Wniosek o informację publiczną przez RYPIN

Szanowni Państwo,

Dnia 16.07.2018r. Urząd Miasta Rypin otrzymał ze strony Państwa prośbę o
udzielenie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych mediów oraz
wydatków gminy na szeroko pojętą promocję w latach 2015-2018. Z uwagi na
sezon urlopowy interesujące Państwa informacje zostaną Państwu przekazane
do 3 sierpnia włącznie.

Przepraszamy za wydłużony czas odpowiedzi.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Karolina Rębacz

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Rypin

Tel. 54 280 96 26

FW: skan 2 przez WSCHOWA 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 17 lipca
2018r.

Z poważaniem

Marta Podgórna

UMiG Wschowa

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STRZYŻÓW 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Strzyżowa na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 30.07.2018 r. uprzejmie informuję, iż załączniki (5 numerów gazety) zostały wysłane pocztą tradycyjną na płytce CD ze względu na brak możliwości przesłania ich drogą mailową (przekroczenie dozwolonego limitu na serwerze).

Z poważaniem,

Ewelina Brodowska-Mularz

FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III przez WÓLKA 2

Witam serdecznie,

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania maili:

FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III

RE: Wniosek o informacje publiczną- cz. II

RE: Wniosek o informacje publiczną

które zostały wysłane w odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji
publicznej z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

<http://www.wolka.pl> www.wolka.pl

<mailto:emilia.sikorska@wolka.pl> emilia.sikorska@wolka.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁY 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 18 lipca 2018 r o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Marta Czajkowska

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły

tel. (86) 4763010

sekretariat@sokoly.pl

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez NOWOGRÓD 3

<html><head></head><body><p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 11:39 &lt;sprawa-8523@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p><br></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dotyczy prowadzonych mediów w urzędzie gminy /jednostkach organizacyjnych gminy przez TUREK

Turek, dnia 30 lipca 2018 r.

OR-OG.1431.29.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie
powadzenia mediów, w urzędzie gminy/jednostkach organizacyjnych gminy
informuje co następuje:

1. W Urzędzie Gminy Turek oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Turek
prowadzone są media internetowe.
2. Media prowadzone w Urzędzie Gminy Turek i jednostkach
organizacyjnych Gminy Turek:

a. Urząd Gminy Turek

* strona internetowa: http://www.gmina.turek.pl/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/gminaturek/

b. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

* strona internetowa: http://spchlebow.riiu.webd.pl/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/spchlebow/

c. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie

* strona internetowa: http://www.spcisew.szkolnastrona.pl/
* facebook:
https://pl-pl.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Kornela-Makuszy%C5%84sk
iego-w-Cisewie-166760570551150/

d. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich

* strona internetowa: http://www.spkaczki.edu.pl/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/spkaczki/

e. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

* strona internetowa: http://www.spturkowice.szkolnastrona.pl/

f. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach

* strona internetowa: https://spzuki.edupage.org/
* facebook: https://www.facebook.com/spzuki/

g. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

* strona internetowa: http://www.zspslodkow.com/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/gimslodkow/

h. Biblioteka Publiczna Gminy Turek

* facebook: https://pl-pl.facebook.com/gminaturekbiblioteka/

3. Gmina Turek nie prowadzi dzienników/czasopism.
4. Wydatki Gminy Turek na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 do dnia
udzielenia odpowiedzi:

a. 2015 r. - 6.295,12 zł;
b. 2016 r. - 7.086,10 zł;
c. 2017 r. - 15.879,49 zł;
d. 2018 r. - 3.848,52 zł.

Z poważaniem

/-/ Ewelina Pietrzak

Inspektor

Urzad Gminy Turek

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

www.gmina.turek.pl <http://www.gmina.turek.pl>

www.bip.gmina.turek.pl <http://www.bip.gmina.turek.pl>

(63) 279 40 60

wniosek o informację publiczną przez BYSTRZYCA KŁODZKA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2018r. o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej przedkładam żądane informacje:
1) Gmina Bystrzyca Kłodzka jest wydawcą czasopisma samorządowego
"Wiadomości Bystrzyckie" oraz strony internetowej www.bystrzycaklodzka.pl
2) Dwumiesięcznik "Wiadomości Bystrzyckie" jest zarejestrowany w Sądzie
Okręgowym w Świdnicy
3) wszystkie numery czasopisma są do pobrania w formacie pdf ze strony
www.bystrzycaklodzka.pl z zakładki: Wiadomości Bystrzyckie
4) Czasopismo  i zawartość strony www redagują pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Druk jest zlecany firmie zewnętrznej.
5) Łączne wydatki  Gminy na promocję wyniosły: w roku 2015 - 232.430 zł,
w roku 2016 - 260.559 zł, w roku 2017 - 235.210 zł.

Z poważaniem
Mirosława Boduch
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

informacja publiczna SA.1431.43.2018 cz.1 przez MOGILANY 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Edyta Mączeńska

Urząd Gminy Mogilany

Tel. 12 270 10 13 wew. 8

informacja publiczna SA.1431.43.2018 cz. 2 przez MOGILANY 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Edyta Mączeńska

Urząd Gminy Mogilany

Tel. 12 270 10 13 wew. 8

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SIERPC 6

Dzień dobry

Przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej

--

Marzanna Łabędzka

Inspektor

Biuro ds. Promocji i Komunikacji

Urząd Miejski w Sierpcu

ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc

tel. 24/ 275-86-49

informacja publiczna Miasto Radymno przez RADYMNO

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; NIE

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję ogółem - na podstawie sprawozdań oraz uchwał
budżetowych

2015 11553,71 zł

2016 - 27618,55 złotych

2017 - 30930,88 złotych

2018 - 82157,62 złotych - plan

Z poważaniem

Janusz Wajhajmer

Sekretarz Miasta Radymna

odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez OSTRÓW LUBELSKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informację:

czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
NIE (prowadzony jest biuletyn w nakładzie 99 egzemplarzy wydawany co 2
miesiące przez Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim.

 jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; ND

prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; ND

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; ND

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; ND

prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Gmina
Ostrów Lubelski nie ponosiła wydatków w latach 2015-2017

Anna Dados

inspektor ds wojskowych, obronnych i promocji

informacja przez KSIĄŻKI

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 lipca 2018r. Urząd Gminy w Książkach informuje,że nie wydajemy gazety ,nie prowadzimy radia i telewizji jak również nasze jednostki organizacyjne nie wydają gazety i nie prowadzą radia i telewizji. Gminę promujemy na naszej stronie internetowej. Wszelkie informacje podajemy również na tablicach informacyjnych i przez sołtysów. Gmina nasza nie ponosi wydatków na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane.
Podpisał
Grażyna Cywińska
Sekretarz Gminy

------------------------------------------------------------------------------------------------------
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź na dostęp do informacji publicznej przez BISKUPIEC 1

Witam,

W odpowiedzi na maila z dnia 18.07.2018 r. w załączeniu przesyłam
odpowiedź.

Sylwia Cieślak
Biuro Obsługi Kancelaryjnej

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez ZAPOLICE 2

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam skan odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 17 lipca
2018r., dot. udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Kowalska

podinspektor ds. ogólno-administracyjnych

Referat Społeczno-Organizacyjny

Urząd Gminy Zapolice

98-161 Zapolice, ul. Plac Strażacki 5

tel/fax (43) 823-19-82

e-mail: <mailto:urzad@zapolice.pl> urzad@zapolice.pl

<http://www.zapolice.pl> www.zapolice.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŻYTNO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Michał Bąkowski

Gmina Żytno

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA 1

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Gminy Olszanka

774129682-86

www.olszanka.pl

Odp-Wniosek o informację publiczną. przez DOBRE 2

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

Urząd Gminy Dobre przesyła w załączeniu odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z powodu dużego rozmiaru załączników, załączniki będą wysłane kolejno.

---
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

odpowiedź na wniosek o informację publiczną Gmina Ropa przez ROPA

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję
informację:

W Urzędzie Gminy Ropa oraz w jednostce organizacyjnej gminy Ropa: Gminnym
Ośrodku Kultury, prowadzone są media, są to strony
Internet:http://www.ropa.iap.pl http://www.gokropa.iaw.pl , dodatkowo Urząd
Gminy w Ropie wydaje dla mieszkańców Biuletyn Informacyjny „Razem” w wersji
papierowej, cztery razy w roku. Biuletyn informacyjny nie jest zarejestrowany w
sądzie. Nie posiadamy wersji pdf biuletynu, natomiast na prośbę możemy przesłać
ostatnie 5 numerów w wersji papierowej.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
typu promocję wyniosły:

w roku 2015: 21528,79 zł

w roku 2016: 19569,94 zł

w roku 2017: 17883,03 zł

do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku: 9027,00 zł

informację przygotował Tomasz Zając inspektor UG Ropa, tel. 18-3534017

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WOJSŁAWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dn. 17.07.2018 r.

Sylwester Nizio

Urząd Gminy Wojsławice

zał. 2 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

odp. na wniosek o informację publiczną przez CZARNKÓW

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. w zakresie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Czarnków zwraca się z zapytaniem, czy udzielona informacja ma obejmować również ogłoszenia informacji o wywieszeniu wykazów na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych dotyczących nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem a także ogłoszeń o przetargach nieruchomości gminnych na ich sprzedaż, oddanie w najem, dzierżawę itp.

Jeżeli udzielana informacja ma obejmować również powyżej wskazany zakres uprzejmie informuję, że ten wydatek mieści się w szczegółowej klasyfikacji wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych. W celu wyodrębnienia powyższych wydatków z niniejszej klasyfikacji, na którą składają się dziesiątki wydatków na na zakup różnego rodzaju usług tylko przez jeden referat, wymaga szczególnych nakładów pracy oraz analizy dokumentacji archiwalnej.

Ponadto ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości, w zależności od ich wartości nie tylko są publikowane w prasie mającej zasięg powiatu (Nadnoteckie Echa prowadzone przez Miejskie Centrum Kultury), lecz również w prasie o zasięgu krajowym. Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie Państwa wniosku.

Z poważaniem

Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami

Jerzy Janyska

zal.3 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57