odpowiedź na wniosek przez SUŁÓW 1

Urząd Gminy w Sułowie

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Janusz Stańczyk
Sekretarz Gminy

FW: Wniosek o informacje publiczną przez WADOWICE 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Poniżej aktywne linki do biuletynu informacyjnego Urzędu miejskiego dostępnego w formie pliku PDF

https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/nowy-biuletyn-mieszkancow-wadowic

https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/swiateczny-biuletyn-mieszkancow-wadowic-do-pobrania

https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/pobierz-biuletyn-burmistrza-wadowic

https://wadowice.pl/najnowsze/wydzial-promocji-gminy/biuletyn-mieszkancow-gminy-wadowice

Z wyrazami szacunku

Teresa Chmielarz-Bryndza

Kierownik Wydziału Ogólno-Organizacyjnego

tel. 33 873-18-11 wew.116

mail: tchb@wadowice.pl

Urząd Miejski w Wadowicach

Plac Jana Pawła II 23

34-100 Wadowice

tel. 33 873-18-11

fax. 33 873-18-15

e-mail: um@wadowice.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8127@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDQwMDcuNTYzNjguNDc2QGZlZHJvd2FuaWUuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnBsfFR1ZSwgMTcgSnVsIDIwMTggMTA6NDA6MDcgLTAwMDB8dW13YWRvd2ljZUB3YWRvd2ljZS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Informacja publiczna nr 143 przez Mysłowice 3

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.07.2018 r.

Z wyrazami szacunku

Jolanta Szmałańska
Kancelaria Prezydenta Miasta
Urząd Miasta Mysłowice
tel.: (32) 31 71 205

Udzielenie odpowiedzi na informację publiczną przez STRYSZÓW 1

Stryszów, dnia 31 lipca 2018 r.
W gminie Stryszów żadna jednostka organizacyjna ani samorządowa osoba prawna nie prowadzi mediów.
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i promocję wyniosły:
2015 - 39.936,74 zł.
2016 - 42.871,86 zł.
2017 - 53.928,90 zł.
2018 - 30.953,60 zł.
Pozdrawiam / Best Regards

Krystyna Pulka
Sekretarz Gminy

sekretarz@stryszow.pl

--------------------------------------------------------------------------

Urzad Gminy Stryszów
34-146 Stryszów 149
tel. 33 8797412; fax 338797423
NIP : 5511690907
email: gmina@stryszow.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁOWO

W odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną złożoną w trybie art.
2, ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198) informuję, iż:
1. Samorządowa Instytucja Kultury Gminy Michałowo prowadzi media w
postaci wydawania miesięcznika "Gazeta Michałowa", dostępnego w
Internecie pod adresem gazeta.michalowo.eu. Tytuł jest zarejestrowany w
sądzie. Ostatnie 5 numerów można pobrać w formacie PDF ze strony
gazeta.michalowo.eu.
2. Wysokość poniesionych wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję:
– w roku 2015: 11 262,30 zł
– w roku 2016: 3 579,30 zł
– w roku 2017: 8 181,00 zł
– w roku 2018: 3 660,50 zł

--
Jerzy Chmielewski
Zastępca Burmistrza Michałowa / Sekretarz Gminy
tel. 85 713 17 75, 881 011 607

Odpowiedź na wn. inf. pubiczna od UG Jedlnia-letnisko ROiN.1431.11-2 .2018.PD Sieć Obywatelska - Watchdog Polska przez JEDLNIA-LETNISKO 1

*Wójt Gminy Jedlnia-Letnisko*Jedlnia-Letnisko dnia 30.07.2018r.*
ul. Radomska 43*

*26-630 Jedlnia-Letnisko *

NR: ROiN.1431.11-2 .2018.PD**

***Sieć Obywatelska - Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
e-mail:*sprawa-8227@fedrowanie.siecobywatelska.pl****

*Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r.*

Odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku o udzielenie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018r.:

·Gmina Jedlnia-Letnisko prowadzi media.

·Strona internetowa Gminy Jedlnia-Letnisko, Gazeta Mieszkańców Gminy*,
*2 konta na Youtube, Zakładka na stronie internetowej - *„*Gmina na
Youtube*”, *Facebook Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko.

*·*Media Strona internetowa Gminy Jedlnia-Letnisko:
http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=232&strona=1, Gazeta
Mieszkańców Gminy:
http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=191&menu=170&strona=1, dwa
konta na Youtube: ugjedlnialetnisko, tvugjedlnialetnisko. Facebook
Urzędu Gminy Jedlnia-Letnisko:
https://www.facebook.com/gminajedlnialetnisko/, Zakładka na stronie
internetowej - *„*Gmina na Youtube*”:
*http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=191&menu=192&strona=1.
*Media prowadzone są przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko.***

·Gazeta Mieszkańców Gminy nie jest zarejestrowana.

·Gazeta Mieszkańców Gminy ostatnie 5 numerów: GŁOS GMINY - Bezpłatny
biuletyn informacyjny - NR 12/ marzec 2018:
http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_12-2018.pdf
GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 11/ grudzień 2017:
http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_11-2017_wwwc.pdf
GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 10/ październik 2017:
http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy10-_2017_www.pdf
GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 9/ lipiec 2017:
http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_09_www.pdf
RAPORT o stanie gminy Jedlnia-Letnisko za rok 2016 - Dodatek do
biuletynu informacyjnego nr 9:
http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/raport_2016_www.pdf http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_08_10-04-2017.pdf
GŁOS GMINY - Bezpłatny biuletyn informacyjny - NR 8/ kwiecień 2017:
http://www.jedlnia.pl/asp/pliki/AAAA_wojt_Lesnowolski_2/glosgminy_08_10-04-2017.pdf
Ze względu na duży rozmiar plików wnioskowanych dokumentów, podane
zostały linki przekierowujące na stronę jedlnia.pl w celu bezpośredniego
pobrania plików w formacie PDF. Treść dokumentu z odpowiedzią zostanie
zapisana w edytorze wiadomości.

Wydatki
Wydatki na promocję gminy w poszczególnych latach:
Rok 2015 - 114980,63 zł.
Rok 2016 - 151661,37 zł.
Rok 2017 - 147469,51 zł.
Rok 2018 - 62034,84 zł. do dnia udzielenia informacji.*

*

--

Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko

ROiNUG

Piotr Dąbrowski

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 roku informujemy, iż Państwa adres e-mail oraz
inne dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy Jedlnia-Letnisko,
ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko w celu realizacji ustawowych
zadań urzędu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania
Państwa danych zawarte są na stronie<http://rodo.grupazpr.pl>jedlnia.pl
<http://jedlnia.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=331&strona=1>**

Wniosek o informacje publiczną odpowiedź przez LISIA GÓRA 6

A.1431.31.2018

Witam,

w załączeniu odpowiedź na pismo maila z dnia 17.07.2018r.

Pozdrawiam

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: [SPAM] Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 14:06:05 +0200
Nadawca: Justyna Milczarek <ug@lisiagora.pl>
Adresat: Beata Bogdańska-Lis <beata.lis@lisiagora.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: [SPAM] Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:40:03 -0000
Nadawca: sprawa-8039@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8039@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: ug@lisiagora.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8039@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez PIASECZNO 2

Dzień dobry,
Odpowiadając na pytania uprzejmie informuję, że Urząd Miasta i Gminy Piaseczno wydaje Biuletyn Informacyjny Miasta i Gminy Piaseczno o nazwie “Gazeta Piaseczyńska”, który jest zarejestrowany w sądzie. Redakcję tej gazety stanowią pracownicy Biura Promocji i Informacji. Gazeta jest dostępna w Internecie pod linkiem: https://piaseczno.eu/category/gazeta-piaseczynska/ i po kliknięciu na dany numer jest dostępna do pobrania wersja pdf gazety.
4 ostatnie numery w pdf podeślę w oddzielnych mailach.

Wydatki na ogłoszenia i artykuły sponsorowane:

2015 rok

Gazeta Piaseczyńska (koszt druku, korekty, kolportażu) – 49 378 zł

ogłoszenia w mediach zewnętrznych – 102 177,36 zł

2016 rok

Gazeta Piaseczyńska – 37 915 zł

ogłoszenia w mediach zewnętrznych – 83 767,55 zł

2017 rok

Gazeta Piaseczyńska – 43 495 zł

ogłoszenia w mediach zewnętrznych – 97 597,06 zł

2018 rok do dziś

Gazeta Piaseczyńska – 36 323 zł

ogłoszenia w mediach zewnętrznych – 71 324,68 zł

pozdrawiam,

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650

Zapraszam do zaglądania na strony gminne www.piaseczno.eu oraz www.facebook.com/GminaPiaseczno

Gazeta Piaseczyńska nr 6 przez PIASECZNO 1

pozdrawiam,

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650

Zapraszam do zaglądania na strony gminne www.piaseczno.eu oraz www.facebook.com/GminaPiaseczno

odpowiedź przez SZLICHTYNGOWA 1

W załączeniu przesyłam Państwu odpowiedź na Wasz wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Mirosław Strzęciwilk

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy
Szlichtyngowa

Przed podjęciem kontaktu prosimy o zapoznanie się z informacjami, zawartymi
w zakładce

Klauzula informacyjna RODO na stronie internetowej
<http://www.szlichtyngowa.pl> www.szlichtyngowa.pl

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOLNIKI

W dniu 19.07.2018 o 09:13, ug@sokolniki.pl pisze:
Dzień dobry,

w nawiązaniu do Państwa wiadomości e-mail z dnia 17.07.2018r. ws.
udostępnienia informacji publicznej informuję, że w Urzędzie Gminy w
Sokolnikach nie są prowadzone żadne media, dzienniki oraz czasopisma.

Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane itp.
rozkładały się następująco w poszczególnych latach:

2015 r.- 10.090,61 zł

2016 r.- 8.957,00 zł

2017 r.- 4.269,20 zł

do lipca 2018 r.- 2.436,91 zł

--
Pozdrawiam
Monika Herbeć
Urząd Gminy w Sokolnikach
ul. M.J.Piłsudskiego 1
98-420 Sokolniki
tel. 62 78 45 121

Gazeta Piaseczyńska nr 5 przez PIASECZNO 1

pozdrawiam,

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650

Zapraszam do zaglądania na strony gminne www.piaseczno.eu oraz www.facebook.com/GminaPiaseczno

Gazeta Piaseczyńska nr 4 przez PIASECZNO 1

pozdrawiam,

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650

Zapraszam do zaglądania na strony gminne www.piaseczno.eu oraz www.facebook.com/GminaPiaseczno

ZKS.1431.3.2018.KS odpowiedź na informację publiczną przez MILANÓWEK 5

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nadesłany do Urzędu Miasta Milanówka drogą elektroniczna w dniu 18 lipca br. poniżej udzielam odpowiedzi na kolejne pytania.

Pytanie 1 : Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
Odp.: Tak media są prowadzone przez jednostkę organizacyjną gminy

Pytanie 2: Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy
Odp.: Biuletyn Miasta Milanówka - prowadzony przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Milanówku

Pytanie 3: Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odp.: https://milanowek.pl/strefa-mieszkanca/milanowek-miasto-mieszkancow/media/biuletyn-miasta-milanowka

Pytanie 4: Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.: Tak, Biuletyn Miasta Milanówka jest zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w Warszawie

Pytanie 5: Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odp.: 5 numerów w załączniku

Pytanie 6: Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odp.: Informacje, o które Państwo wnioskują stanowią informację przetworzoną. W związku z powyższym na podstawie art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy w dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. u. z 2018.1330 t.j.), wzywam Państwa do wykazania w jakim zakresie wnioskowane informacje są szczególnie istotne dla interesu publicznego, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej wiadomości e-mail. Zgodnie ze wspomnianym przepisem prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. Jednocześnie informuję, że w przypadku nie wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, zostanie wydana decyzja o odmowie udostępnienia żądanych informacji publicznych.

Z upoważnienia Burmistrza Miasta
Koordynator Zespołu ds. Komunikacji Społecznej

Katarzyna Stelmach
Zespół ds. Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 121 | fax 22 755 81 20
katarzyna.stelmach@milanowek.pl<mailto:katarzyna.stelmach@milanowek.pl> | www.milanowek.pl

Pomyśl, zanim wydrukujesz!
W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.

Wniosek o informację publiczną przez BIELANY

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn. 18 lipca 2018 r. informuję, że w urzędzie gminy w Bielanach prowadzone są media w postaci publikacji materiałów promocyjnych na 1 stronie gazety „Węgrowskie Bądźmy Razem” (www.lgdbadzmyrazem.pl), audycja „Dzień dobry Podlasie” lub „Przystanek Podlasie” w „Radiu Podlasie”, strona internetowa www.gminabielany.pl i facebook.pl (Urząd Gminy Bielany) oraz publikacja prezentacji multimedialnej na kanale 92 w Sokołowskiej Telewizji Kablowej. Media prowadzone przez samodzielne stanowisko ds. promocji gminy, dowodów osobistych i ew. działalności gospodarczej.

Ponadto zaznaczam, że gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

Wydatki na promocję gminy wyniosły:

2018 r. - 2833,22 zł.

2017 r. - 10 089,35 zł.

2016 r. – 20 505,08 zł.

2015 r. – 25 649, 31 zł.

Z poważaniem

Milena Kozak

Inspektor

Urząd Gminy w Bielanach

ul. Słoneczna 2

08-311 Bielany

tel. 25 787 80 13 wew. 25

Gazeta Piaseczyńska nr 3 przez PIASECZNO 1

pozdrawiam,

Małgorzata Idaczek
Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
tel. 22 70 17 650

Zapraszam do zaglądania na strony gminne www.piaseczno.eu oraz www.facebook.com/GminaPiaseczno

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Skalbmierz przez SKALBMIERZ

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku Gmina Skalbmierz informuje:

- W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu prowadzone są media.

- W w/w jednostce prowadzone jest kino społecznościowe "Kino za Rogiem".
Jednostką odpowiedzialną za prowadzenie kina jest Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury w Skalbmierzu.

Link:
http://www.kinozarogiem.pl/nasze-kina/283/kino-za-rogiem-w-skalbmierzu.

-Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

- Wydatki na promocję Gminy wyniosły:

Rok 2015 - 17588,83 zł

Rok 2016 - 20515,14 zł

Rok 2017 - 101772,89 zł

Rok 2018 do chwili udzielenia odpowiedzi 64228,62 zł.

Serdecznie pozdrawiam Piotr Szota

Tel. 41 3529085

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JÓZEFÓW nad Wisłą 2

OR.1431.8.2018

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17-07-2018 informujemy iż, Gminne
Centrum Kultury w Józefowie nad Wisła wydaje biuletyn informacyjny
„Nasza gmina”. Wersja elektroniczną dwumiesięcznika znajduje się na
stronie www.gminajozefow.pl <http://www.gminajozefow.pl>,
http://gminajozefow.pl/nasza-gmina-dwumiesiecznik-nr-3-maj-2018/.
Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie. Wydane zostały dotychczas 3
numery.
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję w roku 2015 wyniosły 1 613,76 zł, w 2016
wyniosły 1 408,35 zł, w 2017 wyniosły 809,34 zł oraz do dnia udzielenia
odpowiedzi na wniosek w 2018 roku wynoszą 9 191,10.

Z poważaniem,
Urząd Miasta Józefów nad Wisłą

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7319@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Anna Ul
Sekretarka
Urząd Miasta Józefów nad Wisłą
ul. Opolska 33 F
24-340 Józefów nad Wisłą
tel. 81 828 83 20
fax 81 828 50 70

Wniosek o informację publiczną przez BRZEŻNO 1

___________________

Urząd Gminy Brzeżno

tel. 94 3642751

fax. 94 3642741

<http://www.gmina.brzezno.pl> www.gmina.brzezno.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SZKLARSKA PORĘBA 2

Dzień dobry,

Poniżej odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r.:

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Miejski w Szklarskiej Porębie jest wydawcą Miejskiego Biuletynu Informacyjnego „Pod Szrenicą”.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

j. w.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/miejski-biuletyn-informacyjny.html

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Miejski Biuletyn informacyjny „Pod Szrenicą” - nie jest zarejestrowany w sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Numery Biuletynu, o które Państwo prosicie dostępne są na oficjalnej stronie Miasta:

http://www.szklarskaporeba.pl/sprawy-miejskie/miejski-biuletyn-informacyjny.html

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W zakresie wydatków na ogłoszenia i artykuły sponsorowane w zakresie promocji Miasta przeznaczono kwoty:

Rok 2015 – 7.535,00 zł (prasa)

Rok 2016 – 5.813,00 zł (prasa)

Rok 2017 – 29.520,00 zł (prasa – internet)

Rok 2018 – 18.300,00 zł (prasa-internet)

W kwestii zagadnienie „inne typy promocji” – na działania promocyjne przeznaczono kwoty:

Rok 2015 – 215.000,00 zł

Rok 2016 – 205.000,00 zł

Rok 2017 – 190.000,00 zł

Rok 2018 – do 30.07.2018 – 272.695,00 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7081@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-7081@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Z poważaniem

Agnieszka Rozenek

<http://www.szklarskaporeba.pl/>
<http://www.szklarskaporeba.pl/kultura/2017-rok-wlastimila-hofmana.html>

Agnieszka Rozenek
Kierownik Referatu
Referat Promocji Miasta Szklarska Poręba
ul. Jedności Narodowej 1a, 58-580 Szklarska Poręba
tel. (+48) 75 75 47 744; kom. (+48) 783 419 833
fax. (+48) 75 75 47 742
e-mail: <mailto:promocja@szklarskaporeba.pl> promocja@szklarskaporeba.pl, <http://www.szklarskaporeba.pl> www.szklarskaporeba.pl

Informacja publiczna przez PUCHACZÓW 1

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną odpowiadamy jak w załączniku.

Z poważaniem.

--
Katarzyna Choma
Kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy

Urząd Gminy Puchaczów
ul. Lubelska 22, 21-013 Puchaczów
tel. (81) 75-75-012,wew.31, (81) 75-75-195
www.puchaczow.pl, e-mail: puchaczow@lubelskie.pl
---------------------------------------
Wiadomość ta przeznaczona jest wyłącznie dla jej adresata i może zawierać
informacje zastrzeżone i prawnie chronione.
Jeżeli przez pomyłkę otrzymali Państwo niniejszą wiadomość, prosimy o
poinformowanie o tym fakcie nadawcy
i usunięcie wiadomości wraz z załącznikami.

This e-mail is intended solely for the addressee, may contain proprietary and
legally privileged information.
If you have received this e-mail by mistake please notify the sender and delete
this e-mail along with attachments.

Wniosek o informację publiczną - odpowiedź przez PĄTNÓW 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dn. 17.07.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Anna Pakuła
Inspektor ds. Zamówień Publicznych,
Pozyskiwania Środków Zewnętrznych,
Kultury i Promocji Gminy
Urząd Gminy Pątnów
98-335 Pątnów 48
gmina@patnow.pl <mailto:gmina@patnow.pl>
NIP: 832-10-13-648
Tel (43) 886 52 20/40/50 wewn 20
(43) 886 52 20 wewn 40
www.patnow.pl <http://www.patnow.pl/>
www.patnow.biuletyn.net

FW: Gmina Małkinia Górna - informacja publiczna przez MAŁKINIA GÓRNA 2

---
Pozdrawiam,
Urszula Rytel
Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami
Tel. 29 644 29 87
e-mail: urytel@malkiniagorna.pl <mailto:urytel@malkiniagorna.pl>

Urząd Gminy
Ul. Przedszkolna 1
07-320 Małkinia Górna
Tel. 29 644 80 00
Fax. 29 74 55 118
<http://www.malkiniagorna.pl/> http://www.malkiniagorna.pl
e-mail: <mailto:poczta@malkiniagorna.pl> poczta@malkiniagorna.pl

Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez RAWA MAZOWIECKA 14

Dzien dobry, zalaczam skan odpowiedzi na wniosek o informacje publiczną.

Bozena Sukiennik

UM Rawa Mazowiecka

W dniu 2018-07-27 o 12:55, Urząd Miasta Rawa Mazowiecka pisze:
--
Untitled Document Pozdrawiam
Bożena Sukiennik

----------------------------------------------------------------
Wydział Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Integracji Europejskiej
Urząd Miasta Rawa Mazowiecka
tel/fax 46 814 26 28
www.rawamazowiecka.pl <http://www.rawamazowiecka.pl>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISKÓW 4

Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca:

Pytanie 1: Tak

Pytanie 2: Informator Gminny – Redakcja: Urząd Gminy w Liskowie Referat Organizacyjny

Pytanie 3: http://liskow.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=118&strona=1

Pytanie 4: Nie jest zarejestrowany w sądzie

Pytanie 5: W załączniku przesyłam Informatory (są dostępne pod wyżej wymienionym linkiem). Zostały wydane dopiero 4 egzemplarze.

Pytanie 6: Od 2015 roku do dnia 31 lipca 2018 roku łączne wydatki gminy wyniosły: 57 900,52 zł (m.in. reklamy prasowe, kalendarze promocyjne, informatory gminne, banery, torby promocyjne itp.).

osoby do kontaktu: Patrycja Wesołek, Izabela Cieślak.

Sekretariat
Urzędu Gminy w Liskowie
Patrycja Wesołek
Tel. 062-76-34-114