Odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez PRUSICE 1

Dzień dobry,

Odpowiedzi na zapytania złożone we wniosku o informację publiczną z dnia 16
lipca 2018 r. przesyłam w załączniku.

--
Pozdrawiam,
Joanna Sroga
Samodzielne Stanowisko ds. promocji, turystyki i współpracy
tel. 71 312 62 24, wew. 38

email: j.sroga@prusice.pl <mailto:j.sroga@prusice.pl>

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Rynek 1, 55-100 Prusice
tel.: 71 312 62 24, 312 62 31
faks: 71 312 62 29

e-mail: <mailto:prusice@prusice.pl> prusice@prusice.pl
<http://www.prusice.pl/> www.prusice.pl / www.fb.com/gminaprusice
<http://www.fb.com/gminaprusice>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO 5

Dzień dobry,

referat promocji, kultury, turystyki i sportu Urzędu Gminy Deszczno,
odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca
2018 r. przesyła następujące informację:

* Tak
* Czasopismo - Głos Deszczna - wydawany przez Gminę Deszczno - referat
promocji, kultury, turystyki i sportu
* https://www.deszczno.pl/strona/menu/45_glos_deszczna
* czasopismo Głos Deszczna od 2007 roku jest zarejestrowanie w
rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pod
numerem 226.
* Wydatki gminy na ogłoszenia, artkuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia
31.07.2018 r.) wyniosły 85.784,47 zł, w tym:

* 2015 rok = 28.269,60 zł
* 2016 rok = 31.156.38 zł
* 2017 rok = 19.049,57 zł
* 2018 rok (do 31.07.2018 r.) = 7.308,92 zł

Ze względu na wielkość plików pdf. nie mamy możliwości dołączenia ich do
wiadomości, dlatego wszystkie pliki przesyłam wysłane za pośrednictwem
WeTransfera. Jednocześnie informuję, że wszystkie egzemplarze Głodu Deszczna
w wersji pdf. są zamieszczone na naszej stronie internetowej w linku
znajdującym się powyżej.

Z poważaniem

_______________________________________________

Danuta Okolita

Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Urząd Gminy Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

e-mail: <mailto:gmina@deszczno.pl> danuta.okolita@deszczno.pl

Tel.: 95 751 21 85; 692 618 344

Fax: 95 728 76 51

danuta.okolita@deszczno.pl sent you files via WeTransfer przez DESZCZNO

danuta.okolita@deszczno.pl sent you some files

5 files, 20.1 MB in total
・ Will be deleted on 7 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/a7098fd18179b650f0dc0d81ddc26b1e20180731085937/cd1515bbc56836db6f9c6c4c10e34b2220180731085937/b20c0b

Message:
Głos Deszczna nr 2(37)/2017, 3(38)/2017, 4(39)/2017, 1(40)/2018 oraz 2(41)/2018

5 files

glos_deszczna_2018_2.pdf
glos_deszczna_2_2017.pdf
glos_deszczna_2017_3.pdf
DESZCZNO_4_2017.pdf
glos_deszczna_1_2018.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ULANÓW 1

OR.033.16.2018

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie w odpowiedzi na wniosek o informację
publiczną informuje:

W urzędzie gminy i w jednostkach podległych nie są prowadzone media z
wyjątkiem strony internetowej www.ulanow.pl

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję obrazuje poniższa tabela.

Bartłomiej Pucko

UGiM w Ulanowie

ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

Dotyczy wniosku o informacje publiczną - prośba o doprecyzowanie przez WOŁOMIN

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jakie Państwo złożyli do Urzędu Miasta w Wołominie chciałabym poprosić o pewne doprecyzowanie:

1. Czy przez jednostki organizacyjne gminy rozumieją również Państwo szkoły?

2. Czy prosząc o dane z 2015 roku mają Państwo na myśli cały rok czy tylko dane za okres nowej kadencji?

Bedę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

Anna Jurkowiecka
Wydział Marketingu i Mediów
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
tel. 22 763 30 05

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SUŁKOWICE 1

OR.1431.36.2018 Sułkowice, 31 lipca 2018 r.

Szanowny Pan

Szymon Osowski

Szanowna Pani

Katarzyna Batko - Tołuć

Szanowny Pan

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02 – 605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku, uprzejmie informuję, co następuje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np.
w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

W Urzędzie Miejskim w Sułkowicach prowadzona jest Gazeta Gminna Klamra, której wydawcą jest Burmistrz Gminy Sułkowice. Informacje zamieszczane są także na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach www.gmina.sulkowice.pl <http://www.gmina.sulkowice.pl> . Gazeta Gminna Klamra jest dostępna także w wersji elektronicznej na stronie: http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content <http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=186&Itemid=259> &view=category&layout=blog&id=186&Itemid=259

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gazeta Gminna Klamra jest zarejestrowana w sądzie, jest gromadzona przez Bibliotekę Narodową i inne uprawnione biblioteki.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Pięć ostatnich numerów w formacie pdf jest dostępnych pod następującymi linkami:

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201710.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201801.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201802.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201803.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201804.pdf

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki Gminy Sułkowice na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. to:

W 2015 r.:

Produkcja 9 filmów promujących Gminę Sułkowice i informujących o ciekawych wydarzeniach w niej – 4 949,91 zł;

Ogłoszenie/reklama prasowa – 1618,68 zł

W 2016 r. :

Produkcja 7 filmów promujących Gminę Sułkowice i informujących o ciekawych wydarzeniach w niej – 4 199,93 zł.

W 2017 r.:

Produkcja 4 filmów promujących Gminę Sułkowice i informujących o ciekawych wydarzeniach w niej – 3 299,97 zł;

Ogłoszenie/reklama prasowa – 7995,00 zł

W 2018 r.:

Brak filmów promujących Gminę Sułkowice;

Ogłoszenie/reklama prasowa – 2874,03 zł

Z poważaniem

Anna Dobosz

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1

32-440 Sułkowice

tel. 12 273-20-75, wew.27

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2016/679 powszechnie określanego jako RODO informujemy, że dane osobowe adresata niniejszej wiadomości, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnej umowy lub na podstawie zgody adresata. Administratorem danych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: <mailto:iodo@sulkowice.pl> iodo@sulkowice.pl, tel. 12 273 20 75 wew. 12. Dane będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji umowy oraz celów archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. Dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

<http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3103> http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3103

Odpowiedź na zapytanie w sprawie mediów - Pajęczno przez PAJĘCZNO 1

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.07.2018r. informuję, że :

- Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie wydaje jedynie czasopismo "WIADOMOŚCI Z
PAJĘCZAŃSKIEGO RATUSZA", czasopismo jest zarejestrowane w sądzie, ma także
nadany numer ISSN 1731-2418

- najnowsze numery czasopisma są dostępne pod adresem
http://pajeczno.pl/gazeta/

- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane,
reportaże telewizyjne, audycje radiowe lub innego typu promocje wyniosły:

w roku 2018 (do 30.07.) - 6.636,60 zł;

w 2017 roku - 7.868,10 zł;

w 2016 roku - 8.004,55 zł;

w 2015 roku - 23.659,80 zł ( w tym 16.482,00 zł - produkcja filmu
promocyjnego)

Jarosław Gruszka

Inspektor ds. promocji

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie

ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno

tel. 34 311-15-23 wew. 252

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO

Dzień Dobry

W odpowiedzi na pański wniosek o udostępnienie informacji informujemy.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
odp Nie
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
odp Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
odp Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
odp Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
odp Nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
odp
2015    -     4242,70
2016    -    12119,86
2017    -    14580,44
2018    -     9100,99

Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie
ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli
wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do
organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy
rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w
szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć
wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji
sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

--
Urząd Gminy Mrągowo
Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
Telefon: (89) 741-29-24
e-mail: poczta@gminamragowo.pl
bip: bip.gminamragowo.net
teryt: 2810032
NIP 7422114037, REGON 510742764 - Gminy Mrągowo
W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9084@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNICE

W odpowiedzi na przesłaną informację publiczną udzielam odpowiedzi:
- Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach wydaje biuletyn informacyjno-kulturalny “Krynickie wieści”.
- Biuletyn “Krynickie wieści”dostępny jest na stronie internetowej, link do strony http://www.krynice.naszgok.pl/krynickie-wiesci.
- Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej powiadamiam Wnioskodawcę , iż wyznaczam dzień 03.08.2018 roku,
jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczące pytania
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Jednocześnie powiadamiam, iż powodem opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie jest nieobecność pracownika z powodu urlopu.
Z poważaniem
Jadwiga Chwaleba

Odpowiedź na wniosek o informację. przez WŁODOWICE 5

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną z dnia 19.07.2018r., przesyłamy informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - TAK ( gazeta - kwartalnik ), wydawcą jest Gmina Włodowice
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - www.wlodowice.pl
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; ( 5 numerów w załączeniu )
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - proszę o rozwinięcie pojęcia - " innego typu promocję", czy chodzi np. o koszt wydania czasopisma?

Dziękuję
--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD GMINY WŁODOWICE
42-421 WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
Insp. ds. kultury, promocji gminy mgr inż. Sylwia Surowiec
e- mail: promocja@wlodowice.pl
tel.34/3153001

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez Zielona Góra

Zielona Góra, 31 lipca 2018 r.
DP-RR-RP.1431.173.2018

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję, że w Urzędzie Miasta Zielona Góra mediami zajmuje się Biuro Analiz i Rozwoju w Departamencie Prezydenta Miasta.
Miasto Zielona Góra prowadzi czasopismo "Łącznik Zielonogórski", który jest bezpłatnym tygodnikiem, zarejestrowanym pod numerem ISSN 2299-761X.

Poniżej podaję wydatki dotyczące publikacji "Łącznika Zielonogórskiego" (zł brutto):

Rok 2015 - 389 511,48 zł

Rok 2016 - 400 205,48 zł

Rok 2017 - 441 355,32 zł

Rok 2018 - 307 978,31 zł

Podaję link do archiwum wszystkich wydań Łącznika Zielonogórskiego.

http://www.lzg24.pl/archiwum

Ogłoszenia prasowe o zasięgu ogólnopolskim ( zł brutto ):

Rok 2015 - 6 447,46 zł
Rok 2016 - 7 730,86 zł
Rok 2017 - 6 771,96 zł
Rok 2018 - 1 716,60 zł

Wydatki Miasta Zielona Góra na inne ogłoszenia dotyczące działalności statutowej Miasta Zielona Góra wynoszą

( zł brutto ):

Rok 2015 - 53 308, 80 zł

Rok 2016 - 56 262, 33 zł

Rok 2017 - 71 153, 95 zł

Rok 2018 - 38 917, 44 zł

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

odpowiedź na wniosek przez GOWARCZÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji informuje, że gmina
Działoszyce nie prowadzi dziennika oraz czasopisma, natomiast w załączeniu
przesyłam państwu informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane itp.

Pozdrawiam

Agnieszka Iwan

UMiG Działoszyce

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PABIANICE

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7890@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
>
>
Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
17 lipca 2018 r. informuję że:

> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
> w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
> samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
> prowadzone są media?;
Tak
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
jest to czasopismo wydawane maksymalnie do czterech razy w ciągu roku
pt. "Nasza Gmina Pabianice"
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
> czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak, czasopismo Nasza Gmina Pabianice jest zarejestrowane w sądzie, ma
również nadany nr ISSN 2450-0542
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
> ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
> pdf.;
ze względu na duży rozmiar plików przesyłam linki do pobrania ostatnich
pięciu numerów, w przypadku problemów z pobraniem prosimy o kontakt.

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201603.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201604.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201701.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201702.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201801.pdf

> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki o które państwo pytają kształtują się następująco:

2015 r. - 13 351,00

2016 r. - 5 732,38

2017 r. - 10 028,29

2018 r. - 6 707,31

W kwotach tych zawierają się następujące typy ogłoszeń: okolicznościowe
życzenia świąteczne w prasie lokalnej, nekrologi oraz stanowiące
największy udział w kosztach ogłoszenia o przystąpieniu do zmian planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Informację przygotował: Mariusz Rzepkowski - Inspektor ds. informatyki

--

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Informacja publiczna przez JAWORZE

Witam

w nawiązaniu do otrzymanego maila przesyłamy odpowiedzi:

Urząd Gminy Jaworze wydaje czasopismo "Echo Jaworza" - miesięcznik
zarejestrowany we właściwym Sądzie.

Nr rejestru sądowego - 656

Echo jest dostępne elektronicznie pod adresem
http://www.opgj.pl/index.php/media-no/echo-jaworza-online

Wydatki :

Rok 2015 - 45 440,25

Rok 2016 - 69 284,21

Rok 2017 - 41 915,40

Rok 2018 - 12 447,00

--

Pozdrawiam,
Adriana Pysz

Urząd Gminy Jaworze
Wydział Rozwoji i Inwestycji
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze
Tel. 033-828-66-52

Miasto Sejny przez SEJNY 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informacje Miasta Sejny.

Pozdrawiam

--
Barbara Miszkiel
Urząd Miasta Sejny

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZAŁKOWO

Dzień dobry,

Wysłałem wczoraj odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej wydatków gminy na promocję. Proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości, ponieważ załącznik był duży i nie wiem czy
doszło. Pozdrawiam,

Piotr Woźniak

Informacja publiczna przez Poznań 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam skan pisma, dot. złożonego przez Państwa wniosku o
udzielenie informacji publicznej z dnia 18-07-2018 r.

Z poważaniem
Dagmara Woźniak
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
tel. 61- 878 5293
fax. 61- 878 4971
prd@um.poznan.pl
poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

FW: Message from KMBT_223 przez PADEW NARODOWA 1

Urząd Gminy w Padwi Narodowej przesyła w zał. odpowiedz na wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Wiącek

Sekretarz Gminy Padew Narodowa

Informacja publiczna. przez SPYTKOWICE 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Anna Przejczowska
Sekretarz Gminy
33/8791 820 wew.52
Urząd Gminy Spytkowice
34-116 Spytkowice
ul.Zamkowa 12
pow. wadowicki
www.spytkowice.net.pl

Wniosek o inf.publ. [Sprawa#ROPO.1431.29.2018] przez OŻAROWICE 1

Dokumenty: ROPO.KW-00044/18
Znak sprawy: ROPO.1431.29.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.04932
Wysłane przez: Bożena Furgacz (zastępstwo za Monika Brenza)

Dzień dobry
Przesyłam w załączeniu pismo Nr ROPO.1431.29.2018 z dnia 31.07.2018r.

Sekretarz Gminy
Ewa Paks
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF20180731_00000 przez OCHOTNICA DOLNA 1

Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej przesyła w załączeniu skan pisma z dnia
30.07.2018r. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Maria Łojas-Jurkowska
Sekretarz Gminy

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
CCF20180731_00000

FW: informacja publiczna przez SULEJÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Sławomir Rybak

Kierownik Referatu
Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
Urzędu Miejskiego w Sulejowie

Tel: 44 610 25 20

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEDBÓRZ 6

W załączeniu przesyłamy odpowiedź.
Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości.

W dniu 2018-07-17 o 12:38, sprawa-7900@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI 1

Dzień dobry,

odpowiadając na Państwa wniosek, informuję, że:

- w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski nie są prowadzone media;

- Urząd Gminy nie prowadzi dziennika/czasopisma;

- Wydatki Urzędu Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane oraz innego typu promocję, latami:

2015 - 26 783,25 zł.

2016 – 27 982,50 zł.

2017 – 35 793,00 zł.

2018 – 19 188,00 zł.

pozdrawiam,

Edyta Małyszka

Urząd Gminy Sokołów Podlaski

ul. Wolności 44

08-300 Sokołów Podlaski

malyszka.edyta@gminasokolowpodl.pl <mailto:malyszka.edyta@gminasokolowpodl.pl>

Tel/Fax: (25) 781 26 10

Fwd: odp. na wniosek o udzieleni informacji publicznej przez MILEJCZYCE

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odp. na wniosek o udzieleni informacji publicznej
Data: Tue, 31 Jul 2018 09:55:47 +0200
Nadawca: Gmina Milejczyce <gmina@milejczyce.pl>
Odpowiedź-Do: gmina@milejczyce.pl
Adresat: sprawa-8517@fedrowanie.sieciobywatelska.pl

Dzień dobry, odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018 r. w sprawie mediów gminy i ponoszonych
kosztów na promocję informuję, co następuje:

- w urzędzie gminy i jej jednostkach nie są prowadzone żadne media,
dzienniki ani czasopisma;

- gmina nie ponosiła we wskazanych we wniosku latach żadnych kosztów na
promocję. Z poważaniem Irena Siemieniuk

--
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
telefon: 85 6579070
faks: 85 6579083
www.milejczyce.pl
gmina@milejczyce.pl