Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

*Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

***

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i archiwalnych
(obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia udzielenia odp. na
wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie z art. 13 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie do dnia 12
września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PASYM

Na państwa wniosek odpowiadamy w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu wydaje kwartalnik pod nazwą "Informator
Pasymski - informacje z życia miasta i gminy".

Jest on zarejestrowany pod numerem ISSN 2543-9944.

Link do Informatora: http://pasym.pl/5865,INFORMATOR.html

Pod tym linkiem są wszystkie dotychczas wydane numery ( 7 wydań) nie
widzimy więc potrzeby wysyłania Państwu wersji papierowej ostatnich
pięciu numerów.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i inne promocyjne z
wszystkich lat są zawarte w sprawozdaniach z realizacji budżetu za lata
2015, 2016, 2017. Do końca sierpnia będzie gotowe sprawozdanie z
realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku. Sprawozdania są bardzo
szczegółowe i na BIP wszystko Państwo znajdziecie.

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9096@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretarz Miasta Pasym
Wiesław Szubka
tel.+48 89 621 20 11 wew. 40
kom. 512-424-184
sekretarz_umig@pasym.pl
www.pasym.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek_46 przez JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018
Pozdrawiam
Dorota Korpacz
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

*Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

***

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i archiwalnych
(obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia udzielenia odp. na
wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie z art. 13 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie do dnia 12
września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

OA.1431.31.2018 przez OSTRÓWEK 3

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. wraz z załącznikami.

Pozdrawiam
Olga Rybak
Sekretariat
tel: 81 856 20 02
stopkak

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r._Gmina Lesko przez LESKO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo o udzielenie informacji publicznej
z dnia 17.07.2018 r.
z poważaniem
Magdalena Mazurkiewicz

Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PASYM

W dniu 2018-07-26 o 15:12, Wiesław Szubka pisze:
--
Sekretarz Miasta Pasym
Wiesław Szubka
tel.+48 89 621 20 11 wew. 40
kom. 512-424-184
sekretarz_umig@pasym.pl
www.pasym.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODYNIE 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Szanowni Państwo<br></p><p>W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej<br></p><p>Z poważaniem<br></p><p>Karina Rogala<br></p><p>Urząd Gminy Wodynie<br></p><p>ul. Dwernickiego 5<br></p><p>08-117 Wodynie<br></p></body></html>

Re: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez WODYNIE 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,
Renata Bareja - Sekretarz Gminy Wodynie
tel. 25 631 26 58 w. 45

odpowiedż na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez BURZENIN 1

Urząd Gminy w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca
2018r.

Aldona Katarzyna Kolanek

Inspektor ds. społecznych, promocji i sportu, obsługi ewidencji działalności
gospodarczej

tel. 43 821 40 87 wew. 24

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RASZKÓW

Raszków, dn.
25.07.2018r.

SE.1431.6.2018

*                                        Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

                                        ul. Ursynowska 22/2

                                        02-605 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem z dnia 18 lipca 2018 roku o udzielenie
informacji publicznej odpowiadamy na pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? -
*TAK*;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy - *w Urzędzie Gminy i Miasta
Raszków prowadzony jest periodyk „Goniec Raszkowski”*,

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie –
*wszystkie numery „Gońca Raszkowskiego” dostępne są na naszej stronie
www.raszkow.pl <http://www.raszkow.pl/> w zakładce Goniec Raszkowski –*

*h
<http://www.raszkow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1>ttp://www
<http://www.raszkow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1>.
<http://www.raszkow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1>raszkow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1
<http://www.raszkow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=3&strona=1>*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie – *TAK - zarejestrowany jest w
Sądzie Okręgowym w Kaliszu;*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf. - *wszystkie numery „Gońca Raszkowskiego” znajdują się na naszej
stronie www.raszkow.pl <http://www.raszkow.pl/> w zakładce Goniec
Raszkowski*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku –
*78.180,72 zł.*

Z poważaniem

Piotr Rokicki

Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Raszków

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OSTROWICE

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, Urząd Gminy Ostrowice informuje, iż w urzędzie ani w jednostkach gminy nie są prowadzone media.
Gmina Ostrowice nie ponosi wydatków na ogłoszenia, promocję itp. ze względu na trudną sytuację finansową.
-
Jolanta Kurkowska-Kruczek
Urząd Gminy Ostrowice

Odpowiedź na wniosek czI przez RĘDZINY 5

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku o
udzielenie informacji publicznej oraz 3 pliki - kurier.

Ze względu na ograniczoną pojemność pozostałe 2 pliki - kurier, przesyłam w
2 e-mailu.

Pozdrawiam,

insp. ds. kancelaryjnych

Gabriela Jastrzębska

<mailto:ug@redziny.pl> ug@redziny.pl | 34 327 90 14 wew. 113 |
<http://www.redziny.pl/> www.redziny.pl

P Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o środowisku

Treść niniejszej wiadomości jest poufna i przeznaczona wyłącznie dla jej
adresatów. W razie pomyłkowego przesłania Państwu tej wiadomości, prosimy o
poinformowanie o tym nadawcy przez wysłanie odpowiedzi zwrotnej.
Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym
charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne. The
content of this message is confidential and is intended solely for it's
addressees. If you have received this message by mistake, please notify the
sender immediately by replying to this message. Any disclosure, copying,
distribution or any action taken or omitted to be taken without
authorization in reliance on it is prohibited and may be unlawful.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez JANÓW LUBELSKI

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję, że:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Tak, w:
- Urzędzie Miejskim w Janowie Lubelskim – Gazeta Janowska – Referat
Promocji i Rozwoju (oraz strona www.janowlubelski.pl i facebook);
- Muzeum Regionalnym – wydawnictwo Janowskie Korzenie;

2. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazeta Janowska dostępna jest w Internecie na stronie
www.janowlubelski.pl pod linkiem:
http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

3. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, Gazeta Janowska jest zarejestrowana w sądzie.

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Gazeta Janowska jest dostępna w wersji elektronicznej (wszystkie numery
od 2004 roku) na www.janowlubelski.pl pod linkiem:
http://janowlubelski.pl/dla-mieszkancow/media

5. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 – 13 076,00 zł
2016 – 7 395,50 zł
2017 – 9 722,58 zł
2018 (stan na dzień 26.07.2018 r.) – 3 622,50 zł

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem

Katarzyna Dzadz
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju
Urząd Miejski w Janowie Lubelskim
ul. J. Zamoyskiego 59
23-300 Janów Lubelski
tel. 15/ 87 24 313
www.janowlubelski.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

RE: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Gmina Sępopol przez SĘPOPOL 2

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną otrzymany w dniu 18 lipca 2018 r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania korespondencji.

Z poważaniem

Beata Pakuła

Sekretarz Gminy Sępopol

Tel. 89 7613161

email:sekretarz@sepopol.pl

Fwd: Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r._Gmina Lesko przez LESKO 1

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: UMiG Lesko - Sekretarz Magdalena Mazurkiewicz <sekretarz@lesko.pl mailto:sekretarz@lesko.pl >
Do: UMiG Lesko - Sekretariat <gmina@lesko.pl mailto:gmina@lesko.pl >
Data: 27 lipca 2018 o 07:32
Temat: Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r._Gmina Lesko

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo o udzielenie informacji publicznej
z dnia 17.07.2018 r.
z poważaniem
Magdalena Mazurkiewicz

Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BOGUSZÓW-GORCE 2

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
16.07.2018 r., w załączeniu przesyłam pismo nr WOP.1431.9.2018 z dnia
27.07.2018 r..

--
Z poważaniem
******************************
/-/ Joanna Ciba-Falkowska
Wydział Organizacyjno-Prawny
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
tel.: 74 8449-311 wew. 42
e-mail: joannafalkowska@boguszow-gorce.pl
promocja@boguszow-gorce.pl
************************************************************

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA RUDA 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na poniższy wniosek informujemy że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*/Tak (jak poniżej)./*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*/Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest wydawcą miesięcznika drukowanego
„Wiadomości Gminy Nowa Ruda”./*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*/http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/76/wiadomosci-gazeta/*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*/Miesięcznik zarejestrowano w międzynarodowym systemie informacji o
wydawnictwach ciągłych oraz Sądzie Okręgowym w Świdnicy./*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*/Wszystkie wydania w wersji pdf dostępne są na stronie:/*

*/http://gmina.nowaruda.pl/artykuly/76/wiadomosci-gazeta/*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W związku z udostępnieniem informacji publicznej, odnośnie wydatków
gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane,
dołączamy w załączniku dane na lata 2015, 2016, 2017, 2018 w formie
tabel. Pod uwagę wzięto tylko wydatki na reklamę, emisję materiałów
filmowych, utrzymanie serwera, strony samorządowej i informacje w
mediach (np. życzenia). Jeżeli chodzi o sformułowanie _innego typu
promocję, _jest na tyle nieprecyzyjne, że należałoby je uściślić.

--

http://i.imgur.com/zT90j8w.png

**

*Barbara Adamska*

Samodzielne Stanowisko ds. Promocji, Turystyki i Kontaktów z Mediami

Urząd Gminy Nowa Ruda
ul. Niepodległości 1 / 57-400 Nowa Ruda

Telefon: (74) 872 09 27

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji
obowiązków ustawowych przez Urząd Gminy Nowa Ruda ul. Niepodległości 1,
57-400 Nowa Ruda zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nowa Ruda ul.
Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
jest Pan Mateusz Hryckiewicz e-mail: bip@gmina.nowaruda.pl Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych
nałożonych na Jednostki Samorządu Terytorialnego, a także w związku z
zawartymi umowami i porozumieniami.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku gdy dane
przetwarzane są na podstawie zgody posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan/Pani
prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/Pana dane
osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji
lub/i profilowaniu.

informacja publiczna przez PIŃCZÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, uprzejmie
informuję, że Urząd Miejski w Pińczowie nie prowadzi radia ani telewizji.
Nie wydaje również gazety. Informacje publikowane są na stronie internetowej
www.pinczow.com.pl.

W sprawie podania informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję uprzejmie
wyjaśniam, że w tym zakresie mamy do czynienia z informacją przetworzoną,
ponieważ zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych "informacją
przetworzoną jest informacja publiczna opracowana przez podmiot zobowiązany
przy użyciu dodatkowych sił i środków, na podstawie posiadanych przez niego
danych, w związku z żądaniem wnioskodawcy i na podstawie kryteriów przez
niego wskazanych, czyli innymi słowy informacja, która zostanie przygotowana
"specjalnie" dla wnioskodawcy wedle wskazanych przez niego kryteriów.
Informacja publiczna przetworzona to taka informacja, na którą składa się
pewna suma informacji tzw. informacji publicznej prostej, dostępnej bez
wykazywania przesłanki interesu publicznego. Ze względu jednak na treść
żądania, udostępnienie wnioskodawcy konkretnej informacji publicznej nawet o
prostym charakterze, wiązać się może z potrzebą przeprowadzenia odpowiednich
analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem. Powyższe
zabiegi czynią takie informacje proste informacją przetworzoną, której
udzielenie jest skorelowane z potrzebą istnienia przesłanki interesu
publicznego" (wyrok NSA z dnia 17 października 2006 r. sygn. akt I OSK
1347/05 LEX 281369, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie
z dnia 10 stycznia 2013 r. II SAB/Sz 51/12). W związku z powyższym wzywam
Państwa do wskazania w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma
interesu publicznego do otrzymania zestawienia. Po przedstawieniu interesu
publicznego zostaną Państwu przedstawione koszty przygotowania wnioskowanego
zestawienia.

Marcin Kozłowski

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Pińczowie

28-400 Pińczów, ul. 3 Maja 10

tel. 412345260, kom. 606856258

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZELÓW 11

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. Ponadto załączam po 5 numerów gazet
lokalnych.

Z poważaniem
Pracownik Biura Rady Miejskiej w Zelowie

Wniosek o dostęp do informacji publicznej-Odpowiedź przez CEKCYN

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Tak, w Urzędzie Gminy w Cekcynie prowadzone są media
2. Urząd Gminy w Cekcynie wydaje Biuletyn Informacyjny Gminy Cekcyn
3. Numery poszczególnych biuletynów dostępne są na stronie internetowej
Gminy Cekcyn, pod adresem: http://www.cekcyn.pl/index.php/biuletyny
4. Nie, Biuletyn Informacyjny Gminy Cekcyn nie jest zarejestrowany w sądzie.
5. Pięć ostatnich numerów biuletynu znajduje na stronie internetowej
Gminy Cekcyn, pod adresem: http://www.cekcyn.pl/index.php/biuletyny.
6. Gmina na promocję w mediach: radio, telewizja, prasa wydała: w 2015
r.- 2230 zł, w 2016 r. - 3514 zł, w 2017 r. - 5104,50 zł, w 2018 r. -
3690 zł.

Z poważaniem

Anna Emmert

UG Cekcyn

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ZEMBRZYCE 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

z poważaniem
Danuta Smyrak
z up. Wójta Gminy
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - Żory przez Żory 5

Szanowni Państwo,
Poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

1) Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Tak, w Gminie Miejskiej Żory funkcjonują miejskie media.

2) Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Urząd Miasta Żory wydaje miejski biuletyn informacyjny „Kurier Żorski”. Jest on wydawany w nakładzie 20 800 egzemplarzy, a za jego opracowanie odpowiedzialni są pracownicy Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Urząd Miasta prowadzi także strony internetowej: www.zory.pl; www.zorskieinwestycje.pl; www.inwestycje.zory.pl oraz fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/miasto.zory/. Swoje strony internetowe prowadzą też miejskie jednostki i instytucje.

Dodatkowo w Żorach działa „Radio Żory” – jest to miejskie radio internetowe, działające samodzielnie w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury.

3) Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Radio Żory - http://radiozory.pl/

Kurier Żorski - http://zory.pl/strefa-mieszka%C5%84ca/dla-mieszkanca-2/kurier-zorski/2018.html

4) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina Miejska Żory prowadzi miejski biuletyn informacyjny Kurier Żorski, o numerze ISSN 1507-1685.

5) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Kuriera Żorskiego.

6) Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 r.

- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta – umowa roczna Telewizja Żory Janusz Janik - 12.000,00 zł brutto,

- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 22.140,00 zł brutto,

- Zamieszczenie banneru reklamowego na głównej stronie portalu internetowego www.zory24.pl oraz utworzenie podstrony na ww. portalu archiwizującej wszystkie zamieszczane komunikaty – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.705,00 zł brutto,

- Produkcja i emisja życzeń wielkanocnych w Telewizji TVT - 1.230,00 zł brutto,

- Produkcja i emisja życzeń bożonarodzeniowych w Telewizji TVT - 1.230,00 zł brutto,

- Zamieszczenie double billboard w portalu tuŻory.pl – tuPolska sp. z o.o. – 1.845,00 zł brutto.

2016 r.

- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 11.070,00 zł brutto,

- Zamieszczenie banneru reklamowego na głównej stronie portalu internetowego www.zory24.pl oraz archiwizacja komunikatów – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.705,00 zł brutto,
- Produkcja i emisja radiowych spotów promocyjnych w Antyradiu, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - EUROZET Sp. z o.o. - 7.669,05 zł brutto,

- Produkcja i emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu 90, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 4.624,80 zł brutto,

- Zredagowanie oraz publikacja artykułu promocyjnego w Magazynie WhyStory w Gazecie Wyborczej - Why Media Group - 3 690,00 zł brutto,

- Realizacja i emisja programu telewizyjnego TVS o nazwie „W Oku Miasta” - TVS Sp. z o.o. - 4.920,00 zł brutto,
- Produkcja i emisja życzeń bożonarodzeniowych w Telewizji TVT – Telewizja TVT Sp. z o. o. - 1.722,00 zł brutto.

2017 r.

- Emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu 90, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 4 132,80 zł brutto,
- Emisja spotu promocyjnego miasta Żory w kinie Multikino Rybnik, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Multikino Media sp. z o.o. - 4 493,19 zł brutto,

- Miesięczna emisja spotu promocyjnego miasta Żory, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem”. - Telewizja TVT Sp. z o.o. - 3 000,00 zł brutto,

- Publikacja reklamy w dodatku „ABC Regionu” do Tygodnika Regionalnego Nowiny - Wydawnictwo Regionalne Sp. z o.o. - 2 125,44 zł brutto,

- Zamieszczanie i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta w portalu www.zory24.pl – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.720,00 zł brutto,
- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 19.680,00 zł brutto,
- Publikacja reklamy w dodatku do Gazety Wyborczej o zasięgu katowicko-bielskim - Agora S.A. - 6 457,50 zł brutto,
- Produkcja i emisja życzeń bożonarodzeniowych w Telewizji TVT – Telewizja TVT Sp. z o. o. - 2.000,00 zł brutto,
- Publikacja reklamy w magazynie biznesowym „Strefa Biznesu” - Polska Press Sp. z o.o. – 2.460,00 zł brutto,

- Publikacja reklamy w wydaniu katowicko-bielskim Gazety Wyborczej o tematyce Jarmarki Świąteczne - Agora S.A. – 1.230,00 zł brutto,

- Publikacja życzeń bożonarodzeniowych na łamach Dziennika Zachodniego – Polska Press Sp. z o.o. - 393,60 zł brutto.

2018 r.

- Zamieszczanie i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta w portalu www.zory24.pl – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.720,00 zł brutto,
- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 53 136,00 zł brutto,
- Publikacja reklamy w magazynie biznesowym „Strefa Biznesu” - Polska Press Sp. z o.o. – 1.600,00 zł brutto,
- Emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu 90, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 4 132,80 zł brutto,
- Emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu Express 92,3 FM, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 2 458,77 zł brutto.

Z poważaniem,

Anna Ujma
Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu
tel.: +48 606 991 297 | +48 32 43 48 229
email: a.ujma@um.zory.pl

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25,
tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
email: umzory@um.zory.pl | www.zory.pl
FB: www.facebook.com/miasto.zory/

FW: Wniosek o informacje publiczną przez PIECHOWICE 6

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br. poniżej przesyłam stosowną odpowiedź:

Ad. 1 czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

TAK

Ad. 2 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.

Miesięcznik pn. „Informator Piechowicki”

strona internetowa Miasta Piechowice http://piechowice.pl/

Wydział odpowiedzialny za publikację: Referat Spraw Społecznych

Osoba odpowiedzialna za realizację publikacji: Anna Szalej – John Kierownik Referatu Spraw Społecznych w tym stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu.

Ad. 3 prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:

http://piechowice.pl/

http://piechowice.pl/informator

Ad. 4 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:

TAK

Ad. 5 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

w załączeniu

Ad. 6 prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

L.p

Rodzaj wydatków

2015

2016

2017

I półrocze 2018

1

Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wzajemnej promocji

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

5 000,00 zł

2

Materiały promocyjne

5 721,96 zł

3 690,00 zł

1 690,70 zł

4 920,00 zł

3

Obsługa medialna Miasta

15 530,00 zł

15 990,00 zł

14 760,00 zł

7 380,00 zł

4

Informator Piechowicki

29 880,00 zł

33 000,00 zł

34 200,00 zł

14 450,00 zł

5

Usługi związane z wydaniem materiałów promocyjnych

2 775,50 zł

4 190,00 zł

4 957,84 zł

2 124,75 zł

6

Publikacje promujące miasto

3 795,00 zł

12 800,00 zł

19 974,17 zł

7 165,00 zł

W zastępstwie Kierownika Referatu Spraw Społecznych

Ilona Ulanecka

Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miasta Piechowice

Tel. 75 75 48 909

odpowiedź na informację publiczną przez BARDO

Odpowiedzi na informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
*nie*
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone
(np.gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; *nie*
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; *nie ma
*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; *gmina prowadzi okazjonalny
biuletyn, który jest zarejestrowany w sądzie*
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;*wydanych zostało 4 numery, ostatni w październiku 2014 roku - link
do wszystkich numerów http://www.bardo.pl/gmina/biuletyn/
*
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. -
*ogólnie na promocję w 2015 roku gmina wydała 24 979,10 zł, **ogólnie na
promocję w 2016 roku gmina wydała 37 357,28 zł, **ogólnie na promocję w
2017 roku gmina wydała 88 716,13 zł, **ogólnie na promocję w 2018 roku
do końca czerwca gmina wydała 22 856,08 zł*

--
Pozdrawiam
Marta Ptasińska
Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urząd Miasta i Gminy w Bardzie
Rynek 2
57-256 Bardo

tel. 74 8171 478 w. 73
tel. kom. 785 044 581

e- mail: mptasinska@bardo.pl
www.bardo.pl