Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIELICZKI 1

Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedź Wójta Gminy na wniosek o dostęp do
informacji publicznej.

Grzegorz Kłoczko, Urząd Gminy Wieliczki, tel. 87 621 90 67

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9125@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Udzielenie informacji publicznej przez JERZMANOWA 6

Dzień dobry,

odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. o informację publiczną w załączeniu przesyłam pismo oraz pięć ostatnich egzemplarzy kwartalnika “Inicjatywy Jerzmanowskie” w formacie pdf.

Pozdrawiam
Monika Krawczyk
Podinspektor ds. oświaty

Odpowiedź na wniosek o u.i.p przez Sosnowiec 1

Stopka_rgb_01

Działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Sosnowca w odpowiedzi na złożony
przez Państwa wniosek:

Ad 1. Tak.

Ad 2. Miesięcznik "Kurier Miejski" prowadzony przez Sosnowiecką Koroborację
Wydawniczą z siedzibą w Sosnowcu.

Ad 3. www.kuriermiejski.com.pl.

Ad 4. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000121872.

Ad 5. Kurier Miejski w wersji elektronicznej dostępny jest pod adresem:
http://www.kuriermiejski.com.pl/archiwum.html.

Ad 6. Wydatki na ogłoszenia i promocję (w tym kampanie reklamowe) w Gminie
Sosnowiec:

2015 rok

radio - 40 492,00

prasa - 43 864,06

RAZEM - 84 356,06

2016 rok

radio - 27 750,00

telewizja - 80 000,00

prasa - 81 498,59

RAZEM - 189 248,59

2017 rok

radio - 56 500,00

telewizja - 80 000,00

prasa - 92 536,26

RAZEM - 229 036,26

2018 rok

radio - 29 564,79

telewizja - 66 842,87

prasa - 60 055,98

RAZEM - 156 463,64

Pozdrawiam,

Rafał Łysy

Kierownik Biura Prasowego - Rzecznik Prasowy

Urzędu Miejskiego w Sosnowcu

Więcej o SOSNOWCU znajdziesz na www.sosnowiec.pl

Facebook : facebook.com/cimsosnowiec <http://www.facebook.com/cimsosnowiec>

__________________________________________

tel. +48 32 296 06 93

kom. 509 965 441

rafal.lysy@um.sosnowiec.pl

Wniosek o informację publiczną przez DAMASŁAWEK 3

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy Damasławek przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z 18 lipca br.

z poważaniem

--
*Marta Sońta-Mirecka*
/Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Promocji Gminy/
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
marta.sm@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez ŚWIDNICA 9

OK.1431.59.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:

Ad 1 Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media

Tak (Miejska Biblioteka Publiczna)

Ad 2
Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Miejska Biblioteka Publiczna wydaje dwutygodnik Moja Świdnica

Ad 3 Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://mojaswidnica.pl/

Ad 4
Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak – Numer rejestru prasowego 432

Ad 5 Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Poszczególne numery (6,7,8,9,10,11) przesyłam w załączniku.
Numery gazety (oprócz ostatniego) są na stronie mojaswidnica.pl w zakładce e-wydania

Ad 6 Wydatki na promocję poniesione przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (billboardy reklamowe z działkami budowlanymi przy ul. Sudeckiej i ogłoszenia w prasie w tym temacie oraz plakaty i wizualizacje mieszkań przeznaczonych do sprzedaży) wynoszą:

2015 - 3 972,90 zł brutto

2016 - 7 011,00 zł brutto
2017 - 393,60 zł brutto

do dnia 23.07.2018 - 332,10 zł brutto

Wydział Promocji- w załączniku
Referat Turystyki- plik załączony
Miejska Biblioteka Publiczna- plik załączony

Z poważaniem

Elżbieta Łopacka
Inspektor Wydziału Organizacji i Kadr
Urząd Miejski w Świdnicy
tel. 74 856 29 18
fax 74 856 87 21
http://www.um.swidnica.pl

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Mon, 16 Jul 2018 07:05:08 -0000
Nadawca: sprawa-7084@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-7084@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@um.swidnica.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7084@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Pozdrawiam
Adrianna Nieradka
Sekretariat Zastępcy Prezydenta Miasta Szymona Chojnowskiego

tel. 74 856 28 39

odpowiedźnainformację publiczną przez ŻMIGRÓD 7

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018
r. (data wpływu do Urzędu 17.07.2018 r.)
Marcelina Halikowska
Sekretariat
Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
Tel. 71 385 30 57 wew. 14

odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 przez POPIELÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 informujemy, że

1 Urząd Gminy w Popielowie, jednostki organizacyjne gminy
jak i samorządowe osoby prawne nie prowadzą działalności medialnej typu
gazeta, radio, telewizja, inna działalność medialna.

2 Nie dotyczy.

3 Nie dotyczy.

4 Nie dotyczy.

5 Urząd Gminy w Popielowie wydatkował środki na
ogłoszenia i informacje w mediach lokalnych w wysokości :

2015 12.000 zł

2016 11.000 zł

2017 12.000 zł

Do dzisiaj 8.380 zł

Pozdrawiam serdecznie

Ilona Lenart

Sekretarz Gminy Popielów

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SICIENKO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Luiza Badyniak

Urząd Gminy w Sicienku

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Fw: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej-Sieć Obywatelska Watchdog Polska przez ŚWIDNICA 3

Dzień dobry,
wysłałam do Państwa meila z odpowiedzią na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawierającego załączniki o pojemności ok. 40 MB. W razie nieotrzymania poprzedniego meila zawierającego załączniki proszę o informację, a postaram się przesłać załączniki w kilku wiadomościach.

Z poważaniem

Elżbieta Łopacka
Inspektor Wydziału Organizacji i Kadr
Urząd Miejski w Świdnicy
tel. 74 856 29 18
fax 74 856 87 21
http://www.um.swidnica.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYTUŁY 1

Dzień dobry,

Urząd Gminy Przytuły w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Piotrowska Beata

odp. na wniosek o udostępnienie inf.publ. przez DOBRZANY

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.07.2018 r. informuję, że:

Urząd Miejski w Dobrzanach prowadzi:

- stronę internetową https://www.dobrzany.pl/ ,

- portal internetowy facebook Gmina Dobrzany
https://www.facebook.com/Gmina-Dobrzany-878365442260744/

- kwartalnik pn. Biuletyn Informacyjny Gminy Dobrzany zarejestrowany w
Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Cywilny Sekcja Rejestrowo -  
Egzekucyjna pod numerem rejestru 971.

Ostatnie 5 numerów Biuletynu:

1.  lipiec 2018
https://www.dobrzany.pl/pliki/dobrzany/pliki/Biuletyn%20-%202018-07.pdf
2.  marzec 2018
https://www.dobrzany.pl/pliki/dobrzany/pliki/Biuletyn%20-%202018-01.pdf
3.  grudzień 2017
https://www.dobrzany.pl/pliki/dobrzany/pliki/Biuletyn%20-%202017-12(1).pdf
4.  październik 2017
https://www.dobrzany.pl/pliki/dobrzany/pliki/biuletyn_2017-10-17.pdf
5.  lipiec 2017
https://www.dobrzany.pl/pliki/dobrzany/pliki/biuletyn_09.pdf

Wydatki Gminy Dobrzany na ogłoszenia, artykuły itp.

Rok 2015  - 436,65 zł

Rok 2016 - 49,20 zł

Rok 2017 - 7.037,30 zł

Rok 2018 do 24.07 - 3.719,15 zł

--
Pozdrawiam,

Agata Pieczyńska
podinspektor ds.promocji i kultury

Urząd Miejski w Dobrzanach
ul.Staszica 1
73-130 Dobrzany
tel. 91 5620 201 wew. 20

odpowiedź Urzędu Miasta Imielin dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez IMIELIN 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź Urzędu Miasta Imielin dot. wniosku o
udzielenie informacji publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Monika Kokoszka-Włoczyk

Informacja przez TRYŃCZA

Dzień Dobry,
nawiązując do pisma przesyłamy informację
- w jednostce organizacyjnej gminy - w Trynieckim Centrum Kultury
prowadzony jest gminny biuletyn informacyjny - Echa znad Sanu i Wisłoka

Pod linkiem dostępne są egzemplarze biuletyny wraz z 5 ostatnimi
wydaniami:
http://www.tryncza.eu/page/podstrona/108/ltbgttckltbgt/gazetka.html

Czasopismo zarejestrowane jest w Rejestrze Dzienników i Czasopism pod
pozycją 92.

- Wydatki gminy na ogłoszenie etc. do dnia dzisiejszego wyniosły:
2015 rok - 22598,86 zł
2016 rok - 69394,82 zł
2017 rok - 41352,93 zł
2018 rok - 31631,44 zł

--
Pozdrawiam
Katarzyna Flak
tel.: 16 642 12 21 wew. 26
e-mail: promocja@tryncza.eu

Re: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedz przez CZERNICE BOROWE

W odpowiedzi na  wniosek złożony w trybie informacji publicznej, Urząd
Gminy Czernice Borowe, uprzejmie informuje:

Ad.1 tak
Ad2. Gminne Centrum Informacji - biuletyn Wieści Gminne
Ad.3   www.gci.czerniceborowe.pl
Ad.4 tak jest zarejestrowany w sądzie;
Ad.5 numery dostępne są na stronie GCI
Ad.6. 2 Wydatki 2015 r.- 10 844,65zł
2016 r. 9 490,84zł
2017 r. 7 487,67zł
2018 r. do dnia 19 VII.2018 r. - 23 122,88 zł

Bogumiła Cienkus
Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8177@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZESMYKI 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Agata Małczuk

Urząd Gminy w Przesmykach

tel. 25 6412322 wew. 106

odp. na wniosek o udz. inf. publ przez KRASNOPOL 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

Anna Witkowska

Inspektor

Urząd Gminy Krasnopol

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek

Z poważaniem,
Justyna Baranowska
Sekretariat Urzędu Miejskiego w Oławie

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-7046@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PARYSÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Magdalena Pawłowska

Urząd Gminy w Parysowie

Tel. 25 6855319

odpowiedź na wniosek przez FABIANKI 1

/Dzień dobry,

Urząd Gminy Fabianki przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek
wniesiony drogą elektroniczną w dniu 16.07.2018 r.
*Prosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.*

/

/Pozdrawiam/
/Patrycja Kowalewska/

Odpowiedzi na pytania dot. mediów przez DĄBRÓWKA

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Dąbrówce niniejszym udziela odpowiedzi na postawione pytania w
e-mail z dnia 18 lipca 2018r.

Ad. 1. Tak

Ad. 2. Strona internetowa,

bezpłatna gazetka informacyjna dla mieszkańców Gminy ukazująca się
raz na kwartał pt. "Dąbrówka Nasze Ważne Sprawy". Wydawcą jest Urząd
Gminy

w Dąbrówce ul. Tadeusza Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka.

Ad. 3. link do strony: https://www.dabrowka.net.pl

Ad. 4. Nie.

Ad. 5. Ze względu na okres urlopowy przesłanie gazetki w formacie pdf
nastąpi w terminie późniejszym.

Ad. 6. 2015r.- 34.934,40 zł, 2016r. - 70.962,- zł, 2017r. - 76.170,-zł,
2018r. - 31.334,-zł.

Sporządziła:

Jolanta Jankowska

Inspektor ds. ewidencji ludności

Tel. 29 6428258

Urząd Gminy Godziesze Wielkie przez GODZIESZE WIELKIE

Nr UG.1431.20.2018 Godziesze Wielkie, dnia 24 lipca 2018 roku

Urząd Gminy Godziesze Wielkie w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17 lipca br. informuje i odpowiada na pytania zadanie w piśmie:

ad. 1 - na terenie Gminy Godziesze Wielkie nie posiadamy Gminnego Ośrodka kultury ani spółek należących do gminy,

ad. 2 – nie prowadzimy dziennika , czasopisma. Wydarzenia związane z naszą Gminą w zakresie: kulturalnym, sportowym, inwestycyjnym publikowane są na stronie bip godzieszewielkie,

ad. 3 wydatki w ramach promocji, ogłoszeń:

rok 2015 - 4.568,73zł,

rok 2016 - 7.393,05zł,

rok 2017 - 4.891,32zł

z poważaniem

Ilona Gretka podinspektor

Urząd Gminy w Godzieszach Wielkich, tel. 62 7611089

dot. udostępnienia informacji publicznej przez ŁABISZYN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

--
Pozdrawiam

Marlena Szafrańska
Sekretarz Gminy Łabiszyn

Urząd Miejski
ul. Plac 1000-lecia 1
89-210 Łabiszyn

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Or.1431.41.2018 przez HAJNÓWKA

Or.1431.41.2018 Siec Obywatelska
Warszawa
ul. Ursynowska 22/2

W Odpowiedzi do przesłanego e-maila z dnia 18.07.2018 r. w sprawie wniosku o udostepnienie informacji publicznej – media prowadzone w gminie , informuję :
Ad.1 - w urzędzie gminy, jednostkach organizacyjnych lub w samorządowej osobie prawnej - nie są prowadzone media.
Ad.2 - nie dotyczy
Ad.3 – nie dotyczy
Ad.4 - nie dotyczy
Ad.5 – Informacja o wydatkach gminy na różnego rodzaju promocję:
1/ Rok 2015 - 500 zł
2/ Rok 2016 - 60 zł
3/ Rok 2017 - 2.263,86 zł
4/ Rok 2018 - 1.944,80 zł

Pozdrawiam

Olga Niczyporuk
inspektor

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BARTOSZYCE 1

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9016@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: