Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 2 przez NIEDRZWICA DUŻA 3

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłynął do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w dniu 17 lipca 2018 r.
przesyłam 3 numery Bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego Gminy Niedrzwica
Duża INFO Niedrzwica Duża (kwiecień 2018, listopad 2017 oraz sierpień
2017)

Z poważaniem
Ryszard Próchnicki
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. przez Rzeszów 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem,

Bożena Kuźniar
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Rzeszowa

odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. przez Rzeszów 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem,

Bożena Kuźniar
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Rzeszowa

Gmina Dobra przez DOBRA

Witam,

W odpowiedzi na informację publiczną, uprzejmie informuję, iż w Urzędzie
Miejskim w Dobrej nie prowadzone są jak do tej pory żadne media, ani nie
drukujemy własnej gazety. Jesteśmy małą gmina, ze znacznie ograniczonymi
środkami na promocję. W latach wcześniejszych nie były wydatkowane też
środki finansowe na tego typu promocję. Jedyny koszt promocji w roku 2017 to
kwota 899,85 zł, zaś w roku 2018 to koszt 4.500,00 zł.

Z poważaniem

Agnieszka Macełko Skarbnik Gminy

odp. na informacje publiczną przez IWANOWICE 2

Szanowni Państwo,

W załączeniu przekazuję odpowiedz na wniosek o informację publiczną z dnia
17 lipca 2018 r.

Z poważaniem,

Anna Tarko

Sekretarz Gminy

______________________________________________

Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99

tel. 12 388 40 03 wew. 30

fax. 12 388 40 30 wew. 23

www.iwanowice.pl

Klauzula Poufności

Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

FW: odp. na informacje publiczną przez IWANOWICE 2

Szanowni Państwo,

przesyłam jeszcze raz odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca, z uwagi na to,
iż na podany przez Państwa adres mailowy:
sprawa-8007@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-8007@fedrowanie.siecobywatelska.pl> wiadomość nie dotarła.

Z poważaniem,

Anna Tarko

Sekretarz Gminy

______________________________________________

Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99

tel. 12 388 40 03 wew. 30

fax. 12 388 40 30 wew. 23

www.iwanowice.pl

Klauzula Poufności

Niniejsza wiadomość e-mail i jej załącznik jest przeznaczona jedynie dla
zamierzonego adresata. Zawiera ona informacje, które mogą mieć charakter
poufny i/lub są chronione przed rozpowszechnianiem i udostępnianiem osobom
trzecim pod rygorem konsekwencji prawnych. Jeśli nie jest Pan/Pani
zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości nie powinien jej Pan/Pani
czytać, kopiować lub używać czy tez przekazywać osobom trzecim.
Nieautoryzowane użycie, kopiowanie i udostępnianie osobom trzecim jest
surowo zabronione i może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne. W przypadku
błędnego zaadresowania prosimy niezwłocznie powiadomić nadawcę mailem
zwrotnym lub telefonicznie oraz wykasować wiadomość.

odpowiedż na wniosek o inf. publ. przez POŚWIĘTNE 6

S. 1431.163.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik

1. Odp. (1 plik PD)

2. Czasopismo (5 plików PDF o różnych nazwach)

Sekretarz Gminy

M. Zagórska

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚLESIN 2

Dzień dobry

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie w załączeniu przesyła

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

z 18 lipca 2018 roku.

Pozdrawiam:
Bożena Łaput

http://www.guzik.konin.pl/logo_slesin_e-mail.jpg

Inspektor
Urząd Miasta i Gminy Ślesin
ul. Kleczewska 15
62-561 Ślesin

Tel.: ( 63 ) 2704011 Fax.: ( 63 ) 2704198

<http://www.slesin.pl> http://www.slesin.pl
e-mail: <mailto:rada@slesin.pl> rada@slesin.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KĘPNO 5

W związku z wysłanym wnioskiem o informację publiczną przekazuję informację:

1. Gmina Kępno wydaje gazetę pn. "Wiadomości z Ratusza" oraz prowadzi stronę
internetowa : www.kepno.pl <http://www.kepno.pl/> , jak również Profil
Facebook - "Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/ . Natomiast jednostki
organizacyjne gminy, samorządowe osoby prawne jak również spółki należące do
gminy nie prowadzą mediów.

2. Gmina Kepno prowadzi gazetę pn "Wiadomości z Ratusza" oraz strone
internetową: www.kepno.pl <http://www.kepno.pl/> oraz Profil Facebook -
"Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/

3. Gazeta "Wiadomości z ratusza" dostępna jest pod linkiem
http://www.kepno.pl/wiadomosci-z-ratusza.html.

Strona internetowa dostępna jest pod linkiem: http://www.kepno.pl/

Profil Facebook - "Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/

4. "Wiadomości z Ratusza", strona internetowa oraz profil na Facebooku nie
są zarejestrowane w sądzie.

5. Gazeta w formacie PDF dołączona został w załączniku tej wiadomości.

6. Wydatki Gminy Kępno na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku

2015 wyniosły 47 990,68 zł

2016 wyniosły 39 385,00 zł

2017 wyniosły 88 268,30 zł

2018 wyniosły 22 199,40 zł

Pozdrawiam

Sylwia Humelt

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

i Funduszy Europejskich
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 627825841 fax.: 627825801
e-mail: sylwia.humelt@um.kepno.pl
<http://www.um.kepno.pl/> http://www.um.kepno.pl

_____

odpowiedź na wniosek przez POŚWIĘTNE 6

S. 1431.163.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Załącznik

1. Odp. (1 plik PD)

2. Czasopismo (5 plików PDF o różnych nazwach)

Sekretarz Gminy

M. Zagórska

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez SŁOŃSK 1

RG.1431.33.2018

Szanowni Państwo
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuję następujące dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; TAK
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; STRONA INTERNETOWA GMINY I MUZEUM MARTYROLOGII, GAZETA GMINNA – AKTUALNOŚCI GMINY SŁOŃSK (URZĄD GMINY W SŁOŃSKU)
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; http://www.slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=171&menu=173&strona=1
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; TAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; WERSJA PAPIEROWA JEST TOŻSAMA Z WERSJĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ POD LINKIEM http://www.slonsk.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&sub=171&menu=173&strona=1
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
2015r. – 82.874,15 zł
2016r. – 55.556,48 zł
2017r. – 61.037,41 zł
2018r. – 31.986,01 zł

Z poważaniem
Beata Sroka
sekretarz gminy

promocja@leczyca.info.pl sent you files via WeTransfer przez ŁĘCZYCA

promocja@leczyca.info.pl sent you some files

2 files, 140 MB in total
・ Will be deleted on 7 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/dea373095175157ead1e8c8b5721dd4d20180731153810/f1b23637eb300c273e2dd21e9d2a0a6620180731153810/240dfa

Message:
Witam serdecznie,
ponownie wysyłam do Państwa odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Niestety, nie dotarł pocztą elektroniczną w tradycyjny sposób, więc ponawiam próbę tym
razem Wetransferem. Bardzo prosze o informację zwrotną, czy wiadomość dotarła.
Z poważaniem
Wioletta Stefaniak
Wydział Promocji, Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Łęczycy

2 files

skany biuletynów.zip
odpowiedź na wniosek.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

udostępnienie informacji publicznej Opinogóra Górna przez OPINOGÓRA GÓRNA 7

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostepnienie informacji publicznej w załączeniu
przesyłam pismo o nr GCI 1431.2.2018 W związku z tym proszę o potwierdzenie
otrzymania wiadomości

z poważaniem

Emil Świszcz

inspektor ds. promocji gminy

23/671 20 63

Odp. Wniosek o informację publiczną przez MOSZCZENICA 1

Dzień dobry,

w związku ze złożeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesłanej mailem w dniu 17 lipca 2018 roku w załączeniu przesyłam pismo o przedłużeniu terminu na udzielenie odpowiedzi.

Z poważaniem,
Agata Biesaga
Zastępca Wójta
Urząd Gminy w Moszczenicy
ul. Kosowska 1
97-310 Moszczenica
tel. 44 61 69 625
Agata.Biesaga@moszczenica.eu
www.moszczenica.pl<http://www.moszczenica.pl/>
[http://moszczenica.pl/upload/herb.gif]
Moszczenica - Najbardziej Innowacyjna Gmina w Polsce*
Laureat Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017
________________________________
*wg rankingu Rzeczpospolitej 2011

FW: Wniosek o informacje publiczną KM.1431.138.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

Dzień dobry.

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z 17.07.2018 roku uprzejmie informuję, że termin udostępnienia zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do inf. publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1764) zostaje wydłużony do 2 miesięcy (do 17.09.2018 r.) ze względu na konieczność przygotowania danych w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę.

Z poważaniem

Jarosław Jurkowski

UM Kędzierzyn-Koźle

Odpowiedź w sprawie udzielenia informacji publicznej przez MAŁDYTY 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam
pismo, w którym udzielono odpowiedzi na Państwa pytania.

Z poważaniem,

Joanna Jarząbek

Urząd Gminy Małdyty

Tel. 89 758 61 24 w. 33

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez RAWICZ 2

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam,
Magdalena Lipowczyk

Inspektor
ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
e-mail: m.lipowczyk@rawicz.eu
tel. 65 546 54 46
www.rawicz.pl
www.facebook.pl/rawicz.otwarty

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WĄGROWIEC 1

W odpowiedzi na przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej
złożony w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.)
przesyłam informacje.

--
Pozdrawiam
Kamila Kłos

Urząd Gminy Wągrowiec
ul. Cysterska 22
tel. 67 26 80 815

odp na wniosek- UM Halinów przez HALINÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej.

Bardzo proszę o zwrotne potwierdzenie odebrania niniejszej wiadomości.

Pozdrawiam,

Sekretariat

Karolina Rudnicka

Urząd Miejski w Halinowie | ul. Spółdzielcza 1 | 05-074 Halinów

Tel. (022) 783-60-20 wew. 122 | Fax. (022) 783-61-07

Email: halinow@halinow.pl | Internet: www.halinow.pl

FW: Wniosek o informacje publiczną przez KĘPNO 5

W związku z wysłanym wnioskiem o informację publiczną przekazuję informację:

1. Gmina Kępno wydaje gazetę pn. "Wiadomości z Ratusza" oraz prowadzi stronę
internetowa : www.kepno.pl <http://www.kepno.pl/> , jak również Profil
Facebook - "Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/ . Natomiast jednostki
organizacyjne gminy, samorządowe osoby prawne jak również spółki należące do
gminy nie prowadzą mediów.

2. Gmina Kepno prowadzi gazetę pn "Wiadomości z Ratusza" oraz strone
internetową: www.kepno.pl <http://www.kepno.pl/> oraz Profil Facebook -
"Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/

3. Gazeta "Wiadomości z ratusza" dostępna jest pod linkiem
http://www.kepno.pl/wiadomosci-z-ratusza.html.

Strona internetowa dostępna jest pod linkiem: http://www.kepno.pl/

Profil Facebook - "Dzień dobry w Kępnie" pod linkiem:
https://pl-pl.facebook.com/dziendobrywkepnie/

4. "Wiadomości z Ratusza", strona internetowa oraz profil na Facebooku nie
są zarejestrowane w sądzie.

5. Gazeta w formacie PDF dołączona został w załączniku tej wiadomości.

6. Wydatki Gminy Kępno na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w roku

2015 wyniosły 47 990,68 zł

2016 wyniosły 39 385,00 zł

2017 wyniosły 88 268,30 zł

2018 wyniosły 22 199,40 zł

Pozdrawiam

Sylwia Humelt

Urząd Miasta i Gminy Kępno
Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

i Funduszy Europejskich
ul. Ratuszowa 1 63-600 Kępno
NIP : 619-10-75-844 Regon : 000524588
tel.: 627825841 fax.: 627825801
e-mail: sylwia.humelt@um.kepno.pl
<http://www.um.kepno.pl/> http://www.um.kepno.pl

_____

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. 1 przez MIKOŁÓW 1

Dzień dobry

W dniu wczorajszym 31.07.2018 wysłałam do Państwa odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej na adres e-mail wskazany w piśmie.

Odpowiedź nie została dostarczona - komunikat zwrotny poniżej.

Ponieważ załączniki mają 95 MB, dlatego najpierw wysyłam pismo przewodnie.

Później będę wysyłać pozostałe załączniki.

Janina Duda

Urząd Miasta Mikołów

(32) 32 48 409

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Undelivered Mail Returned to Sender
Data: Tue, 31 Jul 2018 16:01:12 +0200 (CEST)
Nadawca: Mail Delivery System <MAILER-DAEMON@mail12.zenbox.pl>
Adresat: bip@mikolow.eu

This is the mail system at host mail12.zenbox.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl>: host
mail12.zenbox.pl[private/dovecot-lmtp] said: 552 5.2.2
<backup@fedrowanie.siecobywatelska.pl> Quota exceeded (mailbox for user is
full) (in reply to end of DATA command)

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZECHOWICE-DZIEDZICE

Twoja wiadomość

Do: um@um.czechowice-dziedzice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-19 17:52

odczytano w dniu 2018-07-31 15:32.

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez ŻELECHÓW 1

W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek.Hanna DobrzyńskaUM w Żelechowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI 1

IN.1431.34.2018.AW
Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18.07.2018r. dot. środków masowego przekazu posiadnych przez urząd.
Z poważaniem,
Albert Woźnica
Pełnomocnik. ds. ochrony informacji niejawnych
tel. (25) 756 25 38