FW: Skanowano na eS3520c 2018/07/30 12:15 przez REWAL 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

-----------------------------
Pozdrawiam
Joanna Błachuta

Urząd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
tel.+48 91 38 49 010 / +48 606114603

"Informacja o ochronie danych osobowych w Urzędzie Gminy Rewal -
http://bip.rewal.pl/dokumenty/9520 "
Uwaga! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione
przepisami prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał  ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

----------------------------------------

Udostępnienie informacji publicznej przez OKONEK 2

Dzień dobry

W załączniku przesyłam udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam

Sandra Jasnowska

Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miejski w Okonku

ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek

tel. 67 2669 003, fax. 67 266 99 76

<mailto:ratusz@okonek.pl> ratusz@okonek.pl, sekretariat@okonek.pl

<http://www.okonek.pl/> www.okonek.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIERUSZÓW 2

ZR.1431.6.2018.MP

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.07.2018 r. informuję:

1. W Wieruszowskim Domu Kultury funkcjonuje telewizja internetowo-światłowodowa, prowadzona przez młodzież. Dostępna jest pod adresem https://www.facebook.com/NAOPAKTV/ oraz http://www.naopak.com.pl/
2. Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.
3. W okresie od 2015 roku do dnia udzielenia odpowiedzi wydano 14 229,87 zł na artykuły prasowe oraz 6 199,20 zł na ogłoszenia do prasy w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości.

Od: sprawa-7943@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: um@wieruszow.pl
Data: 17 lipca 2018 o 12:38
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7943@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pozdrawiam
Marek Patyk

Wydział Promocji i Rozwoju
Urząd Miejski w Wieruszowie
98-400 Wieruszów, Rynek 1/7
Tel. 62 78 32 641

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 9 i 10 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Odpowiedź na wniosek o inf publiczną część 1/2 przez ZABIERZÓW 8

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam w załączeniu skan odpowiedzi wraz z załącznikami.

Z poważaniem,

Małgorzata Tomczyk

________________________________

Urząd Gminy Zabierzów
Kierownik Wydziału Rozwoju I Promocji

Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-33
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
m.tomczyk@zabierzow.org.pl

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 11 i 12 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Odpowiedź na wniosek o inf publiczną część 2/2 przez ZABIERZÓW 3

Witam serdecznie,

W nawiązaniu do przesłanej odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, przesyłam w załączeniu drugą część załączników.

Z poważaniem,

Małgorzata Tomczyk

________________________________

Urząd Gminy Zabierzów
Kierownik Wydziału Rozwoju I Promocji

Rynek 1
32-080 Zabierzów
tel. 12 283-07-33
www.zabierzow.gmina.pl<http://www.zabierzow.gmina.pl/>
m.tomczyk@zabierzow.org.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez INOWROCŁAW 2

W załączeniu znajduje się odpowiedź na informacje publiczną.

Informacja Publiczna przez ZAWOJA 8

Dzień Dobry

Urząd Gminy w Zawoi w odpowiedzi na wniosek w załączeniu przesyła odpowiedź.

--
Katarzyna Kudzia
Podinspektor Urzędu Gminy Zawoja
ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
tel. 33 8775015 wew. 101

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 13 i 14 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 1

Dzień Dobry,

W załączeniu odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

Beata Zielińska
Inspektor ds. promocji
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
52 38 16 056 w.53

W dniu 2018-07-19 o 13:18, sekretarz@dabrowachelminska.lo.pl pisze:
--
Beata Zielińska
Inspektor ds. promocji
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska
52 38 16 056 w.53

OR.1431.25.2018 Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
18.07.2018, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 z póź.zm.),
uprzejmie informuję:

*- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;*

*NIE*

*- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej
lub osoby prawnej gminy;*

*NIE DOTYCZY*

*- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;*

*NIE DOTYCZY*

*- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;*

*NIE DOTYCZY*

*- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;*

*NIE DOTYCZY*

*- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.*

*2015*

*2016*

*2017*

*2018 (do 30.06)*

23659,85

25085,85

25613,73

15909,30

--
Z poważaniem,
Piotr Miller

Insp. d/s promocji, rozwoju i informacji
Urząd Miasta Sokołów Podlaski
ul. Wolności 21, 08-300 Sokołów Podlaski
tel. (25) 7817518, GSM 508187502
p.miller@sokolowpodl.pl
http://sokolowpodl.pl

śr., 18 lip 2018 o 13:02 Sekretariat Urzędu Miasta Sokołów Podlaski <
um@sokolowpodl.pl> napisał(a):

odpowiedź na informację publiczną przez GORLICE

OSO.1431.30.2018

Sz.P.

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć, Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17 lipca 2018 r., informuję:

1. Gmina Gorlice, ani jej jednostki organizacyjne, nie posiadają, nie
wydają i nie prowadzą mediów
2. Wydatki gminy Gorlice na promocję w mediach (gazety, telewizja
internetowa, promocyjne materiały dedykowane):

- 2015 r.: 20962 zł

- 2016 r.: 13553 zł

- 2017 r.: 22316 zł

- 2018 r.: 20802 zł

Halina Oruba (-)

Sekretarz Gminy Gorlice

Udzielenie informacji publicznej przez LNIANO 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej informuję:

- nie prowadzimy mediów;

- nie prowadzimy gazety, czasopisma ani dziennika,

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły i inne materiały: 2015 r. - 1274,18
zł; 2016 r. - 1219,63 zł; 2017 r.- 5 783,18 zł; 2018 r. - 3286,36 zł.

Pozdrawiam
Grażyna Śląska
Inspektor ds. gospodarki odpadami

Urząd Gminy w Lnianie
Bez nazwy
ul. Wyzwolenia 7

86 - 141 Lniano
tel. +48 52 332 37 62
email: <mailto:go@lniano.pl> go@lniano.pl

odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do informacji publicznej przez GŁUCHOŁAZY 6

Dzień dobry

w załączeniu przekazuję odpowiedź na zapytanie w trybie dostępu do
informacji publicznej

z poważaniem

--
Piotr Wierzbicki
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Głuchołazach
ul. Rynek 15
48-340 Głuchołazy
77/409 21 00
502 342 062

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 15 i 16 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Gmina Spytkowice odpowiedź na informacje publiczną przez SPYTKOWICE 5

Odpowiadając na wniosek o informacje publiczna z dnia 17.07.br , informuję:

1.

W urzędzie gminy oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych
nie są prowadzone media.

2.

Gmina Spytkowice wydaje okazjonalnie Kurier Spytkowicki w formie
gminnego informatora, który nie jest zarejestrowany w sądzie.

3.

W załączniku przesyłam ostatnie 5 numerów w/w informatora.

4.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane itp :

2015- 3000 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
738 zł (informator) razem: 3738 zł

2016- 3200 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
516,60 zł (informator) razem: 3716,60 zł

2017- 4000 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
307,50 zł (ulotki) razem: 4307,50 zł

2018- 2200 zł www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/> i
651,90 zł (informator) razem: 2851,90 zł

Kwota zawiera koszty druku informatora (ulotek), koszty wynikające z
umowy z portalem www.podhaleregion.pl <http://www.podhaleregion.pl/>
i nie zawiera kosztów zakupu i wykonania gadżetów reklamowych.

Mam nadzieje ze podane informacje okażą się dla Państwa pomocne w
wypadku dodatkowych pytań proszę o informację.

Pozdrawiam

Julian Obara

P/insp ds rozwoju regionalnego,

promocji gminy, sportu i rekreacji

UG Spytkowice

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PIETROWICE WIELKIE 6

Dzień dobry!
W załączniku odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej oraz 5 ostatnich numerów gminnej gazetki w formacie .pdf.

Pozdrawiam!
Gabriela Seidel
Referat Organizacyjno-Prawny
Urzędu Gminy w Pietrowicach Wielkich
tel. 32 419 80 75 w.128

Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź przez ZBICZNO

Witam, w odpowiedzi na wiadomość e-mail z dnia 16-07-2018 dotyczącą
udostępnienia informacji publicznej, uprzejmie informuję, iż

Gmina Zbiczno jest wydawcą kwartalnika w formie papierowej pn.
"Informator Gminy Zbiczno".
Tytuł jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Toruniu w I Wydziale
Cywilnym
oraz w międzynarodowym systemie informacji w wydawnictwach ciągłych w
Bibliotece Narodowej w Warszawie.

Gmina w latach 2015-2018- do dnia udzielenia odpowiedzi poniosła wydatki
na promocję w kwocie 44.163,07 złotych.

 Link do gazet na stronie www.zbiczno.pl:

http://zbiczno.pl/informator-gminy-zbiczno/

--
Z poważaniem,
Edyta Fandzloch - Malinowska
Urząd Gminy Zbiczno
tel. 56 493 93 17 wew. 47

**************************************************************************************************
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych, w posiadaniu których jest Urząd Gminy Zbiczno, jest Wójt Gminy Zbiczno, 87-305 Zbiczno 140. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy, z którym można się kontaktować poprzez e-mail IOD@zbiczno.pl, tel. 56 493 93 17. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6
ust.1. lit. a, b oraz e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r., w celu obsługi i realizacji zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz zadań realizowanych na wniosek, żądanie lub w związku z umową zawartą ze stroną. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. sąd, policja itd.) oraz podmiotom przetwarzającym na zlecenie administratora, z zachowaniem ochrony
tych danych. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetworzenia, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Dane osobowe, w których posiadaniu jest urząd mogą podlegać zautomatyzowaniu lecz nie będą profilowane. Podanie danych jest dobrowolne (obowiązkowe w zakresie realizacji celów określonych w przepisach prawa) i niezbędne do realizacji wskazanego celu.

Informacja zawarta w niniejszej wiadomości lub dowolnym jej załączniku może być chroniona i objęta zakazem jej ujawniania. Jeśli nie jesteś jej zamierzonym adresatem lub pośrednikiem upoważnionym do jej przekazania adresatowi, niniejszym informuję, że wszelkie rozprowadzanie, dystrybucja i powielanie niniejszej
wiadomości lub jej załączników, bądź inne działanie o podobnym charakterze jest prawnie zabronione. Jeżeli otrzymałeś tę wiadomość omyłkowo, proszę niezwłocznie zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na niniejszą wiadomość i usunąć ją z komputera bez otwierania załączników. Dziękuję.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŚRODAŚLĄSKA 5

Dzień dobry!

Poniżej odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

1. czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

tak

2. jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

W Gminie Środa Śląska wydawany jest „Kurier Średzki. Informator Gminy
Środa Śląska". Informator ukazuje się obecnie z częstotliwością
półrocznika, a za jego wydawanie odpowiedzialny jest Dom Kultury w
Środzie Śląskiej.

3. prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gmina Środa Śląska niedawno utworzyła nowy portal internetowy - docelowo
ma się na nim znaleźć sekcja poświęcona „Kurierowi", pdfy zostaną
uzupełnione w najbliższych dniach.

4. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

„Kurier Średzki. Informator Gminy Środa Śląska" jest wydawany od
kilkunastu lat. Ponieważ prośba o oficjalne potwierdzenie z Sądu
Okręgowego przekroczyłaby czas odpowiedzi na niniejszy wniosek,
zasięgnęliśmy informacji telefonicznej w Sądzie Okręgowym w Warszawie, z
której wynika, że tytuł „Kurier Średzki. Informator…" jest
zarejestrowany w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

5. jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Pliki w załączniku

6. prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki w budżecie Wydziału Promocji i Rozwoju Gminy Urzędu Miejskiego w
Środzie Śląskiej,
dział „Promocja gminy w mediach":
2015 - 71 463,97
2016 - 79 651,83
2017 - 64 110,06
2018 do dnia 30.07.2018 - 34 222,67

Pozdrawiam!

Marta Wilczyńska
rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Środzie Śląskiej,
inspektor ds. komunikacji zewnętrznej i PR
tel. 721 422 222
---
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję: Panią/Pana, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Środy Śląskiej;
2. Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez
e-mail: iod.um@srodaslaska.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane w celach zapewnienia
komunikacji a podstawą prawną ich przetwarzania jest: Art. 6 ust. 1 lit.
a) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania
usunięcia ze zbioru;
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, do
ich sprostowania;
7. Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa
Pani/Pan przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub
rozporządzenie.

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 17 i 18 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOLCZEWO 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

W trzech kolejnych mailach prześlę skany Głosu Golczewa.

Pozdrawiam,

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRZEG 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, przekazuję w załączeniu informację.

Z wyrazami szacunku,
Marta Elżbieciak

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
Urząd Miasta w Brzegu
tel. (77) 416 98 45
e-mail: marta.elzbieciak@brzeg.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Gminy Świedziebnia przez ŚWIEDZIEBNIA 1

Dzień dobry,
Przekazuję w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r.

Z poważaniem
Ewa Szymańska
Urząd Gminy Świedziebnia
tel. 531 837 369

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142