odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez RADZIECHOWY-WIEPRZ

Witam,
W Urzędzie Gminy Radziechowy-Wieprz jak i na jej terenie nie są prowadzone
media w formie radia, telewizji czy prasy. Urząd Gminy posiada jedynie
swoją stronę internetową o adresie http://www.radziechowy-wieprz.pl, stronę
internetową jak i portal społecznościowy posiada również GCKPT
Radziechowy-Wieprz oto adresy w/w http://cowkulturze.pl,
https://www.facebook.com/gckptrw/.
Pozdrawiam
Agnieszka Biegun
Gminne Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy - Wieprz
tel. 33 860 15 79
adres: Wieprz 700, 34-381 Radziechowy

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GORZYCE 1

W dniu 19.07.2018 o 17:52, sprawa-9160@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień Dobry!

Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że Gminne Centrum Kultury w Gorzycach - jako samorządowa
instytucja kultury wydaje gazetę lokalną w formie miesięcznika "U NAS".

W ramach dotacji podmiotowej dla instytucji kultury gmina przekazuje
środki finansowe na wydruk gazety. W poszczególnych latach przekazano:

2015 r. - 27.610 zł

2016 r. - 26.210 zł

2017 r - 21.374 zł

2018 r. - 29.000 zł (wg planu budżetu).

W pozostałym zakresie proszę zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie
bezpośrednio do Gminnego Centrum Kultury w Gorzycach, e mail: 
gckgorzyce@gmail.com

--
Pozdrawiam,
Maria Władarz
Sekretarz Gminy Gorzyce
ul.Kościelna 15, 44-350 Gorzyce
tel.032-45-13-056 wew.51
tel.695-401-337
www.gorzyce.pl <http://www.gorzyce.pl>
tekst alternatywny <http://www.gorzyce.pl>

odpowiedźnainformację publiczną przez ŻMIGRÓD 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018
r. (data wpływu do Urzędu 17.07.2018 r.)
Marcelina Halikowska
Sekretariat
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 30 57 wew. 14

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŻABNO

ORG.1431.7.2018

Żabno, 24.07.2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2| 02-605 Warszawa

W związku z prośba o wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
przekazuję:

- Media prowadzone są prze z Urząd Miejski w Żabnie- strona internetowa oraz
Gminne Centrum Kultury - gazeta samorządowa.

- www.zabno.pl

- Tak, czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

- Przesyłam link do pobrania. Ze względu na rozmiar plików nie jest możliwym
wysłanie ich bezpośrednio w załączniku do maila. Link jest aktywny przez 7
dni:
<https://wetransfer.com/downloads/8ac7ea77e6a8fd18cf36c73d78d995c52018072407
4448/6e56f845c9f429f299336d6c5d17181420180724074448/53066a>
https://wetransfer.com/downloads/8ac7ea77e6a8fd18cf36c73d78d995c520180724074
448/6e56f845c9f429f299336d6c5d17181420180724074448/53066a

- Wydatki te wynosiły odpowiednio:

- 2015:6830,42

- 2016:18057

- 2017:24390,5

- 2018:5420,61

Z wyrazami szacunku

Marcin Głuszek

UM Żabno

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publ przez BAKAŁARZEWO 1

Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Ewa Żukowska
Urząd Gminy Bakałarzewo
ul. Rynek 3, 16-423 Bakałarzewo
tel. 87 5694023 wew. 113

INFORMACJA przez ŁUŻNA

Szanowni Państwo,

- w Urzędzie Gminy Łużna oraz w Jednostkach Organizacyjnych Gminy Łużna
nie są prowadzone media;

- Gmina prowadzi czasopismo – „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik
gminny Łużna.

Wydawany jest Informator Gminny. Stanowi on lokalną prasę, która jest
rozpowszechniana wśród mieszkańców gminy, w szkołach i instytucjach.
Zamieszczane są w nim informacje dotyczące życia gminy.

- „Informator Gminy Łużna” – kwartalnik gminny Łużna nie jest
zarejestrowane w sądzie.

- w załączeniu Gmina Łużna przesyła 5 ostatnich numerów kwartalnika w
formacie pdf;
https://wetransfer.com/downloads/a187e09c2d52c77a884690e96df51a2120180723090017/4659ff141f3b5df8b72c5d7132e1a26220180723090017/6abdd2

- Informacje dotyczące wydatków gminy związane z promocją gminy tj.
promocją gminy z udziałem mediów o zasięgu lokalnym, krajowym i
międzynarodowym, promocją poprzez materiały promocyjne i informacyjne
oraz kosztami organizacji uroczystości gminnych w latach:

2015 – 63 687,04;

2016 – 44 546,03;

2017 – 31 928,49;

2018 – 18 650,79.

Z poważaniem,

Sylwia Bogusz.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8048@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--
Bogusz Sylwia
Urząd Gminy Łużna
38-322 Łużna 634
tel. 183543039 wew.102
boguszs@luzna.pl
www.luzna.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZEREMCHA

W odpowiedzi wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18.07.2018 Urząd Gminy Czeremcha uprzejmie informuje iż nie prowadzimy żadnych mediów .

Z poważaniem ;
Maria Iwaniuk

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź przez SUWAŁKI 1

Dzień dobry. Gmina Suwałki przesyła odpowiedź na pismo z dnia 18 lipca 2018 r. Pozdrawiam.
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub łączami):
odpowiedź

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r. przez BANIE MAZURSKIE 5

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Katarzyna Engelbardt

--
Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
ul. Konopnickiej 26
19-520 Banie Mazurskie
Tel/fax: (87) 615 71 78, 615 71 79.
e-mail: sekretariat@GminaBanieMazurskie.pl

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KŁECKO 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 24 Jul 2018 08:35:30 +0200
Nadawca: Sekretarz Gm. Kłecko <sekretarz@klecko.pl>
Adresat: sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.p, Antkowiak
<sekretariat@klecko.pl>

Dzień dobry.

W odpowiedzi na zapytania uprzejmie informuję , że w naszej Gminie
Kłecko nie prowadzone są żadne media samorządowe, natomiast w odpowiedzi
na ostatnie zapytanie:

- "prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku".,
uprzejmie informuję, że wydatki są następujące:

- 2015r - 11501,24 zł, 2016r. - 12440,55 zł, 2017r- 16576,62 zł, 2018r -
13465,44 zł i były to wydatki na materiały i ulotki reklamowe, gadżety z
logo, tablice informacyjne i banery reklamowe, imprezy lokalne,
wydawnictwa dot. np. lokalnych produktów itp.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 23 Jul 2018 13:56:00 +0200
Nadawca: UMGK <klecko@klecko.pl>
Adresat: ek <sekretarz@klecko.pl>

Dzień dobry,

-----------------------------------------
*Z poważaniem*
Monika Antkowiak

Urząd Miejski Gminy Kłecko
62-270 Kłecko ul.Dworcowa 14
tel: +48 61 427 01 25
e-mail: *antkowiak@klecko.pl* <mailto:antkowiak@klecko.pl>
*www.klecko.pl* <http://www.klecko.pl>

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
w pn w godzinach 8:00-16:00
od wt-pt w godzinach 7:00-15:00

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:39:59 -0000
Nadawca: sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: klecko@klecko.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8636@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MARKUSZÓW 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że nasza jednostka, ani tez jednostki podległe nie prowadzą
mediów.

Wydatki ponoszone w poszczególnych latach na publikację ogłoszeń w prasie:

1. 2018 - 0

2. 2017 - 430,50

3. 2016 - 0

4. 2015 - 0

Sekretarz Gminy
Bożena Tkaczyk - Żurawska
tel. 81 8818004

W dniu 2018-07-17 o 13:18, Gmina Markuszów pisze:

Odopowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.35.2018 przez MIĘDZYCHÓD 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami - RSO.1431.35.2018.

Poniżej podaje również linki do stron zawartych w piśmie:

- https://miedzychod.pl/strona/246 ,

- https://www.facebook.com/gminamiedzychodpmi/,

- https://www.instagram.com/gmina_miedzychod/,

- https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg ,

-
http://archiwumbip.miedzychod.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/miedzychod
/5996.pdf

- http://eboi.miedzychod.pl/zamowienie/lista.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Adamska
Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

kom.: 661 966 896

e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

<http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
urzad@miedzychod.pl

tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34

Odopowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.35.2018 przez MIĘDZYCHÓD 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami - RSO.1431.35.2018.

Poniżej podaje również linki do stron zawartych w piśmie:

- https://miedzychod.pl/strona/246 ,

- https://www.facebook.com/gminamiedzychodpmi/,

- https://www.instagram.com/gmina_miedzychod/,

- https://www.youtube.com/channel/UC2XHWIibYKUmY9AMhTPntYg ,

-
http://archiwumbip.miedzychod.pl/www.biuletyn.net/nt-bin/_private/miedzychod
/5996.pdf

- http://eboi.miedzychod.pl/zamowienie/lista.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Adamska
Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

kom.: 661 966 896

e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

<http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
urzad@miedzychod.pl

tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34

Informacja publiczna przez ŚLEMIEŃ 1

Odpowiedź na informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 r. przez WRZEŚNIA 5

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłanej drogą e-mailową dnia 18 lipca 2018 roku informuję, że w Gminie Września prowadzone są media w postaci biuletynu informacyjnego “Wieści z Ratusza”.
Tygodnik jest zrejestrowany w Sądzie Okręgowym w Poznaniu w rejestrze dzienników i czasopism pod numerem RPR 372. Biuletyn dostępny jest na stronie Miasta i Gminy we Wrześni pod linkiem: https://www.wrzesnia.pl/strona-9-Informator_gminny_Wiesci_z_Ratusza.html
W załączeniu do niniejszej odpowiedzi załączono 5 ostatnich numerów w formie pdf.
Ponadto po analizie treści wniosku o udostępnienie informacji publicznej w zakresie “wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi w 2018 roku” stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji obejmuje obowiązek przetworzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Biorąc pod uwagę powszechną opinię wyrażaną przez sądy administracyjne dla właściwego rozstrzygnięcia wniosku wymagającego przetworzenia informacji publicznej, podmiot zobowiązany powinien wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, by dokonywać wnioskowanego przetworzenia.
Wzywam do wykazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, w jakim zakresie występuje szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia żądanych informacji publicznych. W razie braku odpowiedzi we wskazanym terminie podmiot zobowiązany samodzielnie dokona oceny, czy w sprawie zachodzi szczególna istotność dla interesu publicznego, by dokonać przetworzenia wnioskowanych informacji publicznych.

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, zgodnie z którym „wnioskodawca żądający informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p. dla jej uzyskania powinien wykazać nie tylko, że jest ona ważna dla dużego kręgu potencjalnych odbiorców ale również, że jej uzyskanie stwarza realną możliwość wykorzystania uzyskanych danych dla poprawy funkcjonowania organów administracji i lepszej ochrony interesu publicznego” (wyrok z dnia 10 stycznia 2014 r., I OSK 2111/13, LEX nr 1477545).

Jednocześnie, stosownie do treści art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Wnioskodawcę, że w części dotyczącej informacji przetworzonej wyznaczam nowy termin na rozpatrzenie wniosku, wskazując dzień 31.08.2018r.

Z poważaniem

Anna Olkowska

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni

odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez STĘSZEW 5

OL.1431.35.2018

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
drogą mailową dnia 18.07.2018r., wskazuję co następuje:

Ad 1) Tak

Ad 2) Gazeta, Urząd Miejski Gminy Stęszew

Ad 3) link:
<http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=14&strona=1>
http://www.steszew.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=3&menu=14&strona=1

Ad 4) Tak

Ad 5) W załączniku

Ad 6)

W 2015 roku - 33.777,43 zł;

W 2016 roku - 52.110,81 zł;

W 2017 roku - 65.121.63 zł;

W I półroczu 2018 roku - 30.244,76 zł.

Z poważaniem

Joanna Tomczak

Podinspektor ds. promocji, marketingu i obsługi prasowej

Urząd Miejski Gminy Stęszew

ul. Poznańska 11

62-060 Stęszew

tel. (61)819-71-45

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Żarnów przez ŻARNÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany w
dniu 17.07.2018 r. informuję:

1) W Urzędzie Gminy w Żarnowie oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy
nie są prowadzone media.

2) Gmina Żarnów nie prowadzi dziennika oraz czasopisma.

3) Gmina Żarnów wydaje informator Gminny Nicolaus na temat
najważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych.

Jest on dostępny na stronie internetowej
http://zarnow.eu/strona-glowna/nicolaus/.

4) Wydatki gminy na ogłoszenia (w tym ogłoszenia o sprzedaży
nieruchomości będących własnością Gminy Żarnów):
2015 - 1 412,04 zł

2016 - 5 089,62 zł

2017 - 1 736,15 zł

2018 - do dnia 24.07.2018 r. - 858,54 zł

Z poważaniem,

Ewa Ślązak

Urząd Gminy w Żarnowie

Informacja Publiczna Łososina Dolna przez ŁOSOSINA DOLNA 1

W odpowiedzi na e-mail z dn. 17 lipca 2018r. zawierający wniosek o
udzielenie informacji publicznej udzielam następujących odpowiedzi na
kolejno zadane pytania:

Ad.*1.* Tak.

Ad.*2*. Informator Gminy Łososina Dolna – Urząd Gminy Łososina Dolna.

Ad.*3*. Link: https://www.lososina.pl/pl/218/0/informator.html

Ad.*4*. Nie.

Ad.*5*. Nie.

Ad.*6*.**Rok 2015 – 12.485,00

Rok 2016 – 14.803,05*
*

Rok 2017 – 14.883,00

Rok 2018 –8.843,70

*******************************
Z poważaniem
Marzena Bochenek
Inspektor
===============================
Gmina Łososina Dolna
33-314 Łososina Dolna 300
NIP 734-34-72-848
www.lososina.pl

Informacja publiczna przez JASIENICA ROSIELNA 5

Ad. 1 Tak, są prowadzone media

Ad.2 Kwartalnik „Gmina Jasienica Rosielna” z siedzibą w Urzędzie Gminy
Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240, wydawany przez Urząd
Gminy Jasienica Rosielna

Ad.3 Kwartalnik jest dostępny na stronie gminy: www.jasienicarosielna.pl
<http://www.jasienicarosielna.pl>, w zakładce O GMINIE/KWARTALNIK GMINNY
pod adresem
http://www.jasienicarosielna.pl/index.php/o-gminie/kwartalnik-gminny-gmina-jasienica-rosielna

Ad.4 Kwartalnik „Gmina Jasienica Rosielna” jest zarejestrowane w Sądzie
Okręgowym w Krośnie pod numerem 229

Ad. 5 W załączniku przesyłamy archiwalne numery kwartalnik w pdf.

Ad. 6 wydatki w 2015r. wyniosły 26 920,21 zł

                                   w 2016r. – 37 972,05 zł

                                   w 2017r. – 25 424,17 zł

                                   w 2018r. – 5 203,76 zł.

Z poważaniem,

*Anna Augustyn-Mas**ł**yk*

Podinspektor ds.promocji gminy i obsługi klienta

*Urz**ą**d Gminy Jasienica Rosielna*

*36-220 Jasienica Rosielna 240 *

Udzielenie informacji publicznej przez MIASTKÓW KOŚCIELNY

Urząd Gminy w Miastkowie kościelnym w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018 roku informuje, że w Urzędzie Gminy, w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media.

Slawomir Rusak : Zastępca Wójta

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STUBNO

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7609@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez POGORZELA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem,

Ewa Dorczyk
Urząd Miejski w Pogorzeli

odpowiedź na wniosek przez ŻYRARDÓW 3

Dzień dobry,

Załączam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Małgorzata Szustakiewicz

Sekretarz Miasta

_____

Urząd Miasta Żyrardowa / Plac Jana Pawła II nr 1 /96-300 Żyrardów

(46)858-15-15 fax (46) 858-15-11

email : sekretarz@zyrardow.pl internet: www.zyrardow.pl

cid:image003.jpg@01D31110.E9008270

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLUKOWO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018 r.

Z poważaniem
Aleksandra Sakowska
Urząd Gminy Klukowo

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BIAŁYDUNAJEC 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Halina Sieczka-Burnus

Podinspektor ds. księgowości budżetowej

--
Urząd Gminy Biały Dunajec
ul. Jana Pawła II 312
34-425 Biały Dunajec
tel. 182079526