Informacja publiczna przez TARNÓW OPOLSKI 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Pozdrawiam

Inspektor Joanna Gebauer

Urząd Gminy w Tarnowie Opolskim

Ul. Dworcowa 6

46-050 Tarnów Op.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji przez SZASTARKA 6

Dzień dobry. w załączniku wysyłam 5 ostatnich numerów NOWIN SZASTARSKICH ORAZ odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji z dnia 17.07.2018. Pozdrawiam Karol Biały Urząd Gminy Szastarka Szastarka 121 23-225 Szastarka

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JAROSŁAW 1

Dzień dobry,
w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam,
Artur Bżdżoła
Urząd Gminy Jarosław

RE: Wniosek o informację publiczną _ media _ Gmina Oborniki przez OBORNIKI

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji publicznej dot. prowadzonych mediów (data wpływu wniosku do Urzędu Miejskiego w Obornikach: 18 lipca br.), rozpatrywany w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.), udzielamy poniżej odpowiedzi na poszczególne pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Miesięcznik "Nasze Oborniki", Biuro Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Obornikach.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.oborniki.pl/nasze-oborniki/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak, jest zarejestrowany.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

https://issuu.com/creatikapl/docs/nasze_oborniki_06_czerwiec_2018

https://issuu.com/creatikapl/docs/nasze_oborniki_05_2018

https://issuu.com/creatikapl/docs/nasze_oborniki_04_2018

https://issuu.com/creatikapl/docs/nasze_marzec_2018

https://issuu.com/creatikapl/docs/nasze_oborniki_02_luty_2018_net

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015: 9 323,09 zł

2016: 3 249,26 zł

2017: 6 528,30 zł

2018: 5 668,09 zł

Informacje merytoryczne:

Krzysztof Sroka - Kierownik Biura Promocji i Sportu

(p. 234, tel. 61 65 59 127, krzysztof.sroka@um.oborniki.pl<mailto:krzysztof.sroka@um.oborniki.pl>)

Z poważaniem,
Barbara Talarek

Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miejski w Obornikach
ul. marsz. J. Piłsudskiego 76
64-600 Oborniki
tel.: 61 65 59 114,
tel. kom.: 607 783 327

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną z 17.07.18 przez OŚWIĘCIM

Szanowni Państwo,

Przesyłam informacje w odpowiedzi na Wasz e-mail z 17 lipca br.

W gminie Oświęcim wydawana jest gazeta – miesięcznik "Oświęcimska
Gmina". Jest to jedyny tytuł prasowy (w rozumieniu ustawy Prawo prasowe)
wydawany przez instytucje samorządu gminnego na terenie gminy Oświęcim.
Wydawcą ww. gazety jest Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy
Oświęcim będący samorządową instytucją kultury. Urząd Gminy Oświęcim ani
jego jednostki organizacyjne nie jest nadawcą radiowym ani telewizyjnym.

Link do strony internetowej gazety "Oświęcimska Gmina":
https://oksir.gminaoswiecim.pl/pl/2319/0/gazeta-lokalna-br-oswiecimska-gmina-.html
<https://oksir.gminaoswiecim.pl/pl/2319/0/gazeta-lokalna-br-oswiecimska-gmina-.html>

Miesięcznik "Oświęcimska Gmina" jest wpisany do rejestru dzienników i
czasopism – nr rej. pras. 18 ISSN 1427-2032.

Elektroniczne wersje (pliki pdf) kolejnych wydań "Oświęcimskiej Gminy"
są na bieżąco publikowane w internecie. Linki do wszystkich sześciu
numerów od początku 2018 roku:
https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%201(156)%20-%20styczen.pdf
<https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%201%28156%29%20-%20styczen.pdf>
https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%202(157)%20-%20luty.pdf
<https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%202%28157%29%20-%20luty.pdf>
https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%203(158)%20-%20marzec.pdf
<https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%203%28158%29%20-%20marzec.pdf>
https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%204(159)%20-%20kwiecien.pdf
<https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%204%28159%29%20-%20kwiecien.pdf>
https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%205(160)%20-%20maj.pdf
<https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%205%28160%29%20-%20maj.pdf>
https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%206(161)%20-%20czerwiec.pdf
<https://gminaoswiecim.pl/files/files/OSWIECIMSKA%20GMINA/EGZEMPLARZE/2018%20-%20Oswiecimska%20Gmina%20Nr%206%28161%29%20-%20czerwiec.pdf>

Wydatki na publikacje i promocję w mediach innych niż miesięcznik
"Oświęcimska Gmina" (kwoty brutto):
2015 r. - 4489,50 zł;
2016 r. - 4509,80 zł;
2017 r. - 6642,00 zł;
2018 r. (do lipca) - 4672,66 zł.

Z poważaniem -

Lech Chodacki

*Tel. 500 870 888*

*Redakcja "Oświęcimska Gmina"*
Brzezinka, ul. Sportowa 9
32-600 Oświęcim
www.og.gminaoswiecim.pl <../Users/dgrela/Desktop/www.oswiecim-gmina.pl>

Fwd: odpowiedź przez BYCZYNA 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź
Data: Tue, 31 Jul 2018 12:51:13 +0200
Nadawca: Dorota Migoń <kancelaria@byczyna.pl>
Adresat: sprawa-7720@fefrowanie.siecobywatelska.pl

Witam, w załączeniu odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Pozdrawiam,
Dorota Migoń
-----------------------------
Urząd Miejski w Byczynie
Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel.: 77/ 413 41 50 wew. 11
e-mail: kancelaria@byczyna.pl
www.byczyna.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytania.

Z poważaniem,
--
Tomasz Przybył
Referent ds. kultury i sportu
Urząd Gminy w Rudzie Malenieckiej
tel. 41 373 13 48

wniosek o informację publiczną - prośba o wyjaśnienie przez SUSZEC

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku z dnia 19 lipca br. o informację publiczną, zwracam
się z prośbą o wyjaśnienie dotyczące treści wniosku.

Tiret 6. przedmiotowego wniosku stanowi: "prosimy o informację o wydatkach
gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego
typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na
wniosek w 2018 roku". Proszę o wyjaśnienie czy przez sformułowanie "innego
typu promocja" autor wniosku rozumie promocję innego typu niż wymienione
wyżej, ale nadal dotyczącą mediów, a więc wydatki na innego typu promocję w
prasie, radiu, telewizji, itp., czy też określenie "innego typu promocja"
dotyczy innych prowadzonych przez gminę działań promocyjnych, także poza
obszarem mediów, a więc obejmować ma całość wydatków promocyjnych gminy?

Z poważaniem

Anna Morcinek

Biuro Rozwoju i Promocji Gminy

Urząd Gminy Suszec

32 449 30 68

odp. inf. publ. przez SOKÓŁKA 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Karol Sidorowicz,
Urząd Miejski w Sokółce
Plac Kościuszki 1
tel. 85 711 09 07

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez MILICZ

Dzień dobry,

w odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że:
- w Urzędzie Miejskim w Miliczu, w jednostce organizacyjnej gminy, samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media.
- wydatki Gminy Milicz na ogłoszenia artykuły sponsorowane, materiały dedykowane:
a) 2015 r. – 106 426,86 zł
b) 2016 r. – 105 980,66 zł
c) 2017 r. – 75 789,40 zł
d) 2018 r. (do dnia udzielania odpowiedzi) – 32 090,12 zł

Pozdrawiam
Dorota Barańska
st. ds. Bezpieczeństwa Informacji i Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Miliczu

Odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej przez SOCHOCIN 2

Dzień dobry,

W załączeniu znajduje się odpowiedź na wniosek w sprawie udzielenia
informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 roku.

Urząd Gminy Sochocin

ul. Guzikarzy 9

09-110 Sochocin

Tel: 23-661-80-01

<http://www.sochocin.pl> www.sochocin.pl

Herb nowy poczta

FW: Wniosek o informacje publiczną przez Gorzów Wielkopolski 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Poniżej link zawarty w piśmie:
http://www.gorzow.pl/PL/3049/Gorzowskie_Wiadomosci_Samorzadowe

Z poważaniem
Kinga Pawlikowska

Odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia informacji publicznej przez SPICZYN 1

Witam,

Przesyłam, w załączniku, odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji publicznej.

Z poważaniem
Bernadeta Przybylska-Bartnik
Z-ca Wójta Gminy Spiczyn

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POLSKACEREKIEW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@polskacerekiew.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-31 13:06.

informacja publiczna przez WOJASZÓWKA

Wojaszówka, 31 lipca 2018 r.

/SG.1431.28.2018/

//

*/Sieć Obywatelska Watchdog Polska/*

*/ul. Ursynowska 22/2/*

*/02-605 Warszawa
/*//

//

/Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w związku z wnioskiem
z dnia 17 lipca 2018 r., udzielaminformacji publicznej w przedmiocie
następujących pytań:/

/
*ad. 1*   w urzędzie gminy,  jego wydziałach oraz w jednostkach
organizacyjnych  gminy nie są prowadzone media;
*ad. 2*  - nie dotyczy;
*ad. 3*  - nie dotyczy;
*ad. 4*  - nie dotyczy;/
//*ad. 5*  - nie dotyczy;//
///*ad. 6*  - wydatki gminy (w //////zakresie ujętym we wniosku): *2015
r. - 7.091,00 zł; 2016 r. - 9.4**97,01 zł**; 2017 r. - 20.396,00 zł;
2018 r. (do dnia 31 lipca 2018 r.) - 9.670,99 zł.*/////////

/
Z poważaniem
Iwona Stefanik
sekretarz Gminy

//KLAUZULA INFORMACYJNA///

////

/Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L Nr
119/1), zwane dalej RODO informuję, iż://
1)////administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
Wojaszówka z siedzibą w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka,
2)////inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy w Wojaszówcejest Pan
Patryk Filip, dane kontaktowe: //iod@wojaszowka.pl/
<mailto:iod@wojaszowka.pl>/,
3)////Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą //na podstawie art. 4
ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)//,///

/4)////Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym
przepisami prawa, zgodnie z przepisami archiwalnymi tj. Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011
nr 14 poz. 67) o ile przepisy szczegółowe nie określają innego terminu
przechowywania,///

/5)////posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych.///

/Aby skorzystać z powyższych uprawnień należy: przesłać stosowne pismo
na adres: Urząd Gminy w Wojaszówce, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka
lub skorzystać z platformy e-PUAP,///

/6)////ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.///

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOLESŁAW 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Urząd Gminy Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
www.gminaboleslaw.pl

W dniu 17.07.2018 o 12:40, sprawa-7972@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź Or.1431.30.2018 przez BIELSK PODLASKI 3

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w/s informacji publicznej z
dnia 18.07.2018r.

Z-ca Wójta Gminy Bielsk Podlaski

Anatol Filipiuk

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br. przez Łódź 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 17 lipca br.

Z wyrazami szacunku,
Emilia Bogacka
Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
Urząd Miasta Łodzi
Odwiedzaj nasz profil na Facebooku: [ https://www.facebook.com/lodzpl/ | https://www.facebook.com/lodzpl/ ]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie
Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia
wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie
[ http://www.bip.uml.lodz.pl/ | www.bip.uml.lodz.pl ] , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUŁTUSK

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;Dzień&nbsp;dobry,
&nbsp;
&nbsp;
W&nbsp;odpowiedzi&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;z&nbsp;dnia&nbsp;18&nbsp;lipca&nbsp;2018&nbsp;r.&nbsp;o&nbsp;udostępnienie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;informuję,&nbsp;iż:
&nbsp;
 
&nbsp;
AD1.&nbsp;oraz&nbsp;AD2.&nbsp;

Gmina&nbsp;Pułtusk&nbsp;jest&nbsp;wydawcą&nbsp;czasopisma&nbsp;samorządowego&nbsp;„Pułtusk&nbsp;nowoczesnym&nbsp;miastem&nbsp;z&nbsp;tradycjami”.&nbsp;

AD3.&nbsp;

http://pultusk.pl/bezplatny-kwartalnik-gminy-pultusk/
&nbsp;
 
&nbsp;
AD4.
&nbsp;
Wydawane&nbsp;przez&nbsp;Gminę&nbsp;Pułtusk&nbsp;czasopismo&nbsp;jest&nbsp;zarejestrowane&nbsp;w&nbsp;sądowym&nbsp;rejestrze&nbsp;dzienników&nbsp;i&nbsp;czasopism&nbsp;w&nbsp;Sądzie&nbsp;Okręgowym&nbsp;w&nbsp;Ostrołęce.
&nbsp;
 
&nbsp;
AD5.&nbsp;

Do&nbsp;pobrania&nbsp;pod&nbsp;ww.&nbsp;linkiem.
&nbsp;
 
&nbsp;
AD6.&nbsp;

Informuję,&nbsp;ze&nbsp;wnoszą&nbsp;Państwo&nbsp;o&nbsp;dostęp&nbsp;do&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;mającej&nbsp;charakter&nbsp;przetworzony,&nbsp;ponieważ&nbsp;zebranie&nbsp;danych,&nbsp;o&nbsp;które&nbsp;Państwo&nbsp;wnoszą&nbsp;wymaga&nbsp;przetworzenia&nbsp;informacji.
&nbsp;
Art.&nbsp;3&nbsp;ust.&nbsp;1&nbsp;pkt&nbsp;1&nbsp;ustawy&nbsp;o&nbsp;dostępie&nbsp;do&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;z&nbsp;6&nbsp;września&nbsp;2001&nbsp;r.&nbsp;(Dz.U.&nbsp;01.112.1198&nbsp;t.j.)&nbsp;stanowi:&nbsp;„Prawo&nbsp;do&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;obejmuje&nbsp;uprawnienia&nbsp;do:&nbsp;uzyskania&nbsp;informacji&nbsp;publicznej,&nbsp;w&nbsp;tym&nbsp;uzyskania&nbsp;informacji&nbsp;przetworzonej&nbsp;w&nbsp;takim&nbsp;zakresie,&nbsp;w&nbsp;jakim&nbsp;jest&nbsp;to&nbsp;szczególnie&nbsp;istotne&nbsp;dla&nbsp;interesu&nbsp;publicznego”.&nbsp;Zgodnie&nbsp;z&nbsp;wyrokiem&nbsp;Naczelnego&nbsp;Sądu&nbsp;Administracyjnego&nbsp;w&nbsp;Warszawie&nbsp;z&nbsp;dnia&nbsp;9&nbsp;listopada&nbsp;2011&nbsp;r.&nbsp;IOSK&nbsp;1365/11&nbsp;„domaganie&nbsp;się&nbsp;dostępu&nbsp;do&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;mającej&nbsp;charakter&nbsp;przetworzony,&nbsp;jest&nbsp;zasadne&nbsp;jedynie&nbsp;wówczas,&nbsp;gdy&nbsp;wnioskodawca&nbsp;wykaże,&nbsp;iż&nbsp;jest&nbsp;to&nbsp;szczególnie&nbsp;istotne&nbsp;dla&nbsp;interesu&nbsp;publicznego.&nbsp;Jeśli&nbsp;zaś&nbsp;żądanie&nbsp;to&nbsp;związane&nbsp;jest&nbsp;z&nbsp;prywatnym&nbsp;interesem&nbsp;wnioskodawcy,&nbsp;który&nbsp;zamierza&nbsp;uzyskane&nbsp;informacje&nbsp;wykorzystać&nbsp;w&nbsp;postępowaniu&nbsp;sądowym,&nbsp;zasadne&nbsp;jest&nbsp;wydanie&nbsp;decyzji&nbsp;o&nbsp;odmowie&nbsp;udostępnienia&nbsp;informacji&nbsp;publicznej”.&nbsp;(M.Prawn.2011/23/1242;&nbsp;1083943;&nbsp;Dz.U.2001.112.1198:&nbsp;art.3&nbsp;ust.1&nbsp;pkt1;&nbsp;art.16&nbsp;ust.1).
&nbsp;
Mając&nbsp;powyższe&nbsp;wyjaśnienia&nbsp;na&nbsp;uwadze&nbsp;prosimy&nbsp;w&nbsp;ciągu&nbsp;7&nbsp;dni&nbsp;od&nbsp;dnia&nbsp;doręczenia&nbsp;niniejszego&nbsp;pisma&nbsp;o&nbsp;sprecyzowanie&nbsp;wniosku&nbsp;oraz&nbsp;wykazanie&nbsp;w&nbsp;jakim&nbsp;zakresie&nbsp;uzyskanie&nbsp;tej&nbsp;informacji&nbsp;jest&nbsp;szczególnie&nbsp;istotne&nbsp;dla&nbsp;interesu&nbsp;publicznego.
&nbsp;

&nbsp;
&nbsp;Z&nbsp;poważaniem
&nbsp;
Aneta&nbsp;Purzycka&nbsp;

Kierownik&nbsp;Samodzielnego&nbsp;Referatu&nbsp;Turystyki&nbsp;i&nbsp;Promocji
&nbsp;
Urzędu&nbsp;Miejskiego&nbsp;w&nbsp;Pułtusku
&nbsp;
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SZAFLARY

W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
/*_TAK _*/

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

/_*GAZETA KWARTALNIK WYDAWANA PRZEZ GMINNĄ INSTYTUCJĘ KULTURY TJ. GMINNE
CENTRUM *_//_*KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH*_/

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
/_*https://gckpit.szaflary.pl/*_//**//_*ZAKŁADKA KWARTALNIK*_/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;///_*NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM
DO *_//_*GMINNE CENTRUM *_/_*/KULTURY, //PROMOCJI I TURYSTYKI W
SZAFLARACH/*_

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

/_*PRZESŁANIE TREŚCI CZASOPISM NIE STANOWI INFORMACJI PUBLICZNEJ, W
ZWIĄZKU Z TYM  WNIOSEK NALEŻY SKIEROWAĆ BEZPOŚREDNIO DO  WYDAWCY MEDIÓW
TJ. *_//_*GMINNE CENTRUM *_//_*KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH*_/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

/_*PONIŻEJ PRZESYŁAM ZESTAWIENIE WYDATKÓW, KTÓRE ZOSTAŁY PONIESIONE
PRZEZ URZĄD GMINY.
*_/

/_*O KWOTĘ POZOSTAŁYCH WYDATKÓW NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z WNIOSKIEM DO
*_//_*GMINNE CENTRUM *_//_*KULTURY, PROMOCJI I TURYSTYKI W SZAFLARACH*_/

/*Rok 2015 *//*
*//*- komunikaty Radio Alex - 1230 zł*//*
*//*- kolumna informacyjna Tygodnik Podhalański - 3198 zł*//*
*//*Razem rok 2015 - 4428 zł*//*
*//**//*
*//*Rok 2016*//*
*//*- kolumna informacyjna Tygodnik Podhalański - 4797 zł*//*
*//**/

/*Rok 2017 - 0 zł*//*
*//*Rok 2018 - 0 zł*/

W dniu 2018-07-17 o 12:40, sprawa-8111@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
*Alicja Garbacz*
Sekretarz Gminy Szaflary
18 26-123-12
sekretarz@szaflary.pl
Urzšąd Gminy Szaflary
ul. Zakopiańska 18, 34-424 Szaflary
tel/fax. 18 275-49-77
www.szaflary.pl | sekretariat@szaflary.pl
godziny urzędowania:
Pn: 8:00 - 17:00 | Wt-Cz: 8:00 - 16:00 | Pt: 8:00 - 15:00
RODO - Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szaflary
<https://bip.malopolska.pl/ugszaflary,m,306253,rodo.html>
Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o œśrodowisku
Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłąšcznie dla osoby lub
podmiotu, do którego jest zaadresowana. Wgląd w treśœć wiadomośœci
otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub
innego rodzaju wykorzystanie, przez osobę lub podmiot nie będący
adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, który otrzymał
jšą omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie jej z
komputera.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUKÓW 1

Dzień dobry,

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie dostępu do informacji publicznej odpowiadamy, że:

Pytanie 1: Nie, w żadnym z wymienionych przez Państwa jednostkach nie są prowadzone media, jednocześnie odpowiedź na pytania od 2 do 5 nas nie dotyczą.

Pytanie 6: Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Gospodarki Odpadami wyniosły w poszczególnych latach:

2015 – 10 tysięcy złotych (emisja spotu reklamowego)

2016 – 5 tysięcy złotych (nagranie spotu reklamowego)

2017 – 2 tysiące złotych (emisja spotu reklamowego)

2018 – 2 tysiące złotych (emisja programów proekologicznych)

Wydatki poniesione przez Wydział Gospodarki Nieruchomo0ściami i Planowania Przestrzennego:

2015 rok – 7 993,50 zł

2016 rok – 3 842,22 zł

2017 rok – 1 348,62 zł

2018 rok – 1 968,68 zł

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Rok 2016 – 2 tysiące złotych (ogłoszenie o konkursie na kandydata na dyrektora Łukowskiego Ośrodka Kultury zamieszczone w dwóch dziennikach regionalnych)

Wydział Promocji:

Wydatki gminy (Wydział Promocji) na ogłoszenia, artykuły sponsorowane lub innego rodzaju promocję zostały wykazane w rejestrze umów dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=229

Z wyrazami szacunku,

Kacper Sacharczuk,

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu,

Urząd Miasta Łuków.

dot. wniosku oudostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KAMIENNA 1

W załączeniu przesyłam informacje o przesunięciu terminu
rozpatrzenia Państwa wniosku.

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w Skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TOLKMICKO 4

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

W dniu 18.07.2018 o 12:36, sprawa-9122@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

______________________________________

*Pozdrawiam
Ewelina Wielesik
sekretariat@tolkmicko.pl

*

/URZĄD MIASTA I GMINY TOLKMICKO
82 - 340 Tolkmicko
ul. Plac Wolności 3
tel. 55 231 61 21 (w.11)
tel. 55 612 91 71 (w.11)
kom. 661 777 125 (w.11)
/

<https://tolkmicko.pl>
<https://www.tolkmicko.pl/index.php/rodo>

zapytanie publiczne przez POŁCZYN-ZDRÓJ

Dzień dobry

W odpowiedzi na zapytanie złożone drogą elektroniczną w dniu 18 lipca br
informuję , że:

1/ Gminna jednostka Kultury- Centrum Kultury w Połczynie-Zdroju jest wydawcą
magazynu kulturalno- samorządowego " Połczyńskie Wiadomości Kulturalne",
ISSN 2449-5808;

- magazyn jest wydawany nieregularnie , jest udostępniany bezpłatnie

- magazyn nie jest dostępny w Internecie

Dane wydawcy:

Centrum Kultury

Ul. Wojska Polskiego 54

78-320 Połczyn-Zdrój

Tel. 0.94 36 54 163

Dyrektor- Tomasz Chmielewski

2/ Wydatki na promocję w gminie Połczyn-Zdrój ( wydawnictwa - przewodniki,
mapy, albumy, artykuły sponsorowane, współpraca z zagranicą, opracowywanie
programów i planów rozwoju, organizacja przedsięwzięć kulturalno-
rekreacyjnych, itp) :

-2015 r. - 186.640 zł;

- 2016 r.- 77.076,08 zł

-2017 r.- 159.489,75 zł

- 2018 - ok. 34. 500 zł

Z poważaniem

Jolanta Olszewska

Kierownik Rozwoju Gminy

Tel. O.94 36 66 120

RE: Wniosek o informację publiczną przez Kraków 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r. Biuro Prasowe przesyła w załączeniu stosowną informację.

Z poważaniem

Ewa Wiznerowicz
Podinspektor

BIURO PRASOWE
Stanowisko ds. Organizacyjno - Budżetowych

+48 12 616 13 60
Ewa.Wiznerowicz@um.krakow.pl<mailto:Ewa.Wiznerowicz@um.krakow.pl>

[cid:image001.png@01D30F67.153E5110]

Urząd Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
tel. +48 12 616 13 60, fax +48 12 616 17 11
www.krakow.pl<http://www.krakow.pl/>