Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - media, promocja [Sprawa#EIP.1431.88.2018] przez RADOMSKO 1

Dokumenty: EIP.KW.2018.00494
Znak sprawy: EIP.1431.88.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.032603
Wysłane przez: Karolina Turowska

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedźna wniosek złożony w trybie dostępu do informacji publicznej. przez CIELĄDZ

Dzień Dobry.

Odpowiadając na Państwa wniosek złożony w trybie dostępu do informacji
publicznej

informuję, iż Gmina Cielądz, jak i jej jednostki organizacyjne nie posiadają
własnych szeroko rozumianych mediów.

Z poważaniem.

Sylwester Krawczyk

Sekretarz Gminy Cielądz.

Odpowiedź - wniosek o informację publiczną przez TARNÓW

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wniosku o informację publiczną z dnia 17 lipca
informujemy jak poniżej, zachowując chronologię pytań:

- Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów – gminna jednostka kultury –
wydawany jest kwartalnik „Nowiny Tarnowskiej Gminy”

- kwartalnik „Nowiny Tarnowskiej Gminy” – wydawca Centrum Kultury i
Bibliotek Gminy Tarnów

- link do elektronicznej wersji:
http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=219

- czasopismo jest zarejestrowane w sądzie

- ostatnie 5 numerów dostępne w wersji online:

http://www.gmina.tarnow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425&Itemid=219

- w zakresie informacji o „wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia dzisiejszego” - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt. 1 w
zw. Z art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) wzywam do wykazania
istnienia szczególnie istotnego interesu publicznego w uzyskaniu
wnioskowanych informacji

Z poważaniem,

Ewa Kubisztal

Stanowisko ds. promocji Gminy Tarnów

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Gmina Szczawin Kościelny przesyła poniżej odpowiedzi na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
W urzędzie gminy ani w żadnym z jego wydziałów, w jednostce
organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie
Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.
Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Gmina na innego typu promocję wydała w roku:
1) 2015 kwotę 848,70 zł,
2) 2016 kwotę 5.484.,50 zł,
3) 2017 kwotę 2.808.80 zł
4) 2018 do dnia udzielenia informacji kwotę 1.890 zł.
Małgorzata Salamandra
Skarbnik Gminy
tel. 24 235 13 72 wew. 28

odp. na wniosek przez PIONKI 1

W załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji

pozdrawiam

Grażyna Rojek

--
Urząd Gminy Pionki
ul.Zwycięstwa 6a
26-670 Pionki
tel.48 612-15-14
FAX 48 612-12-34

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŁĘCZNA 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Łęcznej

Plac Kościuszki 5

21-010 Łęczna

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŻÓŁKIEWKA 6

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 w sprawie
udzielenia informacji publicznej.

Wojciech Kaczmarczyk

Zastępca Wójta

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7472@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (media) - Gmina Gnojnik przez GNOJNIK 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej
informuję, że:

1. Media prowadzone są w gminnej jednostce organizacyjnej.
2. Prowadzone media to gazeta. Wydawcą dwumiesięcznika "Wieści Gminne"
jest Centrum Kultury w Gnojniku.
3. Czasopismo jest dostępne w Internecie pod postacią plików pdf.
Archiwum gazety "Wieści Gminne" znajduje się pod poniższym linkiem:

http://www.ckgnojnik.pl/

4. Czasopismo nie jest zarejestrowane w sądzie.
5. Skany ostatnich 5 numerów znajdują się w załączniku.
6. Wydatki Gminy Gnojnik na ogłoszenia i artykuły sponsorowane:

- 2015 rok - 14 000,00 zł

- 2016 rok - 13 407,84 zł

- 2017 rok - 17 437,37 zł

- 2018 rok (stan na 31.06.) - 13 750,00 zł

Z poważaniem,

Katarzyna Chmielowska

Podinspektor Ds. Promocji i Sportu

Urząd Gminy Gnojnik

Tel. 14 68 69 600 wew. 16

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (media) - Gmina Gnojnik - cd. przez GNOJNIK 3

Katarzyna Chmielowska

Podinspektor Ds. Promocji i Sportu

Urząd Gminy Gnojnik

Tel. 14 68 69 600 wew. 16

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej (media) - Gmina Gnojnik - cd. przez GNOJNIK 2

Katarzyna Chmielowska

Podinspektor Ds. Promocji i Sportu

Urząd Gminy Gnojnik

Tel. 14 68 69 600 wew. 16

FW: Wniosek o informacje publiczną przez NOWY WIŚNICZ 2

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 17 lipca br, w załączniku przesyłam
prośbę o doprecyzowanie wniosku.

Proszę o potwierdzenie odbioru pisma i uzupełnienie wniosku.

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

Gmina Kołaczyce - informacja publiczna przez KOŁACZYCE 1

Dzień dobry,

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na informację publiczną

Marta Baran

Sekretarz gminy

Odp. na zapytanie o informację publiczną [Sprawa#S.1431.00050.2018] przez RADLIN 9

Dokumenty: R.ZD.0017.2018
Znak sprawy: S.1431.00050.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.007626.2018
Wysłane przez: Barbara Magiera

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

informacja publiczna przez MNISZKÓW 1

Dzień Dobry ,

W załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Elżbieta Przybła

udzielenie - informacja publiczna wydatki na promocję (Pismo wychodzące) przez IŁOWA 2

Ta wiadomość została wysłana automatycznie przez system eDOK
Treść pisma znajduje się w pliku: Tresc pisma 23430.doc

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KAZIMIERZ DOLNY 1

W załączaniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018.

W dniu 17.07.2018 o 12:35, sprawa-7323@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta w Kazimierzu Dolnym
Urząd Miasta w Kazimierzu Dolnym
ul. Senatorska 5
24-120 Kazimierz Dolny
tel. 81 8810212 w. 20
www.kazimierz-dolny.pl

Gmina Brzeziny - odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną - RO.1431.7.2018 przez BRZEZINY

Dzień dobry,

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

sprawa-7803@fedrowanie.siecobywatelska.pl

RO.1431.7.2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. poniżej zamieszczam i załączam informacje stanowiące przedmiot zainteresowania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
odp. – Gmina Brzeziny, ani jej jednostki NIE prowadzą działalności medialnej (prasa, radio,TV) – korzystamy w tym zakresie z usług niezależnych podmiotów, nie związanych organizacyjnie z samorządem naszej jednostki

– informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję;
odp. – wartość brutto usług publikacji materiałów informacyjnych

2015 r. - 6.831,00 zł
2016 r. - 7.226,25 zł
2017 r. – 6.577,50 zł
2018 r. - 8.591,00 zł

Z poważaniem

Radzisław Kamiński
Sekretarz Gminy
tel. 509-869-249
e-mail: r.kaminski@brzeziny.bipst.pl

Urząd Gminy Brzeziny
tel/fax 46 874-36-99
46 874-26-68
46 874-27-27
e-mail: gminabrzeziny@post.pl

FW: Nowiny przez SUSZEC

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 19 lipca 2018 roku, przesyłamy informację, że w Gminie Suszec, Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą miesięcznika Nowiny Suszeckiej Gminy, początkowo wydawnictwo powstawało w Urzędzie. W linku w mailu zamieszczonym poniżej znajduje się dostęp do ostatnich numerów periodyku.

Szukamy w archiwach informacji o jego początkach.

Pozdrawiam

Agata Lisowicz-Wala

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez WĄSOSZ 5

Szanowni Państwo
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję, jak niżej:
1. Na terenie gminy Wąsosz media prowadzone są przez Zespół Placówek Kultury w Wąsoszu.
2. Media prowadzone są w postaci kwartalnika "Biuletyn Gminy Wąsosz" - Informator Samorządowy.
3. Kwartalnik nie jest prowadzony w wersji internetowej, nie jest zarejestrowany w sądzie.
4. W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów kwartalnika.
5. Wydatki poniesione na wydanie kwartalnika:
2015 r. : 6088,50 zł

2016 r. : 2121,75 zł

2017 r. : 3167,97 zł

2018 r. do dziś : 2108,70 zł
6. Wydatki poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, promocję:
2015 r.: 6 888,00 zł
2016 r.:17 735,00 zł,
2017 r.: 20 787,00 zł,
2018 r. do dziś: 17 835,00 zł.

z poważaniem
Marcin Koziński
Sekretarz gminy Wąsosz
woj. dolnośląskie

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7095@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek - UMiG w Chmielniku przez CHMIELNIK 1

AP.1431.27.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

W nawiązaniu do Waszego wniosku z dnia 18 lipca 2018 r. w załączeniu
przekazuję odpowiedź./skan/

Tomasz Biernacki
Naczelnik Wydziału Administracji i Promocji
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku
Plac Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
41 354 22 78

www.chmielnik.com

Administratorem Twoich danych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
(26-020) Plac Kościuszki 7
więcej na: https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14
<https://www.chmielnik.com/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=713&strona=1&sub=315
&subsub=322&subsubsub=348>
&menu=713&strona=1&sub=315&subsub=322&subsubsub=348

Niniejsza wiadomość pocztowa oraz wszelkie załączone do niej pliki są poufne
i podlegają prawnej ochronie. Jeśli nie jest Pani/ Pan jej zamierzonym
adresatem, prosimy o niezwłoczny kontakt z nadawcą i usunięcie tej
wiadomości wraz z załącznikami. Jeżeli nie jest Pani/ Pan zamierzonym
adresatem tej wiadomości jej dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie lub
ujawnianie jej treści w całości lub w części jest zabronione - zastrzeżenie
to dotyczy zarówno samej wiadomości jak i załączników do niej.

This message and its attachments are confidential and protected by law. If
you are not the intended recipient of the message, please contact the sender
immediately and delete the message with its attachments. Also, in that case,
further dissemination of the message or its attachments, as well as sharing
or disclosing their content in its entirety or part is strictly forbidden.

odpowiedź na wniosek o inf.publiczną przez BROCHÓW 1

Witam,

w załączeniu odpowiedź Urzędu Gminy Brochów na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej,

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125,05-088 Brochów

odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez CZUDEC 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r..
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Agnieszka Materna
Sekretarz Gminy Czudec

Urząd Gminy w Czudcu
ul. Starowiejska 6
38-120 Czudec
tel. 17-7172100

Urząd Gminy w Czudcu przetwarza Państwa dane osobowe. Więcej szczegółów
jest dostępne na stronie internetowej: www.czudec.pl lub
www.bip.czudec.pl w zakładce Ochrona danych osobowych.

Wniosek o informacje publiczną przez DĘBOWIEC 7

Dzień dobry,

w załaczniku przesyłam wniosek o informacje publiczną z Gminy Dębowiec

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt : 512 298 558

Karina Bogusz

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Dębowcu

Gmina Świnna - odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŚWINNA

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, wójt Gminy
Świnna informuje:
1) W Urzędzie Gminy w Świnnej ani w żadnej z podległej gminie
jednostek nie są
prowadzone media.
Mieszkańcom gminy dostarczany jest bezpłatnie kwartalny informator
gminny, który wydawany jest przez Urząd Gminy Świnna.
2) Informacja o wydatkach na ogłoszenia i artykuły sponsorowane oraz
wydatki związane z wydawaniem bezpłatnego informatora gminy:
Rok 2015 - 21 773 zł, w tym na artykuły sponsorowane 984 zł.
Rok 2016 - 19 409 zł, w tym na artykuły sponsorowane 0 zł.
Rok 2017 - 22 506 zł, w tym na artykuły sponsorowane 2 091 zł.
Rok 2018 - 9 045 zł, w tym na artykuły sponsorowane 4 305 zł.

Wójt Gminy Świnna
Henryk Jurasz