odpowiedż na wniosek przez ANDRESPOL

Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniowej Górze odpowiada na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. mediów. - GOK jest wydawcą gminnego bezpłatnego miesięcznika  pod nazwą W Centrum Polski. - miesięcznik jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Łodzi I Wydział Cywilny, numer rejestru 1455. - we wskazanym czasie tj. od 2015 do dziś Gmina nie wydatkowała funduszy na reklamy, ogłoszenia itp. - wszystkie numery miesięcznika (od momentu rozpoczęcia wydawania) są dostępne w internecie. Po wpisaniu w wyszukiwarkę andrespol.pl wyświetli się strona Gminy Andrespol. W zakładce z lewej strony, przedostatnia pozycja od dołu - W Centrum Polski - miesięcznik Gminy Andrespol. - ponieważ ostatnie 5 numerów znajdziecie Państwo w zakładce, sądzę, iż nie ma potrzeby przesyłania ich w pdf. Jeżeli jednak życzycie sobie Państwo, by przesłać jednak te numery, poproszę o informację. Małgorzata Kopczyńska - Żeno - dyrektor GOK

odpowiedź - informacja publiczna przez LUBISZYN 7

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Stopka 05
/Magdalena Marmurowicz
/ Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji

_*
URZĄD GMINY LUBISZYN*_/*

*/Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn
woj. lubuskie/

/tel. +48 511 974 236
tel. +48 95 727 71 39
fax +48 95 727 71 36

http: www.lubiszyn.pl
e-mail: edukacja@lubiszyn.pl

Zastanówmy się czy jest konieczność drukowania każdego maila. Wspólnie
zadbajmy o środowisko.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez OŚWIĘCIM

--- Treść przekazanej wiadomości ---
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia
17.07.218 r. informuję.

1. tak

2. miesięcznik, Głos Ziemi Oświęcim, Oświęcimskie Centrum Kultury Oświęcim

3. http://www.ock.org.pl/Glos-Ziemi-Oswiecimskiej-73.html

4. nie

5. link do e-wydania
http://www.ock.org.pl/e-Glos-Ziemi-Oswiecimskiej-72.html

6. wydatki na ogłoszenia itp.  rok 2015 - kwota 12.433,46 zł, rok 2016 -
kwota 15.079,77 zł, rok 2017 - kwota 27.771,00 zł, rok 2018 - kwota
17.835 zł

--
Pozdrawiam

Wioletta Praciak

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2
32-600 Oświęcim
tel. 33/842-91-22

Fwd: Dokument zeskanowany przez KSIĘŻPOL 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku.

Urząd Gminy w Księżpolu
 Agnieszka Szewc.

odp. informacja publiczna - Gmina Pakość przez PAKOŚĆ 5

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 16 lipca br. informuję, iż:

1. Biblioteka Publiczna w Pakości jest wydawcą „Wiadomości
Pakoskich”.Ponadto Gmina Pakość posiada swoją stronę - www.pakosc.pl
<http://www.pakosc.pl> oraz profil społecznościowy Gminy Pakość na
facebook’u.

2. Link do gazety -
https://issuu.com/search?q=wiadomo%C5%9Bci%20pakoskie\
<https://issuu.com/search?q=wiadomo%C5%9Bci%20pakoskie%5C>

3. Gmina nie posiada zarejestrowanego dziennika ani czasopisma.

4. W 2015 roku Gmina Pakość przeznaczyła na artykuły i ogłoszenia kwotę
w wysokości 11 768,64 zł, w 2016 roku kwotę w wysokości 16 891,59 zł, w
2017 roku kwotę w wysokości 27 069,84 zł, natomiast w 2018 roku kwotę w
wysokości 16 272,90 zł.

W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów Wiadomości Pakoskich w
formacie PDF.

Pozdrawiam,

Z poważaniem,

--
Katarzyna Lewandowska
Podinspektor ds. turystyki i promocji Gminy
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
kujawsko-pomorskie

tel. 52 / 356 90 41
promocja@pakosc.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TUCZĘPY

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8890@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Urząd Gminy w Tuczępach udziela informacji na wniosek j.w.

1. media w Gminie Tuczępy prowadzone są w Samorządowym Centrum Kultury,
2. prowadzone są media typu GAZETA GMINNA - kwartalnik informacyjny
"Głos Gminy Tuczępy", w Samorządowym Centrum Kultury,
3. media dostępne są w internecie link: wwwtuczepy.pl,
4.Gazeta "Głos Gminy Tuczępy" zarejestrowana jest w Bibliotece Narodowej,
5. ostatnie 5 numerów (21,22,23,24 i 25) prosimy pobrać - strona:
wwwtuczepy.pl w zakładce Głos Gminy Tuczępy,
6. wydatki gminy wynosiły: w 2015- 12856,30 zł, w 2016r. - 5777.20 zł, w
2017r. - 9097.20 zł, w 2018r. - wyniosły na dzień udzielenia informacji
2081.17 zł.

Stanisława Stolarska
Sekretarz Gminy
tel: 41 353 31 35
e-mail: sekretarz@tuczepy.pl

Urząd Miejski w Tarnowskich Górach - OR.1431.151.2018 przez TARNOWSKIE GÓRY

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Wniosek z dnia 19.07.2018 r.

Z poważaniem
Grzegorz Żmijewski
Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach

Fw: zawiadomienie o przedłużeniu terminu przez BISKUPICE 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam skan pisma znak sprawy nr RO.1431.55.2018 z dnia 27 lipca br.

Z wyrazami szacunku
Wioletta Wicher
Sekretariat urzędu Gminy Biskupice
32-020 Tomaszkowice 455
12 289 70 70, 12 250 68 99

Informacja publiczna przez OLKUSZ

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4
ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.)
do udostępnienia informacji publicznej dotyczącej jednostek podległych i
nadzorowanych, o którą Państwo wnioskują, zobowiązane są jednostki
organizacyjne gminy. Dane kontaktowe do jednostek znajdują się w
Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.malopolska.pl/umigolkusz .
W zakresie Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu:
1.    Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu wydaje czasopismo o tytule
Kwartalnik Gminy Olkusz.
2.    Kwartalnik Gminy Olkusz jest czasopismem wydawanym kwartalnie. Za
redakcję Kwartalnika Gminy Olkusz odpowiedzialne jest Biuro Promocji i
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu.
3.    Wszystkie – wydane dotychczas – numery Kwartalnika Gminy Olkusz
dostępne są pod następującym adresem:
http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357&Itemid=314&lang=pl
4.    Kwartalnik Gminy Olkusz jest zarejestrowany w sądzie.
5.    Wszystkie numery Kwartalnika Gminy Olkusz dostępne są pod
następującym adresem:
http://www.umig.olkusz.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=4357&Itemid=314&lang=pl
. Jeżeli jest potrzeba, bym przesłał osobno pliki pdf, to proszę o
informację, a postaram się opublikować je na serwerze - mailem niestety
nie przejdą z uwagi na ograniczenia rozmiaru załącznika.
6.    Ostatnie pytanie jest nie do końca precyzyjne, dlatego przesyłam
wydatki Urzędu na ogłoszenia publikowane w prasie lokalnej. Jeśli jest
potrzeba uzupełnienia o inne informacje – proszę o kontakt.
a.    2015 – 68 860,17 zł
b.    2016 – 51 569,11 zł
c.    2017 – 71 983,49 zł
d.    2018 – 41 001,68 zł
2.    W związku z wydawaniem Kwartalnika Gminy Olkusz poniesiono
następujące koszty:
a.    2015 r. – 12 300,00 zł
b.    2016 r. – 12 300,00 zł
c.    2017 r. – 14 821,50 zł
d.    2018 r. – 6 765,00 zł

Jednocześnie swoją informację uzupełnię w następującym zakresie:

1. Żadna spółka prawa handlowego, w której Gmina Olkusz posiada
udziały,, nie wydaje gazety, czasopisma, nie prowadzi radia, telewizji itp.

2. Olkuska biblioteka wydaje czasopismo Ilcusiana - więcej informacji
tu: http://www.biblioteka.olkusz.pl/biblioteka/wydawnictwo-ilcusiana ,
jednak polecam - zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 4 ust. 3 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - kontakt
bezpośredni.

Z wyrazami szacunku

--

*Michał Latos*

Rzecznik Prasowy
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu
Rynek 1, pok. 312, 32-300 Olkusz
Tel. 32 626 01 62, 534 405 310
e-mail: m.latos@umig.olkusz.pl <mailto:m.latos@umig.olkusz.pl>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE 1

Dzień dobry

Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w odpowiedzi
na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji
publicznej przesyła w załączeniu żądane informacje

Z poważaniem
Z-ca Kierownika USC
U.Suwara

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TUCZĘPY

W dniu 2018-07-27 o 12:25, Stanisława Stolarska pisze:
Urząd Gminy w Tuczępach uzupełnia informację na wniosek j.w.

dane w pkt 6 zawierają wydatki związane z ogłoszeniem działek do
sprzedaży, dzierżawy i najmu.
Czynności te prowadzi Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i
Rolnictwa w Urzędzie Gminy w Tuczępach.
Sekretarz Gminy
Stanisława Stolarska
kontakt:
tel. 41 353 31 35
e-mail: sekretarz@tuczepy.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez OSTROWITE

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18
lipca informuję, że w Urzędzie Gminy Ostrowite nie są prowadzone media.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
kształtowały się w sposób następujący:

- rok 2015: 489,00 zł

- rok 2016: 740,00 zł

- rok 2017: 900,00 zł

- rok 2018 (do dnia 26.07.2018 r.): 370,00 zł

Z poważaniem

Ziemowit Adamczyk

specjalista ds. promocji i pozyskiwania funduszy europejskich

Urząd Gminy Ostrowite

ul. Lipowa 2

62-402 Ostrowite

tel./fax 63 2765160

promocja@ostrowite.pl

informacja o mediach przez BŁĘDÓW

Błędów, 27 lipiec 2018 rok

Dot. udostępnienia informacji publicznej

W Urzędzie Gminy w Błędowie ani w jednostkach organizacyjnych gminy nie
występują żadne media. Wydatki gminy na artykuły publikowane w gazetach
wyniosły 145.639,50 zł ( 2015 rok - 43.448,50 zł, 2016 rok - 41.071,00
zł, 2017 rok - 42.408,00 zł, 2018 rok - 18.712,00 zł ),  wydatki na
usługi filmowe wyniosły 3.936 zł ( 2018 rok - 2.036,00 zł ).

Barbara Bińkiewicz

Skarbnik Gminy

Wniosek o informacje publiczną przez OTYŃ 5

Krystyna Nadolska

Skarbnik Gminy Otyń

e-mai: <mailto:skarbnik@otyn.pl> skarbnik@otyn.pl

Urząd Gminy Otyń

ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

tel. 68 355 94 00, fax. 68 355 94 01

NIP: 9251963373, REGON 970770356

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez ROŚCISZEWO

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 roku
Urząd Gminy w Rościszewie przesyła odpowiedzi na zawarte we wniosku pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp.: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odp.: Nie dotyczy.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp.: nie dotyczy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp.: nie dotyczy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp.: nie dotyczy.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp.: Wydatki Gminy: 2015 r. - 249,00 zł, 2016 r. - 809,85zł, 2017 r. -
10.108,50 zł, 2018 r. - 5.428,00 zł.

Z poważaniem

Romana Hoffman

Sekretarz Gminy

Te. 24 276 40 76

Gmina Korytnica - odp. na wniosek przez KORYTNICA 6

<div><br></div>

Wniosek o informacje publiczną c.d. Gmina Otyń przez OTYŃ 3

Krystyna Nadolska

Skarbnik Gminy Otyń

e-mai: <mailto:skarbnik@otyn.pl> skarbnik@otyn.pl

Urząd Gminy Otyń

ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

tel. 68 355 94 00, fax. 68 355 94 01

NIP: 9251963373, REGON 970770356

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej - media, czasopisma przez POWIDZ 16

Powidz, 27.07.2018r.
ORG. 1431. 22.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
sprawa-8722@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.07.2018r. , w oparciu o art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330)
niniejszym informuję, że:
1) Urząd Gminy Powidz Referat Organizacyjny prowadzi czasopismo
publikację samorządową pn.” Nasze Sprawy Biuletyn Informacyjny Gminy
Powidz” , wydawane dwa razy do roku,
2) czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie (postanowienie Sądu
Okręgowego w Koninie sygn. akt INs.Rej Pr 6/10),
3) media nie są dostępne w Internecie,
4) w załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów czasopisma,
5) poniżej wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub inne tego typu:
- 2015r. wydatki : 2.751,60 zł.,
- 2016r. wydatki: 2.855,70 zł.,
- 2017r. wydatki: 3.962,40 zł.,
- 2018r. do dnia udzielenia odpowiedzi: 1.958,10 zł

Z poważaniem
Beata Kwitowska
Sekretarz Gminy Powidz
Urząd Gminy Powidz
tel. 63 2776272

RE: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Pielgrzymka przez PIELGRZYMKA 5

Dzień dobry.

W załączeniu gazetki.

Z poważaniem

Emilia Włodarczyk

Urząd Gminy Pielgrzymka

Wniosek o informacje publiczną c.d. Gmina Otyń przez OTYŃ 3

Krystyna Nadolska

Skarbnik Gminy Otyń

e-mai: <mailto:skarbnik@otyn.pl> skarbnik@otyn.pl

Urząd Gminy Otyń

ul. Rynek 1, 67-106 Otyń

tel. 68 355 94 00, fax. 68 355 94 01

NIP: 9251963373, REGON 970770356

Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić informacje prawnie
chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i użytku osób, do
których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
niniejszej wiadomości, proszę jej nie ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani
też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim przypadku
uprasza się o bezzwłoczne usunięcie wiadomości oraz poinformowanie nadawcy o
zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej.

Re: Fwd: [SPAM] Wniosek o informacje publiczną przez BOBOLICE 4

W odpowiedzi na Państwa korespondencję na podstawie artykułu 61
Konstytucji RP, przekazuję Państwu informacje w załączeniu.
W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt.
Pozdrawiam z poważaniem Renata Jarzyńska.
--
Pozdrawiam Renata Jarzyńska
Pracownik administracji ds. promocji, kultury i współpracy, Gmina Bobolic
ul. Ratuszowa 1, 76 – 020 Bobolice, pokój nr 20, tel. 94 34 58 417, email: promocja@bobolice.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŻNIN 7

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedź Burmistrza Żnina na wniosek o udzielenie informacji
publicznej złożony przez Państwa wraz z wnioskowanymi załącznikami.

Z Poważaniem,

--
Aleksander Kranc
Starszy specjalista ds. promocji i aktywizacji
Wydział Turystyki, Promocji i Rozwoju Gminy
Urząd Miejski w Żninie
ul. 700-lecia 39
88-400 Żnin
tel. (+48) 52 30 31 301, w. 150
fax (+48) 52 30 31 103
d.kolasa@gminaznin.pl <mailto:d.kolasa@gminaznin.pl>

odpowiedz na informację publiczną przez WARLUBIE 1

Urząd Gmin w Warlubiu, w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek z dnia
16.07.2018r. dot. udostępnienia informacji publicznej.

/Katarzyna Topolewska
UG Warlubie/

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MAGNUSZEW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek o informacje publiczną odpowiadam:

Pytanie: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są
media?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy

Odpowiedź: GAZETA - Jednostka organizacyjna - Urząd Gminy

Pytanie: prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie

Odpowiedź: http://magnuszew.pl/index.php/gazetagminna

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: NIE

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf

Odpowiedź: Rozmiar plików przekracza limit serwera w związku z czym
przesyłam linki do pobrania ostatnich 5 numerów:

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2018_marzec_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2017_grudzien_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2017_kwiecien_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2016_grudzien_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2016_marzec_wng.pdf

Pytanie: prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź: Jest to czasopismo informacyjne (biuletyn urzędowy) nie zawiera
ogłoszeń, artykułów sponsorowanych itp. Koszty wydanie biuletynu to kwoty:

2015 - 1242,30 zł

2016 - 3054,09

2017 - 2747,82

2018 - 810,57

Z poważaniem

Barbara Sobota

Sekretarz Gminy

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MAGNUSZEW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek o informacje publiczną odpowiadam:

Pytanie: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Odpowiedź: TAK

Pytanie: jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy

Odpowiedź: GAZETA – Jednostka organizacyjna – Urząd Gminy

Pytanie: prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie

Odpowiedź: http://magnuszew.pl/index.php/gazetagminna

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: NIE

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf

Odpowiedź: Rozmiar plików przekracza limit serwera w związku z czym przesyłam linki do pobrania ostatnich 5 numerów:

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2018_marzec_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2017_grudzien_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2017_kwiecien_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2016_grudzien_wng.pdf

http://www.magnuszew.pl/download/gazeta/2016_marzec_wng.pdf

Pytanie: prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź: Jest to czasopismo informacyjne (biuletyn urzędowy) nie zawiera ogłoszeń, artykułów sponsorowanych itp. Koszty wydanie biuletynu to kwoty:

2015 – 1242,30 zł

2016 – 3054,09

2017 – 2747,82

2018 – 810,57

Z poważaniem

Barbara Sobota

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Magnuszewie