informacja publiczna przez MNISZKÓW 1

Dzień Dobry ,

W załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Elżbieta Przybła

udzielenie - informacja publiczna wydatki na promocję (Pismo wychodzące) przez IŁOWA 2

Ta wiadomość została wysłana automatycznie przez system eDOK
Treść pisma znajduje się w pliku: Tresc pisma 23430.doc

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KAZIMIERZ DOLNY 1

W załączaniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018.

W dniu 17.07.2018 o 12:35, sprawa-7323@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną - RO.1431.7.2018 przez BRZEZINY

Dzień dobry,

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

sprawa-7803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

RO.1431.7.2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. poniżej zamieszczam i załączam informacje stanowiące przedmiot zainteresowania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
odp. – Gmina Brzeziny, ani jej jednostki NIE prowadzą działalności medialnej (prasa, radio,TV) – korzystamy w tym zakresie z usług niezależnych podmiotów, nie związanych organizacyjnie z samorządem naszej jednostki

– informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję;
odp. – wartość brutto usług publikacji materiałów informacyjnych

2015 r. - 6.831,00 zł
2016 r. - 7.226,25 zł
2017 r. – 6.577,50 zł
2018 r. - 8.591,00 zł

Z poważaniem

Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

FW: Nowiny przez SUSZEC

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 19 lipca 2018 roku, przesyłamy informację, że w Gminie Suszec, Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą miesięcznika Nowiny Suszeckiej Gminy, początkowo wydawnictwo powstawało w Urzędzie. W linku w mailu zamieszczonym poniżej znajduje się dostęp do ostatnich numerów periodyku.

Szukamy w archiwach informacji o jego początkach.

Pozdrawiam

Agata Lisowicz-Wala

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez WĄSOSZ 5

Szanowni Państwo
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję, jak niżej:
1. Na terenie gminy Wąsosz media prowadzone są przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu.
2. Media prowadzone są w postaci kwartalnika "Biuletyn Gminy Wąsosz" - Informator Samorządowy.
3. Kwartalnik nie jest prowadzony w wersji internetowej, nie jest zarejestrowany w sądzie.
4. W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów kwartalnika.
5. Wydatki poniesione na wydanie kwartalnika:
2015 r. : 6088,50 zł

2016 r. : 2121,75 zł

2017 r. : 3167,97 zł

2018 r. do dziś : 2108,70 zł
6. Wydatki poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, promocję:
2015 r.: 6 888,00 zł
2016 r.:17 735,00 zł,
2017 r.: 20 787,00 zł,
2018 r. do dziś: 17 835,00 zł.

z poważaniem
Marcin Koziński
Sekretarz gminy Wąsosz
woj. dolnośląskie

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7095@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek - UMiG w Chmielniku przez CHMIELNIK 1

AP.1431.27.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 18 lipca 2018 r. w załączeniu
przekazuję odpowiedź./skan/

Tomasz Biernacki
Naczelnik Wydziału Administracji i Promocji
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
41 354 22 78

www.chmielnik.com

Administratorem Twoich danych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
(26-020) Plac Kościuszki 7
więcej na: https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14
<https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315
&subsub=322&subsubsub=348>
&menu=713&strona=1&sub=315&subsub=322&subsubsub=348

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne
i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym
adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej
wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan zamierzonym
adresatem tej wiadomości jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub
ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione - zastrzeżenie
to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law. If
you are not the intended recipient of the message, please contact the sender
immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case,
further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing
or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

odpowiedź na wniosek o inf.publiczną przez BROCHÓW 1

Witam,

w załączeniu odpowiedź Urzędu Gminy Brochów na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej,

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125,05-088 Brochów

odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez CZUDEC 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r..
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Agnieszka Materna
Sekretarz Gminy Czudec

Urząd Gminy w Czudcu
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
tel. 17-7172100

Urząd Gminy w Czudcu przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów
jest dostępne na stronie internetowej: www.czudec.pl lub
www.bip.czudec.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Wniosek o informacje publiczną przez DĘBOWIEC 7

Dzień dobry,

w załaczniku przesyłam wniosek o informacje publiczną z Gminy Dębowiec

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt : 512 298 558

Karina Bogusz

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Gmina Świnna - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŚWINNA

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, wójt Gminy
Świnna informuje:
1) W Urzędzie Gminy w Świnnej ani w żadnej z podległej gminie
jednostek nie są
prowadzone media.
Mieszkańcom gminy dostarczany jest bezpłatnie kwartalny informator
gminny, który wydawany jest przez Urząd Gminy Świnna.
2) Informacja o wydatkach na ogłoszenia i artykuły sponsorowane oraz
wydatki związane z wydawaniem bezpłatnego informatora gminy:
Rok 2015 - 21 773 zł, w tym na artykuły sponsorowane 984 zł.
Rok 2016 - 19 409 zł, w tym na artykuły sponsorowane 0 zł.
Rok 2017 - 22 506 zł, w tym na artykuły sponsorowane 2 091 zł.
Rok 2018 - 9 045 zł, w tym na artykuły sponsorowane 4 305 zł.

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz

odpowiedźna wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez DRAWSKO POMORSKIE

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 18.07.2018r. informuję:

1. W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim prowadzona jest strona
internetowa www.drawsko.pl. Stronę prowadzi Referat Promocji tut.
urzędu.
2. Wszystkie nasze jednostki tj. jednostki organizacyjne gminy, spółki
i ośrodek kultury również posiadają strony internetowe. Wszystkie
adresy tych stron są dostępne na stronie urzędu w zakładce : linki
sponsorowane.
3. Gmina samodzielnie nie wydaje czasopism.
4. W latach wg wykazu, wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane i inne promocyjne wyniosły:
- 2015r. - 320.783,00 zł,
- 2016r. - 240.888,00 zł,
- 2017r. - 97.885,00 zł,
- 2018r. do czerwca - 30.323,00 zł.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

z poważaniem

Genowefa Aleksandrowicz
Kier. Referatu Ogólno-Organizacyjnego
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez KOTLA 6

Dzień dobry, w załączeniu pismo.

Anna Marcinkowska

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, planowania i promocji gminy

Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel: 76-8318361 wew. 51,

e-mail: <mailto:a.marcinkowska@kotla.pl> a.marcinkowska@kotla.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o informacje publiczną

Data:

Mon, 16 Jul 2018 07:05:04 -0000

Nadawca:

sprawa-7004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-7004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

gmina@kotla.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTYwNzA1MDQuNTYzNjUuMjY2N0BmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxNb24sIDE2IEp1bCAyMDE4IDA3OjA1OjA0IC0wMDAwfGdtaW5hQGtvdGxhLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDE%3D>

_____

avast! Antivirus <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> : Wychodzace wiadomosc czysta.

Baza sygnatur wirusow (VPS): 180725-4, 2018-07-25
Przetestowano na: 2018-07-26 08:29:10
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Stronie Śląskie przez STRONIE ŚLĄSKIE 2

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2018 r. (data wpływu) w załącznikach przesyłam, skan odpowiedzina
wniosek oraz skan klauzuli informacyjnej RODO, Urzędu Miejskiego w
Stroniu Śląskim.

Z poważaniem
Agnieszka Gawron
Specjalista ds. Obsługi Rady Miejskiej

--
Biuro ds. Obsługi Burmistrza
tel. (074) 811 77 46, (74) 811 77 12
biuroburmistrza@stronie.pl

uzupełnienieinformacji przez DRAWSKO POMORSKIE

Uzupełnienie poprzedniej informacji:
Po wejściu na stronę www.drawsko.pl należy otworzyć zakładkę na górnym
pasku z napisem: Drawsko Pomorskie
i następnie wybrać: linki do stron internetowych, tam odnajdziecie
Państwo m.in. nasze jednostki.

Genowefa Aleksandrowicz
UM Drawsko Pomorskie

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA WIEŚ WIELKA 2

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na informację publiczną

Gmina Płoty informacja przez PŁOTY 7

Gmina Płoty przesyła w załączeniu informację w sprawie wydatków na media .

wydania archiwalne Gazety Płotowskiej http://mgokploty.pl/e-wydanie/

--
Elżbieta Charkiewicz
Skarbnik Gminy Płoty
Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 415 wew. 35
fax. 91 38 51 866

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KŁOBUCK 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Sekretariat
 Urząd Miejski w Kłobucku

odpowiedź na informację publiczną przez REŃSKA WIEŚ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem

Regina Słociak

Odp na wniosek o informacje publiczna przez MIĘKINIA 1

Dzień dobry,

 w załączeniu odpowiedz na wniosek o informacje publiczna.

pozdrawiam

--
Małgorzata Dyrda
Sekretarz Gminy Miękinia

Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia

tel. 071 735 82 16
e-mail: sekretarz@miekinia.pl

odp. na wniosek przez GOWOROWO 5

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną z dnia 18 lipca 2018r.
Urząd Gminy Goworowo udziela informacji:

1. W Urzędzie Gminy ani w innej jednostce nie są prowadzone media
wskazane we wniosku.

2. Gmina prowadzi bezpłatny biuletyn kwartalny " W Dolinie Orza". link
do naszej strony, gdzie można pozyskać biuletyn:
http://goworowo.pl/tematy/biuletyn
Biuletyn nie jest zarejestrowany w Sądzie. Zarejestrowany jest w
Bibliotece Narodowej pod nr ISSN 2084-5022. W załączeniu przesyłamy 5
ostatnich nr biuletynu.

3. wydatki gminy na promocję, ogłoszenia : 2015 r - 7.527,60 zł; 2016r -
6.642,00; 2017 - 1.119,73 zł; 2018r - 2.971,50 zł.

Marianna Skierkowska

podinsp. d/s organizacyjno - kadrowych

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA

Dzień dobry,
Wójt Gminy Olszanka w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018r. informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury)lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
ODP: NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone
(np.gazeta, radio, telewizja, inne - jakie)
i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
ODP:NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
ODP:BRAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
ODP:NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia
odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
ODP: NIE

Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
i innego typu promocję w roku:

- 2015 r. - 12.896,55
- 2016 r. - 12.804,30
- 2017 r. - 13.296,30
- 2018 r. - 8.499,30

Z poważaniem
Wójt Gminy Olszanka
Jan Parol

UMIG WOLBROM ODPOWIEDŹ przez WOLBROM 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Pozdrawiam
Marcin Treter
UMiG Wolbrom
tel.(32) 706 53 36

Wniosek o informacje publ. - odpowiedż Gmina Mędrzechów przez MĘDRZECHÓW

Sieć  Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2  02-605  Warszawa

Znak:  Or.1431.8.2018

                                         W  odpowiedzi  na wniosek  o 
udzielenie  informacji  publicznej  ,Urząd  Gminy  w Mędrzechowie  , 
informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? 
- *Nie *
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy  - *nie  dotyczy ;*
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; *nie 
dotyczy ;*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie  - *nie prowadziła *
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; *nie  dotyczy *
- informacja  o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i
do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku :

*2015  r.  -  1 745,37  zł. 2016r. - 1 875,40zł.   ,   2017r.  - 2
764,82 zł.   ,  2018 r. - 643,60  zł.

*Informacje   wytworzył  :    Anna  Misterka  -  inspektor  w UG.
Mędrzechów
Informacje  zatwierdził :   Barbara  Pobiegło   -  Sekretarz Gminy 
Mędrzechów *

Urząd  Gminy  Mędrzechów
33-221  Mędrzechów  434
tel./fax 14 643 71 95
*
--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 12:55:14 +0200
Nadawca: medrzechow@zgwrp.org.pl <medrzechow@zgwrp.org.pl>
Adresat: Barbara Pobiegło <barbara.pobieglo@medrzechow.net>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:40:04 -0000
Nadawca: sprawa-8050@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8050@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: medrzechow@zgwrp.org.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8050@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego