Odpowiedź na wniosek BZJ.1431.1.116.2018 przez Jastrzębie-Zdrój 1

Dzień dobry,

przekazując odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
proszę o potwierdzenie odbioru. Dziękuję.

Pozdrawiam

Ksenia Marzańska

Biuro ds. Zarządzania Jakością

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 85 156

<mailto:bip@um.jastrzebie.pl> bip@um.jastrzebie.pl

odpowiedź informacja publiczna Andrzejewo przez ANDRZEJEWO 5

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca przesyłam wymagane informacje:

- Urząd Gminy w Andrzejewie jest wyłącznie wydawcą biuletynu
informacyjnego Gminne Wieści z Andrzejewa wydawanego dwa razy w roku.
Wydawnictwo jest zarejestrowane w sądzie.

-Aktualne wydanie dostępne jest na stronie internetowej gminy Andrzejewo
pod adresem: www.andrzejewo.pl

- 5 ostatnich numerów w załączeniu

- wydatki gminy na ogłoszenia materiały dedykowane, promocję itp. 2015r.
- 7420,44zł; 2016 r. - 8246,96 zł; 2017 r. - 5362,42 zł; 2018 r. - 
8419,20 zł

Z poważaniem

Piotr Skłodowski

Sekretarz Gminy Andrzejewo

--
Ta wiadomość zawiera informacje chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby.
Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej wykorzystanie, ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SZYDŁOWO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018r.

Z poważaniem

Katarzyna Opasińska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo

tel. 23 655 40 19

kopasinska@szydlowo-maz.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZTABIN

<br><br>Dnia 2018-07-18 11:39:16.0 sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał/a:<br><div style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

<p>Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:</p>

<p>- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;<br>- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;<br>- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;<br>- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.</p>

<p>Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl</p><p>Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną informuję:
<br>
<br>ad.1 w jednostce organizacyjnej gminy prowadzone są media;
<br>
<br>ad.2&nbsp;&nbsp; gazeta pod nazwą " Nasz Sztabiński Dom" przez jednostkę
organizacyjną gminy: Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie z
siedzibą 16-310 Sztabin
<br>
<br>ul.Plac Karola Brzostowskiego 8;
<br>
<br>ad.3&nbsp; brak linku;
<br>
<br>ad.4&nbsp; Gmina nie prowadzi czasopisma ani dziennika. Prowadzi czasopismo
jednostka organizacyjna gminy Centrum Biblioteczno - Kulturalne w
Sztabinie.
<br>
<br>Czasopismo jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego
przez Sąd Okręgowy w Suwałkach pod numerem rejestru Pr-116;
<br>
<br>ad.5 w załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów czasopisma w formacie pdf.;
<br>
<br>ad.6&nbsp; Urząd Gminy&nbsp; Sztabin na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję wydał:
<br>
<br>- 2015 r. - 1038,45zł;
<br>
<br>-2016 r. - 0,00zł
<br>
<br>- 2017 r.- 0,00zł;
<br>
<br>- 2018 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek - 0,00 zł.
<br>
<br>W celu pozyskania informacji o wydatkach na&nbsp; ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję należy
zwrócić się z wnioskiem
<br>
<br>o udzielenie informacji publicznej&nbsp; do poszczególnych jednostek
organizacyjnych gminy.
<br>
<br>J.Kaczan
</p>

<p>Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji</p>

--<br>
<p>Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br>ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa<br>tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09<br>www.siecobywatelska.pl<br>www.watchdogportal.pl<br>www.funduszesoleckie.pl<br>www.informacjapubliczna.org<br>NIP 526282872<br>KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>

<img src="http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D" alt="" style="height:1px;width:1px;border-width:0;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;" width="1" height="1" border="0"><div style="width:1px;height:1px;border-width:0;background:url('http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D')"></div></div><br><br>Dnia 2018-07-18 11:39:16.0 sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał/a:<br><div style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

<p>Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:</p>

<p>- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;<br>- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;<br>- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;<br>- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.</p>

<p>Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl</p><p>Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną informuję:
<br>
<br>ad.1 w jednostce organizacyjnej gminy prowadzone są media;
<br>
<br>ad.2&nbsp;&nbsp; gazeta pod nazwą " Nasz Sztabiński Dom" przez jednostkę
organizacyjną gminy: Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie z
siedzibą 16-310 Sztabin
<br>
<br>ul.Plac Karola Brzostowskiego 8;
<br>
<br>ad.3&nbsp; brak linku;
<br>
<br>ad.4&nbsp; Gmina nie prowadzi czasopisma ani dziennika. Prowadzi czasopismo
jednostka organizacyjna gminy Centrum Biblioteczno - Kulturalne w
Sztabinie.
<br>
<br>Czasopismo jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego
przez Sąd Okręgowy w Suwałkach pod numerem rejestru Pr-116;
<br>
<br>ad.5 w załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów czasopisma w formacie pdf.;
<br>
<br>ad.6&nbsp; Urząd Gminy&nbsp; Sztabin na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję wydał:
<br>
<br>- 2015 r. - 1038,45zł;
<br>
<br>-2016 r. - 0,00zł
<br>
<br>- 2017 r.- 0,00zł;
<br>
<br>- 2018 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek - 0,00 zł.
<br>
<br>W celu pozyskania informacji o wydatkach na&nbsp; ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję należy
zwrócić się z wnioskiem
<br>
<br>o udzielenie informacji publicznej&nbsp; do poszczególnych jednostek
organizacyjnych gminy.
<br>
<br>J.Kaczan
</p>

<p>Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji</p>

--<br>
<p>Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br>ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa<br>tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09<br>www.siecobywatelska.pl<br>www.watchdogportal.pl<br>www.funduszesoleckie.pl<br>www.informacjapubliczna.org<br>NIP 526282872<br>KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>

<img src="http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D" alt="" style="height:1px;width:1px;border-width:0;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;" width="1" height="1" border="0"><div style="width:1px;height:1px;border-width:0;background:url('http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D')"></div></div>

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną. przez BARLINEK 3

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedz na Państwa pytania.

Łączę Pozdrowienia
Magdalena Walaszczyk
inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej
------------------
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. +4895 746 55 67
euro@barlinek.pl
www.barlinek.pl <http://www.barlinek.pl>
NIP 597-164-84-91

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:36:04 -0000
Nadawca: sprawa-8902@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8902@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umig@barlinek.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8902@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Łączę Pozdrowienia
Magdalena Walaszczyk
inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej
------------------
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. +4895 746 55 67
euro@barlinek.pl
www.barlinek.pl <http://www.barlinek.pl>
NIP 597-164-84-91

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SŁOPNICE

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Słopnice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. poniżej przesyła odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; - BIULETYN INFORMACJNY, wydawany przez Urząd Gminy
Słopnice
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- http://slopnice.pl/pl/320/0/archiwum.html\
<http://slopnice.pl/pl/320/0/archiwum.html/>
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - NIE

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.

Pozdrawiam,

Marzena Giza

___________________

Urząd Gminy Słopnice

34-615 Słopnice 911

tel. 18 33 26 200

e-mail: <mailto:gmina@slopnice.pl> gmina@slopnice.pl

<http://www.slopnice.pl/> www.slopnice.pl

_____

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZDZIESZOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Anna Kwiecień
Inspektor UM Zdzieszowice

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7784@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. 77/40 64 400
fax. 77/40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl

Re: Re: Przykładowy monitoring przez adobrawy 1

Przykładowa odpowiedź z strony

Re:Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIELISKO 5

Poniżej odpowiedzi na pytania z Państwa wniosku o udostępnienie
informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK - W URZĘDZIE GMINY
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - GAZETA GMINNA, KWARTALNIK
NOWINY GMINY KOŚCIELISKO
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -
HTTP://WWW.GMINAKOSCIELISKO.PL/PL/DLA-MIESZKANCA/NOWINY-GMINY-KOSCIELISKO
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; - W ZAŁĄCZNIKU
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 - 76.050,23 ZŁ

2016 - 117.200,40 ZŁ

2017 - 86.777,89 ZŁ

2018 - 42.685, 18 ZŁ

Z poważaniem

Mariusz Koperski

Sekretarz Gminy Koscielisko

--
Zmiana adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na
sekretarz@gminakoscielisko.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC 2

Dzień dobry przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Jolanta Dauksza
Sekretarz Gminy
tel. 95 723 73 96
tel. 605 781 293

Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel.95 7510 210, fax 95 7510 209

odpowiedź informacja publiczna przez SIEDLCE

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym wnioskiem informuję :

- w gminie nie są prowadzone media,

- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopism,

- informacja o wydatkach na promocję:

2015 - 30 741,91 zł

2016 - 59 139,02 zł

2017 - 68 162,40 zł

2018 - 52 864, 90 zł

Jacek Kuźniarski

Sekretarz Gminy Siedlce

sekretarz@gminasiedlce.pl <mailto:sekretarz@gminasiedlce.pl>

tel. 25 63 277 31 wew. 43

Odpowiedź na pismo z dnia 17 lipca przez GOŚCIERADÓW 1

Witam.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca br.

Pozdrawiam.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GORZÓW ŚLĄSKI

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Media społecznościowe.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

<http://www.mgok.gorzowslaski.pl> www.mgok.gorzowslaski.pl

<http://www.facebook.com/mgokgorzowslaski/> www.facebook.com/mgokgorzowslaski/

Gmina Gorzów Śląski

<https://gorzowslaski.pl/> https://gorzowslaski.pl/

<https://www.facebook.com/Urzad.Miejski.w.Gorzowie.Slaskim/> https://www.facebook.com/Urzad.Miejski.w.Gorzowie.Slaskim/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015r. – 3500,00

2016r. – 6150,00

2018r. – 3400,00

Pozdrawiam

Tomasz Olejnik

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa,

Działalności Gospodarczej i Promocji

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

tel. 34/ 35 05 715 wew. 37

e-mail: <mailto:gczk@gorzowslaski.pl> gczk@gorzowslaski.pl

<mailto:um@gorzowslaski.pl> um@gorzowslaski.pl

FW: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENNA GÓRA 2

W nawiązaniu do Państwa wniosku, informuję, że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze nie posiada informacji dot. urzędu gminy/miasta.

Wniosek proszę kierować do gmin z terenu powiatu kamiennogórskiego:

sekretariat@kamiennagora.pl

gmina@marciszow.pl

lubawka@lubawka.net.pl

urzad@gminakg.pl

Edyta Drzewiecka

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

tel. 75/ 64 50 126

e-mail: <mailto:edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl> edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl

_________________ __

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

ul. Wł. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra

tel. 75/64 50 100, fax.75/64 50 111

e-mail: <mailto:powiat@kamienna-gora.pl> powiat@kamienna-gora.pl

<https://pl-pl.facebook.com/PowiatKamiennogorski> <http://www.kamienna-gora.pl/>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RADOSZYCE 5

Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Radoszyce, dn. 25.07.2018 r.
ul. Żeromskiego 28
26-230
Radoszyce

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust.1 art.14 ust. 1 Ustawy z dnia 19.07.2018 o
dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.0.1330) odpowiadając
na Państwa wniosek zawarty w treści e-maila z dnia 18 lipca 2018 r.
informuję:
Ad 1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej(np. w spółce należącej do gminy), prowadzone
są media? – Tak
Ad 2. wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy – Biuletyn „Echo Radoszyc”, Urząd Miasta i Gminy w
Radoszycach
Ad 3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie -
http://www.radoszyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=174&strona=1
Ad 4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie – Nie
Ad 5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf – w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów
Ad 6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku –
wydatki na publikację artykułów promujących projekty realizowane przy
wsparciu z środków UE, artykułów sponsorowanych typu: życzenia
okolicznościowe, plakaty, zaproszenia na wydarzenia kulturalne na
terenie gminy, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły
odpowiedni w latach: 2015 r. – 16566,42 zł, 2016 r. – 15703,94 zł, 2017
r. - 24631,23 zł, 2018 r. – 5727,62 zł. Celem uzupełnienia informuję, iż
w ostatnich latach liczba wydarzeń kulturalnych, inicjatyw na terenie
gminy wzrosła trzykrotnie w stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie ze
sprawozdaniem z realizacji budżetu w latach 2010 - 2014 wydatki w w/w
zakresie wynosiły odpowiedni 420792,51 zł.

Agnieszka Pikuła
Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez NAMYSŁÓW 2

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

Pozdrawiam

Agnieszka Jasińska

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-04, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu> , www.bip.namyslow.eu <http://www.bip.namyslow.eu>

www.facebook.com/umnamyslow <http://www.facebook.com/umnamyslow>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JEJKOWICE 5

W odpowiedzi na wniosek:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Promocja gminy w ramach urzędu.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy; nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; wyłącznie gminny biuletyn udostępniany
nieodpłatnie
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; 4 numery w roku dotyczące gminy,
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Promocja gminy 2015r. - 62496,55zł w tym:
- spot reklamowy 615,00zł
Promocja gminy 2016r. - 26252,00zł w tym:
- Telewizja TVT kuchnia śląska na wesoło 1537,50zł
- Telewizja TVT promocja gminy 1000,00zł
- ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne w tygodniku Nowiny oraz telewizji
TVT 1659,00zł
Promocja gminy 2017r. - 32564,45 w tym:
- Echa regionu TVT 9000,00zł
- Reklama na antenie radia 700,64zł
- Życzenia świąteczne na antenie radia 615,00zł
Promocja gminy 2018r. - 24557,37 w tym:
- Echa regionu TVT 4500,00zł
- Publikacja artykułu informacyjno-promocyjnego Biznes Plus 5000,00zł

Gmina Jejkowice

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁA RAWSKA 1

W załączniku przekazuję informację.

Z poważaniem.

FWD: Re: FWD: FWD: Wniosek o informacje publiczną przez IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przekazuje wymagane informacje: 
 
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Tak 
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Magazyn Informacyjny 
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;http://www.igwa.pl/p,257,2018
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Nie dotyczy 
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Magazyn dostępny na stronie gminy http://www.igwa.pl/p,71,igwa 
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - w załączeniu dokumenty zawirające wszystkie wydatki na promocje Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z lat 2015-2017.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.
Iwona Kubik
Sekretarz Gminy

dot. WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez BARCIANY 4

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p><br />Witam serdecznie.</p>
<p>W nawiązaniu do listu e-mail&nbsp; 18 lipca 20218 roku dotyczacego WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przesyłam następujące informacje:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach mamy następujące media:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Gazeta "Głos Barcian"(miesiecznik) - jest zarejestrowana w sądzie. W załączniku przesyłam 5 ostatnich numer&oacute;w.&nbsp;</p>
<p>2. Strona internetowa: http://gok.barciany.pl</p>
<p>3. Strona FB: https://www.facebook.com/gokbarciany</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach nie ponosił żadnych wydatk&oacute;w</p>
<p>&nbsp;na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,materiały dedykowane na promocję w latach 2015, 2016, 2017</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gminny Ośrodek Kultury</p>
<p>ul. Kościuszki 2</p>
<p>11-410 Barciany</p>
<p>tel./fax (089) 753 10 17</p>
<p>NIP 742-00-12-516, REGON 519536084</p><br />

Odp. do wniosku przez MARIANOWO 1

Dzień Dobry,
W załączeniu skan pisma.

Urząd Gminy Marianowo

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF26072018_0001 przez LEWIN BRZESKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Anna Guga
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przez CZARNA BIAŁOSTOCKA 1

Szanowni Państwo

Przesyłam w załączeniu pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia
odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Bożena Kucharewicz

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A

tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49

<http://www.czarnabialostocka.pl/> www.czarnabialostocka.pl,
<mailto:um@czarnabialostocka.pl> um@czarnabialostocka.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: S 1431 47 2018 przez RADOMSKO 1

Witam,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 17 lipca 2018 r.

Pozdrawiam.

Joanna Wawrzyn
Urząd Gminy Radomsko

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o informację publiczna z dnia 18 lipca 2018 r. udzielam następującej odpowiedzi.

- Czy w Urzędzie Gminy, w którymś z jego wydziałów, jednostce organizacyjnej gminy lub samorządowej osobie prawnej prowadzone są media?

Odp.: Nie są

- Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017, i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r.

Odp.: 2015 r.: 3 292,40 zł

2016 r.: 8 175,32 zł

2017 r.: 15 250,85 zł

do dnia 26.07.2018 r.: 6 888,00 zł

(Opr. Anna Troszczyńska)

Pozdrawiam

Aleksandra Przybyszewska

Urząd Gminy Stargard