odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej przez ZELÓW 6

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018. Ponadto w dwóch wiadomościach, w formie
załączników wysyłam po 5 egzemplarzy gazet lokalnych.

Z poważaniem
Pracownik Biura Rady Miejskiej w Zelowie

odpowiedź przez NOWA WIEŚ WIELKA 1

Dzień dobry,

Wysyłam powtórnie odpowiedź z poprawną datą

odpowiedz przez SMYKÓW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej dnia 18 lipca 2018r.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁÓW 1

Or.1431.8.2018

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie z dn. 18 lipca 2018 r.

Z poważaniem,

mgr inż. Piotr Maj
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 16 14, 41 272 16 29 wew. 114, fax. 41 272 16 70
e-mail: <mailto:urzad@pawlow.pl> urzad@pawlow.pl | www: <http://www.pawlow.pl/> http://www.pawlow.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MŁYNARZE

W odpowiedzi na wniosek
na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, informujemy:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; Odp. Nie są prowadzone media.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; Odp. Nie są prowadzone.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; Odp. Nie mamy mediów
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; Odp. Nie prowadzi
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; Nie prowadzi
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na artykuły:

2015 rok - 268,25 zł,

2016 rok - 757,00 zł,

2017 rok - 678,00 zł.

2018 brak wydatków na ogłoszenia, artykuły itp.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

A.Rupiński

[E-mail] Wniosek o informacje publiczną [Sprawa#SG.1431.24.2018] przez RABA WYŻNA

Dokumenty: SG.KW-00035/18
Znak sprawy: SG.1431.24.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-042/26-07-2018
Wysłane przez: Robert Migiel

Szanowni Państwo
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
e-mail: sprawa-8083@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Znak: SG.1431.24.2018
Raba Wyżna, 26.07.2018r.

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej nadesłany drogą mailową i zarejestrowany w tut. Urzędzie 17.07.2018 uprzejmie informujemy, co następuję:

W Gminie Raba Wyżna wydawane jest czasopismo o nazwie - Wieści Rabiańskie, zarejestrowane w sądzie. Obecnie wydawcą jest Gminny Ośrodek Kultury w Rabie Wyżnej.
Wersja elektroniczna wydań czasopisma publikowana jest w serwisie: https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba .

Linki od ostatnich pięciu wydań:
Wieści Rabiańskie 3 (161)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/515-wiesci-rabianskie-3-161
Wieści Rabiańskie 4 (162)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/516-wiesci-rabianskie-4-162
Wieści Rabiańskie 5 (163)/2017 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/517-wiesci-rabianskie-5-163
Wieści Rabiańskie 1 (164)/2018 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/518-wiesci-rabianskie-4-164
Wieści Rabiańskie 2 (165)/2018 : https://www.rabawyzna.pl/index.php/dla-mieszkancow/wiesciraba/send/2-wiesci-rabianskie/519-wiesci-rabianskie-2-165

Urząd Gminy na publikowane materiały promocyjne wydał:
w roku 2015 - 16 500 zł,
w roku 2016 - 22 244,30 zł,
w roku 2017 - 8 951 zł,
i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - 4 050 zł

Z poważaniem

z up. Wójta
Robert Migiel
Sekretarz Gminy
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

odp. na wniosek przez ŻELECHLINEK 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r.

--
Aneta Michniewska
Sekretarz Gminy Żelechlinek
tel. 44 712 27 12 wew. 21

wezwanie przez ŚWIĘCIECHOWA 1

--
Joanna Nowak
Podinspektor
Urząd Gminy Święciechowa

odpowiedx na wniosek o inf,. publiczną przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 5

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl

cz.II odpowedzi na wniosek przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 4

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie II część

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl

cz..III odpowiedzi na wniosek przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 5

Urząd Miasta Wysokie Mazowieckie cz. III

Z poważaniem

Barbara Szeląg

e-mail: <mailto:barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl>
barbara.szelag@wysokiemazowieckie.pl
tel: +48 862752592 w. 18
fax: +48 862752592 w. 32

part2.02010309.08080009@wysokiemazowieckieUrząd Miasta Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15
18-200 Wysokie Mazowieckie
<http://www.wysokiemazowieckie.pl/> www <http://www.wysokiemazowieckie.pl/>
.wysokiemazowieckie.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r._Gmina Lesko przez LESKO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo o udzielenie informacji publicznej
z dnia 17.07.2018 r.
z poważaniem
Magdalena Mazurkiewicz

Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JANOWO 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Przesyłam pozdrowienia

Z poważaniem /*Dorota Paczyńska*/ Sekretarz Gminy Janowo Urząd Gminy
Janowo ul. Przasnyska 14 13-113 Janowo tel. /89/650-40-04
sekretarz@janowo.pl

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9051@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek u udzielenie informacji publicznej przez ZELÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku.

Z poważaniem
Pracownik Biura Rady Miejskiej w Zelowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej [Sprawa#S.1431.00050.2018] przez RADLIN 1

Dokumenty: S.KW.00124.2018
Znak sprawy: S.1431.00050.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.007659.2018
Wysłane przez: Izabela Woryna

Ponownie w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 20 lipca 2018 r. nr S.1431.00050.2018 r. , gdyż poprzednie maile prawdopodobnie do Państwa nie dotarły ze względu na zbyt dużą pojemność plików. Dlatego dostęp do biuletynów wydawanych przez Urząd Miasta Radlin podaję w miejscu: https://miasto.radlin.pl/; https://issuu.com/miastoradlin

Z poważaniem
Izabela Woryna
Kierownik Sekretariatu
Burmistrza i Rady Miejskiej w Radlinie
tel. 32/4590202
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

*Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

***

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i archiwalnych
(obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia udzielenia odp. na
wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie z art. 13 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie do dnia 12
września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PASYM

Na państwa wniosek odpowiadamy w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej:

Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu wydaje kwartalnik pod nazwą "Informator
Pasymski - informacje z życia miasta i gminy".

Jest on zarejestrowany pod numerem ISSN 2543-9944.

Link do Informatora: http://pasym.pl/5865,INFORMATOR.html

Pod tym linkiem są wszystkie dotychczas wydane numery ( 7 wydań) nie
widzimy więc potrzeby wysyłania Państwu wersji papierowej ostatnich
pięciu numerów.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i inne promocyjne z
wszystkich lat są zawarte w sprawozdaniach z realizacji budżetu za lata
2015, 2016, 2017. Do końca sierpnia będzie gotowe sprawozdanie z
realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku. Sprawozdania są bardzo
szczegółowe i na BIP wszystko Państwo znajdziecie.

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9096@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretarz Miasta Pasym
Wiesław Szubka
tel.+48 89 621 20 11 wew. 40
kom. 512-424-184
sekretarz_umig@pasym.pl
www.pasym.pl

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na wniosek_46 przez JUCHNOWIEC KOŚCIELNY 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018
Pozdrawiam
Dorota Korpacz
Urząd Gminy Juchnowiec Kościelny
ul. Lipowa 10
16-061 Juchnowiec Kościelny

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDNICA

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

*Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

***

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej
informuję, że w związku z obszernym zakresem informacji oraz
koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i archiwalnych
(obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia udzielenia odp. na
wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie z art. 13 ust. 2
ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie do dnia 12
września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

OA.1431.31.2018 przez OSTRÓWEK 3

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 r. wraz z załącznikami.

Pozdrawiam
Olga Rybak
Sekretariat
tel: 81 856 20 02
stopkak

Odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r._Gmina Lesko przez LESKO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo o udzielenie informacji publicznej
z dnia 17.07.2018 r.
z poważaniem
Magdalena Mazurkiewicz

Gmina Lesko
ul. Parkowa 1
38-600 Lesko

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PASYM

W dniu 2018-07-26 o 15:12, Wiesław Szubka pisze:
--
Sekretarz Miasta Pasym
Wiesław Szubka
tel.+48 89 621 20 11 wew. 40
kom. 512-424-184
sekretarz_umig@pasym.pl
www.pasym.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WODYNIE 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Szanowni Państwo<br></p><p>W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej<br></p><p>Z poważaniem<br></p><p>Karina Rogala<br></p><p>Urząd Gminy Wodynie<br></p><p>ul. Dwernickiego 5<br></p><p>08-117 Wodynie<br></p></body></html>

Re: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź przez WODYNIE 2

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,
Renata Bareja - Sekretarz Gminy Wodynie
tel. 25 631 26 58 w. 45

odpowiedż na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez BURZENIN 1

Urząd Gminy w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca
2018r.

Aldona Katarzyna Kolanek

Inspektor ds. społecznych, promocji i sportu, obsługi ewidencji działalności
gospodarczej

tel. 43 821 40 87 wew. 24