w sprawie informacji publicznej przez CZARNKÓW

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. w zakresie wydatków gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, Główny Specjalista ds. Zagospodarowania Przestrzennego zwraca się z zapytaniem, czy udzielona informacja ma obejmować również ogłoszenia dotyczące wymaganych

ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz

ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

trzech form publikacji: na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej i w prasie lokalnej

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian),

- w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian)

- w w sprawie uchwalenia studium uikzp / planu miejscowego (lub ich zmian).

Jeżeli udzielana informacja ma obejmować również powyżej wskazany zakres uprzejmie informuję, że ten wydatek mieści się w szczegółowej klasyfikacji wydatków § 4300 – zakup usług pozostałych.

W celu wyodrębnienia powyższych wydatków z niniejszej klasyfikacji, na którą składają się dziesiątki wydatków tylko jednoosobowego stanowiska pracy, wymaga szczególnych nakładów pracy

oraz analizy dokumentacji archiwalnej.

Mając powyższe na uwadze proszę o doprecyzowanie Państwa wniosku.

Z wyrazami szacunku,

Bogdan Szelmeczka

Główny Specjalista

ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Miasta Czarnków

Gmina Kowale Oleckie przez KOWALE OLECKIE

Witam

W nawiązaniu do wniosku i informację publiczna z dnia 18.07.2018 r.
informuję iż:

- Urząd Gminy w Kowalach Oleckich i w jednostkach podległych nie są
prowadzone media.

Gmina Kowale Oleckie nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

W odpowiedzi na pytanie o wypadki gminy na promocję typu ogłoszenia,
artykuły sponsorowane, materiały dydaktyczne co roku 2015-2018 wydawana jest
kwota około 3 000,00zł.

Z poważaniem

Tomasz Kosobudzki

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich

ul. Kościuszki 44

19-420 Kowale Oleckie

kosobudzki@kowale.fr.pl <mailto:kosobudzki@kowale.fr.pl>

87 523 82 79 wew. 49

510 198 898

Odp na info pub z dnia 17.07.2018 przez KOŃSKOWOLA

Końskowola, dnia 30 lipca 2018r.

Or.1431.38.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
17.07.2018r. na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września2001r. o
dostępie do informacji publicznej( Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z
późn.zm.), informuję:

Ad. 1 Tak

Ad. 2 Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli im. K. Walczak jest wydawcą
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Echo Końskowoli” o numerze ISSN
:1426-0042.

Ad. 3 i 4 Czasopismo nie jest dostępne w Internecie i nie jest
zarejestrowane w sądzie.

Ad. 5 Ze względu na rozmiar plików, uniemożliwiający wysłanie za pomocą
poczt email, żądana informacja dostępna jest pod poniższym adresem:

http://konskowola.info.pl/vol/echo.zip

Ad. 6 Dane w tabeli

Wydatki gminy

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

Ogłoszenia gospodarka

Gruntami i nieruchomościami

735,54 zł

1.131,60 zł

1.523,50 zł

798,90 zł

Promocja- ogółem

54.822,23 zł

92.321,03 zł

112.514,78 zł

55.266,90 zł

Nagrody konkursowe

-

-

-

1.000,00 zł

Materiały

19.135,79 zł

20.500,63 zł

36.329,62 zł

31.273,82 zł

Usługi

35.686,44 zł

71.820,40 zł

76.185,16 zł

22.993,08 zł

*Ogółem*

*55.557,77 zł*

*93.452,63 zł*

*114.038,28 zł*

*56.065,80 zł*

Krzysztof Bartuzi

SekretarzGminy Końskowola

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SULMIERZYCE 1

dot. SSO.1431.37.2018.EO

Urząd Gminy w Sulmierzycach w załączeniu niniejszej wiadomości przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem

Emilia Olczak

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu

Tel. 44 684-60-56 wew. 132

zał.4 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

zał.5 przez DOBRE 1

Dobre, dn. 30.07.2018 r.

--
Z poważaniem,

Natalia Szatkowska
Sekretariat
Urząd Gminy Dobre
tel. 54 285 01 57

wniosek o informację publiczną przez STRZAŁKOWO 1

Dzień dobry,

przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie
informacji publicznej. W załącznikach ostatnie pięć numerów biuletynu
gminnego w pdf. Pozdrawiam,

Piotr Woźniak

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Gmina wydaje bezpłatny biuletyn informacyjny pod nazwą „Z Życia Gminy”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak (ISSN: 1899-0452)

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

pdf w złączniku

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

rok 2015 - 64 031,43 zł
rok 2016 - 55 009,80 zł
rok 2017 - 57 139,93 zł
rok 2018 - 29 434,98 zł

Proszę o potwierdzenie, że wiadomość dotarła.

informacja publiczna przez OBROWO 1

--
KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki
są poufne i podlegają ochronie prawnej.
Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem,
jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja,
dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
są ściśle zabronione.
Jeśli otrzymał Pan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu,
proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy
i usunięcie otrzymanych informacji.

Wniosek o informacje publiczną przez NOWY KAWĘCZYN 1

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. informuje, że w Urzędzie Gminy nie są prowadzone media, o których mowa we wniosku.

Z poważaniem,

Sylwia Pijanka
Sekretarz Gminy

Bez tytułu

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MŚCIWOJÓW 2

Dzień dobry,

W złączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam
Robert Kopeć

Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan_20180730_144830.pdf przez LUBICZ 1

Dzień dobry
W załączeniu odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Z poważaniem
Dorota Woźniak
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Scan_20180730_144830.pdf

Informacja publiczna-odpowiedź przez TRZEBIATÓW 2

Trzebiatów, 30.07.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-9002@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na zapytanie z 18. lipca 2018 roku dot. udostępnienia informacji publicznej udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak, są prowadzone media

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Gmina Trzebiatów (Urząd Miejski) prowadzi czasopismo „Z RATUSZA” oraz media internetowe, natomiast n/w jednostki organizacyjne i spółki gminy prowadzą jedynie media internetowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie

Gimnazjum w Trzebiatowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarząd Portu Morskiego "Mrzeżyno"
Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.

Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Linki mediów dostępne w Internecie:

Urząd Miejski w Trzebiatowie

www.trzebiatow.pl

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/

www.mrzezyno.pl

www.facebook.com/trzebiatow/

https://www.facebook.com/J%C3%B3zef-Doma%C5%84ski-Burmistrz-Trzebiatowa-1817542688575497/

https://www.instagram.com/nasz_trzebiatow/

https://twitter.com/GminaTrzebiatow

www.trzebiatów.tv-polska.eu

www.trzebiatow.wkraj.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

http://zwiktrzebiatow.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=5017

Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.

http://www.zg.mrzezyno.pl

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=3235

http://www.hala.mrzezyno.pl/

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

www.kultura.trzebiatow.pl

http://www.toktrzebiatow.naszbip.pl/

https://pl-pl.facebook.com/tokpalac/

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

http://www.odpady.trzebiatow.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=96

Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.trzebiatow.naszops.pl/

http://trzebiatow.naszops.pl/bip/

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

http://port.mrzezyno.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=5634&js=1

https://www.facebook.com/port.mrzezyno

Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

http://www.zbkt.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=1613

http://www.zbkt.pl/index.php?go=bip

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie

https://sp1trzebiatow.edupage.org/

http://www.sp1trzebiatow.naszbip.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie

https://sp2trzebiatow.edupage.org/

http://www.sp2trzebiatow.naszbip.pl/

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

https://gimtrzebiatow.edupage.org/

http://gimtrzebiatow.naszbip.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

https://zsmrzezyno.edupage.org/

https://spzoimrzezyno.bip.gov.pl/

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

http://www.przedszkole-trzebiatow.com.pl/

http://www.pptrzebiatow.naszbip.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Tak, czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydziale Cywilnym, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, w rejestrze dzienników i czasopism - pod numerem rejestru 1067.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Do tej pory gmina wydała 2 numery czasopisma, które przesyłam w załączeniu w formacie pdf.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Wydatki gminy:

2015 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) - 89 016,65 zł

Internet – 3 650,64

Razem 2015 rok – 92 667,29 zł

2016 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 54 701,10 zł

Internet – 16 580,40 zł

Razem 2016 rok – 71 281,50 zł

2017 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 32 528,83 zł

Internet – 32 004,90 zł

Razem 2017 rok – 64 533,73 zł

2018 rok (do czasu sporządzenia informacji)

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 27 266,39 zł

Internet – 23 235,90 zł

Razem 2018 rok – 50 502,29 zł

Z poważaniem

Mariusz Śliwa

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski w Trzebiatowie

ul. Rynek 1,
72-320 Trzebiatów

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Gminę i Miasto Tuliszków przez TULISZKÓW 6

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. oraz wskazane numery Bezpłatnego Magazynu
Samorządowego "Głos Tuliszkowa".

Załączniki:

1. Głos Tuliszkowa 4/2017 [PDF].

2. Głos Tuliszkowa 5/2017 [PDF].

3. Głos Tuliszkowa 6/2017 [PDF].

4. Głos Tuliszkowa 1/2018 [PDF].

5. Głos Tuliszkowa 2/2018 [PDF].

6. Odpowiedź

Z wyrazami szacunku

Ewa Skubiszewska

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszków

tel. 63 279 17 84, 601 186 952

RE: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź Gmina Dobra przez DOBRA 2

Szanowni Państwo,

Gmina Dobra przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął dnia 17.07.2018 r. do tutejszej jednostki.

Odpowiedź na podpunkt e) - linki do 4 ostatnich numerów „Dobrzańskich Wieści Ekspres”, piąty numer (najnowszy) w załączniku:

https://drive.google.com/file/d/0B-C8ueYkSFdVVnhIT2h3RXgyMWM/view

https://drive.google.com/file/d/0B-C8ueYkSFdVdS1vbGVlc3NGd1U/view

https://drive.google.com/file/d/1o4IaQByZns_ISmK5w3AsXn4p5kZw_qKg/view

https://drive.google.com/file/d/13Dw5lZce0w32nlUFSU7TuxX2Twb4T7-k/view

Z poważaniem

Anna Majka

Sekretariat UG Dobra

wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz przez NOWY WIŚNICZ 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br.
w załączniku przesyłam skan odpowiedzi oraz kolejno przesyłam Państwu pięć
ostatnich numerów gazety "Wiadomości Wiśnickie" w formacie PDF. Ze względu
na duże pliki Wiadomości Wiśnickie prześlę w następnych mailach.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

sprawa 8118 przez Tarnów 6

Szanowni Państwo,
w zał. przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną oraz 5
ostatnich wydań magazynu "Tarnów.pl".
Ze względu na ograniczoną pojemność wiadomości mailowej, "Wiadomości
Tarnowskie" wyślę osobnym mailem.

Pozdrawiam serdecznie
Lucyna Bielatowicz
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Tarnowa
tel. 14 688 24 77
mail l.bielatowicz@umt.tarnow.pl

Gmina Daszyna .doc przez DASZYNA 1

Gmina Daszyna przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018 r.

Z powazaniem
danuta Kaźmierczak
24 3890403

wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz cd. przez NOWY WIŚNICZ 2

Kolejne nr Wiadomości Wiśnickich

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz cd przez NOWY WIŚNICZ 1

Kolejne nr Wiadomości Wiśnickich

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

Odpowiedź na wniosek RO-IP.1431.34.2018 przez GRĘBOCICE 5

Grębocice, 30 lipca 2018 r.

RO-IP.1431.34.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. (data wpływu 16.07.2018r.) poniżej przedstawiam żądaną informację:

Ad. 1 w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. promocji wydawane są Wieści Grębocickie – dwumiesięcznik samorządowy

Ad. 2 Wieści Grębocickie – dwumiesięcznik samorządowy – redaktor naczelny Monika Lichodziejewska pracownik ds. promocji

Ad.3 http://grebocice.com.pl/wiesci-grebocickie.html

Ad. 4 Wieści Grębocickie są zarejestrowane w sądzie i posiadają nr Wieści Grębocickie ISSN: 2080-0959

Ad. 5 w załączeniu 5 ostatnich numerów

Ad. 6 rok 2015 – 53954,13 złotych

rok 2016 – 18588,43 złotych

rok 2017 – 29979,22 złotych

rok 2018 (stan na dzień 18.07.2018) – 21106,80 złotych

z wyrazami szacunku,

Justyna Tesarska
Podinspektor ds. informacji publicznej
tel.76 8325 315
centrum@grebocice.com.pl
________________________________________________

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
NIP 692-22-57-472
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
______________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Gminę i Miasto Tuliszków przez TULISZKÓW 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. oraz wskazane numery Bezpłatnego Magazynu
Samorządowego "Głos Tuliszkowa".

Załączniki:

1. Głos Tuliszkowa 4/2017 [PDF].

2. Głos Tuliszkowa 5/2017 [PDF].

3. Głos Tuliszkowa 6/2017 [PDF].

4. Głos Tuliszkowa 1/2018 [PDF].

5. Głos Tuliszkowa 2/2018 [PDF].

6. RO P.1431.3.2018. Odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji.

Z wyrazami szacunku

Ewa Skubiszewska

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszków

tel. 63 279 17 84, 601 186 952

Re: Wniosek o informacjepubliczną - gm. Kuźnia Raciborska przez KUŹNIA RACIBORSKA 5

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu
20.07.2018 r.) informuję:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej wydaje gazetkę
gminną "Echo Gminy Kuźnia Raciborska",

- wydanie ma charakter nieperiodyczny, Miejska Biblioteka Publiczna jest
gminną instytucją kultury,

- http://www.czytajwkuzni.pl/

- tak, gazetka gminna jest zarejestrowana w sądzie,

- pięć dotychczas wydanych numerów - w załączeniu w wersji pdf.,

- wydatki na promocję:

2015 - 165.327,34 zł

2016 - 158.874,89 zł

2017 - 152 953,45 zł + 12 124,84 zł (gazetka gminna)

2018 - 116.920,48 zł (do dnia 30.07.2018) + 8 372,60 zł (gazetka
gminna).

Z poważaniem,

--

Dominik Klimanek
Sekretarz
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
tel. 32 419 14 17 wewn. 115
fax 32 419 14 32

sprawa 8118 - 2 przez Tarnów 1

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poprzedniego maila, przesyłam ostatnie 5 wydań "Wiadomości
Tarnowskich".

Pozdrawiam serdecznie
Lucyna Bielatowicz
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Tarnowa
tel. 14 688 24 77
mail l.bielatowicz@umt.tarnow.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez NIESZAWA 2

Dzień dobry,

W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miasta Nieszawa

87-730 Nieszawa

ul. 3-go Maja 2

um.nieszawa@nieszawa.pl

tel: 54 283 81 76,

tel: 54 283 81 26,

fax: 54 283 81 22

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWNIK 1

OA.1431.0001.2018

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Aneta Sara

Urząd Gminy Jodłownik

34-620 Jodłownik 198

tel. 18/ 332 12 51 wew. 133