odpowiedź na wniosek przez OLSZEWO-BORKI 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,

Monika Młynarczyk

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Tel. 29 761 31 07

Mob. 505 778 625

www.olszewo-borki.pl

odpowiedź na wniosek przez SŁUPCA 1

Urząd Gminy w Słupcy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Magdalena Kaczorowska

Inspektor ds. organizacyjnych, kadr i płac

Urząd Gminy w Słupcy

ul. Sienkiewicza 16,

62 - 400 Słupca

informacja (cz.2) przez MOCHOWO 1

Informator Gminy Mochowo nr 3 Grudzień 2016

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

Re: Wniosek o informacje publiczną- gmina Kutno c.d przez KUTNO 4

W załączeniu ostatnie strony gazety.

Z poważaniem

Jerzy Bryła

Wójt Gminy Kutno

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7856@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja (cz.3) przez MOCHOWO 1

Informator Gminy Mochowo nr 4 Grudzień 2017

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

Odpowoiedź na wniosek o informację publiczną przez LESZNO 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam

Aleksandra Smolarek

podinsp. ds. promocji

i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

tel. 22 725 80 05 wew. 117

Niniejsza wiadomość e-mail (wraz z wszystkimi załącznikami) może zawierać
informacje dotyczące tajemnic prawnie chronionych. Jeżeli nie są Państwo
jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie
nadawcy o zaistniałej pomyłce. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie
zawartych w nim informacji, jak również ujawnianie ich osobom trzecim, jest
zabronione.

wniosek o informacje publiczną przez RAJGRÓD

Witam,

Przesyłam odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ani innej jednostce
organizacyjnej Gminy Rajgród nie są prowadzone media.
Informuję dodatkowo, iż Gmina Rajgród wydała dwa egzemplarze bezpłatnego
biuletynu informacyjnego dla mieszkańców i turystów (jeden był wydany w
sierpniu 2017 r., drugi w kwietniu 2018 r.)

Pozdrawiam,

Natalia Pogorzelska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

86 272 19 48

media przez Legnica

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
MAGAZYN LEGNICA.EU (miesięcznik);

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
https://portal.legnica.eu/magazyn/;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
TAK;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
wszystkie numery są dostępne w formacie .pdf pod linkami:
https://portal.legnica.eu/magazyn/
https://portal.legnica.eu/index.php/inne-4-418/magazyn-miejski/;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 – wydział powstał w kwietniu – tak więc budżet wyniósł 159 351, 69 zł
2016 -309 045,76 zł
2017 -340 000,00 zł

w 2018r. do dnia 26.07 wydatkowano: 196 033,81 zł, zaplanowane w harmonogramie wydatki wynoszą: 277 082,59 zł
zaplanowany budżet 2018, po zmianach 280 000, 00 zł.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną. przez CZEMPIŃ

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuje, co następuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? – prowadzony jest miesięcznik „Puls Czempinia”
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - miesięcznik Puls Czempinia – prowadzony przez Centrum Kultury Czempiń-
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - https://www.ck.czempin.pl/Puls_Czempinia
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - TAK – nr rejestru RPR 196
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. – wszystkie numery dostępne są pod podanym linkiem;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - informacje zawarte są w Sprawozdaniach z budżetu gminy Czempiń – dostępnych na BIP Urzędu Gminy w Czempiniu - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czempin/.

Z poważaniem

Magdalena Głucha – Napierała

Sekretarz Gminy Czempiń

Kierownik Referatu Organizacyjnego

61 28 26 703 wew.115

m.napierala@ug.czempin.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WYSZKÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej z 18 lipca 2018 r.

Z poważaniem.

Michał Mielczarczyk

Promocja i kontakty zewnętrzne

Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

tel. (29) 743-77-13

e-mail: <mailto:promocja@wyszkow.pl> promocja@wyszkow.pl

www.wyszkow.pl

udzielenie informacji publicznej przez ŚMIGIEL 2

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Anita Kasperska

smigiel_pozmianie_ostateczne

Urząd Miejski Śmigla

pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

tel. 65 5186 911

<http://www.smigiel.pl> www.smigiel.pl

Odpowiedź na informację publiczną - media przez WITONIA

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Urząd Gminy w Witoni, jednostki organizacyjne jak również samorządowe osoby
prawne nie prowadzą mediów.

Pozdrawiam

Mirosław Rosiecki

Urząd Gminy w Witoni

Tel.: 24 356 47 11

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Wniosek o informacje publiczną przez LUBAWA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2018 r.
złożony w formie elektronicznej.

---------------
Pozdrawiam
Żaneta Olejniczak
Urząd Miasta Lubawa
tel. 89 645 53 12

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez CZERMIN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.

W dniu 2018-07-18 o 11:39, sprawa-8597@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŻYWIEC 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję, że:

1) w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w jednostkach organizacyjnych Miasta Żywca, jak również w samorządowych osobach prawnych, których udziałowcem lub dla których organem założycielskim jest miasto Żywiec nie są prowadzone media;

2) ze względu na sezon urlopowy, zakres zapytania oraz konieczność zapewnienia bieżącej realizacji podstawowych zadań, informacja o wydatkach na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - zostanie udostępniona do dnia 14 września 2018 roku – stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1330).

Z wyrazami szacunku

Tomasz Bus
Sekretarz Miasta Żywca

Żywiec, dnia 26 lipca 2018 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9295@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-9295@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedz na wniosek przez CHOJNA 1

Dzień dobry,
w załaczeniu ODPOWIEDZ NA PAŃSTWA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

UM Chojna
A.Brzezińska

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JUTROSIN

Jutrosin, dnia 26.07.2018r.

Nr 1431.23.2018

wnioskodawca
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuje co następuje:

1. Media są prowadzone w jednostce organizacyjnej gminy
2. W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji wydawana jest gazeta lokalna “Wiadomości Jutrosińskie”.
3. Adres strony internetowej mgokjutrosin@wp.pl
4. Czasopismo nie jest zarejestrowane w Sądzie.
5. Wszystkie nr gazety i ich treść są dostępne od linkiem https://issuu.com/jutrosin
6. Wydatki gminy m.in. na ogłoszenia, promocję, materiały dedykowane i sponsorowane:
2015 rok – 7.204 zł
2016 rok – 2.454 zł
2017 rok – 4.468 zł
2018 rok – 465 zł

Z poważaniem
Małgorzata Pospiech – Insp. ds. organizacyjnych

Odp. przez LASKOWA 1

Witam

Przesyłam odp. na wniosek.

Pozdrawiam

Monika Bugajska

--

Urząd Gminy Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
e-mail: gmina@laskowa.pl
tel: 183300210

------------------------------------------------------------------------

Klauzula Bezpieczeństwa "Urzędu Gminy Laskowa", z siedzibą w Laskowa
643, 34-602 Laskowa.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Urząd Gminy Laskowa, with Headquarters in Laskowa 643, 34-602 Laskowa -
Security Clause
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Please be warned that any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
this information by person or entity other than the intended recipient
is not permitted. If you received this in error, please contact the
sender immediately, send the message back and delete it from your system
including all the attachments.

informacja (cz.1) przez MOCHOWO 2

Pozdrawiam

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

kom. 531 501 375

udzielenie odpowiedzi na informację publiczną przez STRZEGOM 6

Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na Państwa pismo z dn. 16.07.2018 r.

Małgorzata Kus-Pożoga
Urząd Miejski w Strzegomiu

Re: Wniosek o informacje publiczną - gmina Kutno przez KUTNO 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. Ostatni numer gazety zostanie przesłany w kolejnych
wiadomościach.

Z poważaniem

Jerzy Bryła

Wójt Gminy Kutno

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7856@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną - gmina Kutno c.d. przez KUTNO 4

W załączenie kolejne strony gazety

Jerzy Bryła

Wójt Gminy Kutno

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7856@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez ŻURAWICA

Dzień dobry, odpowiadając na wniosek dotyczący uzyskania informacji publicznej Wójt Gminy Żurawica informuje, że nie są prowadzone żadne media. Z poważaniem Ryszard Kostelecki Sekretarz Gminy Żurawica
Dnia 17 lipca 2018 12:36 Urząd Gminy Żurawica &lt;sprawa-7631@fedrowanie.siecob napisał(a):


Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7631@fedrowanie.siecoby

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. mediów przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 6

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej dotyczący mediów.

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl

odpowiedź na wniosek o inf. publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 4

Pozostałe nr gazety wydawanej przez miasto

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl