FW: Wniosek o informacje publiczną przez OSIEK JASIELSKI 5

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17.07.2018 r. poniżej przekazuję odpowiedzi w żądanym zakresie:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Ad. 1. Tak

2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej;

Ad. 2. Gazeta – miesięcznik, wydawany przez Gminę Osiek Jasielski.

3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w internecie;

Ad. 3. http://www.osiekjasielski.pl/twoja-gmina-bezplatny-biuletyn-informacyjny

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Ad. 4. Miesięcznik jest zarejestrowany w sądzie.

5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 ostatnich numerów – licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Ad. 5. Numery załączono w postaci plików w formacie pdf. do niniejszej wiadomości.

6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Ad. 6. Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję przedstawiały się następująco w poszczególnych latach:

- 2015 r.: 16 123,37 zł

- 2016 r.: 14 610,99 zł

- 2017 r.: 8 630,26 zł

- 2018 r.: 2 443,90 zł

Sylwia Twardzik
Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

Odpowiedź przez JEŻÓW 1

W związku z “wnioskiem o informację” w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 17.07.2018.

odpowiedz na pismo ws. informacji przez PRZASNYSZ 1

Dzień dobry,

w imieniu  Burmistrza Przasnysza Pana Waldemara Trochimiuka przesyłam w
załączeniu odpowiedzi na pytania jakie otrzymaliśmy od Państwa.

Z poważaniem,

Marta Przewodowska
Inspektor ds. Promocji
Urząd Miasta Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2, pok. 44
06-300 Przasnysz
tel.: (+48 29) 756 49 27
fax: (+48 29) 756 49 39

email: marta.przewodowska@przasnysz.um.gov.pl

(bez tematu) przez KROŚNIEWICE 1

-------------------
TASKalfa 3051ci
[00:17:c8:07:77:25]
-------------------

FW: Wniosek o informacje publiczną przez CHOSZCZNO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Agnieszka Tomczyk

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Urząd Miejski w Choszcznie

95 765 93 12

Odpowiedź na wniosek o udost.inf.publicznej przez STAROŹREBY 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 1 przez NIEDRZWICA DUŻA 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w dniu 17
lipca 2018 r. oraz 2 numery Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy
Niedrzwica Duża INFO Niedrzwica Duża (czerwiec - lipiec 2018 oraz
grudzień 2017)

Z poważaniem
Ryszard Próchnicki
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRA 5

Odpowiadając na pytania zamieszczone przez Państwa we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.07.2018r. uprzejmie
informujemy, iż:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp. NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nasz informator samorządowy "Dobrzanin" nie jest zarejestrowany w
sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Odp. Ostatnie 5 numerów informatora samorządowego "Dobrzanin" znajduje
się w załączniku do tej wiadomości.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Gmina Dobra zapłaciła za ogłoszenia wynikające z procedur
przetargowych, ze sprzedaży nieruchomości, a także wynikające z
realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych następujące
kwoty:
w 2015r. - 3 896,42 zł.; w 2016r. - 11 313,54 zł.; w 2017r. - 4
301,08 zł.; w 2018r. - 0

Z poważaniem
Urząd Miejski w DobrejPlac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
tel. 63 279 99 31

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez WOLIN 1

--
Urząd Miejski w Wolinie
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
tel. 91 32-61-322, 91 32-20-801,
fax. 91 32-61-429
www.wolin.pl
urzad@wolin.pl
sekretariat@gminawolin.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 2 przez NIEDRZWICA DUŻA 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w dniu 17 lipca 2018 r.
przesyłam 3 numery Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Niedrzwica
Duża INFO Niedrzwica Duża (kwiecień 2018, listopad 2017 oraz sierpień
2017)

Z poważaniem
Ryszard Próchnicki
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. przez Rzeszów 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem,

Bożena Kuźniar
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Rzeszowa

odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. przez Rzeszów 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem,

Bożena Kuźniar
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Rzeszowa

Gmina Dobra przez DOBRA

Witam,

W odpowiedzi na informację publiczną, uprzejmie informuję, iż w Urzędzie
Miejskim w Dobrej nie prowadzone są jak do tej pory żadne media, ani nie
drukujemy własnej gazety. Jesteśmy małą gmina, ze znacznie ograniczonymi
środkami na promocję. W latach wcześniejszych nie były wydatkowane też
środki finansowe na tego typu promocję. Jedyny koszt promocji w roku 2017 to
kwota 899,85 zł, zaś w roku 2018 to koszt 4.500,00 zł.

Z poważaniem

Agnieszka Macełko Skarbnik Gminy

odp. na informacje publiczną przez IWANOWICE 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o informację publiczną z dnia
17 lipca 2018 r.

Z poważaniem,

Anna Tarko

Sekretarz Gminy

______________________________________________

Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99

tel. 12 388 40 03 wew. 30

fax. 12 388 40 30 wew. 23

www.iwanowice.pl

Klauzula Poufności

Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

FW: odp. na informacje publiczną przez IWANOWICE 2

Szanowni Państwo,

przesyłam jeszcze raz odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca, z uwagi na to,
iż na podany przez Państwa adres mailowy:
sprawa-8007@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8007@fedrowanie.siecobywatelska.pl> wiadomość nie dotarła.

Z poważaniem,

Anna Tarko

Sekretarz Gminy

______________________________________________

Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99

tel. 12 388 40 03 wew. 30

fax. 12 388 40 30 wew. 23

www.iwanowice.pl

Klauzula Poufności

Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

odpowiedż na wniosek o inf. publ. przez POŚWIĘTNE 6

S. 1431.163.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik

1. Odp. (1 plik PD)

2. Czasopismo (5 plików PDF o różnych nazwach)

Sekretarz Gminy

M. Zagórska

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚLESIN 2

Dzień dobry

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie w załączeniu przesyła

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

z 18 lipca 2018 roku.

Pozdrawiam:
Bożena Łaput

http://www.guzik.konin.pl/logo_slesin_e-mail.jpg

Inspektor
Urząd Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Tel.: ( 63 ) 2704011 Fax.: ( 63 ) 2704198

<http://www.slesin.pl> http://www.slesin.pl
e-mail: <mailto:rada@slesin.pl> rada@slesin.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KĘPNO 5

W związku z wysłanym wnioskiem o informację publiczną przekazuję informację:

1. Gmina Kępno wydaje gazetę pn. "Wiadomości z Ratusza" oraz prowadzi stronę
internetowa : www.kepno.pl <http://www.kepno.pl/> , jak również Profil
Facebook - "Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/ . Natomiast jednostki
organizacyjne gminy, samorządowe osoby prawne jak również spółki należące do
gminy nie prowadzą mediów.

2. Gmina Kepno prowadzi gazetę pn "Wiadomości z Ratusza" oraz strone
internetową: www.kepno.pl <http://www.kepno.pl/> oraz Profil Facebook -
"Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/

3. Gazeta "Wiadomości z ratusza" dostępna jest pod linkiem
http://www.kepno.pl/wiadomosci-z-ratusza.html.

Strona internetowa dostępna jest pod linkiem: http://www.kepno.pl/

Profil Facebook - "Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/

4. "Wiadomości z Ratusza", strona internetowa oraz profil na Facebooku nie
są zarejestrowane w sądzie.

5. Gazeta w formacie PDF dołączona został w załączniku tej wiadomości.

6. Wydatki Gminy Kępno na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku

2015 wyniosły 47 990,68 zł

2016 wyniosły 39 385,00 zł

2017 wyniosły 88 268,30 zł

2018 wyniosły 22 199,40 zł

Pozdrawiam

Sylwia Humelt

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

i Funduszy Europejskich
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 627825841 fax.: 627825801
e-mail: sylwia.humelt@um.kepno.pl
<http://www.um.kepno.pl/> http://www.um.kepno.pl

_____

odpowiedź na wniosek przez POŚWIĘTNE 6

S. 1431.163.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik

1. Odp. (1 plik PD)

2. Czasopismo (5 plików PDF o różnych nazwach)

Sekretarz Gminy

M. Zagórska

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez SŁOŃSK 1

RG.1431.33.2018

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję następujące dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; STRONA INTERNETOWA GMINY I MUZEUM MARTYROLOGII, GAZETA GMINNA – AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK (URZĄD GMINY W SŁOŃSKU)
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=171&menu=173&strona=1
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; WERSJA PAPIEROWA JEST TOŻSAMA Z WERSJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD LINKIEM http://www.slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=171&menu=173&strona=1
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
2015r. – 82.874,15 zł
2016r. – 55.556,48 zł
2017r. – 61.037,41 zł
2018r. – 31.986,01 zł

Z poważaniem
Beata Sroka
sekretarz gminy

promocja@leczyca.info.pl sent you files via WeTransfer przez ŁĘCZYCA

promocja@leczyca.info.pl sent you some files

2 files, 140 MB in total
・ Will be deleted on 7 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/dea373095175157ead1e8c8b5721dd4d20180731153810/f1b23637eb300c273e2dd21e9d2a0a6620180731153810/240dfa

Message:
Witam serdecznie,
ponownie wysyłam do Państwa odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Niestety, nie dotarł pocztą elektroniczną w tradycyjny sposób, więc ponawiam próbę tym
razem Wetransferem. Bardzo prosze o informację zwrotną, czy wiadomość dotarła.
Z poważaniem
Wioletta Stefaniak
Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy

2 files

skany biuletynów.zip
odpowiedź na wniosek.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

udostępnienie informacji publicznej Opinogóra Górna przez OPINOGÓRA GÓRNA 7

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam pismo o nr GCI 1431.2.2018 W związku z tym proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości

z poważaniem

Emil Świszcz

inspektor ds. promocji gminy

23/671 20 63

Odp. Wniosek o informację publiczną przez MOSZCZENICA 1

Dzień dobry,

w związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesłanej mailem w dniu 17 lipca 2018 roku w załączeniu przesyłam pismo o przedłużeniu terminu na udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem,
Agata Biesaga
Zastępca Wójta
Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel. 44 61 69 625
Agata.Biesaga@moszczenica.eu
www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl/>
[http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017
________________________________
*wg rankingu Rzeczpospolitej 2011