Re: Wniosek o informacje publiczną przez LUDWIN

W odpowiedzi na wniosek informuję iż:
- żadne media nie są prowadzone przez Urząd Gminy w Ludwinie
- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Ludwinie redaguje Miesięcznik Młodzieżowy "Nasz Ludwin", ilość nakładu 200 szt.,
- media nie są dostępne w Internecie;

Informacja o wydatkach Gminy:

1. Ogłoszenia prasowe – 520,91 zł.

2. Artykuły promocyjne – 7.982,15 zł. (m.in. koszulki, kalendarze, torebki z nadrukiem)

3. Biuletyn Informacji Publicznej – 836,40 zł.

4. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.722,00 zł.

5. Abonament w serwisie Wirtualna Strefa – 615,00 zł.

11.676,46 zł. w 2015 r.

1. Ogłoszenia prasowe – 625,95 zł.

2. Artykuły promocyjne – 10.032,20 zł. (m.in. koszulki, kalendarze, artykuły spożywcze

dla delegacji z Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Węgier)

3. Album Lubelszczyzny – 3.075,00 zł.

4. Wywiad w Panoramie Lubelskiej – 1.230,00 zł.

5. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.549,80 zł.

6. Abonament w serwisie Wirtualna Strefa – 615,00 zł.

17.127,95 zł. w 2016 r.

1. Ogłoszenia prasowe – 1.365,30 zł.

2. Artykuły promocyjne – 6.157,67 zł. (m.in. opaski odblaskowe, dyplomy na konkurs,

kalendarze, artykuły spożywcze i promocyjne dla

delegacji z Ukrainy, Białorusi i Węgier)

3. Wywiad w Panoramie Lubelskiej – 1.230,00 zł.

4. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.968,00 zł.

5. Abonament w serwisie Wirtualna Strefa – 615,00 zł.

6. Film promocyjny Gminy Ludwin – 4.612,50 zł.

7. Delegacja Węgierska – 5.846,20 zł. (m.in. usługa gastronomiczna, zwiedzanie

Sandomierza)

21.794,67 zł. w 2017 r.

1. Ogłoszenia prasowe – 541,20 zł.

2. Artykuły promocyjne – 10.346,70 zł. (m.in. koszulki, kalendarze, książki, balony,

artykuły spożywcze dla delegacji z Ukrainy)

3. Udział w Programie Promocji Gmin Business Excellence – 1.968,00 zł.

12.855,90 zł. w 2018 r.

Szymon Czech
Sekretarz Urzędu Gminy Ludwin

EB.1431.10.2018.8 watchdog przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Dzień dobry, w załączniku odpowiedzi.

--
Pozdrawiam

Marcin Rumiński
tel. +48 91 579 27 85


Urząd Miejski Stargard
Biuro Prezydenta Miasta
ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17
73-110 Stargard
tel. 91 578 48 81
fax 91 578 48 89
www. stargard .pl

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych,
p roszę zapoznać się z klauzulą informacyjną Urzędu Miejskiego:
https://www.stargard.pl/Klauzula-informacyjna .

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez SŁUPCA 5

DZIEŃ DOBRY,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej wraz z załącznikami.

Ponadto poniżej umieszczam link do pobrania ostatnich numerów "Informatora
Słupeckiego" - na wypadek sytuacji, gdy będzie problem z odtworzeniem
załączonych plików Informatora.

http://miasto.slupca.pl/blog/2018/01/30/rocznik-2018/

Z poważaniem,

Alicja Hejna

Inspektor ds. Organizacji i Funkcjonowania Urzędu

Tel. 63 277 27 27 wew. 205

----------------------------------------------------------------------

Urząd Miasta w Słupcy

ul. Pułaskiego 21

62 - 400 Słupca

Tel. 63 277 27 27

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JEZIORANY 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej przesyłam Państwu w załączeniu odpowiedź w formie dokumentu pdf. Z pozdrowieniami, Agnieszka Frąckiewicz-Nowotka Urząd Miejski w Jezioranach     Dnia 18 lipca 2018 12:36 sprawa-9053@fedrowanie.siecoby napisał(a): Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9053@fedrowanie.siecoby Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji -- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09 www.siecobywatelska.pl www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP 526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŚWIESZYNO 1

w odpowiedzi na e-mail z dnia 18 lipca 2018 r., przesyłam informację
publiczną.

Małgorzata Tchórzka

inspektor ds. promocji, kultury i zdrowia

wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez BIAŁOBRZEGI 1

W załączeniuprzesyłam skan odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca br. o
udostępnienie informacji publicznej.

--

wniosek o informacje publiczną przez PONIATOWA

Witam

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że
w Urzędzie Miejskim  oraz w  innych w jednostkach organizacyjnych gminy
nie są prowadzone media typu gazeta, radio, telewizja.

Wydatki gminy Poniatowa na ogłoszenia, artykuły:

2015 r. – 8075,00 zł

2016 r. 4238,00 zł

2017 – 12674,00 zł

2018 – 7492,00 zł.

Z poważaniem

Marzena Wójtowicz

Urząd Miejski w Poniatowej

ul. Młodzieżowa 2

24-320 Poniatowa

tel 81 820 48 36 wew 42

Fw: wniosek o informację publiczną przez Przemyśl 5

Państwo
Szymon Osowski,
Katarzyna Batko – Tołuć,
Bartosz Wilk
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na państwa wniosek, informuję:
1. Jedynym medium wydawanym przez samorząd Miasta Przemyśla, jest miesięcznik “Nasz Przemyśl”. Jego wydawcą jest jednostka miejska – Przemyskie Centrum Kultury i Nauki “Zamek”.
2. Gazeta nie jest dostępna w internecie, a przynajmniej nie są dostępne w sieci aktualne, całe wydania. Pojedyncze artykuły z numerów archiwalnych są dostępne na stronie internetowej Miasta Przemyśla - https://przemysl.pl/42373/nasz-przemysl.html
3. W załączniku przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf
4. Informację o wydatkach gminy na ogłoszenia uzupełnię i prześlę jutro, w kolejnym mailu.

z poważaniem

Witold Wołczyk
Rzecznik Prasowy
Urząd Miejski w Przemyślu
tel. 16 675 21 02
tel. kom. 605 253 543
e-mail: rzecznik@um.przemysl.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARGONIN 1

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Margonin w załączeniu przekazuje odpowiedź na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Katarzyna Wojtecka
podinspektor ds. ewidencji ludności
i dowodów osobistych
tel. 67 28 46 906

Urząd Miasta i Gminy Margonin
ul. Kościuszki 13, 64-830 Margonin
tel. 67 28 46 068 / fax 67 28 47 273
WWW: http://www.margonin.pl
BIP: http://www.bip.margonin.pl

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RAJCZA

Dotyczy wniosku o udzielenie informacji publicznej z dnia 19 lipca 2018 r.

Gmina Rajcza współredaguje kwartalnik samorządowy „W Naszej Gminie”. Tym procesem zajmują się: Dział Promocji i Współpracy Transgranicznej, Rada Gminy Rajcza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Link do wszystkich zarchiwizowanych numerów kwartalnika: http://www.rajcza.pl/gmina/kwartalnik-samorzadowy.html

Gmina Rajcza współredaguje kwartalnik od jesieni 2012 roku, wcześniej gazetę samodzielnie tworzył Gminny Ośrodek Kultury. Obecnie Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Proces rejestracji kwartalnika był wszczynany. Kwartalnik dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie: http://www.rajcza.pl/gmina/kwartalnik-samorzadowy.html, z której można pobrać wybrany numer, w tym 5 ostatnich numerów. Wydatki na promocję, w tym na druk i kolportaż kwartalnika, jak też na artykuły sponsorowane i innego rodzaju promocja pokrywane są z budżetu klasyfikowanego dla Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej. Całkowity budżet Referatu z podziałem na poszczególne lata w okresie od 2015 do 2018 roku to:

a) 2015 - 30 252,13 zł

b) 2016 - 25 231,69 zł

c) 2017 - 24 816,68 zł

d) 2018 - 18 688,09 zł (do dnia 20 lipca br.)

Pozdrawiam serdecznie

-----------------------------------------------------------------------
Adam Miesiączek
Gmina Rajcza
Dział Promocji i Współpracy Transgranicznej
tel. 602 699 341, 33 864 31 58

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ROZDRAŻEW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że

pyt 1.  nie

pyt 2.  nie dotyczy

pyt 3.  nie dotyczy

pyt 4.  nie dotyczy

pyt 5.  nie dotyczy

pyt 6.  wydatki poniesione na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane

w 2015 r. - 4.661,10 zł

w 2016 r. - 4.514,10 zł

w 2017 r. - 4.151,25 zł

w 2018 r. - 3.427,80 zł

Barbara Biesiada

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Rozdrażew

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GNIEZNO

Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Gniezno, jak również w żadnej jednostce podległej, nie są prowadzone media.

Publikowane ogłoszenia prasowe związane są z informacją o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sprzedaży gruntów i nieruchomości, życzeniami okolicznościowymi. Wydatki na wyżej wymienione ogłoszenia prasowe kształtowały się następująco:

2015 r. – 8.195,46 zł

2016 r. – 14.505,59 zł

2017 r. – 12.747,29 zł

2018 r. – 8.732,70 zł

Z poważaniem

Monika Salska

Urząd Gminy Gniezno

Al. Reymonta 9-11

62-200 Gniezno

Informacja publiczna Gmina Mosina przez MOSINA 1

Witam!

Przekazuję odpowiedz na zadane pytania w trybie dostępu do informacji
publicznej.

Z poważaniem

Justyna Kaczmarczyk

Audytor wewnętrzny

tel. +48 618-109-504

<mailto:audytor@mosina.pl> audytor@mosina.pl

--------------------------------------------------

Urząd Miejski w Mosinie

pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

tel. +48 618-109-500

fax +48 618-109-558

<http://www.mosina.pl/> www.mosina.pl

<mailto:um@mosina.pl> um@mosina.pl

--------------------------------------------------

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.1 przez OPALENICA 3

Dzień dobry,

W załączniku znajdą Państwo odpowiedź na wniosek z 18.07.2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej. W załączniku również ostatni numer
"Ech Opalenickich" w

formacie PDF, reszta numerów zostanie przesłana w kolejnych, odrębnych
e-mailach, ze względu na ich dużą rozdzielczość.

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WITNICA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Urszula Sawicka
Sekretarz Miasta i Gminy Witnica

Urząd Miasta i Gminy Witnica
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica
tel. 95 721 64 44

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2 przez OPALENICA 2

W załączniku numer Czerwiec 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

odwiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez BIAŁA PISKA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odwiedź na wniosek o udzielenie informacji
publiczne.

Urząd Miejski w Białej Piskiej

Katarzyna Wiszowata

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.3 przez OPALENICA 2

W załączniku numer Maj 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.4 przez OPALENICA 2

W załączniku numer Kwiecień 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.2a przez OPALENICA 2

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz.5 ost. przez OPALENICA 2

W załączniku numer Marzec 2018

--
Z poważaniem

Paulina Lehmann

Podinspektor ds.pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych

Urząd Miejski w Opalenicy
ul. 3 Maja 1
64-330 Opalenica

tel. 61 44 77 281 wew. 27

UM Kostrzyn - odpowiedź na informację publiczną przez KOSTRZYN 3

Dzień dobry,

W nawiązaniu do niniejszego maila przesyłam w załączeniu odpowiedź.

Pozdrawiam,

K a r o l i n a A d a m s k a

Specjalista ds. oświaty

Urząd Miejski w Kostrzynie

ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

tel. 61 8178 565 w. 20; fax 61 8178 191

kom. 601 540 348

<mailto:oswiata@kostrzyn.wlkp.pl> oswiata@kostrzyn.wlkp.pl <http://www.kostrzyn.wlkp.pl/> www.kostrzyn.wlkp.pl

Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być w całości lub części poufne i/lub objęte ochroną prawną i/lub tajemnicą służbową. Jeżeli wiadomość niniejsza została otrzymana przez pomyłkę, proszę zawiadomić nadawcę wysyłając odpowiedź na tę wiadomość. Jeśli nie są Państwo zamierzonym i/lub właściwym odbiorcą niniejszej wiadomości to nie mogą jej Państwo używać, ujawniać, rozpowszechniać, kopiować, drukować ani korzystać z niej.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: <mailto:inspektor@rodo-krp.pl> inspektor@rodo-krp.pl, tel. +48 792 304 042.

Pani/Pana dane osobowe (w szczególności: imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu i dane podane w korespondencji) są przetwarzane m.in. w celu załatwiania sprawy i prowadzenia korespondencji i/lub w innych celach. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, oraz czas wynikający z przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innych podmiotów.

Prosimy o zapoznanie się z przysługującymi Pani/Panu uprawnieniami oraz pełną treścią obowiązku informacyjnego dostępnego pod adresem: <http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=14&menu=633&strona=1> http://www.kostrzyn.wlkp.pl/asp/pl_miesz.asp?typ=14&menu=633&strona=1

TEST przez Przykładowa instytucja

TEST

odpowiedź na wniosek informacja publiczna przez BARANÓW 7

Dzień dobry

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości

Wanda Wójtowicz

Inspektor w UG w Baranowie

Dziękuję

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYRZYSK 1

Dzień dobry

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z Gminy Wyrzysk.

--
Z poważaniem

Kamila Bąk
Urząd Miejski w Wyrzysku
tel. 67 286 41 31