odpowiedź SE. 1431.33.2.2018 przez WAGANIEC 1

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Edward Musiał

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Gmina Waganiec

Tel. 542830044

Fax 542830640

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez LIPINKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Anna Kozioł - Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Lipinki

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SIEDLEC 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, uprzejmie informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina Siedlec wydaje gazetę "Gminne Wieści" w wersji tradycyjnej (papierowej). Odpwiedzialnym za przygotowanie gazety do druku jest Urząd Gminy Siedlec.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.siedlec.pl/cms_21_.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak. Gazeta jest zarejestrowana w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Kolejne numery gazety dostępne są pod wskazanym powyżej linkiem. Ostatnie 5 - jako załączniki do wiadomości.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane itp.

2015 - 9.194,25 zł
2016 - 3.490,13 zł
2017 - 9.403,75 zł
2018 - 6.165,50 zł

Z poważaniem

Joanna Domin
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
Urząd Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
tel. 68 3848521 wew. 14

odpowiedz na wniosek przez RZECZYCA 2

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

-----------------------------------------------
Monika Wieteska
Inspektor ds.
Kancelaryjno-Organizacyjnych
Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
tel. 44 7105 111

-

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZESZCZANY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź ( skan pisma znak: OS.1431.1.2018 )na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy Trzeszczany

informacje dot. miesięcznika Gminy Gorzyce "U nas" przez GORZYCE 1


gazeta 4 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1NB91J90iw-67soGaHF09KUbwUhkh1_V5/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 5 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1y3yp1CoEZfc4d81ONoXxF0nb4PNvLf8S/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 6 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1r6mW4y3APCCRnF_rJNBMH6LSwfAam-lQ/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 7 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1cfrkXUYF-r6yPQoqkG5GSNUH02d3OiTQ/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 8 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1BhckJnMnc2EntL5yXJOhzZNtjWUGnF4k/view?usp=drive_web>
​​
okładka 4 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1cepFoKgWHNz3gJKA57iwPW8ZoRyZkijz/view?usp=drive_web>
​​
okładka 5 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1oQ_2zjsa5rB_6Pk-5bg46OBS-xPa0z4g/view?usp=drive_web>
​​
okładka 6 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1MPycjYO9br7-aQrW94xYVgX7JIzVaWzV/view?usp=drive_web>
​​
okładka 7 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1UZYpTGdap3US9k9GlO3lPg_b8mt5pCE8/view?usp=drive_web>
​​
okładka 8 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1py-MDGlt85c1KjTdiSmpiXUC_STL34Pl/view?usp=drive_web>

*-------------------*
Z poważaniem
*Marta Albin*
Redakcja miesięcznika "U NAS" Gminy Gorzyce
+48/ 692 453 437
032/ 453 00 59
unasredakcja@gmail.com

*Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie*
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8 NIP 647-257-66-21,
Regon 366215872 reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia
współpracy.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez
Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na
zrealizowanie umowy świadczenia usług.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie
są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas
wysłania oferty lub zrealizowania umowy.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem wysłania oferty marketingowej
lub zrealizowania podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie*
Pani/Pana dane: nie podlegają profilowaniu.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe: *ksiegowoscgck@gmail.com <ksiegowoscgck@gmail.com>, **32 45 11
687 (wewn. 11)*

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez GŁOWNO 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Renata Piechut-Machnicka
Kierownik
Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej

tel. (42) 719 11 51 wew. 221
email: rpmachnicka@glowno.pl

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
www.glowno.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez PRZYSTAJŃ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gminaprzystajn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STRZELCE WIELKIE 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Świnoujście

BIK.1431.43.7.2018
Świnoujście, 23 lipca 2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwo wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 r. dotyczącego mediów prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście
oraz wydatków Gminy Miasto Świnoujście na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do
dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, informuję że, Gmina
Miasto Świnoujście, żaden z wydziałów Urzędu Miasta Świnoujście, ani żadna z
jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych nie prowadzą/wydają
mediów.

Natomiast wydatki Gminy Miasta Świnoujście na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły
odpowiednio:

- rok 2015 kwota brutto 83.609,10 złotych

- rok 2016 kwota brutto 93.984,77 złotych

- rok 2017 kwota brutto 211.854,52 złotych

- rok 2018 (do sierpnia) kwota brutto 105.896,61 złotych

Uwaga. Kwoty te obejmują również wydatki na ulotki i plakaty z programem
imprez. Bez tych wydatków kwoty w poszczególnych latach kształtują się
następująco:

- rok 2015 brutto 62.728,63 złotych

- rok 2016 brutto 57.119,96 złotych

- rok 2017 brutto 181.794,55 złotych

- rok 2018 brutto 87.256,60 złotych

Hanna Lachowska

Główny Specjalista

Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

Urząd Miasta Świnoujście

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez IWKOWA 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej oraz link do skanów
http://pliki.iwkowa.pl/tmp/
echo83-87.zip
_
_
Barbara Wiśniewska -Keder
Sekretarz Gminy Iwkowa

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PAWŁOWICE 1

Dzień dobry

W związku z otrzymaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Gminy Pawłowice, dnia 24.04.2018 r., proszę o
doprecyzowania ostatniego pytania.

1. Co Państwo mają na myśli używając określenia:

-materiały dedykowane

-innego typu promocję

2. O jaki typ ogłoszeń chodzi? Są różne ogłoszenia np. o przetargach?

-------------------------------------------------------
Pozdrawiam,
Sylwia Mazur-Giel
Referat Promocji i Integracji Europejskiej
tel. 32/4756 340
e-mail: s.mazur-giel@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

Gmina Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

odpowiedź informacja publiczna przez Orla 6

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca br.
Z poważaniem
Mariola Kubajewska
inspektor UG Orla

Odpowiedź przez BIELAWA 5

1. Media prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referacie Promocji.

2. Typ mediów: Informator Samorządu Bielawskiego „Wiadomości
Bielawskie”. Wydawcą jest Urząd Miejski w Bielawie.

3. Link do archiwum gazety: http://um.bielawa.pl/pl/wiadomosci-bielawskie

4. ISSN 1508-1362.

5. W załączeniu 5 ostatnich numerów.

6. Reklama w mediach

2015: 29.327,50 zł
2016: 32.790,40 zł
2017: 40.242,60 zł
2018: Do dnia dzisiejszego - 24.880 zł

Z wyrazami szacunku UM Bielawa

FW: odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 16.07.2018 r. przez GNIEWKOWO 1

Informuję, że w Gmina Gniewkowo wydaje miesięcznik Gniewkorama-pismo
samorządowe, zrzeszona w Stowarzyszeniu Polskich Mediów i wpisana do
Rejestru Dzienników i Czasopism. Prowadzona jest strona internetowa i profil
na FB. Gazeta dostępna jest na stronie www.gniewkowo.com.pl w zakładce pod
linkiem http://gniewko.sam3.pl/epublikacje.html; oraz FB -Urząd Miejski
Gniewkowo. Wydatki gminy poniesione na artykuły

2015 r. :

- strona w Tygodniku Powiatu i Gmin-3.567 brutto/mies.

2016 r.

-Strona w Tygodniku Powiatu i Gmin -koszt 3.700 brutto/mies.

2017 r.

-strona w Tygodniku Powiatu i Gmin -koszt 3.690 brutto/mies.

2018 r.

- strona w Tygodniku Powiatu i Gmin- koszt 3.950 brutto/mies.

styczeń 2018 artykuł w Gazecie Pomorskiej - 2.460 brutto

Paulina Rychczyńska

Referat Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski Gniewkowo

52-3543038

Opis: Gniewkowo_logo2 małe

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez FROMBORK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@frombork.pl> o 2018-07-18 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-25 12:05

(bez tematu) przez WALIM

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Walim,&nbsp;2018-07-25
&nbsp;
Znak&nbsp;sprawy:&nbsp;OR.1431.7.2018
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Sieć&nbsp;Obywatelska&nbsp;Watchdog&nbsp;Polska
&nbsp;
ul.&nbsp;Ursynowska&nbsp;22/2
&nbsp;
02-605&nbsp;Warszawa
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Odpowiadając&nbsp;na&nbsp;Państwa&nbsp;wniosek&nbsp;-&nbsp;maila&nbsp;z&nbsp;16.07.2018r.,&nbsp;uprzejmie&nbsp;informuję,&nbsp;że&nbsp;nie&nbsp;spełnia&nbsp;on&nbsp;kryterium&nbsp;wniosku&nbsp;o&nbsp;udzielenie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej.
&nbsp;
Proszę&nbsp;sprecyzować,&nbsp;jakie&nbsp;dokumenty&nbsp;wytworzone&nbsp;przez&nbsp;organ&nbsp;władzy&nbsp;publicznej&nbsp;chcą&nbsp;Państwo&nbsp;otrzymać&nbsp;lub&nbsp;do&nbsp;jakich&nbsp;dokumentów&nbsp;chcą&nbsp;Państwo&nbsp;mieć&nbsp;dostęp.
&nbsp;
Dokumentem&nbsp;urzędowym&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;ustawy&nbsp;jest&nbsp;treść&nbsp;oświadczenia&nbsp;woli&nbsp;lub&nbsp;wiedzy,&nbsp;utrwalona&nbsp;

i&nbsp;podpisana&nbsp;w&nbsp;dowolnej&nbsp;formie&nbsp;przez&nbsp;funkcjonariusza&nbsp;publicznego&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;przepisów&nbsp;Kodeksu&nbsp;karnego,&nbsp;w&nbsp;ramach&nbsp;jego&nbsp;kompetencji,&nbsp;skierowana&nbsp;do&nbsp;innego&nbsp;podmiotu&nbsp;lub&nbsp;złożona&nbsp;do&nbsp;akt&nbsp;sprawy.
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KOZŁÓW 1

W odpowiedzi na wniosek informuję ,że Gminna Biblioteka Publiczna w
Kozłowie wydaje gazetę lokalną Czas Kozłowa  który promuje bibliotekę i
mieszkańców nasze gminy.

Gazeta ta ma nadany ISSN 2080-4911. Czasopismo jest wydawane ze środków
własnych biblioteki .

Z poważaniem Bożena Tabor Dyrektor biblioteki.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEJOWICE 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Urząd Gminy Radziejowice.

Gmina Oborniki Śląskie przez OBORNIKI ŚLĄSKIE 6

Witam

Przesyłam odpowiedz na zapytanie o informację publiczną.

Pozdrawiam
Katarzyna Jarczewska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WIĄZÓW 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. przesyłamy poniższe informacje:

W Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów nie są prowadzone media.

W latach 2015, 2016, 2017 oraz 2018 (do dnia przesłania wniosku), na promocję Gminy Wiązów wydatkowano łącznie 92047,81; w tym:

- na ogłoszenia i artykuły sponsorowane: 8984,30.

-

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

--

Karolina Krupiak

Inspektor ds. Promocji Gminy Wiązów

i Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

tel. 71 39 311 36 wew. 16

karolina.krupiak@wiazow.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez SŁAWA 2

Dzień dobry.

W imieniu Burmistrza Sławy w załączeniu do niniejszej wiadomości
przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. złożony w trybie
Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

--
Pozdrawiam *
Sylwia Gulczyńska*
Główny specjalista

e-mail: promocja@slawa.pl
tel.; 68 355 83 25

Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego

W dniu 24.07.2018 o 13:26, Sława-Sława pisze:
------------------------------------------------------------------------
*
     Urząd Miejski w Sławie*
     ul. Henryka Pobożnego 10 / 67-410 Sława
     tel.: 68 355 83 10 / faks: 68 355 83 13
     e-mail: slawa@slawa.pl / www.slawa.pl

Informacja publiczna przez WADOWICE GÓRNE 1

Gmina Wadowice Górne

39-308 Wadowice Górne 116

podkarpackie

UG.OA.1431.25.2018

25 lipca 2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (e-mail z
dnia 17.07.2018) informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Nie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: przez okres obecnej kadencji wydano dwa Biuletyny
Informacyjne Samorządy Gminy Wadowice Górne, w czerwcu 2017 i czerwcu
2018 (biuletyny okazjonalne, nierejestrowane). W załączeniu wersja pdf z
roku 2018 (nie dysponujemy wersją z roku 2017).

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

Odpowiedź:

ROK 2016:

publikacja materiału reklamowego - 369 zł

publikacja "Album Gminy Wadowice Górne" - 19050 zł

wykonanie pocztówek - 1980 zł

publikacja materiału reklamowego - 369 zł

ROK 2017

wydanie biuletynu informacyjnego - 2992 zł

ROK 2018

wydanie biuletynu 4206 zł

Z poważaniem

inspektor Adam Krawiec

tel (14) 666 98 83

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRELÓW 6

W załączeniu przekazuję odpowiedź oraz załączniki.

----------------------------
Michał Olesiejuk

Urząd Gminy Drelów

Ul. Szkolna 12

21-570 Drelów

tel. (83) 372 32 33

www.drelow.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KAŁUSZYN

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przekazuje się dane :

- w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie prowadzone są media,

- w Bibliotece Publicznej prowadzona jest gazeta,

- media dostępne są w internecie www.kaluszyn.pl <http://www.kaluszyn.pl>
, www.biblioteka.kaluszyn.pl <http://www.biblioteka.kaluszyn.pl> w
zakładce ".Kałuszyńskie"

- gazeta zarejestrowana jest w sądzie,

- wszystkie numery ".Kałuszyńskich" dostępne w formacie pdf na stronie
www.kaluszyn.pl <http://www.kaluszyn.pl> , www.biblioteka.kaluszyn.pl
<http://www.biblioteka.kaluszyn.pl> w zakładce ".Kałuszyńskie"

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję w roku 2015 - 16.182,90 zł, w roku 2016 - 36.117,91
zł, w roku 2017 - 8.080,79 zł, w roku 2018 - 10.068,66 zł.

Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas