gazetka 239 przez PAKOSŁAW 1

Przesyłam ostatnią z pięciu gazet.
B.Konopka

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PODKOWA LEŚNA 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
udostępnienie inf. publicznej.

W dniu 18.07.2018 o 11:35, sprawa-8329@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KRAPKOWICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Agnieszka Kaczmarczyk

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

tel. 77 44 66 822

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KIJEWO KRÓLEWSKIE 1

Kijewo Królewskie, dn. 30.07.2018 r.

RSO.1431.20.2018.DB

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
drogą mailową w dniu 16.07.2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1764) informuję:

1.Gmina Kijewo Królewskie wydaje gazetę samorządową „Głos Kijewa”.

2.Gazeta jest dostępna również na stronie: www.kijewo.pl
<http://www.kijewo.pl>
link: https://www.kijewo.pl/gazeta_glos_kijewa/118/

3.W chwili obecnej gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie.

4.Linki do ostatnich 5 numerów:

Nr 3/2017 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-3.68.2017.pdf

Nr 2/2017 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-2.67.2017.pdf

Nr 1/2017 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-1.66.2017.pdf

Nr 4/2016 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-4.65.2016.pdf

Nr 3/2016 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-3.64.2016.pdf

5.Wydatki gminy na promocję:

rok 2015 – kalendarze z nadrukiem – 210,70 zł

rok 2016 – publikacja i książka – 939,00 zł

rok 2017 – kalendarz, książka – 10 810,80 zł

rok 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek) – 0 zł

 Z up. Wójta Gminy
Dorota Bukowska

sekretarz

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-7177@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Wniosek o informację publiczną przez RACHANIE 6

--

wniosek 65 przez WOŁOMIN 1

Prosz? o potwierdzenie otrzymania pisma.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydzia?u Organizacji Urz?du
Urz?d Miejski w Wo?ominie
22 763 30 32

Odpowiedx na informację publiczną przez ROGÓW

OKS.1431.33.2018
Rogów, 31 lipca 2018 r.


Sieć Obywatelska


Watchdog Polska


02-605 Warszawa


Ul. Ursynowska 22/2

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
w przedmiocie następujących pytań:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
Tak
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne

- jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej Gminy
strona internetowa i strona facebook.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -
http://rogow.eu/, https://pl-pl.facebook.com/gminarogow/,
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; - nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - 0 zł.


Z up. Wójta Gminy


Jolanta Gabrych-Walczak


Sekretarz Gminy Rogów

FW: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁÓW 1

Dzień dobry.

Ponownie przesyłam odpowiedź ze względu na przepełnienie Państwa skrzynki pocztowej w dniu 26 lipca.

Z poważaniem,

mgr inż. Piotr Maj
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 16 14, 41 272 16 29 wew. 114, fax. 41 272 16 70
e-mail: <mailto:urzad@pawlow.pl> urzad@pawlow.pl | www: <http://www.pawlow.pl/> http://www.pawlow.pl

(bez tematu) przez SANOK

Waldemar Och

Sekretarz Miasta Sanoka

sekretarz@um.sanok.pl

tel.(+48) 13 46 52 811

informacja publiczna przez SANOK

OR.1431.26.2018
Sanok, 30.07.2018 r.

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska
22/2

02-605 Warszawa

sprawa-7599@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany
pocztą elektroniczną w dn. 17.07.2018r.

informuję, że Miejska Biblioteka Publiczna w Sanoku jest wydawcą Gazety
Samorządowej Tygodnik Sanocki.

Link do strony <https://tygodniksanocki.pl/> https://tygodniksanocki.pl/

Tygodnik jest zarejestrowany w KRS.

Wszystkie numery pisma w wersji elektronicznej dostępne są na podanej
stronie internetowej.

Pytanie o wydatki gminy na ogłoszenia etc. w latach 2015-2018 zawarte w
końcowej części

wniosku dotyczy informacji publicznej przetworzonej, o której mowa w art. 3
ust. 1 pkt. 1

z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.Dz. U. z
2018r. poz. 1330 z późn. zm),

"Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji
publicznej, w tym

uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to
szczególnie istotne dla interesu publicznego".

Zgodnie z cyt. przepisem, jeżeli żądana informacja ma charakter
przetworzony, to jej udostępnienie wymaga

od wnioskodawcy wykazania, że uzyskanie tej informacji jest szczególnie
istotne dla interesu publicznego

(wyrok NSA z 5.03.2013r. sygn. akt I OSK 3097/12 ).

Brak w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma uzasadnienia,
wskazującego na istnienie

szczególnie istotnego interesu publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt. 1 cytowanej ustawy spowoduje

pozostawienie tej części wniosku bez rozpoznania.

Informacje wytworzył i udostępnił

Waldemar Och

Sekretarz Miasta Sanoka

sekretarz@um.sanok.pl

tel.(+48) 13 46 52 811

Odp. na wniosek o informację publiczną przez LUBLINIEC 1

Witam,
w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, w załączeniu
przesyłam skan pisma ZSE.1431.00004.2018.
Pozdrawiam,
Monika Włodarczyk
Urząd Miejski w Lublińcu
Wydział Spraw Społecznych
ul. Paderewskiego 5
42-700 Lubliniec
tel. 34 353 01 00 wew. 132

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KARNICE 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek.
Katarzyna Krzymińska

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CHMIELNIK 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 roku poniżej podajemy odpowiedzi na zadane pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Jest to gazetka kwartalna wydawana przez Urząd Gminy Chmielnik.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Gazetka dostępna pod adresem <http://www.chmmielnik.pl> www.chmmielnik.pl w zakładce Gazeta Wieść Gminna. Ponieważ strona jest w przebudowie to przez kilka dni (do tygodnia) mogą być trudności z jej funkcjonowaniem.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gazetka „Wieść Gminna” została zarejestrowana w Sądzie w 1997 roku.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Ze względu na rozmiar plików nie ma możliwości przesłania ostatnich pięciu numerów w formie pdf. Będą one do pobrania pod linkiem <http://www.chmielnik.pl/plik/Gazetka.zip> http://www.chmielnik.pl/plik/Gazetka.zip

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję:

2015 – 2.252,53 zł.

2016 – 20.168,01 zł.

2017 – 9.451,13 zł.

2018 – 10.567,00 zł.

Z up. Wójta

Magdalena Wdowik-Reczek

sekretarz gminy

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZĘBOWICE 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek .

K. Wacławczyk

odpowiedź przez KUDOWA-ZDRÓJ 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Arkadiusz Sip

Informatyk

Referat Organizacyjny,Oświaty i Spraw Obywatelskich

tel/fax. +48748621705 ,e-mail: <mailto:informatyk@kudowa.pl>
informatyk@kudowa.pl

image001

Niniejsza wiadomość jest poufna i objęta tajemnicą korespondencji. Wiadomość
jest przeznaczona wyłącznie

dla adresata. Bez zgody nadawcy zabronione jest jakiekolwiek ujawnianie,
kopiowanie, rozpowszechnianie lub inne

postępowanie dotyczące tej wiadomości. Jeśli otrzymali Państwo tę wiadomość
przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne

skontaktowanie się z nadawcą oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera i
serwera.

Odpowiedz na informację publiczną przez BRAŃSK 2

Z poważaniem,
Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
----------------------------------------------------------------------------
-------------


<http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
ng>

Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

----------------------------------------------------------------------------
-------------

Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
może być poufna.
Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
skasowanie wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
zabronione.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK 1

Z poważaniem,
Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
----------------------------------------------------------------------------
-------------


<http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
ng>

Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

----------------------------------------------------------------------------
-------------

Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
może być poufna.
Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
skasowanie wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
zabronione.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK 1

Z poważaniem,
Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
----------------------------------------------------------------------------
-------------


<http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
ng>

Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

----------------------------------------------------------------------------
-------------

Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
może być poufna.
Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
skasowanie wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
zabronione.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK 1

Z poważaniem,
Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
----------------------------------------------------------------------------
-------------


<http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
ng>

Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

----------------------------------------------------------------------------
-------------

Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
może być poufna.
Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
skasowanie wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
zabronione.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRAŃSK 1

Z poważaniem,
Sekretariat Urzędu Gminy Brańsk
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<mailto:sekretariat@bransk.pl> sekretariat@bransk.pl
----------------------------------------------------------------------------
-------------


<http://www.bransk.pl/_portals_/bransk/Resources/news/264/m_15852f1cf61445.p
ng>

Urząd Gminy Brańsk
ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk
tel.: 85 737 50 31, 85 731 92 00; fax: 85 737 58 04
<mailto:sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl>
sekretariat@ug.bransk.wrotapodlasia.pl
<http://bransk.pl/> http://www.bransk.pl/ ;
<http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/>
http://bip.ug.bransk.wrotapodlasia.pl/

----------------------------------------------------------------------------
-------------

Uwaga: niniejsza wiadomość przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i
może być poufna.
Jeśli nie jest Pani/Pan adresatem, prosimy o poinformowanie nadawcy i
skasowanie wiadomości.
Rozpowszechnianie, kopiowanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest
zabronione.

Pomyśl o środowisku zanim wydrukujesz ten e-mail.

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez SOSNOWICA

Dzień dobry, w odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17 lipca
2018 r. informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? - nie,

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. Gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej gminy
lub osoby prawnej - nie dotyczy,

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie - nie
dotyczy,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie - nie prowadzi,

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.
- nie dotyczy,

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego rodzaju promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - 2015 rok
- 369,00 zł, 2016 rok - 811,80 zł, 2017 rok - 1943,40 zł, 2018 rok - 615,00
zł.

Z poważaniem,

Beata Wachulik

Sekretarz Gminy Sosnowica

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TUCHÓW

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, że:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Dom Kultury w Tuchowie wydaje miesięcznik „Kurier Tuchowski”.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Typ: Gazeta
Jednostka: Dom Kultury w Tuchowie.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.tuchow.pl/biblioteka-cyfrowa/czasopisma/ (zakładka Kurier Tuchowski)

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi czasopisma. Jednostka podległa: Dom Kultury w Tuchowie prowadzi, czasopismo jest zarejestrowane w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

http://www.tuchow.pl/biblioteka-cyfrowa/czasopisma/ (zakładka Kurier Tuchowski)

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Gmina we wskazanym okresie nie zlecała ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i innych materiałów dedykowanych związanych z promocją. Jedynym wydatkiem była wkładka kolorowa do czasopisma Tuchowskie wieści wydawanego przez Towarzystwo Miłośników Tuchowa.
Wkładka kolorowa dotyczyła relacjonowania wydarzeń mających miejsce na terenie gminy. Wydatki na ten cel wynosiły w odpowiednich latach:

2018 – 1922,40 zł
2017 – 2971,08 zł
2016 – 2909,52 zł
2015 – 3507,84 zł

--
Wiktor Chrzanowski
starszy specjalista ds. planowania,
rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji

Urząd Miejski w Tuchowie
ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów
tel. 14 6525 176 w. 65
www.tuchow.pl www.fb.com/tuchow.pl

odpowiedź na wniosek przez POKÓJ 3

Witam.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem

Jolanta Szeląg
Obsługa sekretariatu
Urząd Gminy Pokój
ul. Sienkiewicza 8
46-034 Pokój
tel/fax 77 469 30 80
e-mail: ug@gminapokoj.pl