RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA 2

Informacja publiczna przez ZAWADZKIE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem
Marek Matuszczak

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - media w Urzędzie [Sprawa#WI.1431.00001.2018] przez ORNONTOWICE 1

Dokumenty: WI.KW.00098.2018
Znak sprawy: WI.1431.00001.2018
Rej. koresp. wych.: RPWYCH.2493.2018
Wysłane przez: Aneta Jeleniewicz

W związku z wpływem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.07.2018 r. Urząd Gminy Ornontowice przekazuje w załączeniu stosowne informacje.

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JASTRZĄB 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018r informuję

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie prowadzone są

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki

2015rok kwota 10.370,53 zł

2016 rok kwota 17.055,09 zł

2017 rok kwota 18.092,70 zł

2018 rok kwota do dnia 30.06.2018 rok 11.117,24 zł

Z poważaniem

Anita Gołosz

odpowiedź przez NIEPORĘT 1

Dzień dobry
w załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek
Pozdrawiam
UG Nieporęt

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA

odpowiedz zawarta jest w trzech poprzednich wiadomościach ze względu na objętość.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA 2

Wniosek o informacje publiczną przez CZOSNÓW 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższe zapytanie.

Z poważaniem,

Katarzyna Grabska-Gliwka

Urząd Gminy Czosnów

Tel. 22 785 00 02 wew. 156

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA 2

odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018r przez SOCHACZEW

Szanowni Państwo:

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18-07-2018r informujemy, że Gmina
Sochaczew i podległe jej jednostki organizacyjne nie prowadzą żadnych mediów
(gazet, radia, telewizji).

Koszty promocji Gminy Sochaczew za interesujące Państwa lata znajdują się na
stronie urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej link:
http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/ Sprawozdanie RB-28s w rozdziale 75075.

--

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Antczak

Informatyk

Gmina Sochaczew

Ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew

Tel: 468642630

WWW gmina.e-sochaczew.pl

BIP: <http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/

odpowiedź na wniosek o uip przez Nowy Sącz

WOR.BOM.1431.103.2018

W odpowiedzi na przesłany przez Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, informuję że Wydział Kultury, Sportu, Komunikacji
Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza prowadzi miesięcznik
pt. „nowysacz.pl”. Miesięcznik zarejestrowany jest w sądzie i posiada
numer Biblioteki Narodowej ISSN 2544-1779.

Kolejne numery dostępne są pod adresem:
http://ww.nowysacz.pl/miesiecznik-informacyjny.

Zestaw pięciu ostatnich numerów zgodnie z wnioskiem prześlemy za pomocą
portalu wetransfer.com na podany adres poczty elektronicznej.

Zestawienie wydatków na promocję w mediach:

2015r.141 344,10 zł

2016r.78 729,50 zł

2017r.83 760,00 zł

2018r.75 469,16 zł

Magdalena Biłat

Kierownik

Biura Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta Nowego Sącza

odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną cz.1 przez JASIENICA 3

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na maila z dnia 19 maja, na przesłane pytania w dwóch mailach.

Martyna Pyka

Sekretariat

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

T: 33 472 62 95

E:sekretariat@jasienica.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Chorzów 6

<html><body><font size="2" face="sans-serif">Dzień dobry,</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej</font><br><br><i>(See attached file: CCI20180801_0003.pdf)</i><i>(See attached file: Czerwiec-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Kwiecień-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Lipiec-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Maj-2018.pdf)</i><i>(See attached file: Marzec-2018.pdf)</i><br><br><br><br><font size="2" face="sans-serif">Z poważaniem</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Joanna Garba</font><br><br><font size="2" face="sans-serif">Wydział Organizacyjny i Kadr</font><br><font size="2" face="sans-serif">Urząd Miasta Chorzów</font><font face="sans-serif"><p style="font-size:10px"><font face="verdana" color=gray>Informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej jest Prezydent Miasta Chorzów. Szczegóły dot. zasad przetwarzania danych <a href="http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727">tutaj</a> (http://www.bip.chorzow.eu/index.php?id=152688639239495727). Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.</font></p></font>
</body></html>

odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną cz.2 przez JASIENICA 2

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na maila z dnia 19 maja, na przesłane pytania w dwóch mailach.

Martyna Pyka

Sekretariat

Urząd Gminy Jasienica

43-385 Jasienica 159

T: 33 472 62 95

E:sekretariat@jasienica.pl

wturek@nowysacz.pl sent you files via WeTransfer przez Nowy Sącz

wturek@nowysacz.pl sent you some files

5 files, 79.8 MB in total
・ Will be deleted on 8 August, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/8e128f8d44855eaf160049e031e0c56e20180801115806/185f639e28f5ffe330076e404fff403120180801115806/cd9744

Message:
Dzień dobry, zgodnie z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej przesyłamy 5 ostatnich
numerów miesięcznika "nowysacz.pl". Z wyrazami szacunku Wiesław Turek, Zespół ds.
Informacji Społecznej i Promocji UM Nowego Sącza

5 files

nowysacz.pl_list-grudz_2017_net.pdf
nowysacz.pl_pazdziernik_2017_net.pdf
biuletyn_nowysacz.pl_12_int.pdf
nowysacz.pl_wrzesien_2017_net.pdf
biuletyn_nowysacz.pl_13_int.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

odpowiedź na wniosek o informację publiczną z dnia 19 lipca 2018 przez ŁODYGOWICE

Dzień dobry.

Przesyłam odpowiedzi na wniosek z dnia 19 lipca 2018r.

W Urzędzie Gminy Łodygowice nie są prowadzone media, jedynie Biuletyn
Samorządowy.

Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej link do strony:
http://www.lodygowice.pl/nasza-gmina/biuletyn-informacyjny.

Biuletyn nie jest zarejestrowany w sądzie.

Ostatnie 5 numerów naszego biuletynu znajduje się w internecie, mogą Państwo
przyjrzeć je otwierając wyżej podany link

Wydatki Gminy:

Rok 2015:

-reklama, ogłoszenia prasowe 405,90 zł

-druk Biuletynu Samorządowego 14 385,00 zł

Rok 2016:

-reklama, ogłoszenia prasowe 233,70 zł

-druk Biuletynu Samorządowego 9 912,00 zł

Rok 2017:

-reklama, ogłoszenia prasowe 1 463,70 zł

-druk Biuletynu Samorządowego 5 166,00 zł

Rok 2018:

-reklama, ogłoszenia prasowe 940,95 zł

Ewa Kurdziel

Sekretariat

Urząd Gminy Łodygowice

ul. Piłsudskiego 75

34-325 Łodygowice

Tel. 33 8630502

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 3

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

Fwd:FW: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW 1

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

www.siecobywatelska.pl

www.watchdogportal.pl

www.funduszesoleckie.pl

www.informacjapubliczna.org

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Szanowni Państwo,

Przesyłam odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej
z dnia 18 lipca 2018 r.:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w kt&oacute;rymś z jego
wydział&oacute;w, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub
w samorządowej osobie prawnej (np. w sp&oacute;łce należącej do gminy),
prowadzone są media?;

TAK 

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

- Miejskie Centrum Kultury w Czarnkowie jest wydawcą tygodnika NADNOTECKIE
ECHA

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

 http://www.mck.czarnkow.pl/index.php?strona=4

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

TAK

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numer&oacute;w - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w
formacie pdf.;

Nie posiadamy wydań zapisanych w pdf

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Prosimy o sprecyzowanie czy udzielona informacja ma obejmować
r&oacute;wnież ogłoszenia informacji  dotyczących nieruchomości gminnych
przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
najem a także ogłoszeń o przetargach nieruchomości gminnych na ich sprzedaż,
oddanie w najem, dzierżawę itp. oraz jakich informacji oczekujecie Państwo
pisząc "innego typu promocję" czy chodzi o  wszystkie wydatki og&oacute;lnie
na promocję czy innego typu promocję tylko w mediach ?

Po uzyskaniu doprecyzowania udzielimy stosownej odpowiedzi  w najszybszym
możliwym terminie, nie p&oacute;źniej niż w terminie przewidzianym prawem.

--
Pozdrawiam
Grzegorz W&oacute;jcik
inspektor ds. promocji
i wsp&oacute;łpracy zagranicznej
Urząd Miasta Czarnk&oacute;w
Plac Wolności 6
64-700 Czarnk&oacute;w
tel. 067 253 02 25
kom. 795 146 978
promocja@czarnkow.pl
www.czarnkow.pl
FB: www.facebook.com/MiastoCzarnkow

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: Urząd Miasta Czarnk&oacute;w <um@czarnkow.pl>

Do: promocja@czarnkow.pl

Data: 2018-07-31 15:31

Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną

Niegowa Re: Wniosek o informacje publiczną przez NIEGOWA 1

Dzień dobry,
Urząd Gminy Niegowa przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek
Prosimy o potwierdzenie odbioru udzielonej informacji.

Z poważaniem

Urząd Gminy Niegowa
ul. Sobieskiego 1
42-320 NIEGOWA
tel./fax.: +48 34 315 10 20
www.niegowa.pl
e-mail: urzad@niegowa.pl

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej http://www.niegowa.bip.net.pl/ w zakładce Ochrona Danych Osobowych. Wszelkie informacje zawarte w niniejszej wiadomości są poufne. Rozpowszechnianie wiadomości, jej kopiowanie lub edycja dozwolone są wyłącznie adresatowi. Jeśli nie są Państwo adresatem przedmiotowej wiadomości, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jej odesłanie na adres nadawcy, a następnie usunięcie z pamięci komputera. Przed wydrukowaniem tego maila pomyśl o środowisku.

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 3

W załączniku kolejne skany Obserwatora.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MIŃSK MAZOWIECKI 7

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej wraz z plikami gazety samorządowej MIM.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Szybka
Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 53
e-mail: malgorzata.szybka@umminskmaz.pl

ODPOWIEDŹ DO WNIOSKU Z DN.18.07.2018R. przez SITKÓWKA-NOWINY 1

Dzień dobry,
W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej
z dn.18.07.2018 r.

Pozdrawiam,
Agnieszka Stępień
Spec. ds. promocji i dział. gospodarczej
Urząd Gminy Sitkówka-Nowiny
tel. 41/347-50-53

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 3

W załączniku kolejne skany Obserwatora.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

Odpowiedź na wniosek na udostępnienie informacji publicznej przez KAŹMIERZ 2

W załączniku przesyłam kolejne skany Obserwatora.

Z poważaniem
Tomasz Ozimek
Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji Społecznej
Urząd Gminy w Kaźmierzu
ul. Szamotulska 20
64-530 Kaźmierz
Tel. 61 29 37 305
www.kazmierz.pl <http://www.kazmierz.pl/>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 18 lipca 2018 r. przez KLESZCZELE 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 18 lipca 2018 r.

Joanna Chmielewska
podinspektor ds. oświaty
--
Urząd Miejski w Kleszczelach
ul. 1 Maja 4
17-250 Kleszczele
tel. 85 681 80 04