Fwd: Odp. na wniosek o informacje publiczną przez ŚWIDNICA

Wiadomość nie trafiła do właściwej skrzynki z powodów technicznych.
Przekazano ją na adres główny Sieci Watchdog. KBatko

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: Odp. na wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-26 15:20
Od: Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---

TEMAT:
Odp. na wniosek o informacje publiczną

DATA:
Thu, 26 Jul 2018 15:10:22 +0200

NADAWCA:
Rzecznik UG Świdnica <rzecznik@gmina.swidnica.pl>

ADRESAT:
sprawa-7085@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Świdnica, dnia 26 lipca 2018 r.

SRP.1431.28.2018

Pan Szymon Osowski - Prezes Zarządu
Pani Katarzyna Batko-Tołuć - Wiceprezes
Pan Bartosz Wilk – Członek Zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
przesłany 16 lipca 2018 r. do tut. Urzędu za pośrednictwem poczty
elektronicznej informuję, że w związku z obszernym zakresem
informacji oraz koniecznością wglądu do dokumentów źródłowych i
archiwalnych (obejmujących lata 2015,2016,2017 i rok 2018 do dnia
udzielenia odp. na wniosek) udostępnienie informacji, nastąpi, zgodnie
z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie
do dnia 12 września 2018 r.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a

Sporządził
1. Janusz Waligóra- Rzecznik Prasowy

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

W dniu 2018-07-16 o 10:02, Sekretariat pisze:

--
Z poważaniem
Janusz Waligóra
Rzecznik Prasowy Urzędu Gminy Świdnica
Urząd Gminy Świdnica
ul. B. Głowackiego 4
58-100 Świdnica
e-mail:rzecznik@gmina.swidnica.pl
www.gmina.swidnica.pl [5]
Tel. +48-74-852-12-26 wew. 213
Tel. kom. +48-600-966-858
Fax: +48-74-852-02-74

Links:
------
[1] http://www.siecobywatelska.pl
[2] http://www.watchdogportal.pl
[3] http://www.funduszesoleckie.pl
[4] http://www.informacjapubliczna.org
[5] http://www.gmina.swidnica.pl

Odpowiedź na wniosek przez BOGUCHWAŁA 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Odpowiedź na zapytanie dot. informacji publicznej przez Bytom

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 19 lipca 2018 roku informuję, że:

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji w ramach Urzędu Miejskiego w
Bytomiu korzysta z profili: Facebook, Youtube i Twittera oraz prowadzi
stronę internetową www.bytom.pl <http://www.bytom.pl/>

Linki:

Serwis Urzędu Miejskiego w Bytomiu - www.bytom.pl <http://www.bytom.pl/>

Twitter - https://twitter.com/umbytom?lang=pl

Facebook - https://www.facebook.com/bytom.miasto/

Youtube -
https://www.youtube.com/user/BiuroPromocjiBytomia/featured?view_as=subscriber

Nadmieniam, że Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji nie posiada
informacji o prowadzonych przez jednostki i spółki podlegających miastu
profili internetowych, wydawanych przez nie gazet/czasopism i z takim
zapytaniem powinni się Państwo zwrócić bezpośrednio do nich.

Urząd Miejski w Bytomiu wydaje miesięcznik Rynek 7. Ww. profile oraz
czasopismo Rynek 7 są prowadzone i obsługiwane przez pracowników
Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji Urzędu Miejskiego w Bytomiu.
Czasopismo "Rynek 7" jest zarejestrowane w sądzie.

Rynek 7 dostępny jest w wersji elektronicznej /PDF/ pod linkiem -
https://issuu.com/rynek7

oraz w Internecie - link: http://www.bytom.pl/rynek-7

Wydatki na publikację ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bytomiu w latach:

2015 – 84 211,72 zł

2016 – 82 623,27 zł

2017 – 80 518,06

2018 - /stan na 27 lipca 2018 r./ - 38 546,47 zł

Wydatki na promocję Urzędu Miejskiego w Bytomiu typu artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane itp., w latach:

2015 - 36 531 zł

2016 - 55 344 zł

2017 - 27 225 zł

2018 – nie były wydawane środki pieniężne na tego typu materiały.

--
Pozdrawiam
Tomasz Sanecki

Biuro Prasowe
Urząd Miejski w Bytomiu
Tel. 32 283 62 31, 32 283 62 63

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUKLA 1

Witam, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem, Natalia Belcik

re: Wiosek o informację publiczną przez TOMICE

ROR.1431.242018.RG
Tomice, dnia 30 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. przesłany drogą elektroniczną informuję, że w Urzędzie
Gminy Tomice i jednostkach organizacyjnych oraz osobach prawnych Gminy
Tomice nie są prowadzone media.

Gmina Tomice ponosiła następujące wydatki na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje w mediach:

- 2015 rok – 2.409,02 zł
- 2016 rok – 1.059,43 zł
- 2017 rok – 5.100,63 zł
- 2018 rok – 6.442,57 zł

Informację udostępnił:

--
Grzegorz Łopatecki
Inspektor ds. Organizacyjnych i Promocji
Urząd Gminy Tomice
ul. Wadowicka 51
34-100 Tomice

e-mail: sor.gmina@tomice.pl
tel: (33) 823-35-98 wew. 14
fax: (33) 823-35-98 wew. 12

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MAŁOGOSZCZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@malogoszcz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-30 08:07.

Udzielenie odpowiedzi przez MIELNIK 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji w załączniku przesyłam informację.

Z wyrazami szacunku,

Emilia Śnieżko

stanowisko ds. społecznych, promocji i dziedzictwa kulturowego

Urząd Gminy Mielnik

ul. Piaskowa 38

17-307 Mielnik

tel 85 6565871

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DRAGACZ

Poniżej odpowiedź na wniosek u udzielenie informacji publicznej.

UG Dragacz

Katarzyna Kilian

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Gminy w Draczu - Biuletyn Informacyjny
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Biuletyn Informacyjny – Urząd Gminy w Dragaczu
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://dragacz.pl/
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie prowadzi
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

-
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015 r.– 6213,05

2016 r.– 38409,71

2017 r.– 22422,68

do 30.06.2018 r. – 5644,14

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7154@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTYwNzA1NDIuNTYzNjUuMzIxNDdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8TW9uLCAxNiBKdWwgMjAxOCAwNzowNTo0MiAtMDAwMHx1Z2RyYWdhY3pAcG9jenRhLm9uZXQucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMQ%3D%3D>

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez PĘCZNIEW 4

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p>Dzień dobry.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pozdrawiam</p>
<p>Klaudia Mintus</p>
<p>&nbsp;</p><br />

Powiadomienie przez CHĘCINY 1

W nawiązaniu do wniosku z dnia 18.07.2018r. dot. prowadzonych w Urzędzie Gminy i Miasta w Chęcinach lub jednostce
organizacyjnej Gminy mediów, przesyłamy w załączeniu powiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OZORKÓW 1

Ws wniosku o informację publiczną (odpowiedzi poniżej)

RE: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez CZORSZTYN 1

W załączeniu Gmina Czorsztyn przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Gmina Czorsztyn

0A.1431.61.2018 przez RADKÓW 1

W załączeniu...

--
Pozdrawiam

Małgorzata Matusz
Inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
Urząd Miasta i Gminy Radków
Tel. 74/871-22-70
Kom. 508-901-533

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIĘBICE 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
z załącznikiem.

Z poważaniem,

Aneta Sikorska

--
Aneta Sikorska
Podinspektor ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Informacji Niejawnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 837
@: urzad@ziebice.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez REJOWIEC FABRYCZNY 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:
- w urzędzie i jednostkach nie są prowadzone media;

- miasto nie prowadzi dziennika i czasopisma;

- w latach 2015- 2018 nie były publikowane ogłoszenia i artykuły
sponsorowane przez miasto.

Odpowiedź przygotował:
Sekretarz UM

Z uszanowaniem
Marta Lekan

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7394@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŚLESIN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@slesin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-30 08:44.

0A.1431.61.2018 przez RADKÓW 1

Pdf. - nr 1

--
Pozdrawiam

Małgorzata Matusz
Inspektor ds. komunikacji społecznej i promocji
Urząd Miasta i Gminy Radków
Tel. 74/871-22-70
Kom. 508-901-533

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BORKOWICE 1

Państwo

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18.07.2018r., Wójt Gminy Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26-422 Borkowice informuje:

1.Urząd Gminy Borkowice jak również wydziały, jednostki organizacyjne, samorządowe osoby prawne nie prowadzą mediów.

2. Gmina Borkowice nie prowadzi dziennika bądź czasopisma.

3.Wydatki na promocje gminy w poszczególnych latach wyniosły: 2015r.-39 180zł., 2016r.- 44 180zł., 2017r.-40 100zł., 2018r.-8 300zł.

Zup. Wójta –Sławomir Tamioła –Sekretarz Gminy Borkowice

Gmina Garwolin przez GARWOLIN 1

Dzień dobry
Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Gminy Garwolin.

Z poważaniem
Martyna Karaś
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Garwolin
ul. Mazowiecka 16
08-400 Garwolin
tel. 25 682-05-60 wew. 32

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICA KUJAWSKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugim-izbicakuj@wp.pl z datą Poniedziałek, 16 lipca 2018 09:06.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Poniedziałek, 30 lipca 2018 08:54

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LIBIĄŻ 1

Dzień dobry

Urząd Miejski w Libiążu przesyła załączeniu dla Państwa informację
publiczną.

Prosimy o potwierdzenie dotarcia wiadomości.

Z poważaniem

Marcin Franaszek

Biuro ds. Promocji i Rozwoju

Urząd Miejski w Libiążu

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez LISEWO

W dniu 2018-07-16 09:05, sprawa-7188@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień dobry
W odpowiedzi na powyższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję:
1. Gmina wydaje gazetkę informacyjną "Wiadomości Lisewskie".
2. link http://lisewo.com/wiadomosci-lisewskie/
3. Gazetka jest zarejestrowana w sądzie.
4. Wszystkie numery można pobrać pod podanym wyżej linkiem.
5. Koszt "ogłoszeń, artykułów sponsorowanych, materiałów dedykowanych
lub innego typu promocji":
- rok 2015 - 1.682,64 zł
- rok 2016 - 3.018,42 zł
- rok 2017 - 11.072,46 zł
- rok 2018 (do dnia 29.07.2018 r.) - 2.307,48 zł.
Jednocześnie bardzo przepraszam za uchybienie terminowi udzielenia
odpowiedzi spowodowanego moim urlopem.
Łączę pozdrowienia

--
Halina Chrzanowska
Sekretarz Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo

56 676 86 14 wew. 15
56 676 89 66
www.lisewo.com

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

Odpowiedź przez BATORZ

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wiadomość z dnia 17 lipca:
-W Urzędzie Gminy nie są prowadzone media
-W związku z tym nie posiadamy linka do tego typu media, nie prowadzimy
żadnego dziennika lub czasopisma
- Nie ponieśliśmy wydatków na ogłoszenia, artykuły itd

Sekretariat
Urząd Gminy w Batorzu
Batorz 52 A
23-320 Batorz

FW: Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 17.08.2018r. - UG Cmolas przez CMOLAS 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:#1F497D;}
span.Stylwiadomocie-mail18
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

zásilka služby Úschovna przez RADKÓW 4

m.matusz@radkowklodzki.pl Vám zasílá zásilku

vzkaz od odesílatele
Radkowskie Nowiny - kwartalnik, nr 1-5

odkaz na zásilku
http://www.uschovna.cz/zasilka/BXDF3BNC3YVH3LR5-FE5

kód zásilky
BXDF3BNC3YVH3LR5-FE5

velikost zásilky
113.8 MB

uloženo do
13.8.2018

soubory v zásilce
0A.1431.61.2018.zip 113.8 MB

Úschovna umožňuje zasílání souborů o velikosti až 4 GB s možností uložení zásilky až 100 dnů. Více na http://www.uschovna.cz