Informacja Publiczna - Nasz znak: S.1431.45.2018 przez ŁĄCKO

Dzień dobry,

Odpowiadając na pismo złożone w trybie Art. 61 ust.1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, informuję:

Gmina Łącko za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku wydaje kwartalnik „Wiadomości Łąckie” o nr ISSN 2543-4160 oraz prowadzi własnego Facebooka. Kwartalnik zamieszczany jest również na stronie internetowej w postaci PDF, link do wiadomości http://www.lacko.pl/wiadomosci-lackie.html.

Gmina Łącko poniosła wydatki na ogłoszenia, artykuły, itp. w poszczególnych latach w wysokości:

- 2015 19 311,00 zł

- 2016 3 961,00 zł

- 2017 19 694,28 zł

- 2018 8 629,20 zł
---
Z poważaniem,
Marek Rychlec
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji
tel.: (18) 41 40 721
e-mail: m.rychlec@lacko.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NAGŁOWICE 1

Dzień dobry

W załączeniu Urząd Gminy w Nagłowicach przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 roku.

__________________________________

Urząd Gminy w Nagłowicach

ul. Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

tel/fax (0 41) 38-145-67

e-mail: gmina@naglowice.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PYRZYCE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma.

Pozdrawiam,
Aneta Mróz
Sekretariat Burmistrz Pyrzyc
tel. 91 39 70 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
Urząd Miejski w Pyrzycach

media gminy przez DOMARADZ 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

informacja publiczna przez KREMPNA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Katarzyna Maciejczyk
Urząd Gminy Krempna

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CIELĄDZ

Twoja wiadomość

Do: ugcieladz@o2.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-25 13:23.

RE: Wniosek o informacje publiczną - skan gazetek przez RADZIEJOWICE 5

Dzień dobry, w związku z Państwa prośbą zamieszczoną we wniosku o udostepnienie informacji publicznej dosyłamy skan gazetki gminnej „Nasza Gmina Radziejowice” (5 ostatnich numerów).

Urząd Gminy Radziejowice.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

dot. wniosku o dostęp do informacji publicznej przez STOSZOWICE 1

Witam,

przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina Stoszowice kwartalnie wydaje „Biuletyn Informacyjny Gminy Stoszowice”, który zawiera informacje użyteczne dla lokalnej społeczności, publikacje o samorządzie, a także komunikaty.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.stoszowice.pl/menu-2-50-Biuletyn_rocznik_2018-50.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

Iwona Aibin

Sekretarz Gminy

Odpowiedż na wniosek przez PAPROTNIA

ORG. 1431.9.2018

Dzień dobry ,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Z dnia 18 lipca 2018 r. Wójt Gminy Paprotnia informuje ,ze w urzędzie gminy

ani w żadnej jednostce organizacyjnej ( nie posiadamy spółki należącej do
gminy)

nie są prowadzone media .

Gmina nie prowadzi żadnego dziennika ani czasopisma .

Wydatki poniesione na: ogłoszenia , artykuły , promocje w poszczególnych
latach

przedstawiają się następująco:

2015 r. 19.379

2016 r. 13.168

2017r. 9.157

2018r. 7.440

Z poważaniem

Z up. Wójta

Małgorzata Konieczna

Sekretarz

Tel. ( 25) 63 121 10

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDWIN 1

Witam.
W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Proszę o mailowe potwierdzenie odbioru.
Grzegorz Szczepański
Urząd Miasta Świdwin

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 14:44:15 +0200
Nadawca: Inwestycje <inwestycje@swidwin.pl>
Adresat: Grzegorz Szczepański <promocja@swidwin.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 13:58:00 +0200
Nadawca: Urząd Miasta Świdwin <ratusz@swidwin.pl>
Adresat: Sekretarz <sekretarz@swidwin.pl>, mon >> IRP Monika Spychalska
<inwestycje@swidwin.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:36:07 -0000
Nadawca: sprawa-8996@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8996@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ratusz@swidwin.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8996@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZAJKÓW

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r, o udostępnienie
informacji Urząd Gminy Czajków udziela następującej informacji:
- w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media,
- Urząd Gminy ani żadna jednostka podległa nie wydaje własnej gazety ani
czasopisma,
- wydatki na promocje w Urzędzie Gminy Czajków przedstawiają sie
następująco:
rok 2015 - 9099,13zł
rok 2016 - 12119,71 zł
rok 2017 - 15273,42 zł
rok 2018 - 4755,84 zł (do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi)

Z poważaniem

Paweł Galbierczyk - Sekretarz
urząd Gminy Czajków
tel. 627311006

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DUSZNIKI 2

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuje, że;

Ad.1 odpowiedź tak;

Ad.2 odpowiedź- informator gminny;

Ad.3 http://www.duszniki.eu/

Ad.4 tak;

Ad.5 format pdf w załaczniku

Ad.6 nie poniesiono wydatków

Z poważaniem

Danuta Dolemba-Parzybut

Inspektor ds. Obsługi interesantów

Urząd Gminy Duszniki

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLA GÓRA 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przesłanym
18 lipca 2018r. przesyłam odpowiedz w załączniku.

Agata Walkowiak

Urząd Gminy Kobyla Góra

W dniu 2018-07-24 o 14:39, Urząd Gminy Kobyla Góra pisze:

informator Gmina Duszniki przez DUSZNIKI 1

W załączniku kolejne numery informatora w pdf.

Odp. na inf. publiczną przez MIECHÓW 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony dnia 17.07.2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przekazuje w załączeniu scany odpowiedzi na żądaną we wniosku informację.

Odnośnie jednostek organizacyjnych Gminy, ich lista wraz z adresami jest dostępna na stronie internetowej Urzędu

http://miechow.eu/miasto-i-gmina/jednostki-organizacyjne/.

Mariola Chrzęstek

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

tel: 41 38 300 40 wew 66

Odpowiedz na wniosek - cz. 2 przez LUBOCHNIA 2

W załączeniu kolejne 2 gazetki

Urząd Gminy Lubochnia

Informator Gmina Duszniki przez DUSZNIKI 2

w załączniku kolejny numer informatora w formacie pdf.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18.07.2018 r. przez ŻABIA WOLA

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p style="" class="default-style">Dzień dobry,<br>W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Żabia Wola od grudnia 2006 r. wydaje kwartalnik NASZA GMINA Biuletyn Urzędu w Żabiej Woli. Przedmiotowy biuletyn został zarejestrowany i wpisany do rejestru dziennik&#243;w i czasopism w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wszystkie numery kwartalnika dostępne są w wersji pdf na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www. zabiawola.pl (<a href="http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik">http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik</a>).<br>Łączna suma wydatk&#243;w poniesionych przez Gminę Żabia Wola na promocję gminy wynosiła w 2015 r. -46 931,69 zł, 2016 r.- 55 129,59 zł, 2017 r. &#8211; 69 269,04 zł, 2018 r.*- 27 903,36 zł.<br>Wydatki z budżetu Gminy na ogłoszenia prasowe (w tym ogłoszenia związane z procedurami planistycznymi) wyniosły 2015 r. -10 242,44 zł, 2016 r.- 11 782,17 zł, 2017 r. &#8211; 15 559,50 zł, 2018 r.*- 9 277,45 zł. <br><br><span style="font-size: 8pt;">*dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 24 lipca 2018 r.</span><br><br>Z poważaniem<br>Inspektor<br>Krystyna Janiszewska<br>Urząd Gminy Żabia Wola<br>ul. Gł&#243;wna 3, 96-321 Żabia Wola<br>tel: 46 857 81 81 wew. 33<br>fax: 46 857 81 81 wew. 12</p></body></html>

odpowiedz na wniosek cz. 1 przez LUBOCHNIA 4

Witam serdecznie, w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o informację
publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku. W załączeniu również 3 egzemplarze
gazetki, następne dwie w kolejnym

e-mailu.

Pozdrawiam

Aneta Milczarek

Urząd Gminy Lubochnia

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BROCHÓW 1

Witam,

w załączeniu odpowiedź Urzędu Gminy Brochów na wniosek o udzielenie
informacji publicznej,

Pozdrawiam

Żaneta Król

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PAPROTNIA

Twoja wiadomość

Do: ug_paprotnia@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-25 13:59.

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez MSZANA DOLNA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Urząd Gminy Mszana Dolna informuje:

Urząd Gminy Mszana Dolna wydaje gazetę Gminną „Nasza Gmina Mszana Dolna”, która jest zarejestrowana w sądzie.

Link do wszystkich wydań w wersji pdf: http://www.mszana.pl/dla-mieszkanca/nasza-gmina-kwartalnik.html

Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje we wskazanych latach kształtowały się następująco:
2015r. – 40.829,85 PLN

2016r. – 38.868,50 PLN

2017r. – 37.143,54 PLN

2018r. – 20.293,77 PLN.

Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek przez JASTROWIE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam / Regards,
Renata Szewczyk
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
ul. Gdańska 79
64-915 Jastrowie
tel /67/265-72-15
email sekretarz@jastrowie.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

Odpowiedź na wniosek

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.

Wniosek o informacje publiczną przez BOJSZOWY 6

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<p><font face="Arial">W załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej. <br>
</font></p>
<p><font face="Arial">UG Bojszowy </font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy pana Henryka Utratę z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mail: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:iod@bojszowy.pl">iod@bojszowy.pl</a> tel. 32 2189366 wew. 129;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy - na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
</pre>
</body>
</html>

informacja publiczna przez BRALIN 5

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
ta, są prowadzone media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; - czasopismo, redaktor naczelny Mariola Gudra
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -link:
www.bralin.pl
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; tak, ISSN 1899-0169
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.- nie
dotyczy

Pozdrawiam,

Marta Brząkała

Podinspektor ds. kultury, oświaty i rozliczania dotacji

tel. 62 78 11 206

e-mail: <mailto:marta.brzakala@bralin.pl> marta.brzakala@bralin.pl

Urząd Gminy Bralin

ul. Rynek 3

63-640 Bralin

tel. 62 78 11 201

fax: 62 78 11 202

<http://www.bralin.pl/> www.bralin.pl