RE: Wniosek o informacje publiczną przez KROSNO ODRZAŃSKIE 2

Dzień dobry,

w załączeniu korespondencja w przedmiotowej sprawie.

Z wyrazami szacunku

Anna Januszkiewicz

Naczelnik Wydziału Promocji

i Rozwoju Gospodarczego

Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1

66-600 Krosno Odrzańskie

tel. 68 410 97 40

fax. 68 383 51 22

e-mail: a.januszkiewicz@krosnoodrzanskie.pl

www.krosnoodrzanskie.pl <http://www.krosnoodrzanskie.pl/>

www.facebook.com/krosnoodrzanskie

logo krosno

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KROSNO ODRZAŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: Anna Januszkiewicz Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:37

odczytano w dniu 2018-07-30 15:33.

Odp na informację publiczną przez OBRYTE

Dzień dobry,

Urząd Gminy w Obrytem w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
przekazuje następujące dane:

w żadnym z wydziałów w Urzędzie Gminy Obryte, ani w podległej jednostce
nie są prowadzone media,

gmina nie prowadzi dziennika ani czasopism.

Wydatki poniesione na promocję:

- w 2015 r. - 51 533,02 zł

- w 2016 r. - 42 231,00 zł

- w 2017 r. - 44 891,76 zł

- w 2018 r. (do dnia udzielenia odpowiedzi) - 30 075,00 zł.

Z poważaniem

Alina Szczerba

Odpowiedź na wniosek o udost. informacji przez NASIELSK 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 18 lipca br. przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Nasielska.

Z poważaniem,
Marta Paczkowska
Urząd Miejski w Nasielsku
Wydział Administracji i Nadzoru
tel. 23 69 33 055

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BIELSK PODLASKI

Szanowni Państwo

Mam przyjemność przesłać odpowiedź Urzędu Miasta Bielsk Podlaski na wniosek o udzielenie informacji publicznej z 18 lipca 2018 roku. Oficjalna odpowiedź znajduje się w załączniku w formacie PDF.

W związku z tym, że w odpowiedzi znajdują się linki do stron internetowych, pozwalam sobie poniżej wkleić treść tej odpowiedzi wraz z aktywnymi linkami.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Jankowski

Urząd Miasta Bielsk Podlaski

k.jankowski@bielsk-podlaski.pl <mailto:k.jankowski@bielsk-podlaski.pl>

Treść pisma w wersji elektronicznej z aktywnymi linkami:

Bielsk Podlaski, 30 lipca 2018

Br.1431.5.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, z dnia 18 lipca 2018 roku, przesłany drogą elektroniczną, uprzejmie informuję, co następuje:

− W strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Bielsk Podlaski funkcjonuje Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta, do którego zadań należy m.in. realizacja zadań służby prasowej oraz prowadzenie spraw z zakresu promocji miasta. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie posiada informacji we wnioskowanym zakresie, dotyczących jednostek organizacyjnych.
W tej sprawie należy zwrócić się do dyrekcji tychże jednostek, których adresy znajdują się pod poniższymi linkami:

jednostki organizacyjne: http://bip.um.bielsk.wrotapodlasia.pl/godz_urz/jed_org/

spółki miejskie:
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - http://mpecsa.pl/bip/
Przedsiębiorstwo Komunalne - http://pkbielsk.pl/bip/

− Jedną z form promocji miasta jest przygotowywanie nieregularnej wkładki do lokalnego tygodnika „Kuriera Podlaskiego” (wydawca: Agencja Informacyjna „Głos”, pl. Jana Pawła II 5, 17-300 Siemiatycze) – pod tytułem „Informator Bielski. Biuletyn Urzędu Miasta Bielsk Podlaski”. Urząd Miasta Bielsk Podlaski nie prowadzi innego typu działalności medialnej.
Prócz „Informatora Bielskiego”, do komunikowania się z mieszkańcami służy serwis internetowy – www.bielsk-podlaski.pl <http://www.bielsk-podlaski.pl> .

− Wszystkie numery „Informatora Bielskiego” dostępne są w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski pod adresem: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta

− „Informator Bielski” jest wkładką do lokalnego tygodnika, a nie oddzielnym dziennikiem lub czasopismem. Nie jest więc zarejestrowany sądowo jako samoistne wydawnictwo. Nie jest też przedsięwzięciem komercyjnym, ani nie stanowi konkurencji dla wydawnictw prywatnych.

− Dowolny numer „Informatora Bielskiego” w formacie PDF można pobrać ze strony internetowej: http://www.umbielskpodlaski.pl/pl/strona/informator-bielski-%E2%80%94-biuletyn-urz%C4%99du-miasta klikając na link z wybranym numerem. Przesyłanie „Informatora” w formacie PDF drogą e-mailową mija się z celem, gdyż informacje, o których mowa we wniosku, są dostępne w serwisie internetowym Urzędu Miasta Bielsk Podlaski.

− Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. (w tym na „Informator Bielski”) przedstawiają się następująco:

l.p.

rok

Suma wydatków w zł (brutto)

1.

2015

0

2.

2016

15 928,50

3.

2017

11 328,30

4.

2018 (do 26 lipca)

3 505,50

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KNURÓW

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję co następuje:
PYT- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;\ODP-tak
PYT
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;ODP-gazeta (tygodnik ,,Przegląd Lokalny"); wydawca Centrum Kultury w Knurowie
PYT
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;ODP-www.przegladlokalny.eu
PYT
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;ODP-tak
PYT
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;ODP- wydania w pdf z lat 2011-2018 dsotępne są za pośrednictwem strony www.przegladlokalny.eu (nie udostępniamy najbardziej aktualnych wydań ze względów komercyjnych)
PYT
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.ODPŁączna kwota poniesionych wydatków przez Urząd Miasta Knurów na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane w prasie o charakterze promocyjnym wyniosła: 11 439 zł

z poważaniem,
Krzysztof StryczekKierownik Biura ds. Funduszy Strukturalnych, Promocji,Współpracy z Organizacjami PozarządowymiUrząd Miasta Knurówtel. 32 339 22 84

Od: sprawa-9178@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: um@knurow.pl
Wysłane: czwartek, 19 lipca, 2018 17:52:22
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9178@fedrowanie.siecobywatelska.plSzymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odp. na inf. publiczną przez KŁODZKO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 16 lipca br.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

Fwd: Fwd: inf publ przez BYTOŃ 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: inf publ
Data: Mon, 30 Jul 2018 15:45:34 +0200
Nadawca: Jolanta Uważyńska <j.uwazynska@local.ug>
Adresat: sprawa-7135@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Jolanta Uważyńska
Insp. d/s organizacji i kadr

Kłodzka Gazeta Miejska - dot. inf. publ. przez KŁODZKO 6

c.d. odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 5
ostatnich numerów wydania Kłodzkiej Gazety Miejskiej.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ZAWONIA

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 16.07.2018 r. przesłanym drogą elektroniczną wyjaśniam, że realizacja wniosku nie jest możliwa w ustawowym terminie 14 dni z uwagi na ograniczenia kadrowe związane z okresem urlopowym i realizacją bieżących spraw Gminy Zawonia.

W związku z powyższym załatwienie wniosku nastąpi w terminie określonym przepisem art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) tj. do dnia 16 sierpnia 2018 r.

Z poważaniem

Wojciech Hoffman

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Zawonia

ul. Trzebnicka 11

55-106 Zawonia

tel. 71 312 81 82

informacja plus gazetka przez PAKOSŁAW 2

W kolejnych plikach wyśle kolejne numery gazetek Gmina Pakosław
B.Konopka

FW: inf. publiczna przez LUBOMIERZ 2

FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.1 przez MOKRSKO 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem.

--
Natalia Zwierz
Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
tel./fax 43 886 32 77
www.mokrsko.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

gazeta przez PAKOSŁAW 1

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 2 przez MOKRSKO 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 2 (ostatnia).

Z poważaniem.

--
Natalia Zwierz
Urząd Gminy Mokrsko
98-345 Mokrsko 231
tel./fax 43 886 32 77
www.mokrsko.pl

gazetka 239 przez PAKOSŁAW 1

Przesyłam ostatnią z pięciu gazet.
B.Konopka

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PODKOWA LEŚNA 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na Państwa wniosek o
udostępnienie inf. publicznej.

W dniu 18.07.2018 o 11:35, sprawa-8329@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

dot. odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez KRAPKOWICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Agnieszka Kaczmarczyk

Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach

ul. 3 Maja 17

47-303 Krapkowice

tel. 77 44 66 822

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KIJEWO KRÓLEWSKIE 1

Kijewo Królewskie, dn. 30.07.2018 r.

RSO.1431.20.2018.DB

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
drogą mailową w dniu 16.07.2018 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1764) informuję:

1.Gmina Kijewo Królewskie wydaje gazetę samorządową „Głos Kijewa”.

2.Gazeta jest dostępna również na stronie: www.kijewo.pl
<http://www.kijewo.pl>
link: https://www.kijewo.pl/gazeta_glos_kijewa/118/

3.W chwili obecnej gazeta nie jest zarejestrowana w sądzie.

4.Linki do ostatnich 5 numerów:

Nr 3/2017 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-3.68.2017.pdf

Nr 2/2017 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-2.67.2017.pdf

Nr 1/2017 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-1.66.2017.pdf

Nr 4/2016 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-4.65.2016.pdf

Nr 3/2016 - https://www.kijewo.pl/upload/files/gloskijewa/GK-3.64.2016.pdf

5.Wydatki gminy na promocję:

rok 2015 – kalendarze z nadrukiem – 210,70 zł

rok 2016 – publikacja i książka – 939,00 zł

rok 2017 – kalendarz, książka – 10 810,80 zł

rok 2018 (do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek) – 0 zł

 Z up. Wójta Gminy
Dorota Bukowska

sekretarz

W dniu 2018-07-16 o 09:05, sprawa-7177@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Wniosek o informację publiczną przez RACHANIE 6

--

wniosek 65 przez WOŁOMIN 1

Prosz? o potwierdzenie otrzymania pisma.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydzia?u Organizacji Urz?du
Urz?d Miejski w Wo?ominie
22 763 30 32

Odpowiedx na informację publiczną przez ROGÓW

OKS.1431.33.2018
Rogów, 31 lipca 2018 r.


Sieć Obywatelska


Watchdog Polska


02-605 Warszawa


Ul. Ursynowska 22/2

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w terminach i
procedurach przewidzianych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330) informuję, co następuje
w przedmiocie następujących pytań:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
Tak
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne

- jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej Gminy
strona internetowa i strona facebook.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; -
http://rogow.eu/, https://pl-pl.facebook.com/gminarogow/,
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; - nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach Gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. - 0 zł.


Z up. Wójta Gminy


Jolanta Gabrych-Walczak


Sekretarz Gminy Rogów

FW: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁÓW 1

Dzień dobry.

Ponownie przesyłam odpowiedź ze względu na przepełnienie Państwa skrzynki pocztowej w dniu 26 lipca.

Z poważaniem,

mgr inż. Piotr Maj
Kierownik Referatu Organizacyjnego

Urząd Gminy w Pawłowie, Pawłów 56, 27-225 Pawłów
tel. 41 272 16 14, 41 272 16 29 wew. 114, fax. 41 272 16 70
e-mail: <mailto:urzad@pawlow.pl> urzad@pawlow.pl | www: <http://www.pawlow.pl/> http://www.pawlow.pl