Fw: Wniosek o informacje publiczną przez Zielona Góra

Zielona Góra, 31 lipca 2018 r.
DP-RR-RP.1431.173.2018

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję, że w Urzędzie Miasta Zielona Góra mediami zajmuje się Biuro Analiz i Rozwoju w Departamencie Prezydenta Miasta.
Miasto Zielona Góra prowadzi czasopismo "Łącznik Zielonogórski", który jest bezpłatnym tygodnikiem, zarejestrowanym pod numerem ISSN 2299-761X.

Poniżej podaję wydatki dotyczące publikacji "Łącznika Zielonogórskiego" (zł brutto):

Rok 2015 - 389 511,48 zł

Rok 2016 - 400 205,48 zł

Rok 2017 - 441 355,32 zł

Rok 2018 - 307 978,31 zł

Podaję link do archiwum wszystkich wydań Łącznika Zielonogórskiego.

http://www.lzg24.pl/archiwum

Ogłoszenia prasowe o zasięgu ogólnopolskim ( zł brutto ):

Rok 2015 - 6 447,46 zł
Rok 2016 - 7 730,86 zł
Rok 2017 - 6 771,96 zł
Rok 2018 - 1 716,60 zł

Wydatki Miasta Zielona Góra na inne ogłoszenia dotyczące działalności statutowej Miasta Zielona Góra wynoszą

( zł brutto ):

Rok 2015 - 53 308, 80 zł

Rok 2016 - 56 262, 33 zł

Rok 2017 - 71 153, 95 zł

Rok 2018 - 38 917, 44 zł

Maria Pięta

Departament Prezydenta Miasta

odpowiedź na wniosek przez GOWARCZÓW 1

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji informuje, że gmina
Działoszyce nie prowadzi dziennika oraz czasopisma, natomiast w załączeniu
przesyłam państwu informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane itp.

Pozdrawiam

Agnieszka Iwan

UMiG Działoszyce

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PABIANICE

W dniu 17.07.2018 o 12:38, sprawa-7890@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
>
>
Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
17 lipca 2018 r. informuję że:

> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
> w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
> samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
> prowadzone są media?;
Tak
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
jest to czasopismo wydawane maksymalnie do czterech razy w ciągu roku
pt. "Nasza Gmina Pabianice"
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
> czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Tak, czasopismo Nasza Gmina Pabianice jest zarejestrowane w sądzie, ma
również nadany nr ISSN 2450-0542
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
> ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
> pdf.;
ze względu na duży rozmiar plików przesyłam linki do pobrania ostatnich
pięciu numerów, w przypadku problemów z pobraniem prosimy o kontakt.

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201603.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201604.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201701.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201702.pdf

http://pabianice.home.pl/NGP/NaszaGminaPabianiceNr201801.pdf

> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki o które państwo pytają kształtują się następująco:

2015 r. - 13 351,00

2016 r. - 5 732,38

2017 r. - 10 028,29

2018 r. - 6 707,31

W kwotach tych zawierają się następujące typy ogłoszeń: okolicznościowe
życzenia świąteczne w prasie lokalnej, nekrologi oraz stanowiące
największy udział w kosztach ogłoszenia o przystąpieniu do zmian planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zmian studium kierunków
zagospodarowania przestrzennego.

Informację przygotował: Mariusz Rzepkowski - Inspektor ds. informatyki

--

Wójt Gminy Pabianice
Henryk Gajda

Informacja publiczna przez JAWORZE

Witam

w nawiązaniu do otrzymanego maila przesyłamy odpowiedzi:

Urząd Gminy Jaworze wydaje czasopismo "Echo Jaworza" - miesięcznik
zarejestrowany we właściwym Sądzie.

Nr rejestru sądowego - 656

Echo jest dostępne elektronicznie pod adresem
http://www.opgj.pl/index.php/media-no/echo-jaworza-online

Wydatki :

Rok 2015 - 45 440,25

Rok 2016 - 69 284,21

Rok 2017 - 41 915,40

Rok 2018 - 12 447,00

--

Pozdrawiam,
Adriana Pysz

Urząd Gminy Jaworze
Wydział Rozwoji i Inwestycji
ul. Zdrojowa 82
43-384 Jaworze
Tel. 033-828-66-52

Miasto Sejny przez SEJNY 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam informacje Miasta Sejny.

Pozdrawiam

--
Barbara Miszkiel
Urząd Miasta Sejny

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZAŁKOWO

Dzień dobry,

Wysłałem wczoraj odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej wydatków gminy na promocję. Proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości, ponieważ załącznik był duży i nie wiem czy
doszło. Pozdrawiam,

Piotr Woźniak

Informacja publiczna przez Poznań 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam skan pisma, dot. złożonego przez Państwa wniosku o
udzielenie informacji publicznej z dnia 18-07-2018 r.

Z poważaniem
Dagmara Woźniak
Gabinet Prezydenta
Urząd Miasta Poznania
tel. 61- 878 5293
fax. 61- 878 4971
prd@um.poznan.pl
poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

FW: Message from KMBT_223 przez PADEW NARODOWA 1

Urząd Gminy w Padwi Narodowej przesyła w zał. odpowiedz na wniosek o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Wiącek

Sekretarz Gminy Padew Narodowa

Informacja publiczna. przez SPYTKOWICE 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Anna Przejczowska
Sekretarz Gminy
33/8791 820 wew.52
Urząd Gminy Spytkowice
34-116 Spytkowice
ul.Zamkowa 12
pow. wadowicki
www.spytkowice.net.pl

Wniosek o inf.publ. [Sprawa#ROPO.1431.29.2018] przez OŻAROWICE 1

Dokumenty: ROPO.KW-00044/18
Znak sprawy: ROPO.1431.29.2018
Rej. koresp. wych.: RKW.2018.04932
Wysłane przez: Bożena Furgacz (zastępstwo za Monika Brenza)

Dzień dobry
Przesyłam w załączeniu pismo Nr ROPO.1431.29.2018 z dnia 31.07.2018r.

Sekretarz Gminy
Ewa Paks
--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Wysyłanie wiadomości e-mail: CCF20180731_00000 przez OCHOTNICA DOLNA 1

Urząd Gminy w Ochotnicy Dolnej przesyła w załączeniu skan pisma z dnia
30.07.2018r. odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Maria Łojas-Jurkowska
Sekretarz Gminy

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
CCF20180731_00000

FW: informacja publiczna przez SULEJÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Sławomir Rybak

Kierownik Referatu
Promocji, Kultury, Turystyki i Sportu
Urzędu Miejskiego w Sulejowie

Tel: 44 610 25 20

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEDBÓRZ 6

W załączeniu przesyłamy odpowiedź.
Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości.

W dniu 2018-07-17 o 12:38, sprawa-7900@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SOKOŁÓW PODLASKI 1

Dzień dobry,

odpowiadając na Państwa wniosek, informuję, że:

- w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski nie są prowadzone media;

- Urząd Gminy nie prowadzi dziennika/czasopisma;

- Wydatki Urzędu Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane oraz innego typu promocję, latami:

2015 - 26 783,25 zł.

2016 – 27 982,50 zł.

2017 – 35 793,00 zł.

2018 – 19 188,00 zł.

pozdrawiam,

Edyta Małyszka

Urząd Gminy Sokołów Podlaski

ul. Wolności 44

08-300 Sokołów Podlaski

malyszka.edyta@gminasokolowpodl.pl <mailto:malyszka.edyta@gminasokolowpodl.pl>

Tel/Fax: (25) 781 26 10

Fwd: odp. na wniosek o udzieleni informacji publicznej przez MILEJCZYCE

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odp. na wniosek o udzieleni informacji publicznej
Data: Tue, 31 Jul 2018 09:55:47 +0200
Nadawca: Gmina Milejczyce <gmina@milejczyce.pl>
Odpowiedź-Do: gmina@milejczyce.pl
Adresat: sprawa-8517@fedrowanie.sieciobywatelska.pl

Dzień dobry, odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18.07.2018 r. w sprawie mediów gminy i ponoszonych
kosztów na promocję informuję, co następuje:

- w urzędzie gminy i jej jednostkach nie są prowadzone żadne media,
dzienniki ani czasopisma;

- gmina nie ponosiła we wskazanych we wniosku latach żadnych kosztów na
promocję. Z poważaniem Irena Siemieniuk

--
Gmina Milejczyce
ul. Szkolna 5
17-332 Milejczyce
telefon: 85 6579070
faks: 85 6579083
www.milejczyce.pl
gmina@milejczyce.pl

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez GRZEGORZEW 5

OK.1431.21.2018

W odpowiedzi na pismo złożone za pomocą poczty e-mail na adres
tutejszego urzędu (grzegw@grzegorzew.pl), dnia 18 lipca 2018 r.
przesyłam poniżej treść odpowiedzi.

Punkt 1.
Tak prowadzony jest gminny biuletyn informacyjny w postaci papierowej,
wydawany 2-3 razy do roku.

Punkt 2.
Jednostka organizacyjna zajmująca się tworzeniem „gazetki” – Urząd Gminy
w Grzegorzewie.

Punkt 3.
Nie ma wyszczególnionej podstrony, gazetka publikowana w wersji
papierowej, dodatkowo pdfy na stronie grzegorzew.pl w sekcji aktualności.

Punkt 4.
Nie, nie jest zarejestrowany w sądzie.

Punkt 5.
W załączniku przesyłam 5 ostatnich numerów.

Punkt 6.
Rok:
2015 – 12544,13 zł brutto
2016 - 11335,1 zł brutto
2017 – 7610 zł brutto
2018 - 11501,2 zł brutto

--
Pozdrawiam
Krzysztof Wróblewski - Informatyk
Urząd Gminy w Grzegorzewie
tel : 63 27 18 255

informacja publiczna 98 przez CIECHANÓW 1

WKS.1431.98.2018

Sz.P. Szymon Osowski
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018 roku.

z poważaniem,

Olga Zmudczyńska-Pabich

Wydział Kontaktów Społecznych
Urząd Miasta Ciechanów
Plac Jana Pawła II 6
06-400 Ciechanów
tel.: +48 23 674 92 81
e-mail: o.pabich@umciechanow.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez ŁYSOMICE 1

Witam,

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na Państwa wniosek o informację na podstawie art. 61 Konstytucji RP.

Z poważaniem

Monika Trela

Inspektor

Urzędu Gminy Łysomice

Re: Fwd: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez MOSZCZENICA

Szanowni Państwo
Odpowiadając na Państwa pytania informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

/*odp.: Są prowadzone*/

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

/*odp.: W Wydziale Promocji Urzędu Gminy Moszczenica wydawany jest w
formie papierowej kwartalnik "Echo Moszczenicy" (24-28  stron, nakład ).*/

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

/*odp. Nie są dostępne.*/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

/*odp. Jest zarejestrowane w sądzie.*/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

/*odp.: Gazeta wydawana jest wyłącznie w formie papierowej.*/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

/*odp. nie publikujemy artykułów sponsorowanych, reklam itp., gazeta ma
charakter wyłącznie informacyjny i publikowane materiały dotyczą
wyłącznie spraw związanych z bieżącą działalnością urzędu i mieszkańców
Gminy Moszczenica.*/

Pozdrawiam

Paweł Morańda

Urząd Gminy Moszczenica

W dniu 31.07.2018 o 10:57, Bogusław Kalisz pisze:

Fw: Wniosek o informacje publiczną - AOS.I.1431.76.2018 przez ŁAPANÓW 1

Witam Serdecznie

W załączeniu przesyłam do Państwa odpowiedź z Urzędu Gminy Łapanów.

Z poważaniem,
______________________________
Jarosław Nowojowski
Urząd Gminy
Łapanów 34
32-740 Łapanów
www.lapanow.pl
e-mail ug@lapanow.pl
tel. 14 613-40-57
fax. 14 685-39-00

Informacvja publiczna przez ŁOPUSZNO 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostepnienie
informacji publicznej.

Urząd Gminy w Łopusznie

ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno

Tel. 41 3914001

Mail: gmina@lopuszno.pl

www.lopuszno.pl

Re: PD: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICA KUJAWSKA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pismo informujemy, że:

-Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej ani żadna jednostka organizacyjna
gminy nie prowadzi mediów - gazety, radia, telewizji;

-Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej nie prowadzi żadnego dziennika i
czasopisma;

-Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej poniósł - w latach 2015-2017 i do
momentu odpowiedzi na otrzymane od Was pismo, czyli do końca lipca 2018
- koszty związane z artykułami sponsorowanymi, materiałami promocyjnymi.
Co miesiąc, oraz w miarę potrzeb, UM podaje informacje o wydarzeniach
gminnych - na łamach czasopisma "Tu i Teraz. Gazeta Włocławka i Powiatu
Włocławskiego", na falach eteru - Radio "Hit" oraz na wizji i fonii -
Telewizja "Kujawy" (umowy).   W 2015 roku ogólna kwota za te usługi
równa była 19 499, 85 zł, w 2016 - 31 274,00 zł, w 2017 - 27 936,00 zł,
i - jak na razie - w 2018 r. - 16 554,40 zł.

Z poważaniem

Przemysław Nowicki - inspektor ds. oświaty, kultury, sportu i zdrowia

W dniu 30.07.2018 o 08:59, Urząd Gminy i Miasta pisze:
--
Z poważaniem

Przemysław Nowicki
Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia
Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
tel. 54 286 50 09 wew. 21

Wniosek o informacje publiczną przez KRZESZOWICE 2

Dzień dobry,

W załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie o informację publiczną.

Pozdrawiam,

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

Urząd Miejski w Krzeszowicach

ul. Grunwaldzka 4

32-065 Krzeszowice

tel. 012 252 08 00

<mailto:sekretariat@um.krzeszowice.pl> sekretariat@um.krzeszowice.pl

<http://www.krzeszowice.pl/> www.krzeszowice.pl

Jeżeli ta wiadomość nic Pani/Panu nie mówi a tym bardziej jej nadawca to wgląd w treść wiadomości, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjecie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.