Wniosek o udostepnienie informacji publicznej CRWIP/5887/18 przez Warszawa 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję pismo Rzecznika Informacji Publicznej Gabinetu Prezydenta m.st. Warszawy dotyczące Państwa wniosku o udostępnienie informacji Publicznej wpłynął do Urzędu m.st Warszawy w dniu 18.07.2018 r. i został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków o Udostępnienie Informacji Publicznej pod numerem CRWIP/5887/18.

Z poważaniem,

--
Małgorzata Wójcik-Głowacka
Inspektor
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Gabinet Prezydenta (GP)

Wydział Informacji Publicznej

ul. Senatorska 27, pokój 213, 00-099 Warszawa
tel. +48224431099
faks +48220000000
mal.wojcik@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl
[cid:Syrenka1.png]

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SKAWINA 2

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na e-mail z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej. Pozostałe załączniki zostaną przesłane w następnych e-mail.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych przez PUSZCZA MARIAŃSKA 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych osobowych z dnia 18 lipca 2018 r.

Wioleta Malowaniec
Urząd Gminy Puszcza Mariańska
ul. Papczyńskiego 1
96-330 Puszcza Mariańska

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez OSIEK 1

Urząd Gminy w Osieku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Uprzejmie proszę o pobranie plików wydanych numerów gazet z poniższego
linku, gdyż ich rozmiar jest zbyt duży by pobrać tradycyjnym mailem.

https://mega.nz/#!6E0TAIKY!ypNH03UShJYuLKh5vxvR7n0ndrJfheTMWjaKqkGGCpg

Pozdrawiam,

Izabella Gawęda

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

Odpowiedż na wniosek o informacje publiczną. przez RZEPIN 2

Dzień dobry.

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Serdecznie pozdrawiam

Robert Antonik

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

E-mail: <mailto:rantonik@rzepin.pl> rantonik@rzepin.pl

Tel.: 95 759 60 83, 604 912 679

Urząd Miejski w Rzepinie

Plac Ratuszowy 1

69-110 Rzepin

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez MASŁÓW 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 18.07.2018 r.

Z poważaniem
Agnieszka Borycka
Kierownik Ref. Promocji i Rozwoju Gminy
tel. 41 311 00 73
fundusze2@maslow.pl
Urząd Gminy Masłów
Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2
26-001 Masłów

FW: Wniosek o informacje publiczną przez SKAWINA 3

Załączniki część I.

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez Tarnobrzeg

PSK-IV.1431.4.2018

Tarnobrzeg, dnia 30 lipca 2018 roku

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy: udzielenia informacji publicznej.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, złożony
17.07.2018 roku informuje, że:

Miasto Tarnobrzeg posiada udziały w Wydawnictwie Samorządowym "Tygodnik
Nadwiślański" Spółka z o.o., która jest wydawcą "Tygodnika Nadwiślańskiego".
Jednocześnie każdego miesiąca wydawany jest dodatek do "Tygodnika
Nadwiślańskiego", będący miejskim informatorem samorządowym pn. "Merkuriusz
Tarnobrzeski". Dodatkowo "Merkuriusz Tarnobrzeski" dystrybuowany jest
również pod adresy gospodarstw domowych mieszkańców miasta Tarnobrzega.
"Merkuriusz Tarnobrzeski" nie jest wydawnictwem zarejestrowanym w sądzie.
Jego wydawcą jest Urząd Miasta Tarnobrzega, a redagowany jest w Wydziale
Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Tarnobrzega.

"Tygodnik Nadwiślański" jest zarejestrowanym w sądzie czasopismem i
dystrybuowany jest odpłatnie. Urząd Miasta Tarnobrzega nie posiada
udostępnionych przez wydawnictwo numerów czasopisma w wersji cyfrowej. Można
je zakupić pod adresem internetowym czasopisma:

http://tyna.info.pl/

Natomiast poszczególne numery "Merkuriusza Tarnobrzeskiego" posiadają
swoją wersję cyfrową i udostępnione są bezpłatnie pod adresem internetowym:

http://www.tarnobrzeg.pl/urzad/merkuriusz/.

Gmina Tarnobrzeg wydatkowała na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocje następujące wysokości środków
budżetowych znajdujących się w dziale 750 klasyfikacji budżetowej:

- w 2015 roku - 150 455,71 zł

- w 2016 roku - 186 702,87

- w 2017 roku - 237 315,98 zł

- w 2018 roku ( do chwili odpowiedzi na niniejszy wniosek) - 154 222,49 zł

Z poważaniem

Robert Chrząstek - Inspektor

Wydział Promocji, Sportu i Kultury

Urząd Miasta Tarnobrzega

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

Email: r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl <mailto:r.chrzastek@um.tarnobrzeg.pl>

Tel. 15 81 81 517

FW: Wniosek o informacje publiczną przez SKAWINA 2

Załączniki część II.

Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez MIRCZE

Dzień dobry

Szanowni Członkowie Zarządu,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam
następującą informację:

- media prowadzone są w: > Urzędzie Gminy Mircze - strona www.mircze.pl

                                link:
http://mircze.pl/asp/pl_start.asp?ref=1&typ=13&menu=2&strona=1&schemat=

                                                > jednostkach
podległych: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Mirczu -
www.gokmircze.pl

        link http://www.gokmircze.pl/

                                Gminny Zakład Komunalny w Mirczu -
www.gzkmircze.pl

                                       link http://www.gzkmircze.pl/

                                Publiczna Szkoła Podstawowa w Mirczu -
gimmircze.superszkolna.pl

                                        link
http://gimmircze.superszkolna.pl/

                                Szkoła Podstawowa w Wiszniowie -
www.sp-wiszniow.org

                                   link http://www.sp-wiszniow.org/

- w/w media prowadzone są w postaci stron www

- gmina i jednostki podległe nie prowadzi dziennika lub czasopisma

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku:

           > 2015         - 110 393,68 zł

            > 2016        - 1 512 606,84 zł

            > 2017        - 30 485,70 zł

            > 2018        - 52 679,92 zł

Z wyrazami szacunku

--

Aneta Wróbel
podinspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów pomocowych
Referat Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
Urząd Gminy Mircze
tel. 84 65 19 015 / 84 65 19 004 w. 68
fax. 84 65 19 015
aneta.wrobel@mircze.pl,
gmina@mircze.pl
www.mircze.pl

informacja publiczna przez GIETRZWAŁD 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pytanie informuję kolejno:

Pytanie:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?
Odpowiedź:
Gmina Gietrzwałd prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej, stronę internetową
gietrzwald.pl oraz profil na portalu społecznościowym.

Pytanie:
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
Odpowiedź:
Jak w odpowiedzi do pytania powyżej.

Pytanie:
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
www.gietrzwald.pl
http://www.gietrzwald.bip.net.pl/
https://www.facebook.com/GminaGietrzwald/

Pytanie:
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
Odpowiedź:
Gmina Gietrzwałd nie prowadzi dziennika lub czasopisma.

Pytanie:
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Pytanie:
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Odpowiedź:
W związku z tym, że gmina nie jest w posiadaniu gotowych informacji na ten
temat i konieczna jest analiza dokumentów księgowych z poszczególnych lat, w
celu udzielenia dokładnej informacji zachodzi konieczność przedłużenia
terminu załatwienia wniosku do dnia 17 sierpnia 2018 roku. Ogólne dane o
kosztach promocji mogą Państwo znaleźć w sprawozdaniach w wykonania budzetu
w poszczególnych latach, które są publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Gietrzwałd http://www.gietrzwald.bip.net.pl/?c=466

Aby udzielić Państwu precyzyjnej odpowiedzi proszą o wyjaśnienie, co Państwo
mają na myśli używając określenia "lub innego typu promocję"?

Z poważaniem

Agnieszka Zabłocka

Kierownik Referatu Rozwoju Społecznego i Promocji

Pełnomocnik wójta ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

tel. 89 524 19 10

<mailto:joanna.jaguszewska@gietrzwald.pl> agnieszka.zablocka@gietrzwald.pl

stopka2

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

tel. 89 524 19 00

<mailto:gmina@gietrzwald.pl> gmina@gietrzwald.pl

odp. na wniosek przekazany pocztą elektroniczną w dniu 17 lipca 2018 r. (godz. 12.38) w sprawie udost. inf. publ. dot. mediów gminnych - gmina Prószków przez PRÓSZKÓW

Urząd Miejski w Prószkowie

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

Tel. 077 4013 700

RO.1431.39.2018.ORM
Prószków, 31.07.2018 r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy: wniosku z dnia 17.07.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej
dot. mediów gminnych

Po przeanalizowaniu treści przedmiotowego wniosku wyjaśniam co następuje:

Ad.1. Tak.

Ad.2. Gazetka gminna "Kronikarz". Jednostka zlecająca jej wydawanie firmie
zewnętrznej - Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie.

Ad.3. http://proszkow.pl/380/kronikarz-gminy-proszkow.html

Ad.4. Nie.

Ad.5. Ostatnie 5 numerów "Kronikarza" w formacie pdf zamieszczonych jest pod
adresem wskazanym w punkcie 3.

Ad.6

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330), w odniesieniu do
żądania udostępnienia informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015,2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku,
wzywam do wykazania, w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania, iż
uzyskanie informacji, o której mowa we wniosku jest szczególnie istotne dla
interesu publicznego.

W trakcie postępowania toczącego się w następstwie Pańskiego wniosku
ustalono, że informacja publiczna, o którą Pan wnioskuje jest informacją
publiczną przetworzoną. Informacja publiczna przetworzona to taka
informacja, na którą składa się pewna suma tak zwanych informacji
publicznych prostych, dostępnych bez wykazywania przesłanki interesu
publicznego. Ze względu na treść żądania, udostępnienie wnioskodawcy
konkretnej informacji publicznej prostej, może się wiązać z potrzebą
przeprowadzenia analiz, zestawień, wyciągów z informacji zawartych w
dokumentach źródłowych, w tym również archiwalnych. Takie zabiegi czynią
informacje proste informacją przetworzoną, której udzielenie skorelowane
jest z potrzebą wykazania przesłanki interesu publicznego.

Uzyskanie dostępu do informacji publicznej mającej charakter przetworzony,
jest co zasady możliwe jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca wykaże, że
udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
nie zaś wyłącznie dla prywatnego interesu wnioskodawcy.

W przypadku nie wykazania, że uzyskanie informacji objętej wnioskiem jest
szczególnie istotne dla interesu publicznego w terminie 7 dni, wydana
zostanie decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej
Burmistrz Prószkowa informuje, że termin załatwienia sprawy wynosić będzie 2
miesiące od dnia złożenia wniosku, z uwagi na konieczność uzyskania
dodatkowych informacji od wnioskodawcy, od których uzależnione będzie dalsze
działanie tut. podmiotu zobowiązanego do rozpatrzenia wniosku, tj.
konieczność przygotowania żądanej informacji lub przygotowania decyzji
odmownej.

Z up. Burmistrza

/-/

Edyta Gogol-Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Udzielenie informacji publicznej Gmina Giżycko przez GIŻYCKO 1

W załączeniu.

----------------------------------------------------------------------------
-

Monika Dębek

skarbnik gminy

tel. 87/ 429 99 65

fax. 87/ 429 99 76

odpowiedź na wniosek przez ULAN-MAJORAT 1

SG.1431.29.2018

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Stanisław Durka

Sekretarz Gminy

Ulan-Majorat, 31.07.2018 r.

FW: Wniosek o informacje publiczną przez OSIEK JASIELSKI 5

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 17.07.2018 r. poniżej przekazuję odpowiedzi w żądanym zakresie:

1. Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Ad. 1. Tak

2. Jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne – jakie) i wskazanie jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej;

Ad. 2. Gazeta – miesięcznik, wydawany przez Gminę Osiek Jasielski.

3. Prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w internecie;

Ad. 3. http://www.osiekjasielski.pl/twoja-gmina-bezplatny-biuletyn-informacyjny

4. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Ad. 4. Miesięcznik jest zarejestrowany w sądzie.

5. Jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie 5 ostatnich numerów – licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Ad. 5. Numery załączono w postaci plików w formacie pdf. do niniejszej wiadomości.

6. Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Ad. 6. Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję przedstawiały się następująco w poszczególnych latach:

- 2015 r.: 16 123,37 zł

- 2016 r.: 14 610,99 zł

- 2017 r.: 8 630,26 zł

- 2018 r.: 2 443,90 zł

Sylwia Twardzik
Sekretarz Gminy Osiek Jasielski

Odpowiedź przez JEŻÓW 1

W związku z “wnioskiem o informację” w załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo z dnia 17.07.2018.

odpowiedz na pismo ws. informacji przez PRZASNYSZ 1

Dzień dobry,

w imieniu  Burmistrza Przasnysza Pana Waldemara Trochimiuka przesyłam w
załączeniu odpowiedzi na pytania jakie otrzymaliśmy od Państwa.

Z poważaniem,

Marta Przewodowska
Inspektor ds. Promocji
Urząd Miasta Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2, pok. 44
06-300 Przasnysz
tel.: (+48 29) 756 49 27
fax: (+48 29) 756 49 39

email: marta.przewodowska@przasnysz.um.gov.pl

(bez tematu) przez KROŚNIEWICE 1

-------------------
TASKalfa 3051ci
[00:17:c8:07:77:25]
-------------------

FW: Wniosek o informacje publiczną przez CHOSZCZNO 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Agnieszka Tomczyk

Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego

Urząd Miejski w Choszcznie

95 765 93 12

Odpowiedź na wniosek o udost.inf.publicznej przez STAROŹREBY 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 1 przez NIEDRZWICA DUŻA 3

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w dniu 17
lipca 2018 r. oraz 2 numery Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy
Niedrzwica Duża INFO Niedrzwica Duża (czerwiec - lipiec 2018 oraz
grudzień 2017)

Z poważaniem
Ryszard Próchnicki
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRA 5

Odpowiadając na pytania zamieszczone przez Państwa we wniosku o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.07.2018r. uprzejmie
informujemy, iż:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp. NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nasz informator samorządowy "Dobrzanin" nie jest zarejestrowany w
sądzie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Odp. Ostatnie 5 numerów informatora samorządowego "Dobrzanin" znajduje
się w załączniku do tej wiadomości.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. Gmina Dobra zapłaciła za ogłoszenia wynikające z procedur
przetargowych, ze sprzedaży nieruchomości, a także wynikające z
realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych następujące
kwoty:
w 2015r. - 3 896,42 zł.; w 2016r. - 11 313,54 zł.; w 2017r. - 4
301,08 zł.; w 2018r. - 0

Z poważaniem
Urząd Miejski w DobrejPlac Wojska Polskiego 10
62-730 Dobra
tel. 63 279 99 31

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez WOLIN 1

--
Urząd Miejski w Wolinie
ul. Zamkowa 23
72-510 Wolin
tel. 91 32-61-322, 91 32-20-801,
fax. 91 32-61-429
www.wolin.pl
urzad@wolin.pl
sekretariat@gminawolin.pl