odp. na wniosek przez LELÓW 1

W związku, z tym, że w Urzędzie Gminy, żadnej jednostce organizacyjnej oraz
samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone żadne media odpowiedź dotyczy
tylko pkt 6 z Państwa wniosku o informację.

Wydatki gminy na promocję w poszczególnych latach:

- 2015 r. - 3 567,00 zł

- 2016 r. - 184,50 zł

- 2017 r. - 123, 00 zł

- 2018 r. - 1 122,99 zł

Z poważaniem

--
Monika Kasznia

Urząd Gminy Lelów
Ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie

tel. 34 355 01 21 w. 135
fax. 34 355 00 49
<mailto:m.kasznia@lelow.pl> m.kasznia@lelow.pl
<http://www.lelow.pl> www.lelow.pl

Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź SG.1431.21.2018 przez ZABÓR 2

Szanowni Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2|

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018r. o udostępnienie informacji publicznej w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 16 lipca br przez BRZEŚĆ KUJAWSKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z 16 lipca br Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje jak w załączniku

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GIELNIÓW 1

Urząd Gminy Gielniów w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018r.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19.07.2018 r przez TWORÓG 6

Urząd Gminy w Tworogu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 lipca 2018 r. przez TWORÓG 6

Urząd Gminy w Tworogu przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej oraz
5 egzemplarzy "TWG Kuriera" w pdf.

odp. na informację publiczną przez GRANOWO

ORG.1431.20.2018
                                                        Sieć Obywatelska
                                                        Watchdog Polska
ul.Ursynowska 22/2
                                                        02-605 Warszawa
Odpowiadają na Państwa wniosek Gmina Granowo informuje, że w Urzędzie
Gminy oraz w żadnej jednostce organizacyjnej nie są prowadzone media,
nie prowadzimy dzienników i nie wydajemy czasopism. Jednocześnie
podajemy informację o wydatkach na ogłoszenia,artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane oraz innego typu promocję w poszczególnych latach:
- 2015r.   - 3210,30zł.
- 2016r.  -  2091,00zł.
- 2017r.  -  2829,00zł.
W roku 2018 do dnia 25.07. wydatkowano kwotę 1614,01zł.
Pozdrawiam
Hanna Kaczmarek
Sekretarz Gminy Granowo

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KĘTY 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną wraz z załącznikiem (wydania miesięcznika "Kęczanin").

Pozdrawiam,
Artur Christ
Wydział Rozwoju
Tel. 519-190-011

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUTOWISKA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek
Pozdrawiam
Zofia Bacior-Michalska

--
Urząd Gminy Lutowiska
Lutowiska 14
38-713 Lutowiska
tel. +48134610013
e-mail: gmina@lutowiska.pl
www.lutowiska.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z 18.07.2018 r. przez BARGŁÓW KOŚCIELNY

Bargłów Kościelny, dn. 25.07.2018 r.

F.1431.7.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Adres e-mail: sprawa-8461@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8461@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W związku z otrzymaniem w dniu 18.07.2018 r. Państwa wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. Gmina Bargłów Kościelny
informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

W Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, w żadnym z jego wydziałów, w żadnej
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy) nie są prowadzone media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy.

Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie.

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi
na wniosek w 2018 roku, tj. do dnia 25.07.2018 r. wyniosły 99.188,66 zł.

Z poważaniem

Dorota Osewska

Skarbnik Gminy

odpowiedź na wniosek przez DOBRODZIEŃ 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Dorota Grejner
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100

Fw: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WIELBARK

Szanowni Państwo,
w ramach dostępu do informacji publicznej udzielam odpowiedzi na postawione przez Państwo pytania:
1) Urząd Gminy Wielbark prowadzi jedynie stronę internetową gminy pod adresem www.wielbark.com.pl oraz BIP urzędu http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/,
pozostałe jednostki również posiadają swoje strony internetowe:
GOPS http://www.gops-wielbark.pl/
SP Zabiele https://spzabiele.edupage.org/
SP Wielbark http://zswielbark.szkolnybip.pl/
Przedszkole Samorządowe https://psbrzechwawielbark.edupage.org/, https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-im-Jana-Brzechwy-w-Wielbarku-365639913516508/
GOK Wielbark https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Wielbarku-559565684074008/
ZGKiM w Wielbarku http://www.zgkimwielbark.pl/
SP w Łatanej Wielkiej https://splatana.edupage.org/,
inne media nie są prowadzone ani przez urząd ani inną jednostkę organizacyjną gminy;
2) wydatki na ogłoszenia i publikacje w mediach w ramach promocji gminy przedstawiają się następująco:
2015 r. – 8 910,48 zł
2016 r. – 5 521,01 zł
2017 r. - 20 985 zł
2018 r. do chwili obecnej – 5 910,14 zł
w ramach promocji na przestrzeni 2015-2018 kupowane były również albumy i publikacje książkowe 1 470 zł, okładki z herbem – 1 969,23 zł, smycze z herbem – 953,25 zł.

Z poważaniem
Agnieszka Dziczek
sekretarz gminy
Urząd Gminy Wielbark
tel. 896218312 w. 12

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - media, promocja [Sprawa#EIP.1431.88.2018] przez RADOMSKO 1

Dokumenty: EIP.KW.2018.00494
Znak sprawy: EIP.1431.88.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.032603
Wysłane przez: Karolina Turowska

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedźna wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej. przez CIELĄDZ

Dzień Dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek złożony w trybie dostępu do informacji
publicznej

informuję, iż Gmina Cielądz, jak i jej jednostki organizacyjne nie posiadają
własnych szeroko rozumianych mediów.

Z poważaniem.

Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy Cielądz.

Odpowiedź - wniosek o informację publiczną przez TARNÓW

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wniosku o informację publiczną z dnia 17 lipca
informujemy jak poniżej, zachowując chronologię pytań:

- Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – gminna jednostka kultury –
wydawany jest kwartalnik „Nowiny Tarnowskiej Gminy”

- kwartalnik „Nowiny Tarnowskiej Gminy” – wydawca Centrum Kultury i
Bibliotek Gminy Tarnów

- link do elektronicznej wersji:
http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=219

- czasopismo jest zarejestrowane w sądzie

- ostatnie 5 numerów dostępne w wersji online:

http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=219

- w zakresie informacji o „wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia dzisiejszego” - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 w
zw. Z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) wzywam do wykazania
istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu
wnioskowanych informacji

Z poważaniem,

Ewa Kubisztal

Stanowisko ds. promocji Gminy Tarnów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Gmina Szczawin Kościelny przesyła poniżej odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
W urzędzie gminy ani w żadnym z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie
Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.
Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Gmina na innego typu promocję wydała w roku:
1) 2015 kwotę 848,70 zł,
2) 2016 kwotę 5.484.,50 zł,
3) 2017 kwotę 2.808.80 zł
4) 2018 do dnia udzielenia informacji kwotę 1.890 zł.
Małgorzata Salamandra
Skarbnik Gminy
tel. 24 235 13 72 wew. 28

odp. na wniosek przez PIONKI 1

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji

pozdrawiam

Grażyna Rojek

--
Urząd Gminy Pionki
ul.Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
tel.48 612-15-14
FAX 48 612-12-34

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŁĘCZNA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Łęcznej

Plac Kościuszki 5

21-010 Łęczna

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŻÓŁKIEWKA 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 w sprawie
udzielenia informacji publicznej.

Wojciech Kaczmarczyk

Zastępca Wójta

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7472@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (media) - Gmina Gnojnik przez GNOJNIK 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej
informuję, że:

1. Media prowadzone są w gminnej jednostce organizacyjnej.
2. Prowadzone media to gazeta. Wydawcą dwumiesięcznika "Wieści Gminne"
jest Centrum Kultury w Gnojniku.
3. Czasopismo jest dostępne w Internecie pod postacią plików pdf.
Archiwum gazety "Wieści Gminne" znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.ckgnojnik.pl/

4. Czasopismo nie jest zarejestrowane w sądzie.
5. Skany ostatnich 5 numerów znajdują się w załączniku.
6. Wydatki Gminy Gnojnik na ogłoszenia i artykuły sponsorowane:

- 2015 rok - 14 000,00 zł

- 2016 rok - 13 407,84 zł

- 2017 rok - 17 437,37 zł

- 2018 rok (stan na 31.06.) - 13 750,00 zł

Z poważaniem,

Katarzyna Chmielowska

Podinspektor Ds. Promocji i Sportu

Urząd Gminy Gnojnik

Tel. 14 68 69 600 wew. 16

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (media) - Gmina Gnojnik - cd. przez GNOJNIK 3

Katarzyna Chmielowska

Podinspektor Ds. Promocji i Sportu

Urząd Gminy Gnojnik

Tel. 14 68 69 600 wew. 16

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (media) - Gmina Gnojnik - cd. przez GNOJNIK 2

Katarzyna Chmielowska

Podinspektor Ds. Promocji i Sportu

Urząd Gminy Gnojnik

Tel. 14 68 69 600 wew. 16

FW: Wniosek o informacje publiczną przez NOWY WIŚNICZ 2

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 17 lipca br, w załączniku przesyłam
prośbę o doprecyzowanie wniosku.

Proszę o potwierdzenie odbioru pisma i uzupełnienie wniosku.

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

Gmina Kołaczyce - informacja publiczna przez KOŁACZYCE 1

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na informację publiczną

Marta Baran

Sekretarz gminy

Odp. na zapytanie o informację publiczną [Sprawa#S.1431.00050.2018] przez RADLIN 9

Dokumenty: R.ZD.0017.2018
Znak sprawy: S.1431.00050.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.007626.2018
Wysłane przez: Barbara Magiera

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL