Odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018r. przez GRYFINO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018r.

Z poważaniem,

Małgorzata Biniak-Gutkowska

Wydział Organizacyjny

tel. 914162011 wew.156

Niniejsza wiadomość (wraz z załącznikami) jest własnością Urzędu Miasta i
Gminy w Gryfinie i może zawierać informacje służbowe prawnie chronione.
Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem lub otrzymali Państwo tę wiadomość
na skutek pomyłki, prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć otrzymaną wiadomość. Każde nieautoryzowane kopiowanie, ujawnianie lub
rozpowszechnianie załączonej informacji jest zabronione.

informacja publiczna przez PODEGRODZIE 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na złożony wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,
Ewa Janur

odp. na informację publiczną przez WAŁCZ 3

Witam serdecznie

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa zapytanie z dnia 18 lipca br.

Pozdrawiam

--

__________________________________________________________
Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w
Urzędzie Miasta Wałcz jest Gmina Miejska Wałcz z siedzibą w Wałczu, Plac
Wolności 1, 78-600.
Dokładne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych
znajdują się na stronie BIP Urzędu Miasta Wałcz pod adresem:
http://www.bip.walcz.pl/content.php?cms_id=3199

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO n. PILICĄ 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-8298@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej otrzymany w dniu
18.07.2018 r., Urząd Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą przekazuje
następujące informacje publiczne:

Na terenie Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą nie prowadzone są przez
Urząd Miasta i Gminy media, ani też nie są wydawane dzienniki i czasopisma.

Wydatki na promocję gminy w formie ogłoszeń i artykułów sponsorowanych w
poszczególnych latach kształtowały się następująco (podane wartości to kwoty
brutto):

* 2015 r. - 26.600,00

* 2016 r. - 18.850,00

* 2017 r. - 24.440,00 zł

* 2018 r. (do dnia 31.07.2018 r.) - 12.814,00 zł

Z poważaniem

Dorota Gala
tel. 486741098 wew.48


<http://www.nowemiasto.pl/_portals_/nowemiasto/CKFiles/uploads/herb_nm2.png>
Urząd Miasta i Gminy
Pl.O.H. Koźmińskiego 1/2, 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel. 48 674 10 98, 48 674 10 60, 48 674 11 23; fax 48 674 11 79
oficjalny serwis internetowy: www.nowemiasto.pl
email: <mailto:nowemiasto@nowemiasto.pl> nowemiasto@nowemiasto.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publucznej przez BIAŁA 1

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dn.
17.07.2018 r. przesyłam odpowiedzi na postawione pytania:

-/czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- /*NIE*

/- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;/ - *NIE DOTYCZY*

/- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;/ -
*NIE DOTYCZY*

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie/; - *NIE DOTYCZY*

/- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf./; - *NIE DOTYCZY*

/- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku/ -
*INFORMACJA DOT. TEGO PUNKTU W ZAŁĄCZNIKU DO WIADOMOŚCI E-MAIL.*

--
Marek Pluskota
Urząd Gminy Biała
Biała Druga 4b, 98-350 Biała
tel. 691 719 384
e-mail: m.pluskota@gminabiala.pl

/Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r., tzw. "RODO" właściciel skrzynki elektronicznej
informuje, że Administratorem danych jest Wójt Gminy Biała. Adres Urzędu
Gminy Biała: Biała Druga 4b, 98-350 Biała. Ponadto informujemy, że w
stosunku do danych przetwarzanych przez Gminę Biała w ramach zadań
zleconych przez administrację rządową – Wójt Gminy Biała występuje w
roli współadministratora Państwa danych osobowych. Szczegółowe zasady
ochrony danych osobowych w Polityce Prywatności.
<https://www.biala.finn.pl/bipkod/18557145>/

Odp.: Wniosek o informacje publiczną przez ZDUŃSKA WOLA 2

W załączeniu Urząd Miasta Zduńska Wola przesyła odpowiedź na informację publiczną.

Z poważaniem Anna Lis.

--

[cid:herb_baa889f2-7939-40f8-9353-3051fcb70380111.png]

________________________________

Urząd Miasta Zduńska Wola

+48 43 825 02 00
urzad_miasta@zdunskawola.pl

NIP: 829-17-08-273, REGON: 730934424
Kod terytorialny: 1019011

www.bip.zdunskawola.pl
www.facebook.com/zdunska.wola.42437

Urząd Miasta Zduńska Wola

,

Tel. +48 43 825 02 00

INFORMACJA O POUFNOŚCI
Ten e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla jego adresata i może zawierać poufne informacje.
Jeśli nie jest Pan/Pani zamierzonym odbiorcą tej wiadomości prosimy o poinformowanie o tym nadawcy
i usunięcie tej wiadomości wraz ze wszystkimi załącznikami.

CONFIDENTAL AND DISCLAIMER NOTICE
This e-mail is intended solely for the addressee and may contain proprietary and legally privileged information.
If you are not intended recipient of this e-mail we ask you to notify the sender and delete this e-mail along witch all attachements.

________________________________
Od: sprawa-7953@fedrowanie.siecobywatelska.pl <sprawa-7953@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Wysłane: 17 lipca 2018 12:38
Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7953@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej przez KOBIERZYCE 1

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w sprawie udostępnienia
informacji publicznej:

Pozdrawiam

Agnieszka Jankowska-Jakus
Promocja Gminy Kobierzyce
tel. (+48) 71 36 98 163
kom. (+48) 603 804 194
fax. (+48) 71 31 11 252
email: ajjakus@ugk.pl

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
www.ugk.pl

media przez CZYŻE 1

W załączeniu udzielenie informacji publicznej.

Wniosek o informacje publiczną przez SIANÓW 7

W związku z zapytaniem z dnia 18 lipca br. odpowiadam w kolejności pytań:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Tak, w Urzędzie Gminy i Miasta Sianów prowadzone są media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Miesięcznik „Nasza Gmina”

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

https://www.sianow.pl/pl/page/miesi%C4%99cznik-nasza-gmina

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie, nie jest.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Załączam

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Rok 2015 wydatki łączne 31217,4 zł

Rok 2016 wydatki łączne 31217,4 zł

Rok 2017 wydatki łączne 31217,4 zł

Rok 2018 wydatki łączne 31217,4 zł

Pozdrawiam serdecznie

Milena Szczepańska-Zakrzewska
Podinspektor ds. promocji
Referat Rozwoju
Urząd Gminy i Miasta Sianów
Ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów p. 13
tel. 94 346 95 26 fax 94 346 96 29
www.sianow.pl

odpowiedz na wniosek przez ORZESZE 6

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek (sprawa 9224)

--
Alina Mika
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Zamówień Publicznych
Urząd Miejski Orzesze
tel. 323248819
fax. 323248826
rzp@orzesze.pl

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BRZOZÓW

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 27.06.2018
r., Urząd Miejski w Brzozowie udziela odpowiedzi na pytania:

1. Tak, w Urzędzie Miejskim oraz w Muzeum Regionalnym im. A. Fastnachta
w Brzozowie prowadzone są media.
2. Strona internetowa, Facebook, miesięcznik
3. brzozow.pl
4. Tak, zarejestrowany jest w Sądzie
5. Proszę zwrócić się do Muzeum Regionalnego w Brzozowie
6. Ogłoszenia prasowe:

2015r. - 3496,91 zł, 2016 r. - 1854,28 zł, 2017 r. - 3078,09 zł, 2018 r. -
781,37 zł

Promocja

2015 r. - 139 tys. zł, 2016 r. - 168 tys. zł, 2017 r. - 156 tys. zł, 2018 r.
- 101 tys. zł

Z poważaniem,

___________________________________________
Agnieszka Konieczko-Kędra

Inspektor
Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, 36-200 Brzozów
Telefon: 13 306 10 54 | Adres e-mail: <mailto:akonieczko-kedra@brzozow.pl>
akonieczko-kedra@brzozow.pl

Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
elektronicznej. Dziękujemy. Urząd Miejski w Brzozowie.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KLECZEW 2

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 18.07.2018r.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Pozdrawiam / Best regards
Ewa Kwiatkowska
Młodszy referent ds. organizacyjnych i archiwum
email: ekwiatkowska@kleczew.pl mailto:dfsfd@kls.pl
tel: +48 63 2700 919
fax: +48 63 2700 940

Urząd Gminy i Miasta w Kleczewie
tel. +48 63 2700 900, faks +48 63 2700 940
pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
e-mail: ugim@kleczew.pl; www.kleczew.pl; www.bip.kleczew.pl mailto:sekretariat@molewskisa.eu
REGON 000529462; NIP 6651804524

FW: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez KONOPISKA 1

Dzień dobry,

W nawiązaniu do maila z dnia 19 lipca przesyłam informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
Tak.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Urząd Gminy:

Strona internetowa Urzędu Gminy w Konopiskach www.konopiska.pl

Biuletyn Informacyjny Gminy Konopiska „Pasma” (wersja papierowa w nakładzie 1500 egzemplarzy, wydawana 6 razy w roku. Ogólnodostępny. Bezpłatny.) oraz z wersji elektronicznej, do pobrania ze strony www.konopiska.pl

FB Urzędu Gminy w Konopiskach https://pl-pl.facebook.com/KONOPISKA-347935254253/

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach:
Strona FB GCKiR: https://pl-pl.facebook.com/kulturawkonopiskach/

Strona internetowa GCKiR: http://www.gckirkonopiska.pl/

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Tak. Biuletyn Informacyjny Gminy Konopiska „Pasma” jest zarejestrowany w sądzie od dnia 11.03.1991r.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

W związku z tym, że wielkość (ciężar) Biuletynu przekracza dozwolony limit przesyłowy, podaję link do strony Urzędu Gminy w Konopiskach, gdzie w zakładce „PUBLIKACJE” możecie Państwo w sposób bezpośredni pobrać wersję elektroniczną naszego Biuletynu <http://www.konopiska.pl/> http://www.konopiska.pl/

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W 2018 roku Urząd Gminy Konopiska wydatkował:

- 1599 zł - artykuł o Gminie Konopiska w Gazecie Częstochowskiej

- 246 zł - życzenia świąteczne w Gazecie Częstochowskiej

- 2 888, 04 zł – kalendarze gminne - bezpłatne

-

W 2017 roku Urząd Gminy Konopiska wydatkował:

- 123 zł - licencje programu w TV Polskiej

- 123 zł i 246 zł - życzenia świąteczne w Gazecie Częstochowskiej

- 1 476 zł - materiał promocyjny w Gazecie Częstochowskiej

- 861, 47 zł - pocztówki gminne

- 20 880, 48 zł - gadżety promocyjne Gminy Konopiska

- 1279,20 – materiały poligraficzne na promocję wydarzeń gminnych

W 2016 roku Urząd Gminy Konopiska wydatkował:

- 9 348 zł - program promocyjny w TV Polskiej;

- 123 zł - życzenia świąteczne w Gazecie Częstochowskiej;

- 1 850 zł - nagranie reportażu dot. Gminnego Koncertu Noworocznego

- 3 549, 78 zł - materiały promocyjne gminy dla przybywających pielgrzymów

- 4 637, 33 zł - kalendarze gminne – bezpłatne

W 2015 roku Urząd Gminy Konopiska wydatkował:

- 9 505, 93 zł materiały promocyjne Gminy Konopiska

- 4 000 zł – kalendarze gminne – bezpłatne

W 2018 roku Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach wydatkowało:

- 2 595,30 zł - materiały poligraficzne na promocję wydarzeń gminnych (plakaty, banery)

- 2 999,99 zł – przygotowanie materiału filmowego dot. wydarzenia gminnego
- 1 230 zł – emisja spotu reklamowego wydarzenia gminnego w TV Orion

W 2017 roku Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach wydatkowało:
1 432,95 zł - materiały poligraficzne na promocję wydarzeń gminnych (plakaty, banery)

W 2016 roku Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach wydatkowało:

2 370,46 zł - materiały poligraficzne na promocję wydarzeń gminnych (plakaty, banery)

W 2015 roku Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach wydatkowało:

3 702,30 zł- materiały poligraficzne na promocję wydarzeń gminnych (plakaty, banery)

Pozdrawiam

Z wyrazami szacunku

Olga MUC
Główny specjalista ds. informacji i promocji

Gminne Centrum Kultury i Rekreacji

w Konopiskach

ul. Sportowa 60

42-274 Konopiska

tel. 34 3441933

<mailto:gckir@konopiska.pl> o.muc@gckir.konopiska.pl

Logo_GCKiR1

wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiedź [Sprawa#K-II.1431.10.2018] przez Katowice 5

Dokumenty: K-II.KW-000134/18
Znak sprawy: K-II.1431.10.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-326073/18
Wysłane przez: Anna Pomykała

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SKARBIMIERZ

Or.1431.10.2018 Skarbimierz - Osiedle, dnia 31.07.2018r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję,
jak niżej:
- Gmina Skarbimierz nie ma własnych mediów;
- Gmina Skarbimierz nie prowadzi dziennika, czasopism;
- wydatki na promocję Gminy Skarbimierz w mediach: 2015r. - 34.416,00zł,
2016 - 54.372,00zł, 2017 - 59.612,00zł, 2018 - 28.713,00zł

Małgorzata Kubik - Sekretarz Gminy

W dniu 2018-07-17 o 12:38, sprawa-7771@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej przez PIĄTNICA 1

W załączniku pismo z udostępnieniem informacji publicznej z dnia
18.07.2018 r.

Urząd Gminy Piątnica

ul. Stawiskowska 53

18-421 Piątnica Poduchowna

tel. 86 216 24 76, fax. 86 218 24 56

wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiedź II [Sprawa#K-II.1431.10.2018] przez Katowice 2

Dokumenty: K-II.KW-000138/18
Znak sprawy: K-II.1431.10.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-326079/18
Wysłane przez: Anna Pomykała

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiedź III [Sprawa#K-II.1431.10.2018] przez Katowice 2

Dokumenty: K-II.KW-000139/18
Znak sprawy: K-II.1431.10.2018
Rej. koresp. wych.: RKW-326082/18
Wysłane przez: Anna Pomykała

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

dot. Wniosku o informację publiczną przez DĘBOWA KŁODA 2

Dzień dobry,
W odpowiedzi na Wniosek o informację publiczną załączam niezbędne informacje.

Pozdrawiam
Aneta Szyszkowska
Inspektor ds. promocji i rozwoju gminy
Urząd Gminy Dębowa Kłoda
21-211 Dębowa Kłoda 116 A
tel. 83 3557023
e-mail: promocja@debowakloda.pl

dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miejski w Złotowie przez ZŁOTÓW 2

Witam,
w załączeniu przekazuję skan z odpowiedzią na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dot. mediów w gminie.
W razie pytań proszę o kontakt.

Pozdrawiam

--
Z poważaniem

Piotr Jeske
insp. ds. informacji publicznej i promocji gminy
Urząd Miejski w Złotowie
al. Piasta 1
77-400 Złotów
tel. 67 263 26 40 wew. 44
fax 67 265 00 25

Re Wniosek o informacje publiczną przez KRASNOBRÓD

W odpowiedzi na Państwa wniosek, informuję:
Ad.1 TAK
Ad.2 Gazeta, Krasnobrodzki Dom Kultury
Ad.3 -
Ad.4 TAK
Ad.5 https://drive.google.com/open?id=1rR4Nkoo4C4O5G-FzA_kY4y3J9gNcslVl
Ad.6
2015 - 10 649,50
2016 - 12 393,23
2017 - 24 738,00
2018 - 990,00

Z poważaniem
Kazimierz Misztal
Burmistrz Krasnobrodu

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:35:55 -0000
Nadawca: sprawa-7333@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-7333@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: um@krasnobrod.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7333@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BOROWIE

Dzień dobry

W opowiedz na Państwa wniosek informuje , iż w Urzędzie Gminy Borowie
nie są prowadzone media , dzienniki ani czasopisma .

Poniżej podaję wydatki gminy na ogłoszenia i innego typu promocję

2015 rok - 82771,79

2016 rok- 46329,93

2017 rok - 37098,50

2018 rok- 10632,85

Z poważaniem

MAłgorzata Wielgosz Górzkowska

kierownik wydziału społeczno-organizacyjnego i sportu

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8159@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Z poważaniem

Małgorzata Wielgosz-Górzkowska
kierownik wydziału
społeczno-organizacyjnego i sportu

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SÓL 1

Urząd Miasta Nowa Sól w załączeniu przekazuje odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

(bez tematu) przez GORLICE 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 17 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Natalia Pacana-Roman

Biuro Informacji i Promocji

Urząd Miejski w Gorlicach

Tel.18 35 51 273