odpowiedź informacja publiczna przez Orla 6

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca br.
Z poważaniem
Mariola Kubajewska
inspektor UG Orla

Odpowiedź przez BIELAWA 5

1. Media prowadzone są w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referacie Promocji.

2. Typ mediów: Informator Samorządu Bielawskiego „Wiadomości
Bielawskie”. Wydawcą jest Urząd Miejski w Bielawie.

3. Link do archiwum gazety: http://um.bielawa.pl/pl/wiadomosci-bielawskie

4. ISSN 1508-1362.

5. W załączeniu 5 ostatnich numerów.

6. Reklama w mediach

2015: 29.327,50 zł
2016: 32.790,40 zł
2017: 40.242,60 zł
2018: Do dnia dzisiejszego - 24.880 zł

Z wyrazami szacunku UM Bielawa

FW: odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 16.07.2018 r. przez GNIEWKOWO 1

Informuję, że w Gmina Gniewkowo wydaje miesięcznik Gniewkorama-pismo
samorządowe, zrzeszona w Stowarzyszeniu Polskich Mediów i wpisana do
Rejestru Dzienników i Czasopism. Prowadzona jest strona internetowa i profil
na FB. Gazeta dostępna jest na stronie www.gniewkowo.com.pl w zakładce pod
linkiem http://gniewko.sam3.pl/epublikacje.html; oraz FB -Urząd Miejski
Gniewkowo. Wydatki gminy poniesione na artykuły

2015 r. :

- strona w Tygodniku Powiatu i Gmin-3.567 brutto/mies.

2016 r.

-Strona w Tygodniku Powiatu i Gmin -koszt 3.700 brutto/mies.

2017 r.

-strona w Tygodniku Powiatu i Gmin -koszt 3.690 brutto/mies.

2018 r.

- strona w Tygodniku Powiatu i Gmin- koszt 3.950 brutto/mies.

styczeń 2018 artykuł w Gazecie Pomorskiej - 2.460 brutto

Paulina Rychczyńska

Referat Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski Gniewkowo

52-3543038

Opis: Gniewkowo_logo2 małe

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez FROMBORK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@frombork.pl> o 2018-07-18 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-25 12:05

(bez tematu) przez WALIM

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
Walim,&nbsp;2018-07-25
&nbsp;
Znak&nbsp;sprawy:&nbsp;OR.1431.7.2018
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Sieć&nbsp;Obywatelska&nbsp;Watchdog&nbsp;Polska
&nbsp;
ul.&nbsp;Ursynowska&nbsp;22/2
&nbsp;
02-605&nbsp;Warszawa
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
Odpowiadając&nbsp;na&nbsp;Państwa&nbsp;wniosek&nbsp;-&nbsp;maila&nbsp;z&nbsp;16.07.2018r.,&nbsp;uprzejmie&nbsp;informuję,&nbsp;że&nbsp;nie&nbsp;spełnia&nbsp;on&nbsp;kryterium&nbsp;wniosku&nbsp;o&nbsp;udzielenie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej.
&nbsp;
Proszę&nbsp;sprecyzować,&nbsp;jakie&nbsp;dokumenty&nbsp;wytworzone&nbsp;przez&nbsp;organ&nbsp;władzy&nbsp;publicznej&nbsp;chcą&nbsp;Państwo&nbsp;otrzymać&nbsp;lub&nbsp;do&nbsp;jakich&nbsp;dokumentów&nbsp;chcą&nbsp;Państwo&nbsp;mieć&nbsp;dostęp.
&nbsp;
Dokumentem&nbsp;urzędowym&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;ustawy&nbsp;jest&nbsp;treść&nbsp;oświadczenia&nbsp;woli&nbsp;lub&nbsp;wiedzy,&nbsp;utrwalona&nbsp;

i&nbsp;podpisana&nbsp;w&nbsp;dowolnej&nbsp;formie&nbsp;przez&nbsp;funkcjonariusza&nbsp;publicznego&nbsp;w&nbsp;rozumieniu&nbsp;przepisów&nbsp;Kodeksu&nbsp;karnego,&nbsp;w&nbsp;ramach&nbsp;jego&nbsp;kompetencji,&nbsp;skierowana&nbsp;do&nbsp;innego&nbsp;podmiotu&nbsp;lub&nbsp;złożona&nbsp;do&nbsp;akt&nbsp;sprawy.
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

&nbsp;&nbsp;

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KOZŁÓW 1

W odpowiedzi na wniosek informuję ,że Gminna Biblioteka Publiczna w
Kozłowie wydaje gazetę lokalną Czas Kozłowa  który promuje bibliotekę i
mieszkańców nasze gminy.

Gazeta ta ma nadany ISSN 2080-4911. Czasopismo jest wydawane ze środków
własnych biblioteki .

Z poważaniem Bożena Tabor Dyrektor biblioteki.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEJOWICE 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Urząd Gminy Radziejowice.

Gmina Oborniki Śląskie przez OBORNIKI ŚLĄSKIE 6

Witam

Przesyłam odpowiedz na zapytanie o informację publiczną.

Pozdrawiam
Katarzyna Jarczewska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WIĄZÓW 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. przesyłamy poniższe informacje:

W Urzędzie Miasta i Gminy Wiązów nie są prowadzone media.

W latach 2015, 2016, 2017 oraz 2018 (do dnia przesłania wniosku), na promocję Gminy Wiązów wydatkowano łącznie 92047,81; w tym:

- na ogłoszenia i artykuły sponsorowane: 8984,30.

-

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

--

Karolina Krupiak

Inspektor ds. Promocji Gminy Wiązów

i Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta i Gminy Wiązów

tel. 71 39 311 36 wew. 16

karolina.krupiak@wiazow.pl

Re: Wniosek o informację publiczną przez SŁAWA 2

Dzień dobry.

W imieniu Burmistrza Sławy w załączeniu do niniejszej wiadomości
przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. złożony w trybie
Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

--
Pozdrawiam *
Sylwia Gulczyńska*
Główny specjalista

e-mail: promocja@slawa.pl
tel.; 68 355 83 25

Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego

W dniu 24.07.2018 o 13:26, Sława-Sława pisze:
------------------------------------------------------------------------
*
     Urząd Miejski w Sławie*
     ul. Henryka Pobożnego 10 / 67-410 Sława
     tel.: 68 355 83 10 / faks: 68 355 83 13
     e-mail: slawa@slawa.pl / www.slawa.pl

Informacja publiczna przez WADOWICE GÓRNE 1

Gmina Wadowice Górne

39-308 Wadowice Górne 116

podkarpackie

UG.OA.1431.25.2018

25 lipca 2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (e-mail z
dnia 17.07.2018) informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Nie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: przez okres obecnej kadencji wydano dwa Biuletyny
Informacyjne Samorządy Gminy Wadowice Górne, w czerwcu 2017 i czerwcu
2018 (biuletyny okazjonalne, nierejestrowane). W załączeniu wersja pdf z
roku 2018 (nie dysponujemy wersją z roku 2017).

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku

Odpowiedź:

ROK 2016:

publikacja materiału reklamowego - 369 zł

publikacja "Album Gminy Wadowice Górne" - 19050 zł

wykonanie pocztówek - 1980 zł

publikacja materiału reklamowego - 369 zł

ROK 2017

wydanie biuletynu informacyjnego - 2992 zł

ROK 2018

wydanie biuletynu 4206 zł

Z poważaniem

inspektor Adam Krawiec

tel (14) 666 98 83

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRELÓW 6

W załączeniu przekazuję odpowiedź oraz załączniki.

----------------------------
Michał Olesiejuk

Urząd Gminy Drelów

Ul. Szkolna 12

21-570 Drelów

tel. (83) 372 32 33

www.drelow.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KAŁUSZYN

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną przekazuje się dane :

- w Bibliotece Publicznej w Kałuszynie prowadzone są media,

- w Bibliotece Publicznej prowadzona jest gazeta,

- media dostępne są w internecie www.kaluszyn.pl <http://www.kaluszyn.pl>
, www.biblioteka.kaluszyn.pl <http://www.biblioteka.kaluszyn.pl> w
zakładce ".Kałuszyńskie"

- gazeta zarejestrowana jest w sądzie,

- wszystkie numery ".Kałuszyńskich" dostępne w formacie pdf na stronie
www.kaluszyn.pl <http://www.kaluszyn.pl> , www.biblioteka.kaluszyn.pl
<http://www.biblioteka.kaluszyn.pl> w zakładce ".Kałuszyńskie"

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję w roku 2015 - 16.182,90 zł, w roku 2016 - 36.117,91
zł, w roku 2017 - 8.080,79 zł, w roku 2018 - 10.068,66 zł.

Zastępca Burmistrza

Henryka Sęktas

Informacja Publiczna - Nasz znak: S.1431.45.2018 przez ŁĄCKO

Dzień dobry,

Odpowiadając na pismo złożone w trybie Art. 61 ust.1 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku, informuję:

Gmina Łącko za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku wydaje kwartalnik „Wiadomości Łąckie” o nr ISSN 2543-4160 oraz prowadzi własnego Facebooka. Kwartalnik zamieszczany jest również na stronie internetowej w postaci PDF, link do wiadomości http://www.lacko.pl/wiadomosci-lackie.html.

Gmina Łącko poniosła wydatki na ogłoszenia, artykuły, itp. w poszczególnych latach w wysokości:

- 2015 19 311,00 zł

- 2016 3 961,00 zł

- 2017 19 694,28 zł

- 2018 8 629,20 zł
---
Z poważaniem,
Marek Rychlec
Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego i Promocji
tel.: (18) 41 40 721
e-mail: m.rychlec@lacko.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NAGŁOWICE 1

Dzień dobry

W załączeniu Urząd Gminy w Nagłowicach przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 roku.

__________________________________

Urząd Gminy w Nagłowicach

ul. Mikołaja Reja 9

28-362 Nagłowice

tel/fax (0 41) 38-145-67

e-mail: gmina@naglowice.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PYRZYCE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma.

Pozdrawiam,
Aneta Mróz
Sekretariat Burmistrz Pyrzyc
tel. 91 39 70 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
Urząd Miejski w Pyrzycach

media gminy przez DOMARADZ 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

informacja publiczna przez KREMPNA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Katarzyna Maciejczyk
Urząd Gminy Krempna

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CIELĄDZ

Twoja wiadomość

Do: ugcieladz@o2.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-25 13:23.

RE: Wniosek o informacje publiczną - skan gazetek przez RADZIEJOWICE 5

Dzień dobry, w związku z Państwa prośbą zamieszczoną we wniosku o udostepnienie informacji publicznej dosyłamy skan gazetki gminnej „Nasza Gmina Radziejowice” (5 ostatnich numerów).

Urząd Gminy Radziejowice.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

dot. wniosku o dostęp do informacji publicznej przez STOSZOWICE 1

Witam,

przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina Stoszowice kwartalnie wydaje „Biuletyn Informacyjny Gminy Stoszowice”, który zawiera informacje użyteczne dla lokalnej społeczności, publikacje o samorządzie, a także komunikaty.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.stoszowice.pl/menu-2-50-Biuletyn_rocznik_2018-50.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

Iwona Aibin

Sekretarz Gminy

Odpowiedż na wniosek przez PAPROTNIA

ORG. 1431.9.2018

Dzień dobry ,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej

Z dnia 18 lipca 2018 r. Wójt Gminy Paprotnia informuje ,ze w urzędzie gminy

ani w żadnej jednostce organizacyjnej ( nie posiadamy spółki należącej do
gminy)

nie są prowadzone media .

Gmina nie prowadzi żadnego dziennika ani czasopisma .

Wydatki poniesione na: ogłoszenia , artykuły , promocje w poszczególnych
latach

przedstawiają się następująco:

2015 r. 19.379

2016 r. 13.168

2017r. 9.157

2018r. 7.440

Z poważaniem

Z up. Wójta

Małgorzata Konieczna

Sekretarz

Tel. ( 25) 63 121 10

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDWIN 1

Witam.
W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Proszę o mailowe potwierdzenie odbioru.
Grzegorz Szczepański
Urząd Miasta Świdwin

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 14:44:15 +0200
Nadawca: Inwestycje <inwestycje@swidwin.pl>
Adresat: Grzegorz Szczepański <promocja@swidwin.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 13:58:00 +0200
Nadawca: Urząd Miasta Świdwin <ratusz@swidwin.pl>
Adresat: Sekretarz <sekretarz@swidwin.pl>, mon >> IRP Monika Spychalska
<inwestycje@swidwin.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:36:07 -0000
Nadawca: sprawa-8996@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8996@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ratusz@swidwin.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8996@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZAJKÓW

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r, o udostępnienie
informacji Urząd Gminy Czajków udziela następującej informacji:
- w Urzędzie Gminy oraz w jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone
media,
- Urząd Gminy ani żadna jednostka podległa nie wydaje własnej gazety ani
czasopisma,
- wydatki na promocje w Urzędzie Gminy Czajków przedstawiają sie
następująco:
rok 2015 - 9099,13zł
rok 2016 - 12119,71 zł
rok 2017 - 15273,42 zł
rok 2018 - 4755,84 zł (do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi)

Z poważaniem

Paweł Galbierczyk - Sekretarz
urząd Gminy Czajków
tel. 627311006

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DUSZNIKI 2

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuje, że;

Ad.1 odpowiedź tak;

Ad.2 odpowiedź- informator gminny;

Ad.3 http://www.duszniki.eu/

Ad.4 tak;

Ad.5 format pdf w załaczniku

Ad.6 nie poniesiono wydatków

Z poważaniem

Danuta Dolemba-Parzybut

Inspektor ds. Obsługi interesantów

Urząd Gminy Duszniki