Gazeta Piaseczyńska nr 3 przez PIASECZNO 1

pozdrawiam,

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650

Zapraszam do zaglądania na strony gminne www.piaseczno.eu oraz www.facebook.com/GminaPiaseczno

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Skalbmierz przez SKALBMIERZ

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku Gmina Skalbmierz informuje:

- W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu prowadzone są media.

- W w/w jednostce prowadzone jest kino społecznościowe "Kino za Rogiem".
Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kina jest Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury w Skalbmierzu.

Link:
http://www.kinozarogiem.pl/nasze-kina/283/kino-za-rogiem-w-skalbmierzu.

-Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

- Wydatki na promocję Gminy wyniosły:

Rok 2015 - 17588,83 zł

Rok 2016 - 20515,14 zł

Rok 2017 - 101772,89 zł

Rok 2018 do chwili udzielenia odpowiedzi 64228,62 zł.

Serdecznie pozdrawiam Piotr Szota

Tel. 41 3529085

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JÓZEFÓW nad Wisłą 2

OR.1431.8.2018

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17-07-2018 informujemy iż, Gminne
Centrum Kultury w Józefowie nad Wisła wydaje biuletyn informacyjny
„Nasza gmina”. Wersja elektroniczną dwumiesięcznika znajduje się na
stronie www.gminajozefow.pl <http://www.gminajozefow.pl>,
http://gminajozefow.pl/nasza-gmina-dwumiesiecznik-nr-3-maj-2018/.
Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie. Wydane zostały dotychczas 3
numery.
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję w roku 2015 wyniosły 1 613,76 zł, w 2016
wyniosły 1 408,35 zł, w 2017 wyniosły 809,34 zł oraz do dnia udzielenia
odpowiedzi na wniosek w 2018 roku wynoszą 9 191,10.

Z poważaniem,
Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7319@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Anna Ul
Sekretarka
Urząd Miasta Józefów nad Wisłą
ul. Opolska 33 F
24-340 Józefów nad Wisłą
tel. 81 828 83 20
fax 81 828 50 70

Wniosek o informację publiczną przez BRZEŻNO 1

___________________

Urząd Gminy Brzeżno

tel. 94 3642751

fax. 94 3642741

<http://www.gmina.brzezno.pl> www.gmina.brzezno.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZKLARSKA PORĘBA 2

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r.:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie jest wydawcą Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „Pod Szrenicą”.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

j. w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/miejski-biuletyn-informacyjny.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Miejski Biuletyn informacyjny „Pod Szrenicą” - nie jest zarejestrowany w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Numery Biuletynu, o które Państwo prosicie dostępne są na oficjalnej stronie Miasta:

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/miejski-biuletyn-informacyjny.html

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W zakresie wydatków na ogłoszenia i artykuły sponsorowane w zakresie promocji Miasta przeznaczono kwoty:

Rok 2015 – 7.535,00 zł (prasa)

Rok 2016 – 5.813,00 zł (prasa)

Rok 2017 – 29.520,00 zł (prasa – internet)

Rok 2018 – 18.300,00 zł (prasa-internet)

W kwestii zagadnienie „inne typy promocji” – na działania promocyjne przeznaczono kwoty:

Rok 2015 – 215.000,00 zł

Rok 2016 – 205.000,00 zł

Rok 2017 – 190.000,00 zł

Rok 2018 – do 30.07.2018 – 272.695,00 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7081@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-7081@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Z poważaniem

Agnieszka Rozenek

<http://www.szklarskaporeba.pl/>
<http://www.szklarskaporeba.pl/kultura/2017-rok-wlastimila-hofmana.html>

Agnieszka Rozenek
Kierownik Referatu
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba
tel. (+48) 75 75 47 744; kom. (+48) 783 419 833
fax. (+48) 75 75 47 742
e-mail: <mailto:promocja@szklarskaporeba.pl> promocja@szklarskaporeba.pl, <http://www.szklarskaporeba.pl> www.szklarskaporeba.pl

Informacja publiczna przez PUCHACZÓW 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną odpowiadamy jak w załączniku.

Z poważaniem.

--
Katarzyna Choma
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012,wew.31, (81) 75-75-195
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl
---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać
informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o
poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and
legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete
this e-mail along with attachments.

Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez PĄTNÓW 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 17.07.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Anna Pakuła
Inspektor ds. Zamówień Publicznych,
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
Kultury i Promocji Gminy
Urząd Gminy Pątnów
98-335 Pątnów 48
gmina@patnow.pl <mailto:gmina@patnow.pl>
NIP: 832-10-13-648
Tel (43) 886 52 20/40/50 wewn 20
(43) 886 52 20 wewn 40
www.patnow.pl <http://www.patnow.pl/>
www.patnow.biuletyn.net

FW: Gmina Małkinia Górna - informacja publiczna przez MAŁKINIA GÓRNA 2

---
Pozdrawiam,
Urszula Rytel
Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami
Tel. 29 644 29 87
e-mail: urytel@malkiniagorna.pl <mailto:urytel@malkiniagorna.pl>

Urząd Gminy
Ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
Tel. 29 644 80 00
Fax. 29 74 55 118
<http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez RAWA MAZOWIECKA 14

Dzien dobry, zalaczam skan odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną.

Bozena Sukiennik

UM Rawa Mazowiecka

W dniu 2018-07-27 o 12:55, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pisze:
--
Untitled Document Pozdrawiam
Bożena Sukiennik

----------------------------------------------------------------
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
tel/fax 46 814 26 28
www.rawamazowiecka.pl <http://www.rawamazowiecka.pl>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISKÓW 4

Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca:

Pytanie 1: Tak

Pytanie 2: Informator Gminny – Redakcja: Urząd Gminy w Liskowie Referat Organizacyjny

Pytanie 3: http://liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=118&strona=1

Pytanie 4: Nie jest zarejestrowany w sądzie

Pytanie 5: W załączniku przesyłam Informatory (są dostępne pod wyżej wymienionym linkiem). Zostały wydane dopiero 4 egzemplarze.

Pytanie 6: Od 2015 roku do dnia 31 lipca 2018 roku łączne wydatki gminy wyniosły: 57 900,52 zł (m.in. reklamy prasowe, kalendarze promocyjne, informatory gminne, banery, torby promocyjne itp.).

osoby do kontaktu: Patrycja Wesołek, Izabela Cieślak.

Sekretariat
Urzędu Gminy w Liskowie
Patrycja Wesołek
Tel. 062-76-34-114

Odpowiedź na wniosek [e-mail] o udzielenie informacji publicznej. przez LUBOMIA 1

W odpowiedzi na wniosek [e-mail] z dnia 19.07.2018 r o udzielenie
informacji publicznej Urząd Gminy Lubomia w załączeniu przesyła wymagane
informacje. Z poważaniem Janusz Zakrzyk

--
Janusz Zakrzyk
Pełnomocnik ds. OIN
Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
Tel. 32 451 66 14 wew. 36

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LIPNICA WIELKA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Z poważaniem
Agnieszka Zahora
Urząd Gminy Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka 518
tel.18 26 345 95

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez TUCZNA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 17 lipca 2018
r. Urząd Gminy Tuczna niniejszym informuje iż z uwagi na dużą ilość
informacji, których dotyczy wniosek oraz ze względu na okres urlopowy
udostępnienie informacji nastąpi w terminie do 10 września 2018 r.

Z poważaniem,
Urząd Gminy Tuczna,
Grzegorz Panasiuk

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - KSP.1431.123.2018 przez Włocławek 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej, z dnia 16.07.2018 r. informuję, że w związku z koniecznością sięgnięcia do materiałów źródłowych, informacja publiczna zostanie udostępniona w terminie do dnia 17.08.2018 roku na adres mailowy, podany we wniosku.

Pozdrawiam,

Jakub Sosiński
Referat Komunikacji Społecznej
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
54 414 4200
jsosinski@um.wloclawek.pl<mailto:jsosinski@um.wloclawek.pl>
www.wloclawek.pl<http://www.wloclawek.pl/>
https://www.facebook.com/UMWloclawek/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez OSIEK 2

Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozostałe numery gazety przesłane zostały odrębnych mailach z uwagi na duży
rozmiar plików.

Pozdrawiam,

Izabella Gawęda

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18_07_2018 r. przez ROKIETNICA 1

sprawa-8734@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8734@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Nr RO.1431.13.2018

Rokietnica, dn. 30-07-2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018 roku Urząd Gminy w Rokietnicy zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12, art.
13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764) w żądany przez
wnioskodawcę sposób i we wskazanej przez niego formie przekazuje odpowiedzi
na pytania zawarte we wniosku:

Ad 1. Tak, Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Ad 2. Czasopismo "Rokickie Wiadomości"

Ad 3. http://www.rokickiewiadomosci.com.pl/

Ad 4. Tak, jest zarejestrowane w sądzie.

Ad 5.

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf
<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf

Ad 6. Ze względu na rozległy przedział czasowy oraz zakres przedmiotowy
wymagający sięgnięcia do wielu źródeł, udostępnienie żądanej przez Państwa
informacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu
do dokumentacji źródłowej,
co w konsekwencji powoduje, że żądana informacja ma charakter informacji
przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga wykonania stosownych
działań z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i
finansowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1764 z późn. zm.), wzywamy do wykazania, że uzyskanie przez Państwa
żądanej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu
publicznego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania organ umorzy niniejsze postępowanie.

Z poważaniem,
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Danuta Potrawiak

Kinga Owsian

Podinspektor ds. organizacji i współpracy

Urząd Gminy w Rokietnicy

ul. Golęcińska 1

62 - 090 Rokietnica

tel. +48 61 89 60 614

fax. +48 61 81 45 082

kom. +48 691 293 022

e-mail: <mailto:kinga.owsian@rokietnica.pl> kinga.owsian@rokietnica.pl

<http://www.rokietnica.pl/> www.rokietnica.pl

Odpowiedź na wniosek cd przez OSIEK 2

Odpowiedź na wniosek cd.

Pozdrawiam,

Izabella Gawęda

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

Odpowiedź na wiosek o udostepnienie informacji publicznej przez OSIEK 6

Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

W poprzednim mailu nie zmieściła się cała zawartość .

Z poważaniem

Izabella Gawęda

Urząd Gminy w Osieku

Informacja publiczna przez ZAKRZEW

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Zakrzew udziela odpowiedzi na zadane pytania następująco:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: Gmina wydaje gazetę - Kwartalnik Gminy Zakrzew - Wieści

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: Kwartalnik Wieści dostępny na stronie
https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 - 43 784,00 zł

2016 - 41 858,75 zł

2017 - 31 017,50 zł

2018 - 14 525, 00 zł

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wojcieszak

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel: 48 610-51-22

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GRÓJEC

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa e - maila z dnia 18 lipca przekazuję następujące
informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Grójecki Ośrodek Kultury, będący samorządową osobą prawną wydaje miesięcznik
pt. Życie Grójca oraz prowadzi stronę zyciegrojca.pl.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Grójecki Ośrodek Kultury wydaje miesięcznik "Życie Grójca" oraz stronę
internetową zyciegrojca.pl.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Wersja internetowa miesięcznika dostępna jest pod linkiem:
https://zyciegrojca.pl/index.php/gazeta-on-line.

Strona internetowa prowadzona przez Grójecki Ośrodek Kultury jest dostępna
pod adresem: https://zyciegrojca.pl/.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję w roku 2015 wyniosły 124 817,84 zł, w roku 2016 - 114
190,62 zł, w roku 2017 -109 228,40 zł, w roku 2018 do dnia 31 lipca br. 43
033,36 zł.

Z poważaniem

Anna Kamińska

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Urząd Gminy i Miasta Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Tel: (48) 664-30-91 wew. 47

http://grojecmiasto.pl/

odp. na wniosek z dnia 18.07.2018r. przez RYTWIANY 1

Odpowiedz na wniosek przez JAROCIN

Witam.
W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż Urząd Gminy w Jarocinie oraz
jednostka organizacyjna gminy (ośrodek kultury) i spółka należąca do gminy ( GZK
), nie prowadzi żadnych Medii.

Pozdrawiam
Anna Smutek

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BROK 2

Urząd Gminy w Broku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

z poważaniem
Karolina Ciskowska
Urząd Gminy w Broku

Odpowiedź- Wniosek o informacje publiczną przez WIDAWA 1

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7940@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
z poważaniem

Olga Zduniak
Sekretariat
Urząd Gminy Widawa
www.widawa.pl
poczta@widawa.pl
+48 43 672 10 34
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie www.bip.widawa.pl klauzulami informacyjnymi.

Odpowiedź na wniosek - UM Suchowola przez SUCHOWOLA 1

Urząd Miejski w Suchowoli w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Jan Lola - Sekretarz Gminy

--
Urząd Miejski w Suchowoli
16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5
tel. (85) 72 29 400, fax (85) 72 29 419
adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl