Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUBARTÓW 2

W załączeniu Urząd Miasta Lubartów przesyła odpowiedź na Państwa wniosek
o udostępnienie informacji publicznej.

Dodatkowo, zgodnie naszą odpowiedzią załączamy link, pod którym mogą
Państwo pobrać materiały prasowe, o których mowa w Państwa wniosku. Link
jest aktywny w ciągu 7 dni, łącznie z dzisiejszym dniem:

https://wetransfer.com/downloads/49f5e2eae0ed423596af35de00c8cce620180727132048/ce62c71af815e2e110f3ecdcacd269fc20180727132048/c45716

Z pozdrowieniami,
Sekretariat Urzędu Miasta Lubartów

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7346@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Katarzyna Gruba
Urząd Miasta Lubartów
Sekretariat Burmistrza
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
tel. 81 855-22-73
fax. 81 855-20-16
poczta@um.lubartow.pl
www.lubartow.pl

odpowiedź na wniosek przez TUREK 2

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej

Agnieszka Dłoniak
Kierownik Wydziału Strategii i Rozwoju
tel. 63 289 61 41, fax 63 289 61 11
e-mail: <mailto:anna.michalak@miastoturek.pl>
agnieszka.dloniak@miastoturek.pl
______________________________________
Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
<http://www.miastoturek.pl> www.miastoturek.pl
Miasto Turek na facebook Lubię to!

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KOWAL

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, otrzymany
dnia 16 lipca 2018r., informujemy, że :

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

TAK gmina prowadzi czasopismo, w linku poniżej przesyłamy 5 ostatnich
numerów Informatora Kowalskiego w formacie pdf.

https://drive.google.com/open?id=16tE2Ek46ByTRZvZKtvA7_uQ9Y7lQDSuQ

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 r - 31 426, 50

2016 r - 68 587, 89

2017 r - 77 492, 25

2018 r - 26 619, 24

Z up. Burmistrza Miasta Kowal

Szymon Struciński

Sekretarz Miasta Kowal

Tel 54 2841 330

UG Łyse - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁYSE 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Jarosław Parda - Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Łyse
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
tel.(029)7725003 wew. 36

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁBIEL

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informujemy, iż
Gmina Kołbiel wydaje raz na kwartał czasopismo " Nasza Kołbiel ".
Czasopismo nasza Kołbiel jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym
Warszawa- Praga w Warszawie Wydział Cywilny .

Poniżej przesyłamy link do elektronicznych wersji czasopisma :

http://www.kolbiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=118&strona=1

Informujemy również,że gmina nie  wydatkowała środków na materiały
promocyjne w formie materiałów dedykowanych , artykułów sponsorowanych .

z poważaniem

Ewa Mazek

Zastępca Wójta

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8240@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Test przez Przykładowa instytucja

test

TEST przez Przykładowa instytucja

TEST

Fwd: Fw: udostepnienie informacji publicznej przez NOWY TARG 1

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Fw: udostepnienie informacji publicznej
Data: 2018-07-26 13:50
Od: Małgorzata Woźniak <wozniakmalgorzata@ugnowytarg.pl>
Do: <biuro@siecobywatelska.pl>

Dzień dobry, w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

z poważaniem

-------------------------

Wydział Infrastruktury Społecznej i Promocji

MAŁGORZATA WOŹNIAK
podinspektor

Urząd Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
tel.: 182632206

Fwd: odpowiedź na informację przez KOLNO 1

Były problemy ze skrzynką, informacja dotarła na adres biura. KBatko

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: odpowiedź na informację
Data: 2018-07-26 13:58
Od: Aleksandra Szyc <a.szyc@gminakolno.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

Dzień dobry, w załączniku odpowiedź na wniosek o informację
publiczną o które Państwo wnioskowaliście, tym razem wysyłam bez
plików Gazety Gminnej, to może informacja dotrze, a wszystkie PDF są
na stronie www.gminakolno.pl [1] w zakładce Gazeta Gminna
--
Pozdrawiam
ALEKSANDRA SZYC
Urząd Gminy Kolno
ul. Wojska Polskiego 20
Tel. 86 278 91 32
e-mail: a.szyc@gminakolno.pl
WWW: Gmina Kolno [2]

Links:
------
[1] http://www.gminakolno.pl
[2] http://gminakolno.pl

Fwd: Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

Wiadomość nie trafiła do właściwej skrzynki z powodów technicznych.
Przekazano ją na adres główny Sieci Watchdog. KBatko

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odp. na wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-26 15:20
Od: Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

TEMAT:
Odp. na wniosek o informacje publiczną

DATA:
Thu, 26 Jul 2018 15:10:22 +0200

NADAWCA:
Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>

ADRESAT:
sprawa-7085@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłany 16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej informuję, że w związku z obszernym zakresem
informacji oraz koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i
archiwalnych (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia
udzielenia odp. na wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie
z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie
do dnia 12 września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org
[5] http://www.gmina.swidnica.pl

Fwd: Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

Wiadomość nie trafiła do właściwej skrzynki z powodów technicznych.
Przekazano ją na adres główny Sieci Watchdog. KBatko

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odp. na wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-26 15:20
Od: Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

TEMAT:
Odp. na wniosek o informacje publiczną

DATA:
Thu, 26 Jul 2018 15:10:22 +0200

NADAWCA:
Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>

ADRESAT:
sprawa-7085@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłany 16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej informuję, że w związku z obszernym zakresem
informacji oraz koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i
archiwalnych (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia
udzielenia odp. na wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie
z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie
do dnia 12 września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org
[5] http://www.gmina.swidnica.pl

Odpowiedź na wniosek przez BOGUCHWAŁA 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Odpowiedź na zapytanie dot. informacji publicznej przez Bytom

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku informuję, że:

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji w ramach Urzędu Miejskiego w
Bytomiu korzysta z profili: Facebook, Youtube i Twittera oraz prowadzi
stronę internetową www.bytom.pl <http://www.bytom.pl/>

Linki:

Serwis Urzędu Miejskiego w Bytomiu - www.bytom.pl <http://www.bytom.pl/>

Twitter - https://twitter.com/umbytom?lang=pl

Facebook - https://www.facebook.com/bytom.miasto/

Youtube -
https://www.youtube.com/user/BiuroPromocjiBytomia/featured?view_as=subscriber

Nadmieniam, że Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji nie posiada
informacji o prowadzonych przez jednostki i spółki podlegających miastu
profili internetowych, wydawanych przez nie gazet/czasopism i z takim
zapytaniem powinni się Państwo zwrócić bezpośrednio do nich.

Urząd Miejski w Bytomiu wydaje miesięcznik Rynek 7. Ww. profile oraz
czasopismo Rynek 7 są prowadzone i obsługiwane przez pracowników
Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Czasopismo "Rynek 7" jest zarejestrowane w sądzie.

Rynek 7 dostępny jest w wersji elektronicznej /PDF/ pod linkiem -
https://issuu.com/rynek7

oraz w Internecie - link: http://www.bytom.pl/rynek-7

Wydatki na publikację ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w latach:

2015 – 84 211,72 zł

2016 – 82 623,27 zł

2017 – 80 518,06

2018 - /stan na 27 lipca 2018 r./ - 38 546,47 zł

Wydatki na promocję Urzędu Miejskiego w Bytomiu typu artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane itp., w latach:

2015 - 36 531 zł

2016 - 55 344 zł

2017 - 27 225 zł

2018 – nie były wydawane środki pieniężne na tego typu materiały.

--
Pozdrawiam
Tomasz Sanecki

Biuro Prasowe
Urząd Miejski w Bytomiu
Tel. 32 283 62 31, 32 283 62 63

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUKLA 1

Witam, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem, Natalia Belcik

re: Wiosek o informację publiczną przez TOMICE

ROR.1431.242018.RG
Tomice, dnia 30 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. przesłany drogą elektroniczną informuję, że w Urzędzie
Gminy Tomice i jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych Gminy
Tomice nie są prowadzone media.

Gmina Tomice ponosiła następujące wydatki na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje w mediach:

- 2015 rok – 2.409,02 zł
- 2016 rok – 1.059,43 zł
- 2017 rok – 5.100,63 zł
- 2018 rok – 6.442,57 zł

Informację udostępnił:

--
Grzegorz Łopatecki
Inspektor ds. Organizacyjnych i Promocji
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice

e-mail: sor.gmina@tomice.pl
tel: (33) 823-35-98 wew. 14
fax: (33) 823-35-98 wew. 12

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MAŁOGOSZCZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@malogoszcz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-30 08:07.

Udzielenie odpowiedzi przez MIELNIK 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji w załączniku przesyłam informację.

Z wyrazami szacunku,

Emilia Śnieżko

stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

tel 85 6565871

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DRAGACZ

Poniżej odpowiedź na wniosek u udzielenie informacji publicznej.

UG Dragacz

Katarzyna Kilian

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Gminy w Draczu - Biuletyn Informacyjny
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Biuletyn Informacyjny – Urząd Gminy w Dragaczu
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://dragacz.pl/
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie prowadzi
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

-
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 r.– 6213,05

2016 r.– 38409,71

2017 r.– 22422,68

do 30.06.2018 r. – 5644,14

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7154@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTYwNzA1NDIuNTYzNjUuMzIxNDdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAxNiBKdWwgMjAxOCAwNzowNTo0MiAtMDAwMHx1Z2RyYWdhY3pAcG9jenRhLm9uZXQucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez PĘCZNIEW 4

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p>Dzień dobry.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrawiam</p>
<p>Klaudia Mintus</p>
<p>&nbsp;</p><br />

Powiadomienie przez CHĘCINY 1

W nawiązaniu do wniosku z dnia 18.07.2018r. dot. prowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach lub jednostce
organizacyjnej Gminy mediów, przesyłamy w załączeniu powiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OZORKÓW 1

Ws wniosku o informację publiczną (odpowiedzi poniżej)

RE: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez CZORSZTYN 1

W załączeniu Gmina Czorsztyn przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Gmina Czorsztyn

0A.1431.61.2018 przez RADKÓW 1

W załączeniu...

--
Pozdrawiam

Małgorzata Matusz
Inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
Urząd Miasta i Gminy Radków
Tel. 74/871-22-70
Kom. 508-901-533

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
z załącznikiem.

Z poważaniem,

Aneta Sikorska

--
Aneta Sikorska
Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 837
@: urzad@ziebice.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez REJOWIEC FABRYCZNY 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:
- w urzędzie i jednostkach nie są prowadzone media;

- miasto nie prowadzi dziennika i czasopisma;

- w latach 2015- 2018 nie były publikowane ogłoszenia i artykuły
sponsorowane przez miasto.

Odpowiedź przygotował:
Sekretarz UM

Z uszanowaniem
Marta Lekan

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl