Wniosek o informacje publiczną przez LUBAWA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16 lipca 2018 r.
złożony w formie elektronicznej.

---------------
Pozdrawiam
Żaneta Olejniczak
Urząd Miasta Lubawa
tel. 89 645 53 12

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pan/Pani jej prawidłowym
adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne
rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i
usunięcie otrzymanych informacji.

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez CZERMIN 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.

W dniu 2018-07-18 o 11:39, sprawa-8597@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŻYWIEC 1

Dzień dobry,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję, że:

1) w Urzędzie Miejskim w Żywcu, w jednostkach organizacyjnych Miasta Żywca, jak również w samorządowych osobach prawnych, których udziałowcem lub dla których organem założycielskim jest miasto Żywiec nie są prowadzone media;

2) ze względu na sezon urlopowy, zakres zapytania oraz konieczność zapewnienia bieżącej realizacji podstawowych zadań, informacja o wydatkach na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - zostanie udostępniona do dnia 14 września 2018 roku – stosownie do art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku poz. 1330).

Z wyrazami szacunku

Tomasz Bus
Sekretarz Miasta Żywca

Żywiec, dnia 26 lipca 2018 roku

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9295@fedrowanie.siecobywatelska.pl<mailto:sprawa-9295@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl<http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl<http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl<http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org<http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedz na wniosek przez CHOJNA 1

Dzień dobry,
w załaczeniu ODPOWIEDZ NA PAŃSTWA WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

UM Chojna
A.Brzezińska

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JUTROSIN

Jutrosin, dnia 26.07.2018r.

Nr 1431.23.2018

wnioskodawca
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuje co następuje:

1. Media są prowadzone w jednostce organizacyjnej gminy
2. W Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji wydawana jest gazeta lokalna “Wiadomości Jutrosińskie”.
3. Adres strony internetowej mgokjutrosin@wp.pl
4. Czasopismo nie jest zarejestrowane w Sądzie.
5. Wszystkie nr gazety i ich treść są dostępne od linkiem https://issuu.com/jutrosin
6. Wydatki gminy m.in. na ogłoszenia, promocję, materiały dedykowane i sponsorowane:
2015 rok – 7.204 zł
2016 rok – 2.454 zł
2017 rok – 4.468 zł
2018 rok – 465 zł

Z poważaniem
Małgorzata Pospiech – Insp. ds. organizacyjnych

Odp. przez LASKOWA 1

Witam

Przesyłam odp. na wniosek.

Pozdrawiam

Monika Bugajska

--

Urząd Gminy Laskowa
Laskowa 643
34-602 Laskowa
e-mail: gmina@laskowa.pl
tel: 183300210

------------------------------------------------------------------------

Klauzula Bezpieczeństwa "Urzędu Gminy Laskowa", z siedzibą w Laskowa
643, 34-602 Laskowa.
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o
charakterze poufnym lub zastrzeżonym. Uprzedzamy, że wgląd w treść
e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie
jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w nim informacje przez osobę
lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne
zawiadomienie i odesłanie jej z powrotem do nadawcy oraz o usunięcie jej
ze swojego systemu wraz z wszelkimi załącznikami.

Urząd Gminy Laskowa, with Headquarters in Laskowa 643, 34-602 Laskowa -
Security Clause
The information transmitted is intended only for the person or entity to
which it is addressed and may contain confidential and/or privileged
material. Please be warned that any review, retransmission,
dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon,
this information by person or entity other than the intended recipient
is not permitted. If you received this in error, please contact the
sender immediately, send the message back and delete it from your system
including all the attachments.

informacja (cz.1) przez MOCHOWO 2

Pozdrawiam

Anna Witkowska

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Mochowie

Mochowo, ul. Sierpecka 2, 09 - 214 Mochowo

tel. 24 276 33 33 wew. 223

kom. 531 501 375

udzielenie odpowiedzi na informację publiczną przez STRZEGOM 6

Dzień dobry,
W załączeniu odpowiedź na Państwa pismo z dn. 16.07.2018 r.

Małgorzata Kus-Pożoga
Urząd Miejski w Strzegomiu

Re: Wniosek o informacje publiczną - gmina Kutno przez KUTNO 4

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. Ostatni numer gazety zostanie przesłany w kolejnych
wiadomościach.

Z poważaniem

Jerzy Bryła

Wójt Gminy Kutno

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7856@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną - gmina Kutno c.d. przez KUTNO 4

W załączenie kolejne strony gazety

Jerzy Bryła

Wójt Gminy Kutno

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7856@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez ŻURAWICA

Dzień dobry, odpowiadając na wniosek dotyczący uzyskania informacji publicznej Wójt Gminy Żurawica informuje, że nie są prowadzone żadne media. Z poważaniem Ryszard Kostelecki Sekretarz Gminy Żurawica
Dnia 17 lipca 2018 12:36 Urząd Gminy Żurawica &lt;sprawa-7631@fedrowanie.siecob napisał(a):


Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7631@fedrowanie.siecoby

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o informację publiczną dot. mediów przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 6

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udzielenie informacji publicznej dotyczący mediów.

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl

odpowiedź na wniosek o inf. publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 4

Pozostałe nr gazety wydawanej przez miasto

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl

Informacja publiczna przez ZBÓJNA

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018,
poniżej udzielam informacja w zakresie pytania o wydatki gminy na promocję w
latach 2015-2018:

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2015 wyniosły - 4 841,85 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2016 wyniosły - 15 019,37 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2017 wyniosły - 11 569,19 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2018 do dnia 26 lipca wyniosły - 14
875,04 zł

Z poważaniem,

Izabela Popielarczyk

Tel. 86 214 00 03

Informacja publiczna przez ZBÓJNA

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018,
poniżej udzielam informacja w zakresie pytania o wydatki gminy na promocję w
latach 2015-2018:

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2015 wyniosły - 4 841,85 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2016 wyniosły - 15 019,37 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2017 wyniosły - 11 569,19 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2018 do dnia 26 lipca wyniosły - 14
875,04 zł

Z poważaniem,

Izabela Popielarczyk

Tel. 86 214 00 03

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KODRĄB

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. informuję, że w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych nie są prowadzone media, nie posiadamy gazety, radia, telewizji.
Wydatki gminy na promocję wynoszą odpowiednio:
2015 r.              184,50 zł
2016 r.              1107,00 zł
2017 r.                479,70 zł
2018 r.  I półrocze         184,50 zł     
Z poważaniem,
Paulina Lesiakowska
Urząd Gminy Kodrąb

RE: Wniosek o informacje publiczną przez LEŚNIOWICE 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek.

Bernadetta Tarlecka

--------------------------------------------------------

Urząd Gminy Leśniowice

22-122 Leśniowice

Tel./fax: 82 567 54 94

www.lesniowice.lubelskie.pl

Opis: her_bs

Informacja publiczna przez ZBÓJNA

W odpowiedzi na Państwa Wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018,
poniżej udzielam informacja w zakresie pytania o wydatki gminy na promocję w
latach 2015-2018:

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2015 wyniosły - 4 841,85 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2016 wyniosły - 15 019,37 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2017 wyniosły - 11 569,19 zł

Wydatki Gminy Zbójna na promocję w roku 2018 do dnia 26 lipca wyniosły - 14
875,04 zł

Z poważaniem,

Izabela Popielarczyk

Tel. 86 214 00 03

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez JANÓW LUBELSKI

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Tak, w:

- Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim - Gazeta Janowska - Referat Promocji
i Rozwoju (oraz strona www.janowlubelski.pl i facebook);

- Muzeum Regionalnym - wydawnictwo Janowskie Korzenie;

2. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazeta Janowska dostępna jest w Internecie na stronie www.janowlubelski.pl
pod linkiem: http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, Gazeta Janowska jest zarejestrowana w sądzie.

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gazeta Janowska jest dostępna w wersji elektronicznej (wszystkie numery od
2004 roku) na www.janowlubelski.pl pod linkiem:
http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 - 13 076,00 zł

2016 - 7 395,50 zł

2017 - 9 722,58 zł

2018 (stan na dzień 26.07.2018 r.) - 3 622,50 zł

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem

Katarzyna Dzadz

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

ul. J. Zamoyskiego 59

23-300 Janów Lubelski

tel. 15/ 87 24 313

www.janowlubelski.pl

udostepnienie informacji publicznej przez NOWYTARG 2

Dzień dobry, w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

Małgorzata Woźniak
podinspektor

Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
tel.: 182632206

Odpowiedź przez TRAWNIKI 1

Urząd Gminy Trawniki

Magdalena Madej

tel.81/ 58-56-018

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JANÓW LUBELSKI 1

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej uprzejmie informuję, że:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Tak, w:

- Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim – Gazeta Janowska – Referat Promocji i Rozwoju (oraz strona www.janowlubelski.pl i facebook);

- Muzeum Regionalnym – wydawnictwo Janowskie Korzenie;

2. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazeta Janowska dostępna jest w Internecie na stronie www.janowlubelski.pl pod linkiem: http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, Gazeta Janowska jest zarejestrowana w sądzie.

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gazeta Janowska jest dostępna w wersji elektronicznej (wszystkie numery od 2004 roku) na www.janowlubelski.pl pod linkiem: http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 – 13 076,00 zł

2016 – 7 395,50 zł

2017 – 9 722,58 zł

2018 (stan na dzień 26.07.2018 r.) – 3 622,50 zł

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem

Katarzyna Dzadz

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

Urząd Miejski w Janowie Lubelskim

ul. J. Zamoyskiego 59

23-300 Janów Lubelski

tel. 15/ 87 24 313

www.janowlubelski.pl

odp. wniosek informacja publiczna przez ŻARÓW 3

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na wniosek o informację
publiczną oraz 5 ostatnich numerów Gazety Żarowskiej w formacie pdf.
Gazety wyślę Państwu w kilku mailach, bo są dużej rozdzielczości.
Serdecznie pozdrawiam.

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez IŁAWA 1

Szanowi Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z
dn. 18.07.2018, w załączeniu wysyłam odpowiedź.

Aleksandra Kozłowska

/Urząd Miasta Iławy
//Sekretariat Burmistrza//
//ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława//
//tel. 89 649 01 00/

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 14:29:42 +0200
Nadawca: Urząd Miasta Iławy <um@umilawa.pl>
Adresat: Beata Furmanek <bfurmanek@umilawa.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:36:41 -0000
Nadawca: sprawa-9047@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-9047@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@umilawa.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-9047@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Gmina Władysławów informacja publiczna przez WŁADYSŁAWÓW 7

Dzień dobry.

W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Link do strony internetowej www.wladyslawow.pl <http://www.wladyslawow.pl/>

Link do pobrania GŁOSU WŁADYSŁAWOWA http://www.wladyslawow.pl/?page_id=906

--

/*Magdalena Szejna -Stawicka*/

*/Stanowisko ds. funduszy pomocowych, rozwoju lokalnego, promocji,
turystyki, sportu i współpracy z mediami
/*

/(63) 280 46 39
/

/promocja@wladyslawow.pl/ <mailto:promocja@wladyslawow.pl>

/www.wladyslawow.pl/

/Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Władysławów. Inspektor
danych osobowych: iod@wladyslawow.pl/