Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez NOWOSOLNA 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu znajdziecie Państwo odpowiedź na Państwa wniosek.

--
Pozdrawiam

Monika Perek-Jura
Kierownik Referatu
Komunikacji Społecznej, Promocji i Obsługi Klienta
Urząd Gminy Nowosolna
92-703 Łódź, Rynek Nowosolna 1
tel: 42 616 45 30
fax: 42 616 45 44
www.gminanowosolna.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TUROŚŃ KOŚCIELNA 1

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam,

Sylwia Fiedorczuk

Sekretariat

Urząd Gminy Turośń Kościelna

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8562@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PABIANICE

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 10 ust. 1, w związku z
art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), w odpowiedzi
na Państwa wniosek z dnia 17 lipca br. wyjaśniamy, co następuje:

1. Przy Miejskim Ośrodku Kultury działa telewizja kablowa Pro-MOK.

2. Adres strony internetowej: http://promok.pl/

3. Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

4. Wydatki na promocję w poszczególnych latach wynosiły: 2015 -
140.783,70 zł; 2016 - 166.997,45 zł; 2017 r. - 203.100,81 zł; I półrocze
2018 r. - 138.968,53 zł.

Z poważaniem

Paweł Rózga

Sekretarz Miasta Pabianice

--- Treść przekazanej wiadomości ---

NW.1431.140.2018 przez NYSA 2

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. (NW140).

Z wyrazami szacunku

Dariusz Bagnicki

Pełnomocnik Burmistrza Nysy

ds. informacji publicznej

Nadzór Właścicielski

Urząd Miejski w Nysie

tel: +48 77 40 80 518

e-mail: d.bagnicki@www.nysa.pl

herb

Fwd: Wydatki Gminy Miedziana Góra na promocję w latach 2015-2018 przez MIEDZIANAGÓRA 2

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej,

Agata Niebudek-Śmiech
Urząd Gminy w Miedzianej Górze

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STANISŁAWÓW 1

Tomasz Zdanowicz
Urząd Gminy Stanisławów

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OPOLE LUBELSKIE 3

W załączeniu przesyłam  pismo znak Or.S.1431.29.2018 z dnia 30.07.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

sprawa-7376@fedrowanie.siecobywatelska.pl

--

W dniu 17.07.2018 o 12:35, sprawa-7376@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

odpowiedź na wniosek przez ŁĄCK

Odpowiadając na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

Informujemy:

Ad. 1 i Ad. 2 Referat Administracyjno-Organizacyjny Urzędu Gminy Łąck
zajmuje się przygotowaniem Gazety Łąckiej, która jest wydawana dwa razy w
roku,

Ad. 3 Media nie są dostępne w internecie,

Ad. 4 Nasza czasopismo nie jest zarejestrowana w sądzie,

Ad. 5 Nasze czasopismo nie jest prowadzone w formie elektronicznej,
posiadamy w związku z tym tylko formę papierową, która jest dostępna do
wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00,

Ad.6 Wydatki na promocję , zakup usług i materiały promocyjne, wyniosły: w
roku 2015 - 61 332,67,- 2016 - 56 691,53,- 2017 - 71 635,42,-.

Z poważaniem

Agnieszka Woźniak

Sekretarz Gminy Łąck

informacja publiczna przez LIDZBARK WARMIŃSKI 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skan z odpowiedzią na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Wiesław Skrętkowski

Odpowiedź na wniosek. przez WLEŃ 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na korespondencję nr UM.612807.2018<br />Wniosek o informacje publiczną przez Gliwice 5

<html><body><p>
<strong>Szanowni Państwo</strong></p>
<p>
<strong>Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk </strong></p>
<p>
<strong>członkowie zarządu</strong></p>
<p>
<strong>Sieć Obywatelska Watchdog Polska</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że Urząd&nbsp; Miejski w Gliwicach jest wydawcą bezpłatnego tygodnika "Miejski Serwis Informacyjny - Gliwice" (ISSN:1642-1108). Pozycja w rejestrze dziennik&oacute;w i czasopism: Pr 15.<br />
<br />
Jako czasopismo została r&oacute;wnież zarejestrowana witryna internetowa Miasta Gliwice (dostępna pod adresem https://gliwice.eu/), pod tytułem Miejski Serwis Internetowy Gliwice (ISSN: 1734-5480, wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach, pozycja w rejestrze: Pr 174)</p>
<p>
<br />
Miasto Gliwice jest wydawcą bezpłatnego miesięcznika dla dzieci pod tytułem "Oświatowy Miejski Serwis Informacyjny Gliwice" (ISSN 2084-8609, pozycja w rejestrze czasopism: Pr 462).</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
W załączeniu przesyłam 5 ostatnich numer&oacute;w Oświatowego Miejskiego Serwisu Informacyjnego Gliwice. Bieżący i archiwalne numery tygodnika Miejski Serwis Informacyjny - Gliwice są dostępne (w formacie pdf) na stronie Gliwice.eu. Bezpośredni link: https://gliwice.eu/dokumenty?tid=456.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>Proszę jednocześnie o doprecyzowanie poniżej cytowanego punktu Państwa wniosku:</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>"prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku".</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Wskazuję, że informacja o wysokości wydatk&oacute;w na promocję Miasta Gliwice w latach ubiegłych oraz dw&oacute;ch kwartałach bieżącego roku jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach, w zakładce Budżet miasta (bezpośredni link: https://bip.gliwice.eu/budzet_i_majatek/budzet_miasta).</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Zgodnie z wnioskiem, informacja powyższa została przekazana elektronicznie, na adres e-mail: sprawa-9156@fedrowanie.siecobywatelska.pl.</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>Z poważaniem</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>Paweł Staszel</strong></p>
<p>
<strong>p.o. Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Miasta</strong></p>
<p>
<strong>Urząd Miejski w Gliwicach</strong></p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;</p>
<p>
Oryginalny temat wiadomości: Wniosek o informacje publiczną<br />
---------------------------------------------------------------------------<br />
<br />
<br />
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:<br />
<br />
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w kt&oacute;rymś z jego wydział&oacute;w, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w sp&oacute;łce należącej do gminy), prowadzone są media?;<br />
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;<br />
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;<br />
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;<br />
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numer&oacute;w - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;<br />
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.<br />
<br />
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9156@fedrowanie.siecobywatelska.pl<br />
<br />
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji<br />
<br />
<br />
<br />
--<br />
<br />
Sieć Obywatelska Watchdog Polska<br />
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa<br />
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09<br />
www.siecobywatelska.pl<br />
www.watchdogportal.pl<br />
www.funduszesoleckie.pl<br />
www.informacjapubliczna.org<br />
NIP 526282872<br />
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego<br />
<br />
<br />
<br />
&nbsp;</p>
</body></html>

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 17.07.2018r. przez WYSOKIE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 17.07.2018 r.

Bożena Krzysztoń
Skarbnik Gminy Wysokie

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznych przez MIĘDZYLESIE 1

Dzień dobry,
w załączniku odpowiedź na Państwa e-mail z dnia 16.07.2018
pozdrawiam

Odpowiedź na wniosek przez KOWALEWO POMORSKIE 6

Dzień dobry

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim przesyła w załączeniu odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Katarzyna Przygocka

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JASIONÓWKA 1

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8491@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witam,

w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam

A. Kloza

UG Jasionówka

--
Wiadomość ta jest przeznaczona jedynie dla osoby lub podmiotu będącego jej adresatem i może zawierać poufne lub uprzywilejowane informacje. Zakazane jest przeglądanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub inne wykorzystywanie tych informacji, jak również podejmowanie działań na ich podstawie, przez osoby lub podmioty inne niż zamierzony adresat. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nadawcy i usunięcie jej z komputera. Dziękujemy.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * *

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please notify the sender and delete the material from your computer. Thank you.

Odp: Wniosek o informacje publiczną - Bliżyn przez BLIŻYN 7

<html><head></head><body><p>Dzie&#324; dobry</p>
<p>Urz&#261;d Gminy Bli&#380;yn w za&#322;&#261;czeniu przesy&#322;a odpowied&#378;&#160; na wniosek o informacj&#281; publiczn&#261;&#160; oraz 5 ostatnich numer&#243;w Informatora Samorzadowego Gminy Bli&#380;yn&#160; w wersji pdf.</p>
<p>pozdrawiam</p>
<p>Marzena Je&#380;ewska</p>
<p>Urz&#261;d Gminy Bli&#380;yn</p>
<p>41 25 41 104</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 11:40 &lt;sprawa-8804@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Odpowiedź na informację publiczną przez PISZ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Justyna Semeniuk

Urząd Miejski w Piszu

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Gmina Tarnówka przez TARNÓWKA

Dzień dobry

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.:
1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? – NIE

2) jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy – NIE

3) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - NIE

4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie – NIE

5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf – NIE

6) prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
- 2015 – 6.092,07 zł
- 2016 – 21.963,19 zł
- 2017 – 19.876,50 zł
- 2018 – 12.199,40 zł

Pozdrawiam
Piotr Jarosz

odpowiedź na wniosek z Gminy Kosów Lacki przez KOSÓW LACKI 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018r.

Z poważaniem

Bożena Andrzejczuk

Urząd Miasta i Gminy Kosów Lacki

Tel.(25)7879105 wew.103

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OTWOCK 2

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na informację publiczną z dnia 18 lipca br.

--
Z poważaniem
Wydział Organizacyjny
tel. +48 22 779 20 01 do 05

Fax +48 2 779 42 25

e-mail: bom@otwock.pl <mailto:bom@otwock.pl>

e-mail: umotwock@otwock.pl <mailto:umotwock@otwock.pl>

<http://www.otwock.pl> Urząd Miasta Otwocka
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

informacja publiczna przez KRUSZYNA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

FW: OA.1431.31.2018 przez OSTRÓWEK 2

Dzień dobry,

przesyłam ponownie odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r. Odpowiedź wraz ze spakowanymi załącznikami
została wysłana w dniu 26.07.2018 jednak nie otrzymałam od Państwa
potwierdzenia odbioru. W związku z powyższym proszę o informację, czy
otrzymali Państwo wszystkie materiały.

Pozdrawiam
Olga Rybak
Sekretariat
tel: 81 856 20 02
stopkak

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOMUNICE 6

Witam

Odpowiedź na wniosek przesyłam w załączniku.

Pozdrawiam

Aneta Szczepocka

Urząd Gminy Gomunice

ul. Armii Krajowej 30

97-545 Gomunice

tel . 44 684-24-85 wew. 210

informacja publiczna przez SYCÓW

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o dostęp do informacji publicznej pragnę
poinformować, że Urząd Miasta i Gminy w Sycowie nie prowadzi mediów oraz
dzienników i czasopism.

Wydatki jednostki w zakresie ogłoszeń, artykułów sponsorowanych itp.

2015 - 33521,33

2016 - 52479,75

2017 - 53581,31

2018 - 19442,90

W zakresie działań wskazanym we wniosku o dostęp do informacji
publicznej przez jednostki organizacyjne Gminy Syców, informuję, że
Urząd Miasta i Gminy Syców nie posiada takich informacji. W celu
uzyskania stosownych informacji należy kontaktować się bezpośrednio z
jednostkami.

z poważaniem,

Michał Pawlaczyk

Sekretarz Miasta i Gminy Syców

informacja publiczna przez MILÓWKA 1

Witam,
w załączniku przesyłamy pismo w związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Urząd Gminy Milówka