Re: Wniosek o informacje publiczną przez TYCZYN 1

W odpowiedzi na wniosek udzielam odpowiedzi:

1. W Urzędzie Miejskimw Tyczynie prowadzone są media- czasopismo
miesięcznik.

2. W Gminie Tyczyn prowadzona jest czasopismo.

3. Link do gazety: http://tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-298

4. Czasopismo zarejestrowane jestw sądzie.

5. W załączeniu przesyłam 5 numerów czasopisma.

6. Gmina nie wydatkowała środków na ogłoszenia, artykułysponsorowane,
materiały dedykowanei tym podobne.

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7616@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Fwd: Wniosek o informacjepubliczną przez KÓRNIK

Szanowni Państwo,
Poniżej zamieszczam odpowiedzi do pytań. W przypadku wątpliwości pozostaję
do dyspozycji.
Ukłony,
Robert Jankowski
UMiG Kórnik
Tel. 515 229 684

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
Prowadzone są media – dwutygodnik Kórniczanin – wydawca:
Miasto i Gmina Kórnik

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - gazeta dwutygodnik – ISSN:
0867-3225

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -
dostępne są tylko PDF – kornik.pl/korniczanin

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; - tak jest zarejesrtowane

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; - ze względów technicznych oto linki do numerów:
https://www2.kornik.pl/Image/files/korniczanin2018/k_13_2018.pdf,
https://www2.kornik.pl/Image/files/korniczanin2018/k_12_2018.pdf,
https://www2.kornik.pl/Image/files/korniczanin2018/k_11_2018.pdf,
https://www2.kornik.pl/Image/files/korniczanin2018/k_10_2018.pdf,
https://www2.kornik.pl/Image/files/korniczanin2018/k_09_2018.pdf

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wydatki gminy na artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i innego typu
promocję:
2015 rok – 51 620,70 zł, 2016 rok – 44 308.90 zł, 2017 roku
– 39 770,75 zł,2018 rok I półrocze – 11 120,50 zł

Odpoiwedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej przez ROGOWO 1

Urząd Gminy Rogowo przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

informacja publiczna przez CHOCEŃ

Witam,

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) przesyłam treść pytań wraz z informacjami zawartymi we wniosku z dnia 16.07.2018 r.

Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Tak Urząd Gminy w Choceniu prowadzi media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: Urząd Gminy w Choceniu prowadzi biuletyn o charakterze informacyjno-kultutlarno-edukacyjno-sportowym.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: Media są dostępne w internecie na stronie internetowej Gminy Choceń. Urząd Gminy w Choceniu prowadzi biuletyn o nazwie: Wiadomości Choceńskie https://www.chocen.pl/informator/wiadomosci-chocenskie.html nazywane zwyczajowo „gazetką”.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330 t.j.) Gmina Choceń informuje, że informacja publiczna nie może być udostępniona w pełnym zakresie w terminie określonym w ust. 1, ww. ustawy. Powodem, którym informacja nie może zostać podana wynika z charakteru pytania, jak również podziału informacji na poszczególne lata wynikających z wniosku. W związku z powyższym informacja w przedmiotowym pytaniu zostanie przesłana w terminie nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

pozdrawiam,

Kamil Klejba
specjalista d/s inwestycji i promocji

Gmina Choceń
ul. Sikorskiego 12
87-850 Choceń
bezpośredni kontakt: kamil.klejba@chocen.pl mailto:kamil.klejba@chocen.home.pl tel: 663 120 538

ZAPRASZAMhttp://www.chocen.pl

PR.1431.1.2018 przez MICHAŁOWICE 6

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Pan Szymon Osowski,

w załączeniu przesyłam pismo, znak: PR.1431.1.2018 z I częścią załączników.

Z wyrazami szacunku

Beata Podbielska

Podinspektor ds. kancelaryjnych


<outbind://8-000000005B51EC53A7D74C48877248998C8492A704DF2500/www.michalowic
e.pl> www.michalowice.pl

GMINA MICHAŁOWICE - powiat pruszkowski - woj.mazowieckie

Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91

fax. 22 350-91-01

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DRUŻBICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Proszę o potwierdzenie odbioru.

--

Wojciech Dudkiewicz
Informatyk
Urząd Gminy w Drużbicach
Drużbice 77A
97-403 Drużbice
tel.: 44 631 10 78 wew. 24

PR.1431.1.2018 część II przez MICHAŁOWICE 2

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Pan Szymon Osowski

w załączeniu przesyłam część II załączników do pisma nr PR.1431.1.2018.

Z wyrazami szacunku

Beata Podbielska

Podinspektor ds. kancelaryjnych


<outbind://8-000000005B51EC53A7D74C48877248998C8492A704DF2500/www.michalowic
e.pl> www.michalowice.pl

GMINA MICHAŁOWICE - powiat pruszkowski - woj.mazowieckie

Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91

fax. 22 350-91-01

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 1 z 28 przez ROGOWO 1

Urząd Gminy Rogowo przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez GRABOWIEC

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję
Nie są prowadzone media w jednostce organizacyjnej gminy ani w Gminnym
Ośrodku Kul;tury.
Podins. Jadwiga Nosko

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 2 z 28 przez ROGOWO 1

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Wniosek o informacje publiczną przez WITKOWO 1

W związku z przesłanym wnioskiem o udzielenie informacji publicznej,
przekazujemy odpowiedzi na poniższe pytania.

- Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wydaje miesięcznik drukowany "Witkowskie
Wiadomości Samorządowe".

- Biuletyn dostępny jest w wersji drukowanej w nakładzie 2000 egzemplarzy
oraz publikowany jest na stronie internetowej Urzędu pod adresem
www.witkowo.pl/wiadomosci-samorzadowe
<http://www.witkowo.pl/wiadomosci-samorzadowe>

- Biuletyn jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism

- Poniżej linki do ostatnich 5 biuletynów w formacie pdf do pobrania:

http://www.witkowo.pl/biuletyn/wws_2018-07.pdf

http://www.witkowo.pl/biuletyn/wws_2018-06.pdf

http://www.witkowo.pl/biuletyn/wws_2018-05.pdf

http://www.witkowo.pl/biuletyn/wws_2018-04.pdf

http://www.witkowo.pl/biuletyn/wws_2018-03.pdf

- Wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane:

2018 - 7812,58 zł

2017 - 20224,02 zł

2016 - 12584,42 zł

2015 - 10340,05 zł

Dziel Krzysztof

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
tel. 61 477 81 94 (wew. 31)
faks 61 477 88 55

_____

odpowiedź na wniosek przez PSZCZYNA 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wraz z plikami w formacie pdf.

Z poważaniem / Regards

Agnieszka Furgała
Inspektor Wydziału Organizacyjnego i Kadr

tel. 32 449 39 24

Urząd Miejski w Pszczynie

Rynek 2, 43-200 Pszczyna, tel. centr. 32 449 39 00, fax: 32 449 39 55, pszczyna@pszczyna.pl, www.pszczyna.pl
NIP: 638-00-13-784, Regon: 000523643, Nr konta: ING Bank Śląski SA O/Bielsko Biała 50 1050 1070 1000 0001 0136 6540

Zawarta informacja w tej wiadomości jest poufna i jest przeznaczona wyłącznie do użycia dla powyższej listy adresowej. Jeśli nie jesteście Państwo wyłącznym odbiorcą wiadomości, wyraźnie zabrania się kopiowania, rozsyłania, rozprzestrzeniania lub jakiegokolwiek sposobu użycia informacji zawartej w tej wiadomości. Podjęliśmy środki ostrożności żeby zminimalizować ryzyko przesyłania wirusów, ale radzimy aby zadbali Państwo o sprawdzenie czy wiadomość nie zawiera wirusów.

odpowiedz nazłozony wniosek o udostępnienie informacji z dnia 18.07.2018 r Gmina Chociwel przez CHOCIWEL

Odpowiedz na pkt. dotyczący informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia
,materiały promocyjne itp.

Gmina wydatkowała środki na ogłoszenia w prasie za lata 2015-do 10.07
2018 kwotę 12.858,96zl.
Wydatki poniesione na promocję gminy,w tym min. organizacja imprez,
zakup materiałów reklamujących gminę , promocyjnych i publikacji
(książka , broszury )- za lata wskazane powyżej wyniosły łącznie 70
553,12 zł.
Na publikację informatora gminnego za w/w lata wydatkowano środki w
kwocie 22 657,-zł.
Informacji udzieliła Janina Sarnecka

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BUDZISZEWICE

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Nasz znak: Ob.1431.3.2018

Uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy w Budziszewicach, w jednostkach organizacyjnych gminy /gmina nie należy do żadnych spółek/ nie są prowadzone media. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję kształtowały się następująco:
rok 2015 - 11.298,20 zł,
rok 2016 - 23.843,00 zł,
rok 2017 - 29.981,80 zł,
rok 2018 /do dnia udzielenia odpowiedzi/ - 9.119,60 zł.

Małgorzata Piwońska
Urząd Gminy w Budziszewicach

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 3 z 28 przez ROGOWO 1

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez PRUSZKÓW 1

Dzień dobry,

W złączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, a poniżej linki

Link do Ad 3. http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um <http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um>

Link do Ad 5.

http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2018 <http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2018>

http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2017 <http://www.pruszkow.pl/poznaj-miasto/wydawnictwa-miejske/informator-um/2017>

Z poważaniem
Monika Michlewicz
Biuro Promocji i Kultury Miasta Pruszkowa
tel.: 22 735 87 42

Odpowiedź - Wniosek o informacje publiczną przez OSTRORÓG

Urząd Miasta i Gminy Ostroróg w odpowiedzi na złożony przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawiadamia

1. Urząd Miasta i Gminy Ostroróg wydaje gazetę „Wieści z gminy Ostroróg”. Czasopismo zostało zarejestrowane w sądzie

2. Link do wszystkich wydanych nr czasopisma (wersja pdf)

http://www.ostrorog.pl/asp/pl_start.asp?typ=14 <http://www.ostrorog.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=70&strona=1> &menu=70&strona=1

3. Wydatki gminy poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i materiały dedykowane

Rok 2015 – 2.031,96 zł

Rok 2016 – 8.630,11 zł

Rok 2017 – 4.994,13 zł

Rok 2018 – 2.285,34 zł

Z poważaniem

Beata Szulc

Skarbnik Gminy Ostroróg

odp. na wniosek przez GRABOWIEC

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. uprzejmie informuję iż w
jednostce organizacyjnej gminy jak i w Gminnym Ośrodku Kultury w
Grabowcu nie prowadzimy mediów.
Podinsp. J. Nosko

Fwd: Odpowiedzi na wniosek z dn.18.07.2018 r. przez KAZIMIERZ BISKUPI 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zadane we wniosku o
informację z dn. 18.07.2018 r. --
--

Marta Smorawska
Urząd Gminy Kazimierz Biskupi
redakcja@kazimierz-biskupi.pl
tel. 63 244 77 24

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 4 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ZWIERZYNIEC 2

Dzień dobry,

W złączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną z dnia 17.07.2018r.

Pozdrawiam

Edyta Wolanin
Sekretarz Gminy Zwierzyniec

dot.odpowiedz na wniosek przez GRABOWIEC

W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną , informuję iż nie
miał miejsca przetarg na obsługę prawną jednostki.

Podinsp.J.Nosko

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 5 i 6 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 7 i 8 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053