gmina wydaje biuletyn informacyjny dla mieszkańców, który nie jest zarejestrowany w sądzie. 3) W załączeniu przesyłam 5 ostatnich wydań biuletynu. 4) Poniżej wydatki gminy na promocję. Jednocześnie wyjaśniam, że wydatki dotyczą całego paragrafu budżetowego, gdyż rozbicie ich na poszczególne elementy nie jest technicznie możliwe. Wśród wydatków mieści się m.in. druk biuletynu informacyjnego, zakup materiałów promocyjnych, druk publikacji promocyjnych, współpraca międzynarodowa. W wymienionym okresie Gmina nie zamawiała artykułów promocyjnych/sponsorowanych. - 2015 - 31.703,04 - 2016 - 43.614,00 - 2017 - 67.719,18 - 2018 (do 30.06.2018) - 48.569,93 Sebastian Nabrzeski Sekretarz Gminy Zaleszany tel.: 15 - 845-94-19 w. 23 From: sprawa-7627@fedrowanie.siecoby [mailto:sprawa-7627@fedrowanie Sent: Tuesday, July 17, 2018 12:37 PM To: ug@zaleszany.pl Subject: Wniosek o informacje publiczną Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7627@fedrowanie.siecoby Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

od. na wniosek o udostępnienie inf. publicznej. przez CHEŁMNO 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z wyrazami szacunku

Marcin Pilarski

Kierownik Referatu

Rozwoju, Współpracy, Sportu i Aktywizacji Zawodowej

UG Chełmno

ul. Dworcowa 1

86-200 Chełmno

tel. 531 069 856

Odp.: Wniosek o informacje publiczną przez KRZESZÓW

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z 17.07.2018 r.

Z poważaniem Robert Kowal

________________________________
Od: sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: wtorek, 17 lipca 2018 10:36
Do: sekretarz@krzeszow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7545@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

wniosek o dostę do informacji publicznej przez URZĘDÓW 1

Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
dostęp do informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Z poważaniem,

Sylwia Toporowska

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Urzędowie

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WYRYKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018r. o udzielenie informacji publicznej, informuję, że w Urzędzie Gminy Wyryki ani w jednostce organizacyjnej gminy nie są prowadzone żadne media (np. radio, gazeta, telewizja).

Gmina nie zamieszcza również żadnych ogłoszeń, artykułów sponsorowanych ani innych materiałów promocyjnych w żadnych czasopismach , w związku z tym nie ponosi kosztów.

Z poważaniem

Andrzej Ćwirta

Wójt Gminy Wyryki

Re: [score : 0] Wniosek o informacje publiczną przez OLSZYNA

*Odpowiedź na zapytanie o informację publiczną*

*

Media prowadzone są przez Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie.

*

Gminny Ośrodek Kultury w Olszynie jest wydawcą miesięcznika Gazeta
Olszyńska.

*

Miesięcznik nie jest wydawany w formie elektronicznej oraz nie
posiada wydania internetowego.

*

Gazeta Olszyńska jest zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Jeleniej
Górze pod numerem 339 oraz w Bibliotece Narodowej – ISBN 2450-7148.

*

Gazeta Olszyńska nie jest wydawana w formie elektronicznej i nie
posiada wydania w takiej formie w formacie pdf, w związku z tym
przesłanie 5 ostatnich numerów w takim formacie nie jest możliwe.

* Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję:

            - 2015 - 22445,50
            - 2016 - 26470,62
            - 2017 - 25509,87
            - 2018 ( do 30.06) - 8083,58.

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-7045@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RACIĄŻ 5

Dzień dobry,

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
udzielamy następujących odpowiedzi:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego
w Raciążu jest wydawcą samorządowego miesięcznika „Puls Raciąża,
Baboszewa i okolic” o nakładzie 5 000 egzemplarzy.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki lub osoby
prawnej gminy;
j.w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://umraciaz.nazwa.pl/
Zakładka Puls Raciąża

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie
Tak, miesięcznik „Puls Raciąża, Baboszewa i okolic” jest zarejestrowany
w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów – licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
Pliki stanowią załącznik do niniejszego maila.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
W latach 2015 – 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek) wydano
na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub inną tego
typu promocję łączną kwotę 10 995,21zł, w tym:
• w 2015 roku kwotę 5034,14zł
• w 2016 roku kwotę 2701,57zł
• w 2017 roku kwotę 2337,00zł
• w 2018 roku (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek) kwotę 922,50zł

Pozdrawiam
Paulina Adamiak

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez HRUBIESZÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną
złożony drogą elektroniczną w dniu 17.07.2018 r. Oryginał pisma wysłałam
również pocztą tradycyjną.

Z poważaniem
Mariola Rymarz
UM Hrubieszów
tel. 084 696 23 80 wew. 29

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TRZEMESZNO

Dzień dobry,
poniżej przesyłam odpowiedzi w ramach Państwa wniosku o informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

ODP. Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

ODP. Dom Kultury w Trzemesznie – Biuletyn Informacyjny Gminy Trzemeszno KOSYNIER

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

ODP. http://dktrzemeszno.net/?page_id=911
https://trzemeszno.pl/kosynier.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

ODP. Tak

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

ODP. Egzemplarze do pobrania w w/w linkach

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

ODP. Informacja nt. środków wydatkowanych na promocję w latach 2015-2018 znajdują się na stronie www.bip.trzemeszno.pl w sprawozdaniach finansowych (zakładka Finanse).

Pozdrawiam
Edyta Kubiak
Zastępca Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy
Urząd Miejski Trzemeszna
ul. Dąbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno
tel. 61 415 43 06

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez GRODZICZNO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 18 lipca 2018 r, poniżej przesyłam informację :

W Urzędzie Gminy Grodziczno nie są prowadzone media.

Wydatki Gminy na promocję w roku 2015 wyniosły 12 434,38 zł, 2016 r .-14
991,20 zł , 2017 r.- 36 936,03 zł, zaś w 2018 r. na dzień 24.07 - 13 390,18
zł .

Patrycja Gruźlewska

Sekretariat Urzędu Gminy Grodziczno

Tel 56 47 297 10

Odpowiedz na informacje publiczna przez BRUDZEŃ DUŻY 1

Odpowiedź na informację publiczną