FW: Wniosek o informacje publiczną przez KOZIENICE 3

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o informację publiczną w załączeniu przesyłam odpowiedź.

Pozdrawiam,

Iwona Skórnicka

Wydział Promocji, Kultury i Sportu

Urzędu Miejskiego w Kozienicach

ul. Parkowa 5

26-900 Kozienice

tel. 48 611 71 53

podpis logopodpis gmina

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CHOROSZCZ 2

Pismo w załączeniu.

Urząd Miejski w Choroszczy

ul. Dominikańska 2

16-070 Choroszcz

tel.: +48 85 713 22 00

fax.: +48 85 719 18 39

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIĄTKI 1

Witam,

W nawiązaniu do Państwa prośby z dnia 18 lipca 2018 r. podaję informację
o wydatkach gminy na promocję, ogłoszenia, artykuły sponsorowane:

w roku 2015 - 12.454,45 zł

w roku 2016 - 13.964,84 zł

w roku 2017 - 40 304,40 zł

w roku 2018 - 36 491,21 zł

jeśli chodzi o pozostałe informacje - nie wydajemy czasopism lub
dzienników oraz nie posiadamy mediów.

Pozdrawiam

Aneta Dudała
Urząd Gminy w Świątkach
Świątki 87, 11-008 Świątki
tel. 89 616 98 83
kom. 509 090 543
www.swiatki.pl <http://www.swiatki.pl/>
bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail

W dniu 2018-07-24 o 12:35, Gmina Swiatki pisze:

OA-1431-44-2018 przez MIEJSCE PIASTOWE 1

W związku z brakiem, z Państwa strony,  potwierdzenia otrzymania
wcześniejszego maila, ponownie przesyłam informację:

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy Miejsce Piastowe w dniu 18.07.2018 r. dotyczącym
zapytania o media jakie są prowadzone przez Gminę oraz przesłania
ostatnich 5 numerów wydawanego w gminie czasopisma w formie
elektronicznej informuję, że ze względu na konieczność przygotowania
odpowiedzi, żądana informacja zostanie udostępniona w terminie do dnia
24 sierpnia 2018 r.

Informacja zgodnie z Państwa prośbą zostanie przesłana jedynie w postaci
elektronicznej na adres e-mail:

sprawa-7561@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--
Z poważaniem

Katarzyna Liput
Urząd Gminy Miejsce Piastowe

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WILKÓW 1

Dołączając przesyłam odpowiedź do wniosku z dnia 17 lipca 2018 r.

w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

Z poważaniem

Jolanta Dymek

odpowiedź przez PRZYKONA 1

Witam,
W załączniku odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

Pozdrawiam
Emilia Sitarek
Urząd Gminy Przykona
ul. Szkolna 7
62-731 Przykona
Tel. 63 279-10-23

Inf. publ. przez PŁOSKINIA 1

Urząd Gminy w Płoskini przesyła w załączeniu odpowiedź naw niosek z dnia
18.07.2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej

Pozdrawiam: Stefan Hrybek

----------------------------------

Urząd Gminy Płoskinia

Płoskinia 8

14-526 Płoskinia

tel. 556208608

faks 556208600

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŻUKOWICE 2

Witam.

W załączenie odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r.

Pozdrawiam

Justyna Muchowska

Inspektor ds. obsługi sekretariatu

Urząd Gminy Żukowice

Żukowice 148

67-231 Żukowice

udostępnienie informacji publicznej przez TUŁOWICE 2

W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną w załączeniu przesyłam
wymagane dane.

--

odp. na wniosek przez MIKSTAT

Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną z dn. 18.07.2018 wyjaśniam:

1. Urząd Miasta i Gminy Mikstat wydaje Informator Miasta i Gminy Mikstat pn.
"Gazeta Mikstacka", który ukazuje się w nakładzie 2 tys. egz. w cyklu
kwartalnym. Informator redaguje pracownik urzędu - specjalista ds. promocji,
kultury i sportu. Informator rozprowadzany jest wśród mieszkańców
bezpłatnie. Informator został zarejestrowany w sądzie. W informatorze nie są
zamieszczane ogłoszenia i płatne reklamy.

2. We wskazanym okresie gmina zlecała publikowanie w prasie lokalnej (w 3
prywatnych tygodnikach) w formie ogłoszeń życzenia od burmistrza i
przewodniczącego rady z okazji świąt - na Wielkanoc i Boże Narodzenie/Nowy
Rok. Nie zlecaliśmy ogłoszeń promocyjnych, artykułów sponsorowanych i
materiałów dedykowanych. Wydatki związane z promocją w mediach: 2015 - 0
zł , 2016 - 1031 zł, 2017 - 6058 (dodatkowo zleciliśmy także opracowanie
kampanii promocyjnej w mediach społecznościowych oraz produkcję filmów
promocyjnych - za pieniądze z nagrody w konkursie na najlepszy portal
historyczny - starymikstat.pl), 2018 - 1666 zł.

3. Link do numerów "Gazety Mikstackiej"-
http://www.mikstat.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=307&dzialy=307&akcja=arty
kul&artykul=2166

Przemysław Klimek

specjalista ds. promocji, kultury i sportu w Urzędzie Miasta i Gminy Mikstat

Do wiadomości:

- Danuta Kamińska, sekretarz miasta i gminy Mikstat

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KUTNO 7

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku.

--

*Pozdrawiam*
Paulina Trzaskowska
Biuro Prasowe
tel. 24 253 11 41
aaaaaaa
aaaa <www.facebook.com/MiastoKutno>aaaa
aaaaaaa

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CISEK 2

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek poniższy o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. Żadne media (radio, telewizja, gazety i inne) nie są prowadzone przez Urząd Gminy Cisek oraz jednostki organizacyjne gminy.

2. Na zlecenie Urzędu Gminy, w określonych gminnych tematach prowadzony jest serwis multimedialny w formie newsa oraz flesha (relacja dziennikarska) w materiale od 2 – 4 minut (TVCisek – telewizja internetowa) przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą „Lokalna TV Patryk Ibrom”.

3. Link do TVCisek: http://cisek.pl/2115/cisektv.html

4. Gmina nie prowadzi żadnego dziennika ani czasopisma.

5. Nie prowadzimy takich wydawnictw, dlatego nie mamy egzemplarzy archiwalnych.

6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane materiały dedykowane i inna promocję w poszczególnych latach przedstawiały się następująco:
a) rok 2015:
- obsługa medialna w Nowej Gazecie Lokalnej – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie Gmina Polska – 3.939 zł,
- obsługa medialna RADIO PARK – 5.904 zł;
b) rok 2016:
- obsługa medialna w NGL – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie GP – 1.968 zł,
- obsługa medialna RADIO PARK – 5.904 zł,
- obsługa medialna Radio DOXA – 2.952 zł,
- Folder promocyjny Gminy Cisek + płyta DVD – 41.389,50 zł;
c) 2017:
- obsługa medialna w NGL – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie GP – 1.772 zł,
- RADIO PARK – 5.904 zł,
- Radio DOXA – 4.602 zł,
- TV Cisek (Newsy) – 11.760 zł,
- Prezentacja Gminy w albumie województwa opolskiego – 3.568 zł,

- życzenia świąteczne – 1.254 zł;
d) 2018:
- obsługa medialna w NGL – 5.904 zł,
- obsługa medialna w gazecie GP – 3.936 zł,
- RADIO PARK – 5.904 zł,
- Radio DOXA – 4.428 zł,
- TV Cisek (Newsy) 5.044 zł,
- Rocznik samorządowy – 2.214 zł,
- życzenia świąteczne 824,10 zł.

Serdecznie pozdrawiam.

Z up. Wójta

Jerzy Groeger
Sekretarz Gminy

URZĄD GMINY CISEK
ul. Planetorza 52
47-253 CISEK

<wlmailhtml:www.cisek.pl> www.cisek.pl

<mailto:info@cisek.pl> info@cisek.pl
tel. faks: +48 77 487 11 40

Zanim wydrukujesz tę wiadomość upewnij się,
czy jest to konieczne. Proszę pomyśl o środowisku.

Odpowiedź na e-mail z dnia 16 lica przez KCYNIA

Witam w odniesieniu do e-maila z dnia 16 lipca w sprawie udzielenia
odpowiedzi dotyczącego prowadzenia przez gminę mediów udzielam
następujący odpowiedzi:

Gmina Kcynia/Urząd Miejski nie prowadzi żadnego z mediów (tv, gazeta, radio)

Wydatki na artykuły sponsorowane itp. w latach 2015  do dnia 30 czerwca
2018 r. wynosiły 7477,55 zł i obejmowały: zlecenie życzeń wielkanocnych
i bożonarodzeniowych w lokalnej prasie, opracowanie i wydanie materiału
dotyczącego ochotniczych straży pożarnych w publikacji kronika strażacka
OSP Kujaw i Pomorza, opracowanie i wydanie materiałów w  publikacji
Nasze powstanie, opracowanie i wydanie materiału promującego turystykę w
wydawnictwie Warta Tour 2018.

Anna Duda-Nowicka

Urząd Miejski w  Kcyni

52 589 37 30

Odpowiedź na informację publiczną przez LUBAWKA 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Paulina Gajda-Wystrach
Urząd Miasta Lubawka
tel. kom. 516-322-679

<http://www.lubawka.eu/>

Gmina Lubawka
Adres: Pl. Wolności 1, 58-420 Lubawka
Telefon: +75 741 15 88, e-mail: lubawka@lubawka.eu
<mailto:lubawka@lubawka.eu>
Nr Konta: 14 1600 1462 1837 1762 8000 0001

Niniejsza wiadomość, wszystkie załączone pliki, jak i towarzyszące im
informacje przeznaczone są dla adresata i mogą zawierać poufne oraz prawnie
zastrzeżoną korespondencję.

Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości, prosimy o nie
podejmowanie żadnych czynności związanych z treścią wiadomości, jak w
szczególności jej kopiowanie bądź

upublicznianie, prosimy także o jej trwałe usuniecie oraz poinformowanie o
tym fakcie nadawcy. Do wszelkich ofert, warunków dostaw, ustaleń dot.
sprzedaży, zakupów oraz

usług mają na życzenie zainteresowanych.

odpowiedż na informację publiczą przez MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Tel. 67 2873 196

Fax. 67 2873 197

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOLENIÓW 1

W załączeniu pismo dotyczące wniosku z dnia 18 lipca 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

--------------------------------------
Biuro Rady Miejskiej
w Goleniowie

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CZERNIKOWO

Szanowni Państwo, przekazuję poniżej odpowiedź na poszczególne pytania
zawarte we wniosku o informację publiczną:

1. Media prowadzone są w Urzędzie Gminy Czernikowo.

2. Urząd Gminy Czernikowo wydaje czasopismo - kwartalnik samorządowy "Dwa
Słowa".

3. Link: <http://www.czernikowo.pl/4527,dwa-slowa-on-line>
http://www.czernikowo.pl/4527,dwa-slowa-on-line

4. Gazeta jest zarejestrowana w rejestrze czasopism Sądu Okręgowego w
Toruniu.

5. Wersje elektroniczne (pdf) wszystkich numerów dostępne są do pobrania po
kliknięciu w link umieszczony powyżej.

6. Wydatki Gminy Czernikowo na promocję przedstawiają się następująco:

Rok 2015 - 40 929,19 zł. w tym 18 800,00 zł. na opracowanie kwartalnika i
2 256,50zł. na jego dystrybucję,

Rok 2016 - 47 914,59 zł. w tym 18 800,00 zł. na opracowanie kwartalnika i
1 868,50zł. na jego dystrybucję,

Rok 2017 - 41 145,09 zł. w tym 8 856,00 zł. na opracowanie kwartalnika
i 2 585,50zł. na jego dystrybucję,

Rok 2018 - 20 456,64 zł. w tym 2 091,00 zł. na opracowanie kwartalnika
i 1 572,50zł. na jego dystrybucję,

Pozdrawiam, Anna Baranowska Sekretarz Gminy Czernikowo.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PIERZCHNICA 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dania 18 lipca 2018r.

Urząd Gminy w Pierzchnicy

ul. Urzędnicza 6

26-015 Pierzchnica

Tel. 41 353 80 46

Fax. 41 353 81 07

e-mail: urzad.gminy@pierzchnica.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: doc20180724142502023517.pdf przez PACZKÓW 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
doc20180724142502023517.pdf

odpowiedź na wniosek dot.informacji publicznej przez BIAŁA

Urząd Miejski w Białej

Biała, 24 lipcz 2018r.

OR.1431. 39. 2018

*Sieć obywatelska Watchlog Polska*

Urząd Miejski w Białej zgodnie z art.4 ust.1 ustawy z dnia 6 września
2001r.o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2018 , poz. 1330) w
odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17 lipca
2018r. informuje, że:

1) w gminie Biała media prowadzone są przez instytucję kultury tj.
Gminne Centrum Kultury w zakresie wydawania gazety o zasięgu lokalnym pn
"Panorama Bialska" . Wszelkie informacje w tej sprawie dostepne sa na
stronie internetowej: gckbiala.pl

2) Gmina Biała poniosła wydatki na promocję ( zakup gadżetów, folderów i
innych ) w poszczególnych latach , w następującej wysokości :

2014r. - 25.545,00 zł

2015r. - 16.103,00 zł

2016r. - 25.501,00 zł

2017r. - 14.491,00 zł

2018r. - zaplanowano kwotę na wydatki z tyt. promocji w kwocie 50.000,00 zł

Dorota Solińska

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urzędu Miejskiego w Białej

RE: Wniosek o informacje publiczną przez HACZÓW 1

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
W&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;o&nbsp;informację&nbsp;z&nbsp;17&nbsp;lipca&nbsp;2018&nbsp;r.&nbsp;informuję
&nbsp;
-&nbsp;czy&nbsp;w&nbsp;urzędzie&nbsp;gminy&nbsp;(miejskim/miasta),&nbsp;w&nbsp;którymś&nbsp;z&nbsp;jego&nbsp;wydziałów,&nbsp;w&nbsp;jednostce&nbsp;organizacyjnej&nbsp;gminy&nbsp;(np.&nbsp;ośrodek&nbsp;kultury)&nbsp;lub&nbsp;w&nbsp;samorządowej&nbsp;osobie&nbsp;prawnej&nbsp;(np.&nbsp;w&nbsp;spółce&nbsp;należącej&nbsp;do&nbsp;gminy),&nbsp;prowadzone&nbsp;są&nbsp;media?;
&nbsp;
Tak
&nbsp;
-&nbsp;jeśli&nbsp;tak,&nbsp;wnosimy&nbsp;o&nbsp;podanie&nbsp;jakiego&nbsp;typu&nbsp;media&nbsp;są&nbsp;prowadzone&nbsp;(np.&nbsp;gazeta,&nbsp;radio,&nbsp;telewizja,&nbsp;inne&nbsp;-&nbsp;jakie)&nbsp;i&nbsp;wskazane&nbsp;jednostki&nbsp;organizacyjnej&nbsp;lub&nbsp;osoby&nbsp;prawnej&nbsp;gminy;
&nbsp;
gazeta,&nbsp;Urząd&nbsp;Gminy&nbsp;Haczów&nbsp;36-213&nbsp;Haczów&nbsp;573,&nbsp;tel.&nbsp;13&nbsp;439&nbsp;10&nbsp;02
&nbsp;
-&nbsp;prosimy&nbsp;o&nbsp;podanie&nbsp;linku,&nbsp;jeżeli&nbsp;media&nbsp;są&nbsp;dostępne&nbsp;w&nbsp;Internecie;
&nbsp;
http://haczow.pl/dla-mieszkancow/gazeta-gminna
&nbsp;
-&nbsp;jeżeli&nbsp;gmina&nbsp;prowadzi&nbsp;dziennik&nbsp;lub&nbsp;czasopismo,&nbsp;prosimy&nbsp;o&nbsp;informację&nbsp;czy&nbsp;jest&nbsp;on&nbsp;zarejestrowany&nbsp;w&nbsp;sądzie;
&nbsp;
Gazeta&nbsp;Gminna&nbsp;nie&nbsp;jest&nbsp;zarejestrowana&nbsp;w&nbsp;sądzie,&nbsp;zarejestrowana&nbsp;jest&nbsp;w&nbsp;międzynarodowym&nbsp;systemie&nbsp;informacji&nbsp;o&nbsp;wydawnictwach&nbsp;ciągłych&nbsp;pod&nbsp;symbolem&nbsp;ISSN&nbsp;2450-6931
&nbsp;
-&nbsp;jeżeli&nbsp;gmina&nbsp;prowadzi&nbsp;dziennik&nbsp;lub&nbsp;czasopismo,&nbsp;prosimy&nbsp;o&nbsp;przesłanie&nbsp;ostatnich&nbsp;5&nbsp;numerów&nbsp;-&nbsp;licząc&nbsp;od&nbsp;dnia&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;wniosek,&nbsp;w&nbsp;formacie&nbsp;pdf.;
&nbsp;
Wszystkie&nbsp;numery&nbsp;są&nbsp;do&nbsp;pobrania&nbsp;na&nbsp;ww.&nbsp;stronie&nbsp;internetowej&nbsp;w&nbsp;formacie&nbsp;PDF.&nbsp;Nie&nbsp;załączamy&nbsp;ich&nbsp;do&nbsp;e-maila&nbsp;ze&nbsp;względu&nbsp;na&nbsp;rozmiar.
&nbsp;
-&nbsp;prosimy&nbsp;o&nbsp;informację&nbsp;o&nbsp;wydatkach&nbsp;gminy&nbsp;na&nbsp;ogłoszenia,&nbsp;artykuły&nbsp;sponsorowane,&nbsp;materiały&nbsp;dedykowane&nbsp;lub&nbsp;innego&nbsp;typu&nbsp;promocję&nbsp;w&nbsp;roku&nbsp;2015,&nbsp;2016,&nbsp;2017&nbsp;i&nbsp;do&nbsp;dnia&nbsp;udzielenia&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;w&nbsp;2018&nbsp;roku.
&nbsp;
Wnioskowana&nbsp;informacja&nbsp;w&nbsp;załączeniu.
&nbsp;
 
&nbsp;
Z&nbsp;poważaniem
&nbsp;
Wójt&nbsp;Gminy&nbsp;Haczów
&nbsp;
Stanisław&nbsp;Jakiel
&nbsp;
 
&nbsp;
Sporządzili:
&nbsp;
D.Kaszuba,&nbsp;A.&nbsp;Majewska
&nbsp;&nbsp;

(bez tematu) przez KOBYLA GÓRA

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Data: Tue, 24 Jul 2018 14:35:11 +0200
Nadawca: BIP <promocja@kobyla-gora.pl>
Adresat: sprawa-8638@fedrewanie.siecobywatelska.pl

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację ,

proszę o wyjaśnienie  jaki inny typ promocji mają Państwo na myśli.

Agata Walkowiak

Urząd Gminy K.G.

Gaszowice przez GASZOWICE 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Sabina Mańczyk
Sekretarz Gminy Gaszowice

Urząd Gminy Gaszowice
ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice
<https://maps.google.com/?q=ul.+Rydu%C5%82towska+2,+44-293+Gaszowice&entry=gmail&source=g>
e-mail: sekretarz@gaszowice.pl <mailto:sekretarz@gaszowice.pl>
telefon: 324327140
fax: 324327141

(bez tematu) przez KOBYLA GÓRA

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację ,

proszę o wyjaśnienie  jaki inny typ promocji mają Państwo na myśli.

Agata Walkowiak

Urząd Gminy K.G.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SIEMIEŃ 1

Or.1431.22.2018

Poniżej udzielam informacji publicznej zgodnie ze złożonym wnioskiem:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
– nie są prowadzone media;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy-;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - ;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - ;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. - ;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku – we wskazanym okresie gmina nie wydatkowała środków na ten cel.

Z poważaniem

Stanisław Dawidek

Wójt Gminy Siemień