FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III przez WÓLKA 2

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
do Urzędu Gminy Wólka drogą mailową dnia 17 lipca 2018r. oraz z uwagi na
pojemność dokumentu, w załączeniu przesyłam kolejny numer czasopisma Wólka
News -1.2018.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

<http://www.wolka.pl> www.wolka.pl

<mailto:emilia.sikorska@wolka.pl> emilia.sikorska@wolka.pl

wniosek o informację publiczną przez BOLESŁAWIEC 1

Szanowni Państwo,

Gmina Miejska Bolesławiec posiada 40% udziałów w Telewizji Bolesławiec,
która powstała w 1991 r. http://boleslawiec.tv/

Samorządowa instytucja kultury Gminy Miejskiej Bolesławiec Muzeum Ceramiki
jest wydawcą "Rocznika Bolesławieckiego" (wydawany od 2009 r. - ukazał się X
tom)

http://www.rocznikboleslawiecki.pl/

https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php?option=com_content
<https://xn--bolesawiec-e0b.pl/miasto/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=1656:promocja-jubileuszowego-wydania-rocznika-boles%C5%82awieckiego&c
atid=9&Itemid=125>
&view=article&id=1656:promocja-jubileuszowego-wydania-rocznika-boles%C5%82aw
ieckiego&catid=9&Itemid=125

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1628006493991782
<https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1628006493991782&id=18667
9738124472> &id=186679738124472

"Rocznik Bolesławiecki" posiada numer ISSN 2080-9875

Wersji pdf pięciu ostatnich "Roczników Bolesławieckich" przesłać nie możemy
z uwagi na wiążące nas umowy z autorami tekstów i fotografii. Znaczną część
materiałów znaleźć można na stronie "Rocznika". Jeśli potwierdzicie Państwo
wolę otrzymania "Rocznika Bolesławieckiego", z przyjemnością prześlemy
przykładowy egzemplarz w wydaniu książkowym na Wasz adres.

Wydatki Gminy Miejskiej Bolesławiec na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do
dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku zawierają się w rozdziale
75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"; odsyłam do sprawozdań z
wykonania budżetu miasta za poszczególne lata:

2015 -
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=169086

2016 -
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=178195

2017 -
http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/get_file_contents.php?id=188408

Za rok 2018 kwota ta na 30 czerwca 2018 r. wynosi 250.544,13 zł

Pozdrawiam

JERZY ZIELIŃSKI

Sekretarz Miasta

tel. 75 64 56 406

Treść tej wiadomości, wraz z ewentualnymi załącznikami, zawiera informacje
przeznaczone tylko dla wymienionego w niej adresata i może zawierać
informacje, które są poufne oraz prawnie chronione. Jeżeli nie są Państwo
jej adresatem, bądź otrzymali ją przez pomyłkę należy: powiadomić
niezwłocznie nadawcę poprzez odesłanie zwrotnej odpowiedzi na tę wiadomość,
usunąć wiadomość w całości, nie ujawniać, nie rozpowszechniać, nie powielać
i nie używać jej w jakikolwiek sposób w całości lub w części w jakiejkolwiek
formie.

This email and any attached files are confidential and may be legally
privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure,
reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this
communication is strictly prohibited. If you have received this transmission
in error please notify the sender immediately and then delete this email.

Informacja publiczna z Gminy Irządze przez IRZĄDZE 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo przewodnie dotyczące udostępnienie informacji
publicznej z Gminy Irządze.

Dziękuję

Insp. Katarzyna Dylewska

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARPACZ 6

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

Z poważaniem
Katarzyna Dobiecka
Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju

---
Gmina Karpacz - Urząd Miejski w Karpaczu
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
tel. +48 75 76 19 201
fax +48 75 76 19 224
ePUAP: /qa70hiw89b/SkrytkaESP
e-mail: <mailto:katarzyna.dobiecka@karpacz.eu>
katarzyna.dobiecka@karpacz.eu

<http://www.karpacz.pl/> www.karpacz.pl
<http://www.bip.karpacz.eu/> www.bip.karpacz.eu
<http://www.facebook.com/UMKarpacz> www.facebook.com/UMKarpacz

FW: Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną, nr sprawy UMiG Radzymin B.1431.52.2018 przez RADZYMIN 7

Szanowni Państwo,

Przesyłam poniżej i w załączeniu odpowiedzi na pytania z wniosku o informację publiczną z dn. 18 lipca 2018 r.

Odnośnie ostatniego pytania z wniosku, nie otrzymaliśmy od Państwa odpowiedzi na prośbę o doprecyzowanie pytania. W związku z tym zostało ono przez nas zinterpretowane jako pytanie o wydatki poniesione na wszelką płatną promocję w mediach zewnętrznych, tj. innych niż własne kanały komunikacyjne gminy Radzymin.

Odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej
z dn. 18 lipca 2018 r.
Nr sprawy: B.1431.52.2018
Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
Tak

Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy.
Gazeta – gminny biuletyn informacyjny „Radzyminiak”, wydawany przez gminę Radzymin.

Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie.
Biuletyn informacyjny gminy Radzymin „Radzyminiak” dostępny jest na stronie www.radzymin.pl<http://www.radzymin.pl> w sekcji „Dla Mieszkańców” (menu po lewej stronie), pod punktem: „Biuletyn informacyjny Gminy Radzymin „Radzyminiak”.

Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak, Sąd Okręgowy Warszawa Praga w Warszawie, poz. Pr 3716.

Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
Przesyłamy w załączeniu w formie elektronicznej w formacie PDF ostatnie pięć numerów biuletynu informacyjnego gminy Radzymin „Radzyminiak”.

Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje 2015, 2016, 2017 i do udzielenia odpowiedzi na wniosek 2018 roku.
Gmina Radzymin poniosła następujące wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane i inne formy płatnej promocji w mediach innych niż własne media gminne (koszt brutto):

- rok 2015: 15 371,80 zł

- rok 2016: 30 496,70 zł

- rok 2017: 28 709,51 zł

- 01.01.2018-30.07.2018: 13 170,10 zł

Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Kamińska
Sekretariat Burmistrza Radzymina

odpowiedź na wniosek przez Jelenia Góra 2

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2018r.

--
Leszek Wierzbicki, Z-ca Naczelnika , Wydział Obsługi Mieszkańców Urząd
Miasta Jelenia Góra, Ptasia 6A, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 754 9860

dot. wniosku o udz. inf publ przez PYZDRY

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

ZP.1431.29.2018

30.07.2018

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 r. informuję:

W Urzędzie Miejskim w Pyzdrach oraz jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media z wyjątkiem strony WWW (www.pyzdry.pl).

Poniżej wnioskowane informacje o wydatkach

2015 rok
4.111,63 zł – zakupy
19.491,36 zł – usługi

2016 rok
10.800,22 zł – zakup materiałów
25.897,31 zł – usługi

2017 rok
14.069,68 zł – zak. materiałów
21.123,98 zł – usługi

2018 rok (30.07.2018 r.)
3.865,73 zł – zak. art.
3.590,00 zł – usługi

z poważaniem

Aleksander Ciesielski

Dotyczy - wniosku o udostępnienie informacji publicznej. przez KORSZE 6

Witam,

W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu
Miejskiego w Korszach z dnia 18 lipca br. dotyczący udostępnienia
informacji publicznej w załączeniu przesyłamy odpowiedzi na zadane
pytania.

Pozdrawiam,
Sobiecka Kinga
Urząd Miejski w Korszach
ul. Adama Mickiewicza 13
11-430 Korsze
tel.897540155

odpowiedź na informację przez SOCHOCIN 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

Pozdrawiam:
Smolińska Beata

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYSTAJŃ 1

W załączeniu Urząd Gminy Przystajń przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dot. wydatków na promocję w mediach.

--
Pozdrawiam
Agnieszka Janik
Urząd Gminy Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
tel. 34-3191153
fax 34-3191732

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez RĘCZNO 1

Urząd Gminy Ręczno odpowiada na wniosek o informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;NIE DOTYCZY

 - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;NIE
DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.; NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Według zawartej w każdym roku umowy z tygodnikiem:

2015 - 11 512,80 rocznie

2016 - 11 512,80 rocznie

2017 - 14 169,60 rocznie

2018 VII - 7 700,00 rocznie

Podinspektor d/s kadr i promocji Anna Dąbrowska

W dniu 20.07.2018 o 10:02, sekretarz@reczno.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej - Miasto i Gmina Sanniki przez SANNIKI

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej przesyłam
odpowiedzi na pytania.

1.Co rocznie wydawana zostaje lokalna gazeta pn. ,, Wiadomości Sannickie”.

2.Gazeta sporządzona zostaje przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w
Sannikach.

3.Gazeta nie jest udostępniana w Internecie.

4.Nie.

5.Nie posiadamy wersji pdf gazety.

6.2015 rok- 148.317,85

2016 rok- 63.278,99

2017 rok- 26.836,19

2018 rok – 19.645,48

Z poważaniem

Karolina Czarkowska

Samodzielny ref. ds. organizacyjnych i gospodarki odpadami

Urząd Miasta i Gminy Sanniki

ul. Warszawska 169

09-540 Sanniki

Odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przez JANOWIEC KOŚCIELNY 2

Pozdrawiam
Zofia Wielgus
Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WOLSZTYN 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem
Anna Markiewicz
___________________________
Sekretariat Burmistrza Wolsztyna
tel. 683 47-45-03
email: um@wolsztyn.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RZĄŚNIA 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na informację publiczną z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem.

--
Urząd Gminy w Rząśni

ul. Kościuszki 16
98-332 Rząśnia

tel.: 44 631-71-22, fax 44 631-71-29

pon. - środa, piątek: 7:30-15:00
czwartek: 7:30-17:30

Rząśnia. Gmina wielu barw.

Administratorem danych osobowych jest Gmina Rząśnia. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.rzasnia.pl w zakładce ochrona danych osobowych pod bezpośrednim adresem: rzasnia.pl/ochrona-danych-osobowych.

Wniosek o informację publiczną przez RYPIN

Szanowni Państwo,

Dnia 16.07.2018r. Urząd Miasta Rypin otrzymał ze strony Państwa prośbę o
udzielenie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych mediów oraz
wydatków gminy na szeroko pojętą promocję w latach 2015-2018. Z uwagi na
sezon urlopowy interesujące Państwa informacje zostaną Państwu przekazane
do 3 sierpnia włącznie.

Przepraszamy za wydłużony czas odpowiedzi.

Pozostaję z wyrazami szacunku

Karolina Rębacz

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Rypin

Tel. 54 280 96 26

FW: skan 2 przez WSCHOWA 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 17 lipca
2018r.

Z poważaniem

Marta Podgórna

UMiG Wschowa

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STRZYŻÓW 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Strzyżowa na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej z dnia 30.07.2018 r. uprzejmie informuję, iż załączniki (5 numerów gazety) zostały wysłane pocztą tradycyjną na płytce CD ze względu na brak możliwości przesłania ich drogą mailową (przekroczenie dozwolonego limitu na serwerze).

Z poważaniem,

Ewelina Brodowska-Mularz

FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III przez WÓLKA 2

Witam serdecznie,

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania maili:

FW: Wniosek o informacje publiczną- cz. III

RE: Wniosek o informacje publiczną- cz. II

RE: Wniosek o informacje publiczną

które zostały wysłane w odpowiedzi na wniosek o udzieleni informacji
publicznej z dnia 17.07.2018r.

Z poważaniem,

Emilia Sikorska

Kierownik Referatu Promocji

Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 69

Tel. kom. 885 822 821
faks: 81 746 50 01

<http://www.wolka.pl> www.wolka.pl

<mailto:emilia.sikorska@wolka.pl> emilia.sikorska@wolka.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁY 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z 18 lipca 2018 r o udostepnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Marta Czajkowska

Urząd Gminy Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

18-218 Sokoły

tel. (86) 4763010

sekretariat@sokoly.pl

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez NOWOGRÓD 3

<html><head></head><body><p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 11:39 &lt;sprawa-8523@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p><br></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - dotyczy prowadzonych mediów w urzędzie gminy /jednostkach organizacyjnych gminy przez TUREK

Turek, dnia 30 lipca 2018 r.

OR-OG.1431.29.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie
powadzenia mediów, w urzędzie gminy/jednostkach organizacyjnych gminy
informuje co następuje:

1. W Urzędzie Gminy Turek oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Turek
prowadzone są media internetowe.
2. Media prowadzone w Urzędzie Gminy Turek i jednostkach
organizacyjnych Gminy Turek:

a. Urząd Gminy Turek

* strona internetowa: http://www.gmina.turek.pl/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/gminaturek/

b. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie

* strona internetowa: http://spchlebow.riiu.webd.pl/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/spchlebow/

c. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie

* strona internetowa: http://www.spcisew.szkolnastrona.pl/
* facebook:
https://pl-pl.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Kornela-Makuszy%C5%84sk
iego-w-Cisewie-166760570551150/

d. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich

* strona internetowa: http://www.spkaczki.edu.pl/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/spkaczki/

e. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach

* strona internetowa: http://www.spturkowice.szkolnastrona.pl/

f. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach

* strona internetowa: https://spzuki.edupage.org/
* facebook: https://www.facebook.com/spzuki/

g. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słodkowie

* strona internetowa: http://www.zspslodkow.com/
* facebook: https://pl-pl.facebook.com/gimslodkow/

h. Biblioteka Publiczna Gminy Turek

* facebook: https://pl-pl.facebook.com/gminaturekbiblioteka/

3. Gmina Turek nie prowadzi dzienników/czasopism.
4. Wydatki Gminy Turek na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 do dnia
udzielenia odpowiedzi:

a. 2015 r. - 6.295,12 zł;
b. 2016 r. - 7.086,10 zł;
c. 2017 r. - 15.879,49 zł;
d. 2018 r. - 3.848,52 zł.

Z poważaniem

/-/ Ewelina Pietrzak

Inspektor

Urzad Gminy Turek

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

www.gmina.turek.pl <http://www.gmina.turek.pl>

www.bip.gmina.turek.pl <http://www.bip.gmina.turek.pl>

(63) 279 40 60

wniosek o informację publiczną przez BYSTRZYCA KŁODZKA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 lipca 2018r. o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej przedkładam żądane informacje:
1) Gmina Bystrzyca Kłodzka jest wydawcą czasopisma samorządowego
"Wiadomości Bystrzyckie" oraz strony internetowej www.bystrzycaklodzka.pl
2) Dwumiesięcznik "Wiadomości Bystrzyckie" jest zarejestrowany w Sądzie
Okręgowym w Świdnicy
3) wszystkie numery czasopisma są do pobrania w formacie pdf ze strony
www.bystrzycaklodzka.pl z zakładki: Wiadomości Bystrzyckie
4) Czasopismo  i zawartość strony www redagują pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Bystrzyca Kłodzka. Druk jest zlecany firmie zewnętrznej.
5) Łączne wydatki  Gminy na promocję wyniosły: w roku 2015 - 232.430 zł,
w roku 2016 - 260.559 zł, w roku 2017 - 235.210 zł.

Z poważaniem
Mirosława Boduch
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Prawnego
Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

informacja publiczna SA.1431.43.2018 cz.1 przez MOGILANY 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Edyta Mączeńska

Urząd Gminy Mogilany

Tel. 12 270 10 13 wew. 8

informacja publiczna SA.1431.43.2018 cz. 2 przez MOGILANY 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Edyta Mączeńska

Urząd Gminy Mogilany

Tel. 12 270 10 13 wew. 8