Odpowiedź na wniosek [e-mail] o udzielenie informacji publicznej. przez LUBOMIA 1

W odpowiedzi na wniosek [e-mail] z dnia 19.07.2018 r o udzielenie
informacji publicznej Urząd Gminy Lubomia w załączeniu przesyła wymagane
informacje. Z poważaniem Janusz Zakrzyk

--
Janusz Zakrzyk
Pełnomocnik ds. OIN
Urząd Gminy Lubomia
ul. Szkolna 1
44-360 Lubomia
Tel. 32 451 66 14 wew. 36

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LIPNICA WIELKA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną

Z poważaniem
Agnieszka Zahora
Urząd Gminy Lipnica Wielka
34-483 Lipnica Wielka 518
tel.18 26 345 95

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez TUCZNA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 17 lipca 2018
r. Urząd Gminy Tuczna niniejszym informuje iż z uwagi na dużą ilość
informacji, których dotyczy wniosek oraz ze względu na okres urlopowy
udostępnienie informacji nastąpi w terminie do 10 września 2018 r.

Z poważaniem,
Urząd Gminy Tuczna,
Grzegorz Panasiuk

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - KSP.1431.123.2018 przez Włocławek 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do Wniosku o udzielenie informacji publicznej, z dnia 16.07.2018 r. informuję, że w związku z koniecznością sięgnięcia do materiałów źródłowych, informacja publiczna zostanie udostępniona w terminie do dnia 17.08.2018 roku na adres mailowy, podany we wniosku.

Pozdrawiam,

Jakub Sosiński
Referat Komunikacji Społecznej
Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek
54 414 4200
jsosinski@um.wloclawek.pl<mailto:jsosinski@um.wloclawek.pl>
www.wloclawek.pl<http://www.wloclawek.pl/>
https://www.facebook.com/UMWloclawek/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez OSIEK 2

Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Pozostałe numery gazety przesłane zostały odrębnych mailach z uwagi na duży
rozmiar plików.

Pozdrawiam,

Izabella Gawęda

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18_07_2018 r. przez ROKIETNICA 1

sprawa-8734@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8734@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Nr RO.1431.13.2018

Rokietnica, dn. 30-07-2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018 roku Urząd Gminy w Rokietnicy zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 12, art.
13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 1764) w żądany przez
wnioskodawcę sposób i we wskazanej przez niego formie przekazuje odpowiedzi
na pytania zawarte we wniosku:

Ad 1. Tak, Biblioteka Gminna im. Marii Konopnickiej w Rokietnicy

Ad 2. Czasopismo "Rokickie Wiadomości"

Ad 3. http://www.rokickiewiadomosci.com.pl/

Ad 4. Tak, jest zarejestrowane w sądzie.

Ad 5.

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-07.pdf
<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2018/06/Rok-2018-06.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-05.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-04.pdf

<http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf>
http://rokietnica.pl/wp-content/uploads/2016/10/Rok-2018-03.pdf

Ad 6. Ze względu na rozległy przedział czasowy oraz zakres przedmiotowy
wymagający sięgnięcia do wielu źródeł, udostępnienie żądanej przez Państwa
informacji wymaga podjęcia dodatkowych czynności polegających na sięgnięciu
do dokumentacji źródłowej,
co w konsekwencji powoduje, że żądana informacja ma charakter informacji
przetworzonej, tj. takiej, która co do zasady wymaga wykonania stosownych
działań z zaangażowaniem w ich pozyskanie określonych środków osobowych i
finansowych. W związku z powyższym, na podstawie art. 14 ust. 2 w zw. z art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1764 z późn. zm.), wzywamy do wykazania, że uzyskanie przez Państwa
żądanej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu
publicznego. W przypadku braku udzielenia odpowiedzi na powyższe wezwanie w
terminie 14 dni od daty jego otrzymania organ umorzy niniejsze postępowanie.

Z poważaniem,
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Danuta Potrawiak

Kinga Owsian

Podinspektor ds. organizacji i współpracy

Urząd Gminy w Rokietnicy

ul. Golęcińska 1

62 - 090 Rokietnica

tel. +48 61 89 60 614

fax. +48 61 81 45 082

kom. +48 691 293 022

e-mail: <mailto:kinga.owsian@rokietnica.pl> kinga.owsian@rokietnica.pl

<http://www.rokietnica.pl/> www.rokietnica.pl

Odpowiedź na wniosek cd przez OSIEK 2

Odpowiedź na wniosek cd.

Pozdrawiam,

Izabella Gawęda

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

Odpowiedź na wiosek o udostepnienie informacji publicznej przez OSIEK 6

Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

W poprzednim mailu nie zmieściła się cała zawartość .

Z poważaniem

Izabella Gawęda

Urząd Gminy w Osieku

Informacja publiczna przez ZAKRZEW

W związku z otrzymaniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej Gmina
Zakrzew udziela odpowiedzi na zadane pytania następująco:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: Tak

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: Gmina wydaje gazetę - Kwartalnik Gminy Zakrzew - Wieści

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: Kwartalnik Wieści dostępny na stronie
https://zakrzew.pl/kwartalnik-wiesci/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 - 43 784,00 zł

2016 - 41 858,75 zł

2017 - 31 017,50 zł

2018 - 14 525, 00 zł

Z pozdrowieniami,

Katarzyna Wojcieszak

Urząd Gminy w Zakrzewie

Zakrzew 51

26-652 Zakrzew

Tel: 48 610-51-22

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GRÓJEC

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa e - maila z dnia 18 lipca przekazuję następujące
informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Grójecki Ośrodek Kultury, będący samorządową osobą prawną wydaje miesięcznik
pt. Życie Grójca oraz prowadzi stronę zyciegrojca.pl.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Grójecki Ośrodek Kultury wydaje miesięcznik "Życie Grójca" oraz stronę
internetową zyciegrojca.pl.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Wersja internetowa miesięcznika dostępna jest pod linkiem:
https://zyciegrojca.pl/index.php/gazeta-on-line.

Strona internetowa prowadzona przez Grójecki Ośrodek Kultury jest dostępna
pod adresem: https://zyciegrojca.pl/.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki na promocję w roku 2015 wyniosły 124 817,84 zł, w roku 2016 - 114
190,62 zł, w roku 2017 -109 228,40 zł, w roku 2018 do dnia 31 lipca br. 43
033,36 zł.

Z poważaniem

Anna Kamińska

Inspektor

Wydział Organizacyjny

Urząd Gminy i Miasta Grójec

ul. Józefa Piłsudskiego 47

05-600 Grójec

Tel: (48) 664-30-91 wew. 47

http://grojecmiasto.pl/

odp. na wniosek z dnia 18.07.2018r. przez RYTWIANY 1

Odpowiedz na wniosek przez JAROCIN

Witam.
W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję, iż Urząd Gminy w Jarocinie oraz
jednostka organizacyjna gminy (ośrodek kultury) i spółka należąca do gminy ( GZK
), nie prowadzi żadnych Medii.

Pozdrawiam
Anna Smutek

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BROK 2

Urząd Gminy w Broku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

z poważaniem
Karolina Ciskowska
Urząd Gminy w Broku

Odpowiedź- Wniosek o informacje publiczną przez WIDAWA 1

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7940@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
z poważaniem

Olga Zduniak
Sekretariat
Urząd Gminy Widawa
www.widawa.pl
poczta@widawa.pl
+48 43 672 10 34
Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na stronie www.bip.widawa.pl klauzulami informacyjnymi.

Odpowiedź na wniosek - UM Suchowola przez SUCHOWOLA 1

Urząd Miejski w Suchowoli w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Jan Lola - Sekretarz Gminy

--
Urząd Miejski w Suchowoli
16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5
tel. (85) 72 29 400, fax (85) 72 29 419
adres e-mail: sekretariat@suchowola.pl

Odpowiedź na Wniosek o informację publiczną przez PRUSICE 1

Dzień dobry,

Odpowiedzi na zapytania złożone we wniosku o informację publiczną z dnia 16
lipca 2018 r. przesyłam w załączniku.

--
Pozdrawiam,
Joanna Sroga
Samodzielne Stanowisko ds. promocji, turystyki i współpracy
tel. 71 312 62 24, wew. 38

email: j.sroga@prusice.pl <mailto:j.sroga@prusice.pl>

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach
Rynek 1, 55-100 Prusice
tel.: 71 312 62 24, 312 62 31
faks: 71 312 62 29

e-mail: <mailto:prusice@prusice.pl> prusice@prusice.pl
<http://www.prusice.pl/> www.prusice.pl / www.fb.com/gminaprusice
<http://www.fb.com/gminaprusice>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO 5

Dzień dobry,

referat promocji, kultury, turystyki i sportu Urzędu Gminy Deszczno,
odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca
2018 r. przesyła następujące informację:

* Tak
* Czasopismo - Głos Deszczna - wydawany przez Gminę Deszczno - referat
promocji, kultury, turystyki i sportu
* https://www.deszczno.pl/strona/menu/45_glos_deszczna
* czasopismo Głos Deszczna od 2007 roku jest zarejestrowanie w
rejestrze dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp. pod
numerem 226.
* Wydatki gminy na ogłoszenia, artkuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w 2015, 2016, 2017 i 2018 (do dnia
31.07.2018 r.) wyniosły 85.784,47 zł, w tym:

* 2015 rok = 28.269,60 zł
* 2016 rok = 31.156.38 zł
* 2017 rok = 19.049,57 zł
* 2018 rok (do 31.07.2018 r.) = 7.308,92 zł

Ze względu na wielkość plików pdf. nie mamy możliwości dołączenia ich do
wiadomości, dlatego wszystkie pliki przesyłam wysłane za pośrednictwem
WeTransfera. Jednocześnie informuję, że wszystkie egzemplarze Głodu Deszczna
w wersji pdf. są zamieszczone na naszej stronie internetowej w linku
znajdującym się powyżej.

Z poważaniem

_______________________________________________

Danuta Okolita

Kierownik Referatu Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu

Urząd Gminy Deszczno

ul. Lubuska 90

66-446 Deszczno

e-mail: <mailto:gmina@deszczno.pl> danuta.okolita@deszczno.pl

Tel.: 95 751 21 85; 692 618 344

Fax: 95 728 76 51

danuta.okolita@deszczno.pl sent you files via WeTransfer przez DESZCZNO

danuta.okolita@deszczno.pl sent you some files

5 files, 20.1 MB in total
・ Will be deleted on 7 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/a7098fd18179b650f0dc0d81ddc26b1e20180731085937/cd1515bbc56836db6f9c6c4c10e34b2220180731085937/b20c0b

Message:
Głos Deszczna nr 2(37)/2017, 3(38)/2017, 4(39)/2017, 1(40)/2018 oraz 2(41)/2018

5 files

glos_deszczna_2018_2.pdf
glos_deszczna_2_2017.pdf
glos_deszczna_2017_3.pdf
DESZCZNO_4_2017.pdf
glos_deszczna_1_2018.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ULANÓW 1

OR.033.16.2018

Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie w odpowiedzi na wniosek o informację
publiczną informuje:

W urzędzie gminy i w jednostkach podległych nie są prowadzone media z
wyjątkiem strony internetowej www.ulanow.pl

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję obrazuje poniższa tabela.

Bartłomiej Pucko

UGiM w Ulanowie

ul. Rynek 5

37-410 Ulanów

Dotyczy wniosku o informacje publiczną - prośba o doprecyzowanie przez WOŁOMIN

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, jakie Państwo złożyli do Urzędu Miasta w Wołominie chciałabym poprosić o pewne doprecyzowanie:

1. Czy przez jednostki organizacyjne gminy rozumieją również Państwo szkoły?

2. Czy prosząc o dane z 2015 roku mają Państwo na myśli cały rok czy tylko dane za okres nowej kadencji?

Bedę bardzo wdzięczna za udzielenie odpowiedzi.

Anna Jurkowiecka
Wydział Marketingu i Mediów
Urząd Miejski w Wołominie
ul. Ogrodowa 4
05-200 Wołomin
tel. 22 763 30 05

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SUŁKOWICE 1

OR.1431.36.2018 Sułkowice, 31 lipca 2018 r.

Szanowny Pan

Szymon Osowski

Szanowna Pani

Katarzyna Batko - Tołuć

Szanowny Pan

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02 – 605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 roku, uprzejmie informuję, co następuje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np.
w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

W Urzędzie Miejskim w Sułkowicach prowadzona jest Gazeta Gminna Klamra, której wydawcą jest Burmistrz Gminy Sułkowice. Informacje zamieszczane są także na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach www.gmina.sulkowice.pl <http://www.gmina.sulkowice.pl> . Gazeta Gminna Klamra jest dostępna także w wersji elektronicznej na stronie: http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content <http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=186&Itemid=259> &view=category&layout=blog&id=186&Itemid=259

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gazeta Gminna Klamra jest zarejestrowana w sądzie, jest gromadzona przez Bibliotekę Narodową i inne uprawnione biblioteki.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Pięć ostatnich numerów w formacie pdf jest dostępnych pod następującymi linkami:

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201710.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201801.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201802.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201803.pdf

http://klamra.sulkowice.pl/wydania/201804.pdf

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki Gminy Sułkowice na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r. to:

W 2015 r.:

Produkcja 9 filmów promujących Gminę Sułkowice i informujących o ciekawych wydarzeniach w niej – 4 949,91 zł;

Ogłoszenie/reklama prasowa – 1618,68 zł

W 2016 r. :

Produkcja 7 filmów promujących Gminę Sułkowice i informujących o ciekawych wydarzeniach w niej – 4 199,93 zł.

W 2017 r.:

Produkcja 4 filmów promujących Gminę Sułkowice i informujących o ciekawych wydarzeniach w niej – 3 299,97 zł;

Ogłoszenie/reklama prasowa – 7995,00 zł

W 2018 r.:

Brak filmów promujących Gminę Sułkowice;

Ogłoszenie/reklama prasowa – 2874,03 zł

Z poważaniem

Anna Dobosz

Urząd Miejski w Sułkowicach

Rynek 1

32-440 Sułkowice

tel. 12 273-20-75, wew.27

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 oraz 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) nr 2016/679 powszechnie określanego jako RODO informujemy, że dane osobowe adresata niniejszej wiadomości, przetwarzane są w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów prawnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym, w zakresie niezbędnym do realizacji ewentualnej umowy lub na podstawie zgody adresata. Administratorem danych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: <mailto:iodo@sulkowice.pl> iodo@sulkowice.pl, tel. 12 273 20 75 wew. 12. Dane będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji umowy oraz celów archiwalnych zgodnie z przepisami prawa. Dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów. Więcej informacji można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Sułkowicach

<http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3103> http://www.gmina.sulkowice.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3103

Odpowiedź na zapytanie w sprawie mediów - Pajęczno przez PAJĘCZNO 1

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17.07.2018r. informuję, że :

- Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie wydaje jedynie czasopismo "WIADOMOŚCI Z
PAJĘCZAŃSKIEGO RATUSZA", czasopismo jest zarejestrowane w sądzie, ma także
nadany numer ISSN 1731-2418

- najnowsze numery czasopisma są dostępne pod adresem
http://pajeczno.pl/gazeta/

- wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane,
reportaże telewizyjne, audycje radiowe lub innego typu promocje wyniosły:

w roku 2018 (do 30.07.) - 6.636,60 zł;

w 2017 roku - 7.868,10 zł;

w 2016 roku - 8.004,55 zł;

w 2015 roku - 23.659,80 zł ( w tym 16.482,00 zł - produkcja filmu
promocyjnego)

Jarosław Gruszka

Inspektor ds. promocji

Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie

ul. Parkowa 8/12 98-330 Pajęczno

tel. 34 311-15-23 wew. 252

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO

Dzień Dobry

W odpowiedzi na pański wniosek o udostępnienie informacji informujemy.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
odp Nie
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
odp Nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
odp Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
odp Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
odp Nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
odp
2015    -     4242,70
2016    -    12119,86
2017    -    14580,44
2018    -     9100,99

Jednocześnie informuję, iż organ udostępniający niniejszą informację nie
ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem jej wykorzystanie. Jeżeli
wnioskodawca zamierza uzyskaną informacje wykorzystać w celu o jaki mowa w
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016, poz. 353) o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego należy wystąpić do
organu o ustalenie warunków ponownego wykorzystania informacji sektora
publicznego (zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego, przez informację sektora publicznego należy
rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w
szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej
lub audiowizualnej (…); przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć
wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji
sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż
pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona).

--
Urząd Gminy Mrągowo
Królewiecka 60A
11-700 Mrągowo
woj. warmińsko-mazurskie
Telefon: (89) 741-29-24
e-mail: poczta@gminamragowo.pl
bip: bip.gminamragowo.net
teryt: 2810032
NIP 7422114037, REGON 510742764 - Gminy Mrągowo
W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9084@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNICE

W odpowiedzi na przesłaną informację publiczną udzielam odpowiedzi:
- Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach wydaje biuletyn informacyjno-kulturalny “Krynickie wieści”.
- Biuletyn “Krynickie wieści”dostępny jest na stronie internetowej, link do strony http://www.krynice.naszgok.pl/krynickie-wiesci.
- Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej powiadamiam Wnioskodawcę , iż wyznaczam dzień 03.08.2018 roku,
jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczące pytania
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Jednocześnie powiadamiam, iż powodem opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na to pytanie jest nieobecność pracownika z powodu urlopu.
Z poważaniem
Jadwiga Chwaleba

Odpowiedź na wniosek o informację. przez WŁODOWICE 5

Dzień dobry!
W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną z dnia 19.07.2018r., przesyłamy informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - TAK ( gazeta - kwartalnik ), wydawcą jest Gmina Włodowice
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - www.wlodowice.pl
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; ( 5 numerów w załączeniu )
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku - proszę o rozwinięcie pojęcia - " innego typu promocję", czy chodzi np. o koszt wydania czasopisma?

Dziękuję
--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD GMINY WŁODOWICE
42-421 WŁODOWICE
ul. Krakowska 26
Insp. ds. kultury, promocji gminy mgr inż. Sylwia Surowiec
e- mail: promocja@wlodowice.pl
tel.34/3153001