RE: wniosek o informację publiczną przez ZANIEMYŚL 2

Odpowiadając na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. (email) w trybie art. 61 Konstytucji RP przesyłam odpowiedzi.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości (zwrotny email)

Zastępca Wójta
Bogdan Schwanke
tel. 61 285-75-80 wew. 24
e-mail: wicewojt@zaniemysl.pl
---------------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Zaniemyśl
63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9
tel. 61 285-75-80, fax. 61 285-74-74
www.zaniemysl.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BISZCZA 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek.

Pozdrawiam
Robert Przybysz
_____________________
URZĄD GMINY BISZCZA

b2

23-425 Biszcza 79
tel. 084 6856024
fax 084 6856301
<mailto:biszcza@zgwrp.org.pl> biszcza@zgwrp.org.pl
<http://www.biszcza.pl/> www.biszcza.pl

wniosek oinformację publiczną przez WISZNIAMAŁA 1

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej
przesyłam pismo.

--
Pozdrawiam
Anna Pietrzyk
Urząd Gminy Wisznia Mała
ul. Wrocławska 9
55-114 Wisznia Mała
tel. 71 3084818

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Biała Podlaska 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam

Patrycja Puch

Podinspektor ds. obsługi gabinetu prezydenta

Gabinet Prezydenta

Urząd Miasta Biała Podlaska

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

21-500 Biała Podlaska

tel.+48 83 341 61 23

tel. +48 504 144 231

patrycja.puch@bialapodlaska.pl

Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.

Ta wiadomość jest przeznaczona do wyłącznego użytku jej adresata.

Jeśli otrzymali Państwo tą wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz jej usunięcie.

Jeśli nie są Państwo adresatem tej wiadomości, to jej wykorzystanie, w szczególności poprzez

rozpowszechnianie, dystrybucję wiadomości lub zawartych w niej informacji i/lub dokumentów jest zabronione.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez PIONKI 5

Pionki, dnia 25.07.2018 r.
PA.1431.3.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Urząd Miasta Pionki w odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną
odpowiada:
Gmina Miasto Pionki w ramach Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i
Aktywności Lokalnej Urzędu Miasta Pionki prowadzi Telewizję Lokalną
Kurier Pionkowski na podstawie Koncesji KRRiT,
https://www.youtube.com/channel/UChbHWxhKkyqN4ju3G6ip2qw
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pionkach funkcjonuje Dwutygodnik
Samorządowy “Nad Zagożdzonką” (gazeta), który jest zarejestrowany w
sądzie www.nadzagozdzonka.pl <http://www.nadzagozdzonka.pl>
Gazeta ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.
<http://www.nadzagozdzonka.pl>
Urząd Miasta Pionki wydaje bezpłatny Biuletyn Miasta Pionki “Wieści z
ratusza” (raz na kwartał) ISSN 2451-1048.
Wydatki Gminy Miasto Pionki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane (brutto):
2015 – 30.354 zł.
2016 – 11.166 zł.
2017 – 11.562 zł.
2018 – 1.353 zł.

W załączniku przesyłam 5 numerów biuletynu "Wieści z Ratusza" w formacie
pdf.
Tomasz Wyroślak
Kierownik Wydziału Promocji,
Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej
Urzędu Miasta Pionki

--
Z poważaniem,
Wiktor Latos
Wydział Promocji, Kultury
Turystyki i Aktywności Lokalnej
Urząd Miasta Pionki

rg@pepowo.pl sent you files via WeTransfer przez PĘPOWO

rg@pepowo.pl sent you some files

5 files, 118 MB in total
・ Will be deleted on 1 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/d97655f28037290e6665ead2843f3a8720180725064351/7e3b1443391c480913c3a41d8d1bcf5920180725064351/055aa8

Message:
Wieści Pępowa nr 145-149

5 files

WP 149.pdf
WP 147.pdf
WP 148.pdf
WP 146.pdf
WP 145.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

odpowiedź n wniosek na udostępnienie informacji publicznej przez SIECIECHÓW

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, odpowiadamy na wniosek o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media-
NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie- NIE prowadzimy dziennika ani
czasopisma
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki gminy w 2015 roku - 16 249,43zł.
Wydatki gminy w 2016 roku - 15 823,71zł.
Wydatki gminy w 2017 roku - 23 307,54zł.
Wydatki gminy w 2018 roku - 9 222,99zł.

--
Halina Wrona
Skarbnik Gminy Sieciechów

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez MALCZYCE

Sprawa: _Odpowiedź na wniosek._

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.07.2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy
Malczyce16.07.2018 r.),
uprzejmie informuje, że

- w Gminny Ośrodku Kultury w Malczycach prowadzone są media,
- gazeta, Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach,
- http://www.malczyce.wroc.pl/project/mieszkaniec-gazeta-malczycka/
- tak,
- http://www.malczyce.wroc.pl/project/mieszkaniec-gazeta-malczycka/
- wnioskowane dane stanowią informacje przetworzoną, podmiot ubiegający
się o nie zobowiązany jest
wykazać istnienie szczególnie istotnego interesu publicznego w ich
pozyskaniu.
Ponadto udostępnienie wnioskowanej informacji jej przygotowania wymaga
dużego nakładu czasowego.
W związku z powyższym proszę o uzupełnienie wniosku.

--
Kaja Rejek
Referat organizacyjny

tel. 71 3179 223 wew 211

Urząd Gminy Malczyce
ul. Traugutta 15, 55-320 Malczyce
www.malczyce.wroc.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez PĘPOWO 1

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 r.
informuję, że Gmina Pępowo od 1991 r. wydaje Pismo Samorządu Gminnego
"Wieści Pępowa", które jest zarejestrowane w sądzie (ISSN 1232-7913).
Archiwalne wydania gazety z lat 1991-2018 są dostępne pod adresem
http://www.pepowo.pl/news/c-10/gazeta
Najnowszy numer "Wieści Pępowa" nie został jeszcze umieszczony w
archiwum internetowym, dlatego przesyłam go w załączniku. Pięć ostatnich
numerów można też pobrać pod adresem https://we.tl/Bv1Xclsa6f
Wydatki gminy Pępowo na promocję przedstawiają się następująco:
2015 r. - 17.619,93 zł
2016 r. - 19.527,26 zł
2017 r. - 16.159,93 zł
2018 r. (na dzień 25 lipca) - 4.488,00 zł

Jagoda Kowalewska
referent ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców

Urząd Gminy Pępowo
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. 65 573 63 05
fax 65 573 60 32

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:40:02 -0000
Nadawca: sprawa-8713@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8713@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ug@pepowo.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8713@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wniosek o informację publiczną przez CHOCIWEL

Dzień dobry,

W zakresie - czy w urzędzie gminy (miejski/miasta), w którymś z jego
wydziałów, jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media?

Tak, prowadzona jest gazeta, w formie papierowej - Chociwelski
Informator Samorządowy

Pozdrawiam,

--
Daniel Wieczorkiewicz
dwieczorkiewicz@chociwel.pl

Inspektor ds. sportu i rekreacji
Urząd Miejski w Chociwlu
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedź na wniosek o udost.inf.publ. przez WIELGOMŁYNY 7

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesłany drogą e-mail na adres bozena.nowak@wielgomlyny.pl
dnia 17.07.2018r.

Jednocześnie informuję, że numer biuletynu 1/133 z 28.022018r. opatrzony
jest błędną numeracją - powinien być 1/134

pozdrawiam

--

Ewa Juszczyk - inspektor

Urząd Gminy w Wielgomłynach
ul. Rynek 1
97-525 Wielgomłyny

tel. 44 787-10-87
fax. 44 787-10-82

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Wielgomłyny.
Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych.
Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie www.wielgomlyny.bip.net.pl w zakładce "Ochrona danych osobowych".

inf_publ._2018 przez KOZŁÓW 1

W zał przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

A. Nowak

UG Kozłów

RE: Wniosek o informacje publiczną przez LEŚNAPODLASKA

IP.1432.30.2018

W odpowiedzi na wniosek informuję:

Ad. 1 – nie sa prowadzone;

Ad. 2 – nie dotyczy;

Ad. 3 – nie dotyczy;

Ad. 4 – nie dotyczy;

Ad. 5 – nie dotyczy;

Ad. 6 – Wydatki gminy na ogłoszenia modułowe, artykuły spons. i materiały promocyjne(lokalne gazety, radio, portale Internet.) : 2015 – 15.389,26 zł, 2016 – 20.929,65 zł;, 2017 – 27.629,31 zł, 2018 – 13.957,20 zł ( do dnia 24.07.2018)

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez KORCZYNA

Witam,
W uzupełnieniu poniższej informacji nadmieniam, że wydatki gminy Korczyna na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 wyniosły łacznie 65 063,79 zł.

Z poważaniem

Wojciech Tomkiewicz

informacja publiczna przez KOZŁÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Florek

Urząd Gminy w Kozłowie,

Kozłów 60, 32-241 Kozłów

dot. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODGÓRZYN 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu Gminy dnia 16 lipca 2018 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania maila wraz z
załącznikiem.

Pozdrawiam,

Liwia Manthaj

Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

Urząd Gminy Podgórzyn

Dot. informacji publicznej na temat wydatków na cele promocyjne (Gmina Busko-Zdrój) przez BUSKO-ZDRÓJ 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie wydatków poniesionych
przez Gminę Busko-Zdrój na cele promocyjne, w latach 2015-2018.
Proszę o potwierdzenie otrzymania maila. Otrzymają Państwo również drogą
pocztową pismo w formie tradycyjnej.

Dziękuję,

Ewelina Domagała

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
e-mail: e.domagala@umig.busko.pl
tel.: +48.413705209

Odpowiedz na wniosek o informację przez MIELEC 2

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 w sprawie promocji Gminy Mielec.

Pozdrawiam
Damian Małek
Starszy Specjalista ds. Promocji
Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec
17 774 56 30

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEJSCE

Znak: OSO.1431.W.4.2018 Bejsce,dn. 25.07.2018r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Gminy w Bejscach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

- w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media typu gazeta, radio czy telewizja. Prowadzona jest natomiast strona internetowa gminy pod adresem http://www.bejsce.eu/

- Urząd Gminy nie prowadzi dziennika i czasopisma.Zlecone jest opracowywanie strony promocyjnej w tygodniku Echo-Ponidzia i echo-dnia.

- wydatki Urzędu Gminy w Bejscach na ogłoszenia i artykuły promocyjne wyniosły:

* w 2015 roku – 17 178,19 zł.
* w 2016 roku – 15 173,14 zł.
* w 2017 roku – 22 095,13 zł.

Pozdrawiam

Winicjusz Włosowicz

Urząd Gminy Bejsce

tel. 41 35 11 010 w.25

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez IZABELIN 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca br. informuję:

- Centrum Kultury Izabelin wydaje czasopismo "Listy do Sąsiada" ;

- link do strony z kolejnymi numerami czasopisma:
http://centrum.izabelin.pl/asp/Informacje,Listy_do_sasiada,42

- czasopismo "Listy do Sąsiada" nie jest zarejestrowane w sądzie;

- w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów czasopisma "Listy do
Sąsiada" (ze względu na wielkość - w dwóch wiadomościach e-mail);

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i innego typu promocję w mediach wyniosły: w roku 2015 - 4 811,62
zł, w roku 2016 - 6 954,42 zł, w roku 2017 - 3 483,36 zł, w roku 2018 -
dotychczas - 15 408,36 zł.

Z poważaniem

_________________________________________________________

Marcin Olejnicki

Wydział Rozwoju

tel. (22) 722-89-60

faks (22) 722-80-06

Urząd Gminy Izabelin

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

www.gmina.izabelin.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOGOLIN 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Patrycja Bugno

Inspektor - Urząd Miejski w Gogolinie

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji

(: +48 77 40 76 843
(Ê: +48 77 46 66 247
?: <mailto:pbugno@gogolin.pl> pbugno@gogolin.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez IZABELIN 2

Przesyłam pozostałe 2 numery "Listów do Sąsiada".

_________________________________________________________

Marcin Olejnicki

Wydział Rozwoju

tel. (22) 722-89-60

faks (22) 722-80-06

Urząd Gminy Izabelin

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

www.gmina.izabelin.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CYCÓW 1

Witam !
W odpowiedzi na wniosek , przesyłam odpowiedź w załączniku.

Pozdrawiam
Teresa Mróz

odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2018 r. przez WOJCIESZÓW

Odpowiadając na wniosek z dnia 16 lipca 2018 r. uprzejmie informuję:
1) w urzędzie miasta jak też w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media;
2) gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma,
3) gmina poniosła następujące wydatki na promocję miasta: w 2015 r. – 489,54 zł.; w 2017 r. – 2.500,00 zł.; w 2018 r. – 76,88 zł.

Z poważaniem
Dorota Sadowska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75-75-12-230 wew. 18
e-mail: sekretarz@wojcieszow.pl
www.wojcieszow.pl

informacja publiczna przez KOŹMIN WIELKOPOLSKI 1