RE: Wniosek o informacje publiczną przez GORZÓW ŚLĄSKI

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Media społecznościowe.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

<http://www.mgok.gorzowslaski.pl> www.mgok.gorzowslaski.pl

<http://www.facebook.com/mgokgorzowslaski/> www.facebook.com/mgokgorzowslaski/

Gmina Gorzów Śląski

<https://gorzowslaski.pl/> https://gorzowslaski.pl/

<https://www.facebook.com/Urzad.Miejski.w.Gorzowie.Slaskim/> https://www.facebook.com/Urzad.Miejski.w.Gorzowie.Slaskim/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015r. – 3500,00

2016r. – 6150,00

2018r. – 3400,00

Pozdrawiam

Tomasz Olejnik

Kierownik Referatu Bezpieczeństwa,

Działalności Gospodarczej i Promocji

Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim

tel. 34/ 35 05 715 wew. 37

e-mail: <mailto:gczk@gorzowslaski.pl> gczk@gorzowslaski.pl

<mailto:um@gorzowslaski.pl> um@gorzowslaski.pl

FW: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENNA GÓRA 2

W nawiązaniu do Państwa wniosku, informuję, że Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze nie posiada informacji dot. urzędu gminy/miasta.

Wniosek proszę kierować do gmin z terenu powiatu kamiennogórskiego:

sekretariat@kamiennagora.pl

gmina@marciszow.pl

lubawka@lubawka.net.pl

urzad@gminakg.pl

Edyta Drzewiecka

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu

tel. 75/ 64 50 126

e-mail: <mailto:edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl> edyta.drzewiecka@kamienna-gora.pl

_________________ __

Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze

ul. Wł. Broniewskiego 15

58-400 Kamienna Góra

tel. 75/64 50 100, fax.75/64 50 111

e-mail: <mailto:powiat@kamienna-gora.pl> powiat@kamienna-gora.pl

<https://pl-pl.facebook.com/PowiatKamiennogorski> <http://www.kamienna-gora.pl/>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RADOSZYCE 5

Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
Radoszyce, dn. 25.07.2018 r.
ul. Żeromskiego 28
26-230
Radoszyce

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Zgodnie z art. 13 ust.1 art.14 ust. 1 Ustawy z dnia 19.07.2018 o
dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.0.1330) odpowiadając
na Państwa wniosek zawarty w treści e-maila z dnia 18 lipca 2018 r.
informuję:
Ad 1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej(np. w spółce należącej do gminy), prowadzone
są media? – Tak
Ad 2. wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy – Biuletyn „Echo Radoszyc”, Urząd Miasta i Gminy w
Radoszycach
Ad 3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie -
http://www.radoszyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=174&strona=1
Ad 4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie – Nie
Ad 5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf – w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów
Ad 6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku –
wydatki na publikację artykułów promujących projekty realizowane przy
wsparciu z środków UE, artykułów sponsorowanych typu: życzenia
okolicznościowe, plakaty, zaproszenia na wydarzenia kulturalne na
terenie gminy, materiały dedykowane lub innego typu promocję wynosiły
odpowiedni w latach: 2015 r. – 16566,42 zł, 2016 r. – 15703,94 zł, 2017
r. - 24631,23 zł, 2018 r. – 5727,62 zł. Celem uzupełnienia informuję, iż
w ostatnich latach liczba wydarzeń kulturalnych, inicjatyw na terenie
gminy wzrosła trzykrotnie w stosunku do lat ubiegłych. Zgodnie ze
sprawozdaniem z realizacji budżetu w latach 2010 - 2014 wydatki w w/w
zakresie wynosiły odpowiedni 420792,51 zł.

Agnieszka Pikuła
Kierownik Referatu Promocji i Spraw Społecznych

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez NAMYSŁÓW 2

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

Pozdrawiam

Agnieszka Jasińska

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-04, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu> , www.bip.namyslow.eu <http://www.bip.namyslow.eu>

www.facebook.com/umnamyslow <http://www.facebook.com/umnamyslow>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JEJKOWICE 5

W odpowiedzi na wniosek:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Promocja gminy w ramach urzędu.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy; nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; wyłącznie gminny biuletyn udostępniany
nieodpłatnie
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; 4 numery w roku dotyczące gminy,
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Promocja gminy 2015r. - 62496,55zł w tym:
- spot reklamowy 615,00zł
Promocja gminy 2016r. - 26252,00zł w tym:
- Telewizja TVT kuchnia śląska na wesoło 1537,50zł
- Telewizja TVT promocja gminy 1000,00zł
- ogłoszenia prasowe, życzenia świąteczne w tygodniku Nowiny oraz telewizji
TVT 1659,00zł
Promocja gminy 2017r. - 32564,45 w tym:
- Echa regionu TVT 9000,00zł
- Reklama na antenie radia 700,64zł
- Życzenia świąteczne na antenie radia 615,00zł
Promocja gminy 2018r. - 24557,37 w tym:
- Echa regionu TVT 4500,00zł
- Publikacja artykułu informacyjno-promocyjnego Biznes Plus 5000,00zł

Gmina Jejkowice

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁA RAWSKA 1

W załączniku przekazuję informację.

Z poważaniem.

FWD: Re: FWD: FWD: Wniosek o informacje publiczną przez IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce przekazuje wymagane informacje: 
 
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Tak 
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Magazyn Informacyjny 
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;http://www.igwa.pl/p,257,2018
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Nie dotyczy 
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Magazyn dostępny na stronie gminy http://www.igwa.pl/p,71,igwa 
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - w załączeniu dokumenty zawirające wszystkie wydatki na promocje Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z lat 2015-2017.
Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.
Iwona Kubik
Sekretarz Gminy

dot. WNIOSEK O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przez BARCIANY 4

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p><br />Witam serdecznie.</p>
<p>W nawiązaniu do listu e-mail&nbsp; 18 lipca 20218 roku dotyczacego WNIOSKU O INFORMACJĘ PUBLICZNĄ przesyłam następujące informacje:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W Gminnym Ośrodku Kultury w Barcianach mamy następujące media:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>1. Gazeta "Głos Barcian"(miesiecznik) - jest zarejestrowana w sądzie. W załączniku przesyłam 5 ostatnich numer&oacute;w.&nbsp;</p>
<p>2. Strona internetowa: http://gok.barciany.pl</p>
<p>3. Strona FB: https://www.facebook.com/gokbarciany</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gminny Ośrodek Kultury w Barcianach nie ponosił żadnych wydatk&oacute;w</p>
<p>&nbsp;na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,materiały dedykowane na promocję w latach 2015, 2016, 2017</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gminny Ośrodek Kultury</p>
<p>ul. Kościuszki 2</p>
<p>11-410 Barciany</p>
<p>tel./fax (089) 753 10 17</p>
<p>NIP 742-00-12-516, REGON 519536084</p><br />

Odp. do wniosku przez MARIANOWO 1

Dzień Dobry,
W załączeniu skan pisma.

Urząd Gminy Marianowo

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF26072018_0001 przez LEWIN BRZESKI 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

Anna Guga
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim

Pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przez CZARNA BIAŁOSTOCKA 1

Szanowni Państwo

Przesyłam w załączeniu pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia
odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r.

Pozdrawiam

Bożena Kucharewicz

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A

tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49

<http://www.czarnabialostocka.pl/> www.czarnabialostocka.pl,
<mailto:um@czarnabialostocka.pl> um@czarnabialostocka.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: S 1431 47 2018 przez RADOMSKO 1

Witam,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 17 lipca 2018 r.

Pozdrawiam.

Joanna Wawrzyn
Urząd Gminy Radomsko

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do wniosku o informację publiczna z dnia 18 lipca 2018 r. udzielam następującej odpowiedzi.

- Czy w Urzędzie Gminy, w którymś z jego wydziałów, jednostce organizacyjnej gminy lub samorządowej osobie prawnej prowadzone są media?

Odp.: Nie są

- Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017, i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r.

Odp.: 2015 r.: 3 292,40 zł

2016 r.: 8 175,32 zł

2017 r.: 15 250,85 zł

do dnia 26.07.2018 r.: 6 888,00 zł

(Opr. Anna Troszczyńska)

Pozdrawiam

Aleksandra Przybyszewska

Urząd Gminy Stargard

odpowiedź na wniosek przez OLSZEWO-BORKI 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,

Monika Młynarczyk

Urząd Gminy w Olszewie-Borkach

Tel. 29 761 31 07

Mob. 505 778 625

www.olszewo-borki.pl

odpowiedź na wniosek przez SŁUPCA 1

Urząd Gminy w Słupcy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Magdalena Kaczorowska

Inspektor ds. organizacyjnych, kadr i płac

Urząd Gminy w Słupcy

ul. Sienkiewicza 16,

62 - 400 Słupca

informacja (cz.2) przez MOCHOWO 1

Informator Gminy Mochowo nr 3 Grudzień 2016

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

Re: Wniosek o informacje publiczną- gmina Kutno c.d przez KUTNO 4

W załączeniu ostatnie strony gazety.

Z poważaniem

Jerzy Bryła

Wójt Gminy Kutno

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7856@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja (cz.3) przez MOCHOWO 1

Informator Gminy Mochowo nr 4 Grudzień 2017

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie, ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

Odpowoiedź na wniosek o informację publiczną przez LESZNO 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam

Aleksandra Smolarek

podinsp. ds. promocji

i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Gminy Leszno

Al. Wojska Polskiego 21

05-084 Leszno

tel. 22 725 80 05 wew. 117

Niniejsza wiadomość e-mail (wraz z wszystkimi załącznikami) może zawierać
informacje dotyczące tajemnic prawnie chronionych. Jeżeli nie są Państwo
jego adresatem, prosimy o jego niezwłoczne usunięcie i poinformowanie
nadawcy o zaistniałej pomyłce. Kopiowanie lub jakiekolwiek wykorzystywanie
zawartych w nim informacji, jak również ujawnianie ich osobom trzecim, jest
zabronione.

wniosek o informacje publiczną przez RAJGRÓD

Witam,

Przesyłam odpowiedź do wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Informuję, iż w Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ani innej jednostce
organizacyjnej Gminy Rajgród nie są prowadzone media.
Informuję dodatkowo, iż Gmina Rajgród wydała dwa egzemplarze bezpłatnego
biuletynu informacyjnego dla mieszkańców i turystów (jeden był wydany w
sierpniu 2017 r., drugi w kwietniu 2018 r.)

Pozdrawiam,

Natalia Pogorzelska

Urząd Miejski w Rajgrodzie

ul. Warszawska 32

19-206 Rajgród

86 272 19 48

media przez Legnica

Dzień dobry
W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
TAK;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
MAGAZYN LEGNICA.EU (miesięcznik);

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
https://portal.legnica.eu/magazyn/;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
TAK;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
wszystkie numery są dostępne w formacie .pdf pod linkami:
https://portal.legnica.eu/magazyn/
https://portal.legnica.eu/index.php/inne-4-418/magazyn-miejski/;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015 – wydział powstał w kwietniu – tak więc budżet wyniósł 159 351, 69 zł
2016 -309 045,76 zł
2017 -340 000,00 zł

w 2018r. do dnia 26.07 wydatkowano: 196 033,81 zł, zaplanowane w harmonogramie wydatki wynoszą: 277 082,59 zł
zaplanowany budżet 2018, po zmianach 280 000, 00 zł.

--------------------------------------------------------------------------------

ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Urząd Miasta Legnica
pl. Słowiański 8
59-220 Legnica
tel. 76 72-12-174
fax. 76 72-12-115
e-mail: zwroblewski@legnica.eu
www.legnica.eu


Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.
SAVE PAPER - THINK BEFORE YOU PRINT

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną. przez CZEMPIŃ

Witam.

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuje, co następuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? – prowadzony jest miesięcznik „Puls Czempinia”
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - miesięcznik Puls Czempinia – prowadzony przez Centrum Kultury Czempiń-
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - https://www.ck.czempin.pl/Puls_Czempinia
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie - TAK – nr rejestru RPR 196
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. – wszystkie numery dostępne są pod podanym linkiem;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - informacje zawarte są w Sprawozdaniach z budżetu gminy Czempiń – dostępnych na BIP Urzędu Gminy w Czempiniu - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=czempin/.

Z poważaniem

Magdalena Głucha – Napierała

Sekretarz Gminy Czempiń

Kierownik Referatu Organizacyjnego

61 28 26 703 wew.115

m.napierala@ug.czempin.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WYSZKÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej z 18 lipca 2018 r.

Z poważaniem.

Michał Mielczarczyk

Promocja i kontakty zewnętrzne

Urząd Miejski w Wyszkowie

Aleja Róż 2

07-200 Wyszków

tel. (29) 743-77-13

e-mail: <mailto:promocja@wyszkow.pl> promocja@wyszkow.pl

www.wyszkow.pl

udzielenie informacji publicznej przez ŚMIGIEL 2

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Anita Kasperska

smigiel_pozmianie_ostateczne

Urząd Miejski Śmigla

pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

tel. 65 5186 911

<http://www.smigiel.pl> www.smigiel.pl

Odpowiedź na informację publiczną - media przez WITONIA

Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
Urząd Gminy w Witoni, jednostki organizacyjne jak również samorządowe osoby
prawne nie prowadzą mediów.

Pozdrawiam

Mirosław Rosiecki

Urząd Gminy w Witoni

Tel.: 24 356 47 11

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security