część 2. przez GOŁAŃCZ 2

Pozdrawiam

Alina Wachowiak

insp. ds. obsługi organów gminy i archiwizacji

Urzędu MiG Gołańcz

tel. 67 26 83 303

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Jaworzno 1

Witam,

poniżej przesyłam odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania.

Pytanie: czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?

Odpowiedź: tak

Pytanie: jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź:

*

g azeta „Puls Jaworzna” - wydawca: Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie – [ http://www.mckis.jaw.pl/ | http://www.mckis.jaw.pl ] ,
*

portal [ http://www.um.jaworzno.pl/ | www.um.jaworzno.pl ] – prowadzony przez Biuro Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
*

portal [ http://www.jaworzno.pl/ | www.jaworzno.pl ] – prowadzony przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie.

Pytanie: prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź:

*

" Puls Jaworzna” - [ https://www.facebook.com/pulsjaworzna/ | https://www.facebook.com/pulsjaworzna/ ]
*

portal [ http://www.um.jaworzno.pl/ | www.um.jaworzno.pl ]
*

portal [ http://www.jaworzno.pl/ | www.jaworzno.pl ]

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: t ak, wszystkie powyższe media.

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Odpowiedź: w załączeniu.

Pytanie: prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku [ callto:2015,%202016,%202017 | 2015, 2016, 2017 ] i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

Wydatki Biura Promocji i Informacji Urzędu Miejskiego na ogłoszenia i artykuły o charakterze promocyjnym i reklamowym wyniosły:

*

2015 r. - 146.890,30 zł
*

2016 r. - 138.125,83 zł
*

2017 r. - 94.326,97 zł
*

do 31 lipca 2018 r. - 49.857,71 zł

---
Z poważaniem
Katarzyna Florek

Kierownik
Urząd Miejski w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno
tel. (32) 61 81 584
[ mailto:katarzyna.florek@um.jaworzno.pl | katarzyna.florek@um.jaworzno.pl ]
Administratorem Twoich danych jest Gmina Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie 43-600, ul. Grunwaldzka 33.

Od: sprawa-9170@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: jaworzno@um.jaworzno.pl
Wysłane: czwartek, 19 lipca, 2018 17:52:22
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9170@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO TERMINU ODPOWIEDZI NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez KROCZYCE 2

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu do
załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Dot. sprawy nr
9188.

Z poważaniem,

-----------------------------------------------

Martyna Wojciechowska

Podinspektor

Urząd Gminy Kroczyce

Referat ds. Zamówień Publicznych,

Integracji Europejskich, Informatyki i Promocji

tel. 34 315-21-50 do 5 wew. 25

odpowiedź na wniosek przez NOWA SARZYNA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję
jak niżej:

Ad.1 Tak

Ad 2 Miesięcznik Azalia – Urząd Miasta i Gminy

Ad 3 http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/

Ad 4 Tak

Ad 5 Ze względu na wielkość plików nie jestem w stanie ich przesłać
dlatego poniżej podaję linka do ostatnich numerów
http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/2018-rok/

Ad 6  Wydatki na promocję:

2015 r. - 96 328,89
2016 r. - 158 856,11
2017 r. - 110 814,48
do 30.06.2018 - 60 134,90

gg
<http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/2018-rok/>

<http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/2018-rok/>

<http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/2018-rok/>

<http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/2018-rok/>

<http://www.nowasarzyna.eu/urzad-miasta-i-giny/gazetka-azalia/2018-rok/>

--
*Pozdrawiam
Grażyna Wołoch*

______ ****** ______
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Tel.: (17) 24 13 177 wew. 307
www.nowasarzyna.eu
_____________________
/Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera./

/This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden./

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - UM Radom przez Radom 1

Pozdrawiam,

Katarzyna Piechota - Kaim

Kierownik Referatu Informacji Prasowej i Publicznej

Urząd Miejski w Radomiu

ul. Kilińskiego 30 (p. 103)

26-600 Radom

tel. +48 36 20 372

mail: <mailto:k.piechota@umradom.pl> k.piechota@umradom.pl

<http://www.radom.pl/> www.radom.pl

Informacja publiczna przez TOPÓLKA 1

Dzień dobry
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie danych przesłany w formie elektronicznej

Z poważaniem
Ewelina Waszak
Urząd Gminy Topólka

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr 35 z dn. 18-07-2018r przez ZAGNAŃSK 2

Dzień dobry!

Urząd Gminy w Zagnańsku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18-07-2018r. zarejestrowany w książce wpływów pod nr 5043.

Z poważaniem

Dorota Olesińska

Sekretariat Urzędu Gminy w Zagnańsku

odpowiedź na wniosek przez BRANIEWO 5

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018r.

stopka

Kroczyk Anna

Specjalista ds. promocji miasta

tel. 55 6440115

Urząd Miasta Braniewa

Wydział Inwestycji i Promocji

Ul. Kościuszki 111

14-500 Braniewo

<https://www.facebook.com/UrzadMiastaBraniewa/> Opis:
http://www.umczyzew.pl/asp/pliki/aktualnosci/facebook_ikona.png
<http://www.braniewo.pl/aktualnosci/najnowsze-wiadomosci/164-budzet-obywatel
ski-miasta-braniewa-2016> Opis:
http://www.infopolska.com.pl/libraries/img/cities/PL.warminsko-mazurskie.bra
niewski.braniewo.herb.png

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Gminę Miasta
Braniewa, adres: 14 - 500 Braniewo ul. Kościuszki 111, jako Administratora
danych. W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod
adres e-mail: <mailto:iod@braniewo.pl> iod@braniewo.pl . Twoje dane
będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia
roszczeń z nią związanych. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych
oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie. Podanie danych jest
dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOLINA 1

Dzień dobry,

poniżej podaję odpowiedzi na informację publiczną:

Pytanie: czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: W strukturze Urzędu Miejskiego, ani w żadnej z podległych jednostek organizacyjnych Gminy nie są prowadzone media

Pytanie: jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie: prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie: jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: nie dotyczy

Pytanie: prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 r. - 6396,00 zł

2016 r. - 8215,17 zł

2017 r. - 12904,00 zł

2018 r. - 25295,00 zł

Pozdrawiam

Olga Frońda

Urząd Miejski w Golinie

ul. Nowa 1, 62-590 Golina

o.fronda@golina.pl

tel. (63) 241-80-95 wew. 273

Wniosek o informację publiczną przez JEZIORA WIELKIE

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2018r. informuję, że:

1) w Urzędzie Gminy  Jeziora Wielkie, jej jednostkach organizacyjnych i
samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media,

2) w powyższych jednostkach nie jest wydawany żaden dziennik ani czasopismo,

3) wydatki na ogłoszenia w prasie we wszystkich jednostkach ogółem wynosiły:

2015r. - 11.480,39 zł,  2016r. - 6.838,20 zł,  2017r. - 4.509,48 zł, 
2018r. do dnia udzielenia odpowiedzi - 3.571,36 zł.

Z poważaniem

Jolanta Szydłowska

Skarbnik Gminy

odpowiedź przez RASZYN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku.

--

Urząd Gminy Raszyn

Ul. Szkolna 2a

05-090 Raszyn

FW: udzielenie infotmacji publicznej przez KUNÓW 1

inf. publiczna 1 przez KARCZEW 3

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 18 lipca 2018 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Karczewa wraz z dwoma załącznikami.
Wnioskowanych materiałów nie udało się dostarczyć w jednym mailu więc wysyłam je dwóch mailach.

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

odpowiedź na wniosek przez STRZELCE OPOLSKIE 5

DB. 1431.34.2018

Szymon Osowski

Katarzyna Batko-Tołuć

Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dzień dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. przesyłam poniższe
dane:

- Gmina Strzelce Opolskie wydaje Informator Strzelecki, jest przygotowywany
i finansowany przez Strzelecki Ośrodek Kultury

- Informator Strzelecki jest drukowanym dwutygodnikiem

- wszystkie numery Informatora Strzeleckiego można znaleźć na
www.strzelceopolskie.pl <http://www.strzelceopolskie.pl>

- Informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia itp.

1. W 2015 r wydano 20.000,00 zł.

2. W 2016 r. wydano 11.730,00 zł.

3. W 2017 r. wydano 13.103,00 zł.

4. W 2018 r. wydano 5.166,00 zł.

pozdrawiam

MAŁGORZATA KORNAGA

Główny specjalista ds. informacji publicznej

URZĄD MIEJSKI

Pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 404 93 88

kom. +48 668 993 707

RE: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez WIELKA WIEŚ 2

Witam;

W odpowiedzi na poniższy wniosek o informację publiczną uprzejmie informuję,

że w Urzędzie Gminy Wielka Wieś oraz w jednostkach organizacyjnych gminy nie prowadzi się żadnych mediów.

Gmina nie wydaje żadnego dziennika ani też czasopisma.

Pozostała informacja dotycząca wydatków gminy na promocję znajduje się w budżecie gminy, który dostępny jest

w biuletynie informacji publicznej.

Pozdrawiam serdecznie

Stanisław Kasprzyk

Sekretarz Gminy

-----------------------------------------------------------------------------------
tel. 12 419 17 01 w. 105 <mailto:sekretarz@wielka-wies.pl> sekretarz@wielka-wies.pl
fax. 12 419 17 05
-----------------------------------------------------------------------------------

1

Urząd Gminy Wielka Wieś

pl. Wspólnoty 1

32-085 Szyce

<http://www.wielka-wies.pl/> www.wielka-wies.pl
<http://www.facebook.com/WielkaWies> www.facebook.com/WielkaWies

część 3. =- ostatnia przez GOŁAŃCZ 3

Pozdrawiam

Alina Wachowiak

insp. ds. obsługi organów gminy i archiwizacji

Urzędu MiG Gołańcz

tel. 67 26 83 303

część 2. przez GOŁAŃCZ 3

Pozdrawiam

Alina Wachowiak

insp. ds. obsługi organów gminy i archiwizacji

Urzędu MiG Gołańcz

tel. 67 26 83 303

inf. publiczna 2 przez KARCZEW 3

cd. materiałów

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBROWA ZIELONA 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek

Odpowiedź na informację publiczną przez MIEDŹNA 6

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do informacji publicznej.

--
Z poważaniem

Magdalena Kret
Sekretariat Wójta Gminy/Promocja

Tel. /32/ 211-61-60
Fax. /32/ 211-60-89
e-mail: urzad@miedzna.pl, promocja@miedzna.pl
www.miedzna.pl
-----------------------------------------------------------------------
GMINA MIEDŹNA
Urząd Gminy Miedźna
ul. Wiejska 131
43-227 Miedźna
NIP: 638 164 24 24
----------------------------------------------------------------------

odpowiedźna wniosek o udzielenie informacji publicznej przez DOLICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam zeskanowaną odpowiedź (nr pisma:
SG.1431.18.2018.MK) na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
Z poważaniem
--
Marzena Guściora
inspektor ds. kadr
tel.530423301

WOU.1431.77.2018- wydłużenie terminu udostępnienia informacji publicznej przez ZAKROCZYM 1

WOU.1431.77.2018

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo dotyczące Państwa wniosku z dnia 18 lipca
2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z pozdrowieniami
Magda Barcińska
podinspektor
w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
tel. 22 112 02 61
e-mail: sekretariat@zakroczym.pl
e-mail: promocja@zakroczym.pl

URZĄD MIEJSKI W ZAKROCZYMIU
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
tel. (0 22) 785 21 45
fax. (0 22) 785 26 22
NIP: 531-14-14-410
REGON: 000530910

GMINA ZAKROCZYM
ul. Warszawska 7
05-170 Zakroczym
NIP: 531-16-64-696
REGON: 013270399

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości przeznaczone są wyłącznie dla
adresatów, są poufne oraz chronione prawem. W przypadku otrzymania
omyłkowo tej wiadomości uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie
nadawcę wiadomości. Wykorzystywanie, ujawnianie zawartych w treści
wiadomości informacji, wprowadzanie zmian i kopiowanie wiadomości jest
zabronione. Gmina Zakroczym nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie
i bezpośrednie szkody powstałe w wyniku zmian zawartości wiadomości
dokonane przez osoby trzecie.

RRiPG.1431.1.2018 przez STARE BABICE 1

W związku z przesłanym 18 lipca zapytaniem o informację publiczną informuję:

1. Urząd Gminy Stare Babice, Dom Kultury Stare Babice, Gminny Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z
o.o. prowadzą media.

2. Urząd Gminy Stare Babice prowadzi stronę internetową:
www.stare-babice.pl oraz konto Facebook: fb.com/GminaStareBabice, wydaje
także cotygodniowy newsletter rozsyłany za pośrednictwem poczty e-mail oraz
raz w tygodniu dystrybuuje Serwis Informacyjny rozwieszany na tablicach
sołeckich (dla osób nie korzystających z internetu). Dom Kultury Stare
Babice wydaje miesięcznik gminny - Gazetę Babicką oraz prowadzi stronę
internetową: www.domkultury-starebabice.pl, Gminny Osrodek Sportu i
Rekreacji prowadzi stronę internetową www.gosirstarebabice.pl, Gminne
Przedsiębiorstwo Komunalne Eko-Babice Sp. z o.o. prowadzi stronę internetową
www.eko-babice.pl .

3. www.stare-babice.pl, fb.com/GminaStareBabice,
www.domkultury-starebabice.pl, www.gosirstarebabice.pl, www.eko-babice.pl.

4. Gazeta Babicka jest zarejestrowana w sądzie.

5. Na stronie: www.stare-babice.pl/pl/page/gazeta-babicka-nr-aktualny
można pobrać ostatnie 5 numerów Gazety Babickiej w formacie .pdf.

6. Wydatki na promocję jednostek samorządu terytorialnego poniesione
przez Gminę Stare Babice wyniosły:

. w 2015 r. 95 375, 56 zł

. w 2016 r. 107 137, 38 zł

. w 2017 r. 194 453, 23 zł

. w 2018 r. (do dnia 31 lipca 2018 r.) 67 139, 96 zł

Malwina Fabianowicz

Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji Gminy

ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

kom. +48 798 944 982

tel. +48 22 730 80 30

m.fabianowicz@stare-babice.waw.pl

logo na 700 lecie

P Pomyśl o środowisku! Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to
konieczne.

Think about the environment! Do not print this mail unless necessary.

informacja przez ŻEGOCINA 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META content=text/html;charset=iso-8859-2 http-equiv=Content-Type>
<META name=GENERATOR content="MSHTML 8.00.6001.18702"></HEAD>
<BODY style="PADDING-LEFT: 10px; PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-TOP: 15px"
id=MailContainerBody leftMargin=0 topMargin=0 CanvasTabStop="true"
name="Compose message area">
<DIV>&nbsp;</DIV></BODY></HTML>

Udostępnienie informacji publicznej przez BOBROWNIKI 2

Dzień dobry,
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.nr.112,poz.1198 z późn. zm.) przesyłamy odpowiedź dotyczącą wniosku nadesłanego dnia 19 lipca br. Zgodnie z prośbą w załączniku załączone zostało pismo wraz z pięcioma numerami miesięcznika Echo Gminy.
Bardzo proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości elektronicznej.

--
Pozdrawiam serdecznie,
Paulina Wojciechowska

Urząd Gminy w Bobrownikach
ul. Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Referat Rozwoju i Promocji

tel. 32 287 78 87 wew. 37 ; fax. 32 287 74 86

www.bobrowniki.pl

____________
Virus checked by G DATA ANTIVIRUS
Wersja: AVA 25.17936 z 31.07.2018
Informacje: www.gdata.pl