Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLA GÓRA 1

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej przesłanym
18 lipca 2018r. przesyłam odpowiedz w załączniku.

Agata Walkowiak

Urząd Gminy Kobyla Góra

W dniu 2018-07-24 o 14:39, Urząd Gminy Kobyla Góra pisze:

informator Gmina Duszniki przez DUSZNIKI 1

W załączniku kolejne numery informatora w pdf.

Odp. na inf. publiczną przez MIECHÓW 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na złożony dnia 17.07.2018 r. wniosek o udostępnienie informacji publicznej Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy i Miasta w Miechowie przekazuje w załączeniu scany odpowiedzi na żądaną we wniosku informację.

Odnośnie jednostek organizacyjnych Gminy, ich lista wraz z adresami jest dostępna na stronie internetowej Urzędu

http://miechow.eu/miasto-i-gmina/jednostki-organizacyjne/.

Mariola Chrzęstek

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

ul. Henryka Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów

tel: 41 38 300 40 wew 66

Odpowiedz na wniosek - cz. 2 przez LUBOCHNIA 2

W załączeniu kolejne 2 gazetki

Urząd Gminy Lubochnia

Informator Gmina Duszniki przez DUSZNIKI 2

w załączniku kolejny numer informatora w formacie pdf.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18.07.2018 r. przez ŻABIA WOLA

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p style="" class="default-style">Dzień dobry,<br>W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Żabia Wola od grudnia 2006 r. wydaje kwartalnik NASZA GMINA Biuletyn Urzędu w Żabiej Woli. Przedmiotowy biuletyn został zarejestrowany i wpisany do rejestru dziennik&#243;w i czasopism w Sądzie Okręgowym w Płocku. Wszystkie numery kwartalnika dostępne są w wersji pdf na stronie internetowej Urzędu Gminy Żabia Wola www. zabiawola.pl (<a href="http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik">http://zabiawola.pl/1037,kwartalnik</a>).<br>Łączna suma wydatk&#243;w poniesionych przez Gminę Żabia Wola na promocję gminy wynosiła w 2015 r. -46 931,69 zł, 2016 r.- 55 129,59 zł, 2017 r. &#8211; 69 269,04 zł, 2018 r.*- 27 903,36 zł.<br>Wydatki z budżetu Gminy na ogłoszenia prasowe (w tym ogłoszenia związane z procedurami planistycznymi) wyniosły 2015 r. -10 242,44 zł, 2016 r.- 11 782,17 zł, 2017 r. &#8211; 15 559,50 zł, 2018 r.*- 9 277,45 zł. <br><br><span style="font-size: 8pt;">*dane dotyczą okresu od 1 stycznia do 24 lipca 2018 r.</span><br><br>Z poważaniem<br>Inspektor<br>Krystyna Janiszewska<br>Urząd Gminy Żabia Wola<br>ul. Gł&#243;wna 3, 96-321 Żabia Wola<br>tel: 46 857 81 81 wew. 33<br>fax: 46 857 81 81 wew. 12</p></body></html>

odpowiedz na wniosek cz. 1 przez LUBOCHNIA 4

Witam serdecznie, w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o informację
publiczną z dnia 17 lipca 2018 roku. W załączeniu również 3 egzemplarze
gazetki, następne dwie w kolejnym

e-mailu.

Pozdrawiam

Aneta Milczarek

Urząd Gminy Lubochnia

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BROCHÓW 1

Witam,

w załączeniu odpowiedź Urzędu Gminy Brochów na wniosek o udzielenie
informacji publicznej,

Pozdrawiam

Żaneta Król

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PAPROTNIA

Twoja wiadomość

Do: ug_paprotnia@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-25 13:59.

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez MSZANA DOLNA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Urząd Gminy Mszana Dolna informuje:

Urząd Gminy Mszana Dolna wydaje gazetę Gminną „Nasza Gmina Mszana Dolna”, która jest zarejestrowana w sądzie.

Link do wszystkich wydań w wersji pdf: http://www.mszana.pl/dla-mieszkanca/nasza-gmina-kwartalnik.html

Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje we wskazanych latach kształtowały się następująco:
2015r. – 40.829,85 PLN

2016r. – 38.868,50 PLN

2017r. – 37.143,54 PLN

2018r. – 20.293,77 PLN.

Pozdrawiam

Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna
Urząd Gminy Mszana Dolna
e-mail: gmina@mszana.pl
www: www.mszana.pl
tel: 183310009
fax: 185417187

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na wniosek przez JASTROWIE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam / Regards,
Renata Szewczyk
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie
ul. Gdańska 79
64-915 Jastrowie
tel /67/265-72-15
email sekretarz@jastrowie.pl

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku
lub łącza:

Odpowiedź na wniosek

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail
mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików.
Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę
załączników.

Wniosek o informacje publiczną przez BOJSZOWY 6

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<p><font face="Arial">W załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej. <br>
</font></p>
<p><font face="Arial">UG Bojszowy </font><br>
</p>
<pre class="moz-signature" cols="72">--
Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy pana Henryka Utratę z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – mail: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:iod@bojszowy.pl">iod@bojszowy.pl</a> tel. 32 2189366 wew. 129;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy - na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego UODO;
8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
</pre>
</body>
</html>

informacja publiczna przez BRALIN 5

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
ta, są prowadzone media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; - czasopismo, redaktor naczelny Mariola Gudra
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -link:
www.bralin.pl
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; tak, ISSN 1899-0169
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.- nie
dotyczy

Pozdrawiam,

Marta Brząkała

Podinspektor ds. kultury, oświaty i rozliczania dotacji

tel. 62 78 11 206

e-mail: <mailto:marta.brzakala@bralin.pl> marta.brzakala@bralin.pl

Urząd Gminy Bralin

ul. Rynek 3

63-640 Bralin

tel. 62 78 11 201

fax: 62 78 11 202

<http://www.bralin.pl/> www.bralin.pl

odp. na wniosek przez LELÓW 1

W związku, z tym, że w Urzędzie Gminy, żadnej jednostce organizacyjnej oraz
samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone żadne media odpowiedź dotyczy
tylko pkt 6 z Państwa wniosku o informację.

Wydatki gminy na promocję w poszczególnych latach:

- 2015 r. - 3 567,00 zł

- 2016 r. - 184,50 zł

- 2017 r. - 123, 00 zł

- 2018 r. - 1 122,99 zł

Z poważaniem

--
Monika Kasznia

Urząd Gminy Lelów
Ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
woj. śląskie

tel. 34 355 01 21 w. 135
fax. 34 355 00 49
<mailto:m.kasznia@lelow.pl> m.kasznia@lelow.pl
<http://www.lelow.pl> www.lelow.pl

Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź SG.1431.21.2018 przez ZABÓR 2

Szanowni Państwo

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Członkowie Zarządu

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2|

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018r. o udostępnienie informacji publicznej w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z 16 lipca br przez BRZEŚĆ KUJAWSKI 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z 16 lipca br Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim informuje jak w załączniku

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GIELNIÓW 1

Urząd Gminy Gielniów w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018r.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 19.07.2018 r przez TWORÓG 6

Urząd Gminy w Tworogu w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19 lipca 2018 r. przez TWORÓG 6

Urząd Gminy w Tworogu przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej oraz
5 egzemplarzy "TWG Kuriera" w pdf.

odp. na informację publiczną przez GRANOWO

ORG.1431.20.2018
                                                        Sieć Obywatelska
                                                        Watchdog Polska
ul.Ursynowska 22/2
                                                        02-605 Warszawa
Odpowiadają na Państwa wniosek Gmina Granowo informuje, że w Urzędzie
Gminy oraz w żadnej jednostce organizacyjnej nie są prowadzone media,
nie prowadzimy dzienników i nie wydajemy czasopism. Jednocześnie
podajemy informację o wydatkach na ogłoszenia,artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane oraz innego typu promocję w poszczególnych latach:
- 2015r.   - 3210,30zł.
- 2016r.  -  2091,00zł.
- 2017r.  -  2829,00zł.
W roku 2018 do dnia 25.07. wydatkowano kwotę 1614,01zł.
Pozdrawiam
Hanna Kaczmarek
Sekretarz Gminy Granowo

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez KĘTY 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną wraz z załącznikiem (wydania miesięcznika "Kęczanin").

Pozdrawiam,
Artur Christ
Wydział Rozwoju
Tel. 519-190-011

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUTOWISKA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek
Pozdrawiam
Zofia Bacior-Michalska

--
Urząd Gminy Lutowiska
Lutowiska 14
38-713 Lutowiska
tel. +48134610013
e-mail: gmina@lutowiska.pl
www.lutowiska.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z 18.07.2018 r. przez BARGŁÓW KOŚCIELNY

Bargłów Kościelny, dn. 25.07.2018 r.

F.1431.7.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Adres e-mail: sprawa-8461@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8461@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W związku z otrzymaniem w dniu 18.07.2018 r. Państwa wniosku o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. Gmina Bargłów Kościelny
informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

W Urzędzie Gminy Bargłów Kościelny, w żadnym z jego wydziałów, w żadnej
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy) nie są prowadzone media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy.

Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie.

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi
na wniosek w 2018 roku, tj. do dnia 25.07.2018 r. wyniosły 99.188,66 zł.

Z poważaniem

Dorota Osewska

Skarbnik Gminy

odpowiedź na wniosek przez DOBRODZIEŃ 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Dorota Grejner
Urząd Miejski w Dobrodzieniu
Pl. Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100

Fw: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WIELBARK

Szanowni Państwo,
w ramach dostępu do informacji publicznej udzielam odpowiedzi na postawione przez Państwo pytania:
1) Urząd Gminy Wielbark prowadzi jedynie stronę internetową gminy pod adresem www.wielbark.com.pl oraz BIP urzędu http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/,
pozostałe jednostki również posiadają swoje strony internetowe:
GOPS http://www.gops-wielbark.pl/
SP Zabiele https://spzabiele.edupage.org/
SP Wielbark http://zswielbark.szkolnybip.pl/
Przedszkole Samorządowe https://psbrzechwawielbark.edupage.org/, https://www.facebook.com/Przedszkole-Samorz%C4%85dowe-im-Jana-Brzechwy-w-Wielbarku-365639913516508/
GOK Wielbark https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Wielbarku-559565684074008/
ZGKiM w Wielbarku http://www.zgkimwielbark.pl/
SP w Łatanej Wielkiej https://splatana.edupage.org/,
inne media nie są prowadzone ani przez urząd ani inną jednostkę organizacyjną gminy;
2) wydatki na ogłoszenia i publikacje w mediach w ramach promocji gminy przedstawiają się następująco:
2015 r. – 8 910,48 zł
2016 r. – 5 521,01 zł
2017 r. - 20 985 zł
2018 r. do chwili obecnej – 5 910,14 zł
w ramach promocji na przestrzeni 2015-2018 kupowane były również albumy i publikacje książkowe 1 470 zł, okładki z herbem – 1 969,23 zł, smycze z herbem – 953,25 zł.

Z poważaniem
Agnieszka Dziczek
sekretarz gminy
Urząd Gminy Wielbark
tel. 896218312 w. 12