wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GZY

W związku z Państwa wnioskiem o udzielenie informacji publicznej informuję,
że miedia nie są prowadzone w urzędzie gminy Gzy i jednostkach podległych.

Gmina Gzy nie prowadzi dziennika lub czasopisma. Gmina nie poniosła kosztów
na ogłoszenia, artykuły sponsorowane w roku 2015,2016 ,2017 i 2018 do
chwili obecnej.

Z poważaniem Wiesław Ochtabiński- Zastępca Wójta

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 19 i 20 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Wysyłanie wiadomości e-mail: powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu przez WAŚNIÓW 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłamy powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anna Dudek
Urząd Gminy w Waśniowie
tel.: 41 26 46 026
fax: 41 26 46 028

Głos Golczewa przez GOLCZEWO 2

c.d.

Zając Magdalena

podinspektor

ds. organizacyjno-administracyjnych

Urząd Miejski w Golczewie

ul. Zwycięstwa 23

tel. 91 32 25 142

Fwd: odp. media, ogłoszenia, materiały promocyjne przez Krosno

OK.1431.84.2018.F

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. udzielam odpowiedzi w zakresie:

1) Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp.1) NIE

2) Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odp.2) Nie dotyczy

3) Promy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odp.3) Nie dotyczy

4) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.4) Nie dotyczy

5) Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odp.5) Nie dotyczy

Odnośnie zapytania w zakresie informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku informuję, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do dnia 14 września 2018 r. z uwagi na konieczność zebrania informacji za okres wskazany we wniosku od kilu wydziałów.

Paweł Mierzyński
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Zarządzania Kadrami i Kontroli

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 21 i 22 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

SG.1431.33.2018 z 30 lipca 2018 r. | Odpowiedź na informację publiczną [sprawa-7568] przez NOWA DĘBA 1

Dzień dobry,
w załączniku odpowiedź burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem
---

Mirosław Marek
Promocja
Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 846 26 71 w. 303;
promocja@nowadeba.pl
www.nowadeba.pl
.

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 23 i 24 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Re: Wniosek o informację publiczną - Gmina Skołyszyn przez SKOŁYSZYN 1

Odpowiedź w załączeniu.

Wniosek o informacje publiczna Bielsk Podlaski przez BIELSK PODLASKI 1

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Jankowski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

k.jankowski@bielsk-podlaski.pl <mailto:k.jankowski@bielsk-podlaski.pl>

Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

Br.1431.5.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

− W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

spółki miejskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

− Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

− Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

− „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

− Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

− Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

l.p.

rok

Suma wydatków w zł (brutto)

1.

2015

0

2.

2016

15 928,50

3.

2017

11 328,30

4.

2018 (do 26 lipca)

3 505,50

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 25 i 26 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WÓLKA 2

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłyną do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. wyjaśniam, iż:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak, w gminie Wólka prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

W gminie Wólka prowadzone są media w postaci czasopisma Wólka News. Wydawcą czasopisma jest gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8.

Ponadto każda jednostka organizacyjna prowadzi stronę internetową:

Gmina Wólka: www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce: http://opswolka.pl/

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce: http://www.gbpwolka.naszabiblioteka.com/

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie: http://spluszczow.superszkolna.pl/

Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie: http://sppliszczyn.superszkolna.pl/

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowicach: www.sobianowice.eu <http://www.sobianowice.eu/>

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym: http://spswid-mal.superszkolna.pl/

Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce - Szkoła Podstawowa: http://szkolaturka.superszkolna.pl/

oraz niektóre z nich social media: posiadają profile na portalach społecznościowych.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Czasopismo jest dostępne pod linkiem:

http://www.wolka.pl/kultura-i-sport/wolka-news/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Czasopismo Wólka News jest zarejestrowane w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina Wólka prowadzi czasopismo Wólka News. Do chwili obecnej zostały wydane 3 numery, które w formacje pdf przesyłam w załączeniu. Z uwagi na pojemność dokumentu, każdy numer przesyłam w oddzielnym mailu.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Informacja o wydatkach gminy Wólka za lata 2015- 2018 (do dnia 15.07.2018r.)

rok

wydatki (3+4+5)

ogłoszenia

materiały dedykowane

inne

1

2

3

4

5

2015

84 149,31 zł

16 121,77 zł

2 632,94 zł

65 394,60 zł

2016

28 968,07 zł

121,77 zł

7 317,40 zł

21 528,90 zł

2017

32 245,71 zł

121,77 zł

10 385,22 zł

21 738,72 zł

2018

41 443,86 zł

- zł

17 954,74 zł

23 489,12 zł

RAZEM:

186 806,95 zł

16 365,31 zł

38 290,30 zł

132 151,34 zł

W kategorii inne mieszczą się m.in. wydatki: organizacja konferencji, składki członkowskie, dotacje związane z dożynkami, udział w konferencjach, forach, skład i druk czasopisma Wólka News, organizacja wydarzeń kulturalnych i sportowych.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

emilia.sikorska@wolka.pl <mailto:emilia.sikorska@wolka.pl>

Fw: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informcji publicznej cz 27 i 28 z 28 przez ROGOWO 2

Joanna Brzykca-Myszkowska
Samodzielny referent ds. kadr

Urząd Gminy Rogowo
ul. Kościelna 8
88-420 Rogowo
tel. 52 30 24 053

Sieć Obywatelska - media - UM Siedlce przez Siedlce 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na informację publiczną Gmina Toszek przez TOSZEK 7

Dzień Dobry,
przesyłam odpowiedź na przesłaną od Państwa informację publiczną.
Z poważaniem
Joanna Rosikoń

Odpowiedź przez PONIEC

W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informuję:

Ad 1. Tak

Ad 2. Gazeta, wydawana przez Gminne Centrum Kultury w Poniecu

Ad 3. http://www.poniec.eu/

Ad 4. Tak

Ad 5. Wydatki:

2015 r. - 18.204 zł

2016 r. - 8.202,83 zł

2017 r. - 18.496,90 zł

2018 r.- 3.690,00 zł

Z poważaniem

Marcin Pazdaj

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.

UM Ciechocinek
Biuro Organizacyjne
Renata Paczkowska

RE: Wniosek o informacje publiczną- cz. II przez WÓLKA 2

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. oraz z uwagi na pojemność dokumentu, w załączeniu przesyłam kolejny numer czasopisma Wólka News -2.2017.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

www.wolka.pl <http://www.wolka.pl>

emilia.sikorska@wolka.pl <mailto:emilia.sikorska@wolka.pl>

odpowiedz na wniosek przez POPÓW 1

Dzień dobry!
W załączniku przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam Ewa Kardas- Bernaś sekretarz gminy Popów

odpowiedź na wniosek informacje publicznej przez BEŁŻYCE 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Pozdrawiam

Iwona Chmielewska

Urząd Miejski w Bełżycach

Re: Wniosek o informację publiczną przez CHOJNÓW 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Urzędu Gminy Chojnów na wniosek z 16
lipca 2018 r. Oryginał pisma zostanie przesłany pocztą tradycyjną na
adres: Sieć Obywatelska Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605
Warszawa.

--
z poważaniem,
Tomasz Charytanowicz
podinsp. ds. promocji i komunikacji społecznej
tel. 76 818 85 02 wew 35, kom. 539 908 999
Urząd Gminy Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MASZEWO 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Urząd Miejski w Maszewie informuje, że wydaje bezpłatny kwartalnik „Biuletyn Maszewski” od 2011 roku. Wydawcą kwartalnika jest Urząd Miejski w Maszewie i jest zarejestrowany w sądzie. Wersje elektroniczne gazety znajdują się na stronie internetowej: <http://maszewo.pl/biuletyn.html> http://maszewo.pl/biuletyn.html . Wydatki gminy w poszczególnych latach na ogłoszenia, materiały dedykowane lub innego typu promocję w latach: 2015 – 15929,78 zł, 2016 – 11258,42 zł, 2017 – 9949,80 zł. Z uwagi na fakt, że pliki pdf są dużego rozmiaru proszę je zimportować ze strony http://maszewo.pl/biuletyn.html , ponieważ są za duże, bym mogła je wysłać elektronicznie.

Z poważaniem

Sylwia Szatkowska

Urząd Miejski w Maszewie

Plac Wolności 2

72-130 Maszewo

tel. 91 402 33 80 wew. 97

e-mail: um.promocja@maszewo.pl

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez KĄKOLEWNICA 6

Dzień dobry,

W złączeniu odpowiedz na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Paweł Komoń

Zastępca Wójta

Urząd Gminy Kąkolewnica

ul. Lubelska 5

21-302 Kąkolewnica

e-mail: zastepca.wojta@kakolewnica.lublin.pl
<mailto:zastepca.wojta@kakolewnica.lublin.pl>

strona int. : www.kakolewnica.lublin.pl <http://www.kakolewnica.lublin.pl>

tel: (83) 372 20 10