Re: Wniosek o informacje publiczną przez RZECZNIÓW

W odpowiedzi na wniosek , informuję że żadna z jednostek podległych
Gminie Rzeczniów nie prowadzi żadnych mediów.

Z poważaniem:

/Janusz Włodarski/
/486167050/

W dniu 18.07.2018 o 11:35, sprawa-8362@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

informacja publiczna - odpowiedź przez ŻÓRAWINA

UG. ORG. 1431. 36. 2018

Witam

W odpowiedzi na państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. informuję, że w
Gmina Żórawina nie są prowadzone media.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane itp.:

2015 - 72.284,90 zł

2016 - 65.010,50 zł

2017 - 51.709,30 zł

2018 (do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi) - 25.087,10 zł

pozdrawiam

Monika Baron Witka

UG Żórawina

Odp. na wniosek o informację publiczną przez PODDĘBICE 6

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17.07.2018r.
informuję, iż:

- Urząd Miejski w Poddębicach jest wydawcą Pisma Samorządowego Gminy
Poddębice „Wokół Poddębic”

- link do gazety:
http://poddebice.pl/wp-content/uploads/2018/05/Wok%C3%B3%C5%82-Podd%C4%99bic-maj-2018.pdf

- Pismo Samorządowe Gminy Poddębice „Wokół Poddębic” nie jest
zarejestrowane w sądzie.

W załączeniu przesyłam pięć ostatnich numerów wersji elektronicznej
"Wokół Poddębic".

--
/Pozdrawiam,/
/Magdalena Jaworska/
/Referat Promocji Gminy i Spraw Społecznych/
/Urząd Miejski w Poddębicach/
/tel. 43 87 10 776/

Informacja publiczna-Gmina Miejska Górowo Iławeckie przez GÓROWO IŁAWECKIE 1

Gmina Miejska Górowo Iławeckie w załączniku przekazuje informację w
sprawie złożonego wniosku dotyczącego udzielenia informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r. przez ŁAGIEWNIKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16
lipca 2018 roku Urząd Gminy Łagiewniki informuje, że:

• Urząd Gminy Łagiewniki wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny „Kurier
Łagiewnicki”.
• Wydane dotychczas numery dostępne są pod adresem internetowym
http://www.it.slezanie.eu/lagiewniki/?biuletyn-informacyjny-kurier-lagiewnicki-od-2016,196
w formacie PDF;
• Wydatki Gminy na promocję za okres od 01.01.2015 r. do 30.06.2018 r.
o 2015 r. – 30 198,53 zł
o 2016 r. – 41 915,18 zł
o 2017 r. – 44 437,71 zł
o 2018 r. do 30.06.2018 r. – 21 106,55 zł

Katarzyna Kukiełka
Urząd Gminy Łagiewniki

Gmina Dlugoleka informacja publiczna przez DŁUGOŁĘKA 1

Szanowni Państwo

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca 2018 r.

Z poważaniem
Anna Walczyna-Leśko

Referent Prawny
Sekcja Prawna
tel.071 32 30 292
a.walczyna-lesko@gmina.dlugoleka.pl
<mailto:a.walczyna-lesko@gmina.dlugoleka.pl>
<http://www.gmina.dlugoleka.pl>
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
informuję Pana/Panią, że:

- Administratorem przetwarzanych Pana/Pani danych osobowych jest Wójt
Gminy Długołęka
- Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo
znaleźć na stronie:dlugoleka.bip.net.pl <http://dlugoleka.bip.net.pl>
<http://dlugoleka.bip.net.pl>

odpowiedź na wniosek z dn. 17.07.2018.r przez BABICE 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 17.07.2018r.

Z poważaniem
-----------------------------------
Izabela Janik
Urząd Gminy Babice
ul. Krakowska 56, 32-551 Babice
tel. 32 6134013 w. 27

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SMYKÓW 2

W załączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Proszę o potwierdzenie otrzymania.

informacja publiczna przez POLKOWICE 2

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Lilla Żelem

Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego

odp. na wniosek przez BANIE

Witam!

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje, że
:

- W Urzędzie Gminy Banie nie są prowadzone media, natomiast jeżeli chodzi o
podległe jednostki z pytaniem należy się zwrócić bezpośrednio do jednostek

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję w 2015 r. 43598,89 zł, 2016 r.- 39520,87 zł, 2017
r.- 55915,55 zł, 2018 r. do dnia dzisiejszego - 6113,03 zł.

Z poważaniem
Kalina Wójcik
Urząd Gminy Banie

stanowisko ds. zarządzania projektami, prowadzenia strony internetowej
gminy, promocji oraz Inspektor Ochrony Danych (IOD), Administrator Systemów
Informatycznych (ASI) i Administrator Systemu
woj. zachodniopomorskie
tel. 091 416 63 81 wew. 33

Wniosek o udzielenie informacji przez KOŁAKI KOŚCIELNE 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji.
Z poważaniem.
Bagiński Paweł
Urząd Gminy Kołaki Kościelne

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NIEBORÓW 1

Urząd Gminy Nieborów informuje, że nie prowadzi mediów, nie czyni tego również żadna jednostka organizacyjna gminy. Wydatki na promocję gminy w poszczególnych latach wynosiły :2015 r. – 37534,21 zł , 2016 r. – 35195,54 zł , 2017 r. – 25549,48 zł ,2018 r. – 23262,63 zł.

Adam Janiak – Sekretarz Gminy

Odpowiedź przez LIMANOWA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem,

Katarzyna Urbaniak
Inspektor
Urząd Gminy Limanowa
ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B
34-600 Limanowa

tel. 18 3372 252 wew. 132
www.gminalimanowa.pl

Informacja publiczna. przez MILEJÓW 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Karolina Smalec
Urząd Gminy Milejów
ul. Partyzancka 13a
21-020 Milejów
tel. 81 7572026 w.28

przedłużenie terminu przez RADOMIN 1

W załączeniu przesyłam informację o przedłużeniu terminu na rozpatrzenie
wniosku z dnia 16.07.2018 r.

Z poważaniem

Ewa Drawert

Sekretarz Gminy Radomin

Odp. informacja publiczna - Gmina Pakość przez PAKOŚĆ

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 16 lipca br. informuję, iż:

1. Biblioteka Publiczna w Pakości jest wydawcą „Wiadomości
Pakoskich”.Ponadto Gmina Pakość posiada swoją stronę - www.pakosc.pl
<http://www.pakosc.pl> oraz profil społecznościowy Gminy Pakość na
facebook’u.

2. Link do gazety -
https://issuu.com/search?q=wiadomo%C5%9Bci%20pakoskie\
<https://issuu.com/search?q=wiadomo%C5%9Bci%20pakoskie%5C>

3. Gmina nie posiada zarejestrowanego dziennika ani czasopisma.

4. W 2015 roku Gmina Pakość przeznaczyła na artykuły i ogłoszenia kwotę
w wysokości 11 768,64 zł, w 2016 roku kwotę w wysokości 16 891,59 zł, w
2017 roku kwotę w wysokości 27 069,84 zł, natomiast w 2018 roku kwotę w
wysokości 16 272,90 zł.

W związku z przepełnieniem Państwa skrzynki mailowej nie mam możliwości
wysłania 5 egzemplarzy w formacie PDF Wiadomości Pakoskich.

Pozdrawiam,

Z poważaniem,

--
Katarzyna Lewandowska
Podinspektor ds. turystyki i promocji Gminy
Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4,
88-170 Pakość,
kujawsko-pomorskie

tel. 52 / 356 90 41
promocja@pakosc.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEŹNICA 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 roku Urząd Gminy Brzeźnica udziela odpowiedzi zgodnie z
wnioskiem:

Ad1) Tak

Ad2) gazeta prowadzona przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

Ad3) https://www.brzeźnica.pl/

Ad4) Nr rejestru sądowego – Sad Wojewódzki w Bielsku-Białej, Wydział
Cywilny – sekcja ds. Rejestarcji związków Zawodowych , Stowarzyszeń i
Prasy – syg. Akt Ns. Rej. Pr. 12/96z dnia 20.06.1996

Ad5) Urząd Gminy nie posiada 5 ostatnich numerów w formacie pdf. Ostatni
nr pod powyższym linkiem. W celu pozyskania numerów proszę się zwrócić
do CKiP w Brzeźnicy, ul. Krakowska 107, 34-114 Brzeźnica

Ad6) 2015 - 9803,10 zł

          2016 - 9803,10 zł

          2017 - 9778,50 zł

         2018 - 4907,70 zł

Uwaga do pytania 6 - wydatki dotyczą ogłoszeń informacyjno-promocyjnych
dotyczących gminy

Z poważaniem

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 17-07-2018 o 12:40, sprawa-7977@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STUPSK

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną z dnia 2018-07-18 r.,
udzielam odpowiedzi na skierowane pytania:

Ad.1- w Urzędzie Gminy ani w żadnym z jego wydziałów ani w jednostce
organizacyjnej gminy nie są prowadzone media.

Ad.2- nie dotyczy,

Ad.3-nie dotyczy.

Ad. 4- nie dotyczy,

Ad.5 – nie dotyczy,

Ad. 6- wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocja w:

2015 r. – 8145,67zł,

2016 r. – 10 000zł

2017 r. – 9093,19zł,

2018 r. - 6406,69zł.

Jacek Świderski

Wójt Gminy Stupsk

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8404@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odp. wniosek o informację publiczną przez ZAKOPANE 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Anna Karpiel-Semberecka

Kierownik Biura Komunikacji Społecznej i Promocji
Urząd Miasta Zakopane

Ul. Kościuszki 13

Tel. +48 18 20 20 452

Kom. +48 607 332 877

<mailto:a.karpiel@zakopane.eu> a.karpiel@zakopane.eu

INFORMACJA PUBLICZNA - zapytanie z dnia 17.07.2018r. przez NOWE MIASTECZKO 2

witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na zapytanie o informację publiczną z
dnia 17.07.2018roku

Leszek Kucharczyk

z-a burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko

odpowiedź na wniosek przez ŁOMAZY 1

Dzień dobry. W załączeniu odpowiedź  z Urzędu Gminy Łomazy na wniosek w
sprawie prasy, promocji itp. Pozdrawiam M. Łojewska

--

*Marianna Łojewska*
Kierownik USC
tel: 83 341 70 38

*Urząd Gminy Łomazy*
ul. Plac Jagielloński 27
21-532 Łomazy

www.lomazy.pl <http://www.lomazy.pl>

lomazy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez NOWY TARG 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w sprawie gminnych mediów oraz wydatków na ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, itp.

--
Z poważaniem
Agnieszka Młynarczyk
Wydział Administracji i Kadr
Urząd Miasta Nowy Targ
tel. (18) 26-11-287

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from "RNP00267323C1BB"
Data: Mon, 30 Jul 2018 09:31:09 +0200
Nadawca: informatyk@um.nowytarg.pl
Adresat: Agnieszka Młynarczyk <agnieszka_mlynarczyk@um.nowytarg.pl>

This E-mail was sent from "RNP00267323C1BB" (Aficio MP C4501).

Scan Date: 30.07.2018 09:31:08 (+0200)
Queries to: informatyk@um.nowytarg.pl

Fwd: skany gazet przez BOBOWA 6

W załączeniu przekazuje się odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

z poważaniem
Sekretariat UM w Bobowej

Ankieta (3).docx przez BŁAŻOWA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

(bez tematu) przez BIŁGORAJ 6

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r.

Urząd Gminy Biłgoraj