Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez IŁAWA 1

Szanowi Państwo,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z
dn. 18.07.2018, w załączeniu wysyłam odpowiedź.

Aleksandra Kozłowska

/Urząd Miasta Iławy
//Sekretariat Burmistrza//
//ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława//
//tel. 89 649 01 00/

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 14:29:42 +0200
Nadawca: Urząd Miasta Iławy <um@umilawa.pl>
Adresat: Beata Furmanek <bfurmanek@umilawa.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:36:41 -0000
Nadawca: sprawa-9047@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-9047@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@umilawa.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-9047@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez OSIECZNA 1

W załączniku odpowiedź

Aldona Nyczak

Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej

odpowiedź na wniosek przez OSIECZNA 1

W załączniku odpowiedź

Aldona Nyczak

Urząd Miasta i Gminy w Osiecznej

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODZIERADY 1

W związku z wpłynięciem wniosku w dniu 17.07.2018 o godzinie 12:39 na
skrzynkę e-mail Urzędu Gminy Wodzierady na adres: urzad@wodzierady.pl
<mailto:urzad@wodzierady.pl> informuję iż nie można zweryfikować podpisu w
w/w wiadomości. Proszę jednocześnie o przesłanie ponowne wniosku z podpisem
lub złożenie wniosku za pośrednictwem platformy epuap na naszą skrytkę
podawczą: /hy58g4a5b1/Domyślna

Z poważaniem

Kamil Wodziński

Informatyk UG Wodzierady

Wodzierady 24, 98-105 Wodzierady

<mailto:informatyk@wodzierady.pl> informatyk@wodzierady.pl

<http://www.wodzierady.pl> www.wodzierady.pl

bip.wodzierady.pl

tel. 43 677 49 73

tel. 43 677 33 22 / 43 677 33 23 (wew. 23)

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOŚCIAN 2

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Magdalena Lewandowska

Urząd Gminy Kościan

Odpowiedź informacja publiczna przez GRABÓW 1

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Weronika Marciniak
Urząd Gminy w Grabowie
ul. 1 Maja 21
99-150 Grabów
tel. (63) 2734121
<http://www.gminagrabow.pl/> www.gminagrabow.pl

Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez STRZELIN 6

W załączniku odpowiedź.
Proszę o potwierdzenie otrzymania odpowiedzi.

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7076@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem
Justyna Sziller
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
71 39 21 971 wew. 122
j.sziller.umig@strzelin.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PIECHOWICE 6

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca br. poniżej przesyłam stosowną odpowiedź:

Ad. 1 czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
TAK
Ad. 2 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.
Miesięcznik pn. „Informator Piechowicki”

strona internetowa Miasta Piechowice http://piechowice.pl/

Wydział odpowiedzialny za publikację: Referat Spraw Społecznych

Osoba odpowiedzialna za realizację publikacji: Anna Szalej – John Kierownik Referatu Spraw Społecznych w tym stanowisko ds. turystyki, promocji miasta i sportu.
Ad. 3 prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie:
http://piechowice.pl/
http://piechowice.pl/informator
Ad. 4 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie:
TAK
Ad. 5 jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
w załączeniu
Ad. 6 prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

L.p
Rodzaj wydatków
2015
2016
2017
I półrocze 2018

1
Porozumienie ze Starostwem Powiatowym o wzajemnej promocji
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł
5 000,00 zł

2
Materiały promocyjne
5 721,96 zł
3 690,00 zł
1 690,70 zł
4 920,00 zł

3
Obsługa medialna Miasta
15 530,00 zł
15 990,00 zł
14 760,00 zł
7 380,00 zł

4
Informator Piechowicki
29 880,00 zł
33 000,00 zł
34 200,00 zł
14 450,00 zł

5
Usługi związane z wydaniem materiałów promocyjnych
2 775,50 zł
4 190,00 zł
4 957,84 zł
2 124,75 zł

6
Publikacje promujące miasto
3 795,00 zł
12 800,00 zł
19 974,17 zł
7 165,00 zł

W zastępstwie Kierownika Referatu Spraw Społecznych
Ilona Ulanecka
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii

Urząd Miasta Piechowice

Tel. 75 75 48 909

Fw: udostepnienie informacji publicznej przez NOWYTARG 2

Dzień dobry, w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

--------------------------------------------------------------------------------

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

Małgorzata Woźniak
podinspektor

Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
tel.: 182632206

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TRAWNIKI 1

Urząd Gminy Trawniki

Magdalena Madej
tel. 81/ 58-56-018

inf. publiczna przez LUBOMIERZ 2

Witam,

W załączniku odpowiedź na informacje publiczną z dnia 16 lipca 2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości.

Pozdrawiam

Mł.Ref. ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Anna Murawska

Urząd Gminy i Miasta Lubomierz

Plac Wolności 1

59-623 Lubomierz

Tel. 75 78 33 166

e-mail: ugim@lubomierz.pl

Informacja publiczna przez ŁUBNIANY 3

Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 17.07.2018 r

Inspektor ds Organizacyjnych

Iwona Fautsch

--
Urząd Gminy Łubniany
46-024 Łubniany, ul. Opolska 104
tel. 774270534

Wniosek o dostęp do informacji publicznej odpowiedź, cz.1 przez CEKCYN 2

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Tak, w Urzędzie Gminy w Cekcynie prowadzone są media
2. Urząd Gminy w Cekcynie wydaje Biuletyn Informacyjny Gminy Cekcyn
3. Numery poszczególnych biuletynów dostępne są na stronie internetowej
Gminy Cekcyn, pod adresem: http://www.cekcyn.pl/index.php/biuletyny
4. Nie, Biuletyn Informacyjny Gminy Cekcyn nie jest zarejestrowany w sądzie.
5. Pięć ostatnich numerów biuletynu znajduje się w załączeniu.
6. Gmina na promocję w mediach: radio, telewizja, prasa wydała: w 2015
r.- 2230 zł, w 2016 r. - 3514 zł, w 2017 r. - 5104,50 zł, w 2018 r. -
3690 zł

Ze względu na dużą wielkość pliku wysyłam wiadomość w dwóch mailach.

Z poważaniem
Anna Emmert
UG Cekcyn

Wniosek o dostęp do informacji publicznej odpowiedź, cz.2 przez CEKCYN 2

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej poniżej
udzielam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

1. Tak, w Urzędzie Gminy w Cekcynie prowadzone są media
2. Urząd Gminy w Cekcynie wydaje Biuletyn Informacyjny Gminy Cekcyn
3. Numery poszczególnych biuletynów dostępne są na stronie internetowej
Gminy Cekcyn, pod adresem: http://www.cekcyn.pl/index.php/biuletyny
4. Nie, Biuletyn Informacyjny Gminy Cekcyn nie jest zarejestrowany w
sądzie.
5. Pięć ostatnich numerów biuletynu znajduje się w załączeniu.
6. Gmina na promocję w mediach: radio, telewizja, prasa wydała: w 2015
r.- 2230 zł, w 2016 r. - 3514 zł, w 2017 r. - 5104,50 zł, w 2018 r. -
3690 zł

Ze względu na dużą wielkość pliku wysyłam wiadomość w dwóch mailach.

Z poważaniem
Anna Emmert
UG Cekcyn

odp. wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez MYŚLIBÓRZ 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek (wysłany na adres UMiG w Myśliborzu mysliborz@mysliborz.pl.)

Pozdrawiam
Michał Przybył
Wydział Edukacji i Spraw Organizacyjnych
UMiG w Myśliborzu
+48 95 747 56 86
or.umig@mysliborz.pl
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - Żory przez Żory 5

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

1) Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Tak, w Gminie Miejskiej Żory funkcjonują miejskie media.

2) Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Urząd Miasta Żory wydaje miejski biuletyn informacyjny „Kurier Żorski”. Jest on wydawany w nakładzie 20 800 egzemplarzy, a za jego opracowanie odpowiedzialni są pracownicy Biura Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory.

Urząd Miasta prowadzi także strony internetowej: www.zory.pl; www.zorskieinwestycje.pl; www.inwestycje.zory.pl oraz fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/miasto.zory/. Swoje strony internetowe prowadzą też miejskie jednostki i instytucje.

Dodatkowo w Żorach działa „Radio Żory” – jest to miejskie radio internetowe, działające samodzielnie w ramach Miejskiego Ośrodka Kultury.

3) Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Radio Żory - http://radiozory.pl/

Kurier Żorski - http://zory.pl/strefa-mieszka%C5%84ca/dla-mieszkanca-2/kurier-zorski/2018.html

4) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina Miejska Żory prowadzi miejski biuletyn informacyjny Kurier Żorski, o numerze ISSN 1507-1685.

5) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Kuriera Żorskiego.

6) Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 r.

- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta – umowa roczna Telewizja Żory Janusz Janik - 12.000,00 zł brutto,

- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 22.140,00 zł brutto,

- Zamieszczenie banneru reklamowego na głównej stronie portalu internetowego www.zory24.pl oraz utworzenie podstrony na ww. portalu archiwizującej wszystkie zamieszczane komunikaty – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.705,00 zł brutto,

- Produkcja i emisja życzeń wielkanocnych w Telewizji TVT - 1.230,00 zł brutto,

- Produkcja i emisja życzeń bożonarodzeniowych w Telewizji TVT - 1.230,00 zł brutto,

- Zamieszczenie double billboard w portalu tuŻory.pl – tuPolska sp. z o.o. – 1.845,00 zł brutto.

2016 r.

- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 11.070,00 zł brutto,

- Zamieszczenie banneru reklamowego na głównej stronie portalu internetowego www.zory24.pl oraz archiwizacja komunikatów – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.705,00 zł brutto,
- Produkcja i emisja radiowych spotów promocyjnych w Antyradiu, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - EUROZET Sp. z o.o. - 7.669,05 zł brutto,

- Produkcja i emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu 90, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 4.624,80 zł brutto,

- Zredagowanie oraz publikacja artykułu promocyjnego w Magazynie WhyStory w Gazecie Wyborczej - Why Media Group - 3 690,00 zł brutto,

- Realizacja i emisja programu telewizyjnego TVS o nazwie „W Oku Miasta” - TVS Sp. z o.o. - 4.920,00 zł brutto,
- Produkcja i emisja życzeń bożonarodzeniowych w Telewizji TVT – Telewizja TVT Sp. z o. o. - 1.722,00 zł brutto.

2017 r.

- Emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu 90, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 4 132,80 zł brutto,
- Emisja spotu promocyjnego miasta Żory w kinie Multikino Rybnik, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Multikino Media sp. z o.o. - 4 493,19 zł brutto,

- Miesięczna emisja spotu promocyjnego miasta Żory, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem”. - Telewizja TVT Sp. z o.o. - 3 000,00 zł brutto,

- Publikacja reklamy w dodatku „ABC Regionu” do Tygodnika Regionalnego Nowiny - Wydawnictwo Regionalne Sp. z o.o. - 2 125,44 zł brutto,

- Zamieszczanie i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta w portalu www.zory24.pl – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.720,00 zł brutto,
- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 19.680,00 zł brutto,
- Publikacja reklamy w dodatku do Gazety Wyborczej o zasięgu katowicko-bielskim - Agora S.A. - 6 457,50 zł brutto,
- Produkcja i emisja życzeń bożonarodzeniowych w Telewizji TVT – Telewizja TVT Sp. z o. o. - 2.000,00 zł brutto,
- Publikacja reklamy w magazynie biznesowym „Strefa Biznesu” - Polska Press Sp. z o.o. – 2.460,00 zł brutto,

- Publikacja reklamy w wydaniu katowicko-bielskim Gazety Wyborczej o tematyce Jarmarki Świąteczne - Agora S.A. – 1.230,00 zł brutto,

- Publikacja życzeń bożonarodzeniowych na łamach Dziennika Zachodniego – Polska Press Sp. z o.o. - 393,60 zł brutto.

2018 r.

- Zamieszczanie i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta w portalu www.zory24.pl – umowa roczna Fundacja Sztuka - 3.720,00 zł brutto,
- Produkcja, postprodukcja i archiwizacja informacyjnych materiałów promocyjnych miasta - umowa roczna Telewizja TVT Sp. z o. o. - 53 136,00 zł brutto,
- Publikacja reklamy w magazynie biznesowym „Strefa Biznesu” - Polska Press Sp. z o.o. – 1.600,00 zł brutto,
- Emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu 90, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 4 132,80 zł brutto,
- Emisja radiowych spotów promocyjnych w Radiu Express 92,3 FM, w związku z kampanią „Zostań Naszym Sąsiadem” - Radio 90 Sp. z o.o. - 2 458,77 zł brutto.

Z poważaniem,

Anna Ujma
Główny Specjalista – Pełnomocnik Prezydenta ds. Promocji, Kultury i Sportu
tel.: +48 606 991 297 | +48 32 43 48 229
email: a.ujma@um.zory.pl

Urząd Miasta Żory
Al. Wojska Polskiego 25,
tel.: +48 32 43 48 200 | fax: +48 32 43 51 215
email: umzory@um.zory.pl | www.zory.pl
FB: www.facebook.com/miasto.zory/

Odpowiedź na wniosek przez GRABICA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
przekazuję pismo z odpowiedzią.

Z poważaniem

Magdalena Wspaniała

Urząd Gminy w Grabicy

Tel. 44/616-11-25 wew. 37

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JANOWO 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Przesyłam pozdrowienia

Z poważaniem /*Dorota Paczyńska*/ Sekretarz Gminy Janowo Urząd Gminy
Janowo ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo tel. /89/650-40-04
sekretarz@janowo.pl

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9051@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Wniosek o dostęp do informacji publicznej przez CEKCYN

W dniu dzisiejszym wysłałam do Państwa odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej dot. mediów, jednak ze względu na zapełnioną Państwa skrzynkę pocztową nie jesteśmy w stanie go dostarczyć. Proszę o kontakt.Poniżej tekst jaki wraca po wysłaniu maila do Państwa.
Z poważaniem
Anna Emmert
UG Cekcyn

This is the mail system at host mail11.zenbox.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl>: host
mail11.zenbox.pl[private/dovecot-lmtp] said: 552 5.2.2
<backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Quota exceeded (mailbox for user is
full) (in reply to end of DATA command)

Reporting-MTA: dns; mail11.zenbox.pl
X-Postfix-Queue-ID: 2E3D9402DD
X-Postfix-Sender: rfc822;SRS0=LQZo=KK=cekcyn.pl=gmina@mail11.zenbox.pl
Arrival-Date: Thu, 26 Jul 2018 13:37:07 +0200 (CEST)

Final-Recipient: rfc822;backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Original-Recipient:rfc822;sprawa-7136@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Action: failed
Status: 5.2.2
Remote-MTA: dns; mail11.zenbox.pl
Diagnostic-Code: smtp; 552 5.2.2<backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Quota
exceeded (mailbox for user is full)

FW: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA WIEŚ WIELKA 2

Przesyłam ponownie odpowiedź, z uwagi na błędną datę

Informacja publiczna - wyjaśnienie przez DOBCZYCE

Witam Państwa. W poniedziałek 23 lipca 2018 wysłałam do Państwa odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W pierwszym mailu wysłałam
odpowiedzi na zadane we wniosku pytania , a w kolejnym wysłanym z zaraz po
pierwszym skany czasopisma Tapeta ( o co Państwo wnioskowali). Dzisiaj tj.
26 lipca 2018 otrzymałam maila z informacją , że wiadomość , w której
znajdowały się skany dokumentów nie została dostarczona. W załączniku
przesyłam Państwu wiadomość jaką otrzymałam. Bardzo proszę o informację
zwrotną jak można Państwu dostarczyć skany dokumentów , o które Państwo
proszą.

Pozdrawiam

Joanna Braś

Asystentka Burmistrza

UGiM Dobczyce

www.dobczyce.pl <http://www.dobczyce.pl>

te. 12 37 21 703

dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej przez GIDLE

OG.1431.05.2018.KZ

_Dotyczy:_ wniosku z dnia 17.07.2018 r. o udzielenie informacji
publicznej na prośbę członków zarząduSieci Obywatelskiej Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Gidle prowadzone są media w
postaci Samorządowego Portalu Internetowego Gminy Gidle, Biuletynu
Informacji Publicznej Gmina Gidle oraz Biuletynu Informacyjnego Urzędu
Gminy Gidle.

Adres strony Samorządowego Portalu Internetowego Gminy Gidle:
www.gidle.pl <http://www.gidle.pl> .

Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Gidle prowadzony jest w celu
powszechnego udostępniania informacji publicznej, link do
biuletynu:www.gidle.biuletyn.net <http://www.gidle.biuletyn.net>.

Biuletyn Informacyjny Urzędu Gminy Gidle jest zarejestrowany w sądzie, a
numery biuletynu w formacie pdf dostępne są do wglądu oraz do pobrania
na stronie www.gidle.pl <http://www.gidle.pl> w zakładce ‘Biuletyn
Informacyjny’.

Stronę internetową prowadzą także jednostki organizacyjne Gminy Gidle
tj. Gminny Ośrodek Kultury, Gminna Bibliotek Publiczna oraz Szkoły i
Przedszkola z terenu Gminy, poniżej adresy stron:

- Gminny Ośrodek Kultury w Gidlachhttp://www.gokgidle.pl/

- Gminna Bibliotek Publiczna w
Gidlachhttp://www.gbpgidle.naszabiblioteka.com/

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlachhttps://www.pspgidle.pl/

- Publiczne Gimnazjum w Gidlach https://pg-gidle.edupage.org/

(do dnia 31.08.2018 roku)

- Publiczna Szkoła Podstawowa
w Ciężkowicachhttps://pspciezkowice.edupage.org/

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Pławniehttp://www.zsgplawno.pl/

- Publiczne Przedszkole w Gidlachhttps://przedszkolegidle.szkolnastrona.pl/

-Publiczne Przedszkole w Pławniehttps://przedszkoleplawno.edupage.org/

Wydatki przeznaczone na promocję Gminy Gidle w latach 2015-2018:
- rok 20159.777,06 zł
- rok 201622.487,82 zł
- rok 201729.247,79 zł
- plan na rok 201834.500,00 zł.

Z poważaniem
Zatoń Kinga
Urząd Gminy Gidle
ul. Pławińska 22 |97-540 Gidle
tel: 34 32 72 027

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez ZELÓW 11

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku. Ponadto przesyłam po 5 ostatnich
numerów gazet: Informator Zelowski oraz Gazeta Kulturalna.

Z poważaniem
Pracownik Biura Rady Miejskiej w Zelowie

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez WIŻAJNY 2

Wiżajny, 26 lipca 2018 r.
SG.1431.30.2018

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Jadwiga Markowska
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wiżajny
ul. Rynek 1
16-407 Wiżajny
tel. 87 568 80 27