Re: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedz przez CZERNICE BOROWE

W odpowiedzi na  wniosek złożony w trybie informacji publicznej, Urząd
Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:

Ad.1 tak
Ad2. Gminne Centrum Informacji - biuletyn Wieści Gminne
Ad.3   www.gci.czerniceborowe.pl
Ad.4 tak jest zarejestrowany w sądzie;
Ad.5 numery dostępne są na stronie GCI
Ad.6. 2 Wydatki 2015 r.- 10 844,65zł
2016 r. 9 490,84zł
2017 r. 7 487,67zł
2018 r. do dnia 19 VII.2018 r. - 23 122,88 zł

Bogumiła Cienkus
Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8177@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZESMYKI 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Agata Małczuk

Urząd Gminy w Przesmykach

tel. 25 6412322 wew. 106

odp. na wniosek o udz. inf. publ przez KRASNOPOL 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Anna Witkowska

Inspektor

Urząd Gminy Krasnopol

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek

Z poważaniem,
Justyna Baranowska
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Oławie

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-7046@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PARYSÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Magdalena Pawłowska

Urząd Gminy w Parysowie

Tel. 25 6855319

odpowiedź na wniosek przez FABIANKI 1

/Dzień dobry,

Urząd Gminy Fabianki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
wniesiony drogą elektroniczną w dniu 16.07.2018 r.
*Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.*

/

/Pozdrawiam/
/Patrycja Kowalewska/

Odpowiedzi na pytania dot. mediów przez DĄBRÓWKA

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Dąbrówce niniejszym udziela odpowiedzi na postawione pytania w
e-mail z dnia 18 lipca 2018r.

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Strona internetowa,

bezpłatna gazetka informacyjna dla mieszkańców Gminy ukazująca się
raz na kwartał pt. "Dąbrówka Nasze Ważne Sprawy". Wydawcą jest Urząd
Gminy

w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka.

Ad. 3. link do strony: https://www.dabrowka.net.pl

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Ze względu na okres urlopowy przesłanie gazetki w formacie pdf
nastąpi w terminie późniejszym.

Ad. 6. 2015r.- 34.934,40 zł, 2016r. - 70.962,- zł, 2017r. - 76.170,-zł,
2018r. - 31.334,-zł.

Sporządziła:

Jolanta Jankowska

Inspektor ds. ewidencji ludności

Tel. 29 6428258

Urząd Gminy Godziesze Wielkie przez GODZIESZE WIELKIE

Nr UG.1431.20.2018 Godziesze Wielkie, dnia 24 lipca 2018 roku

Urząd Gminy Godziesze Wielkie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 lipca br. informuje i odpowiada na pytania zadanie w piśmie:

ad. 1 - na terenie Gminy Godziesze Wielkie nie posiadamy Gminnego Ośrodka kultury ani spółek należących do gminy,

ad. 2 – nie prowadzimy dziennika , czasopisma. Wydarzenia związane z naszą Gminą w zakresie: kulturalnym, sportowym, inwestycyjnym publikowane są na stronie bip godzieszewielkie,

ad. 3 wydatki w ramach promocji, ogłoszeń:

rok 2015 - 4.568,73zł,

rok 2016 - 7.393,05zł,

rok 2017 - 4.891,32zł

z poważaniem

Ilona Gretka podinspektor

Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, tel. 62 7611089

dot. udostępnienia informacji publicznej przez ŁABISZYN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

--
Pozdrawiam

Marlena Szafrańska
Sekretarz Gminy Łabiszyn

Urząd Miejski
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Or.1431.41.2018 przez HAJNÓWKA

Or.1431.41.2018 Siec Obywatelska
Warszawa
ul. Ursynowska 22/2

W Odpowiedzi do przesłanego e-maila z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej – media prowadzone w gminie , informuję :
Ad.1 - w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych lub w samorządowej osobie prawnej - nie są prowadzone media.
Ad.2 - nie dotyczy
Ad.3 – nie dotyczy
Ad.4 - nie dotyczy
Ad.5 – Informacja o wydatkach gminy na różnego rodzaju promocję:
1/ Rok 2015 - 500 zł
2/ Rok 2016 - 60 zł
3/ Rok 2017 - 2.263,86 zł
4/ Rok 2018 - 1.944,80 zł

Pozdrawiam

Olga Niczyporuk
inspektor

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BARTOSZYCE 1

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9016@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

FW: Wniosek o informacje publiczną przez KOZIENICE 3

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o informację publiczną w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam,

Iwona Skórnicka

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

tel. 48 611 71 53

podpis logopodpis gmina

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CHOROSZCZ 2

Pismo w załączeniu.

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

tel.: +48 85 713 22 00

fax.: +48 85 719 18 39

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIĄTKI 1

Witam,

W nawiązaniu do Państwa prośby z dnia 18 lipca 2018 r. podaję informację
o wydatkach gminy na promocję, ogłoszenia, artykuły sponsorowane:

w roku 2015 - 12.454,45 zł

w roku 2016 - 13.964,84 zł

w roku 2017 - 40 304,40 zł

w roku 2018 - 36 491,21 zł

jeśli chodzi o pozostałe informacje - nie wydajemy czasopism lub
dzienników oraz nie posiadamy mediów.

Pozdrawiam

Aneta Dudała
Urząd Gminy w Świątkach
Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. 89 616 98 83
kom. 509 090 543
www.swiatki.pl <http://www.swiatki.pl/>
bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

W dniu 2018-07-24 o 12:35, Gmina Swiatki pisze:

OA-1431-44-2018 przez MIEJSCE PIASTOWE 1

W związku z brakiem, z Państwa strony,  potwierdzenia otrzymania
wcześniejszego maila, ponownie przesyłam informację:

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w dniu 18.07.2018 r. dotyczącym
zapytania o media jakie są prowadzone przez Gminę oraz przesłania
ostatnich 5 numerów wydawanego w gminie czasopisma w formie
elektronicznej informuję, że ze względu na konieczność przygotowania
odpowiedzi, żądana informacja zostanie udostępniona w terminie do dnia
24 sierpnia 2018 r.

Informacja zgodnie z Państwa prośbą zostanie przesłana jedynie w postaci
elektronicznej na adres e-mail:

sprawa-7561@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Z poważaniem

Katarzyna Liput
Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WILKÓW 1

Dołączając przesyłam odpowiedź do wniosku z dnia 17 lipca 2018 r.

w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

Z poważaniem

Jolanta Dymek

odpowiedź przez PRZYKONA 1

Witam,
W załączniku odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

Pozdrawiam
Emilia Sitarek
Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
Tel. 63 279-10-23

Inf. publ. przez PŁOSKINIA 1

Urząd Gminy w Płoskini przesyła w załączeniu odpowiedź naw niosek z dnia
18.07.2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej

Pozdrawiam: Stefan Hrybek

----------------------------------

Urząd Gminy Płoskinia

Płoskinia 8

14-526 Płoskinia

tel. 556208608

faks 556208600

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŻUKOWICE 2

Witam.

W załączenie odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r.

Pozdrawiam

Justyna Muchowska

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Żukowice

Żukowice 148

67-231 Żukowice

udostępnienie informacji publicznej przez TUŁOWICE 2

W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną w załączeniu przesyłam
wymagane dane.

--

odp. na wniosek przez MIKSTAT

Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną z dn. 18.07.2018 wyjaśniam:

1. Urząd Miasta i Gminy Mikstat wydaje Informator Miasta i Gminy Mikstat pn.
"Gazeta Mikstacka", który ukazuje się w nakładzie 2 tys. egz. w cyklu
kwartalnym. Informator redaguje pracownik urzędu - specjalista ds. promocji,
kultury i sportu. Informator rozprowadzany jest wśród mieszkańców
bezpłatnie. Informator został zarejestrowany w sądzie. W informatorze nie są
zamieszczane ogłoszenia i płatne reklamy.

2. We wskazanym okresie gmina zlecała publikowanie w prasie lokalnej (w 3
prywatnych tygodnikach) w formie ogłoszeń życzenia od burmistrza i
przewodniczącego rady z okazji świąt - na Wielkanoc i Boże Narodzenie/Nowy
Rok. Nie zlecaliśmy ogłoszeń promocyjnych, artykułów sponsorowanych i
materiałów dedykowanych. Wydatki związane z promocją w mediach: 2015 - 0
zł , 2016 - 1031 zł, 2017 - 6058 (dodatkowo zleciliśmy także opracowanie
kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych oraz produkcję filmów
promocyjnych - za pieniądze z nagrody w konkursie na najlepszy portal
historyczny - starymikstat.pl), 2018 - 1666 zł.

3. Link do numerów "Gazety Mikstackiej"-
http://www.mikstat.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=307&dzialy=307&akcja=arty
kul&artykul=2166

Przemysław Klimek

specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat

Do wiadomości:

- Danuta Kamińska, sekretarz miasta i gminy Mikstat

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO 7

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku.

--

*Pozdrawiam*
Paulina Trzaskowska
Biuro Prasowe
tel. 24 253 11 41
aaaaaaa
aaaa <www.facebook.com/MiastoKutno>aaaa
aaaaaaa

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CISEK 2

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek poniższy o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. Żadne media (radio, telewizja, gazety i inne) nie są prowadzone przez Urząd Gminy Cisek oraz jednostki organizacyjne gminy.

2. Na zlecenie Urzędu Gminy, w określonych gminnych tematach prowadzony jest serwis multimedialny w formie newsa oraz flesha (relacja dziennikarska) w materiale od 2 – 4 minut (TVCisek – telewizja internetowa) przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą „Lokalna TV Patryk Ibrom”.

3. Link do TVCisek: http://cisek.pl/2115/cisektv.html

4. Gmina nie prowadzi żadnego dziennika ani czasopisma.

5. Nie prowadzimy takich wydawnictw, dlatego nie mamy egzemplarzy archiwalnych.

6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane materiały dedykowane i inna promocję w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
a) rok 2015:
- obsługa medialna w Nowej Gazecie Lokalnej – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie Gmina Polska – 3.939 zł,
- obsługa medialna RADIO PARK – 5.904 zł;
b) rok 2016:
- obsługa medialna w NGL – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie GP – 1.968 zł,
- obsługa medialna RADIO PARK – 5.904 zł,
- obsługa medialna Radio DOXA – 2.952 zł,
- Folder promocyjny Gminy Cisek + płyta DVD – 41.389,50 zł;
c) 2017:
- obsługa medialna w NGL – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie GP – 1.772 zł,
- RADIO PARK – 5.904 zł,
- Radio DOXA – 4.602 zł,
- TV Cisek (Newsy) – 11.760 zł,
- Prezentacja Gminy w albumie województwa opolskiego – 3.568 zł,

- życzenia świąteczne – 1.254 zł;
d) 2018:
- obsługa medialna w NGL – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie GP – 3.936 zł,
- RADIO PARK – 5.904 zł,
- Radio DOXA – 4.428 zł,
- TV Cisek (Newsy) 5.044 zł,
- Rocznik samorządowy – 2.214 zł,
- życzenia świąteczne 824,10 zł.

Serdecznie pozdrawiam.

Z up. Wójta

Jerzy Groeger
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY CISEK
ul. Planetorza 52
47-253 CISEK

<wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

<mailto:info@cisek.pl> info@cisek.pl
tel. faks: +48 77 487 11 40

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

Odpowiedź na e-mail z dnia 16 lica przez KCYNIA

Witam w odniesieniu do e-maila z dnia 16 lipca w sprawie udzielenia
odpowiedzi dotyczącego prowadzenia przez gminę mediów udzielam
następujący odpowiedzi:

Gmina Kcynia/Urząd Miejski nie prowadzi żadnego z mediów (tv, gazeta, radio)

Wydatki na artykuły sponsorowane itp. w latach 2015  do dnia 30 czerwca
2018 r. wynosiły 7477,55 zł i obejmowały: zlecenie życzeń wielkanocnych
i bożonarodzeniowych w lokalnej prasie, opracowanie i wydanie materiału
dotyczącego ochotniczych straży pożarnych w publikacji kronika strażacka
OSP Kujaw i Pomorza, opracowanie i wydanie materiałów w  publikacji
Nasze powstanie, opracowanie i wydanie materiału promującego turystykę w
wydawnictwie Warta Tour 2018.

Anna Duda-Nowicka

Urząd Miejski w  Kcyni

52 589 37 30