RE: Wniosek o informacje publiczną przez LEŚNAPODLASKA

IP.1432.30.2018

W odpowiedzi na wniosek informuję:

Ad. 1 – nie sa prowadzone;

Ad. 2 – nie dotyczy;

Ad. 3 – nie dotyczy;

Ad. 4 – nie dotyczy;

Ad. 5 – nie dotyczy;

Ad. 6 – Wydatki gminy na ogłoszenia modułowe, artykuły spons. i materiały promocyjne(lokalne gazety, radio, portale Internet.) : 2015 – 15.389,26 zł, 2016 – 20.929,65 zł;, 2017 – 27.629,31 zł, 2018 – 13.957,20 zł ( do dnia 24.07.2018)

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez KORCZYNA

Witam,
W uzupełnieniu poniższej informacji nadmieniam, że wydatki gminy Korczyna na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 wyniosły łacznie 65 063,79 zł.

Z poważaniem

Wojciech Tomkiewicz

informacja publiczna przez KOZŁÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Karolina Florek

Urząd Gminy w Kozłowie,

Kozłów 60, 32-241 Kozłów

dot. wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODGÓRZYN 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam pismo dotyczące wniosku o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do tut. Urzędu Gminy dnia 16 lipca 2018 r.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie otrzymania maila wraz z
załącznikiem.

Pozdrawiam,

Liwia Manthaj

Referat Rozwoju Oświaty i Kadr

Urząd Gminy Podgórzyn

Dot. informacji publicznej na temat wydatków na cele promocyjne (Gmina Busko-Zdrój) przez BUSKO-ZDRÓJ 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie wydatków poniesionych
przez Gminę Busko-Zdrój na cele promocyjne, w latach 2015-2018.
Proszę o potwierdzenie otrzymania maila. Otrzymają Państwo również drogą
pocztową pismo w formie tradycyjnej.

Dziękuję,

Ewelina Domagała

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
e-mail: e.domagala@umig.busko.pl
tel.: +48.413705209

Odpowiedz na wniosek o informację przez MIELEC 2

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 w sprawie promocji Gminy Mielec.

Pozdrawiam
Damian Małek
Starszy Specjalista ds. Promocji
Urząd Gminy Mielec
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec
17 774 56 30

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BEJSCE

Znak: OSO.1431.W.4.2018 Bejsce,dn. 25.07.2018r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Gminy w Bejscach, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

- w Urzędzie Gminy oraz podległych jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media typu gazeta, radio czy telewizja. Prowadzona jest natomiast strona internetowa gminy pod adresem http://www.bejsce.eu/

- Urząd Gminy nie prowadzi dziennika i czasopisma.Zlecone jest opracowywanie strony promocyjnej w tygodniku Echo-Ponidzia i echo-dnia.

- wydatki Urzędu Gminy w Bejscach na ogłoszenia i artykuły promocyjne wyniosły:

* w 2015 roku – 17 178,19 zł.
* w 2016 roku – 15 173,14 zł.
* w 2017 roku – 22 095,13 zł.

Pozdrawiam

Winicjusz Włosowicz

Urząd Gminy Bejsce

tel. 41 35 11 010 w.25

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez IZABELIN 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca br. informuję:

- Centrum Kultury Izabelin wydaje czasopismo "Listy do Sąsiada" ;

- link do strony z kolejnymi numerami czasopisma:
http://centrum.izabelin.pl/asp/Informacje,Listy_do_sasiada,42

- czasopismo "Listy do Sąsiada" nie jest zarejestrowane w sądzie;

- w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów czasopisma "Listy do
Sąsiada" (ze względu na wielkość - w dwóch wiadomościach e-mail);

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i innego typu promocję w mediach wyniosły: w roku 2015 - 4 811,62
zł, w roku 2016 - 6 954,42 zł, w roku 2017 - 3 483,36 zł, w roku 2018 -
dotychczas - 15 408,36 zł.

Z poważaniem

_________________________________________________________

Marcin Olejnicki

Wydział Rozwoju

tel. (22) 722-89-60

faks (22) 722-80-06

Urząd Gminy Izabelin

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

www.gmina.izabelin.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOGOLIN 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Patrycja Bugno

Inspektor - Urząd Miejski w Gogolinie

Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji

(: +48 77 40 76 843
(Ê: +48 77 46 66 247
?: <mailto:pbugno@gogolin.pl> pbugno@gogolin.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez IZABELIN 2

Przesyłam pozostałe 2 numery "Listów do Sąsiada".

_________________________________________________________

Marcin Olejnicki

Wydział Rozwoju

tel. (22) 722-89-60

faks (22) 722-80-06

Urząd Gminy Izabelin

ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin

www.gmina.izabelin.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CYCÓW 1

Witam !
W odpowiedzi na wniosek , przesyłam odpowiedź w załączniku.

Pozdrawiam
Teresa Mróz

odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2018 r. przez WOJCIESZÓW

Odpowiadając na wniosek z dnia 16 lipca 2018 r. uprzejmie informuję:
1) w urzędzie miasta jak też w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media;
2) gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma,
3) gmina poniosła następujące wydatki na promocję miasta: w 2015 r. – 489,54 zł.; w 2017 r. – 2.500,00 zł.; w 2018 r. – 76,88 zł.

Z poważaniem
Dorota Sadowska
Sekretarz Miasta
Urząd Miasta Wojcieszów
ul. Pocztowa 1
59-550 Wojcieszów
tel. 75-75-12-230 wew. 18
e-mail: sekretarz@wojcieszow.pl
www.wojcieszow.pl

informacja publiczna przez KOŹMIN WIELKOPOLSKI 1

odpowiedź SE. 1431.33.2.2018 przez WAGANIEC 1

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Edward Musiał

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej

Gmina Waganiec

Tel. 542830044

Fax 542830640

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez LIPINKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Anna Kozioł - Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Lipinki

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SIEDLEC 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, uprzejmie informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina Siedlec wydaje gazetę "Gminne Wieści" w wersji tradycyjnej (papierowej). Odpwiedzialnym za przygotowanie gazety do druku jest Urząd Gminy Siedlec.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.siedlec.pl/cms_21_.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak. Gazeta jest zarejestrowana w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Kolejne numery gazety dostępne są pod wskazanym powyżej linkiem. Ostatnie 5 - jako załączniki do wiadomości.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane itp.

2015 - 9.194,25 zł
2016 - 3.490,13 zł
2017 - 9.403,75 zł
2018 - 6.165,50 zł

Z poważaniem

Joanna Domin
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego
Urząd Gminy Siedlec
ul. Zbąszyńska 17
64-212 Siedlec
tel. 68 3848521 wew. 14

odpowiedz na wniosek przez RZECZYCA 2

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

-----------------------------------------------
Monika Wieteska
Inspektor ds.
Kancelaryjno-Organizacyjnych
Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
tel. 44 7105 111

-

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZESZCZANY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź ( skan pisma znak: OS.1431.1.2018 )na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy Trzeszczany

informacje dot. miesięcznika Gminy Gorzyce "U nas" przez GORZYCE 1


gazeta 4 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1NB91J90iw-67soGaHF09KUbwUhkh1_V5/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 5 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1y3yp1CoEZfc4d81ONoXxF0nb4PNvLf8S/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 6 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1r6mW4y3APCCRnF_rJNBMH6LSwfAam-lQ/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 7 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1cfrkXUYF-r6yPQoqkG5GSNUH02d3OiTQ/view?usp=drive_web>
​​
gazeta 8 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1BhckJnMnc2EntL5yXJOhzZNtjWUGnF4k/view?usp=drive_web>
​​
okładka 4 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1cepFoKgWHNz3gJKA57iwPW8ZoRyZkijz/view?usp=drive_web>
​​
okładka 5 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1oQ_2zjsa5rB_6Pk-5bg46OBS-xPa0z4g/view?usp=drive_web>
​​
okładka 6 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1MPycjYO9br7-aQrW94xYVgX7JIzVaWzV/view?usp=drive_web>
​​
okładka 7 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1UZYpTGdap3US9k9GlO3lPg_b8mt5pCE8/view?usp=drive_web>
​​
okładka 8 2018.pdf
<https://drive.google.com/file/d/1py-MDGlt85c1KjTdiSmpiXUC_STL34Pl/view?usp=drive_web>

*-------------------*
Z poważaniem
*Marta Albin*
Redakcja miesięcznika "U NAS" Gminy Gorzyce
+48/ 692 453 437
032/ 453 00 59
unasredakcja@gmail.com

*Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie*
Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach,
44-350 Gorzyce, ul. Mikołaja Kopernika 8 NIP 647-257-66-21,
Regon 366215872 reprezentowane przez dyrektora Bibiannę Dawid

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:
marketingowym, jak również zrealizowania umowy w sytuacji zawarcia
współpracy.
Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: udzielona przez
Pana/Panią zgoda na wysłanie oferty marketingowej lub zgoda na
zrealizowanie umowy świadczenia usług.
Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie
są przekazywane innym podmiotom.
Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane na czas
wysłania oferty lub zrealizowania umowy.
Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane przez Panią/Pana dane są: warunkiem wysłania oferty marketingowej
lub zrealizowania podpisanej umowy/ pobrane dobrowolnie*
Pani/Pana dane: nie podlegają profilowaniu.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane
kontaktowe: *ksiegowoscgck@gmail.com <ksiegowoscgck@gmail.com>, **32 45 11
687 (wewn. 11)*

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez GŁOWNO 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Z wyrazami szacunku,

Renata Piechut-Machnicka
Kierownik
Referatu Promocji i Komunikacji Społecznej

tel. (42) 719 11 51 wew. 221
email: rpmachnicka@glowno.pl

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
www.glowno.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez PRZYSTAJŃ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@gminaprzystajn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STRZELCE WIELKIE 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez Świnoujście

BIK.1431.43.7.2018
Świnoujście, 23 lipca 2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwo wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 r. dotyczącego mediów prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście
oraz wydatków Gminy Miasto Świnoujście na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do
dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, informuję że, Gmina
Miasto Świnoujście, żaden z wydziałów Urzędu Miasta Świnoujście, ani żadna z
jednostek organizacyjnych i samorządowych osób prawnych nie prowadzą/wydają
mediów.

Natomiast wydatki Gminy Miasta Świnoujście na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły
odpowiednio:

- rok 2015 kwota brutto 83.609,10 złotych

- rok 2016 kwota brutto 93.984,77 złotych

- rok 2017 kwota brutto 211.854,52 złotych

- rok 2018 (do sierpnia) kwota brutto 105.896,61 złotych

Uwaga. Kwoty te obejmują również wydatki na ulotki i plakaty z programem
imprez. Bez tych wydatków kwoty w poszczególnych latach kształtują się
następująco:

- rok 2015 brutto 62.728,63 złotych

- rok 2016 brutto 57.119,96 złotych

- rok 2017 brutto 181.794,55 złotych

- rok 2018 brutto 87.256,60 złotych

Hanna Lachowska

Główny Specjalista

Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych

Urząd Miasta Świnoujście

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez IWKOWA 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej oraz link do skanów
http://pliki.iwkowa.pl/tmp/
echo83-87.zip
_
_
Barbara Wiśniewska -Keder
Sekretarz Gminy Iwkowa

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PAWŁOWICE 1

Dzień dobry

W związku z otrzymaniem wniosku o udzielenie informacji publicznej,
który wpłynął do Urzędu Gminy Pawłowice, dnia 24.04.2018 r., proszę o
doprecyzowania ostatniego pytania.

1. Co Państwo mają na myśli używając określenia:

-materiały dedykowane

-innego typu promocję

2. O jaki typ ogłoszeń chodzi? Są różne ogłoszenia np. o przetargach?

-------------------------------------------------------
Pozdrawiam,
Sylwia Mazur-Giel
Referat Promocji i Integracji Europejskiej
tel. 32/4756 340
e-mail: s.mazur-giel@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

Gmina Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>