Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 3 z 28 przez ROGOWO 1

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez PRUSZKÓW 1

Dzień dobry,

W złączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, a poniżej linki

Link do Ad 3. http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um <http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um>

Link do Ad 5.

http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2018 <http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2018>

http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2017 <http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2017>

Z poważaniem
Monika Michlewicz
Biuro Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa
tel.: 22 735 87 42

Odpowiedź - Wniosek o informacje publiczną przez OSTRORÓG

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg w odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawiadamia

1. Urząd Miasta i Gminy Ostroróg wydaje gazetę „Wieści z gminy Ostroróg”. Czasopismo zostało zarejestrowane w sądzie

2. Link do wszystkich wydanych nr czasopisma (wersja pdf)

http://www.ostrorog.pl/asp/pl_start.asp?typ=14 <http://www.ostrorog.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=70&strona=1> &menu=70&strona=1

3. Wydatki gminy poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i materiały dedykowane

Rok 2015 – 2.031,96 zł

Rok 2016 – 8.630,11 zł

Rok 2017 – 4.994,13 zł

Rok 2018 – 2.285,34 zł

Z poważaniem

Beata Szulc

Skarbnik Gminy Ostroróg

odp. na wniosek przez GRABOWIEC

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. uprzejmie informuję iż w
jednostce organizacyjnej gminy jak i w Gminnym Ośrodku Kultury w
Grabowcu nie prowadzimy mediów.
Podinsp. J. Nosko

Fwd: Odpowiedzi na wniosek z dn.18.07.2018 r. przez KAZIMIERZ BISKUPI 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o
informację z dn. 18.07.2018 r. --
--

Marta Smorawska
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
redakcja@kazimierz-biskupi.pl
tel. 63 244 77 24

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 4 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZWIERZYNIEC 2

Dzień dobry,

W złączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną z dnia 17.07.2018r.

Pozdrawiam

Edyta Wolanin
Sekretarz Gminy Zwierzyniec

dot.odpowiedz na wniosek przez GRABOWIEC

W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną , informuję iż nie
miał miejsca przetarg na obsługę prawną jednostki.

Podinsp.J.Nosko

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 5 i 6 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 7 i 8 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

FW: Skanowano na eS3520c 2018/07/30 12:15 przez REWAL 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

-----------------------------
Pozdrawiam
Joanna Błachuta

Urząd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel.+48 91 38 49 010 / +48 606114603

"Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal -
http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 "
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał  ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

----------------------------------------

Udostępnienie informacji publicznej przez OKONEK 2

Dzień dobry

W załączniku przesyłam udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam

Sandra Jasnowska

Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miejski w Okonku

ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

tel. 67 2669 003, fax. 67 266 99 76

<mailto:ratusz@okonek.pl> ratusz@okonek.pl, sekretariat@okonek.pl

<http://www.okonek.pl/> www.okonek.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIERUSZÓW 2

ZR.1431.6.2018.MP

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.07.2018 r. informuję:

1. W Wieruszowskim Domu Kultury funkcjonuje telewizja internetowo-światłowodowa, prowadzona przez młodzież. Dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/NAOPAKTV/ oraz http://www.naopak.com.pl/
2. Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.
3. W okresie od 2015 roku do dnia udzielenia odpowiedzi wydano 14 229,87 zł na artykuły prasowe oraz 6 199,20 zł na ogłoszenia do prasy w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości.

Od: sprawa-7943@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: um@wieruszow.pl
Data: 17 lipca 2018 o 12:38
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7943@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pozdrawiam
Marek Patyk

Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miejski w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, Rynek 1/7
Tel. 62 78 32 641

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 9 i 10 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Odpowiedź na wniosek o inf publiczną część 1/2 przez ZABIERZÓW 8

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

Małgorzata Tomczyk

________________________________

Urząd Gminy Zabierzów
Kierownik Wydziału Rozwoju I Promocji

Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-33
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
m.tomczyk@zabierzow.org.pl

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 11 i 12 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Odpowiedź na wniosek o inf publiczną część 2/2 przez ZABIERZÓW 3

Witam serdecznie,

W nawiązaniu do przesłanej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesyłam w załączeniu drugą część załączników.

Z poważaniem,

Małgorzata Tomczyk

________________________________

Urząd Gminy Zabierzów
Kierownik Wydziału Rozwoju I Promocji

Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-33
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
m.tomczyk@zabierzow.org.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez INOWROCŁAW 2

W załączeniu znajduje się odpowiedź na informacje publiczną.

Informacja Publiczna przez ZAWOJA 8

Dzień Dobry

Urząd Gminy w Zawoi w odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyła odpowiedź.

--
Katarzyna Kudzia
Podinspektor Urzędu Gminy Zawoja
ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel. 33 8775015 wew. 101

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 13 i 14 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 1

Dzień Dobry,

W załączeniu odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

Beata Zielińska
Inspektor ds. promocji
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
52 38 16 056 w.53

W dniu 2018-07-19 o 13:18, sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl pisze:
--
Beata Zielińska
Inspektor ds. promocji
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
52 38 16 056 w.53

OR.1431.25.2018 Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.07.2018, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z póź.zm.),
uprzejmie informuję:

*- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;*

*NIE*

*- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;*

*NIE DOTYCZY*

*- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;*

*NIE DOTYCZY*

*- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;*

*NIE DOTYCZY*

*- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;*

*NIE DOTYCZY*

*- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.*

*2015*

*2016*

*2017*

*2018 (do 30.06)*

23659,85

25085,85

25613,73

15909,30

--
Z poważaniem,
Piotr Miller

Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. (25) 7817518, GSM 508187502
p.miller@sokolowpodl.pl
http://sokolowpodl.pl

śr., 18 lip 2018 o 13:02 Sekretariat Urzędu Miasta Sokołów Podlaski <
um@sokolowpodl.pl> napisał(a):

odpowiedź na informację publiczną przez GORLICE

OSO.1431.30.2018

Sz.P.

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17 lipca 2018 r., informuję:

1. Gmina Gorlice, ani jej jednostki organizacyjne, nie posiadają, nie
wydają i nie prowadzą mediów
2. Wydatki gminy Gorlice na promocję w mediach (gazety, telewizja
internetowa, promocyjne materiały dedykowane):

- 2015 r.: 20962 zł

- 2016 r.: 13553 zł

- 2017 r.: 22316 zł

- 2018 r.: 20802 zł

Halina Oruba (-)

Sekretarz Gminy Gorlice

Udzielenie informacji publicznej przez LNIANO 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję:

- nie prowadzimy mediów;

- nie prowadzimy gazety, czasopisma ani dziennika,

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły i inne materiały: 2015 r. - 1274,18
zł; 2016 r. - 1219,63 zł; 2017 r.- 5 783,18 zł; 2018 r. - 3286,36 zł.

Pozdrawiam
Grażyna Śląska
Inspektor ds. gospodarki odpadami

Urząd Gminy w Lnianie
Bez nazwy
ul. Wyzwolenia 7

86 - 141 Lniano
tel. +48 52 332 37 62
email: <mailto:go@lniano.pl> go@lniano.pl

odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez GŁUCHOŁAZY 6

Dzień dobry

w załączeniu przekazuję odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do
informacji publicznej

z poważaniem

--
Piotr Wierzbicki
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Głuchołazach
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
77/409 21 00
502 342 062