Wysyłanie wiadomości e-mail: Scan_20180730_144830.pdf przez LUBICZ 1

Dzień dobry
W załączeniu odpowiedz na wniosek o udostepnienie informacji publicznej

Z poważaniem
Dorota Woźniak
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

Scan_20180730_144830.pdf

Informacja publiczna-odpowiedź przez TRZEBIATÓW 2

Trzebiatów, 30.07.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-9002@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na zapytanie z 18. lipca 2018 roku dot. udostępnienia informacji publicznej udzielamy odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Tak, są prowadzone media

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Gmina Trzebiatów (Urząd Miejski) prowadzi czasopismo „Z RATUSZA” oraz media internetowe, natomiast n/w jednostki organizacyjne i spółki gminy prowadzą jedynie media internetowe:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Trzebiatowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. I Armii Wojska Polskiego w Trzebiatowie

Gimnazjum w Trzebiatowie

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

Ośrodek Pomocy Społecznej

Zarząd Portu Morskiego "Mrzeżyno"
Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów” Spółka z o.o.

Zakład Gminny "Mrzeżyno" Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Linki mediów dostępne w Internecie:

Urząd Miejski w Trzebiatowie

www.trzebiatow.pl

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/

www.mrzezyno.pl

www.facebook.com/trzebiatow/

https://www.facebook.com/J%C3%B3zef-Doma%C5%84ski-Burmistrz-Trzebiatowa-1817542688575497/

https://www.instagram.com/nasz_trzebiatow/

https://twitter.com/GminaTrzebiatow

www.trzebiatów.tv-polska.eu

www.trzebiatow.wkraj.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Trzebiatów Sp. z o.o.

http://zwiktrzebiatow.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=5017

Zakład Gminny „Mrzeżyno” Sp. z o.o.

http://www.zg.mrzezyno.pl

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=3235

http://www.hala.mrzezyno.pl/

Trzebiatowski Ośrodek Kultury

www.kultura.trzebiatow.pl

http://www.toktrzebiatow.naszbip.pl/

https://pl-pl.facebook.com/tokpalac/

Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej

http://www.odpady.trzebiatow.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=96

Ośrodek Pomocy Społecznej

http://www.trzebiatow.naszops.pl/

http://trzebiatow.naszops.pl/bip/

Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno

http://port.mrzezyno.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548009&ident=5634&js=1

https://www.facebook.com/port.mrzezyno

Zakład Budynków Komunalnych Sp. z o.o.

http://www.zbkt.pl/

http://bip.umtrzebiatow.rekord.pl/BIP.aspx?Sel=3548028&ident=1613

http://www.zbkt.pl/index.php?go=bip

Szkoła Podstawowa nr 1 w Trzebiatowie

https://sp1trzebiatow.edupage.org/

http://www.sp1trzebiatow.naszbip.pl/

Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebiatowie

https://sp2trzebiatow.edupage.org/

http://www.sp2trzebiatow.naszbip.pl/

Publiczne Gimnazjum w Trzebiatowie

https://gimtrzebiatow.edupage.org/

http://gimtrzebiatow.naszbip.pl/

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Mrzeżynie

https://zsmrzezyno.edupage.org/

https://spzoimrzezyno.bip.gov.pl/

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Trzebiatowie

http://www.przedszkole-trzebiatow.com.pl/

http://www.pptrzebiatow.naszbip.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Tak, czasopismo jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Szczecinie I Wydziale Cywilnym, Sekcja Rejestrowo-Egzekucyjna, w rejestrze dzienników i czasopism - pod numerem rejestru 1067.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Do tej pory gmina wydała 2 numery czasopisma, które przesyłam w załączeniu w formacie pdf.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Wydatki gminy:

2015 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) - 89 016,65 zł

Internet – 3 650,64

Razem 2015 rok – 92 667,29 zł

2016 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 54 701,10 zł

Internet – 16 580,40 zł

Razem 2016 rok – 71 281,50 zł

2017 rok

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 32 528,83 zł

Internet – 32 004,90 zł

Razem 2017 rok – 64 533,73 zł

2018 rok (do czasu sporządzenia informacji)

Ogłoszenia różne (prasa, wydawnictwa) – 27 266,39 zł

Internet – 23 235,90 zł

Razem 2018 rok – 50 502,29 zł

Z poważaniem

Mariusz Śliwa

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji

Urząd Miejski w Trzebiatowie

ul. Rynek 1,
72-320 Trzebiatów

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Gminę i Miasto Tuliszków przez TULISZKÓW 6

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. oraz wskazane numery Bezpłatnego Magazynu
Samorządowego "Głos Tuliszkowa".

Załączniki:

1. Głos Tuliszkowa 4/2017 [PDF].

2. Głos Tuliszkowa 5/2017 [PDF].

3. Głos Tuliszkowa 6/2017 [PDF].

4. Głos Tuliszkowa 1/2018 [PDF].

5. Głos Tuliszkowa 2/2018 [PDF].

6. Odpowiedź

Z wyrazami szacunku

Ewa Skubiszewska

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszków

tel. 63 279 17 84, 601 186 952

RE: Wniosek o informacje publiczną - odpowiedź Gmina Dobra przez DOBRA 2

Szanowni Państwo,

Gmina Dobra przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął dnia 17.07.2018 r. do tutejszej jednostki.

Odpowiedź na podpunkt e) - linki do 4 ostatnich numerów „Dobrzańskich Wieści Ekspres”, piąty numer (najnowszy) w załączniku:

https://drive.google.com/file/d/0B-C8ueYkSFdVVnhIT2h3RXgyMWM/view

https://drive.google.com/file/d/0B-C8ueYkSFdVdS1vbGVlc3NGd1U/view

https://drive.google.com/file/d/1o4IaQByZns_ISmK5w3AsXn4p5kZw_qKg/view

https://drive.google.com/file/d/13Dw5lZce0w32nlUFSU7TuxX2Twb4T7-k/view

Z poważaniem

Anna Majka

Sekretariat UG Dobra

wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz przez NOWY WIŚNICZ 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br.
w załączniku przesyłam skan odpowiedzi oraz kolejno przesyłam Państwu pięć
ostatnich numerów gazety "Wiadomości Wiśnickie" w formacie PDF. Ze względu
na duże pliki Wiadomości Wiśnickie prześlę w następnych mailach.

Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

sprawa 8118 przez Tarnów 6

Szanowni Państwo,
w zał. przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną oraz 5
ostatnich wydań magazynu "Tarnów.pl".
Ze względu na ograniczoną pojemność wiadomości mailowej, "Wiadomości
Tarnowskie" wyślę osobnym mailem.

Pozdrawiam serdecznie
Lucyna Bielatowicz
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Tarnowa
tel. 14 688 24 77
mail l.bielatowicz@umt.tarnow.pl

Gmina Daszyna .doc przez DASZYNA 1

Gmina Daszyna przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018 r.

Z powazaniem
danuta Kaźmierczak
24 3890403

wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz cd. przez NOWY WIŚNICZ 2

Kolejne nr Wiadomości Wiśnickich

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

wniosek o informację publiczną - Gmina Nowy Wiśnicz cd przez NOWY WIŚNICZ 1

Kolejne nr Wiadomości Wiśnickich

Z poważaniem,

Regina Wielgus

Kierownik Referatu Kultury, Promocji, Turystyki i Sportu

M: 664-437-953
T: 14 68 509 18
E: promocja@nowywisnicz.pl <mailto:promocja@nowywisnicz.pl>

Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu
Rynek 38
32-720 Nowy Wiśnicz
T:14 68 509 12
www.nowywisnicz.pl <http://www.nowywisnicz.pl/>

Odpowiedź na wniosek RO-IP.1431.34.2018 przez GRĘBOCICE 5

Grębocice, 30 lipca 2018 r.

RO-IP.1431.34.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. (data wpływu 16.07.2018r.) poniżej przedstawiam żądaną informację:

Ad. 1 w Referacie Organizacyjnym na stanowisku ds. promocji wydawane są Wieści Grębocickie – dwumiesięcznik samorządowy

Ad. 2 Wieści Grębocickie – dwumiesięcznik samorządowy – redaktor naczelny Monika Lichodziejewska pracownik ds. promocji

Ad.3 http://grebocice.com.pl/wiesci-grebocickie.html

Ad. 4 Wieści Grębocickie są zarejestrowane w sądzie i posiadają nr Wieści Grębocickie ISSN: 2080-0959

Ad. 5 w załączeniu 5 ostatnich numerów

Ad. 6 rok 2015 – 53954,13 złotych

rok 2016 – 18588,43 złotych

rok 2017 – 29979,22 złotych

rok 2018 (stan na dzień 18.07.2018) – 21106,80 złotych

z wyrazami szacunku,

Justyna Tesarska
Podinspektor ds. informacji publicznej
tel.76 8325 315
centrum@grebocice.com.pl
________________________________________________

Gmina Grębocice
ul. Głogowska 3
59-150 Grębocice
NIP 692-22-57-472
e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl
______________________________________

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Grębocice.
Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce Ochrona Danych Osobowych na stronie internetowej
www.bip.grebocice.com.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji przez Gminę i Miasto Tuliszków przez TULISZKÓW 4

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. oraz wskazane numery Bezpłatnego Magazynu
Samorządowego "Głos Tuliszkowa".

Załączniki:

1. Głos Tuliszkowa 4/2017 [PDF].

2. Głos Tuliszkowa 5/2017 [PDF].

3. Głos Tuliszkowa 6/2017 [PDF].

4. Głos Tuliszkowa 1/2018 [PDF].

5. Głos Tuliszkowa 2/2018 [PDF].

6. RO P.1431.3.2018. Odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji.

Z wyrazami szacunku

Ewa Skubiszewska

Urząd Gminy i Miasta Tuliszków

Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1

62-740 Tuliszków

tel. 63 279 17 84, 601 186 952

Re: Wniosek o informacjepubliczną - gm. Kuźnia Raciborska przez KUŹNIA RACIBORSKA 5

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.07.2018 r. (data wpływu do tut. Urzędu
20.07.2018 r.) informuję:

- Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni Raciborskiej wydaje gazetkę
gminną "Echo Gminy Kuźnia Raciborska",

- wydanie ma charakter nieperiodyczny, Miejska Biblioteka Publiczna jest
gminną instytucją kultury,

- http://www.czytajwkuzni.pl/

- tak, gazetka gminna jest zarejestrowana w sądzie,

- pięć dotychczas wydanych numerów - w załączeniu w wersji pdf.,

- wydatki na promocję:

2015 - 165.327,34 zł

2016 - 158.874,89 zł

2017 - 152 953,45 zł + 12 124,84 zł (gazetka gminna)

2018 - 116.920,48 zł (do dnia 30.07.2018) + 8 372,60 zł (gazetka
gminna).

Z poważaniem,

--

Dominik Klimanek
Sekretarz
Urząd Miejski w Kuźni Raciborskiej
tel. 32 419 14 17 wewn. 115
fax 32 419 14 32

sprawa 8118 - 2 przez Tarnów 1

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poprzedniego maila, przesyłam ostatnie 5 wydań "Wiadomości
Tarnowskich".

Pozdrawiam serdecznie
Lucyna Bielatowicz
zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Tarnowa
tel. 14 688 24 77
mail l.bielatowicz@umt.tarnow.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez NIESZAWA 2

Dzień dobry,

W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miasta Nieszawa

87-730 Nieszawa

ul. 3-go Maja 2

um.nieszawa@nieszawa.pl

tel: 54 283 81 76,

tel: 54 283 81 26,

fax: 54 283 81 22

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JODŁOWNIK 1

OA.1431.0001.2018

W związku z otrzymanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam odpowiedź.

Z poważaniem

Aneta Sara

Urząd Gminy Jodłownik

34-620 Jodłownik 198

tel. 18/ 332 12 51 wew. 133

Udostępnienie informacji publicznej przez URSZULIN 2

Dzień dobry.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej w
załączeniu przesyłam wnioskowane informacje.

Z poważaniem

Piotr Wiśniewski

podpis-do-maila-piotr-wisniewski

Odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ŁAPSZE NIŻNE 1

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17
lipca 2018 r. przesyłam w załączniku odpowiedz Urzędu Gminy w Łapszach
Niżnych.

Poniżej zamieszczam linki do ostatnich 5 numerów gminnego, bezpłatnego
kwartalnika:

nr 6/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2018/wiesci%20z%20dz
iedzin/Informator%206-2018%20strona%20www.pdf
nr 5/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2018/wiesci%20z%20dz
iedzin/Informator%205-2018.pdf
nr 4/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wie%C5%9B%C4%87
i%20z%20dziedzin/informator_4-2017.pdf
<https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wieśći%20z%20d
ziedzin/informator_4-2017.pdf>
nr 3/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wie%C5%9B%C4%87
i%20z%20dziedzin/Informator%203-2017.pdf
<https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wieśći%20z%20d
ziedzin/Informator%203-2017.pdf>
nr 2/2018:
https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wie%C5%9B%C4%87
i%20z%20dziedzin/Informator%202-2017.pdf
<https://www.lapszenizne.pl/sites/default/files/r.dolata/2017/wieśći%20z%20d
ziedzin/Informator%202-2017.pdf>

Z poważaniem,

Natalii Niemiec

Podispektora ds. informacji i komunikacji społecznej

Urząd Gminy Łapsze Niżne

ul. Jana Pawła II 20

34-442 Łapsze Niżne

tel.: 18 262 89 27

fax: 18 265 93 15

<http://www.lapszenizne.pl/> www.lapszenizne.pl

Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez JELCZ-LASKOWICE

Witam,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 16 lipca br.,
dotyczący zorganizowania i prowadzenia działalności samorządowych mediów
przez Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, jednostki mu podległe lub spółki
gminne, informuję:

- UMiG Jelcz-Laskowice ani jego jednostki organizacyjne lub spółki gminne
"nie prowadzą mediów";

- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, "materiały dedykowane" itp.
od stycznia 2015 do lipca 2018 roku wyniosły 191 119,39 zł.

Pozdrawiam,

Ksawery Piśniak

Inspektor ds. promocji

tel. 697 907 120

Urząd Miasta i Gminy

ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice

www.jelcz-laskowice.pl <http://www.jelcz-laskowice.pl/>

www.fb.com/JLstronaoficjalna

FW: FW: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBNO 2

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media? W Urzędzie nie są wydawane media, jedynie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie wydaje miesięcznik Samorządowy Biuletyn Informacyjny pn. Merkuriusz Dębnowski

Samo
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. A. Dobrowolskiego w Dębnie wydaje miesięcznik Samorządowy Biuletyn Informacyjny pn. Merkuriusz Dębnowski

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; https://www.biblioteka.debno.com.pl/strony/menu/86.dhtml

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie- Decyzją Sądu Okręgowego 1 Wydziału Cywilnego w Szczecinie czasopismo wpisano do rejestru dzienników i czasopism pod nr 375, z określeniem wydawcy : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Dębnie ul. Mickiewicza 32. W Bibliotece Narodowej zarejestrowane jest w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN 1641-3679

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf. Dostępne są pod linkiem podanym powyżej.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Gmina Dębno nie korzystała z artykułów sponsorowanych

Z wyrazami szacunku

Anna Szymczyk

Sekretarz Gminy Dębno

t. (+48) 95 760 30 02 do 04 (w. 102)

f. +(48) 95 760 20 30

sekretarz@debno.pl <mailto:e.jenda@debno.pl>

Urząd Miejski w Dębnie

ul. J. Piłsudskiego 5

74-400 Dębno

www.debno.pl <http://www.debno.pl/>

ZUH-2K-RGB

Dołącz do nas na facebooku! <https://www.facebook.com/debno.gmina?ref=ts&fref=ts>

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez KROTOSZYN 1

/Dzień dobry,/

 Przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 18 lipca br. otrzymany
drogą mailową.

/Z poważaniem/

Piotr Barański
Pomoc Administracyjna
Wydział Promocji i Współpracy

tel. +48 62 722 7452

Urząd Miejski w Krotoszynie
ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn
www.krotoszyn.pl <http://krotoszyn.pl/>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KONECK

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16 lipca 2018 r. Urząd Gminy w Konecku uprzejmie informuje, że Gmina Koneck nie prowadzi mediów w formie (np. gazeta, radio, telewizja, inne).

Ponadto informuję,że w 2018 r. wydatki poniesione w związku z artykułami to 6 150,00 zł.

Pozdrawiam

Anna Żak
Urząd Gminy w Konecku
tel. 54 2722302 w.17

Odp. na informacje publiczną PIE.1431.40.2018 przez PAWŁOWICE 2

Szanowny Państwo,

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej znajduje się
w załączniku.

*Klauzula informacyjna *

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr
119, s.1) informuję, że:

1.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy
Pawłowice jest *Wójt Gminy **Pawłowice **z siedzibą w *Urzędzie
Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice, tel. 32 47-
56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl <mailto:gmina@pawlowice.pl>;

2.

Dane kontaktowe Inspektoraochrony danych: ul. Zjednoczenia 60,
43-250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-312, adres e-mail:
i.kielkowska@pawlowice.pl <mailto:i.kielkowska@pawlowice.pl>;

3.

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o
udostępnienie informacji publicznej;

4.

Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie
art. 6 ust. 1 lit c) RODO– przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazaneodbiorcom, państwom
trzecim, organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na
podstawie przepisów prawa;

6.

Pani/Panadane osobowe będą przechowywaneprzez okres niezbędny do
realizacji celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres
wskazany w przepisach o archiwizacji (5lat, licząc od 1 stycznia
roku następnego po dacie zakończenia sprawy.Po 5latach podjęcie
decyzji o dalszym przechowywaniu, po ekspertyzie pracownika Archiwum
Państwowego);

7.

Podanie przez Panią/Panadanych osobowych jest dobrowolne, ale
konieczne w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji
publicznej;

8.

Na podstawie art. 15 – 19RODO,przysługuje Pani/Panuprawo dostępu do
treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania;

9.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania;

10.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

--
--
-------------------------------------------------------
Pozdrawiam,
Sylwia Mazur-Giel
Referat Promocji i Integracji Europejskiej
tel. 32/4756 340
e-mail: s.mazur-giel@pawlowice.pl <mailto:s.mazur-giel@pawlowice.pl>

Gmina Pawłowice
ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice
tel. 32/4756 300, fax. 32/4756 301
www.pawlowice.pl <http://www.pawlowice.pl>

Odpowiedź na e-mail z dnia 19.07.2018r, przez MIERZĘCICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na e-mail z dnia 19.07.2018r. dot.
udostępnienia informacji publicznej.

--
Sekretariat Urzędu Gminy Mierzęcice
tel.(32)2887900, (32)3811500
fax.(32)7500777
e-mail: gmina@mierzecice.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 18.07.2018 r. przez ŁOBŻENICA

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. informuję że Urząd Miejski
Gminy Łobżenica oraz jednostki organizacyjne Gminy Łobżenica nie prowadzą
mediów, czasopism i dzienników.

Poniżej podaję informację o wydatkach poniesionych przez gminę na
ogłoszenia, życzenia, artykuły w mediach lokalnych:

2015 rok - 16340,27 zł

2016 rok - 19861,30 zł

2017 rok - 26207,24 zł

2018 rok - 7205,00 zł

Pozdrawiam

Anna Jankowska

Kierownik Referatu Organizacji i Promocji

Urząd Miejski Gminy Łobżenica

Telefon 534 011 528

ajankowska@lobzenica.pl <mailto:ajankowska@lobzenica.pl>

FW: Wniosek o informacje publiczną, przez Kielce 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek przesłany e-mailem w dniu18 lipca 2018 r. w załączeniu przekazuję odpowiedzi na Państwa pytania.

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc