odpowiedźna wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez DRAWSKO POMORSKIE

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 18.07.2018r. informuję:

1. W Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim prowadzona jest strona
internetowa www.drawsko.pl. Stronę prowadzi Referat Promocji tut.
urzędu.
2. Wszystkie nasze jednostki tj. jednostki organizacyjne gminy, spółki
i ośrodek kultury również posiadają strony internetowe. Wszystkie
adresy tych stron są dostępne na stronie urzędu w zakładce : linki
sponsorowane.
3. Gmina samodzielnie nie wydaje czasopism.
4. W latach wg wykazu, wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane i inne promocyjne wyniosły:
- 2015r. - 320.783,00 zł,
- 2016r. - 240.888,00 zł,
- 2017r. - 97.885,00 zł,
- 2018r. do czerwca - 30.323,00 zł.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

z poważaniem

Genowefa Aleksandrowicz
Kier. Referatu Ogólno-Organizacyjnego
Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez KOTLA 6

Dzień dobry, w załączeniu pismo.

Anna Marcinkowska

Inspektor ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, planowania i promocji gminy

Referat Rozwoju Gminy i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

Urząd Gminy Kotla

ul. Głogowska 93
67-240 Kotla
tel: 76-8318361 wew. 51,

e-mail: <mailto:a.marcinkowska@kotla.pl> a.marcinkowska@kotla.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o informacje publiczną

Data:

Mon, 16 Jul 2018 07:05:04 -0000

Nadawca:

sprawa-7004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Odpowiedź-Do:

sprawa-7004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Adresat:

gmina@kotla.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7004@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTYwNzA1MDQuNTYzNjUuMjY2N0BmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxNb24sIDE2IEp1bCAyMDE4IDA3OjA1OjA0IC0wMDAwfGdtaW5hQGtvdGxhLnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDE%3D>

_____

avast! Antivirus <https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient> : Wychodzace wiadomosc czysta.

Baza sygnatur wirusow (VPS): 180725-4, 2018-07-25
Przetestowano na: 2018-07-26 08:29:10
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Stronie Śląskie przez STRONIE ŚLĄSKIE 2

Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
16.07.2018 r. (data wpływu) w załącznikach przesyłam, skan odpowiedzina
wniosek oraz skan klauzuli informacyjnej RODO, Urzędu Miejskiego w
Stroniu Śląskim.

Z poważaniem
Agnieszka Gawron
Specjalista ds. Obsługi Rady Miejskiej

--
Biuro ds. Obsługi Burmistrza
tel. (074) 811 77 46, (74) 811 77 12
biuroburmistrza@stronie.pl

uzupełnienieinformacji przez DRAWSKO POMORSKIE

Uzupełnienie poprzedniej informacji:
Po wejściu na stronę www.drawsko.pl należy otworzyć zakładkę na górnym
pasku z napisem: Drawsko Pomorskie
i następnie wybrać: linki do stron internetowych, tam odnajdziecie
Państwo m.in. nasze jednostki.

Genowefa Aleksandrowicz
UM Drawsko Pomorskie

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA WIEŚ WIELKA 2

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź na informację publiczną

Gmina Płoty informacja przez PŁOTY 7

Gmina Płoty przesyła w załączeniu informację w sprawie wydatków na media .

wydania archiwalne Gazety Płotowskiej http://mgokploty.pl/e-wydanie/

--
Elżbieta Charkiewicz
Skarbnik Gminy Płoty
Urząd Miejski w Płotach
Plac Konstytucji 3 Maja 1
72-310 Płoty
tel. 91 38 51 415 wew. 35
fax. 91 38 51 866

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KŁOBUCK 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Sekretariat
 Urząd Miejski w Kłobucku

odpowiedź na informację publiczną przez REŃSKA WIEŚ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem

Regina Słociak

Odp na wniosek o informacje publiczna przez MIĘKINIA 1

Dzień dobry,

 w załączeniu odpowiedz na wniosek o informacje publiczna.

pozdrawiam

--
Małgorzata Dyrda
Sekretarz Gminy Miękinia

Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41
55-330 Miękinia

tel. 071 735 82 16
e-mail: sekretarz@miekinia.pl

odp. na wniosek przez GOWOROWO 5

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną z dnia 18 lipca 2018r.
Urząd Gminy Goworowo udziela informacji:

1. W Urzędzie Gminy ani w innej jednostce nie są prowadzone media
wskazane we wniosku.

2. Gmina prowadzi bezpłatny biuletyn kwartalny " W Dolinie Orza". link
do naszej strony, gdzie można pozyskać biuletyn:
http://goworowo.pl/tematy/biuletyn
Biuletyn nie jest zarejestrowany w Sądzie. Zarejestrowany jest w
Bibliotece Narodowej pod nr ISSN 2084-5022. W załączeniu przesyłamy 5
ostatnich nr biuletynu.

3. wydatki gminy na promocję, ogłoszenia : 2015 r - 7.527,60 zł; 2016r -
6.642,00; 2017 - 1.119,73 zł; 2018r - 2.971,50 zł.

Marianna Skierkowska

podinsp. d/s organizacyjno - kadrowych

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA

Dzień dobry,
Wójt Gminy Olszanka w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018r. informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury)lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
ODP: NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone
(np.gazeta, radio, telewizja, inne - jakie)
i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
ODP:NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
ODP:BRAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
ODP:NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia
odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
ODP: NIE

Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
i innego typu promocję w roku:

- 2015 r. - 12.896,55
- 2016 r. - 12.804,30
- 2017 r. - 13.296,30
- 2018 r. - 8.499,30

Z poważaniem
Wójt Gminy Olszanka
Jan Parol

UMIG WOLBROM ODPOWIEDŹ przez WOLBROM 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

--
Pozdrawiam
Marcin Treter
UMiG Wolbrom
tel.(32) 706 53 36

Wniosek o informacje publ. - odpowiedż Gmina Mędrzechów przez MĘDRZECHÓW

Sieć  Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2  02-605  Warszawa

Znak:  Or.1431.8.2018

                                         W  odpowiedzi  na wniosek  o 
udzielenie  informacji  publicznej  ,Urząd  Gminy  w Mędrzechowie  , 
informuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? 
- *Nie *
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy  - *nie  dotyczy ;*
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; *nie 
dotyczy ;*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie  - *nie prowadziła *
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; *nie  dotyczy *
- informacja  o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i
do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku :

*2015  r.  -  1 745,37  zł. 2016r. - 1 875,40zł.   ,   2017r.  - 2
764,82 zł.   ,  2018 r. - 643,60  zł.

*Informacje   wytworzył  :    Anna  Misterka  -  inspektor  w UG.
Mędrzechów
Informacje  zatwierdził :   Barbara  Pobiegło   -  Sekretarz Gminy 
Mędrzechów *

Urząd  Gminy  Mędrzechów
33-221  Mędrzechów  434
tel./fax 14 643 71 95
*
--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 12:55:14 +0200
Nadawca: medrzechow@zgwrp.org.pl <medrzechow@zgwrp.org.pl>
Adresat: Barbara Pobiegło <barbara.pobieglo@medrzechow.net>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:40:04 -0000
Nadawca: sprawa-8050@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8050@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: medrzechow@zgwrp.org.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8050@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek BZJ.1431.1.116.2018 przez Jastrzębie-Zdrój 1

Dzień dobry,

przekazując odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
proszę o potwierdzenie odbioru. Dziękuję.

Pozdrawiam

Ksenia Marzańska

Biuro ds. Zarządzania Jakością

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 85 156

<mailto:bip@um.jastrzebie.pl> bip@um.jastrzebie.pl

odpowiedź informacja publiczna Andrzejewo przez ANDRZEJEWO 5

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca przesyłam wymagane informacje:

- Urząd Gminy w Andrzejewie jest wyłącznie wydawcą biuletynu
informacyjnego Gminne Wieści z Andrzejewa wydawanego dwa razy w roku.
Wydawnictwo jest zarejestrowane w sądzie.

-Aktualne wydanie dostępne jest na stronie internetowej gminy Andrzejewo
pod adresem: www.andrzejewo.pl

- 5 ostatnich numerów w załączeniu

- wydatki gminy na ogłoszenia materiały dedykowane, promocję itp. 2015r.
- 7420,44zł; 2016 r. - 8246,96 zł; 2017 r. - 5362,42 zł; 2018 r. - 
8419,20 zł

Z poważaniem

Piotr Skłodowski

Sekretarz Gminy Andrzejewo

--
Ta wiadomość zawiera informacje chronione i jest przeznaczona wyłącznie dla wymienionej osoby.
Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować.
Prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera.
Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej wykorzystanie, ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań jest zabronione i może być objęte sankcjami przewidzianymi prawem.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez SZYDŁOWO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018r.

Z poważaniem

Katarzyna Opasińska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Szydłowo

ul. Mazowiecka 61

06-516 Szydłowo

tel. 23 655 40 19

kopasinska@szydlowo-maz.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZTABIN

<br><br>Dnia 2018-07-18 11:39:16.0 sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał/a:<br><div style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

<p>Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:</p>

<p>- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;<br>- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;<br>- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;<br>- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.</p>

<p>Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl</p><p>Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną informuję:
<br>
<br>ad.1 w jednostce organizacyjnej gminy prowadzone są media;
<br>
<br>ad.2&nbsp;&nbsp; gazeta pod nazwą " Nasz Sztabiński Dom" przez jednostkę
organizacyjną gminy: Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie z
siedzibą 16-310 Sztabin
<br>
<br>ul.Plac Karola Brzostowskiego 8;
<br>
<br>ad.3&nbsp; brak linku;
<br>
<br>ad.4&nbsp; Gmina nie prowadzi czasopisma ani dziennika. Prowadzi czasopismo
jednostka organizacyjna gminy Centrum Biblioteczno - Kulturalne w
Sztabinie.
<br>
<br>Czasopismo jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego
przez Sąd Okręgowy w Suwałkach pod numerem rejestru Pr-116;
<br>
<br>ad.5 w załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów czasopisma w formacie pdf.;
<br>
<br>ad.6&nbsp; Urząd Gminy&nbsp; Sztabin na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję wydał:
<br>
<br>- 2015 r. - 1038,45zł;
<br>
<br>-2016 r. - 0,00zł
<br>
<br>- 2017 r.- 0,00zł;
<br>
<br>- 2018 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek - 0,00 zł.
<br>
<br>W celu pozyskania informacji o wydatkach na&nbsp; ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję należy
zwrócić się z wnioskiem
<br>
<br>o udzielenie informacji publicznej&nbsp; do poszczególnych jednostek
organizacyjnych gminy.
<br>
<br>J.Kaczan
</p>

<p>Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji</p>

--<br>
<p>Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br>ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa<br>tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09<br>www.siecobywatelska.pl<br>www.watchdogportal.pl<br>www.funduszesoleckie.pl<br>www.informacjapubliczna.org<br>NIP 526282872<br>KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>

<img src="http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D" alt="" style="height:1px;width:1px;border-width:0;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;" width="1" height="1" border="0"><div style="width:1px;height:1px;border-width:0;background:url('http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D')"></div></div><br><br>Dnia 2018-07-18 11:39:16.0 sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał/a:<br><div style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

<p>Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:</p>

<p>- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;<br>- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;<br>- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;<br>- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;<br>- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.</p>

<p>Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8555@fedrowanie.siecobywatelska.pl</p><p>Odpowiadając na wniosek o informacje publiczną informuję:
<br>
<br>ad.1 w jednostce organizacyjnej gminy prowadzone są media;
<br>
<br>ad.2&nbsp;&nbsp; gazeta pod nazwą " Nasz Sztabiński Dom" przez jednostkę
organizacyjną gminy: Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Sztabinie z
siedzibą 16-310 Sztabin
<br>
<br>ul.Plac Karola Brzostowskiego 8;
<br>
<br>ad.3&nbsp; brak linku;
<br>
<br>ad.4&nbsp; Gmina nie prowadzi czasopisma ani dziennika. Prowadzi czasopismo
jednostka organizacyjna gminy Centrum Biblioteczno - Kulturalne w
Sztabinie.
<br>
<br>Czasopismo jest wpisane do rejestru dzienników i czasopism prowadzonego
przez Sąd Okręgowy w Suwałkach pod numerem rejestru Pr-116;
<br>
<br>ad.5 w załączeniu przesyłamy 5 ostatnich numerów czasopisma w formacie pdf.;
<br>
<br>ad.6&nbsp; Urząd Gminy&nbsp; Sztabin na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję wydał:
<br>
<br>- 2015 r. - 1038,45zł;
<br>
<br>-2016 r. - 0,00zł
<br>
<br>- 2017 r.- 0,00zł;
<br>
<br>- 2018 r. do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek - 0,00 zł.
<br>
<br>W celu pozyskania informacji o wydatkach na&nbsp; ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję należy
zwrócić się z wnioskiem
<br>
<br>o udzielenie informacji publicznej&nbsp; do poszczególnych jednostek
organizacyjnych gminy.
<br>
<br>J.Kaczan
</p>

<p>Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji</p>

--<br>
<p>Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br>ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa<br>tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09<br>www.siecobywatelska.pl<br>www.watchdogportal.pl<br>www.funduszesoleckie.pl<br>www.informacjapubliczna.org<br>NIP 526282872<br>KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>

<img src="http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D" alt="" style="height:1px;width:1px;border-width:0;margin-top:0;margin-bottom:0;margin-right:0;margin-left:0;padding-top:0;padding-bottom:0;padding-right:0;padding-left:0;" width="1" height="1" border="0"><div style="width:1px;height:1px;border-width:0;background:url('http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTgwOTM5MTYuNTYzNjYuNTk5NzlAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8V2VkLCAxOCBKdWwgMjAxOCAwOTozOToxNiAtMDAwMHx1Z3N6dGFiaW5Ac3p0YWJpbi51Zy5nb3YucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D')"></div></div>

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną. przez BARLINEK 3

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedz na Państwa pytania.

Łączę Pozdrowienia
Magdalena Walaszczyk
inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej
------------------
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. +4895 746 55 67
euro@barlinek.pl
www.barlinek.pl <http://www.barlinek.pl>
NIP 597-164-84-91

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:36:04 -0000
Nadawca: sprawa-8902@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8902@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: umig@barlinek.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8902@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Łączę Pozdrowienia
Magdalena Walaszczyk
inspektor ds. promocji i współpracy zagranicznej
------------------
Urząd Miejski w Barlinku
ul. Niepodległości 20
74-320 Barlinek
tel. +4895 746 55 67
euro@barlinek.pl
www.barlinek.pl <http://www.barlinek.pl>
NIP 597-164-84-91

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SŁOPNICE

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Słopnice w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. poniżej przesyła odpowiedzi:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; - BIULETYN INFORMACJNY, wydawany przez Urząd Gminy
Słopnice
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- http://slopnice.pl/pl/320/0/archiwum.html\
<http://slopnice.pl/pl/320/0/archiwum.html/>
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - NIE

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania informacji.

Pozdrawiam,

Marzena Giza

___________________

Urząd Gminy Słopnice

34-615 Słopnice 911

tel. 18 33 26 200

e-mail: <mailto:gmina@slopnice.pl> gmina@slopnice.pl

<http://www.slopnice.pl/> www.slopnice.pl

_____

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZDZIESZOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Anna Kwiecień
Inspektor UM Zdzieszowice

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7784@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 Zdzieszowice
tel. 77/40 64 400
fax. 77/40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl

Re: Re: Przykładowy monitoring przez adobrawy 1

Przykładowa odpowiedź z strony

Re:Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIELISKO 5

Poniżej odpowiedzi na pytania z Państwa wniosku o udostępnienie
informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK - W URZĘDZIE GMINY
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - GAZETA GMINNA, KWARTALNIK
NOWINY GMINY KOŚCIELISKO
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -
HTTP://WWW.GMINAKOSCIELISKO.PL/PL/DLA-MIESZKANCA/NOWINY-GMINY-KOSCIELISKO
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; - W ZAŁĄCZNIKU
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 - 76.050,23 ZŁ

2016 - 117.200,40 ZŁ

2017 - 86.777,89 ZŁ

2018 - 42.685, 18 ZŁ

Z poważaniem

Mariusz Koperski

Sekretarz Gminy Koscielisko

--
Zmiana adresu z sekretarz@koscielisko.com.pl na
sekretarz@gminakoscielisko.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOGDANIEC 2

Dzień dobry przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

Jolanta Dauksza
Sekretarz Gminy
tel. 95 723 73 96
tel. 605 781 293

Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec
tel.95 7510 210, fax 95 7510 209

odpowiedź informacja publiczna przez SIEDLCE

Dzień dobry,

W związku z otrzymanym wnioskiem informuję :

- w gminie nie są prowadzone media,

- gmina nie prowadzi dziennika ani czasopism,

- informacja o wydatkach na promocję:

2015 - 30 741,91 zł

2016 - 59 139,02 zł

2017 - 68 162,40 zł

2018 - 52 864, 90 zł

Jacek Kuźniarski

Sekretarz Gminy Siedlce

sekretarz@gminasiedlce.pl <mailto:sekretarz@gminasiedlce.pl>

tel. 25 63 277 31 wew. 43

Odpowiedź na pismo z dnia 17 lipca przez GOŚCIERADÓW 1

Witam.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na pismo z dnia 17 lipca br.

Pozdrawiam.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Gościeradów
Gościeradów Ukazowy 61
23-275 Gościeradów
tel. 15 838 11 05
fax. 15 838 11 40
www.goscieradow.pl