Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KOTUŃ

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia

18.07.2018 zarejestrowany pod nr S.1431.38.2018 - Urząd Gminy w Kotuniu

informuje:

- w Urzędzie Gminy w Kotuniu ani w w ich jednostkach organizacyjnych nie są
prowadzone media,

- wydatki gminy: 2015 - 1777,35 zł

2016 - 2091,00 zł

2017 - 16988,60 zł

2018 - 10209,00 zł

Z poważaniem

Joanna Jędrzejewska
Sekretarz Gminy Kotuń

web: www.kotun.pl
BIP: www.kotun.bip.net.pl

_______________________________________________________________________________

<https://www.facebook.com/gminakotun> <http://www.lgdsiedlce.pl/>

odpowiedź przez WIELICHOWO 1

Urząd Miejski w Wielichowie w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem,

Kamila Pluskota

-----------------------------
Urząd Miejski w Wielichowie
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 061 4433001
www.wielichowo.pl

Odpowiedź na wniosek uip WOA.1431.56.2018.LK przez GRYFICE 2

Gryfice, dnia 01.08.2018r.

WOA.1431.56.2018.LK

*Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć
Bartosz Wilk - **Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
*

Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.) w odpowiedzi na
wniosekz dnia 18.07.2018 r. uprzejmie informuję:

_*Pytania:*_

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

_*Odpowiedź:*_ W strukturach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w
Gryficach i jednostek organizacyjnych Gminy Gryfice, nie ma przypisanych
zadań związanych z prowadzeniem mediów tj. radia, telewizji, gazety oraz
wydawaniem dzienników lub czasopism.

_*Pytani*__*e*__*:*_
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

_*Odpowiedź:*_

*Lp.*

*Rok*

*Kwota (zł)*

1

2015

16 616,55

2

2016

10 793,51

3

2017

9 613,19

4

2018

5 229,00

Skan odpowiedzi w załączeniu.

/Sporządziła: Luiza Kowalska/

*Luiza Kowalska
Urząd Miejski w Gryficach*
Pl. Zwycięstwa 37
72-300 Gryfice
Tel. 91 38 53 224

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TARNOWIEC 2

Treść pisma w załączniku.

--
*Gmina Tarnowiec*
38-204 Tarnowiec 211, woj. podkarpackie.
Strona Internetowa: www.tarnowiec.eu
E-mail: ugtarnowiec@ugtarnowiec.pl
Telefon: +48 1344 240 89, +48 1344 240 92
Fax: +48 1344 240 11 Herb Gminy Tarnowiec

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZIELONKA 6

Urząd Miasta Zielonka w załączniku przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
18.07.2018.

Z poważaniem Paulina Arczewska

Biuro Obsługi Interesanta

W dniu 18.07.2018 o 11:35, sprawa-8452@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o informacje publiczną przez BORZECHÓW 1

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 Gmina Borzechów informuje:

Gmina wydaje gazetę kwartalnik społeczno-kulturalny „Nasza Gmina Borzechów”, nie jest ona zarejestrowana w Sądzie.

Link pod którym można zapoznać się ze wszystkimi numerami w/w gazety: http://www.borzechow.eu/kultura-i-sport/gazeta-borzechowska/

Wydatki na promocję Gminy wynosiły: 2015 - 28.000 zł, 2016 - 20.000 zł, 2017 - 30.000 zł, 2018, do dnia 31.07.2018 - 15.000 zł

Odpowiedzi udzieliła: Renata Moryl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STALOWA WOLA 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

*Marcin Uszyński*
inspektor ds. kontroli zarządczej,
dostępu do informacji publicznej
i cyfryzacji Urzędu Miasta
tel. 15 643 35 92

 

*Gmina*

*Stalowa Wola*

 

 

 

 

 

 

 

CHROŃ ŚRODOWISKO, jeśli nie musisz, nie drukuj tej wiadomości.

 

 

Niniejsza wiadomość (łącznie z załącznikami) może zawierać poufne,
zastrzeżone, uprzywilejowane i / lub służbowe informacje. Informacje te
są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez osoby lub podmioty
wskazane powyżej. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
proszę powiadom natychmiast nadawcę i usuń wiadomość wraz z
załącznikami. Ujawnianie, powielane, dystrybucja lub inne wykorzystanie
tej wiadomości lub załączników przez osobę lub podmiot inny niż
zamierzony odbiorca jest zabronione.

 

Thismessage (including any attachments) may contain confidential,
proprietary, privileged and/or business information. The information is
intended to be for the use of the individual or entity designated above.
If you are not the intended recipient of this message, please notify the
sender immediately, and delete the message and any attachments. Any
disclosure, reproduction, distribution or other use of this message or
any attachments by an individual or entity other than the intended
recipient is prohibited.

media w gminie przez GRODZISK MAZOWIECKI 1

IP.1431.64.2018

Sieć Obywatelska Watchdog

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wystąpienie, informuję, że Ośrodek Kultury Gminy
Grodzisk Mazowiecki wydajeGrodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne BOGORIA
oraz prowadzi lokalną rozgłośnię radiową BOGORIA.

Radia można słuchać w Internecie: www.onlineradio.pl/bogoria-grodzisk
<http://www.onlineradio.pl/bogoria-grodzisk> .

Pismo jest zamieszczane w Internecie z miesięcznym opóźnieniem, jako
numery archiwalne. Obecnie strona jest w przebudowie. Podaję ogólny
adres strony pisma /www.centrumkultury.eu/gazeta-bogoria
<http://www.centrumkultury.eu/gazeta-bogoria> /

W sprawie ostatnich 5 numerów„BOGORII”w formie elektronicznej proszę
skontaktować się z redakcją:

*Grodziskie Pismo Społeczno-Kulturalne "Bogoria"**
*ul. Spółdzielcza 9
05-825 Grodzisk Mazowiecki

*Tel. 022 734 79 14**
*e-mail: redakcja@gazetabogoria.pl <mailto:redakcja@gazetabogoria.pl>**

*Redaktor naczelny*- Krzysztof Bońkowski

W odpowiedzi na pytanie o wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały promujące gminę, przesyłam w załączniku wykaz
wnioskowanych przez Państwa danych.

Z poważaniem

Ewa Kania

Koordynator ds. informacji publicznej

Urząd Miejski w Grodzisku Mazowieckim

Powiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez STALOWA WOLA 4

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam powiadomienie o wyznaczeni nowego terminu na
rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

*Marcin Uszyński*
inspektor ds. kontroli zarządczej,
dostępu do informacji publicznej
i cyfryzacji Urzędu Miasta
tel. 15 643 35 92

 

*Gmina*

*Stalowa Wola*

 

 

 

 

 

 

 

CHROŃ ŚRODOWISKO, jeśli nie musisz, nie drukuj tej wiadomości.

 

 

Niniejsza wiadomość (łącznie z załącznikami) może zawierać poufne,
zastrzeżone, uprzywilejowane i / lub służbowe informacje. Informacje te
są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez osoby lub podmioty
wskazane powyżej. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
proszę powiadom natychmiast nadawcę i usuń wiadomość wraz z
załącznikami. Ujawnianie, powielane, dystrybucja lub inne wykorzystanie
tej wiadomości lub załączników przez osobę lub podmiot inny niż
zamierzony odbiorca jest zabronione.

 

Thismessage (including any attachments) may contain confidential,
proprietary, privileged and/or business information. The information is
intended to be for the use of the individual or entity designated above.
If you are not the intended recipient of this message, please notify the
sender immediately, and delete the message and any attachments. Any
disclosure, reproduction, distribution or other use of this message or
any attachments by an individual or entity other than the intended
recipient is prohibited.

zapytanie z dn 18 lipca 2018 ZRP.1431.100.2018 przez KOBYŁKA 5

ZRP.1431.100.2018

W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 18 lipca 2018 informuje, że:

1. W Urzędzie Miasta Kobyłka prowadzone są media.
2. Miasto Kobyłka wydaje biuletyn informacyjny miasta w formie kwartalnika.
3. Biuletyn Miasta jest dostępny na stronie kobylka.pl http://www.kobylka.pl/
4. Tytuł biuletynu kobyłka.pl jest tytułem zarejestrowanym.
5. W załączniku przesyłam ostatnie 5 numerów biuletynu.
6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane w poszczególnych latach wynosiły:

- w roku 2015 – 31 605 zł 32 gr.

- w roku 2016 – 84 444 zł 9 gr.

- w roku 2017 – 34 755 zł 63 gr.

- w roku 2018 (do dnia udzielenia niniejszej informacji) – 27 671 zł 12 gr.

Z poważaniem

Gabriela Gural

Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Kobyłka

odpowiedz informacja publiczna przez RUCIANE-NIDA

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie informacji publicznej.
Pozdrawiam,
Lidia Borys - Dymczyk

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

tel. 87 425 44 54

odpowiedz na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez DWIKOZY 1

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Monika Kraszula

odpowiedź informacja publiczna przez RUCIANE-NIDA 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź w sprawie informacji publicznej.
Pozdrawiam,
Lidia Borys - Dymczyk

Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane-Nida

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK przez STOCZEK 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2 02-605 Warszawa

Urząd Gminy w Stoczku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Renata Flak

Sekretarz Gminy Stoczek

tel.: 25 691 90 20 wew. 28

e-mail: sekretarz@stoczek.net.pl <mailto:sekretarz@stoczek.net.pl>

Urzad Gminy w Stoczku

ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

odp przez KULESZE KOŚCIELNE 1

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" /></head><body style='font-size: 10pt; font-family: Verdana,Geneva,sans-serif'>
<p><br /></p>

</body></html>

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA 2

Informacja publiczna przez ZAWADZKIE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem
Marek Matuszczak

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - media w Urzędzie [Sprawa#WI.1431.00001.2018] przez ORNONTOWICE 1

Dokumenty: WI.KW.00098.2018
Znak sprawy: WI.1431.00001.2018
Rej. koresp. wych.: RPWYCH.2493.2018
Wysłane przez: Aneta Jeleniewicz

W związku z wpływem wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.07.2018 r. Urząd Gminy Ornontowice przekazuje w załączeniu stosowne informacje.

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

RE: Wniosek o informacje publiczną przez JASTRZĄB 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18.07.2018r informuję

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie prowadzone są

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki

2015rok kwota 10.370,53 zł

2016 rok kwota 17.055,09 zł

2017 rok kwota 18.092,70 zł

2018 rok kwota do dnia 30.06.2018 rok 11.117,24 zł

Z poważaniem

Anita Gołosz

odpowiedź przez NIEPORĘT 1

Dzień dobry
w załączniku przekazuję odpowiedź na wniosek
Pozdrawiam
UG Nieporęt

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA

odpowiedz zawarta jest w trzech poprzednich wiadomościach ze względu na objętość.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA 2

Wniosek o informacje publiczną przez CZOSNÓW 2

Dzień Dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższe zapytanie.

Z poważaniem,

Katarzyna Grabska-Gliwka

Urząd Gminy Czosnów

Tel. 22 785 00 02 wew. 156

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA 2

odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018r przez SOCHACZEW

Szanowni Państwo:

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 18-07-2018r informujemy, że Gmina
Sochaczew i podległe jej jednostki organizacyjne nie prowadzą żadnych mediów
(gazet, radia, telewizji).

Koszty promocji Gminy Sochaczew za interesujące Państwa lata znajdują się na
stronie urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej link:
http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/ Sprawozdanie RB-28s w rozdziale 75075.

--

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Antczak

Informatyk

Gmina Sochaczew

Ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew

Tel: 468642630

WWW gmina.e-sochaczew.pl

BIP: <http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/